* * * * เลเซอร์ * * * * บล็อกที่ 930


เลเซอร์
ขอเชิญชม Laser show Grand Opening 2010 ความยาว 5.46 นาที

ขอเชิญชม Hard Bass 2012 ความยาว 4.50 นาที


Hard Bass on February 11th, 2012 at the GelreDome, Arnhem, Netherlands .. Presented by b2s
เลเซอร์ หรือแสงเลเซอร์ (laser ย่อมาจากคำว่า light amplification by stimulated emission of radiation) ในทางฟิสิกส์ คือ อุปกรณ์ที่ให้กำเนิดลำแสงที่มีลักษณะเฉพาะ พลังงานของแสงเลเซอร์มีคุณสมบัติได้หลากหลายขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการออกแบบและการนำไปใช้ แสงเลเซอร์ส่วนมากจะเป็นลำแสงที่มีขนาดเล็ก มีการเบี่ยงเบนน้อย สามารถระบุความยาวคลื่นได้
เลเซอร์ จะหมายรวมไปถึงการให้พลังงานผ่านทางสื่อนำแสง ซึ่งสื่อนำแสงอาจเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลว ก๊าซ หรืออิเล็กตรอนอิสระที่มีคุณสมบัติสามารถนำแสงได้ ลำแสงเลเซอร์ ที่ผ่านทางสื่อนำแสงจะมีความยาวคลื่นเฉพาะ และมีพลังงานเพิ่ม .. ความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์ในแต่ละความยาวคลื่น จะส่งผลโดยตรงต่อคุณสมบัติ รูปร่าง และสี
การค้นคว้าเกี่ยวกับเลเซอร์ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีค.ศ.1960 โดย ทีโอดอร์ ไมแมน (Theodore Maiman) ที่สถาบันวิจัย ฮิวจ์ Hughes Research Laboratories ประเทศสหรัฐอเมริกา .. ทุกวันนี้เลเซอร์กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้หลายพันล้านดอลล่าร์ ถูกใช้เพื่อประโยชน์อย่างกว้างขวางทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ ด้านการบันเทิง หรือแม้กระทั่งด้านการทหาร ที่เราเห็นผลผลิตอยู่บ่อยๆ ก็เช่น แผ่นดีวีดี แผ่นซีดี เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องอ่านบาร์โค้ด อุปกรณ์ตัดโลหะด้วยเลเซอร์ เป็นต้น
คุณสมบัติของเลเซอร์

1. มีทิศทางเดียวที่แน่นอน ลำแสงเลเซอร์จะขนานกันไปตลอดระยะทางไกลๆ ไม่มีการบานปลายออก ดังนั้นความเข้มของแสงเลเซอร์จะลดลงน้อยมากในระยะทางไกลๆ
2. เป็นแสงเอกรงค์ มีความยาวคลื่นเพียงค่าเดียว แหล่งกำเนิดแสงที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น หลอดไฟฟ้า และดวงอาทิตย์ จะเป็นแสงสีขาว ถ้าให้แสงสีขาวนี้ผ่านปริซึม ก็จะเห็นแถบสีต่างๆ เรียงกัน จากสีม่วงถึงสีแดง .. แต่เมื่อให้แสงสีแดงของเลเซอร์ฮีเลียม-นีออนผ่านปริซึม จะไม่มีการแยกเป็นหลายเส้น ยังคงมีเพียง 1 เส้นที่มีความยาวคลื่น 632.8 นาโนเมตร
3. มีความเจิดจ้า (Brightness) แสงเลเซอร์มีลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนแหล่งกำเนิดแสงชนิดอื่นในเชิงความเข้มสูง และเมื่อลำแสงตกกระทบวัตถุ ก็จะเกิดความระยิบระยับของลำแสงขึ้น(Laser Speackle) โดยเฉพาะเมื่อวัตถุนั้นมีความหยาบหรือแม้แต่ในบรรยากาศที่มีฝุ่นละอองหรือควัน .. แสงเลเซอร์กำลังต่ำๆ เช่น เลเซอร์ฮีเลียม-นีออน ขนาด 1 mW ก็มีความเข้มสูงกว่าแสงอาทิตย์ทั่วไป ฉะนั้นถ้าฉายเข้าตามนุษย์โดยตรงแล้ว จะเป็นอันตรายต่อนัยน์ตาถึงตาบอดได้
4. มีความเป็น coherence .. สำหรับหลอดไฟฟ้าทั่วไปที่เปล่งแสง จะประกอบด้วยอะตอมที่เล็กจำนวนมาก แต่ละอะตอมจะทำหน้าที่เป็นต้นกำเนิดแสง ดังนั้นแต่ละอะตอมก็จะปล่อยแสงออกมาอย่างอิสระซึ่งกันและกัน แสงที่ถูกปล่อยออกมาจากหลอดไฟทั่วไป จึงมีความยาวคลื่นต่างๆ กัน และมีทิศทางไม่แน่นอน โดยทั่วไปจะเรียกว่า แสงอินโคฮีเรนต์ (incoherence light) .. แต่ต้นกำเนิดของแสงเลเซอร์ จะให้แสงสีเดียวทุกๆ คลื่นของแสงเลเซอร์ จะมีความยาวคลื่นหรือเฟสเดียวกันหมด ดังนั้นแสงเลเซอร์จึงเรียกว่า แสงโคฮีเรนต์ (coherence light)
ขอเชิญชม Laserman Show @ Disneyland California Electronica 2011 ความยาว 6.27 นาที
การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์
เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีคุณสมบัติเด่น คือ เป็นคลื่นแสงที่มีระเบียบ มีลักษณะเป็นลำแสง ความเข้มแสงสูง เมื่อโฟกัสจะมีขนาดเล็กมากสามารถเจาะ ตัด เชื่อมวัสดุต่างๆได้ สิ่งที่เจาะตัด รอยจะมีขนาดเล็กและคมชัดมาก สามารถทำงานที่มีความละเอียดสูงได้ โดยเฉพาะเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์
1. การใช้เลเซอร์ด้านการแพทย์ .. เลเซอร์ถูกนำมาใช้ในการผ่าตัดและรักษาทางด้านการแพทย์และจักษุแพทย์ เช่น การผ่าตัดที่มีขนาดเล็ก การผ่าตัดต้อ เป็นต้น เลเซอร์ที่ใช้ได้แก่ เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ เลเซอร์อาร์กอน การเลือกใช้เลเซอร์แบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่า อวัยวะที่ต้องการผ่าตัด มีความสามารถในการดูดกลืนแสงสีอะไร และขนาดกำลังของแสงเลเซอร์ เช่น เส้นเลือดแดงจะดูดกลืนแสงสีแดงได้น้อย จึงใช้เลเซอร์แสงสีเขียวที่ได้จากเลเซอร์ก๊าซอาร์กอน
ในการใช้งานจริงๆ อาจใช้ลำแขนที่มีกระจกเลนส์อยู่ภายใน และหักงอได้ เป็นตัวนำแสงเลเซอร์ ไปยังบริเวณอวัยวะที่จะผ่าตัด หรือใช้ลำแสงเลเซอร์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด .. ในการรักษาโรคมะเร็ง เลเซอร์ที่ใช้จะต้องมีความหนาแน่นพลังงาน 300-500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แสงเลเซอร์จะทำลายเซลล์เนื้องอก โดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อปกติโดยรอบ บาดแผลภายหลังการผ่าตัดจะฟื้นตัวเร็ว .. ในงานจุลศัลยกรรมของเส้นเลือด เลเซอร์สามารถห้ามเลือดให้หยุดไหลโดยการเชื่อมเส้นเลือดเล็กๆ ภายในบริเวณจำกัดให้ติดกัน วิธีการอาจใช้ท่อนำแสงเข้าช่วยด้วย เพื่อนำแสงเลเซอร์ไปตามช่องอวัยวะที่เข้าถึงยาก
2. การใช้เลเซอร์ด้านสื่อสารโทรคมนาคม .. การสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้คลื่นไมโครเวฟ หรือใช้โทรศัพท์ อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการพัฒนาเลเซอร์ไดโอด (semiconductor diode laser) และเส้นใยแก้วนำแสง (optical fiber) การสื่อด้วยแสง (optical communication) หรือส่งข้อมูลข่าวสารจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ในอนาคตจะยิ่งรวดเร็วโดยแสงเลเซอร์จะเข้ามาแทนที่ระบบโทรศัพท์ที่ใช้ลวดตัวนำ แสงเลเซอร์มีจุดเด่นที่จะไม่มีสัญญาณรบกวนเพราะเป็นคลื่นแสง มีความจุข้อมูลสูงมาก เพราะมีความถี่สูงกว่าคลื่นวิทยุ ทำให้เส้นใยแก้วนำแสงเส้นหนึ่งสามารถจุคู่สายโทรศัพท์ได้เป็นพันๆ คู่
3. การใช้เลเซอร์ด้านการสร้างภาพสามมิติ .. ปัจจุบันมีการใช้แสงเลเซอร์ในการสร้างภาพ 3 มิติ หรือภาพโฮโลกราฟี กระบวนการสร้างภาพฮอโลแกรม แตกต่างจากการสร้างภาพเชิง 3 มิติ โดยฮอโลแกรมเป็นภาพที่บันทึกลงบนฟิล์มหรือแผ่นเคลือบด้วยสารสำหรับบันทึกแสง บันทึกด้วยการใช้แสงที่มีหน้าคลื่นสอดคล้องกัน (coherence) เช่น แสงเลเซอร์ และเมื่อถูกส่องสว่างอย่างเหมาะสม ก็จะเห็นภาพที่มีลักษณะ 3 มิติ
4. การใช้เลเซอร์ในการวัด .. การใช้เลเซอร์ในการวัด นับ ทดสอบ ตรวจสอบ ควบคุม ทั้งในกระบวนการผลิต และในงานวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจสอบยางล้อเครื่องบิน การวัดปริมาณมลภาวะเพื่อหาปริมาณของสารต่างๆ ในบรรยากาศ เนื่องจากแสงเลเซอร์มีความยามคลื่นคงที่ และเป็นลำแสงขนาน จึงถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานการวัดที่ละเอียดแม่นยำ เช่น การวัดขนาดของสิ่งของ และการวัดระยะทางทั้งใกล้และไกล เป็นต้น.หากยังไม่เบื่อชม Laser Performance ขอเชิญชมGreig Stewart's live performance using his Laser Harp on the Britain's Got Talent - รอบ Semi finals on May10, 2012 ความยาว 4.48 นาทีเติร์ก เลเซอร์ แสดงใน the Thailand's Got Talent - รอบ Semi finals เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ความยาว 7.50 นาที

ขอขอบคุณที่ติดตามจาก สิน yyswim
Create Date : 03 กันยายน 2555
Last Update : 3 กันยายน 2555 0:03:52 น.
Counter : 3870 Pageviews.

6 comments
หักเหลี่ยมร้ายซ่อนลายรัก (เปิดจองรูปเล่ม) lovereason
(20 ก.พ. 2562 09:02:30 น.)
การทำภาพนูนต่ำ “ข้างหลังหญิงสาวในเสื้อโค้ตสีแดงเชอร์รีที่ดูเหมือน” (ไข่ย้อย ดากานดา) A Bas-Relief ทุเรียนกวน ป่วนรัก
(22 ก.พ. 2562 01:47:57 น.)
บันทึกน้องหนาม ... รีบูเทีย (Rebutia) ดอกขาว ฟ้าใสวันใหม่
(18 มี.ค. 2562 09:43:26 น.)
++++ มามะมาพาไปชิม ร้านโอ้กะจู๋ กับ โป่งแยงแอ่งดอย ที่เชียงใหม่ รวม2ร้านไปเลยค่ะ ++++ life for eat and travel
(18 มี.ค. 2562 21:45:57 น.)
  
ตระการตามากเลยค่ะ
โดย: Nicha Datenshi Blue วันที่: 3 กันยายน 2555 เวลา:10:08:55 น.
  
เมื่อวานอ่านนิตยสาร playground เขาเอ่ยถึงอัลเบิร์ต ไอสไตน์ และว่า เลเซอร์ที่ใช้กันในปัจจุบันพัฒนามาจากทฤษฏีสัมพันธภาพของไอสไตน์ค่ะ
โดย: Love At First Click วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:10:44:27 น.
  
หวัดดีครับคุณ yyswim

แวะเข้ามาทักทายและขอบคุณที่ช่วยแก้คำผิดในบล๊อกให้ครับ..
พลาดแบบไม่น่าให้อภัยเลยครับ..

ชอบเหมือนกันหลายอย่าง ไม่ว่าทีมฟุตบอล
นักกีฬาและนักการเมืองครับ...
แต่ว่ายน้ำไม่เก่ง

เห็นชื่อในบล๊อกแก๊งค์นาน..ยินดีที่แวะไปนะครับ
ขอบคุณอีกครั้ง..รักษาสุขภาพครับ
โดย: wicsir วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:17:42:12 น.
  
การแสดงน้ำพุดนตรีที่ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่
ก็ยิงเลเซอร์ผสมผสานกับฉายภาพบนม่านน้ำพุ
จินเห็นครั้งแรกตื่นเต้นมากค่ะ

ตอนที่ ดูสตาร์วอลล ครั้งแรก
เห็นดาบของดาร์กเวเดอร์ สู้กับ โอบีวัน
เห็นครั้งแรก ตะลึง ชอบมาก
แสงเลเซอร์ทำให้ตะลึงหลายครั้งเลยค่ะ

พี่สินช่างสรรหา
นำเรื่องที่ไม่คาดคิด หรือ รู้จักผิวเผินมาให้รุ้แบบจัดเต็ม
หลายต่อหลายครั้ง หาไม่ได้ในเวปเมืองไทย
พี่สินก็ไปหาเอามาลงให้รับรู้
ขอชื่นชมจริง ๆ ค่ะ

เรื่องมาเชียงใหม่ มาไม่กลัว ๆ ไม่มา อิอิ
มาไม่แวะแอ่ว มีงอนด้วยเน้อ
หวังว่าซักวัน คงได้มีโอกาสเจอพี่สิน กับ ป้ากุ๊กนะคะ^^
โดย: JinnyTent วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:18:42:19 น.
  
หวัดดีค่าพี่สิน
สีสันเลเซอร์พุ่งทะยานไปไกลได้สวยมากๆ เลยค่ะ
หลากสีด้วย
เห็นในทีวีแสดงสีแสงเสียงบ่อยๆ

รินมาโหวตให้พี่สินด้วยค่า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

yyswim Topical Blog ดู Blog

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:21:27:04 น.
  
หวัดดียามค่ำครับ

อยากได้ดาบเลเซอร์สักด้ามอ่ะครับพี่
โดย: พี่รี่+ต๊อก วันที่: 4 กันยายน 2555 เวลา:21:49:10 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Yyswim.BlogGang.com

yyswim
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บทความทั้งหมด