bloggang.com mainmenu search
บทความด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ -ผู้นำหรือหัวหน้างานแบบแฟนพันธุ์แท้


Custom Search


ผู้นำหรือหัวหน้างานแบบแฟนพันธุ์แท้

อัญธิกา ปุนริบูรณ์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
//www.hu.ac.th/

คำว่า "เร็วก็หาว่าล้ำหน้า ช้าก็ว่าอืดอาด โง่ก็ถูกตวาด พอฉลาดก็ถูกระแวง ทำก่อนบอกไม่ได้สั่ง ครั้นทำที่หลังบอกไม่รู้จักคิด" หรือคำว่า "ใช่ครับพี่ ดีครับท่าน ทันครับผม เหมาะสมครับเจ้านาย" ปัจจุบันท่านเคยได้ยินคำนี้กันไหมคะ

ถ้าเราเป็นลูกน้องในการทำงานแต่ก่อน ไม่ว่าจะแวดวงราชการ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจก็ตาม แน่นอนว่าคุณคงได้ยินคำสองคำนี้แน่นอน ยิ่งในแวดวงราชการยิ่งแล้วใหญ่น่าจะได้ยินบ่อย เพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่าการที่พวกท่านมีผู้นำที่อาจยังไม่สามารถเรียกได้ว่า เป็น "ผู้นำหรือหัวหน้างานพันธุ์แท้" อยู่ก็ได้ เนื่องจากหัวหน้างานยังยึดถือคติเดิม ๆ และถ้าหัวหน้างานยังให้ลูกน้องมีความคิดแบบคติเดิม ๆ ที่กล่าวข้างบนอยู่นั้น ก็จะถือได้ว่าผู้นำของท่านเป็นผู้นำหรือหัวหน้างานที่เชยสุด ๆ หรือไม่ก็ล้าหลังและเผด็จการสุด ๆ ไปเลย ขอได้เลยว่าไม่เหมาะกับยุคปัจจุบันและอนาคตที่จะมาถึงแน่ ๆ และอีกอย่างนะคะ ในยุคปัจจุบันนี้ การทำงานระหว่างลูกน้องกับหัวหน้านั้น นอกจากต้องทำงานไปในทิศทางเดียวกัน แบบทันสมัยและก้าวล้ำสู่ทศวรรษใหม่ ด้วยไอเดียเจ๋งๆแล้ว ยังต้องสามารถเดินทางไปด้วยกันด้วยความเข้าใจกันและแทนกันได้ด้วย อย่างคำที่ดิฉันชอบกล่าวกับลูกน้องของดิฉันเสมอ ๆ ว่า "ถ้าไม่ไว้ใจลูกน้องของตนเอง แล้วจะให้ไปไว้ใจใครที่ไหนได้" และอย่างที่ท่านนายกทักษิณเคยกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับผู้นำไว้ว่า "ผู้นำยุคใหม่ต้องมีความสามารถในการสร้างสรรค์องค์กรของตนเองให้มีช่องว่างที่จะสามารถมองพ้นไปจากกรอบองค์กรของตน คือ พยายามคิดนอกกรอบ ต้องคิดให้หลุดพ้นจากเดิม ๆ" (ดร.วีรพงษ์ รามารกูร , 2547)

ณ ตอนนี้มารู้จักกับคำว่า "ผู้นำหรือหัวหน้างานแบบแฟนพันธุ์แท้" กันดีกว่า ซึ่งไม่ใช่อะไรเลยคำนี้ก็หมายถึงหัวหน้างานที่ "เก่งทั้งงาน และ เก่งทั้งคน" นั่นเอง ซึ่งถ้าจะขยายความนะคะก็สามารถอธิบายได้ว่าการที่เป็นหัวหน้างานแบบแฟนพันธุ์แท้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (วิชัย โกสุวรรณจินดา, 2546. หน้า 6-8,)

1. รู้งานที่ตนเองรับผิดชอบ
หัวหน้างานที่ดีจำเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจขอบเขตของความรับผิดชอบของตนเอง มิฉะนั้นแล้ว จะไม่สามารถควบคุมและบังคับบัญชาลูกน้องให้ปฏิบัติงานตามที่ตนได้มอบหมายเอาไว้ได้ และการที่จะรู้และเข้าใจงานที่ตนเองรับผิดชอบนั้น หัวหน้างานก็จำเป็นที่จะต้องรู้ถึงเป้าหมายและนโยบายของบริษัทหรือองค์กรที่ตนเองสังกัดอยู่ เพื่อที่จะได้ยึดถือเป็นหลักในการบริหารงาน ในเวลาเดียวกันก็ต้องรู้และเข้าใจถึงส่วนในความรับผิดชอบของตนเอง อันจะส่งผลให้เป้าหมายและนโยบายของบริษัทหรือองค์กรนั้นประสบความสำเร็จด้วย

2. รู้วิธีบริหารงานและการปกครองบังคับบัญชา
เมื่อเข้าใจถึงขอบเขตของความรับผิดชอบของหัวหน้างานแล้ว ยังไม่พอ หัวหน้างานก็ต้องมีความสามารถในการบริหารงาน เพื่อสร้างความร่วมมือและร่วมใจของลูกน้องให้มาร่วมปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยกันได้ โดยหัวหน้างานจะต้องมีความสามารถในการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้ลูกน้องได้ทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งต้องมีความสามารถในการวินิจฉัยในการสั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้หมดไป งานที่ควรจะต้องมอบหมายก็สามารถมอบหมายงานให้บุคคลที่เหมาะสมรับไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการปกครองให้ลูกน้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน แต่ร่วมมือกันทำงานด้วยความสามัคคี และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีขึ้นในหน่วยงาน

นอกจากคุณสมบัติพื้นฐานทั้ง 2 ประการแล้ว หัวหน้างานควรที่จะมีลักษณะที่ดีดังต่อไปนี้ด้วย
1. มีความเฉลียวฉลาด ทันคน อย่าให้ลูกน้องหลอกลวงได้
2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่โลเล
3. เด็ดเดี่ยวในงานด้านการบริหาร
4. มีกำลังใจสูง
5. เรียนรู้ได้เร็ว
6. มีความรอบรู้ในหลาย ๆ ด้าน
7. มีความกระตือรือร้น
8. สุภาพ เป็นมิตร เมตตากรุณา และเห็นอกเห็นใจ
9. มีศีลธรรม ซื่อสัตย์ มั่นคง และเที่ยงธรรม
10. สอนคนอื่นและแนะนำผู้อื่นได้
11. มีศรัทธาต่องานและผู้ร่วมงาน

และการจะเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำแบบแฟนพันธุ์แท้ได้ ต้องหลีกเลี่ยงลักษณะดังต่อไปนี้ให้หมดไปนะคะ
1. ความเป็นคนเจ้าอารมณ์ เช่น หงุดหงิด ฉุนเฉียว อิจฉาริษยาง่าย
2. หลงและหวงแหนอำนาจ
3. มีความกลัวต่าง ๆ นานาจนไม่กล้าปฏิบัติงานตามที่ควร
4. มีปมด้อย
5. ขาดเหตุผล
6. หูเบา
7. วางตัวเป็นใหญ่เกินควร
8. ขาดความเที่ยงธรรม และ
9. ชอบใช้อำนาจลงโทษ ไม่ชอบให้ใครแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง

9 ข้อง่าย ๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง ถ้าหัวหน้างานแต่ละคนทำได้ รับรองเป็นหัวหน้างานที่ทันสมัยและไม่ตกยุคอย่างแน่นอนค่ะ ณ ตอนนี้ถ้าคุณยังเป็นลูกน้องอยู่ คุณเองก็คงจะสบายใจได้ว่า การปฏิบัติงานกับหัวหน้างานของคุณต่อไปมีแต่ในทางที่ดีและเข้าใจกันอย่างแน่นอน ถ้าผู้นำหรือหัวหน้าของคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ตัวจริง แล้วถ้าถึงตาของคุณเป็นหัวหน้างานในยุคปัจจุบันหล่ะ คุณอยากปฏิบัติตัวกับลูกน้องคุณแบบไหน และอยากให้ลูกน้องของคุณคิดกับคุณในแบบตอนตน หรือว่า เห็นคุณเป็นหัวหน้างานที่เป็นแฟนพันธุ์แท้หล่ะ ลองกลับไปคิดทบทวนดูให้ดีนะคะ

อ้างอิง
1. ดร.วีรพงษ์ รามารกูร, 2547. "THAKSINOMICS รวมสุนทรพจน์สำคัญของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี"
2. วิชัย โกสุวรรณจินดา,2546. "หัวหน้างานพันธุ์แท้", หน้า 6-8.
บทความด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ -ผู้นำหรือหัวหน้างานแบบแฟนพันธุ์แท้
Create Date :02 กันยายน 2554 Last Update :2 กันยายน 2554 20:49:15 น. Counter : Pageviews. Comments :0