⚠️ สำหรับคนที่กำลังจะมาออสเตรเลียเร็ว ๆ นี้ต้องไม่ลืม ‼️เช็ควันหมดอายุของ #Passport ก่อนออกเดือนทาง เพราะถ้า passport ของเรามีอายุน้อยกว่า 6 เดือนจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้❌

หลักการนี้เป็นกฎของกรมการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (#ICAO) ที่กำหนดให้ราจำเป็นต้องใช้ Passport ที่มีอายุขั้นต่ำ 6 เดือนจวบจนวันเดินทางกลับ เพื่อเดินทางเข้าประเทศต่าง ๆ 🛩

เพื่อเป็นการเผื่อเหลือเผื่อขาดกรณีมีเหตุฉุกเฉิน⚠️เกิดขึ้น เช่น ตกเครื่อง พลัดหลง รอเปลี่ยนเครื่อง เราก็ยังสามารถอยู่ในประเทศนั้น ๆ ได้ด้วย Passport ที่ยังไม่หมดอายุอยู่ในมือ

 

ซึ่งถ้าหาก Passport หมดอายุจะสร้างปัญหาให้กับเราได้หลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น 🔻

❎ ไม่สามารถต่อวีซ่าได้

❎ ไม่สามารถเดินทางกลับไทยได้

❎ ไม่สามารถยืนยันตัวตนกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้

[ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า Passport เราหมดอายุ 🤔❓]

บางคนอาจเข้าใจว่า Passport มีอายุ 5 ปีหลังจากที่ทำ แต่จริง ๆ แล้วอายุการใช้งานจริงๆของพาสปอร์ตมีเพียง 4 ปี 6 เดือนเท่านั้น เนื่องจากเราจำเป็นต้องใช้ Passport ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนในการเดินทาง

หมายความว่าเราต้องไปทำ Passport ใหม่ก่อนเดินทางหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ 6 เดือน ก่อนหมดอายุจริง 📓 เช่น ถ้าเราทำ passport วันที่ 7 มีนาคม 2560 เราก็ควรไปต่อ Passport ก่อนวันที่ 7 ธันวาคม 2564 นั่นเองค่ะ (คิดเป็น 4 ปี 6 เดือน พอดี)

 

📌 เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะพลาดตรวจเช็กวันหมดอายุของ Passport ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ว่ามีอายุมากกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุจริง เพื่อให้เราสามารถเดินทางไปและกลับออสเตรเลียได้อย่างราบรื่น ไม่ต้องมีปัญหากับตม. อย่าพลาดกันนะคะ 🥰