* * * * นีล อาร์มสตรอง * * * * บล็อกที่ 928

Neil Armstrong


มนุษย์คนแรกผู้เหยียบดวงจันทร์
2

3

4

ดวงจันทร์ เป็นดาวบริวารดวงเดียวของโลก นับเป็นดาวบริวารขนาดใหญ่ลำดับที่ 5 ในระบบสุริยะจักรวาล มีระยะห่างจากโลกประมาณ 384,403 กิโลเมตร เทียบเท่ากับ 30 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของโลก เส้นผ่าศูนย์กลางของดวงจันทร์ประมาณ 3,474 กิโลเมตร หรือประมาณ 1 ใน 4 ของโลก ดังนั้นพื้นผิวของดวงจันทร์มีน้อยกว่า 1 ใน 10 ของพื้นผิวของโลก ประมาณขนาด รัสเซีย แคนาดา กับสหรัฐอเมริกา รวมกัน มวลรวมของดวงจันทร์คิดเป็นประมาณ 2% ของมวลของโลก และแรงโน้มถ่วงเป็น 17% ของโลก
ดวงจันทร์มีการหมุนรอบตัวเอง แบบที่เรียกว่า การหมุนสมวาร (synchronous rotation) คือ คาบการหมุนรอบตัวเองกับคาบการโคจรรอบโลก มีค่าเท่ากัน ประมาณ 27.3 วัน เป็นผลให้ดวงจันทร์หันด้านเดียวเข้าหาโลก เรียกด้านที่หันเข้าหาโลกว่า "ด้านใกล้" (near side) ส่วนด้านตรงข้าม คือ "ด้านไกล" (far side) เป็นด้านที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ อย่างไรก็ตาม ดวงจันทร์มีการแกว่งเล็กน้อย ทำให้เรามีโอกาสมองเห็นพื้นผิวดวงจันทร์ได้มากกว่า 50% เล็กน้อย .. ในอดีต ด้านไกลของดวงจันทร์เป็นด้านที่ลึกลับ จนกระทั่งถึงยุคที่เราสามารถส่งยานอวกาศออกไปถึงดวงจันทร์ได้ สิ่งหนึ่งที่แตกต่างระหว่างด้านไกลกับด้านใกล้ คือ ด้านไกลไม่มีพื้นที่ราบคล้ำ ที่เรียกว่า "มาเร" (แปลว่าทะเล) กว้างขวางมากเหมือนอย่างด้านใกล้
พื้นผิวบนดวงจันทร์ที่มองด้วยตาเปล่าเป็นสีคล้ำ คือ ที่ราบบนดวงจันทร์ เรียกว่า ทะเลบนดวงจันทร์ (ภาษาอังกฤษเรียกว่า "มาเรีย" หรือ "มาเร" มาจากศัพท์ภาษาละติน หมายถึง ทะเล) ทั้งนี้เนื่องจากนักดาราศาสตร์ยุคแรกๆ เชื่อว่าพื้นผิวสีคล้ำเหล่านั้นเป็นพื้นน้ำ แต่ปัจจุบันทราบกันแล้วว่า เป็นแอ่งที่ราบกว้างใหญ่เกิดจากลาวาในยุคโบราณ ลาวาที่ระเบิดพวยพุ่งเหล่านี้ไหลเข้าไปในหลุมที่เกิดจากการปะทะของอุกกาบาตหรือดาวหางที่พุ่งเข้าชนดวงจันทร์ .. เราพบทะเลบนดวงจันทร์มากที่ด้านใกล้ของดวงจันทร์ ส่วนด้านไกลมีอยู่ประปรายเพียงประมาณ 2% ของพื้นที่ผิวทั้งหมด ขณะที่ด้านใกล้มีทะเลถึงประมาณ 31% ของพื้นที่ผิวทั้งหมด
บริเวณที่มีสีอ่อนกว่าบนพื้นผิวดวงจันทร์นั้น เรียกว่า "ภูเขา" (terrae) หรือบางครั้งเรียกง่ายๆ ว่า "ที่ราบสูง" เพราะเป็นบริเวณที่มีความสูงมากกว่าส่วนที่เป็นทะเล มีแนวเทือกเขาที่โดดเด่นอยู่มากบนด้านใกล้ของดวงจันทร์ ตามแนวขอบของแอ่งขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยหินบะซอลต์ .. ไม่มีเทือกเขาใดบนดวงจันทร์ที่เชื่อว่า เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวดาวเหมือนอย่างการเกิดภูเขาบนพื้นโลก
แอ่งบนพื้นผิวของดวงจันทร์ เกิดจากการที่อุกกาบาตและดาวหางพุ่งเข้าชนพื้นผิวของดวงจันทร์ มีแอ่งอยู่มากราวครึ่งล้านแห่งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 1 กิโลเมตร เนื่องจากลักษณะของแอ่งเกิดขึ้นในอัตราเกือบคงที่ จำนวนแอ่งต่อหน่วยพื้นที่จึงสามารถใช้ประมาณอายุของพื้นผิวได้ โดยที่ดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศ ไม่มีอากาศ และกระบวนการทางธรณีวิทยา จึงมั่นใจได้ว่าแอ่งเหล่านี้ดำรงคงอยู่ในลักษณะดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับแอ่งบนโลก
5

6

ในยุคแรกๆ คาดเดาว่า ดวงจันทร์เคยเป็นส่วนหนึ่งของเปลือกโลก แต่เปลือกโลกส่วนนั้นได้กระเด็นออกไปโดยมีสาเหตุจากแรงหนีศูนย์กลาง ทิ้งร่องรอยเป็นแอ่งของมหาสมุทรขนาดใหญ่บนพื้นโลก อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะโลกจะต้องหมุนรอบตัวเองเร็วมาก .. บางคนเชื่อว่าดวงจันทร์อาจก่อตัวขึ้นที่อื่น และพลัดหลงเข้ามาอยู่ใกล้โลก จึงถูกโลกจับไว้เป็นดาวบริวาร .. บางคนเสนอว่า โลกและดวงจันทร์อาจเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน ขณะที่ระบบสุริยะก่อตัว แต่ทฤษฎีนี้ไม่สามารถอธิบายได้ว่า เหล็กในดวงจันทร์พร่องไปไหน .. อีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่า ดวงจันทร์อาจก่อตัวจากการสะสมหลอมรวมของดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็ก .. สำหรับทฤษฎีที่มีการยอมรับกันมากที่สุด คือ ทฤษฎีการชนครั้งใหญ่ กล่าวว่ามีวัตถุขนาดดาวอังคารโคจรมาชนโลก ในช่วงที่โลกกำลังก่อตัวขึ้นใหม่ ๆ ทำให้เนื้อโลกบางส่วนที่ยังร้อนอยู่ กระเด็นออกไป และรวมตัวกันเป็นดวงจันทร์
เมื่อ ปี ค.ศ. 1969 (2512) นีล อาร์มสตรอง และ บัซซ์ อัลดริน นักบินอวกาศขององค์การนาซา เป็นมนุษย์ 2 คนแรกที่ขึ้นไปเหยียบพื้นของดวงจันทร์ กฎหมายอวกาศถือว่าดวงจันทร์เป็นสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ ตามสนธิสัญญาที่ใช้บังคับกิจกรรมของรัฐบนดวงจันทร์ ดวงดาว และวัตถุอวกาศอื่นๆ ค.ศ. 1979
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Remembering Neil Armstrong: First Man on the Moon ความยาว 2.47 นาที

นีล อาร์มสตรอง (Neil Alden Armstrong) เป็นมนุษย์คนแรกที่เหยียบพื้นดวงจันทร์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1969 (2512) เมื่อเขาก้าวลงสู่พื้นดวงจันทร์เขาได้กล่าววาทะอันเป็นอมตะก้องโลกว่า That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind. (นี่เป็นก้าวเล็ก ๆ ของมนุษย์คนหนึ่ง แต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ)
นีล อาร์มสตรอง เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 1930 (2473) ที่รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เขาสนใจการบินตั้งแต่ยังเด็กและได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่ยังเรียนไม่จบ เขาก็ได้สมัครไปเป็นนักบินรบในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมรบในสงครามเกาหลี เมื่อสิ้นสงครามเขาได้กลับมาศึกษาจนจบปริญญาตรีและโททางด้านวิศวกรรมการบิน นีล อาร์มสตรอง ได้สมัครเข้าทำงานในองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติ หรือนาซา (NASA) ในตำแหน่งนักบิน และได้เป็นพลเรือนคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฝึกนักบินอวกาศสหรัฐอเมริกาในปี 1962 ต่อมาในปี 1969 นีล อาร์มสตรอง และนักบินอวกาศอีก 2 คน คือ เอดวิน อี. ออลดริน และไมเคิล คอลลินส์ ได้นำยานอวกาศอพอลโล 11 ไปยังดวงจันทร์ได้สำเร็จ มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์จากดวงจันทร์ไปทั่วโลก นีล อาร์มสตรอง ลงไปเหยียบพื้นดวงจันทร์เป็นคนแรก ตามด้วย เอดวิน ออลดริน ส่วน ไมเคิล คอลลินส์นั้น ควบคุมยานอยู่ในยานอวกาศ
ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผลมาจากความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี ซึ่งประกาศไว้ว่า สหรัฐอเมริกาจะเป็นชาติแรกที่เดินทางไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้

17
The Apollo 11 crew consisted of (from left to right) the mission commander Neil Armstrong, command module pilot Michael Collins, and lunar module pilot, Edwin (Buzz) Aldrin18

19

20

21

22

Neil A. Armstrong, commander of the Apollo 11 Moon-landing Mission, practices for the historic event in a lunar module simulation before the launch in this June 1969 file photo.


23

U.S. astronauts Neil Armstrong smiles in the lunar module after his historic moonwalk are pictured in this NASA handout photo. Armstrong, has died at the age of 82, U.S. media reported on August 25, 2012. Armstrong, the first man to set foot on the moon, has died at the age of 82, his family said on August 25, 2012.


24

25

26

Apollo XI Astronauts Neil Armstrong (L), Michael Collins (C), and Buzz Aldrin laugh with President Richard Nixon aboard the USS Hornet, in this July 24, 1969 handout photo courtesy of the Richard Nixon Foundation. The President was on hand to greet the astronauts after their splashdown in the Pacific. Armstrong, the first man to set foot on the moon, has died at the age of 82, his family said on August 25, 2012.


27

The Apollo 11 Lunar Module landing sequence used by astronaut Neil Armstrong to land on the moon is seen on display at Bonhams auction house in New York July 12, 2009. Bonhams New York will be presenting a sale entirely devoted to the history of man's exploration of space on July 16. The sale coincides with the week of the 40th anniversary of man?s landing on the Moon and consists of items acquired either directly from the astronauts or that were originally in their collections. Picture taken July 12, 2009. REUTERS/Mike Segar


28

This NASA file image shows flight controllers celebrating the successful conclusion of the Apollo 11 lunar landing mission at the Mission Operations Control Room at the Johnson Space Center on July 24, 1969. Apollo 11, launched forty years ago today on July 16, 1969, carried astronauts Neil Armstrong, who was the Mission Commander and the first man to step on the moon, Edwin Buzz Aldrin, who was the Lunar Module Pilot, and Michael Collins, who was the Command Module pilot. REUTERS/NASA/Handout
Neil Armstrong 1930 - 2012: The First Man On The Moon


29

Neil Armstrong is pictured in a 1958 handout photo courtesy of NASA. Armstrong, the first man to set foot on the moon, has died at the age of 82, his family said on August 25, 2012. The former astronaut underwent a heart-bypass surgery earlier this month, just two days after his birthday on August 5th, to relieve blocked coronary arteries. REUTERS/NASA Dryden Flight Research Center/Handout


30

Neil Armstrong poses with an X-15 aircraft at the Dryden Flight Research Center in California, in this undated handout photo courtesy of NASA. Armstrong, the first man to set foot on the moon, has died at the age of 82, his family said on Saturday. The former astronaut underwent a heart-bypass surgery earlier this month, just two days after his birthday on Aug. 5, to relieve blocked coronary arteries. REUTERS/NASA Dryden Flight Research Center/Handout


31

This NASA file image, dated July 20, 1969, shows one of the first footprints of Apollo 11 astronaut Edwin Buzz Aldrin on the moon. The Apollo 11 crew consisted of astronauts Neil Armstrong, who was the Mission Commander and the first man to step on the moon, Aldrin, who was the Lunar Module Pilot, and Michael Collins, who was the Command Module pilot. Apollo 11, launched forty years ago today on July 16, 1969, was the first manned mission to land on the moon. REUTERS/NASA/Handout


32

ลายมือชื่อ Neil Armstrong33

รางวัล Presidential Medal of Freedom Congressional ของ Neil Armstrong34

รางวัล Space Medal of Honor ของ Neil Armstrong35

The astronauts of Apollo 11, Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin (R) and Michael Collins (L), received medals for their pioneering flight and stand in front of the command module Columbia which carried them on their historic flight, at The Air and Space Smithsonian 30 years after they first walked on the moon, in Washington, in this July 21, 1999, file photo. Armstrong, has died at the age of 82, U.S. media reported on August 25, 2012. REUTERS/Jamal Wilson/Files


36

Apollo 11 astronauts Neil Armstrong (L) and Buzz Aldrin talk about the launch of Apollo 11 on the 30th anniversary of the event at the Kennedy Space Center in this July 16,1999, file photo. Armstrong, has died at the age of 82, U.S. media reported on August 25, 2012. REUTERS/Joe Skipper/Files


37


นีล อาร์มสตรอง เสียชีวิตแล้ว

ข่าวเอพี รายงานว่า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ครอบครัวของ นีล อาร์มสตรอง แจ้งมาจากเมืองซินซินเนติ มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ว่า นีล อาร์มสตรอง เสียชีวิตแล้ว ขณะอายุ 82 ปี หลังจากมีอาการป่วยที่หลอดเลือดหัวใจและมีอาการแทรกซ้อนหลังจากเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2555
นีล อาร์มสตรอง เป็นผู้บัญชาการยานอวกาศอพอลโล 11 ซึ่งลงจอดยังดวงจันทร์เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 โดยส่งสัญญาณวิทยุกลับมายังโลกถึงข่าว "ก้าวเล็กๆ ของมนุษย์คนหนึ่ง คือก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ" (That′s one small step for man, one giant leap for mankind) เขาลงเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์เป็นคนแรกแล้วต่อมาก็เป็น เอดวิน บัซซ์ อัลดริน นักบินอวกาศร่วมทีม ซึ่งลงไปเหยียบดวงจันทร์ร่วมกันเป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งเพื่อเก็บตัวอย่างหินดวงจันทร์ ทำการทดลองต่างๆ และถ่ายรูป .. ต้องการอ่านและดูภาพเพิ่มเติมเชิญคลิกที่นี่
ศูนย์ข่าว surinnews.com .. อนึ่ง เมื่อฤดูฝนปี พ.ศ. 2512 นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ได้แก่ อรนุช ภาชื่น, เพ็ญพร เพียรชอบ และเพื่อนๆ นักเรียน รวม 6 คน ได้ร่วมกันเขียนจดหมายภาษาอังกฤษในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า "เราต้องการรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ อพอลโล 11 และเราคิดว่านักบินอวกาศจะเป็นผู้สามารถเล่าให้เราฟังได้มากที่สุดและดีที่สุด"
เมื่อข้อมูลนี้ไปถึงสำนักงานข่าวสารอเมริกัน หลังจากมีการประสานงานกันแล้ว สำนักงานข่าวสารอเมริกัน ก็บรรจุ ร.ร.สิรินธร จ.สุรินทร์ ไว้ในรายการเยือนประเทศไทยของ นีล อาร์มสตรอง อีกจุดหนึ่งโดยในปี พ.ศ. 2512 เมื่อนีล อาร์มสตรอง กลับจากดวงจันทร์ไม่นาน ก็ได้มายืนถ่ายรูปร่วมกับครูและนักเรียน ณ โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
ปัจจุบัน อรนุช ภาชื่น คือ ดร.อรนุช ภาชื่น เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายข้อมูลทางวิชาการที่ต่างจังหวัด และต่างประเทศบ่อยๆ บ้านปัจจุบันที่โชคชัย4 ลาดพร้าว กรุงเทพ มีของที่ระลึกเป็นแบบจำลองหินดวงจันทร์ ที่ นีล อาร์มสตรอง มอบให้ตั้งโชว์อยู่.
38
ขอขอบคุณที่กรุณาโหวตให้ ในสาขา Best Topical Blog ขอขอบคุณครับจาก สิน yyswimCreate Date : 30 สิงหาคม 2555
Last Update : 30 สิงหาคม 2555 10:50:48 น.
Counter : 3775 Pageviews.

4 comments
✿ Food For Fun : Hot Wok Return #40 แจ้งโจทย์ใหม่เดือนตุลาคม ✿ เนินน้ำ
(1 ต.ค. 2562 19:38:27 น.)
🚘วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา 🚘 โอน่าจอมซ่าส์
(26 ก.ย. 2562 00:02:29 น.)
มารู้จัก เกรียตา ทุนแบร์ย นักรณรงค์แก้ปัญหาโลกร้อนชาวสวีเดนผู้เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ สมาชิกหมายเลข 4149951
(22 ก.ย. 2562 09:46:48 น.)
In Trance - Scorpions ... ความหมาย tuk-tuk@korat
(20 ก.ย. 2562 14:09:47 น.)
  
สวัสดีค่ะพี่สิน
วันก่อนนิคดูข่าวในทีวีค่ะ
ขอบคุณที่เอาภาพมาให้ดูอย่างจุใจ
เป็นรอยเท้าประวัติศาสตร์เลย

ไม่นานนี้เพิ่งอ่านค่ะ เค้าพูดถึงมนุษย์คนแรกที่เหยียบดวงจันทร์
..
ประมาณว่าคนจะจำได้แต่คนแรกที่ได้เหยียบดวงจันทร์ ไม่สนใจว่าคุณจะเป็นที่สองที่สาม

แล้วก็มาเจอข่าวคุณปู่นีล เสียชีวิต
ขอยกย่องความกล้าหาญของท่านด้วยค่ะ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:11:38:06 น.
  
wow.....blog สวย

คนเก่งจากไป...ลาลับเพื่อให้คิดถึง

สำหรับนัท....เจ้าเป็ดชิ้นนั้น...มันตกค่ะ

แต่อย่างน้อยอาหารในจากอย่างอื่นก็ทานหมดนะคะ
โดย: ลั่นทมขาว วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:19:51:11 น.
  
สวัสดีค่ะคุณสิน

มนุษย์เรานี่เก่งและมีความสามารถมากๆเลยนะคะ
ทำได้ทุกอย่างจริงๆ

"เข้ามาแอบอ่าน มิตรภาพอบอุ่นมากโดยเฉพาะจากเจ้าภาพ-คุณวรรณ จขบ."

ขอบคุณที่เข้ามาแอบอ่านและชื่นชมในมิตรภาพดีๆค่ะ
มิตรภาพดีๆหาได้ในบล๊อกแก๊งค์ค่ะคุณสิน
ถ้าผ่านมาแถวนี้ หรือตั้งใจมาเที่ยว ก็บอกกล่าวกันล่วงหน้านะคะ
เผื่อมีโอกาสได้พบปะเจอะเจอกัน ไม่ต้องกลัวค่ะ
เจอกันแล้วก็รู้จักกันไปเองค่ะ เพื่อนบล๊อกน่ารักกันทุกคน
โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:19:59:54 น.
  
เข้ามาเก็บลิ้งค์สาระดีๆ ไปแชร์ให้เป็นประโยชน์ในวงกว้างค่ะ
พี่สินดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
โดย: ณ ปลายฉัตร IP: 58.9.168.103 วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:22:41:17 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Yyswim.BlogGang.com

yyswim
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บทความทั้งหมด