ibaz.org
Group Blog
 
All Blogs
 

ปลูกมะเขือเปราะ

มะเขือเปราะเป็นพืชผักที่มีอายุยืน สามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี
การเพาะกล้ามะเขือเปราะ

1.ให้เตรียมดินละเอียดพร้อมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 2:1 และใส่ดินผสมดังกล่าวลงในถาดพลาสติกเพาะกล้า

2.ใช้เศษไม้เล็กๆ (ขนาดเท่าไม้จิ้มผลไม้) กดลงไปในดินที่บรรจุอยู่ในถาดพลาสติกเพาะกล้า ขนาดความลึก 0.5 ซม.

3.นำเมล็ดมะเขือเปราะหยอดลงในหลุมปลูก หลุมละ 1-2 เมล็ด

4.กลบดินผิวหน้าเมล็ดไปจากถาดพลาสติกเพาะกล้าโดยใช้ปูนขาวโรยเป็นเส้นล้อมถาดเพาะไว้

5.หลังเพาะนาน 7-10 วัน มะเขือเปราะเริ่มงอก หมั่นรดน้ำต้นกล้ามะเขือเปราะทุกวันๆ ละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเข้าและเย็นจนกระทั่งต้นกล้ามะเขือเปราะมีอายุ 25-30 วัน จึงย้ายกล้ามะเขือเปราะลงปลูกในกระถางหรือในแปลงปลูก

การเตรียมในแปลงหรือในกระถาง

1.ถ้าปลูกในแปลงควรเตรียมดินปลูก โดยใช้จอบขุดย่อยดินหน้าดินลึก 15-20 ซม. และย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอกหรือใส่ปุ๋ยหมัก หว่านและคลุกเคล้าให้เข้ากับดินในแปลง

2.ในกรณีปลูกในกระถาง ให้ผสมดินปลูกในกระถาง โดยใช้ดินร่วนละเอียดผสมกับปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 2:1

การดูแลรักษา
1.ย้ายกล้ามะเขือเปราะลงปลูกในแปลง หรือในกระถาง
2.รดน้ำทุกวัน และในช่วงการติดผลต้องระมัดระวังในน้ำอย่างสม่ำเสมอ
3.หลังย้ายปลูกแล้ว 7-10 วัน ให้ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตราต้นละ 1/4 ช้อนชา ควรโรยปุ๋ยห่างโคนต้นประมาณ 2-3 เซนติเมตรและรดน้ำทันที
4.ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตราต้นละ 1/4 ช้อนชาทุกๆ 15 วัน
5.หลังย้ายปลูกนาน 45-60 วัน มะเขือเปราะเริ่มทยอยผลผลิต สามารถเก็บผลผลิตไปบริโภคได้
6.หลังจากที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมะเขือเปราะไปแล้วประมาณ 2 เดือน ควรตัดแต่งกิ่งออกบ้าง เพื่อทำให้ลำต้นมะเขือเปราะเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านใหม่ที่มีความแข็งแรง จะให้ผลผลิตรุ่นใหม่ได้อีก และควรทำการตัดแต่งและบำรุงต้นมะเขือเปราะด้วยฮอร์โมนช้อนเงินเช่นนี้ทุกๆ 2-3 เดือน
ประโยชน์ของ การปลูกมะเขือเปราะ
การแพทย์อายุรเวทของอินเดียใช้รากมะเขือเปราะ รักษาอาการไอ หอบหืด อาการหลอดลมอักเสบ ขับปัสสาวะ และขับลม

ผลใช้ขับพยาธิ ลดไข้ ลดอักเสบ ช่วยการขับถ่าย ช่วยย่อยอาหาร และกระตุ้นทางเพศ
ประชากรในแคว้นโอริสสา ของประเทศอินเดียใช้น้ำต้มผลมะเขือเปราะรักษาโรคเบาหวาน
งาน วิจัยนานาชาติระหว่างปี พ.ศ.2510-2538 พบว่าผลมะเขือเปราะมีฤทธิ์ลดการบีบตัวกล้ามเนื้อเรียบ ต้านมะเร็ง บำรุงหัวใจ และลดความดันเลือด

ผลมะเขือเปราะมีไกลโคอัลคาลอยด์โซลามา ร์จีน โซลาโซนีน และอัลคาลอยด์โซลาโซดีนที่ปราศจากโมเลกุลน้ำตาล การทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสารเหล่านี้พบว่า ทุกตัวมีฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งตับและลำไส้ใหญ่

:: //myveget.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0.html
 

Create Date : 25 ตุลาคม 2559    
Last Update : 25 ตุลาคม 2559 11:31:49 น.
Counter : 459 Pageviews.  

ปลูกพริกหยวก

เมล็ดพันธุ์พริกหยวก
หาซื้อเมล็ดพันธุ์พริกหยวกจากร้านขายเมล็ดพันธุ์พืชทั่วไปนำมาเพาะลงกระบะที่เป็นดินร่วนผสมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก หลังจากหว่านเมล็ดลงในแปลงให้นำฟางมาคลุมแปลงเพาะ รดน้ำเช้า-เย็น พอต้นกล้ามีใบงอกออกมา 1-2ใบ ให้นำฟางออก รอกล้าพริกโตประมาณ 15-20เซนติเมตร หรือมีอายุ 30วัน ค่อยย้ายลงมาปลูกในแปลงที่เตรียมเอาไว้

การเตรียมแปลงสำหรับปลูกพริกหยวก
ให้ยกร่องสูง 20เซนติเมตร กว้าง 1เมตร ความยาวประมาณ 8-10เมตร ก่อนย้ายต้นกล้าพริกหยวกมาลงแปลงปลูกประมาณ 7วัน ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 เพื่อเพิ่มสารอาหารในดิน ร่วมกับปุ๋ยหมัก 1-2ตันต่อไร่ เพื่อปรับสภาพดิน ลงในร่องและคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นนำพลาสติกใสมาคลุมแปลงปลูกเพื่อป้องกันความชื้นระเหยอปลูกพริกหยวกดูแลง่าย รายได้เสริมยามฝนน้อย การปลูกพริกหยวก เทคนิคปลูกพริกหยวกอกจากดิน และช่วยป้องกันวัชพืชเจริญเติบโตในแปลงปลูกได้ผลดี และก่อนปลูกหนึ่งวันทำการเจาะรูพลาสติกใส่ในแปลงและขุดหลุมสำหรับปลูกพริกหยวก ห่างกันระหว่างตัน ระหว่างแถว 50เซนติเมตร จากนั้นสามารถนำต้นกล้าพริกหยวกมาปลูกได้ทันที
การดูแลต้นพริกหยวก
ในช่วงแรกให้รดน้ำอย่างชุ่มเพียงพอ เช้าและบ่าย แต่ระวังอย่าให้น้ำขังในแปลงปลูก พริกหยวกต้องการน้ำ แต่ไม่ชอบน้ำ รดน้ำมากเกินไปอาจจะทำให้รากเน่า ต้นพริกเหี่ยวได้ ในช่วงที่ต้นพริกอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวสามารถรดน้ำได้บ้างเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน การใส่ปุ๋ยนั้นสามารถแบ่งออกได้ 3ช่วง คือ ช่วงเร่งการเจริญเติบโต หลังจากย้ายลงแปลงปลูกได้ 15วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ในปริมาณ 60-100กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อต้นพริกโตเต็มที่หรือประมาณ 30-45วัน ให้ใส่ปุ๋ยเร่งดอกและตา ใสปุ๋ยสูตร 12-24-12 ในปริมาณ 30กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อพริกหยวกให้ผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ให้พิจารณาใส่ปุ๋ยบ้าง สังเกตจากปริมาณผลผลิตที่ได้ทุก 15-30วัน

ที่มา://www.t-how.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%A3%E0%B8%B2/
 

Create Date : 14 ตุลาคม 2559    
Last Update : 14 ตุลาคม 2559 13:53:08 น.
Counter : 487 Pageviews.  

โรคตายพรายของกล้วยน้ำว้า

• เชื้อรา F. oxysporum schlect. f. sp. cubense (E. F. Smith) Snyder & Hansens เข้าสู่พืชทางรากและแพร่กระจายสูท่อลำเลียงน้ำ
• ทำให้เกิดอาการเนื้อเยื่อตายเป็นสีน้ำตาลในท่อลำเลียงของลำต้นเทียมของกล้วย และลุกลามขึ้นสู่ก้านใบ โคนใบแก่ด้านนอกมีสีซีดเหลือง และผืนใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลโดยเริ่มจากขอบใบเข้าสู่กลางใบและใบหักพับภายใน 1-2 สัปดาห์ และในที่สุดลำต้นเทียมจะยืนต้นตายหรือล้มตายลงไป
• เมื่อผ่าลำต้นเทียมหรือกาบใบที่อยู่ใกล้ระดับผิวดินตามยาว จะพบกลุ่มท่อลำเลียงที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เหลือง หรือแดง เมื่อผ่าเหง้า โคนต้น ลำต้นเทียม ก้านเครือ ก็จะพบอาการลักษณะเช่นเดียวกันนี้ ซึ่งต่างจากต้นปกติที่เนื้อเยื่อเหล่านี้มีสีขาว (Cook, 1975) พบเชื้อรานี้แพร่กระจายอยู่ในบริเวณเขตร้นและเขตกึ่งร้อน

อาการ
• มักจะเป็นกับกล้วยที่มีอายุ 4-5 เดือนขึ้นไป
• โดยจะเห็นทางสีเหลืองอ่อนตามก้านใบของใบล่างหรือใบแก่ก่อน ต่อมาปลายใบหรือขอบใบจะเริ่มเหลือง และขยายออกไปอย่างรวดเร็วจนเหลืองทั่วใบ
• ใบอ่อนจะมีอาการเหลืองไหม้หรือตายนึ่งและบิดเป็นคลื่น ใบกล้วยจะหักพับบริเวณโคนก้านใบ ใบยอดจะเหลืองตั้งตรงเขียวอยู่ในระยะแรก ต่อมาก็ตายไปเช่นกัน
• กล้วยที่ตกเครือแล้วจะเหี่ยว ผลลีบเล็กไม่สม่ำเสมอ หรือแก่ก่อนกำหนด เนื้อฟ่ามจืด บางครั้งพบใบกล้วยหักพับที่โคนใบโดยไม่แสดงอาการใบเหลือง หรือเหลืองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
• ถ้าตัดลำต้นตามขวางจะพบว่าเนื้อในของกาบใบบางส่วนเป็นสีน้ำตาลแดง และอาจมีเส้นใยของเชื้อราให้เห็นบ้าง


การควบคุมโรคตายพราย
• ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปลอดโรค
• ทำลายต้นกล้วยที่เป็นโรค
• ห้ามขุดย้ายหน่อที่เป็นโรคไปปลูก
• ทำความสะอาดเครื่องมือ
• เมื่อขุดต้นที่เป็นโรคทิ้งแล้ว ควรใส่ปูนขาว 1-2 กก./หลุม
• ก่อนปลูกควรแช่หน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีกำจัดเชื้อรา เช่น คาร์เบนดาซิม
• ฉีดสารเคมี คาร์เบนดาซิม เข้มข้น 2% จำนวน 3ม.ล./ต้น ทุก 5, 7 และ 9 เดือน
• ใช้สารเคมีราดบริเวณที่เป็นโรค
• ปล่อยน้ำให้ท่วมแปลงปลูก
• จัดระบบน้ำที่เหมาะสม
• ใช้เชื้อรา Trichoderma
• ปลูกกล้วยอื่นแทนกล้วยน้ำว้า
 

Create Date : 12 ตุลาคม 2559    
Last Update : 12 ตุลาคม 2559 21:10:03 น.
Counter : 1112 Pageviews.  

ทคนิคการปลูกดาวเรืองตัดดอก

การเตรียมพื้นที่ ( ก่อนย้ายปลูก 10-15 วัน )

1. ไถผานพื้นที่ปลูกด้วยผาน 3 หรือ ผาน 7
2.หว่านปูนขาวอัตรา 300-400 กก./ไร่
3. ไถโรตารี่แปลงให้ละเอียดสำหรับเตรียมแปลงยกร่อง
การยกร่องแปลงสำหรับเพาะเมล็ดช่วงเดือน มีนาคม-สิงหาคม
แปลงควรมีขนาดความกว้าง 1-1.2 เมตร สูง 0.50 เมตร
ร่องแปลงกว้าง 0.80 เมตรหว่านปุ๋ย 0-46-0 อัตรา 35-50 กก./ไร่
ขี้ไก่สดหรือขี้ไก่อัดเม็ด อัตรา 200-300 กก./ไร่ แล้วขึ้นแปลงกลบ

การปลูกย้ายการย้าย ปลูกให้สังเกตจากต้นกล้ามีใบจริง 2-3 คู่ อายุต้นกล้า ประมาณ 15 วัน หลังจากเพาะเมล็ดในช่วงเดือน มีนาคม-สิงหาคม และอายุต้นกล้า 20 วัน หลังเพาะเมล็ดในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์


1. การย้ายกล้าปลูกหากเป็นไปได้ควรย้ายปลูก ตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00 น. เพราะทำให้กล้าตั้งตัวง่าย
2. หลังจากย้ายปลูกให้รดสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา และ แมลง โดยใช้ สารเคมีป้องกันกำจัด แมลงกลุ่ม คลอไพริฟอส 40% อัตรา 300 ซีซี.
ผสมน้ำ 200 ลิตร รดโคนต้นหลังจากย้ายกล้า
3. หลังจากย้ายปลูก 5 - 7 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 15-0-0 อัตรา 1 กก. ผสม แมกนีเซียม อัตรา 200 กรัม หรือซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร รดโคนต้น ประมาณ 2 - 3 ครั้ง ห่างกัน 3-4 วัน ระยะนี้ ควรเน้นพ่นปุ๋ยเกรดที่ มีสูตรตัวหน้าสูงผสมกับแมกนีเซียม ทุก 7-10 วัน
4. หลังจากย้ายปลูก 7- 10 วัน ให้เด็ดยอดดาวเรือง ถอนกำจัด วัชพืช หว่านปุ๋ย 15-0-0 อัตรา 35-50 กก./ไร่ (หลังหว่านปุ๋ย ควรให้น้ำตามทันที)
5. หลังจากย้ายปลูก 35-40 วัน หว่านปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 35-50 ก./ไร่ และกลบโคนต้นพร้อมกำจัดวัชพืช (หลังหว่านปุ๋ยควรให้น้ำตามทันที) และทำค้างดาวเรือง ระยะนี้ควรเน้นพ่นปุ๋ยเกรดที่มีสูตรตัวกลางสูงผสมกับ แคลเซียมโบรอน ทุก 7-10 วัน

การเก็บเกี่ยว

หลังจาก ย้ายปลูก 55-65 วัน หว่านปุ๋ย 13-13-21 หรือ 8-24-24 อัตรา 35-50 กก./ไร่ (หลังหว่านปุ๋ยควรให้น้ำตามทันที) ระยะนี้ควรเน้นพ่นปุ๋ยเกรดทีมีสูตรตัวกลางและตัวท้ายสูงผสมแคลเซียมโบรอน ทุก 7-10 วัน


ขอบคุณที่มา: //www.thongchaloem.com/content-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81-4-1213-18663-1.html
 

Create Date : 11 ตุลาคม 2559    
Last Update : 11 ตุลาคม 2559 11:01:18 น.
Counter : 355 Pageviews.  

โรคกบ


การที่กบที่เลี้ยงไว้เป็นโรคต่าง ๆ นั้น สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความสกปรกของสถานที่เลี้ยงการจัดการและดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้กบมีสภาพอ่อนแอ หรือในกรณีที่กบไม่มีบาดแผล อาจเกิดจากอาหารสกปรกก็ได้การดูเเลที่ดีควรคำนึงถึงความสะอาดเป็นอันดับเเรก เพื่อการเลี้ยงดูที่ถูกสุขลักษณะเปลี่ยนน้ำเเละอาหารทุกวัน เเละควรเลี้ยงในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ให้รับเเสงเเดดในตอนเช้าเปลี่ยนชนิดของอาหารโดยคำนึงถึงโภชนะที่สัตว์ควรได้รับในเเต่ละวัน


1อาการท้องอืดเนื่องมาจากการได้รับอาหารมากเกินไปป้องกันโดย อย่าให้กบได้รับอาหารมากเกินไป ให้ครั้งละจำนวนน้อยๆ อย่าเห็นว่าเค้ากินเก่งอยากกินอีกเเล้วเราจะให้ ใจเเข็งไว้2อาการท้องอืดเนื่องมาจากน้ำป้องกันโดย ให้น้ำในสถานที่เลี้ยงสะอาดเพื่อไม่ให้เกิดเเก๊สในสถานที่เลี้ยง

ขอขอบคุณคุณโอ๊ดมากนะครับที่เสนอสัตว์ประหลาดชนิดนี้มาหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อคุณโอ๊ตเเละทุกท่านด้วยนะครับข้อความที่ได้กล่าวมานี้ ได้มาจากประสบการ์ณการเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้ด้วยตัวผมเองหากมีสิ่งใดผิดไปก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ด้วย ขอบคุณมากครับ


 


  โรคติดเชื้อแบคทีเรียในระยะลูกอ๊อดอาการลูกอ๊อดจะมีลำตัวด่าง คล้ายโรคตัวด่างในปลาดุก จากนั้นจะเริ่มพบอาการท้องบวมและตกเลือดตามครีบหรือระยางค์ต่างๆสาเหตุของโรค แบคทีเรียในกลุ่ม Flexibacteris

การรักษา1. ใช้เกลือแกงแช่ในอัตรา 0.5% (5 กิโลกรัมต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร) นาน 3-5 วัน2. ใช้ยาออกซีเตตร้าซัยคลินแช่ในอัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร ติดต่อกันทุกวันนาน 3-5 วันการป้องกัน1. อนุบาลลูกอ๊อดในความหนาแน่นที่เหมาะสม ตารางเมตรละ 1,000 ตัว2. คัดขนาดทุกๆ 2-3 วันต่อครั้ง จนกระทั่งเป็นลูกกบแล้วอนุบาลให้ได้ขนาด 1-1.5 อัตราความหนาแน่นตารางเมตรละ 250 ตัวจากนั้นจึงปล่อยลูกกบลงเลี้ยงในอัตราตารางเมตรละ100 ตัว

3. ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำสม่ำเสมอ และรักษาความสะอาดของบ่ออนุบาล


 


 โรคติดเชื้อแบคทีเรียในระยะตัวเต็มวัยอาการมีลักษณะเป็นจุดแดงๆ ตามขาและผิวตัว โดยเฉพาะด้านท้องจนถึงแผลเน่าเปื่อยบริเวณปาก ลำตัวและขา ตับมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีจุดสีเหลืองซ้อนๆ กระจายอยู่ทั่วไป ไตขยายใหญ่ บางครั้งพบตุ่มสีขาวกระจายอยู่

สาเหตุของโรค สภาพบ่อสกปรกมาก

การรักษาออกซีเตตร้าซัยคลินผสมอาหารให้กบกินในอัตรา 3-5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัมต่อวันกินติดต่อกันจนกว่าอาการจะดีขึ้น หรือให้กินไม่น้อยกว่าครั้งละ 5-7 วัน


 


โรคที่เกิดจากโปรโตซัวในทางเดินอาหารอาการกบไม่ค่อยกินอาหาร ผอมตัวซีด

สาเหตุของโรค โปรโตซัวในกลุ่ม Opalina sp. และ Balantidium sp.

การรักษาใช้ยา Metronidazole ผสมอาหารให้กินในอัตรา 3-5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกกรัม กินติดต่อกันครั้งละ 3 วัน และเว้นระยะ 3-4 วัน แล้วให้ยาซ้ำอีก 2-3 ครั้ง หรือจนกว่ากบจะมีอาการดีขึ้น และกินอาหารตามปกติ


 


โรคกบขาแดงอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลด ผิวหนังสีผิดปกติ เสียการทรงตัว มีจุดเลือดออกตามตัว และมีแผลเกิดขึ้นชักขากระตุกและมีผื่นแดงบริเวณโคนขาหลัง เม็ดเลือดมีอาการของโลหิตจางเลือดแข็งตัวช้า และมีเลือดออกบริเวณอวัยวะภายในสาเหตุของโรค การติดเชื้อ bact. A. hydrophila, Haemophilus pisciumการรักษาเตรทตร้าไซคลิน 50-100 mg/น้ำหนักกบ 1 กิโลกรัม (ป้อน) อาจผสมอาหารหรือแช่ก็ได้ (ปริมาณเพิ่มขึ้น)


 


โรคตาขาว คอเอียง กระแตเวียน บวมน้ำสาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ฟลาโวแบคทีเรียม เมนิงโกเซพติคุ่ม (Flavobacterium meningosepticum)อาการและรอยโรคลักษณะตาขาว ขุ่น บอด เกิดการอักเสบที่ตา มีหนองในช่องหน้าตา มีอาการทางประสาทโดยกบจะนอนหงายท้อง แสดงอาการควงสว่าน คอเอียง กบบางตัวจะบวมน้ำ พบน้ำคั่งใต้ผิวหนังและมีน้ำในช่องท้องการรักษาการรักษาโรคนี้มักไม่ค่อยได้ผล โดยเฉพาะในตัวที่ป่วยหนัก ทำได้โดยลดความรุนแรงของโรค โดยแยกตัวป่วยออกและฆ่าเชื้อโรคในบ่อโดยใช้ยาฆ่าเชื้อ เช่น ไอโอดีน เป็นต้น หรือ อาจใช้ด่างทับทิม 5-8 กรัม/น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร สาดให้ทั่วบ่อติดต่อกัน 3 วัน และผสมยาปฏิชีวนะ เช่น เอนโรฟล็อคซาซิน กับอาหารเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกบที่เหลือ นอกจากนี้แล้วจะต้องแยกกบให้ปริมาณน้อยลงจากเดิมการป้องกันไม่เลี้ยงกบหนาแน่นเกินไป มีการพักน้ำและฆ่าเชื้อโรคในน้ำก่อนนำมาใช้ด้วยคลอรีน เปลี่ยนถ่ายน้ำสม่ำเสมอ


 


โรคแผลที่หัวและลำตัวอาการของกบบริเวณหัว และลำตัวกบ จะเป็นแผลเน่าเปื่อย ถ้าไม่แก้ไขก็จะตายสาเหตุเกิดจากสภาพบ่อสกปรกมากการรักษาควร จัดการทำความสะอาดเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยๆ หรือใช้ปูนขาวผสมน้ำลาดลงไปในบ่อบริเวณขอบบ่อ จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งถ้าหากไม่อยากให้เกิดโรค ควรดูแลเรื่องระบบน้ำในบ่อให้ดีอยู่เสมอ


 การป้องกันโรคกบแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน

- ในกรณีที่เลี้ยงด้วยบ่อปูนควรจะล้างบ่อด้วยด่างทับทิมอัตรา 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 2 ลิตร ทุกครั้งที่มีการล้างบ่อ- ผสมอาหารด้วยน้ำหมักชีวภาพก่อนที่จะนำมาให้กบกิน ด้วยการผสมน้ำหมักชีวภาพอัตรา 2 ช้อนโต๊ะ ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม- เมื่อกบมีอาการท้องอืดหรือตัวเหลือง ซึม ให้ใช้ขิง ข่า พะลัย และฟ้าทลายโจร ต้มให้น้ำมีสีชาแล้วนำมาผสมกับอาหารกบป้อน หรืออาจจะฉีดด้วยกระบอกฉีดยา เข้าทางปากตัวละ 1 ซีซี- ถ้ากบเป็นแผลเปื่อยให้ใช้ขมิ้นผงและใบน้อยหน่าตากแห้ง (หรือเปลือกมังคุดตากแห้ง) นำทั้ง 2 อย่าง มาบดให้ละเอียดและผสมปูนแดงลงไปเล็กน้อย ทาที่บริเวณแผล ที่สำคัญเกษตรกรผู้เลี้ยง จะต้องแยกกบที่ป่วยออกไว้ต่างหากอย่างน้อยเป็นเวลา 1 วัน โดยนำกบที่เป็นโรค มาใส่ถุงพลาสติกเจาะช่องระบายอากาศและไม่ให้ถูกน้ำ- กรณีที่เลี้ยงกบในบ่อดินหรือบ่อปูนควรจะนำเกลือแกงผสมน้ำใส่ลงไปในบ่อเลี้ยงกบด้วย เพื่อฆ่าเชื้อราหรือเชื้อโรคอื่นๆ อัตราการใส่ถ้าบ่อเลี้ยงมีขนาด 4x4 เมตร ให้ใส่น้ำสูง 5 เซนติเมตร และใส่เกลือแกงลงไปประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ


 


โรคที่เกิดจากสารพิษมีสารพิษหลายชนิดที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของกบทั้งทางตรงและทางอ้อมสามารถทำให้กบตายได้ทันทีทันใด หรือทำให้เกิดอาการเรื้อรังสารพิษต่างๆเหล่านี้ได้แก่ น้ำยาฆ่าเชื้อ เมื่อใช้ยาดังกล่าวแล้วควรล้างทำความสะอาด


 


โรคที่เกิดจากเชื้อราได้แก่ เชื้อซาโพเล็กเนีย เป็นเชื้อราที่พบทั่วไปในน้ำ เชื้อชนิดนี้ สามารถทำอันตรายต่อปลาได้เช่นกัน


 

Create Date : 08 ตุลาคม 2559    
Last Update : 8 ตุลาคม 2559 21:23:30 น.
Counter : 347 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  

taurolar
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add taurolar's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.