ibaz.org
Group Blog
 
All Blogs
 
ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง

เรามาปลูกผักไว้กินเองกันเถอะ ประหยัดทั้งเงินและยังได้สุขภาพที่ดีจากการกินผักไร้สารพิษที่เราปลูกเองอีกต่างหาก การปลูกผักสวนครัวไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดครับ สำหรับลักษณะบ้านเดี่ยวนั้นส่วนใหญ่จะมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 50 ตาราวา ซึ่งเมื่อปลูกบ้านแล้ว มีเนื้อที่ปลูกผักสวนครัวได้ประมาณ 50-100 ตารางเมตร ลักษณะการปลูกผักสวนครัวในที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวนั้นมีทางเลือกค่อนข้างมากกว่าที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ ซึ่งการเลือกทางเลือกใดก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน หรืออาจจะนำเอาหลายๆ รูปแบบมาประยุคต์เข้าด้วยกันก็ได้ ทางที่ดีน่าจะหยั่งเสียงกันในครอบครัวก่อนว่าชอบรูปแบบใด ซึ่งเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยและความสามัคคีในครอบครัวด้วย นอกจากนี้ยังทำให้คนในครอบครัวทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของสวนครัวที่ได้เลือกขึ้นมาด้วยการดูแลรักษา จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในครอบครัว ซึ่งนับว่าเป็นผลดีทางอ้อมของการทำสวนครัวในบ้าน รูปแบบการปลูกผักสวนครัวในบ้านเดี่ยว มีทางเลือกหลายแบบดังต่อไปนี้


จัดเป็นสวนหย่อมสวนครัว ทั้งนี้อาจจัดเป็นมุมสวนครัวหรือการตกแต่งบริเวณนั้นด้วยพืชผักสวนครัว ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์ในการใช้บริโภคแล้ว ยังได้ความสวยงามที่แปลกตาอีกด้วย หรืออาจปลูกใส่กระถางแล้วไปตั้งไว้ตามมุมใด มุมหนึ่ง แต่เน้นในความสะดวกในการขนย้าย
เมื่อต้องการจัดตกแต่งใหม่......เน้นผักที่ไม่ต้องการดูแลมากนัก หรือผักที่ต้องการร่มเงาเพราะอาจจะปลูกไว้ใต้ร่มเงาบริเวณบ้าน เช่น โหระพา กะเพรา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บางบ้านเทคอนกรีตบริเวณบ้านทั้งหมดจนไม่มีพื้นที่เพียงพอจะปลูกพืชผักสวนครัว หรือต้องการปลูกพืชผักสวนครัวแบบประหยัดเนื้อที่โดยเอาพื้นที่ด้านล่างปลูกไม้อื่นที่ต้องการร่มเงา เช่น หน้าวัว เฟิร์น หรือปลูกผักบางประเภทที่ทนร่มเงา เช่น ชะพลู ขิง กระชาย ขมิ้น ขมิ้นขาว เป็นต้น ซึ่งกรณีนี้อาจยืมแนวความคิดในเรื่องการปลูกสวรครัวลอยฟ้า และการปลูกสวนครัวในพื้นที่จำกัดมาประยุคต์ใช้ด้วยก็ได้


ปลูกริมรั้ว หรือการทำค้างให้ผักเลี้อยเกาะ การปลูกผักประเภทนี้เน้นการปลูกเป็นแถวตามแนวรั้วกินด้ เช่น ตำลึง กระถิน ชะอม ผักหวานบ้าน ถั่วพู เป็นต้น ซึ่งผักประเภทนี้ควรเริ่มปลูกในช่วงต้นฤดูฝน รวมทั้งต้องมีการดูแลรักษาบ้าง เช่นเดียวกับผักสวนครัวประเภทอื่นๆ ไม่ควรปล่อยปละละเลยด้วยเห็นว่าเป็นผักที่ขึ้นง่าย นอกจากนี้เมื่อถึงเวลาอันควรก็ต้องมีการรื้อแปลงทิ้งแล้วปลูกใหม่ เช่น ชะอมควรมีการรื้อแปลงทิ้งทุกๆ 4 ปี แล้วปลูกใหม่เพื่อการเก็บผลผลิตที่ดีกว่า


ปลูกผักลงแปลงปลูก ในกรณีที่มีบริเวณบ้านเพียงพอชนิดผักที่เลือกปลูก ควรเป็นผักอายุสั้นหรือที่เยกกันว่า พืชผักล้มลุก ปลูกหมุนเวียนสลับกันไปหรือปลูกผักหลายชนิดในแปลงเดียวกัน โดยปลูกผักที่มีอายุเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันคละกัน หรือปลูกในแปลงเดียวกันแต่ทยอยปลูกครั้งละ 3-5 ต้น หรือประมาณว่าพอรับประทานได้ในครอบครัวในแต่ละครั้งที่เก็บเกี่ยวเท่ากับว่าชนิดของผักปรับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และความต้องการในการบริโภค ซึ่งทำให้มีผักสดเก็บไว้รับประทานได้ทุกวันตลอดปี
... แปลงปลูกผักสวนครัวควรอยู่ด้าเหนือหรือด้านใต้ของตัวบ้านหรือแปลงผักให้หลีกเลี่ยงเงาบ้านทอดทับแปลงผัก การเตรียมแปลงปลูกทำได้ 2 วิธี แล้วแต่การวางแผนการปลูกพืชผักสวนครัวในแต่ละบ้าน


การเตรียมแปลงปลูกแบบธรรมดา ขนาด 1 เมตร และยาว 4 เมตร เพียง 3-4 แปลงก็นับว่าพอ แปลงปลูกแต่ละแปลงควรห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร สำหรับใช้เป็นทงเดิน ขุดดินด้วยจอบพลิกดินลึก 6-8 นิ้ว ตากดินจนแห้งใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ จากนั้นย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง ยกแปลงสูงจากระดับพื้นดิน 20-25 เซนติเมตร ขุดเปิดตอนกลางของแต่ละแปลงเป็นร่องกว้าง 1 ฟุต ลึก 6-8 นิ้ว นำเศษไม้ใบหญ้า หรือ ฟางข้าวใส่จนเต็มอัดให้แน่นพอประมาณ จะช่วยระบายน้ำเก็บความชื่นได้ดียิ่งขึ้น ย่อยดินปลับผิวแปลงให้เรียบ ใส่ปูนขาว 3-5 กิโลกรัม และปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 4-5 บุ้งกี๋ คลุกเคล้าให้เข้ากันเกลี่ยปลับผิวแปลงให้เรียบอีครั้ง

การเตรียมแปลงปลูกแบบล้อมรั้ว ซึ่งวัตถุประสงค์การทำรั้วเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าไปทำลายพืชผัก การปลูกพืชผักสวนครัวในลักษณะนี้คงต้องมีที่กว้างขวางหน่อยใช้เนื้อที่ประมาณ 36 ตารางเมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร หมาะสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกไม่เกิน 5 คน รูปแบบนี้ได้รับการยอมรับมากที่สุด เนื่องจากมีเนื้อที่ปลูกเพียง 36 ตารางเมตรเท่านั้น แต่สามารถปลูกผักได้ถึง 48 ชนิด แบ่งเป็นผักยืนต้นปานกลางอายุยืน และผักล้มลุกอายุยืน 14 ชนิด เช่น ตะไคร้ ข่า ขิง กระชาย กะเพรา แมงลัก ผักหวานบ้าน โหระพา ชะอม ผักชีฝรั่ง ชะพลู บัวบก ป็นต้น ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวไว้รับประทานตลอดทั้งปี รวมทั้งพืชล้มลุกอายุสั้นปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปี 34 ชนิด เช่น หอมแบ่ง ( ต้นหอม ) กุยช่าย กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี เป็นต้น ทำแปลงผักยืนต้นอายุยืนติดกับรั้วด้านในกว้าง 50 เซนติเมตร แบ่งออกเป็นแปลงเล็กๆ ยาวแปลงละ 1 เมตร จำนวน 16 แปลง และแปลงรอบรั้วติดกับประตูทางเข้าอีก 4 แปลง ยาวแปลงละ 1.25 เมตร รวม 20 แปลงเล็ก ซึ่งจะปลูกพืชยืนต้น และยืนต้นปานกลางได้ 14 ชนิด ทำแปลงผักพืชล้มลุกหมุนวียนให้มีความกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 3 แปลง โดยแต่ละแปลงแบ่งเป็นแปลงเล็กๆ แปลงละ 1 ตารางเมตร จะปลูกพืชหมุนเวียนได้ครั้งละ 12 ชนิด หมุนเยนตลอดทั้งปี


Create Date : 05 กันยายน 2558
Last Update : 5 กันยายน 2558 10:04:56 น. 0 comments
Counter : 704 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

taurolar
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add taurolar's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.