* * * * อินเดีย ในบางมุม * * * * บล็อกที่ 1024

อินเดีย ในบางมุม
2
Yamuna river - Agra, Uttar Pradesh, India3
ทัชมาฮาล Taj Mahal - Agra, Uttar Pradesh, India4
ทัชมาฮาล Taj Mahal - Agra, Uttar Pradesh, India5
ทัชมาฮาล Taj Mahal - Agra, Uttar Pradesh, India
ทัชมาฮาล เป็นอนุสรณ์สถานความรักที่ยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิ ชาห์ ชหานชีร์ จักรพรรดิองค์ที่สี่แห่งราชวงศ์โมกุล แห่งอินเดีย ที่มีความรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ เป็นสุสานหินอ่อนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี พ.ศ. 2526 และ เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
ทัชมาฮาล ตั้งอยู่ในสวน ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา ในเมืองอาครา ประเทศอินเดีย สร้างขึ้นด้วยสัดส่วนที่วิจิตรงดงาม กว้างยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมรา ใช้คนงานก่อสร้างประมาณ 20,000 คน ใช้เวลานาน 22 ปี นายช่างที่ออกแบบ ชื่อ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชีวิตเพื่อมิให้ไปออกแบบสถาปัตยกรรมใดๆ ที่สวยงามกว่าได้ ส่วนหัวของทัชมาฮาล มีลักษณะเป็นโดมที่เรียกว่า โอเนียนโดม
ขอเชิญชมรูปภาพ Taj Mahal 3D แบบ Panoramas เมื่อเปิดเว็บตามลิ๊งก์แล้ว เชิญคลิกที่ high resolution เว็บจะเปิดหน้าใหม่ แล้วสักครู่ภาพในเว็บจะหมุน 360 องศาได้เอง แต่หากจะทำให้ภาพ ก้ม เงย ไปทางซ้าย ไปทางขวา ก็ใช้เมาส์ลากได้ ในเว็บจะมีเฮลิคอปเตอร์ 3 ลำ ลอยอยู่เหนือทัชมาฮาล เลือกคลิกลำใดลำหนึ่ง มุมถ่ายทำจะเปลี่ยน เฮลิคอปเตอร์ลำที่เขียนว่า Taj Mahal from height 100m มีมุมถ่ายที่น่าสนใจครับ ... ขอเชิญเปิดชม Taj Mahal 3D แบบ Panoramas ได้ที่นี่

6
Aishwarya Rai มิสเวิร์ล ปี 1994, รองอันดับหนึ่งมิสอินเดีย ปี 1994, และเป็นดาราภาพยนตร์ชั้นนำของอินเดีย7
Aishwarya Rai มิสเวิร์ล ปี 1994, รองอันดับหนึ่งมิสอินเดีย ปี 1994, และเป็นดาราภาพยนตร์ชั้นนำของอินเดีย8
Aishwarya Rai มิสเวิร์ล ปี 1994, รองอันดับหนึ่งมิสอินเดีย ปี 1994, และเป็นดาราภาพยนตร์ชั้นนำของอินเดีย9
Aishwarya Rai มิสเวิร์ล ปี 1994, รองอันดับหนึ่งมิสอินเดีย ปี 1994, และเป็นดาราภาพยนตร์ชั้นนำของอินเดีย10
Sushmita Sen มิสยูนิเวอร์ส ปี 1994, มิสอินเดีย ปี 1994 และเป็นดาราภาพยนตร์ชั้นนำของอินเดีย11
Sushmita Sen มิสยูนิเวอร์ส ปี 1994, มิสอินเดีย ปี 1994 และเป็นดาราภาพยนตร์ชั้นนำของอินเดีย12
Sushmita Sen มิสยูนิเวอร์ส ปี 1994, มิสอินเดีย ปี 1994 และเป็นดาราภาพยนตร์ชั้นนำของอินเดีย13
Sushmita Sen มิสยูนิเวอร์ส ปี 1994, มิสอินเดีย ปี 1994 และเป็นดาราภาพยนตร์ชั้นนำของอินเดีย14
Lara Dutta มิสยูนิเวอร์ส ปี 2000, มิสอินเดีย ปี 2000 และเป็นดาราภาพยนตร์ชั้นนำของอินเดีย15
Lara Dutta มิสยูนิเวอร์ส ปี 2000, มิสอินเดีย ปี 2000 และเป็นดาราภาพยนตร์ชั้นนำของอินเดีย16
Lara Dutta มิสยูนิเวอร์ส ปี 2000, มิสอินเดีย ปี 2000 และเป็นดาราภาพยนตร์ชั้นนำของอินเดีย17
Priyanka Chopra มิสเวิร์ล ปี 2000, มิสอินเดียเวิร์ล ปี 2000, และเป็นดาราภาพยนตร์ชั้นนำของอินเดีย18
Priyanka Chopra มิสเวิร์ล ปี 2000, มิสอินเดียเวิร์ล ปี 2000, และเป็นดาราภาพยนตร์ชั้นนำของอินเดีย19
Priyanka Chopra มิสเวิร์ล ปี 2000, มิสอินเดียเวิร์ล ปี 2000, และเป็นดาราภาพยนตร์ชั้นนำของอินเดีย20
Priyanka Chopra มิสเวิร์ล ปี 2000, มิสอินเดียเวิร์ล ปี 2000, และเป็นดาราภาพยนตร์ชั้นนำของอินเดีย21
Mehndi หรือ henna หรือ skin decoration22
Mehndi หรือ henna หรือ skin decoration23

24

25

26

27

28

29

30


ขอเชิญชม วิธีเขียน Mehendi ให้กับเจ้าสาว ความยาว 7.54 นาที

31

32

33

34

35

36

37
Agra Fort - Agra, Uttar Pradesh, India38
Agra Fort - Agra, Uttar Pradesh, India39
Agra Fort - Agra, Uttar Pradesh, India40
Agra Fort - Agra, Uttar Pradesh, India41
Agra Fort - Agra, Uttar Pradesh, India42
Varanasi - Uttar Pradesh, India43
Gadi Sagar Temple - Rajasthan, India44

45

46

47

48

49

50

51


อินเดีย นับเป็นประเทศที่เป็นที่สุดในหลายด้าน คนรวยก็รวยที่สุด คนจนก็จนแบบสุดๆ มีขอทานเต็มบ้านเต็มเมือง ปราสาทและคฤหาสน์มี สลัมก็มี การกิน การขับถ่าย การนอน สามารถทำได้ริมถนนกลางที่สาธารณะ คนสวยระดับนางงามโลกและนางงามจักรงาลก็มี เพชรก็มี วัวก็มี วัวมีมากด้วย มีกระจายไปทุกที่ ไม่ใช่มีเป็นหย่อมๆ มหาวิทยาลัยระดับโลกมี เทคโนโลยีระดับโลกมี ระเบิดนิวเคลียร์ก็มี คดีข่มขืนก็มี อินเดียเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรมากกว่าพันล้านคน และที่น่าสนใจคือ ให้เสรีภาพกับทุกเชื้อชาติทุกวรรณะในการนับถือศาสนาและลัทธิต่างๆ จนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีลัทธิศาสนาต่างๆ มากที่สุดในโลก
ฮินดูสถาน เป็นคำที่ชาวอินเดียมักพูดถึงประเทศของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจ นั่นเป็นเพราะเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู โดยมีถึง 82% ของประชากรทั้งหมด สังคมของชาวฮินดูเป็นสังคมที่สลับซับซ้อน มีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ มากมาย เนื่องจากมีพระเจ้าที่ต่างก็นับถือกันหลากหลาย ซึ่งแต่ละองค์ก็มีนิสัยและแนวปฏิบัติที่เคารพนับถือแตกต่างกัน
ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ของทุกปี มีเทศกาลอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู ที่เรียกกันว่า "กุมภะเมลา" Kumbh Mela เทศกาลนี้จัดขึ้นทุกๆ 12 ปี แต่ความพิเศษของ กุมภะเมลา ในปี 2556 มิใช่เป็นเพียงการครบรอบ 12 ปีอย่างเช่นทุกครั้ง แต่เป็นการครบรอบ 144 ปี ซึ่งถือเป็นการครบรอบครั้งใหญ่ที่สุด เรียกเทศกาลครั้งนี้ว่า “มหากุมภะเมลา”
มหากุมภะเมลา ถือเป็นการรวมตัวของชาวฮินดูที่มากและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีจุดหมายเป็นอันเดียวกันคือการได้อาบน้ำในเวลา และสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด นั่นก็คือ “สังคัม” เมืองอัลลาฮาบาด รัฐอุตตรประเทศ ซึ่งเป็นสถานที่ที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สำคัญ 3 สายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำคงคา แม่น้ำยมุนา และแม่น้ำสรัสวดี เราสามารถมองเห็นแม่น้ำคงคา และแม่น้ำยมุนา แต่ไม่สามารถมองเห็นแม่น้ำสรัสวดี ชาวอินเดียเชื่อกันว่า แม่น้ำสรัสวดี เป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากใต้ดินแล้วมาผุดขึ้นที่ “สังคัม” โดยแม่น้ำสรัสวดี มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เมืองราชคฤห์ รัฐพิหาร
“กุมภะ” แปลว่า หม้อ เหยือก สำหรับบรรจุน้ำ ส่วน “เมลา” แปลว่า เทศกาล แปลรวมๆ กันเอาเนื้อความก็หมายถึง เทศกาลการอาบน้ำ (Bathing Festival) จริงๆ แล้วเทศกาลการอาบน้ำนี้ มีช่วงเวลาแตกต่างกันออกไป คือ1. ทุก 3 ปี เรียกว่า มาฆ์ เมลา (Magh Mela)2. ทุก 6 ปี เรียกว่า อาร์ทะ กุมภะ (Ardha Kumbh)3. ทุก 12 ปี เรียกว่า กุมภะ เมลา (Kumbh Mela)4. ทุก 144 ปี เรียกว่า มหากุมภเมลา (Maha Kumbh Mela)โดยจัดทำขึ้น 4 ที่ หมุนเวียนสลับกันไป1. เมืองหริดวาร์ รัฐอุตตรัลจัล (Uttaranchal) หรือ อุตตรขัณฑ์2. เมืองอัลลาฮาบาด รัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh)3. เมืองนาสิก แม่น้ำศิประ รัฐมหาราษฎร์ (Maharashata)4. เมืองอุชเชนี
ชาวฮินดูเชื่อกันว่า น้ำอมฤตที่ได้จากการกวนเกษียรสมุทรของเหล่าเทวดาและอสูร ได้กระเด็นตกลงมาบนโลกมนุษย์ ณ สถานที่ 4 แห่งนี้ ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ชาวฮินดูมีความเชื่อว่า น้ำอมฤตยังอยู่ในสถานที่ทั้ง 4 แห่ง และหากได้ไปอาบและดื่มน้ำในสถานที่ดังกล่าว ก็เหมือนกับว่าได้สัมผัสกับน้ำอมฤตอันศักดิ์สิทธิ์ จะได้ล้างบาปและมีชีวิตยืนยาวเหมือนเหล่าเทวดา
สิ่งที่น่าสนใจและสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนทั้งชาวอินเดียและชาวต่างชาติมากที่สุดในเทศกาลนี้ก็คือ เหล่าบรรดาสาธุหรือนักบวชฮินดูจำนวนหมื่นๆ คน โดยชาวฮินดูถือว่าเป็นผู้วิเศษหมดกิเลสแล้ว มีหลากหลายลัทธินิกาย มาจากทั่วสารทิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลงมาจากหุบเขาหิมาลัย ซึ่งพวกเขาจะออกมาปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนในเทศกาลกุมภะเมลาเท่านั้น มีทั้งนักบวชนิกายนุ่งผ้า และไม่นุ่งผ้า ที่เรียกว่า “นาคะ บาบา” ซึ่งทุกคนต่างก็มุ่งหน้ามาเพื่อที่จะอาบน้ำที่ “สังคัม” ที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สำคัญ 3 สายไหลมาบรรจบกัน ในเทศกาลมหากุมภะเมลางานนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นการรวมตัวกันของนักบวชชาวฮินดูและเหล่านาคะบาบาครั้งใหญ่ที่สุดของโลก
ข่าวต่างประเทศรายงานว่า เทศกาลมหากุมภะเมลา ปีนี้มีผู้คนลงไปในแม่น้ำนับล้านคน บางวันประมาณการกันว่ามีผู้มาร่วมเทศกาล 30 ล้านคน และหากรวมผู้คนทั้งเทศกาลประมาณการกันว่า 100 ล้านคน ชาวฮินดูที่มาร่วมเทศกาลนี้มาจากทุกหนทุกแห่งทั่วโลก ต่างคนต้องเดินเท้าไปยังสถานที่ที่เรียกว่า “สังคัม” ในระยะทาง 10 กิโลเมตรเศษ ต่างเดินเบียดเสียดกันไปชนิดที่ว่าไม่มีทางที่จะไปได้อย่างสะดวกสบาย เป็นคลื่นมนุษย์ที่หลั่งไหลไปข้างหน้าเท่านั้น รองเท้าใครหลุดออกจากเท้า อย่าหวังว่าจะได้คืน หากใครล้ม ก็ไม่มีสิทธิ์จะลุกขึ้น เพราะแถวหลังจะเหยียบทันที คนที่เดินไปไม่ไหว เขาจะให้ญาติๆ หามใส่แคร่ไป ทั้งหมดที่ยอมระกำลำบากในเทศกาลนี้ เกิดขึ้นจากความศรัทธาที่จะไปอาบน้ำล้างบาป !

Kumbh Mela : 2013, India ความยาว 2.15 นาที

หากท่านใดมีเวลา ขอเชิญชมภาพยนตร์ River of Faith: A film about the Kumbh Mela 2013 ความยาว 55.41 นาที ... ขอเชิญเปิดชมที่นี่รายการ คนค้นฅน มหากุมภเมลา 13Apr2013 ... ขอเชิญเปิดชมที่นี่คุณนิพนธ์ ช่างภาพชาวไทย เขียน Maha Kumbh Mela 2013 จากประสบการณ์จริง ... ขอเชิญเปิดอ่านที่นี่

52
Golden Temple - Amritsar, Punjab, India


ขอขอบคุณที่ติดตามจาก สิน yyswimบล็อกนี้อยู่ในสาขา Topical Blog หากจะกรุณาโหวตให้ ขอขอบคุณครับ

Create Date : 12 พฤษภาคม 2556
Last Update : 12 พฤษภาคม 2556 0:38:16 น.
Counter : 4363 Pageviews.

11 comments
Don't Worry Be Happy - Bobby McFerrin ... ความหมาย tuk-tuk@korat
(24 ก.พ. 2562 16:10:07 น.)
++++ มามะมาพาไปชิม ร้านโอ้กะจู๋ กับ โป่งแยงแอ่งดอย ที่เชียงใหม่ รวม2ร้านไปเลยค่ะ ++++ life for eat and travel
(18 มี.ค. 2562 21:45:57 น.)
+ ตุง หรือ ธุงอีสาน + wicsir
(4 มี.ค. 2562 11:02:11 น.)
พระแก้วนาคสวาท : พระแก้วในรัชกาลที่ 3 ผู้ชายในสายลมหนาว
(17 ก.พ. 2562 12:00:03 น.)
  
มีทั้งมุมที่สวยงาม และไม่ค่อยประทับใจ ถือเป็นเรื่องธรรมดาครับ ทุกประเทศก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 12 พฤษภาคม 2556 เวลา:1:22:36 น.
  
ภาพสวย อลังการมากเลยค่ะ
ทัชมาฮาล ภาพนี้ดูขลังดีจัง ชัดแจ๋วเลย

ชอบการทำเฮนน่า ของอินเดียจังค่ะ สวยดี
โดย: lovereason วันที่: 12 พฤษภาคม 2556 เวลา:1:46:40 น.
  


มาชมภาพสวยอลังการค่ะ
ยังไม่เคยได้ไปเที่ยวเลย


โหวดค่ะ

newyorknurse

โดย: newyorknurse วันที่: 12 พฤษภาคม 2556 เวลา:2:47:08 น.
  
เจ๋งมากครับน้าซู
โดย: นะนะ IP: 183.88.84.242 วันที่: 12 พฤษภาคม 2556 เวลา:7:18:22 น.
  


เริ่มต้นที่มุม .. ทัชมาฮาล .. สุดยอดเลยค่ะ
แวดวงหนัง .. บอลลีวู๊ดเป็นตลาดหนังที่ใหญ่มาก
แต่ดูไม่ค่อยถูกจริตกับบ้านเรานะคะ
เลยไม่มีมาให้ดูกัน มีแต่หนังฝรั่งเป็นหลัก
นางเอกหนังอินเดีย แบบว่าสวยมองตะลึงกันได้ทุกคนเลยค่ะ

โหวต Topical Blog เลยค่ะบล็อกนี้ ..
แต่บอกพี่สินเป็นครั้งสุดท้ายดีกว่าว่า
บล็อกพี่สินดี.โหวต Topical Blog เสมอ
แม้ว่าบางบล็อกจะไม่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น

ตื่นตา ตื่นใจทุกครั้งที่ได้เข้ามาเลยค่ะ


ดี.แว๊บบบบลงมาคุยก่อน
เดี๋ยวนั่งชม วิธีเขียน Mehendi ต่อเลย
อยากดูๆๆๆโดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 12 พฤษภาคม 2556 เวลา:9:46:42 น.
  
สวยมากๆ เลยค่ะพี่สิน

ิอินเีดียในบางมุม

มุมแห่งความสงบ

มุมแห่งกาน่าชื่นชม อินเดียยังมีมนต์ขลังหลายอย่าง
ที่อยากไปสัมผัสอย่างน่าชื่นชมค่ะโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 12 พฤษภาคม 2556 เวลา:12:30:24 น.
  
อินเดีย มีทุกๆมุมที่แตกต่างกันแบบสุดขั้ว
เป็นประเทศที่น่าสนใจ

ภาพสวย การนำเสนอสุดยอดค่ะพี่สิน
ชอบลิงค์ 3D Panoramas มาก
ขอบคุณที่นำมาให้เปิดหูเปิดตาค่ะ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 12 พฤษภาคม 2556 เวลา:22:12:34 น.
  
เห็นทัชมาฮาล สิ่งปลูกสร้างอื่นของ ชนชั้นสูง
แล้ว สงสาร คนระดับล่าง ๆ แตกต่างกันเยอะ
ผมว่า เกินไป นะ...

แต่คงต้องทำใจ ให้เขาเป็นไปตามนั้น ดูแล้วเขา
ไม่ได้เดือนร้อนตามที่เราเห็นเท่าใด(ตามภาพ) 55
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 13 พฤษภาคม 2556 เวลา:13:14:54 น.
  
yyswim Topical Blog ดู Blog

Likeและ vote ทุกความชอบและคำชมบล๊อก
รวมอยู่ในสองคำหมดแล้วค่ะ


ขอบคุณค่ะพี่ชายที่แสนดีสำหรับพรดีๆ
ที่มีให้บ้านจิ๋วนะคะ
โดย: HongDaYa วันที่: 13 พฤษภาคม 2556 เวลา:16:21:27 น.
  
ขอบคุณครับ
โดย: naydin IP: 125.27.188.120 วันที่: 15 พฤษภาคม 2556 เวลา:18:58:51 น.
  

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

ตามมาชมภาพสวย ๆ ครับ

อิอิ
โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 16 พฤษภาคม 2556 เวลา:18:38:35 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Yyswim.BlogGang.com

yyswim
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บทความทั้งหมด