0021. THE PROTESTANT ETHIC AND THE SPIRIT OF CAPITALISM : 1ใน 109 หนังสือควรอ่าน จาก นายกฯ ทักษิณProtestant Ethic and the Spirit of Capitalism
by Max Weber
Talcott Parsons (Translator),
R. H. Tawney (Foreword by)
The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (Routledge Classics) (Paperback)
ISBN: 9780415254069
Max Weber / Translated by Talcott Parsons
Publisher: Routledge Classics
Price: THB837.00
(Sociology)มีหนังสือที่น่าสนใจที่น่าสนใจ คือ INSIDE BUREAUCRACY by Anthony Downs ได้มีการแปลไว้ ในชุด หนังสือแปลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อันดับที่ 61 ชื่อ "องค์การและความอยู่รอด" ผู้แปล นายเชาว์ ไพรพิรุณโรจน์ ผู้ตรวจทางวิชาการ นางขัตติยา กรรณสูต ผู้ตรวจขัดเกลาภาษาไทย นาย เกษม บุญศรี พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง 2,000 เล่ม พ.ศ. 2524


อันดับที่ 61 ชื่อเรื่อง องค์การและความอยู่รอด
แปลจาก Inside Bureaucracy
ผู้แต่ง Anthony Downs
ผู้แปล เชาว์ ไพรพิรุณโรจน์, ร.บ., M.A. (Public Administration)
ผู้ตรวจ ขัตติยา กรรณสูต, บช.บ., M.A. (Govt.), M.S. (Bus.Ed.)
ผู้ขัดเกลาภาษาไทย เกษม บุญศรี, ราชบัณฑิตในวิชาวรรณศิลป์, ราชบัณฑิตยสถาน

ดาวน์ส์, แอนโทนี. องค์การและความอยู่รอด แปลจาก Inside Bureaucracy แปลโดย เชาว์ ไพรพิรุณโรจน์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2524. 581 หน้า 85 บาท (ค่าส่ง 10.00 บาท)

หนังสือเรื่องนี้กล่าวถึงลักษณะสำคัญขององค์การแบบราชการและผู้ปฏิบัติงานโดยละเอียด โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจในองค์การแบบราชการ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนายพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานแบบราชการให้ใกล้เคียงยิ่งขึ้น
Create Date : 05 มีนาคม 2551
Last Update : 5 มีนาคม 2551 9:20:50 น.
Counter : 1299 Pageviews.

2 comments
ทีวีอนิเม หน่วยผจญคนไฟลุก ประกาศผู้ที่มารับบทเป็น Joker iamZEON
(12 ก.พ. 2562 16:25:58 น.)
--- น ก แ ส ก --- ภูเพยีย
(11 มี.ค. 2562 10:24:51 น.)
พระแก้วนาคสวาท : พระแก้วในรัชกาลที่ 3 ผู้ชายในสายลมหนาว
(17 ก.พ. 2562 12:00:03 น.)
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด เหม่ยเซียนถาว เกศสุริยง
(4 ก.พ. 2562 10:59:41 น.)
  
ความลี้ลับของทุน
บ้านเขาเมืองเรา : ไสว บุญมา sarwaib@hotmail.com กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2551

เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า ทุนเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนา ฉะนั้นในช่วง 40-50 ปีที่ผ่านมา เมื่อดินแดนที่เป็นเมืองขึ้น ของมหาอำนาจ ได้เอกราชและเริ่มเร่งรัดพัฒนากันอย่างจริงจัง ประเทศกำลังพัฒนาพยายามแสวงหาเงินทุน ในขณะที่ประเทศก้าวหน้าพยายามหาเงินทุนให้ แต่หลังจากเวลาผ่านไปหลายสิบปี ประเทศที่พัฒนาสำเร็จมีเพียงหยิบมือเดียว เช่น เกาหลีใต้ ไซปรัสและสิงคโปร์ ส่วนประเทศที่มีเงินทุนมากมายโดยเฉพาะจากการขายน้ำมัน กลับต้องล้มลุกคลุกคลาน เช่น เวเนซุเอลา แอลจีเรีย ลิเบีย ไนจีเรีย อิหร่านและอิรัก

เมื่อผู้สนใจในด้านการพัฒนาหันกลับไปค้นหาสาเหตุ ก็มักพบว่าปัญหามักไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนเงินทุน หากเป็นการขาดปัจจัยที่ไม่สามารถแสวงหาได้จากภายนอก นั่นคือ ทุนทางสังคม

อย่างไรก็ตามยังมีคนหัวรั้น เช่น เฮอร์นันโด เดอ โซโต ผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Mystery of Capital และลูกศิษย์อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งยังหลงผิดคิดว่า ถ้ามีเงินทุนเมื่อไร เมื่อนั้นปัญหาของการพัฒนาจะหมดไปทันที (หนังสือเรื่องนี้มีบทคัดย่อ และบทวิพากษ์อยู่ในหนังสือชื่อ "คิดนอกคอก ทำนอกคัมภีร์") การนำแนวคิดของเดอ โซโต มาใช้อย่างกว้างขวาง เช่น การจะสร้างผู้ประกอบการอันมั่งคั่งจำนวนมากจากโครงการกองทุนหมู่บ้าน และโครงการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุนในเมืองไทย จึงนำไปสู่ความล้มเหลว

เนื่องจากทุนทางสังคมมีส่วนประกอบจำนวนมาก ซึ่งล้วนยากแก่การวัดออกมาเป็นตัวเลข ผู้สนใจในด้านการพัฒนาจึงถกเถียงกันมานาน และเข้มข้นจนเข้าลักษณะไม่รู้จบสิ้นว่ามันมีอะไรบ้าง มีบทบาทสูงเท่าไรและจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไร

การถกเถียงกันอย่างเข้มข้นเริ่มต้นขึ้น 100 กว่าปีมาแล้ว คือ ตั้งแต่นักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ Max Weber พิมพ์หนังสือเรื่อง The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism เมื่อปี 2447 เมื่อเร็วๆ นี้ก็ยังมีหนังสือพิมพ์ออกมาอีกหลายเล่ม เช่น เรื่อง The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich And Some So Poor ของ David S. Landes เรื่อง Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community ของ Robert D. Putnam และเรื่อง Active Social Capital: Tracing the Roots of Development and Democracy ของ Anirudh Krishna

งานเขียนเหล่านี้มักถูกอ้างถึงเมื่อมีการถกเถียงกันเรื่อง การพัฒนาประชาธิปไตยในอิรัก ซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ในแวดวงของนักวิพากษ์ในสหรัฐในช่วงนี้ ทั้งที่มีเงินทุนจำนวนมากจากการขายน้ำมัน แต่อิรักพัฒนาระบอบประชาธิปไตย เศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องไม่ได้ เพราะไม่มีทุนทางสังคมมากพอ เช่น ชาวอิรักแบ่งพรรคแบ่งพวกกันออกเป็นหลายกลุ่มตามเชื้อชาติบ้าง ตามศาสนาบ้าง และตามเผ่าดั้งเดิมบ้าง ความแตกแยกรุ่นแรงเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ตอนนี้สหรัฐพยายามจะสนับสนุนให้อิรักปกครองแบบประชาธิปไตย แต่ทำไม่ได้เพราะชาวอิรักยังแตกแยกกันอย่างรุนแรงถึงขั้นฆ่าแกงกันรายวัน เมื่อสหรัฐยกกองทัพกลับไป อิรักคงกลับไปใช้ระบบเผด็จการเช่นในสมัยซัดดัม ฮุสเซ็นอีกครั้ง

ตัวอย่างของการพัฒนาอย่างล้มลุกคลุกคลานเพราะไม่มีทุนทางสังคมมากพอ ซึ่งกำลังเกิดขึ้นให้เห็นอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ ในปากีสถานและในเคนยา นักการเมืองคนสำคัญของปากีสถานเพิ่งถูกสังหารชีวิตในระหว่างหาเสียงเลือกตั้ง เขาไม่ใช่คนแรกและคงไม่เป็นคนสุดท้าย

สังคมปากีสถานมีความแตกแยกและความฉ้อฉลสูง ประชาชนในบางส่วนของประทศยังคิดว่า ตนเป็นสมาชิกของเผ่ามากกว่าเป็นชาวปากีสถาน นักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศ ไม่ว่าจะมาจากการปฏิวัติหรือจากการเลือกตั้ง มักมุ่งสร้างความร่ำรวยด้วยความฉ้อฉล ทั้งที่มีความยากจนอย่างแพร่หลาย แต่ปากีสถานต้องการเป็นมหาอำนาจ ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากหมดไปกับการสร้างกองทัพและอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งอาวุธนิวเคลียร์ด้วย

ในเคนยา การเลือกตั้งประธานาธิบดีนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งลุกลามมาจากการก่อจลาจล เพราะประชาชนส่วนหนึ่งเชื่อว่าประธานาธิบดีโกงการเลือกตั้ง การประท้วงวิวัฒน์ไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ส่วนหนึ่ง เพราะประชาชนยังคิดว่าตนเป็นสมาชิกของเผ่ามากกว่าเป็นชาวเคนยา

ยิ่งไปกว่านั้น การแข่งขันและการกระทบกระทั่งกันในหมู่ชาวเคนยาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เพราะประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง ยังผลให้ชาวเคนยายากจนติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ในช่วงที่ประชากรมีไม่มากนัก เผ่าต่างๆ อยู่ร่วมกันได้เพราะไม่ต้องแย่งชิงทรัพยากรกัน เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นและการแย่งชิงกันเข้มข้นขึ้น การแตกแยกกันโดยการใช้เผ่าพันธุ์เป็นข้ออ้างก็เริ่มปรากฏ เรื่องทำนองนี้มิใช่ของใหม่ในแอฟริกา การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาเมื่อไม่นานมานี้ เป็นตัวอย่างที่ถูกอ้างถึงเสมอ เท่าที่ผ่านมา ชนชั้นผู้นำของเคนยาไม่ต่างกับของปากีสถาน นั่นคือ มีความฉ้อฉลสูงมาก

เมื่อเทียบกับประเทศเหล่านั้น เมืองไทยไม่ถึงกับขาดแคลนทุนทางสังคมแบบหนักหนาสาหัสนัก เช่น สังคมไทยไม่เคยแตกแยกกันออกเป็นเผ่าพันธุ์ หรือตามการเลือกนับถือศาสนา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเมืองไทยจะพัฒนาต่อไปได้อย่างราบรื่นจนประสบความสำเร็จเช่นบางประเทศที่กล่าวถึง

การเลือกตั้งและรัฐบาลที่ผ่านๆ มา เป็นตัวบ่งชี้อย่างดีว่าเพราะอะไรระบอบประชาธิปไตยในเมืองไทย จึงล้มลุกคลุกคลานมาเป็นเวลาถึง 75 ปี คนไทยส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจจะศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า การปกครองแบบนี้มีกฎเกณฑ์อย่างไร ส่วนผู้ที่เข้าใจก็มักไม่เคารพกฎเกณฑ์เหล่านั้น การใช้วิชามารและการซื้อเสียงจึงมีอยู่อย่างแพร่หลาย เมื่อได้เป็นรัฐบาล ชนชั้นผู้นำก็ตั้งหน้าตั้งตาหาผลประโยชน์ใส่ตัว ครอบครัวและพวกพ้อง นานๆ จะมีหัวหน้ารัฐบาลที่ไม่ฉ้อฉลสักครั้ง แต่พวกเขาก็อยู่ได้ไม่นาน

ในขณะที่เราต้องการผู้นำ เช่น ลี กวน ยู เรากลับได้ผู้นำจำพวกปลาไหล การสร้างผู้นำให้ได้ในระดับลี กวน ยู ไม่มีสูตรแน่นอน มันเป็นความลี้ลับเช่นเดียวกับการสร้างส่วนประกอบของทุนทางสังคมอื่นๆ สังคมไทยต้องไขความลี้ลับเหล่านี้ให้ได้ มิฉะนั้นเมืองไทยจะไม่มีวันพัฒนาสำเร็จ

โดย: ความลี้ลับของทุน (moonfleet ) วันที่: 5 มีนาคม 2551 เวลา:8:29:33 น.
  
173 ประมวลสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตั้งแต่พ.ศ. 2545

คำกล่าวของ นายกรัฐมนตรีในรายการ “นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชนทางคลื่น F.M. 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

คำกล่าวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในรายการ “นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน”

ทางคลื่น F.M. 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เวลา 08.00 น. วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2545พี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับ

วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ขณะนี้ท่านฟังผมอยู่นี้ผมอยู่ที่สนามศุภชลาศัยเพื่อไปเปิดงานวันเด็กแห่งชาตินะครับ ผมเลยต้องตื่นขึ้นมาอัดเทปก่อนแล้วจะเดินทางไปพูดจากับเด็ก ๆ ในวันเด็ก วันนี้นะครับ

รัฐบาลมีหน้าที่แก้ปัญหาปัจจุบัน และวางระบบที่ดีวางอนาคตที่ดีไว้ให้ลูกหลานในอนาคต
วันนี้วันเด็กแห่งชาติความหมายก็คือว่า เราต้องการให้เด็กและเยาวชนได้เห็นว่าผู้ใหญ่ได้ให้ความสำคัญกับเขาจึงกำหนดวันนี้เป็นวันของเขาฉะนั้น ก็คงเป็นสิ่งที่ต้องบอกเป็นการส่งสัญญาณสองทางแน่นอนสัญญาณทางหนึ่งคือบอกให้กับเด็ก ๆ ไว้ว่าเขามีความสำคัญ เพราะฉะนั้น ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเขาเขาเติบโตขึ้นมาเขาต้องเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศในวันหน้า ฉะนั้น วันนี้เราก็จะปล่อยให้เด็ก ๆ ได้เล่นอย่างมีความรู้ ตรงกับคำขวัญวันเด็กวันนี้คือเรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส เพราะว่าเราต้องการให้เด็กได้รู้จักคำว่า เรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นก็คือว่าในชีวิตเด็ก ๆ จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเรียนในรูปแบบของการเรียนในห้องเรียน หรือการเล่นก็คือการเรียน คือการหาประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้อย่างไม่เครียด เพราะความเครียดทำให้เด็กไม่ดี วันนี้ก็อยากจะให้เด็ก ๆ ทั้งหลายได้มีโอกาสเรียนรู้หาประสบการณ์ที่ดีที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ เกิดความสุขเกิดความสนุก และวันนี้เช่นกันครับเมื่อเราให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนแล้ว หน้าที่ของผู้ใหญ่ก็ต้องเตือนตัวเองว่า ผู้ใหญ่ทุกคนมีหน้าที่วางรากฐานอนาคตที่ดีไปให้ลูกหลาน ไม่ว่าท่านจะมีฐานะอะไร ท่านเป็นฐานะพ่อแม่ท่านก็ต้องวางอนาคตให้ลูก เช่น ส่งเสริมให้ลูกเรียนหนังสือ ส่งเสริมให้ลูกใช้ชีวิตในสิ่งที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เขาได้มีความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต รัฐบาลก็เช่นกันครับ รัฐบาลมีหน้าที่แก้ปัญหาปัจจุบัน และวางระบบที่ดีวางอนาคตที่ดีไว้ให้ลูกหลานในอนาคต อันนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องการให้ความหมายของวันเด็กเป็นความหมายที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องหันมาคิดและทบทวนว่า อนาคตข้างหน้าผู้ใหญ่วันนี้ก็ต้องพ้นไปคลื่นลูกหลังหรือเด็กเยาวชนในวันนี้ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มารับผิดชอบของแทนเรา ฉะนั้น การที่เราจะพ้นไปเพื่อให้เด็กมารับผิดชอบแทนเรานั้น เราก็จะต้องวางสิ่งที่ดี ๆ ไว้ให้ลูกหลาน และก็ให้ลูกหลานพัฒนาตัวเองให้ดี ๆ เพื่อจะมารับสิ่งดีที่เราวางไว้บ้านเมืองก็จะดีขึ้นไปเรื่อย นี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจของวันเด็กที่ถูกต้องนะครับ

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นต้องการบอกให้รู้ว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับอาเซียน และต้องการที่จะเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่จะมีความใกล้ชิดกัน

สัปดาห์นี้ผมคงมีเรื่องจะเล่าหลายเรื่องเหมือนกัน เรื่องแรกก็เมื่อวานนี้และขณะนี้ก็ยังอยู่ นะครับคือ ท่านนายกรัฐมนตรีจุนอิชิโร โคอิซึมิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม เมื่อวานนี้ก็มีพิธีต้อนรับที่ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการหารือข้อราชการ ซึ่งจะเน้นย้ำข้อราชการที่สำคัญที่เราได้ไปพูดคุยกับเขามาเมื่อตอนผมไปเยือนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว และก็เป็นเรื่องที่ท่านนำเสนอใหม่ ๆ อีก ส่วนใหญ่เราจะเน้นย้ำเรื่องของความสัมพันธ์ทางกรอบเศรษฐกิจที่เรามีกับเขาซึ่งเป็นกรอบกว้าง ๆ โดยเน้นเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งในส่วนนั้นก็จะมีเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องของการค้าเสรีร่วมกันคือจัดแบ่งสินค้าบางประเภทที่ไม่ความขัดแย้งกันเป็นสินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษีซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นก็พัฒนาเป็นสินค้าตัวอื่นไปเรื่อย ๆ นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยี เรื่องการท่องเที่ยว การลงทุน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างเยาวชนซึ่งกันและกัน และมีความร่วมมือในการสร้างเสถียรภาพภูมิภาค เช่น เรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด เรื่องโจรสลัด เรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เรื่องของการก่อการร้าย เป็นต้น ส่วนใหญ่แล้วญี่ปุ่นต้องการมาบอกอาเซียน ซึ่งท่านได้ไปเยี่ยม 5 ประเทศหลักของผู้ก่อตั้งอาเซียน ท่านก็ได้เน้นย้ำเพื่อต้องการบอกให้รู้ว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับอาเซียน และก็ต้องการที่จะเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ต้องการที่จะมีความใกล้ชิดกัน และเมื่อวานนี้ผมได้พาท่านนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งท่านโคอิซึมิมีความปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ และก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ของญี่ปุ่นคือสมเด็จพระจักรพรรดิ์ และพระราชวงศ์ของประเทศ ได้มีการพูดถึงความสัมพันธ์อันนี้ซึ่งจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่จะทำให้ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ท่านโคอิซึมิก็จะเดินทางออกจากประเทศไทยในเช้าวันนี้ เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศอินโดนีเซีย

ไปร่วมงานวันเด็กที่สนามศุภชลาศัย

ทีแรกวันนี้ผมคิดว่าผมจะไปร่วมงานวันเด็กที่สนามศุภชลาศัยไม่ได้ เพราะว่าต้องดูแลท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอยู่ที่หัวหิน แต่ในที่สุดแล้วผมก็ได้ตัดสินใจว่าผมต้องเดินทางกลับเมื่อคืนนี้กลับมาถึงบ้านก็เที่ยงคืนกว่าเพื่อที่จะเตรียมไปร่วมงานวันเด็กที่สนามศุภชลาศัยครับ ส่วนตอนสายวันนี้ประมาณ 11.00 น. ผมและครอบครัวก็จะไปต้อนรับเด็ก ๆ ที่จะมาเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาล

ประเทศไทยสูญเสียบุคคลที่เป็นคุโณปการแก่ประเทศ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม ประเทศไทยก็นับว่าสูญเสียบุคคลที่เป็นคุโณปการแก่ประเทศ เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดี เป็นบุคคลที่มีความดีสูง มีความดีมาก คือ ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานองคมนตรี ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมไปเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคมท่านคือที่มาของหลักธรรมของท่านพุทธทาสอันหนึ่งคือ ท่านอาจารย์สัญญาเมื่อครั้งที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ท่านได้ไปปรึกษากับท่านพุทธทาส ซึ่งขณะนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านก็ปรึกษาว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมาย ทำให้รู้สึกว่าคุณความดีที่มีอยู่ทำไมไม่มีเหลือเลยหลังจากมาเป็นนายกรัฐมนตรี ตอนที่เป็นอาจารย์ เป็นผู้พิพากษา ก็มีคนเคารพนับถือ แต่พอมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทำไมถึงถูกว่ากล่าวเยอะแยะ ท่านพุทธทาสท่านจึงพูดคำว่า สุทธิ ปัญญา เมตตา ขันติ สุทธิแปลว่า ถ้าจะทำอะไรก็ขอให้ทำด้วยบริสุทธิ์ บริสุทธิ์อย่างเดียวไม่พอต้องใช้ปัญญาในการทำในเรื่องนั้น ๆ เมื่อใช้ความบริสุทธิ์ใช้ปัญญาแล้วท่านต้องมีความเมตตา เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เมตตาต่อสิ่งที่ต้องทำ และที่สำคัญที่สุดคือความขันติ คืออดทน ถึงทำด้วยบริสุทธิ์ ทำด้วยปัญญาและทำด้วยความเมตตาแล้วขาดความอดทนไม่ได้ ต้องอดทนต่อไป อันนี้ก็เป็นธรรมะที่ดีมาก ซึ่งทำให้เตือนใจทุก ๆ คน รวมทั้งตัวผมเองด้วย ผมก็ขอฝากธรรมะนี้ไว้ให้กับทุก ๆ ท่าน เพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตครับ

การทำงานของฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำต้องมีประสิทธิภาพ แม่นยำ ฉับไว

อีกเรื่องคงจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 8 มกราคม เรื่องที่ผมได้มีการประชุมและกำชับในเรื่องสำคัญ ๆ ก็พอจะสรุปสั้น ๆ นะครับ เรื่องแรกก็คือกำชับเรื่องการทำงานของฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำ คือสรุปแล้วต้องมีประสิทธิภาพ ต้องแม่นยำ ฉับไว เพราะการแข่งขันระหว่างประเทศนั้นคือเราจะต้องไวเพียงพอ ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะเสียเปรียบ อย่างเรื่องที่ผมไปทำความตกลงกับประเทศต่างๆ มาหลายประเทศเราจะต้องเร็ว เพราะแต่ละประเทศนั้นเขาก็ต้องมีหลายประเทศเข้าไปพูดคุยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เศรษฐกิจหลัก ๆ ก็ต้องมาเน้นย้ำให้เร่งปฏิบัติตามที่ได้ไปวางยุทธศาสตร์ไว้ให้เร็วและมีประสิทธิภาพนะครับ และมอบให้กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยให้ดูแลกิจกรรมของเด็ก ๆ ในช่วงปิดเทอม เพราะใกล้จะปิดเทอมแล้ว เราต้องดูว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรเพื่อให้เด็ก ๆ เหล่านี้ได้มีกิจกรรมที่มีพัฒนาการที่สร้างสรรค์ ได้ประโยชน์ และอาจมีรายได้เพื่อช่วยพ่อแม่ในช่วงปิดเทอม และจะได้ใช้เวลาปิดเทอมในทางที่ไม่สร้างสรรค์ ก็เป็นสิ่งที่ได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐไปเตรียมการมาแล้วนะครับ

ให้ทุกรัฐวิสาหกิจในสังกัดได้ตรวจสอบประเมินระบบบัญชีเพื่อตรวจสอบฐานะหนี้สินทรัพย์สิน

ส่วนเรื่องของรัฐวิสาหกิจได้เน้นย้ำให้ทุกรัฐวิสาหกิจในสังกัดได้ตรวจสอบประเมินระบบบัญชีเพื่อตรวจสอบฐานะหนี้สินทรัพย์สิน เพื่อที่จะดูว่าหนี้สินเป็นอย่างไรและแนวทางการทำงานเป็นอย่างไร แล้วตัวเองจะอยู่ในฐานะขาดทุนไปอีกนานเท่าไหร่ ต้องชัดเจน กำไรก็ต้องให้มีประสิทธิภาพขึ้น อันนี้ผมจะต้องเข้าไปเตรียมให้รัฐมนตรีทุกคนที่มีรัฐวิสาหกิจอยู่ในสังกัดนั้นต้องพัฒนา และให้รัฐวิสาหกิจของตัวเองมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ใช้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องทำมาหาเงินของการเมืองอีกต่อไป อันนี้ก็ได้เน้นย้ำอย่างชัดเจน ถ้ามีเวลาก็จะไปดูเป็นแห่ง ๆ ไปนะครับ

ผ่านร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับปัจจุบัน จำนวน 47 ฉบับ

ได้มีการผ่านร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับปัจจุบันซึ่งก็คงจะนำเสนอในการเปิดการประชุมสภาสมัยหน้านี้ เพราะว่ามีกฎหมายอยู่ 47 ฉบับที่สามารถยกเลิกได้เลย โดยที่ออกเป็นกฎหมายฉบับเดียวยกเลิกกฎหมาย 47 ฉบับ แล้วก็ขณะเดียวกันก็จะมีการประกาศกฎหมายที่หมดสภาพบังคับใช้แล้วอีกประมาณร่วม 400 ฉบับ เพื่อออกจากสารบบของกฎหมาย และก็จะมีบัญชีกฎหมายที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายฉบับ ซึ่งอาจจะต้องออกกฎหมายฉบับหนึ่งเพื่อกฎหมายหนึ่งโดยตรง อันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมาย คงไม่ใช่เป็นการจะต้องออกกฎหมายใหม่เสมอไป เพราะบางทีบทกฎหมายที่มีอยู่ก็อาจจะเป็นอุปสรรคด้วย

การอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จำนวนประมาณ 8,000 ล้านบาท

อีกเรื่องหนึ่งครับคือความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้มีการอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จำนวนประมาณ 8,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการผลิตทางการเกษตรเท่านั้นและอีกไม่เกิน 5,000 ล้านบาทนั้น ก็นำไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยในฤดูกาลผลิต 2544/2545 อันนี้เป็นเงินที่เขาใช้คืนนะครับคือเงินหมุนเวียน

เราจะต้องนำความสามัคคีมาสู่คนในชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ระบบการบริหารเศรษฐกิจนั้นเป็นไปได้ดี

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคมได้ไปบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 5 โดยใช้หัวข้อเรื่องว่า “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์” ซึ่งได้พูดถึงยุทธศาสตร์หลายเรื่องแต่ในส่วนหนึ่งที่ผมได้เล่าให้เขาฟังคือ เรื่องที่มีวิจัยใหม่ล่าสุดที่ออกมาจากอาจารย์มหาวิทยาลัย บอสตัน เป็นเรื่องของทุนนิยม เขาบอกว่าทุนนิยมนั้นได้ล้มเหลวในหลายประเทศ แต่ก็ประสบผลสำเร็จมากใน 5 ประเทศ ก็คือ อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และญี่ปุ่น ซึ่งเขาพยายามเข้าไปวิจัยว่าทำไมความสำเร็จใน 5 ประเทศนี้ดีเหลือเกิน แต่ทำไมประเทศอื่น ๆ ถึงเสียหายมาก ถึงไม่ค่อยได้ดี ก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญของความสำเร็จก็คือความเป็นชาตินิยม ชาตินิยมไม่ใช่คลั่งชาตินะครับ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Nationalism ถ้าคลั่งคือ Chauvinism ซึ่งมันคนละแบบ บางครั้งเราหาความพอดีตรงนี้ไม่เจอก็เป็นอันตราย ความพอดีก็คือว่าจะทำอะไรก็นึกถึงประโยชน์ของชาติเป็นตัวตั้ง เพราะฉะนั้นถ้าใครทำอะไรก็คิดถึงชาติ อย่างอเมริกา ประธานาธิบดีเวลาเขาพูดอะไรหรือเขาจะอวยพร เขาใช้ว่า God Bless America คือพระเจ้าให้พรกับประเทศอเมริกา เขาไม่ได้บอกว่า God Bless American คือพระเจ้าให้พรกับชาวอเมริกัน คือเขาเน้นเรื่องของสถาบันคือชาติเป็นตัวหลัก แล้วก็ตอนที่เหตุการณ์เมื่อวันที่ 11 กันยายนนั้น ปรากฏว่าคนอเมริกา เขาพร้อมใจกันมา และทุกคนนึกถึงชาติ ผมไปเพิ่งกลับมาติดธงชาติกันเป็นแถว แม้กระทั่งแฟชั่นในร้าน ดีพาร์ทเมนต์ สโตร์ ใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กำไล อะไรออกมามีธงชาติเป็นแถวเลย และก็ขายดี เขาบอกว่านี่คือหลักสำคัญอันหนึ่งของความสำเร็จของระบบทุนนิยม เพราะว่าทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนั้นบริหารเศรษฐกิจด้วยระบบทุนนิยมอยู่แล้ว ก็ไปเล่าให้นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าฟัง ซึ่งเรื่องนี้ประเทศไทยเราขณะนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่า ทุก ๆ ระบบมีความแตกแยกกัน มีความอิจฉาริษยากัน มีความขัดแย้งกัน ซึ่งเราจะต้องนำความสามัคคีมาสู่คนในชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ระบบการบริหารเศรษฐกิจนั้นเป็นไปได้ดี เพราะไม่เช่นนั้น เราก็จะนึกถึงแต่ส่วนตัว คือความจริงแล้วถ้าเราเอาชาติเป็นตัวตั้ง เมื่อชาติได้ทุกคนได้อยู่แล้ว แต่บังเอิญว่าเราเป็นสังคมที่แข่งขันกันเองมากนะครับ สังเกตดูซิครับว่าประเทศไทยเรายังจะต้องมีการพัฒนาความเข้มแข็งในทุก ๆ ระบบ และหนังสือเล่มนี้เขาก็ได้พูดถึงว่า อย่างอเมริกาเขาใส่ความเป็นชาติเข้าไปในทุกกระบวนการของเขา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนอะไรต่างๆ เป็นต้น อันนี้เราจะต้องปรับปรุงของเราพอสมควรทีเดียวนะครับ

การปฏิรูประบบราชการได้ข้อยุติว่าจะมี 20 กระทรวง

อีกเรื่องที่จะกราบเรียนคือ เรื่องของความคืบหน้าการปฏิรูประบบราชการ ขณะนี้ถือว่าจบแล้ว โดยที่ออกมาว่าเราจะมีกระทรวงทั้งหมดปรับจากเดิม 14 กระทรวงเป็น 20 กระทรวง เพราะเราจะไม่ มีทบวงจะเป็นกระทรวง ที่เป็นกระทรวง 20 กระทรวงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีรัฐมนตรีเพิ่ม รัฐมนตรี 36 คนนี่แหละ แต่ว่าจะแบ่งเป็น 20 กระทรวง และก็มีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และที่เหลือก็จะเป็นรัฐมนตรีช่วย แล้วแต่กระทรวง กระทรวงเล็กก็ไม่ต้องมีรัฐมนตรีช่วย กระทรวงใหญ่ก็มีรัฐมนตรีช่วย ก็มีกระทรวงที่สำคัญเพิ่มขึ้นมาก็คือ กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ เรื่องของสารสนเทศซึ่งเป็นสิ่งที่จะเป็นหลักของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพราะทุก ๆ ด้านต่อไปนี้ก็จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉะนั้น เลยจำเป็นที่ต้องมีกระทรวงที่กำหนดนโยบาย กำหนดทิศทางของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศอย่างชัดเจน และก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตนะครับ บางกระทรวงอาจจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มงานแต่ละกลุ่มงานเราเรียกว่าเป็นทบวงภายใต้กระทรวง ไม่ใช่เป็นทบวงโดยตัวของมันเอง ก็จะมีหัวหน้ากลุ่มงานนั้นก็เรียกเป็นปลัด บางกระทรวงก็จะมี 2-3 ปลัดแล้วแต่กระทรวงใหญ่เล็ก อันนี้ก็จะทำให้การทำงานนั้นเป็นการทำงานที่ กลุ่มงานก็คือเป็นไปตามภารกิจ ไม่ใช่เป็นตามหน้าที่ ถ้าเป็นตามภารกิจความสำคัญของกลุ่มงานจะดี จะทำงานประสานงานกันคล่องตัวขึ้น ก็เน้นย้ำข้าราชการอีกครั้งหนึ่งครับว่าไม่มีการปลดข้าราชการ ข้าราชการก็คงมีจำนวนเท่าเดิม แต่อาจมีการหมุนเวียนย้ายหน้าที่ตามกระทรวง เช่น กรมของท่านเคยอยู่กระทรวงมหาดไทย แต่วันนี้ต้องไปอยู่กระทรวงคมนาคม ก็ย้ายไปทั้งกรม หรือบางส่วนก็ย้ายไปไม่ครบทั้งกรมก็มี จะเริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคมปีนี้ ก็จะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างทบวง กรม ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เพราะเดิมทีเดียวเราก็จะปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ ครั้งนี้มีการปรับปรุงอย่างเต็มที่นะครับ ก็ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการและจากรัฐมนตรี ทั้งหลายเป็นอย่างดี

พ่อแม่และสังคมจะต้องพร้อมรับคนที่ได้รับการฟื้นฟูหลังจากเคยติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม

เรื่องที่จะขอเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งคือ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคมผมได้ไปร่วมพิธีสวนสนามคืน คนดีสู่สังคม ซึ่งกองทัพบกจัดขึ้นหลังจากที่มีการฟื้นฟูผู้ต้องโทษในคดียาเสพติด และได้รับการพักการลงโทษเพื่อมาเข้าสู่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผมต้องขอชมเชยกองทัพบกครับ เขาทำได้ดีมากครับ ปรากฏว่าฝึกเด็ก ๆ มีวินัยได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียง 3 เดือน เด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่ได้ไปใช้เวลาในห้องขังมาแล้ว ในคุกมาแล้ว หรือในสถานพินิจมาแล้ว ก็ยังไม่ถึงเวลาพ้นโทษ อันนี้เป็นตามกฎหมายเก่าที่ไปคนให้คนที่เสพยาเสพติดนั้นต้องติดคุก แต่กฎหมายใหม่นั้นเลือกที่จะนำไปบำบัดเลยก็ได้ เราถือว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่ต้องไปบำบัดรักษา ปรากฏว่าเท่าที่ไปดูและไปคุยกับเด็กหลังจากสวนสนามเสร็จแล้ว ผมพอใจครับจากการทำเช่นนี้ แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือว่าพ่อแม่และสังคมจะต้องพร้อมรับคนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมให้ความเห็นใจและให้โอกาสเขากลับตัว เพราะวันนี้เขารู้สึกแล้วเขากลับตัวแล้ว แต่ต้องให้กำลังใจเขาต่อ จะต้องไม่ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม ๆ คือคบเพื่อนเดิมๆ ที่มีเรื่องของยาเสพติด และผมจะขอให้กองทัพบกฝึกเขาให้เป็นแหล่งข่าวในการที่จะแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ ถึงการที่พวกค้ายาเข้ามาพยายามจะค้ายาให้เขา เพื่อให้เขาจะได้ไม่ต้องถูกล่อให้ต้องกลับไปเป็นคนติดยาเสพติดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเรื่องเป็นนโยบายที่รัฐบาลจะทำต่อเนื่อง และจะได้ตั้งโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองไว้ให้กับกองทัพบกแล้ว ตอนนี้กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ก็กำลังจะทำต่อ ตำรวจตระเวนชายแดนด้วยนะครับ เราจะพยายามทำให้มาก กระทรวงสาธารณสุขก็ทำ เยอะนะครับ วิธีการบำบัดวิธีการฝึกเขาอาจจะไม่ฝึกเหมือนทหาร แต่ไปบำบัดทางยามากหน่อย เราตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้เยาวชนของเราที่ได้หลงผิดไปแล้วได้กลับคืนสู่สังคม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในโอกาสต่อไป

มอบหมายส่วนราชการไปศึกษาข้อคัดค้านการก่อสร้างท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย

มีเรื่องท่อก๊าซที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ขณะนี้ผมได้มอบการบ้านให้ส่วนราชการต่าง ๆ นำข้อคัดค้านของพี่น้องที่อำเภอจะนะ และนักวิชาการที่สงขลา เอาไปพิจารณาและต้องมาตอบผม ผมจะเป็นคนตั้งคำถามแบบเดียวกับที่ฝ่ายที่สงสัยและค้านอยู่ เพื่อให้ทางฝ่ายราชการตอบให้ผมกระจ่าง และผมก็จะใช้ข้อสรุปในหลักเดียวกันก็คือว่า 1.เป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 2.ไม่กระทบวิถีชีวิตชุมชน หรือถ้ากระทบก็ต้องไม่มากเกินไป ในอัตราที่พอจะปรับตัวได้ 3. ต้องรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะสิ่งแวดล้อมเราก็เสียหายไปเยอะแล้ว

จะลงไปดูสภาพความเป็นจริงของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก หินกรูด 24 มกราคมนี้

และเมื่อวานนี้ก็มีพี่น้องจากบ่อนอก หินกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาคัดค้านต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ก็จะพยายามที่จะให้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เห็นว่า พวกเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่ามีบริษัทญี่ปุ่นถือหุ้นอยู่ทั้งสองที่ทั้งบ่อนอกและหินกรูด เขาก็อยากจะให้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เห็นว่าเขาคัดค้านนะ ซึ่งเขาน่ารักมาก ผมได้ไปขอร้องเขาบอกว่าวันที่ 24 มกราคมนี้ ผมจะไปเยี่ยมเขาที่บ่อนอกและหินกรูด เพื่อไปดูสภาพความเป็นจริงด้วยตัวเอง และกลับมาคุยกับทางราชการว่าเกิดอะไรขึ้น สัญญาเป็นอย่างไร เพราะเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากรัฐบาลก่อนๆ ผมรับช่วงมา ผมก็ต้องมีหน้าที่แก้ปัญหา มีหน้าที่ตัดสินใจ ตัดสินใจด้วยหลักการที่กล่าวไปแล้วนะครับ ผมก็จะไปดูด้วยตัวเอง ผมไปพบกับเขาที่หน้าทำเนียบรัฐบาล บอกกับเขาให้รู้ เขาเดินทางมาถึง 900 คน บอกให้เขารู้ว่าเรื่องนี้ผมเป็นห่วง ผมเข้าใจผมจะไปดู และผมจะใช้ความเป็นธรรมในการตัดสินใจด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้น ก็จะขอไปดูก่อน ขอให้เขากลับไปเถอะ เพราะวันนี้เป็นวันที่เราต้อนรับแขกเมืองที่สำคัญ ซึ่งเป็นแขกของรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีจากประเทศญี่ปุ่น ถ้าเรามาทำเช่นนี้ดูจะไม่งามดูไม่เหมาะสม ก็ขอให้กลับเถอะและผมจะไปหาเขาวันที่ 24 มกราคมนี้ เขาก็น่ารักครับ ก็เดินทางกลับไปด้วยความเรียบร้อย ผมก็ขอชมเชยแกนนำโดยเฉพาะคุณจินตนา แก้วขาว ประธานกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด กับคุณเจริญ วัดอักษร ประธานกลุ่มรักท้องถิ่น บ่อนอก ที่ได้ควบคุมผู้ที่มาประท้วงให้กลับไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ

17-18 มกราคมจะเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ

ในสัปดาห์หน้าก็คงจะเป็นเรื่องของภารกิจสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ ผมจะเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ คือวันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 มกราคมนี้ อินโดนีเซียเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ผมยังไม่ได้ไปเยือน จะครบปีแล้วรู้สึกว่าภายใน 1 ปีแรกผมต้องไปให้ครบ วันที่ 17-18 มกราคมนี้ก็จะครบทั้งอาเซียน ซึ่งก็คงได้พูดคุยกันถึงเรื่องของประมง เรื่องของเกษตร ความร่วมมือในเวทีอาเซียน ความร่วมมือทางด้านความมั่นคงในภูมิภาค ก็คงจะได้พบกับท่านประธานาธิบดีเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี

วันนี้ผมก็คงจะขอเล่าให้พี่น้องฟังเท่านี้ก่อน เพราะเนื่องจากว่าจะต้องเตรียมตัวไปวันเด็กที่สนามศุภชลาศัยนะครับ ก็ขอขอบคุณพี่น้องครับ วันนี้ก็ขอให้ท่านที่ยังมีลูกยังเล็ก ๆ ก็คงเสียสละเวลาพาลูกไปทัศนศึกษาหาความรู้ เพื่อให้เขาได้ตื่นตาตื่นใจเพื่อจะได้รู้จักคำว่า เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส ขอบคุณครับ สวัสดีครับ-----------------------------------------------

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว สำนักโฆษก

จินตนา/ถอดเทป/พิมพ์


-----------------
Back Home

-----------------

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
E-mail : Webmaster E-mail : Spokesman Bureau


-----------------

โดย: คำกล่าวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (moonfleet ) วันที่: 5 มีนาคม 2551 เวลา:9:38:55 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Moonfleet.BlogGang.com

moonfleet
Location :
เชียงใหม่  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]

บทความทั้งหมด