* * * * ลั่นทม * * * * บล็อกที่ 861

* ลั่นทม *
2

3

4

5


ลั่นทม เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นเกลี้ยงเกลา แตกกิ่งออกเป็นแฉก กระจายออกเป็นพุ่มใหญ่ เนื้อไม้อ่อน กิ่งเปราะง่าย ทิ้งใบผลิดอกในหน้าแล้งซึ่งมักจะเห็นดอกลั่นทมบานเต็มต้น
ใบของต้นลั่นทม เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบมีลักษณะรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียว มีก้านใบยาว กลางใบเป็นเส้นนูน ใบอาจกว้าง 10-18 เซนติเมตร และใบอาจยาว 30-50 เซนติเมตร
ดอกลั่นทม ออกดอกเป็นช่อ ช่อหนึ่งอาจมีดอกนับสิบดอก หนึ่งดอกมีกลีบ 5 กลีบ บางชนิดกลีบเวียนซ้อนกัน บางชนิดกลีบดอกเรียงกัน บางชนิดปลายกลีบดอกแหลม บางชนิดปลายกลีบดอกมน บางชนิดอาจมีดอกสีเดียว เช่น สีขาว แดง ชมพู แต่บางชนิดจะมีดอกที่มีสีแซมกัน สองสี สามสี ขนาดดอกมีทั้งชนิดใหญ่และเล็ก ดอกลั่นทมจะมีกลิ่นหอม ช่วยให้ผ่อนคลาย กลิ่นจะหอมมากหรือน้อยขึ้นกับแต่ละชนิด ... ผลของลั่นทม ไม่มีในมุมของนักจัดสวน ลั่นทมเป็นไม้ที่สวยงาม พุ่มใบแผ่กว้างให้ร่มเงา ดอกหอม สามารถนำไปจัดสวนได้ทุกรูปแบบ ทั้งเป็นไม้ที่โตช้า ง่ายแก่การควบคุมดูแล แต่ถ้าจะให้มีรูปทรงของต้นที่ชัดเจน ก็ต้องคัดเลือกหรือรอให้ต้นโต จึงเกิดความนิยมการขุดล้อมต้นที่โตแล้วมาใช้งาน

เพลง ‘บนลานลั่นทม’ ขับร้องโดย รวงทอง ทองลั่นทม ความยาว 3.19 นาที

6

7

8

9


ประโยชน์ของลั่นทม

ยางจากต้น - เป็นยาถ่าย รักษาไขข้ออับเสบ ถ้าผสมกับไม้จันทร์และการบูร เป็นยาแก้คัน แก้ปวดฟันเปลือกต้น - นำมาต้มเป็นยาถ่าย ขับปัสสวะ ขับฤดู รักษาโรคโกโนเรีย ทั้งยังมีสารฟลูโอพลูไมริน ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสของโรคเอดส์เนื้อไม้ - แก้ไอ ในประเทศเขมรใช้เป็นยาขับถ่ายพยาธิดอก - ใช้ทำธูป ถ้าใช้ผสมกับพลูเป็นยาแก้ไข้ แก้โรคมาเลเรียใบ - ลนไฟให้ร้อน พอกแก้ปวดบวม ชงน้ำร้อนใช้รักษาโรคหิดราก - เป็นยาถ่าย ขับลม และทำให้แท้งได้ แก้โรคข้ออักเสบ รักษาโรคหนองใน

10

11

12

13


ชื่อเรียกลั่นทมอังกกฤษ : Frangipani, Plumeria, Temple tree)ลาว : จำปา (Champa)เขมร : จำไป (Cham-pai)ภาคเหนือ : จำปาลาว (Champa-lao)อีสาน : จำปาขาว (Champa-Khao)ภาคใต้ : จำปาขอม (Champa-khom)กะเหรี่ยง - กาญจนบุรี : จงป่า (Chong-pa)ยะลา : ไม้จีน (Mai-Chin)มลายู-นราธิวาส : มอยอ (Mo-yo)

บล็อกของ คุณพลอยโพยม บอกข้อมูลว่า ต้นลั่นทมพบในอเมริกาใต้ อเมริกากลาง และหมู่เกาะแถบทะเลแคริบเบียน เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณราวพุทธศตวรรษที่ 17 โดยเข้ามาทางอาณาจักรขอมในยุคสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1650 – 1700) ซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างพระนครวัด ในสมัยนั้นเจ้าฟ้างุ้มพระโอรสแห่งเมืองลาวได้ไปพำนักที่อาณาจักรขอมตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อเจริญพระชันษาขึ้น จึงเดินทางกลับเมืองลาว มีบันทึกว่าได้เข้ามาตั้งค่ายที่จังหวัดร้อยเอ็ดก่อนที่จะเดินทางเข้าไปเมืองลาว สันนิษฐานว่าเจ้าฟ้างุ้มน่าจะนำต้นไม้ชนิดนี้กลับไปยังเมืองลาว เพราะจากบันทึกของเมืองลาวได้กล่าวถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งมีชื่อว่า จำปา และมีเมืองสำคัญแห่งหนึ่งชื่อ จำปาสัก ซึ่งหมายถึงต้นลั่นทมนั่นเอง ต้นลั่นทมหรือต้นจำปามีปลูกทั่วไปทุกเมืองในประเทศลาว และดอกลั่นทมเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศลาว
อุตะมะ จุนละมะนี แต่งเพลง ‘จำปาเมืองลาว’ ในช่วงที่เขาเข้าร่วมขบวนการต่อสู้กู้เอกราชของประเทศลาวคืนจากฝรั่งเศสเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2492 - 2496 โดย อุตะมะ ใช้ดอกลั่นทมหรือดอกจำปา ที่ชาวลาวนิยมปลูก เป็นสื่อบอกถึงความรักแผ่นดินถิ่นเกิดของชาวลาว เพลงนี้แพร่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชาวลาว และในที่สุดฝรั่งเศสก็ยอมคืนเอกราชให้กับประเทศลาว
เพลง ‘จำปาเมืองลาว’ ความยาว 4.39 นาที

14

15

16

17


เล่ากันว่า ลั่นทมในประเทศไทย เป็นไม้ที่นำมาจากเขมรทางภาคใต้ เมื่อคราวไปตีนครธมได้ชัยชนะกลับมา ก็นำต้นไม้ชนิดนี้เข้ามาปลูกในไทย และเรียกชื่อเป็นที่ระลึกว่า "ลั่นธม" "ลั่น" แปลว่า ตี เช่น ลั่นฆ้อง ลั่นกลอง "ธม" หมายถึง "นครธม" นั่นเอง ภายหลัง "ลั่นธม" เพี้ยนไปเป็น "ลั่นทม"
แต่คนไทยในสมัยก่อน เชื่อกันว่า ‘ลั่นทม’ เป็นไม้อัปมงคล ไม่นิยมปลูกในบ้าน มักนิยมปลูกในบริเวณวัด ป่าช้า หรือที่สาธารณะ เพราะเหตุที่นำชื่อไปเทียบเคียงกับคำว่า ‘ระทม’ หากปลูกจะทำให้มีแต่ความระทมทุกข์ เศร้าหมอง
อันที่จริง หากศึกษาด้านภาษากันจริงๆ แล้ว คำว่า ‘ลั่นทม’ เป็นคำผสมมาจากคำว่า "ลั่น" ซึ่งมีความหมายว่า “ละทิ้ง หรือ เลิก” ส่วนคำว่า "ทม" มาจากคำว่า “ระทม ความระทม ความเศร้าหมอง” เมื่อนำสองคำนี้มารวมกัน จะมีความหมายถึง “การละทิ้งความระทม การละทิ้งความเศร้าหมอง” มากกว่า
อีกอย่างหนึ่ง มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมานานแล้วว่า "ลีลาวดี" เป็นชื่อพระราชทานแทนชื่อ “ลั่นทม” ซึ่งเรื่องนี้ทางกองบำรุงรักษาราชอุทยาน สวนจิตรลดา ได้ยืนยันว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่ได้พระราชทานนาม "ลีลาวดี" ให้กับดอกลั่นทม และทรงทักท้วงเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วในหลายโอกาส ขอโปรดเข้าใจว่า ชื่อใหม่ของ "ลั่นทม" ที่เปลี่ยนมาเป็น "ลีลาวดี" นั้น เป็นชื่อที่มีคนอื่นตั้งชื่อกันเอง ไม่ใช่ชื่อพระราชทานตามที่เข้าใจกัน

นายสุราษฎร์ ทองมาก ประธานชมรมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน..


“ลีลาวดี” ไม่ใช่นามพระราชทาน

โปรดทราบโดยทั่วกัน ลีลาวดี ไม่ใช่นามพระราชทาน
ด้วยชมรมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ได้รับการประสานจากอาจารย์ชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยหนังสือจากสำนักอธิการบดีที่ ศธ.0513.10101/487 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ของรศ.อภิวันท์ กำลังเอก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มีใจความสำคัญว่า เรื่องต้นลั่นทมนั้น ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษาราชอุทยานแจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มิเคยพระราชทานชื่อใหม่ว่า “ลีลาวดี” และได้ทรงทักท้วงแล้วในหลายโอกาส
ทั้งนี้อ้างถึงหนังสือทักท้วงของ รศ.ดร.พัฒนา สุขประเสริฐ ซึ่งมีใจความสำคัญดังต่อไปนี้ “ด้วยมีหลายฝ่ายได้สอบถามถึงชื่อต้นลั่นทมว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า ลีลาวดี หรือไม่ เพราะสมาชิกชมรมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยได้ลงตีพิมพ์ในโอกาสต่างๆ หลายครั้ง แต่มีอาจารย์ผู้ใหญ่บางท่านทักท้วงว่า พระองค์เคยมีรับสั่งว่า ไม่เคยพระราชทานนามตามข่าวดังกล่าว ผมจึงได้สอบถามไปยัง ผอ.กองบำรุงรักษาราชอุทยาน สวนจิตรลดา จึงได้รับคำยืนยันว่าพระองค์มิเคยพระราชทานนาม ลีลาวดี และได้ทรงทักท้วงแล้วในหลายโอกาส ใคร่ขอความกรุณาท่านรองฯ หารือกับ ผช.อธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้ชมรมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยทราบต่อไป และระงับการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่ในขณะนี้”
ทางชมรมฯ จึงขอแจ้งสมาชิกทุกท่านได้ทราบข้อเท็จจริง และละเว้นการอ้างอิงดังกล่าว รวมทั้งควรชี้แจงให้ประชาชนทั่วไป ทราบถึงข้อเท็จจริงนี้ด้วย
นายสุราษฎร์ ทองมาก

ประธานชมรมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย.


18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
ขอขอบคุณที่ติดตามจาก สิน yyswimCreate Date : 04 มีนาคม 2555
Last Update : 4 มีนาคม 2555 12:32:54 น.
Counter : 9969 Pageviews.

5 comments
◐◑↔วัดฮนโนจิ เมื่อในอดีตเคยโดนกบฏล้อมและเผาเกิดเหตุการณ์seppukuของขุนศึก สมาชิกหมายเลข 4149951
(11 พ.ย. 2562 00:50:14 น.)
◐◑↔ดอกไม้ประจำชาติ ประเทศซามัวSamoa สมาชิกหมายเลข 4149951
(3 พ.ย. 2562 06:52:13 น.)
◐◑↔จากภาพนี้ต้องเออว่าทำไม “หมอบรัดเลย์” ชี้ สยามควรออกกฎหมายห้ามการมีเมียมาก!!? สมาชิกหมายเลข 4149951
(27 ต.ค. 2562 22:54:30 น.)
ทหารดินเผา จิ๋นซีฮ่องเต้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กทม. สองแผ่นดิน
(24 ต.ค. 2562 16:30:40 น.)
  
ว้าว สาวได้เจิม สวยนะคะพี่สิน พอเปลี่ยนชื่อ คนนิยมขึ้นเยอะเลย
โดย: sawkitty วันที่: 4 มีนาคม 2555 เวลา:15:43:17 น.
  
เห็นภาพแล้วทำให้คิดถึงสวนดอกไม้ แปลงที่ปลูกลีลาวดีของเพื่อน ที่นครปฐมค่ะ
โดย: @NBC วันที่: 5 มีนาคม 2555 เวลา:11:21:44 น.
  
โย สหสฺสํ สหสฺเสน สงฺคาเม มานุเส ชิเน
เอกญฺจิ ชฺยมตฺตานํ ส เว สงฺคามชุตฺตโม

ถึงผู้ใดจะชนะเหล่าชน ได้พันคนพันครั้งในสงคราม ก็หาชื่อว่าเป็นผู้ชนะยอดเยี่ยมไม่
ส่วนผู้ชนะตนคนเดียวได้ ผู้นั้นแล ชื่อว่าผู้ชนะยอดเยี่ยมในสงคราม

มีความสุขกับการชนะกิเลสในใจตนได้ ตลอดไป...นะคะลั่นทมของพี่สิน สวยมาก ๆ ...ค่ะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 5 มีนาคม 2555 เวลา:12:44:30 น.
  
ภาพดอกลั่นทมสีหวานได้ใจจริงๆค่ะ
โดย: นุ้ย IP: 61.19.35.50 วันที่: 5 มีนาคม 2555 เวลา:14:56:31 น.
  

ดอกลั่นทมสวยๆ ชอบค่ะ
โหวดค่ะ

newyorknurse


โดย: newyorknurse วันที่: 5 มีนาคม 2555 เวลา:22:43:13 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Yyswim.BlogGang.com

yyswim
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บทความทั้งหมด