bloggang.com mainmenu search
MV/Title: อาการเธอฟ้อง
Artist: พลอย
Album/อัลบั้ม: Dream On
ฟังเพลงไทยสากล ฮิตๆ + เนื้อเพลงไทยสากล คลิ๊กตรงนี้
Code โค้ดเพลง:
//music.gmember.com/player/html_player_music/index.php?songid=0903981401

โฮ้..โฮ้..โฮ้ ..โฮ้..โฮ้..โอว..โฮ
ไม่ฝืนยังดีกว่า ไม่แกล้งยังดีกว่า เฉยๆ ยังดีกว่าเลย
เธอไม่หลบหน้าเขา ยังดีกว่า ทักเขายังดีกว่า
ยังพอให้เดาว่าไม่คิดอะไร

แต่อาการเธอมันฟ้อง ว่าใจสั่น จับมือฉันจนดูตั้งใจ
คงไม่ต้องถามเธอหรอกนะ ว่าประชดใคร
เพราะเธอเป็นต่อหน้าเขาเท่านั้น

ปล่อยมือฉัน ถ้าหากว่ามันลำบากใจ
ถ้ากลัวคนเดิมหวั่นไหว ก็อย่าฝืน ยืนใกล้ๆ กัน
ถ้ายังเห็นเขาเป็นคนสำคัญ ถ้าเธอยังผูกพัน
ก็ไปบอกเขาไป อย่าทำร้ายฉันอย่างนี้..

นา..นา..นา..นา..นา..โอว ..โฮ
ไม่รู้ยังดูออก ไม่คิดก็ดูออก ยิ่งคิดยิ่งดูออกเลย
ไม่ต้องบอกฉันรู้ ว่าแฟนเก่า ฉันรู้แค่แฟนเก่า
และเป็นเพราะเธอ ลืมเขาลงไม่ได้

เมื่ออาการเธอมันฟ้อง ว่าใจสั่น จับมือฉันจนดูตั้งใจ
คงไม่ต้องถามเธอหรอกนะ ว่าประชดใคร
เพราะเธอเป็นต่อหน้าเขาเท่านั้น

ปล่อยมือฉัน ถ้าหากว่ามันลำบากใจ
ถ้ากลัวคนเดิมหวั่นไหว ก็อย่าฝืน ยืนใกล้ๆกัน
ถ้ายังเห็นเขาเป็นคนสำคัญ ถ้าเธอยังผูกพัน
ก็ไปบอกเขาไป อย่าทำร้ายฉันอย่างนี้..

ปล่อยมือฉัน ถ้าหากว่ามันลำบากใจ
ถ้ากลัวคนเดิมหวั่นไหว ก็อย่าฝืน ยืนใกล้ๆกัน
ถ้ายังรัก ยังอยากมีสัมพันธ์ ถ้ายังไม่จบกัน ก็ดีกับเขาไป
อย่าทำร้ายฉันอย่างนี้...

นา..นา..นา..นา..นา..โอว ..โฮ
Create Date :25 ธันวาคม 2552 Last Update :25 ธันวาคม 2552 17:35:53 น. Counter : Pageviews. Comments :0