* * * * คนร้องก็เลิศล้ำ คนรำก็ล้ำเลิศ * * * * บล็อกที่ 1078
คนร้องก็เลิศล้ำ คนรำก็ล้ำเลิศ
ลิลิตพระลอ เป็นเรื่องรักโศกระหว่าง พระลอ และ พระเพื่อน - พระแพง ... เมืองเหนือสองเมืองเป็นอริต่อกัน เมืองแม้นสรวง มีกษัตริย์พระนามว่า พระลอดิลกราช ทรงมีพระสิริโฉมงดงามหล่อเหลา เมืองสรอง มีกษัตริย์พระนามว่า พิชัยพิษณุกร มีพระราชธิดา 2 พระองค์ พระเพื่อนแก้ว กับ พระแพงทอง พระราชธิดาทั้งสองเคยสาบานกับสมเด็จย่าว่า จะแก้แค้นแทนสมเด็จปู่ที่พ่ายแพ้แก่เมืองแม้นสรวงจนเสียทีสวรรคต ถ้าผิดคำสาบานขอให้ตายด้วยคมอาวุธ
สมเด็จย่า ทรงออกอุบายส่งคนไปสีซอให้พระลอฟัง เล่าพรรณนาความงามของพระเพื่อน - พระแพง และใช้กฤติยามนตร์ (หลอกให้กินสล่าบิน หรือหมาก) เพื่อให้พระลอตามมาหาจะได้ลอบปลงพระชนม์ พระเพื่อน - พระแพงเมื่อรู้อุบายก็ตกใจ ให้นางรื่นและนางโรยไปช่วยแก้มนตร์ให้ แต่ไม่ได้ผล นางรื่น - นางโรยจึงไปหาปู่เจ้าสมิงพราย แต่สายไปแล้ว ทั้งสองคนจึงขอให้ปู่เจ้าสมิงพรายดลให้พระลอมาถึงเร็วกว่าเดิม เพื่อจะได้ทูลเตือนให้พระลอเสด็จกลับ
พระลอ ทรงถูกมนตร์เสน่ห์จากสมเด็จย่า ทรงต้องการทอดพระเนตรพระเพื่อน - พระแพง จึงอำลาพระนางลักษณวดีพระมเหสี และพระนางบุญเหลือพระราชมารดา เสด็จไปยังเมืองสรอง พร้อมด้วยนายแก้ว - นายขวัญ สองพระพี่เลี้ยง เมื่อเสด็จถึงแม่น้ำกาหลง พระลอ ทรงเสี่ยงน้ำ ปรากฏว่าเป็นลางร้าย แต่พระลอยังคงเสด็จต่อไป มีไก่แก้วของปู่เจ้าสมิงพรายหลอกล่อนำทาง เมื่อเสด็จถึงสวนหลวง เมืองสรอง นางรื่น - นางโรย ออกอุบายให้พระเพื่อน - พระแพงเสด็จออกมาพบเพื่อเตือนภัยพระลอ แต่เมื่อพระลอเห็นความงามของพระนางทั้งสองก็ไม่ยอมเสด็จกลับ สุดท้ายพระเพื่อน - พระแพงเห็นว่าพระลออาจเป็นอันตรายจึงพาเข้าไปอยู่ในพระตำหนัก
เวลาล่วงเลยไปครึ่งเดือน กษัตริย์พิชัยพิษณุกร ทรงทราบ จึงเสด็จมาพระตำหนักพระธิดา เมื่อเห็นพระลอก็ทรงเมตตา รับสั่งให้จัดพิธีอภิเษกสมรสให้ แต่สมเด็จย่าทรงขัดขวางทุกวิถีทาง ทรงอ้างรับสั่งของกษัตริย์พิชัยพิษณุกรต่อทหารว่าให้ทรงสั่งจับพระลอ ทหารจึงพากันล้อมจับพระลอ พระเพื่อน - พระแพง และพระพี่เลี้ยงทั้งสี่ ช่วยกันขัดขวาง สุดท้ายทุกคนเสียชีวิตทั้งหมด
พระแพงทอง ได้เขียนบันทึกก่อนสิ้นพระชนม์ เสร็จแล้วม้วนใส่ซองหนัง ซ่อนไว้ในที่ลับตา เนื้อหามีว่า "หลังจากที่ข้าฯ ตายไป จะเป็นสิบปี ร้อยปี หรือพันปี ผู้อยู่เบื้องหลังอาจรำลึกถึงข้าฯ - สองพี่น้องกับท้าวเธอ ดุจนิยายฝันอ้นเลือนลาง ท้ายสุดเรื่องราวของข้าฯ - สองพี่น้อง ก็จะมีค่าเป็นเพียงนิยายที่ไร้ความหมาย เพียงเพื่อเล่าสู่กันฟังอย่างสนุกสนาน แต่คงจะมีสักวันหนึ่งที่มีคนมาพบบันทึกฉบับนี้ จะได้รู้ความจริงระหว่างข้าฯ - สองพี่น้องกับท้าวเธอ พระนาม ลอดิลกราช ชื่อเสียงของข้าฯ - สองพี่น้องอาจหมองมัว อาจถูกประณามไม่ให้เอาเยี่ยงอย่างในฐานะหญิงโฉด เอาชนะใจชายด้วยมนตรา! ข้าฯ จะไม่แก้ตัวด้วยประการใด แต่ขอวอนให้อ่านบันทึกนี้จนจบ ท่านอาจจะอภัยให้ข้าฯ - สองพี่น้อง ท่านอาจจะเห็นใจข้าฯ ความรักของข้าฯ สองพี่น้องต่างหากที่เป็นความรักที่ต้องมนตรา มิใช่ท้าวเธอแต่เพียงผู้เดียว"
กษัตริย์พิชัยพิษณุกร เมื่อทรงทราบเรื่อง ทรงมีรับสั่งให้จับสมเด็จย่าและทหารประหารชีวิต จากนั้นทรงโปรดให้จัดพิธีพระศพอย่างยิ่งใหญ่ นางบุญเหลือพระราชมารดาของพระลอ ส่งทูตมาร่วมพิธีพระศพ แล้วทรงขอแบ่งพระอัฐิธาตุไปส่วนหนึ่ง ตั้งแต่นั้นมาเมืองสรองและเมืองแม้นสรวงก็มีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน
ใดใดในโลกล้วน อนิจจัง


คงแต่บาปบุญยัง เที่ยงแท้


คือเงาติดตัวตรัง ตรึงแน่น อยู่นา


ตามแต่บุญบาปแล้ ก่อเกื้อรักษาฯ


ลิลิตพระลอ ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร เมื่อปี พ.ศ. 2459 ให้เป็นยอดแห่งลิลิต ผู้แต่งและปีที่แต่ง ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน นักวรรณคดีมักจะยกโคลงท้ายบท มาเป็นหลักฐานพิจารณาสมัยที่แต่ง ดังนี้
จบเสร็จมหาราชเจ้า นิพนธ์ยอยศพระลอคน หนึ่งแท้พี่เลี้ยงอาจเอาตน ตายก่อน พระนาในโลกนี้สุดแล้ เลิศล้ำคุงสวรรค์ฯ

จบเสร็จเยาวราชเจ้า บรรจงกลอนกล่าวพระลอยง ยิ่งผู้ใครฟังย่อมใหลหลง ฤๅอิ่ม ฟังนาดิเรกแรกรักชู้ เหิ่มแท้รักจริงฯ

จากโคลงข้างบน มีผู้เสนอว่า "มหาราช" คือกษัตริย์ เป็นผู้แต่ง และ "เยาวราช" เป็นผู้เขียน โดยสันนิษฐานว่า ผู้แต่งน่าจะเป็น สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 และผู้เขียน คือ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 และคาดว่าน่าจะแต่งในปี พ.ศ. 2034-2072.

บล็อกวันนี้ เสนอทั้งร้องและรำรวมกันในคลิปเดียว - เพลง 'ยอยศพระลอ' ... ครูชินกร ไกรลาศ กับ ครูเติ้ง - อนุชา สุมามาลย์ ครูสองท่านนี้ไม่ได้ทำงานร่วมกันบ่อยนัก ... ความยาวคลิป 6.34 นาที หากไม่รีบไปธุระที่ไหนๆ จขบ.อยากชักชวนให้ลองชม เพราะคุณภาพของผู้ร้องและผู้รำ เรียกว่าเป็น 'มือหนึ่งของประเทศไทย' จขบ.ชมคลิปนี้โดยการเคาะจังหวะเท้าและนิ้วมือแบบไม่รู้ตัวไปด้วย อาจจะเพราะความไพเราะ ความสวยงาม ความตื่นตา และอารมณ์ที่เบิกบาน ก็เป็นได้
ครูชินกร ไกรลาศ หรือ ดร.ชิน ฝ้ายเทศ บ้านเดิมอยู่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ปัจจุบัน อายุ 67 ปี ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) ประจำปีพุทธศักราช 2541 และได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน จากการขับร้องเพลง 'ยอยศพระลอ' เมื่อปี พ.ศ. 2514
ครูเติ้ง - อนุชา สุมามาลย์ รับราชการเป็นนาฎศิลปิน อยู่ที่สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เรียนโขนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เมื่ออายุ 12 ปี เรียนเก่ง ได้รับทุนการศึกษามากมาย เช่น Arts Inheriting Scholarship (1996-2001) ทุนนริศรานุวัตติวงศ์ (2000-2002) นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ Asian Central American Dance Exchange Program (2007) Indonesian art and culture scholarship (2008) ทำให้มีความเป็นเลิศด้านศิลปะหลายแขนง

ขอเชิญชม ร้องและรำ เพลง ยอยศพระลอ ความยาว 6.34 นาที


ก่อนจะปิดบล็อก ... ขอนำคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่มีผู้เขียนถึงคลิปนี้มาให้อ่าน

1. รำสวยมากค่ะ จังหวะเป๊ะมากๆ2. สมกับ ยอยศพระลอ จริงๆ ค่ะ3. พระลอ รำได้งามมากค่ะ สมแล้วที่ 'นาฎอนงค์ปลงใจ ใคร่อิงอุ่น นับล้านโลกาล้วน บ่ควรคู่บุญ ดังพ่อขุนแม้นสรวง เอย'4. จับจิตจับใจ โห จะบรรยายอะไรอีก จะมีใครที่ร้องเพลงนี้ได้ไพเราะเท่าพ่อชินกรได้5. พี่เติ้ง อนุชา รำพระลอได้งามขนาดค่า แค่เห็นก็หลง6. พ่องามดังเทพบุตร อ่อนช้อยเหลือเกิน แต่ติดจะอวบไปนิดแล้วนะพ่อเทพบุตร7. งามดั่งเทพ ขนลุกครับ8. พี่เติ้ง เป็นชายแท้ๆ 100 เปอร์เซ็นต์ค่า ที่เห็นพุง เพราะพี่เค้าตัวใหญ่ พี่เค้าเป็นทศกัณฐ์ - การแสดงโขนพระราชทาน ชุด จองถนน และเป็นมัยราพณ์ ในชุด ศึกมัยราพณ์9. วันที่ 11 สิงหาคม ศกนี้ พี่เติ้งจะรำฉุยฉายอินทรชิต ในโขนตอนอินทรชิตฤทธี ที่โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ10. คุณอนุชารำทางชวาก็งาม เล่นโขนของไทยก็ดูผึ่งผาย สง่ามาก ปลื้มค่ะ

รูปภาพที่ 5 - 8 เครดิตภาพถ่ายโดย คุณสุพจน์ ห้องกล้อง เว็บพันทิป ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้


ครูเติ้ง - อนุชา สุมามาลย์ เป็นทศกัณฐ์ ในการแสดงโขนพระราชทาน ชุด จองถนนครูเติ้ง - อนุชา สุมามาลย์ เป็นทศกัณฐ์ ในการแสดงโขนพระราชทาน ชุด จองถนนครูเติ้ง - อนุชา สุมามาลย์ เป็นมัยราพณ์ ในการแสดงโขนพระราชทาน ชุด ศึกมัยราพณ์ครูเติ้ง - อนุชา สุมามาลย์ เป็นมัยราพณ์ ในการแสดงโขนพระราชทาน ชุด ศึกมัยราพณ์9. สวยงามมากค่ะ เป็นพระลอที่น่าลุ่มหลงจริงๆ ประกอบกับเสียงคุณชินกร ล้ำเลิศมาก10. สุดยอดครับ แต่กลัวจะสะดุดผ้าจัง ต้องคอยลุ้นตลอด11. พระลอ พุงใหญ่12. ชอบตรงพนมทอง ร่ายรำแล้วทองโรยจากมือ คิดได้ไง สุดยอดมากๆ13. ชอบท่ารำมาก สวยมาก14. จะสะดุดชายผ้า ตายไหมนั่น15. รำสวยมาก แขนจะหัก และเวียนหัวบ้างไหม?16. สุดยอดศิลปะ ของสุดยอดศิลปิน17. รำสวยมาก ลงตัวทุกอย่าง ราวกับว่าพระลอออกมาจากวรรณคดีจริงๆ18. หลงรักพระลอ เวอร์ชั่นนี้ ทำไงดี19. ใช่คนหรือเปล่าที่รำ20. การกรีดนิ้ว การออกท่า สวยมาก ไร้ที่ติ21. ยังไม่เคยเห็นใครรำได้สวยเท่านี้เลย22. ถึงหลายๆ คนจะบอกว่า พี่เติ้งรำได้งามเพียงไหน รำได้เริ่ดสักเท่าใด แต่พี่เติ้งเค้ายังคิดว่าตัวเค้ายังรำได้ไม่ดีพอ จะต้องฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆ23. คุณเติ้ง ปกติจะเป็นนาฏศิลปินโขนยักษ์ ของสำนักการสังคีต หน้าที่หลักคือเล่นเป็นทศกัณฐ์ และตัวยักษ์สำคัญ ตัวก็เลยต้องค่อนข้างหนา ให้อภัยเจ้าตัวเค้าด้วยแล้วกันนะคะ24. ไม่น่าเชื่อว่า ปกติเล่นเป็นตัวยักษ์ แต่พอเป็นพระลอ รำได้อ่อนช้อยจริงๆ งามมากค่ะ25. อิ อิ คุณเติ้ง เป็นกรณียกเว้นค่ะ น้อยคนที่จะเป็นได้แบบนี้ .. เธอไม่ได้เป็นแค่ตัวยักษ์นะคะ แต่เป็นตัวนางด้วยค่ะ เวลาเล่นละครนอก ของกรมศิลป์26. "เหล่าอนงค์หลงสวาทยอมเป็นทาสรักบำเรอ" ว้ายยย!!! เป็นหนูก็ยอมค่า รำหวานหยาดเยิ้มซะขนาดนี้

เผื่อจะมีใครสนใจอยากชมเพิ่มเติม ครูเติ้ง รำชวา จากละครเรื่อง 'อิเหนา'..และ..ครูเติ้ง รำพม่าเบิกโรง จากละครเรื่อง 'ราชาธิราช ดูตัวสมิงนครอินทร์'

สองภาพข้างล่าง แสดงที่ จ.เชียงใหม่ .. เครดิตภาพถ่ายโดย คุณถปรร บล็อกแก๊งค์ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้เครดิตภาพถ่ายโดย คุณถปรร บล็อกแก๊งค์


ขอขอบคุณที่ติดตามจาก สิน yyswimบล็อกนี้อยู่ในสาขา Topical Blog หากจะกรุณาโหวตให้ ขอขอบคุณครับ


Create Date : 05 กันยายน 2556
Last Update : 5 กันยายน 2556 18:24:12 น.
Counter : 10558 Pageviews.

18 comments
อำลา-อาลัย ดอริส เดย์ (๒) haiku
(6 ต.ค. 2562 22:41:54 น.)
นิทรรศการหมุนเวียนผลงาน ครูจักรพันธุ์ โปษยกฤต ครั้งที่ ๒ haiku
(30 ส.ค. 2562 22:06:50 น.)
บทสัมภาษณ์ จินตวีร์ วิวัธน์ ในนิตยสารขวัญเรือน ปี พ.ศ. 2530 ตอนที่ 1 สามปอยหลวง
(5 ส.ค. 2562 11:31:53 น.)
ขวัญใจอินเตอร์เน็ตคนใหม่ที่เป็นคนเก่า KeanuReeves angy_11
(24 ก.ค. 2562 11:43:22 น.)
  
ทักทายสวัสดีครับคุณสิน
ชมกันอย่างเพลิดเพลิน เลยครับ
และก็แอบดีใจมากๆ เลยครับ ที่มีภาพถ่ายของตัวเอง ถูกคัดเลือกมารวมอยู่ที่ blog นี้ และ blog ของคุณสินด้วยครับ ... ปลื้มใจจริงๆ ครับ
โดย: ถปรร วันที่: 5 กันยายน 2556 เวลา:6:51:47 น.
  
สวัสดีวันพฤหัสฯ ...ค่ะ

ขอให้มีความสุขเฉกเช่นทุกวันที่ผ่านมา...นะคะ
ขอบคุณกำลังใจจากพี่สินมากค่ะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 5 กันยายน 2556 เวลา:9:01:36 น.
  
สวัสดีค่ะพี่สิน
คนร้องก็เลิศล้ำ คนรำก็ล้ำเลิศ ตามชื่อบล็อกเลยค่ะ
แต่วันนี้หมดโควต้าแล้วค่ะ กด like ให้ก่อนนะคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 5 กันยายน 2556 เวลา:10:39:19 น.
  

คุณสิน

คนร้องก็เลิศล้ำ คนรำก็ล้ำเลิศ สวยงามจริงๆ

คลิปสวยงามน่าชมมากๆ ป้าอยากชมคลิปโขนบ้างค่ะ

ไล้ค์และโหวตค่ะ
โดย: พรไม้หอม วันที่: 5 กันยายน 2556 เวลา:14:12:20 น.
  
งดงามจับจิตจับใจ สมชื่อ..ยอยศพระลอจริงๆค่ะ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 5 กันยายน 2556 เวลา:22:39:10 น.
  
เพลงยอยศพระลอไม่ได้ฟังนานมากแล้วค่ะ
คุณสินนำคลิปที่มีทั้งการขับร้องที่ไพเราะ
และการร่ายรำที่ทั้งสวยงามและแต่งกายครบเครื่องมาให้ชม
รู้สึกปลื้มในศิลปะแขนงนี้ของบ้านเราค่ะ
like ค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 5 กันยายน 2556 เวลา:23:02:55 น.
  

ชอบค่ะ รำสวยจังสมกับที่เขาเขียนชมเชยกันจริงๆค่ะ

โหวดสาขา Tropical blog ค่ะ

newyorknurse
โดย: newyorknurse วันที่: 6 กันยายน 2556 เวลา:3:55:37 น.
  
โหวตให้ค่ะ

ได้ทั้งรู้เรื่องพระลอ ทั้งได้ชมคลิปดีๆ

ขออนุญาตเอาไปแชร์ที่หน้าแฟนเพจเราตอนสองทุ่มด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 6 กันยายน 2556 เวลา:15:32:42 น.
  
สวัสดีค่ะพี่สิน

ได้มาอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับพระลออย่างละเอียด
ก็วันนี้นี่เอง เคยได้ยินได้ฟังมาว่าพระลอตามไก่
แต่เรื่องราวอื่นใดก็ยังคลุมเครือค่ะ

ขอบคุณนะคะ

แอมอร

โดย: peeamp วันที่: 6 กันยายน 2556 เวลา:15:48:53 น.
  
ขอบคุณครับพี่สิน
ขอให้พี่สินมีความสุขมากๆเช่นกันครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กันยายน 2556 เวลา:16:34:12 น.
  
ใช้เวลาอยู่บ้านพี่สินนานมากเลยครับ
ชมและฟังด้วยความสนใจมาก นานๆจะได้
พบเรื่องราวแบบนี้

ตั้งใจโหวตให้เลย
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Home & Gargen Blog ดู Blog
secreate Food Blog ดู Blog
yyswim Topical Blog ดู Blog

ขอบคุณที่นำเสนอผลงานแบบนี้ครับ

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 6 กันยายน 2556 เวลา:18:45:35 น.
  
สวัสดีอีกรอบค่ะคุณสิน

แหะๆ ของมันทำมาน่ากินน่ะค่ะ ไม่เกี่ยวกับคนถ่ายรูปแต่อย่างใด
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 6 กันยายน 2556 เวลา:19:29:04 น.
  
สวัสดีตอนดึกๆ ครับคุณสิน ขออภัยที่แวะไปบล็อกผมแล้วเจอแต่บล็อกเก่า เพราะช่วงนี้ผมงานยุ่งมาก จนไม่มีเวลา up บล็อกใหม่เลย .....

ภาพวาดลิลิตพระลอภาพแรก ดูภาพแล้วคุ้นตา
เดาว่าน่าจะเป็นผลงานของ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต นะครับ ไม่รู้ใช่หรือเปล่า .....

โขนชุดจองถนน ในภาพด้านล่างๆ เคยเห็นข่าวในโทรทัศน์
แค่เห็นในเวลาไม่นานยังรู้สึกว่าอลังการมากๆ ทั้งในส่วนของการแสดง แสงสี และฉากหลัง
เสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ไปชมด้วยตัวเอง .....

โดย: NET-MANIA วันที่: 6 กันยายน 2556 เวลา:22:27:47 น.
  
ใช่มังครับคุณเน็ต รูปเปิดบล็อกเป็นของ อ.จักรพันธ์ สไตล์รูปเขียน เป็นsignatureของอาจารย์ แต่เพราะลายเซ็นเล็กมาก จึงไม่ได้บันทึกบอกไว้ เกรงจะผิดพลาด

น้าสุพจน์ ถ่ายโขนพระราชทาน ทุกนัดครับ สงสัยจะสนิทกับทางในวัง
คนภายนอกถ่ายการแสดงโขนไม่ได้ครับ
น้าสุพจน์ อยู่แถวห้อง Canon เว็บพันทิป และมักถ่ายคอนเสิร์ตให้กับแกรมมี่ด้วย

จองถนน
//topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2012/11/C12872613/C12872613.html

ศึกมัยราพณ์
//topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/2011/08/C10910795/C10910795.html

โมกขศักดิ์ จะแสดง 8 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2556 (ต้องรีบจองบัตรนะครับจะได้เลือกที่นั่งถูกใจ)
ttp://www.thaiticketmajor.com/performance/performance-detail.php?sid=1898

โดย: yyswim วันที่: 6 กันยายน 2556 เวลา:23:26:25 น.
  
สวัสดีค่า คุณสิน ^^
มาดูโขนช้าไปหน่อยค่ะ
ชอบดูเวลามาแสดงที่ใต้ แต่นานๆมาสักครั้งค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะ ^^

โดย: lovereason วันที่: 6 กันยายน 2556 เวลา:23:29:42 น.
  
แวะมาเยี่ยมชมพร้อมส่งกำลังใจค่ะพี่สิน

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
yyswim Topical Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: jamaica วันที่: 8 กันยายน 2556 เวลา:10:53:46 น.
  
ชอบ คนแสดงมากๆๆเลยคะ รำได้งดงามมากๆๆๆๆๆ
โดย: โบว์ IP: 192.99.14.34 วันที่: 9 เมษายน 2558 เวลา:11:19:07 น.
  
เพิ่งจะได้ชมในปีนี้เห็นแล้วหลงในตัวพระลออย่างหนักหนาคุณอนุชาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ เธอดูมีเสน่ห์ลำ้ลึกดิฉันชื่นชมและติดตามเธอทุกการแสดงเจ้าค่ะ
โดย: น.อ.หญิงธนัตถ์นันท์ จตุรภัทรธีภพ IP: 182.232.29.55 วันที่: 2 มิถุนายน 2559 เวลา:20:16:55 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Yyswim.BlogGang.com

yyswim
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บทความทั้งหมด