* * * * แมว ในบางมุมมอง * * * * บล็อกที่ 1012แมว ในบางมุมมอง
2

3

4

5

6

7

8

9

10


บล็อกเรื่อง 'แมว' เคยนำเสนอไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ซึ่งได้ลงข้อมูลเรื่องแมวไว้พอสมควร
สำหรับวันนี้ จะขอนำเสนอในลักษณะเบาๆ ง่ายๆ อ่านน้อยๆ รูปสวยๆ
แมว กระโดด
# 1 .. Leaping Cat ความยาว 1.07 นาที
See the mechanics behind how cat leaps 7 times the length of her tail!


แมวเตรียมตะครุบเหยื่อ
# 2 .. Pouncing Cat ความยาว 0.46 นาที
Look into the eyes of little hunter as she prepares to pounce on her prey


แมวทำความสะอาดขน
# 3 .. Cleaning Cat ความยาว 1.40 นาที
Did you know that cats have thousands of tiny ridges on their tongues? See it for yourself!


11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


มารู้จักวัสดุชื่อ ทรายแมวเขียนโดย บุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สิ่งที่คนเลี้ยงแมว ต้องรับสภาพคือ กลิ่นอึและฉี่ของแมว ซึ่งหากผู้เลี้ยงขาดการดูแลที่เหมาะสม กลิ่นอึและฉี่ของแมว จะรบกวนตนเองและรบกวนเพื่อนบ้านใกล้เคียง ก่อนหน้าที่คนเลี้ยงแมวจะมีทรายแมวไว้ใช้งาน เจ้าของแมวส่วนใหญ่ใช้ทราย (ก่อสร้าง) ดับกลิ่นอึและกลิ่นฉี่ของแมว ต่อมานายเอ็ด โลว์ (Ed Lowe) ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่ทำการตลาดสินค้านี้ ชื่อสินค้า คิทตี้ ลิทเทอร์ (Kitty Litter) เป็นทรายแมวยี่ห้อแรกที่มีจำหน่าย โดยนายเอ็ด โลว์ เห็นโอกาสทางธุรกิจจากวัสดุดูดซับกลิ่นอึและฉี่ของแมว ทั้งนี้เขาแนะนำให้เพื่อนบ้านที่เลี้ยงแมว ทดลองใช้ทรายแมว แทน ทราย ซึ่งเพื่อนบ้านที่ทดลองใช้แล้ว ก็ไม่เคยเปลี่ยนไปใช้ของอย่างอื่นแทนทรายแมวอีกเลย
ในระยะแรกของการทำตลาดวัสดุดูดซับกลิ่นอึและฉี่ของแมวนั้น บรรดาเจ้าของร้านขายสัตว์เลี้ยงต่างไม่เชื่อว่า จะมีเจ้าของแมวคนไหนกล้าจ่ายเงินซื้อสินค้าประเภทนี้ไปใช้ ดังนั้น นายเอ็ด โลว์ จึงนำทรายแมวไปแจกให้ทดลองใช้ฟรีก่อน หลังจากนั้นไม่นานเขาพบว่า มีเจ้าของแมวหลายรายชอบและยินดีที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าชนิดนี้ไปใช้
ข้อมูลบางแหล่ง แบ่งชนิดของทรายแมวตามลักษณะเด่นของสินค้า ได้ดังนี้
1. ทรายแมวชนิดไม่จับเป็นก้อน (Non-clumping conventional litter) ได้แก่ คิทตี้ ลิทเทอร์ ทรายแมวยี่ห้อแรกที่วางจำหน่ายเมื่อปี ค.ศ. 1948 ทรายแมวชนิดนี้เมื่อเปียกจะไม่จับตัวเป็นก้อน องค์ประกอบหลักของ คิทตี้ ลิทเทอร์ คือ ฟูลเลอร์ส เอิร์ธ (fuller’s earth – แร่ที่มีสารแมกนีเซียมออกไซด์เป็นองค์ประกอบหลัก และมีคุณสมบัติดูดซับน้ำได้) จุดด้อยของทรายแมวชนิดนี้ คือ ผู้เลี้ยงต้องหมั่นตักทรายแมวที่เปื้อนออกทุกวัน มิฉะนั้นจะส่งกลิ่นเหม็นออกมา
2. ทรายแมวชนิดจับเป็นก้อน (Clumping litter) มีสารเบนโทไนท์ (bentonite) เป็นองค์ประกอบหลัก พัฒนาขึ้นโดยนักชีวเคมีผู้รักแมว ชื่อ ดร. โทมัส นีลเซน (Thomas Nelson) เนื่องจาก ดร.โทมัส สังเกตเห็นว่า เมื่อสารเบนโทไนท์ สัมผัสความชื้นหรือน้ำ สารจะจับตัวเป็นก้อนแข็ง ทำให้แยกเฉพาะส่วนที่เป็นก้อนออกมาง่าย ปัจจุบันในประเทศสหรัฐอเมริกา ทรายแมวชนิดจับเป็นก้อน มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึงร้อยละ 60 ด้วยเหตุที่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีคุณสมบัติจับตัวเป็นก้อน ฉะนั้นผู้ผลิตทรายแมวชนิดนี้ จึงระบุว่า ไม่ควรเทลงในโถชักโครก เพราะจะทำให้เกิดการอุดตันได้
3. ทรายแมวชนิดย่อยสลายทางชีวภาพได้ (Biodegradable litter) ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ทำขึ้นจาก ก้อนขี้เลื่อย (clump sawdust) เศษไม้สน (pine wood pellet) ข้าวบาร์เลย์ (barley) เปลือกส้มตากแห้ง รวมถึงกระดาษหนังสือพิมพ์ใช้แล้ว
ด้วยเหตุที่แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยง และผู้เลี้ยงมักจะใช้ทรายแมวชนิดวัสดุประเภทใช้แล้วทิ้ง ปริมาณขยะที่เกิดจากทรายแมวจึงมีมาก เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ละปีปริมาณทรายแมวที่ถูกทิ้งมีมากกว่า 2 ล้านตัน เป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ ผู้เลี้ยงแมวส่วนหนึ่งที่ใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อม จึงหันมาเลือกใช้ทรายแมวที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ แม้จะมีราคาสูงกว่าทรายแมวที่ไม่อาจย่อยสลายทางชีวภาพ รวมทั้งผู้เลี้ยงบางส่วนมีความกังวลว่า ทรายแมวที่ไม่อาจย่อยสลายทางชีวภาพ อาจเป็นอันตรายกับแมวของตน หากเผลอกลืนทรายแมวเข้าไปขณะเลียทำความสะอาดเท้าตัวเอง จึงมีบางบริษัทผลิตทรายแมวขึ้นด้วย ข้าวโพด เยื่อไม้ (wood pulp) ข้าวสาลี (wheat) รวมถึงเปลือกถั่ว (peanut shell) เพื่อเป็นทางเลือกแก่คนรักแมว
4. ทรายแมวชนิดซิลิก้าเจล (Siliga gel litter) มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า คริสตัล ลิทเทอร์ (crystal litter) เป็นวัสดุประเภทโซเดียมซิลิเกต (sodium silicate) มีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก มีความพรุน (porous) ทรายแมวชนิดนี้มีสมบัติดูดซับสูงกว่า และดักกลิ่นได้นานกว่าทรายแมวชนิดอื่น รวมทั้งมีอายุการใช้งานนานมากกว่าด้วย ข้อมูลบางแหล่งระบุว่า ทรายแมวชนิดซิลิก้าเจล หนักประมาณ 2 กิโลกรัม สามารถรองรับการใช้งาน (ดูดซับกลิ่นและของเสีย) ของแมวขนาดปกติ 1 ตัว ได้นานถึง 30 วัน เปรียบเทียบกับการใช้ทรายแมวชนิดจับตัวเป็นก้อน จะต้องใช้ทรายแมวปริมาณ 9-14 กิโลกรัม เนื่องจากต้องตักทรายแมวเก่าทิ้ง และเติมของใหม่ลงไปเสมอ แต่สำหรับทรายแมวชนิดซิลิก้าเจล ผู้ใช้เพียงแค่คนทรายแมวเบาๆ และกำจัดมูลแมวทุกวัน และคอยสังเกตว่าทรายแมวเริ่มส่งกลิ่น รวมทั้งมีสีที่เปลี่ยนไปหรือยัง? หากเริ่มมีกลิ่นและสีเริ่มเปลี่ยน แสดงว่าวัสดุดูดซับฉี่แมวเต็มที่แล้ว และได้เวลาเปลี่ยนของใหม่ใส่ลงไปแทน
อนึ่ง ทรายแมวเป็นวัสดุที่เจ้าของแมวหลายคนมองว่าเป็นวัสดุสิ้นเปลือง หรือมองว่าอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของแมว ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ไม่สร้างความรำคาญให้กับตนเองและเพื่อนบ้าน การฝึกแมวให้ขับถ่ายที่โถส้วม จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง เพราะนอกจากจะไม่ต้องจ่ายเงินซื้อทรายแมวแล้ว ยังเป็นการฝึกสัตว์เลี้ยงให้เชื่อฟังเจ้าของอีกด้วย.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


ขอเชิญชมแมว ในมุมมองของการ์ตูน
# 4 .. Simon's Cat in 'Cat and Mouse' ความยาว 1.33 นาที
Simon's cat vies for attention while Simon works on his computer.


คลิปสุดท้ายของบล็อกในวันนี้ ขอเชิญชมแมว ในการแสดงโชว์บนเวทีใหญ่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
แมวถูกฝึกมาอย่างดี บางตอนแมวคล้ายกระรอก .. สำหรับคนชอบแมว คลิปนี้ขอแนะนำครับ
# 5 .. Angorian Cats - The world greatest Cabaret ความยาว 4.59 นาที
The most impressiv training act by Angorian Cats performed in the famous french television show of Patrick Sebastien
"le plus grand cabaret du monde" - The world greatest Cabaret


31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
ขอขอบคุณที่ติดตามจาก สิน yyswimขอขอบคุณที่กรุณาโหวตให้ ในสาขา Best Topical Blog ขอขอบคุณครับCreate Date : 10 เมษายน 2556
Last Update : 10 เมษายน 2556 20:39:08 น.
Counter : 3948 Pageviews.

12 comments
นินจา ไดอารี่ 1 ฟ้าใสวันใหม่
(4 ต.ค. 2562 17:03:57 น.)
เจ๊าะแจ๊ะโดนอีกแล้ว เมื่อครบรอบวันเกิด14ปี ตะลีกีปัส
(25 ก.ย. 2562 10:06:13 น.)
เจ้านุ้งไม่ชอบใส่เสื้อและไม่สู้อากาศเย็น แล้วจะอยู่ยังงัยล่ะจ๊าาาา ภาวิดา คนบ้านป่า
(25 ก.ย. 2562 16:47:10 น.)
ร้องเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็ไม่มา สองแผ่นดิน
(12 ก.ย. 2562 10:46:39 น.)
  
เป็นคนที่รักแมวมาก สุดยอดมากครับ ขอบคุณที่มีภาพสวยสวยมาให้ได้ชม
โดย: ทวี จินะเสนา IP: 58.11.171.108 วันที่: 10 เมษายน 2556 เวลา:20:59:16 น.
  
แมว..หลายๆตัวท่าทางน่ารักมากพี่สิน แบบเห็นแล้วอยากเลี้ยงเลย แต่ภาพสุดท้าย แฮ่.. ตัวก็อ้วน เห็นแบบนี้หนูคงวิ่งแน่บ 555
โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 10 เมษายน 2556 เวลา:21:18:22 น.
  
เพิ่งสังเกตุค่ะ ว่าแมวแต่ละตัวก็แสดงสีหน้าได้ตามอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันนะคะ
บางทีสงสัย ระแวดระวัง ก็แสดงออกมาให้เห็นจากแววตาเค้า

ภาพสุดท้ายน้องแมวสู้กล้องมากๆค่ะ
แยกเขี้ยวซะฟันแหลมเชียว อิอิ

โดย: lovereason วันที่: 10 เมษายน 2556 เวลา:22:51:16 น.
  
แมวน่ารักมากๆเลยค่ะ...พี่นภ...

ขอบคุณสำหรับเรื่องดีๆค่ะ...

ตู่คุ้นเคยกับแมวมาตั้งแต่ยังเด็กเลยค่ะ...

เพราะคุณแม่ชอบเลี้ยงแมว...

บางทีเลี้ยงถึง 20 ตัวค่ะ...

และตู่ก็เคยมีแมวเองถึง 20 ตัวค่ะ...

แมวจะมีภาระตอนตัวยังเล็กค่ะ...

พอโตขึ้นเค้าจะชอบไปถ่ายในป่านอกบ้าน...

แต่ที่บ้านก็มีกะบะทรายนะคะ...

ตอนนี้ไม่ใช้แล้วแต่ก็วางทิ้งไว้ที่หลังบ้านค่ะ
โดย: ตู่-เพลินพิศ IP: 223.204.247.44 วันที่: 11 เมษายน 2556 เวลา:9:27:27 น.
  


แมวน่ารักๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ

โหวตค่ะ

newyorknurse

โดย: newyorknurse วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:6:07:04 น.
  
ก๊าก ขำแมวขี้มูกฟอดโป่ง เพราะมันคยเกิดขึ้นแล้วกับสามีไม่โสมค่ะ ฮาเกือบตาย

แมวเป็นสัตว์ที่น่ารักมาก ก่อนแม่โสมตัดสินเอา Richie มาเลี้ยง ก็มีแมวพลัดหลง ที่หน้าตาสวย ลักษระดีมาขออยู่ที่บ้าน แม่โสมไม่เคยรักแมว แต่กับหลิงๆ แม่โสมรักเขาเหลือเกิน ขนาดนั่งป้อนข้าวอะ และเขาก็รักแม่โสมมาก เขาพูดรู้เรื่องนะคะ ฟังภาษาคนรู้เรื่อง

ตอนดูละคร ก็นอนจับมือกันดูละครด้วยกัน

วันนึงเขาไปถูกปล้ำมา และงามหน้าท้องโย้กลับบ้าน ก็หวังจะได้หลาน แต่ด้วยไม่เคยเลี้ยงแมวในบ้าน ทรายต่างๆก็เป็นทรายที่ขอจากข้างบ้าน ยนานเข้ามันก็เหม้นอบทั้งบ้าน

สามีกลับมา เขาโวยวายหนัก แม้เอาทราย ขี้แมวเททิ้งแล้ว แต้กลิ่นยังอยู่

ก็เลยบอกลหิงๆว่า คืนนี้หลิงๆต้องไปนอนนอกบ้านนะลูก เพราะมันเหม็นขนาดกลัวหลิงๆหายใจไม่ออก

เขาไม่ยอม ดิ้นจะอยู่ในบ้าน พอเขาเห็นว่า แม่โสมให้อยู่นอกบ้านจริงๆขเก็โกรธ กัดมือแล้วงอนวิ่งิออกนอกบ้านไป

แล้วเขาก็หายไปเลย เพื่อนบ้านปลอบใจว่า แมวน่ะ เดี่ยวเดินๆก็กลับมา แต่แม่โสมพูดทั้งน้ำตาว่า หลิงๆจะไม่กลับมาอีก

และแล้วจากวันนั้น จวบวารนี้ หลิงๆ ก็ไม่กลับมาอีกจริงๆ เขาโกรธและน้อยใจแม่โสมมาก

แม่โสมซึมอยู่นาน จนสามีและเพื่อนบ้านต้องช่วยกันตามหาในซอย แต่ไม่เจอ

ก็เลยฉวยโอกาสที่สามีไป ตจว. ไปเอา Richie มาเลี้ยง แต่ทุกวันนี้ก็เฝ้าคนึงถึงหลิงๆว่า ป่านนี้ลุกแม่และหลานๆ อยู่ที่ไหน ลูกสบายดีหรือเปล่า

มันเป็นความผูกพันแปลกๆ เพราะไม่เคยเปนเลยค่ะ

Richie ก็ฉลาดมาก ปรากฎพ่อลูกเขารักกันมาก กลายเปนว่า แพลนจะไป ตปท. ก้ต้องสละเลย เนื่องจากทิ้งเขาไปไม่ไหว


ความรักและผูกพันทำให้หัวใจอ่อนโยนแต่ก็ทุกข์ไปด้วย สุขไปพร้อมกัน

--------------------

โดย: yyswim


ที่นี่ดอกไม้มากมายจริงๆ แต่สำหรับผม - คนถ่ายรูปไม่เก่ง เป็นงง เลย ว่า จะถ่ายมุมไหนถึงสวย

พอถ่ายออกมาแล้ว รีบเก็บเข้าโกดังโดยด่วน .. อุ อุ ไร้ ซึ่งฝีมือขอบพระคุณมากค่ะพี่สิน

เวลาแม่โสมมองอะไร จะจัดเป็นภาพในหัว และจะใช้ความรู้สึกแทนคนดูว่า หากเขาเห็นภาพแบบนี้เขาจะรู้สึกอย่างไร ก็ถ่ายได้เลยค่ะ

เวลาแม่โสมถ่ายรูปหรือ vdo จะทำ story board กระทันหันขึ้นในสมองค่ะ ชอบมาก สนุกดี แต่ตัวเอง ไม่ค่อยมีรูปเนื่องจาก ไม่มีคนที่ถ่ายได้ดีจริงๆถ่ายให้ เลยต้องถ่ายตัวเอง (ส่วนใหญ่)
โดย: โสมรัศมี วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:9:43:18 น.
  
ชอบจังค่ะ

โดย: แมวมาหาที่ฝนเล็บให้แหลมคม วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:17:29:37 น.
  
น้องแมวน่ารักมากกกกก ขอบคุณสำหรับความรู้นะคะ
โดย: auau_py วันที่: 15 เมษายน 2556 เวลา:23:25:26 น.
  
อั๊ยย่ะ.....

น่ารักน่ากอดทุกตัวเลยค่าคุณสิน
โดย: schnuggy วันที่: 16 เมษายน 2556 เวลา:3:10:33 น.
  
แมวน่ารักค่ะ ดูเพลิน ชอบดูความรูสึกของแมวด้วยค่ะ
โดย: noname IP: 223.205.211.153 วันที่: 16 เมษายน 2556 เวลา:9:59:47 น.
  
น่ารักมากค่ะ ชอบแมว
โดย: ชบาหลอด วันที่: 16 เมษายน 2556 เวลา:15:24:15 น.
  
ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำที่ดีๆ
โดย: poneak วันที่: 1 ตุลาคม 2556 เวลา:13:06:58 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Yyswim.BlogGang.com

yyswim
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บทความทั้งหมด