bloggang.com mainmenu search
[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]

ฟังธรรมะออนไลน์

01 เสียงปลุก 102 เสียงปลุก 2ฟังเสียงปลุกไปก่อนนะ เสียงปลงคงจะตามมาตอนสายๆ

ทาน ทำให้รวย
ศีล ทำให้สวย
ภาวนา ทำให้ปัญญาดี

เลือกเกิดได้ครับ


[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]
Create Date :03 กุมภาพันธ์ 2551 Last Update :3 กุมภาพันธ์ 2551 0:09:43 น. Counter : Pageviews. Comments :59