* * * * พระพิฆเนศ * * * * บล็อกที่ 1014พระพิฆเนศ
2

3

4

5


6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเณศ หรือ พระพิฆเนศวร หรือ พระวิฆเณศวร (มาจาก วิฆน + อีศฺวร ในภาษาสันสกฤต) หรือ พระคเณศ หรือ คณปติ เป็นเทพหรือเทวะในศาสนาพราหมณ์ คนทั่วไป โดยเฉพาะผู้อยู่ในศาสนาฮินดู นับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง เป็นหัวหน้านำคณะข้ามอุปสรรค
อนึ่ง พระพิฆเนศ มี 108 พระนาม ... พระพิฆเนศ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Ganesha also spelled Ganesa and Ganesh ... คำว่า คณบดี มาจากคำว่า คณปติ หรือ พระพิฆเนศ ... เนื่องจาก พระพิฆเนศ เป็นเทพแห่งอุปสรรค (พิฆนบดี - พจนานุกรมฯ นิยาม พิฆน์ ว่า อุปสรรค; เครื่องกีดขวาง) จึงสามารถทำให้เกิดอุปสรรคและทำลายอุปสรรคได้ .. ในประเทศอินเดีย พระพิฆเนศจึงปรากฏอยู่ในกลุ่มเทวดานพเคราะห์ที่บันดาลโชคชะตาของมนุษย์ อาจให้โทษได้ถ้าไม่พอใจ ดังนั้นจึงมีพิธีสักการบูชาและสรรเสริญพระองค์ทุกปี เพื่อป้องกันอันตรายและก่อให้เกิดโชคดี .. ในประเทศอินเดีย แคว้นที่เคารพพระพิฆเนศเป็นพิเศษ คือแคว้นมหาราษฏร์ ซึ่งครอบคลุมเมืองมุมไบและเมืองใกล้เคียง มีจำนวนเทวสถานของพระพิฆเนศจำนวนมาก และมีเทศกาลที่ถือว่าสำคัญที่สุด คือ คเณศจตุรถี
พระพิฆเนศกับประเทศไทย ในประเทศไทย มีการบูชาเทพองค์ต่างๆในศาสนาพราหมณ์อยู่มากมาย โดยเฉพาะพระพิฆเนศ ซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ดูได้จากการพบรูปสลักพระพิฆเนศในเทวสถานตามเมืองต่างๆ ในประเทศไทย และมีหลักฐานการค้นพบองค์พระพิฆเนศในสมัยขอมเรืองอำนาจในดินแดนสุวรรณภูมิ เช่น พระพิฆเนศสลักจากหิน ค้นพบที่ จ.ปราจีนบุรี จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ
คนไทยถือว่า พระพิฆเนศเป็นบรมครูแห่งศิลปวิทยาการ 18 แขนง เป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวล และเป็นเทพสำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งทางศาสนาพราหมณ์ได้สถาปนาพระพิฆเนศ เป็นเทพองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีใดๆ เป็นการคารวะในฐานะบรมครูผู้ประสาทปัญญาและความสำเร็จ สามารถขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้น กิจการทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ... กรมศิลปากร และมหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเอาพระพิฆเนศ เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ... รวมทั้งมีรางวัลของวงการเพลงไทย คือ รางวัล "พระพิฆเนศทอง พระราชทาน" ของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าพระราชทานชื่อรางวัลนี้ เพื่อพัฒนาวงการดนตรีและเพลงไทย เสริมขวัญและกำลังใจให้กับการผลิตผลงานแก่นักร้อง

21
พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข วัดสมานรัตนาราม อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา22
พระพิฆเนศประดิษฐานที่ลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิลด์สแควร์ ราชประสงค์ จ.กรุงเทพ23
ภาพเขียน 'เทพแห่งความสำเร็จ ๒๕๕๑' โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์24
ภาพเขียนพระพิฆเนศบนเสื้อยืด โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์25
เหรียญหล่อจากภาพเขียน โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43


พระพิฆเนศ เป็นโอรสของพระอิศวรและพระอุมาเทวี มีรูปกายเป็นมนุษย์ มีเศียรเป็นช้าง คนทั่วไปเคารพนับถือในฐานะเป็น "วิฆเนศ" คือ เจ้า (อิศ) แห่งอุปสรรค (วิฆณ) เพราะเป็นเจ้าแห่งอุปสรรค ที่สามารถปลดปล่อยอุปสรรคได้ ... และอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จในทุกศาสตร์สรรพสิ่ง หรือเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ทั้งปวง เมื่อพิจารณาความหมายในทางสัญญะ รูปกายที่อ้วนพีนั้นมีความหมายว่าความอุดมสมบูรณ์ เศียรที่เป็นช้างมีความหมายถึงผู้มีปัญญามาก ตาที่เล็กหมายถึงสามารถมองและแยกแยะสิ่งถูกผิด หูและจมูกที่ใหญ่หมายถึงมีสัมผัสพิจารณาที่ดีเลิศ .. พระพิฆเนศวรมี หนู เป็นสหาย ซึ่งอาจเปรียบได้กับความคิดที่พุ่งพล่าน รวดเร็ว ดังนั้น มนุษย์จึงต้องมีปัญญากำกับเป็นดั่งเจ้านายในใจตน
ลักษณะของพระพิฆเนศ มีรูปกายเป็นมนุษย์เพศชาย อ้วนเตี้ย ท้องพลุ้ย มีเศียรเป็นช้าง มีงาข้างเดียว (ถูกขวาน ปรศุรามหักเสียงา) สีกายสีแดง (บางแห่งว่าผิวเหลือง นุ่งห่มแดง) มี 4 กร พระหัตถ์หน้าขวาถืองาช้าง พระหัตถ์ซ้ายถือขันน้ำมนต์ เป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์ พระหัตถ์หลังขวาถือ ตรี พระหัตถ์ซ้ายถือบาศ (บ่วง) .. หนู นับเป็นสหายของพระพิฆเนศ ไม่ใช่เป็นพาหนะ ลองพิจารณารูปพระพิฆเนศในบล็อกนี้ ดีๆ มีหลายรูปมีหนูร่วมอยู่ด้วย .. รูปลักษณ์พระพิฆเนศ อาจเป็นอย่างอื่นตามคติของผู้นับถือบางกลุ่ม เช่น อาจมี 2 กร 6 กร 8 กร 10 กร อาจมีประทับยืน ประทับเต้น และประทับนอน สิ่งของที่ทรงถืออยู่ในพระหัตถ์ เช่น จักร, สังข์, คทา, ขวาน, ดอกบัว, ขนมโมทก, ลูกประคำ, คนโทน้ำลักษณะต่าง ๆ เป็นต้น
ปกรณัม ในคราวที่พระศิวะเทพ ทรงไปบำเพ็ญสมาธิเป็นระยะเวลานานนั้น พระอุมาเทวี หรืออีกชื่อหนึ่ง-พระแม่ปารวตี อยู่พระองค์เดียวเลยเกิดความเหงา ประสงค์จะมีผู้มาคอยดูแลพระองค์และป้องกันคนภายนอกที่จะเข้ามาก่อความวุ่นวายในพระตำหนัก จึงทรงเสกเด็กหนุ่มขึ้นมาเป็นพระโอรส และเป็นเพื่อนในยามที่พระศิวเทพไม่อยู่
มีอยู่คราวหนึ่ง เมื่อพระนางทรงเข้าไปสรงในพระตำหนักด้านใน พระศิวเทพได้กลับมาและเมื่อจะเข้าไปด้านในก็ถูกเด็กหนุ่มห้ามไม่ให้เข้าเนื่องจากไม่รู้ว่าเป็นใคร และในขณะเดียวกันพระศิวเทพก็ไม่ทราบว่าเด็กหนุ่มนั้นเป็นพระโอรสที่พระแม่ปารวตีได้เสกขึ้นมา เมื่อพระองค์ถูกขัดใจก็ทรงพิโรธ ตวาดให้เด็กหนุ่มหลีกทางให้ พลางถามว่ารู้ไหมว่ากำลังห้ามใครอยู่ ฝ่ายเด็กหนุ่มก็ตอบกลับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ว่าเป็นใคร เพราะตนกำลังทำตามบัญชาของพระแม่ปารวตี แล้วทั้งสองก็ต่อสู้กันอย่างรุนแรง จนเทพทั่วทั้งสวรรค์เกิดความวิตกในความหายนะที่จะตามมา ในที่สุดเด็กหนุ่มก็ถูกตรีศูลของพระศิวะเทพจนสิ้นใจและศีรษะถูกตัดหายไป
เมื่อพระแม่ปารวตีได้ยินเสียงกึกก้องไปทั่วทั้งจักรวาล ก็เสด็จออกมาด้านนอก และถึงกับสิ้นสติเมื่อเห็นร่างพระโอรสที่ปราศจากศีรษะ เมื่อได้สติก็ทรงมีความโศกาอาดูร และตัดพ้อพระสวามีที่มีใจโหดเหี้ยม ทำร้ายเด็กหนุ่มได้ลงคอ โดยเฉพาะเมื่อเด็กนั้นเป็นพระโอรสของพระนางเอง
เมื่อได้ยินพระนางตัดพ้อต่อว่าเช่นนั้น พระศิวะเทพก็ทรงตรัสว่า จะทำให้เด็กหนุ่มฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ แต่ก็มีปัญหาเนื่องจากค้นหาศีรษะที่หายไปไม่ได้ และยิ่งใกล้เวลาเช้าแล้ว ต่างก็ยิ่งกระวนกระวายใจเนื่องจากหากดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว จะไม่สามารถชุบชีวิตให้เด็กหนุ่มฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นพระศิวะเทพเลยขว้างตรีศูลของพระองค์ออกไป หาศีรษะสิ่งมีชีวิตแรกที่พบ และปรากฏว่าเหล่าเทพได้เชิญเอาศีรษะช้างกลับมา ซึ่งพระศิวะเทพจำเป็นต้องนำศีรษะช้างมาทรงต่อให้พระโอรสและชุบชีวิตให้ใหม่ พร้อมกับทรงยกย่องให้เป็นเทพที่สูงที่สุด ขนานนามว่า พระพิฆเนศ ซึ่งแปลว่า เทพผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรค และยังทรงให้พรว่าในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ จะต้องทำพิธีบูชาพระพิฆเนศก่อนเพื่อความสำเร็จของพิธีนั้นๆ.

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64
ขอขอบคุณที่ติดตามจาก สิน yyswimขอขอบคุณที่กรุณาโหวตให้ ในสาขา Best Topical Blog ขอขอบคุณครับ


Create Date : 15 เมษายน 2556
Last Update : 15 เมษายน 2556 19:21:29 น.
Counter : 8852 Pageviews.

11 comments
ผลการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 นับเป็นความมุ่งมั่นของธนาคาร UOB ที่ช่วยพัฒนาศิลปินไทยสู่สากล อุ้มสี
(5 ต.ค. 2562 11:19:14 น.)
ออกแบบชุดลายดอกไม้ในฝัน สมาชิกหมายเลข 3731107
(1 ต.ค. 2562 16:44:14 น.)
รีวิว จิ๋นซีฮ่องเต้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แบวครับ
(29 ก.ย. 2562 22:00:20 น.)
" ขี่ม้าก้านกล้วย " dansivilai
(19 ก.ย. 2562 20:46:59 น.)
  
เป็นความรู้ทีอ่านสนุกเพราะอิงตำนานด้วย
ทั่วๆไปก็แค่รู้จักชื่อ นานๆได้เคาะสนิมความจำ
กันบ้างก็ดีเลยครับ

ที่บ้านนั่นก็พิมพ?เองทั้งนั้นแหละครับ บาง
ทีออนไแสองสามวันถึงได้ตรวจเช็คก็มี อิอิ
คุณภาพตกตำเพราะวัยแน่เลย ขอบคุณที่ไป
ช่วยสะกิดครับ

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 15 เมษายน 2556 เวลา:19:06:05 น.
  
ผิดอีกแล้ว ให้ตีมือสองที 55++
โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 15 เมษายน 2556 เวลา:19:07:28 น.
  

พี่บ้านป่าครับ หากจะลดข้อผิดพลาด ควรพิมพ์ลงในเวิร์ดก่อน
ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ก็ได้ ไม่มีใครเห็น แล้วแปะลงในบล็อก ลงในเฟซบุ๊คอีกที
หากเกิดเออเร่อขึ้น ก็สามารถนำเวิร์ดที่พิมพ์ไว้ มาแปะลงใหม่ได้

การพิมพ์ลงในบล็อกเลย ในเฟซบุ๊คเลย - สระและการันต์ มีโอกาสเพี้ยนสูงครับ
โดย: yyswim วันที่: 15 เมษายน 2556 เวลา:19:35:59 น.
  

ขอบคุณค่ะ คุณสิน
ได้ทราบประวัติและมีภาพต่างๆด้วยค่ะ
(ส่งไปให้บ้านลูกสะใภ้ ชมด้วยค่ะ)

โหวดค่ะ


newyorknurse
โดย: newyorknurse วันที่: 15 เมษายน 2556 เวลา:20:36:06 น.
  
yyswim Topical Blog ดู Blog

ผมค่อนข้างคุ้นเคย ไปนครนายก ก็ไปถ่ายรูปองค์สีชมพู
กับเพื่อน ๆ บล๊อก...

อีกอย่าง ก็ ซื้อเสื้อยืดรูปพิมพ์ ของ อ.เฉลิมชัย ที่วัด
ร่องขุ่น ภาพพิมพ์ดีมาก ไม่เลอะเลือน..

แถวที่ทำงาน ก็วัดแขกสีลม ก็ติดดีครับ 555 รถติด
วันที่มีงานเฉลิมฉลองครับคุณสิน
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 16 เมษายน 2556 เวลา:13:15:50 น.
  
สวัสดียามบ่ายครับ

แวะมาบล็อกพี่สินได้ชมภาพสวยๆและได้ความรู้ไปด้วย เพลงประกอบเพราะเข้ากันได้ดีเลยครับ

ขอขอบคุณพี่สินสำหรับพรวันเกิด และขอให้พรนั้นคืนกลับสู่พี่สินด้วยเช่นกันและเพิ่มคูณอีกเป็นร้อยเท่าพันทวีด้วยครับ
โดย: **mp5** วันที่: 16 เมษายน 2556 เวลา:14:53:32 น.
  
สวัสดีครับ
จะขอพรพระพิฆเนศ ไม่ต้องไปไหนแล้ว มาที่นี้ได้ขอไม่รู้จะกี่องค์เลย
โดย: จิรโรจน์ วันที่: 16 เมษายน 2556 เวลา:16:56:40 น.
  
ชอบงานศิลปะเลยนับถือพระพิฆเนศด้วยค่ะ

ขอบคุณพี่สินมาก ๆ ที่หาภาพงาม ๆ มาฝากกันนะคะ ได้ชมจนจุใจเลย
โดย: haiku วันที่: 17 เมษายน 2556 เวลา:17:34:19 น.
  
ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ชอบเพลงประกอบด้วยครับ

yyswim Topical Blog
โดย: Insignia_Museum วันที่: 21 เมษายน 2556 เวลา:6:59:16 น.
  
นับถือและบูชาพระพิฆเนศ ขออนุญาตแชร์นะครับ
โดย: ทวี จินะเสนา IP: 110.168.176.130 วันที่: 12 พฤษภาคม 2556 เวลา:7:11:50 น.
  
พิฆเนศ ศักดิ์สิทธิ์ กับ เมตตาธรรม.

พิฆเนศ ที่ผู้คนมากมาย ขอพร มุ่งหวังสู่ความสำเร็จ ผู้คนมากมาย รุมกันขอพรผ่านพระพิฆเนศสุจริตธรรมแล้วหรือ ที่ทุกท่านไม่เคยถามไถ่ได้ว่า งานขอพรนั้นเสร็จสิ้นเท่าไร. คั่งค้างเท่าไร. มีแต่ผู้รุมส่งงานให้พระพิฆเนศ ขอพร ทั้งๆที่มนุษย์ทุกท่านสามารถขอพร ต่อต้นพรได้(อย่างไรหรือครับเรียกว่าขอพรตรง คนไทยงงครับ ไม่เคยถูกสอนมาก่อน) เพราะเมื่อพบเจอกัน กล่าวสวัสดีต่อกัน. แสดงว่าทุกท่านสามารถขอพรให้กันตรงๆต่อกันโดยมิต้องมีรูปร่วมเคารพ รูปปั้น หรือ กล่าวถึงชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดใดเพื่อขอพรให้แก่กันเลย. แต่เราก็ขอพรให้กันได้มาตลอด.
สังเกตุบ้างหรือไม่ว่า เราขาดเมตตาธรรมต่อพระพิฆเนศ เพราะหากเราสุจริตและมุสามิได้ว่า เราไม่เคยสอบถามได้เลยว่ามันลำบาก หรือยุ่งยากอะไรในการขอพรผ่านๆนั้น เสร็จไม่เสร็จเท่าไร. ใช่หรือไม่. เมตตาธรรมนี้ พระพุทธเจ้าจะขาดหรือไม่. เพราะในประวัติศาสตร์ ไม่เคยพบว่า พระพุทธเจ้าพึ่งพา เบียดเบียนวิญญาณเพื่อขอพร หรือขอพรผ่านสิ่งใดเลย. แล้วใยยุคนี้ มีการขอพรผ่านสิ่งต่างๆกันทั่วประเทศ พึ่งพารูปปั้น รูปหล่อ สรรพวิญญาณทั่วประเทศ. ทำยังกับว่าสิ่งนั้นคือเรื่องจริงที่มองเห็นได้ทางรังสีวิทยาไปแล้ว.
จริงหรือไม่จริง ไม่น่าจะสำคัญกว่าการขาดเมตตาธรรมกับสรรพวิญญาณ ที่พวกเราไปรุมขอพรโดยไม่เคยถามว่าเสร็จไม่เสร็จ
หากผมและเพื่อนคนหนึ่ง ตื่นขึ้นมา มีงวงแบบพระพิฆเนศขึ้นมาทั้งคู่. ปรากฏว่าผมและเพื่อน รวยได้เป็นร้อยล้านภายในไม่กี่อาทิตย์ เพราะว่าผมทั้งคู่มีลักษณะเดียวกับพระพิฆเนศ. แต่เจ๋งกว่าคือ พูดได้ เดินได้ตอบคำถามได้. มีผู้คนเอาเงินมาให้เอาของมาถวายเยอะแยะ. เมื่อผมมีเงิน50 ล้านแรก ผมและเพื่อนจะไปที่ ศิริราชครับ. เพื่อนถามว่าเราจะไปบริจาคกันหรือ. ผมบอกว่า เปล่าเลย. เราจะไปหาหมอให้ผ่าตัดเอางวงนี้ออก. นายจะเอามั้ยล่ะ ลักษณะอย่างนี้ เดินในที่สาธารณะ ความเป็นส่วนตัวหมดสิ้น ต้องรับงานรับแขกรับการกราบไหว้ขอพรทั้งวัน พ่อแม่ไม่ต้องดูแลกันแล้ว. เพื่อนว่า เออจริงนะ. เราคงผ่าตัดเอาออกเช่นกันนั่นแหละ. เราว่านั่นน่ะซินะ. เรายังไม่เอาเลยลักษณะนี้แล้วเราเอาลักษณะแบบนี้ไปโยนให้วิญญาณหนึ่งที่เราไม่เคยถามว่าเขาจะชอบไหม เขาจะรับไหม เรายุติธรรมกันแล้วหรือ.
นี่แหละที่ต้องจุดประกายนั้นให้ได้ตระหนักรู้กันเสียบ้าง เพราะทุกคนหลงไปในพยากรณ์ที่ไม่สุจริตธรรม ขาดเมตตาธรรมต่อพระพิฆเนศนั้นมานานเท่าไรแล้ว. ทั้งๆที่เราสามารถขอพรได้เอง ไม่ต้องเบียดเบียนสรรพวิญญาณใดเลยด้วยซ้ำ. ลองติดดูแล้วกัน. อย่าเพิ่งเชื่อ. ลองคิดแบบที่เราพบซิครับ
โดย: ให้ชัด IP: 171.96.91.200 วันที่: 23 กันยายน 2556 เวลา:9:00:57 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Yyswim.BlogGang.com

yyswim
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บทความทั้งหมด