bloggang.com mainmenu search
Atlantica Online เป็นเกมส์ออนไลน์แนว Strategic Turn - based MMORPG ภาพกราฟิก 3D สมจริง ระบบการควบคุมรองรับการควบคุมสูงสุดถึง 9 ตัว เป็นสงครามเต็มรูปแบบที่ต้องใช้สมองวางแผนการรบไปพร้อมกัน
อ่านเพิ่มเติม //atlantica.asiasoft.co.th/index.html
Create Date :10 กันยายน 2552 Last Update :22 กุมภาพันธ์ 2553 17:17:51 น. Counter : Pageviews. Comments :1