ททท.ภูมิภาค ภาคกลาง จัดทริป 2 วัน 1 คืนที่สระบุรี-พระนครศรีอยุธยา "เมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้"


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย ภูมิภาค ภาคกลาง จัดโครงการ "เมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้"
นับเป็นกิจกรรมมอบความสุขให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดยจัดทริปท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ในเส้นทางสระบุรี-พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานว่า
ในส่วนตรงนี้คือโครงการเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้
ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็ได้ทำทุกภาคส่วน
ทั้งในส่วนของผู้มีรายได้น้อย แล้วก็ในส่วนของน้องๆ ที่มาตรงนี้ด้วย
ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็มาจากนโยบายของรัฐบาลล้วนๆ ครับโครงการเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้ ภายใต้กิจกรรมตามแนวความคิด Tourism For All
โดยมุ่งหวังให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อันจะทำให้สังคมไทยเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
จัดเป็นกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งปีเพื่อมอบโอกาสในการท่องเที่ยวอย่างมีความสุขสำหรับทริปนี้จะมีจิตอาสามาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงโดยเป็นเจ้าหน้าที่ของ ททท.
พี่เลี้ยง 1 คนดูแลน้องๆ ที่พิการทางสายตา 2 คนนายไพรัชช์ ทุมเสน
ผู้อำนวยการ กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย ภูมิภาค ภาคกลาง
จัดทริปกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากเป็นการเน้นการสร้างรายได้เข้าประเทศแล้ว
เราก็ยังมีโครงการ "เมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้"
โดยเราเลือกผู้เดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตา
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันนี้เป็นการท่องเที่ยวที่จะมุ่งหวังให้การท่องเที่ยว
เป็นสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเราดีขึ้น
เพื่อให้โอกาสน้องๆ มาเดินทางท่องเที่ยวได้รับความรู้และได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง
ซึ่งก็ได้พาน้องๆ ไปที่ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ก ขององค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย
เพื่อให้น้องๆ ไปดูเขารีดนมวัว ได้ไปขี่ม้า ให้น้องๆ ได้มีความสุข
ไปนั่งช้างที่ปางช้างพระนครศรีอยุธยา ซึ่งน้องๆ ได้มีความสุข
จากนั้นช่วงบ่ายก็ได้พาน้องๆ ไปนั่งช้างที่ปางช้างพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งน้องๆ ทุกคนก็มีความสุขได้สัมผัสกับวิถีชีวิตจริงๆ จะได้รู้ว่าเป็นอย่างไร
แล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมให้กับครอบครัวน้องๆ ได้มีความสุขไปด้วย
เป็นการกระตุ้นประโยชน์ให้กับสังคม
แล้วจากนั้นเราก็พาน้องๆ ไปที่วัดไชยวัฒนารามในจ.พระนครศรีอยุธยา
จากนั้นพาไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์สามพระยาให้น้องๆ ได้มาซึมซับกับความเป็นมาของประเทศไทยเรา
ก็คิดว่าโครงการนี้จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะช่วยให้สังคคมเรามีความแข็งแรง
และลดความเหลี่ยมล้ำทางสังคม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะจัดกิจกรรมดีดีอย่างนี้เพื่อสังคมอีกต่อไปครับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เดิมจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2504 ในชื่อ ฟาร์มโคนมและศูนย์อบรมไทย–เดนมาร์ก
ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมาร์ก
ต่อมาจึงโอนมาเป็นรัฐวิสาหกิจเมื่อ พ.ศ. 2514อ.ส.ค. กำเนิดขึ้น
จากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เสด็จประพาสยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2503 ทรงสนพระทัยการเลี้ยงโคนมของประเทศเดนมาร์ก
จากนั้นรัฐบาลไทยได้ลงนามความร่วมมือช่วยเหลือทางวิชาการกับรัฐบาลเดนมาร์ก
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2504
โดยเดนมาร์กให้การช่วยเหลือเป็นเงิน 4.33 ล้านโครเนอร์ (ประมาณ 23.5 ล้านบาท)
ก่อนหน้านั้น นายชอนเดอร์การ์ด ชาวเดนมาร์ก
ได้จัดตั้งฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2504 ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีต่าย (เจ้าหน้าที่ ททท. : พี่เลี้ยงจิตอาสา )
ความประทับใจ ในการที่ได้มาทำกิจกรรมในครั้งนี้
โดยรวมแล้วรู้สึกประทับใจที่ได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยทำ
ได้ทำบุญให้เด็กๆ ที่ไม่สามารถมองเห็น
ทำให้น้องๆรู้ประวัติศาสตร์ยาวนานของไทยถึงแม้ไม่เห็นแต่น้องสัมผัสมันได้
และทำให้จิตอาสาทุกท่าน
และได้รับรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับเด็กที่พิการทางสายตาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน
สิ่งที่ทำให้น้องมีความสุข คือ ต้องเอาใจใส่เป็นเขาเป็นพิเศษ พูดคุย ป้อนข้าว
พาเดินเล่น ช่วยทำกายภาพ เล่นกับน้องๆ และที่สำคัญทุกอย่างต้องทำด้วยใจ
น้องที่ดูแลชื่อน้องโฟร์และน้องเพลงนุ่น (เจ้าหน้าที่ ททท. : พี่เลี้ยงจิตอาสา ) : ดูเเลน้องเพลง น้องอายุ 7 ขวบ
น้องเพลงน่ารักมาก นิสัยน่ารักเลยค่ะนุ่นรักเหมือนเป็นน้องสาวคนหนึ่งในครอบครัวเลย
น้องเพลงมองไม่เห็นค่ะเเต่เขารับรู้ทุกอย่างที่เราพูด
น้องเพลงทานอาหารได้ทุกอย่างที่นุ่นเลือกให้
น้องเพลงบอกดีใจมากค่ะที่พี่นุ่นมาดูเเลน้องเพลง รู้สึกอบอุ่นพี่นุ่นใจดีมาก
น้องเพลงเป็นเด็กน่ารักมากค่ะพี่อุ้ม
นุ่นรู้สึกดีกับน้องเขามากๆ
นุ่นไม่เคยทำกิจกรรมนำเที่ยวให้แก่กลุ่มผู้พิการทางสายตามาก่อนนี้เป็นครั้งเเรก
ที่ททท.ภูมิภาคกลางได้ทำขึ้นมานุ่นมีความสุขมากๆ รู้สึกอิ่มอกอิมใจมากได้บุญมากๆ
ขอบคุณภูมิภาคภาคกลางที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้เมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้จริงๆ นะคะ

น้องเพลงบอกไม่เคยทานสเต็กมาก่อน
สเต็กหมูอร่อยมาก น้องเพลงได้สัมผัสม้าเเล้วรู้สึกดีมากตื้นเต้นมากๆ
น้องเพลงบอกกับนุ่นว่ากลัวช้างมากๆ
เพราะช้างตัวใหญ่เลยไม่กล้าเข้าใกล้มากๆ เเต่ได้สัมผัสบรรยากาศโดยรอบของวังช้าง
เเละอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
น้องเพลงดูมีความสุขมากๆนะค่ะนุ่นสังเกตดูตลอดที่อยู่ด้วยกัน
ตอนนอนที่โรงเเรมนุ่นบอกน้องเพลงว่าอย่าเล่นโคมไฟนะมันอันตราย
นุ่นใช้มือเคาะๆ ไปที่โต๊ะที่มีโคมไฟตั้งอยู่
น้องเพลงบอกพี่นุ่นดีจังบอกด้วยว่าตรงนี้มีโคมไฟ
นุ่นก็พาน้องเข้าห้องน้ำบอกเขาว่าอะไรอยู่ตรงไหน
นุ่นชอบเด็กๆ โรงเรียนนี้อย่างหนึ่งว่าเขาเก่งน่ะ
พี่อุ้มเขารู้ว่าของใช้เขาอยู่ตรงไหน กระเป๋าเป็นรูปอะไร รองเท้ามีลายการ์ตูน
เอ่อเจ๋งจังทั้งๆ ที่เขามองไม่เห็นนะพี่ เเต่เขารู้ได้ว่านี้คือของใช้ของเขา

อาหารมื้อค่ำก็อร่อยดีค่ะ น้องเพลงทานได้เยอะดี
เเละน้องเพลงได้ของขวัญที่จับฉลากมาด้วยนะค่ะเป็นกระเป๋าสีดำ 1 ใบ
น้องเพลงดีใจมากๆ ที่ได้ของขวัญ
น้องเพลงบอกชอบที่พาไปสัมผัสประวัติศาสตร์ที่วัดไชยวัฒนาราม
นุ่นพาน้องเพลงไปสัมผัสวัตถุต่างๆ ของที่นั่น เช่นรูปปั้นองค์พระ แท่นฐานขององค์พระกำแพง
เล่าเรื่องราวสถานที่เราไปให้เขาฟังเขาดูตื้นเต้นเเละชอบมากๆ
เวลาเอามือไปสัมผัสวัตถุต่างๆ ของวัดไชยวัฒนาราม
เขาดูสนใจเป็นพิเศษเเละดูตื้นเต้นมากหัวเราะชอบใจที่ได้สัมผัส
นุ่นก็รู้สึกดีนะคะวันนั้นเป็นวันที่อากาศร้อนมากๆ เเต่เราก็สู้ๆ เพื่อน้องค่ะ
เพื่อสิ่งที่มีความสุขทีสุด
กิจกกรรม 2 วัน 1 คืน มันทำให้นุ่นรู้ว่าการให้คือสิ่งที่มีความสุขที่สุดค่ะ
ให้ในที่นี้หมายถึง ให้น้องมูลนิธิคนตาบอดให้มีความสุขค่ะน้องส้ม : เป็นครั้งแรกที่หนูได้ออกมาเที่ยว
หนูอยากขอบคุณพี่เนยกับพี่พัดที่ดูแลหนูเป็นอย่างดี อย่างเรื่องกินหนูเป็นคนชอบกิน
พี่เนยก็จะถามตลอดว่ากินอิ่มไหม

พี่เนย : เป็นครั้งแรกที่ได้มาเป็นจิตอาสามาดูแลน้องๆ ที่พิการทางสายตา
ก็รู้สึกดีกับการที่ได้มาดูแลน้องๆ ยังไม่เคยดูแลเทคแคร์น้องๆ
ก็คือมันก็มีรู้สึกเศร้าที่ได้มาเจอน้องๆ ที่เขาพิการทางสายตา
ก็พยายามจะดูแลน้องให้ดีที่สุด น้องน่ารัก เชื่อฟัง ได้มานอนมากินมาอยู่เหมือนแม่ดูแลลูก
ที่นอกจากจะดูแลเทคแคร์แล้วยังมีความห่วงใย ใส่ใจ มีสายสัมพันธ์ที่ดี
ก็อยากจะขอบคุณองค์กร ททท.ที่ชวนมาทำกิจกรรมดีดีแล้วก็แบ่งปันความสุขให้แก่น้องๆพาน้องๆ มาสัมผัสกับการรีดนมวัวค่ะบรรยากาศการขี่ม้า
เรียกว่าถามน้องๆ ก่อนว่าอยากขี่ม้าไหม ปรากฎว่า 99.99 ขี่ม้ากันทุกคน
ยกเว้นน้องก้อง เพราะน้องก้องบอกว่าผมตัวใหญ่มากครับผมสงสารม้าน่ะครับจากนั้นนั่งรถกลับมากินสเต็กกันค่ะระหว่างรอสเต็กก็งัดข้อเล่นกันเนาะแบบหนุกหนานมาถึงมวกเหล็กสระบุรี ต้องกินสเต็ก ขอ-บอกว่า อร่อยเพราะสเต็กย่างบนเตาถ่าน
เพราะฉะนั้นรับประกันว่าไม่แห้ง รสชาติจึงออกมาอร่อยมากค่ะenjoy eatingกราบ...พี่เลี้ยงจิตอาสาทุกคนเลยค่ะงานนี้กินสเต็กเสร็จกินไอศกรีมเสร็จก็เดินทางกันต่อเพราะน้องๆ จะไปนั่งช้างกันค่ะถึงปางช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะเด็กๆ น้องๆ ตื่นเต้น อยากจับช้างว่าหน้าตาช้างเป็นอย่างไร พี่เลี้ยงจิตอาสาก็จัดไปวังช้างอยุธยาแลเพนียด ตั้งอยู่ที่ริมถนนป่าโทน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
จะมีลานพักช้างใหญ่ เป็นที่พักผ่อนของช้างและควาญช้าง
ตรงส่วนนี้มีเชือกกั้นระหว่างคนกับช้างไว้ นักท่องเที่ยวเข้าไปเก็บภาพความน่ารักของช้างได้
สามารถเข้าไปป้อนอาหารให้ช้างได้ ตะกร้าละ 200 บาท
ที่ด้านหน้าของลานพักช้างใหญ่ คือ ลานพักช้างน้อย เป็นจุดเด่นของที่นี้
เพราะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยงได้เล่นกับช้างมากมาย
เมื่อเข้าไปจะมีบริการการถ่ายภาพกับช้าง ค่าบริการเพียงท่านละ 40 บาท
วันเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีโชว์ของช้างน้อยประกอบกับเสียงดนตรี
และมีกิจกรรมลอดท้องช้างเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับผู้มาเยือนแถมน่าตื่นเต้นด้วยค่ะวังช้างอยุธยาแลเพนียด
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2540 เดิมชื่อว่า ปางช้างอยุธยา แล เพนียด
ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "วังช้างอยุธยาแลเพนียด"
โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมศิลปากรและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ช่วงก่อตั้งนั้นเป็นช่วงวิกฤติช้าง ภาคเหนือถูกบังคับให้กินยาบ้าเพื่อให้ลากซุง
แล้วขายช้างลงมาภาคกลางและภาคอีสาน ช้างแก่จำนวนมากป่วยและตายลง
วังช้างอยุธยา แล เพนียดและมูลนิธิพระคชบาล
มีความตั้งมั่นในการอนุรักษ์และสืบสานสายพันธ์ช้างไทยให้ยั่งยืน
มีการจัดระบบ ระเบียบการเลี้ยงช้างที่ได้มาตรฐาน
เปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมทุกวันในเวลา 09.00 - 17.00 น.
มาไม่ถูกโทรสอบถามได้ที่ 0-3521-1001จากภาพจะเห็นได้ว่าน้องๆ มีความสุขกับการนั่งช้างทุกคนเลยค่ะเป็นอีก 1 วันที่รู้สึกมีความสุขจากนั้นพาน้องๆ ไปเข้าพักกันที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์กันค่ะโรงแรมกรุงศรีริเวอร์
ตั้งอยู่ที่ 27/2 ม.11 ถ.โรจนะ ต.กะมัง, ริมแม่น้ำอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอยุธยาและใกล้กับสถานีรถไฟอยุธยาและติดกับวัดพิชัยสงครามค่ะที่พักดี วิวสวย บรรยากาศดี และอาหารอร่อยเลยค่ะจากนั้นพี่เลี้ยงจิตอาสาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ ททท. รับกุญแจที่พักของน้องๆ
จนพาน้องๆ ขึ้นไปส่งที่ห้องพัก เด็กๆ จะนอนพักห้องละ 2 คนค่ะ
แล้วเมื่อถึงเวลา 18.00 น. ขึ้นไปรับเด็กๆ เพราะจะมีกินเลี้ยงในตอนเย็นน่ะค่ะบรรยากาศงานกินเลี้ยงในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมในโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา(จากภาพซ้ายไปขวา)นายทวีเดช ทองอ่อน ผู้อำนวยการกองบริหารความยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(เสื้อสีดำ) นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
นางสาวศรีพร เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการ กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นับเป็นกิจกรรมมอบความสุขให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เด็กๆ น้องๆ มีความสุขมากเลยค่ะกินมื้อเช้ากันในโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ก่อนออกเดินทางไปวัดไชยวัฒนารามนางสาวศรีพร เภกะนันทน์
ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า

กิจกรรม "โครงการเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้"
กิจกรรมนี้ ททท.ตั้งใจที่จะพาน้องๆ ที่มีข้อจำกัดทางสายตามาเที่ยวมาทัศนศึกษา
ในเส้นทางกรุงเทพ-สระบุรี-พระนครศรีอยุธยา

ที่จังหวัดสระบุรีเราก็พาไปเที่ยวที่ฟาร์มโคนม
ก็ให้น้องๆ ได้มีโอกาสที่จะได้ลองขี่ม้า ลองรัดนมวัว แล้วก็สัมผัสกับธรรมชาติ
ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไฮไลต์ของเราคือพามาเที่ยวที่วัดไชยวัฒนารามแห่งนี้
ซึ่งเมื่อวานก่อนหน้านี้พาไปเที่ยวที่ปางช้าง ให้น้องๆ ได้ลองนั่งบนหลังช้าง
ก็จะมีการสัมผัสเป็นหลักแล้วก็สื่อให้เขาเข้าใจประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้เข้าใจแล้วก็มีการสัมผัสต่างๆ เพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเด็กๆ
จุดหนึ่งที่เราให้ความระมัดระวังมากก้คือในเรื่องของความปลอดภัย
เพราะว่าน้องๆ มีข้อจำกัดทางสายตา
เพราะฉะนั้นเรามีการเตรียมการณ์ก่อนที่จะมาล่วงหน้า
มีการประชุมวางแผนกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับพี่เลี้ยงหรือจิตอาสาที่มาจากกองต่างๆ ของ ททท.
ว่าจุดไหนบ้างที่เราจะต้องระมัดระวังความปลอดภัยต่างๆ
จุดไหนบ้างที่เราควรจะเสริมให้เด็กๆ มีความสนุกสนาน
ในขณะเดียวกันก็ได้รับประสบการณ์เรื่องของประวัติศาสตร์อีกด้วย

โครงการเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้ ภายใต้กิจกรรม Tourism For All
ในความหมายที่ว่า ทุกคน ทุกกลุ่ม สามารถที่จะเที่ยวได้ สามารถที่จะมีความสุขได้
ไม่ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องใดๆ ก็ตาม
เพราะฉะนั้น ททท.ก็เลยคิดแคมเปญเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้ขึ้น
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ ททท.พยายามตอกย้ำให้เห็นว่า
ในเมืองไทยมีสถานที่อีกมากมายที่น่าท่องเที่ยว
แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่เหมาะสมกับทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกอาชีพ
เพราะฉะนั้นในเรื่องอะไรที่เราช่วยได้ เราจะพยายามเข้าไปสนับสนุน

เพราะฉะนั้นความต่อเนื่องหรือความยั่งยืนของแต่ละกิจกรรมขึ้นอยู่กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
ที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แค่ไหน
แล้วมาช่วยกันบูรณาการ ทำให้แนวคิดเหล่านี้มีความยั่งยืนในระยะยาว
เพราะน้องๆ ที่เราเห้นถึงเขาจะมีข้อจำกัดทางสายตา
แต่เราเห็นถึงศักยภาพในเรื่องอื่นๆ ของเขามากมาย
ไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่องของการร้องเพลง
ทักษะของการจดจำโดยผ่านทักษะทางการได้ยินมีความละเอียดมาก
ซึ่งถ้าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันสนับสนุน เพิ่มขีดความสามารถให้กับน้องๆ เหล่านี้
เขาจะเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อไปของประเทศชาติได้
นับเป็นอีกหนึ่งโครงการของ ททท.ที่เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิต
ที่จะสรรสร้างของเยาวชนที่ดีต่อไปค่ะขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับวัดไชยวัฒนารามค่ะว่าแล้วก็ถ่ายภาพหมู่กันสักหน่อยวัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งอยู่ที่ต.บ้านป้อม อ.เมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง
วัดไชยวัฒนารามสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173 โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดาแต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานไว้ว่า
วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวกโดยจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัด
วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์
จึงได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชสมัย
นัยเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสิ้นพระชนม์ก็ได้ถวายพระเพลิงที่วัดไชยวัฒนารามแห่งนี้น้องก้อง น้องผู้พิการทางสายตา เล่าให้ฟังว่า
การมาเที่ยวครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ครั้งนี้ก็ดีครับ เป็นอิสระดีครับ อยู่กันแบบสบายสบาย
พี่เลี้ยงของผมชื่อพี่ต้นครับ เมื่อวานผมกินสเต็กไป 3 จาน สเต็กอร่อยมากครับ
สเต็กหมูอร่อยกว่าสเต็กไก่ครับ แล้วกินไอศกรีมรสสตรอเบอร์รี่กับรสมะม่วง
ปีหน้าผมไม่ได้มาล่ะผมมาไม่ได้น่ะครับ เพราะผมจะออกไปเรียนข้างนอกล่ะ
เพราะเรียนจบจากที่นี่แล้วครับ พี่ ททท.ดูแลผมเป็นอย่างดีครับ
รู้สึกว่าได้ออกมาเจอผู้คนใครหลายคน แล้วได้ช่วยดูแลเพื่อนๆ ด้วย ทริปนี้สนุกดีครับ
เมื่อวานผมไม่อยากขี่ม้า เพราะผมไม่ค่อยชอบขี่อะไรพวกนี้อยู่แล้วครับ
แล้วน้องก้องรู้ไหมครับว่าสัตว์ชนิดนี้คือม้า สัตว์ชนิดนี้คือช้าง
น้องก้องตอบว่าทราบครับ ช้างม้าวัวควายผมแยกออกครับ
ทริป 2 วัน 1 คืน ก็ดีครับ ทางพี่ ททท.เทคแคร์เราดีคุยกันกับผมอย่างเป็นกันเองประทับใจครับ

ต้น เจ้าหน้าที่ของ ททท. พี่เลี้ยงจิตอาสา เล่าให้อุ้มฟังว่า
อืม...ครั้งแรกที่ได้เห็นน้องๆ นะครับ
ในหัวผมมีคำถามว่า เด็กๆ เหล่านี้จะอยู่กันยังไง จะอยู่กันได้ไหม มองไม่เห็นนะ
แต่ปล่าวเลย เด็กๆ เหล่านี้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป
เด็กๆ ไม่ได้รู้สึกว่าการที่พวกเขามองไม่เห็นจะเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตเลย
ภาพที่เห็นเด็กๆ สามารถใช้โทรศัพท์ได้อันนี้ทึ่งสุดสุด
ภาพที่เราเดินไปส่งน้องที่ห้องแล้วน้องบอกว่าพี่ไปพักเถอะพวกผมอยู่ได้(อยู่ยังไง)
สามารถเดินไปไหนมาไหนเองได้บ้าง เล่นเกมได้ ทำกิจกรรมได้
มันทำให้เรารู้สึกว่า ความบกพร่องทางสายตา (ขอใช้คำนี้นะคับ ผมคิดว่าน้องไม่ใช่คนพิการ)
ไม่ได้ทำให้คุณค่าของเค้าเหล่านั้นด้อยหรือน้อยไปกว่าเราเลย
ผมคิดว่ากระบวนการรับรู้ของคนมันแตกต่างและยากขึ้นถ้าเรามองไม่เห็น
แต่สุดท้ายไม่ว่าจะแตกต่างกันแค่ไหน สิ่งที่ได้เหมือนกันคือความรู้สึกน่ะครับจากนั้นพาน้องๆ มาเยี่ยมชมศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา เดิมก็คือศาลากลางเก่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา เป็นอาคารศาลากลางจังพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า เป็นอาคาร 3 ชั้น
เป็นรูปตัว T สร้างเมื่อพ.ศ. 2484
ในสมัยหลวงบริหารชนบท (ส่วน) เป็นข้าหลวงประจำจังหวัด
ตึกตัวหน้าปั้นเป็นพระบรมรูปวีรกษัตริย์และวีรสตีไทย
ซึ่งได้ประกอบคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงให้แก่ประเทศชาติในอดีต 6 พระองค์ คือ

1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง )
2. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
3. สมเด็จพระศรสุริโยทัย
4. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
5. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
6. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กรุงธนบุรีศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา
ชั้นล่าง เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวส่วนชั้นบน จัดเป็น "หอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา"
จัดแสดงเรื่องเกี่ยวกับวัดต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตลอดทั้งประเพณีต่างๆ อยุธยามรดกโลก ท่องเที่ยวเมืองอยุธยา ศิลปกรรมแห่งอาณาจักรอยุธยา วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนหอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้นที่ 1,2
ปีกซ้ายจัดแสดงประติมากรรม และงานประณีตศิลป์ของศิลปิน 97 ท่าน รวมผลงาน 112 ชิ้น
เปิดให้เยี่ยมชมฟรีตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. หยุดวันพุธ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-3542-3177นายทวีเดช ทองอ่อน
ผู้อำนวยการกองบริหารความยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า

กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมร่วม เป็นความร่วมมือ
เป็นการบูรณาการกันระหว่างภูมิภาคภาคกลาง ซึ่งดูแลโครงการเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้
แล้วก็ดูแลพื้นที่ภาคกลาง ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลาง
และที่สำคัญนั่นก็คืออีกกอง ก็คือกองบริหารความยั่งยืนที่เป็นกองที่เกิดชึ้นใหม่
ซึ่งมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของกิจกรรม C.S.R. หรือกิจกรรมเพื่อสังคม
เราก็นำสองเรื่องเข้ามารวมกัน นั่นก็คือ ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ เมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้
แล้วก็ร่วมเดินทางในพื้นที่ภาคกลาง

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการพาเยาวชนผู้พิการทางสายตา
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มาร่วมเดินทางในทริปนี้ประมาณ 60 กว่าคน
คณะเราทั้งหมดจะมีพี่เลี้ยงที่เป็นจิตอาสาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มีครู มีผู้ปกครองจากโรงเรียนสอนคนตาบอด
แล้วก็เยาวชนผู้พิการทางสายตามาร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วยครับ
ผมคิดว่าน่าจะประมาณร่วม 100 คน ร่วมเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ในพื้นที่จ.สระบุรีและจ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งพวกเขาสามารถเดินทางไปกับพวกเราได้
เขาสามารถเรียนรู้ สัมผัสกับความงามจากการสัมผัส จากการใช้ประสาทมือ
ใช้ประสาทหูสัมผัสในการฟังเสียง จากจิตอาสาที่เล่าให้ฟังว่าภาพข้างหน้าเป็นอะไร
เขากำลังอยู่ที่ไหน เขากำลังเห็นอะไรเขาก็จะใช้จินตนาการ
ใช้มือที่เขาสัมผัส
ใช้ร่างกายที่เขาสัมผัสเกิดการเรียนรู้ด้วยกัน เกิดความสนุกสนานจากการเดินทาง
ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ให้ประโยชน์กับสังคม
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวของเรานี้ ไม่ได้จำกัดแต่ในกลุ่มของผู้ที่มีความปกติ
แขนดีขาดี แต่ทุกคนสามารถเดินทางท่องเที่ยวกับเราได้
และได้รับประสบการณ์ชีวิตที่ดีจากการท่องเที่ยวครับ

ในเรื่องของการท่องเที่ยว กิจกรรม และกิจกรรมของการท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่า
เป็นกิจกรรมที่ทุกคน มีส่วนร่วมเดินทางท่องเที่ยวได้ เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ มีความสนุกสนาน
มีความเพลิดเพลินจากการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของเราได้
ไม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภูมิภาคภาคกลางในพื้นที่หลายๆ พื้นที่ในประเทศไทยเราทริปนี้ไม่มีภาพเดี่ยวอุ้มให้เห็นดอกนะคะ
(มีภาพเดี่ยวที่ล้อบบี้โรงแรมอยู่ 5 ภาพจากมือถือหัวเหว่ยของแม่เลี้ยงตุ๊กติ๊กแต่คุณนายอุ้มสีไม่ลงเอง)
เพราะตั้งใจเก็บเกี่ยวความสุขของผู้คนรอบข้างและน้องๆ มากกว่าที่นี่ที่ศูนย์ท่องเที่ยวน้องๆ ได้สัมผัสและเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยต่างสนใจในสิ่งที่นำมาจักแสดงภายในศูนย์ท่องเที่ยวค่ะน้องๆ ต่างสัมผัสถึงรูปลักษณ์ขนมไทยๆ ค่ะenjoy trip กันทุกทุกคนเลยค่ะ

จากนั้นพาน้องๆ มากินข้าวเที่ยงที่โรงแรม River view place ก่อนกลับกรุงเทพมหานครค่ะ
แกะกุ้งๆ ให้เด็กๆ กิน..น้องๆ ก็กินกุ้งกันอย่างมีความสุขปิดทริป 2 วัน 1 คืน ด้วยความรู้สึกประทับใจ
ยิ่งวันนี้ได้สัมภาษณ์น้องผู้พิการทางสายตา
น้องคนหนึ่งพูดว่า หนูขอขอบคุณ ททท. แล้วน้องก็หยุดพูดเงียบไปนานแล้วน้ำตาน้องก็ไหล
จบข่าวเลยค่ะ
รู้สึกว่าจะต้องขอขอบคุณ ททท.ภูมิภาค ภาคกลาง สำหรับทริปนี้
ที่พาคณะนักเรียนผู้พิการทางสายตา
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ภายใต้โครงการ "เมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้"
เส้นทางสระบุรี-อยุธยา วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562และต้องปรบมือให้กับเจ้าหน้าที่ ททท. ทุกคนที่เป็นจิตอาสาทำหน้าที่พี่เลี้ยง
โดยเฉพาะเป็นพี่เลี้ยง 1 คน แต่ต้องดูแลน้องผู้พิการทางสายตา 2 คน
เป็นงานที่หนักนะคะอุ้มสีสัมผัสได้ว่าทุกคนไม่ได้ทำเพราะเป็นหน้าที่นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีดีของ ททท. ที่สานต่อการให้ไม่มีวันสิ้นสุด
สุขทั้งผู้ให้และสุขทั้งผู้รับ แหล่มเลย งานนี้ได้ใจอุ้มไปเต็มๆ สุดยอด
ขอขอบคุณ ททท.ภูมิภาค ภาคกลาง ที่ชวนอุ้มมาค่ะขอขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / ททท.ภูมิภาค ภาคกลาง
เพลง : ศรัทธา & บรรยากาศในงานเลี้ยงจากพี่อู๋ พูลผล แพทอง
BG : ลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า
Create Date : 27 มิถุนายน 2562
Last Update : 24 พฤษภาคม 2564 7:08:57 น.
Counter : 1882 Pageviews.

28 comments
ประภาคารสวย ที่พัทยา ชลบุรี พายุสุริยะ
(16 มิ.ย. 2565 18:28:09 น.)
อุ้มสีมางานประเพณี กิน ดู อยู่ มอญบ้านโป่ง ราชบุรี ครั้งที่ 6 ณ วัดใหญนครชมน์ จ.ราชบุรี อุ้มสี
(20 มิ.ย. 2565 07:27:30 น.)
nine river hotel บ้านโป่ง ราชบุรี แมวเซาผู้น่าสงสาร
(14 มิ.ย. 2565 15:40:17 น.)
เข้าเมืองสิงค์ครั้งแรก แบบ งง ๆ poongie
(13 มิ.ย. 2565 17:34:34 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnewyorknurse, คุณKavanich96, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณกะว่าก๋า, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณhaiku, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณNior Heavens Five, คุณThe Kop Civil, คุณJinnyTent, คุณเริงฤดีนะ, คุณtoor36, คุณSweet_pills, คุณmultiple, คุณสองแผ่นดิน, คุณNoppamas Bee, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณตะลีกีปัส, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณmcayenne94, คุณmariabamboo, คุณALDI, คุณนกสีเทา, คุณหอมกร, คุณauau_py, คุณkae+aoe, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ

  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 27 มิถุนายน 2562 เวลา:3:17:45 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับ
จะดีมากขึ้นถ้าสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารของบ้านเรา
อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการได้มากกว่านี้ครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 มิถุนายน 2562 เวลา:6:32:31 น.
  
มาอ่าน ดูภาพครับคุณอุ้ม
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 27 มิถุนายน 2562 เวลา:6:37:51 น.
  
เยี่ยมเลยครับ
โดย: The Kop Civil วันที่: 27 มิถุนายน 2562 เวลา:15:43:34 น.
  
พี่อุ้มชีพจรลงเท้า
ตะลอนละไมไทยแลนด์ตลอดเลยค่า
โดย: JinnyTent วันที่: 27 มิถุนายน 2562 เวลา:19:36:24 น.
  
อยุธยาถ้าอยู่ กทม. เช้าไปเย็นกลับยังไหวเลย แต่ถ้าพักที่นั่นเลยมันก็เที่ยวชิลหน่อย
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 27 มิถุนายน 2562 เวลา:23:02:08 น.
  
กิจกรรมนี้ดีจังค่ะคุณอุ้ม
ชื่นชมและรู้สึกขอบคุณจิตอาสาทุกท่าน
ที่ทำให้น้องๆน่าจะมีความสุขมากในทริปนี้นะคะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 27 มิถุนายน 2562 เวลา:23:41:03 น.
  
จริงๆ น้องๆเหล่านี้นี่ มีความสามารถนะครับ อ.เต๊ะ เคยไปเยี่ยมชม รร.สอนคนตาบอดนี่ ระดับความบกพร่องทางการมองเห็นก็มีหลายระดับ บางคนแค่มองเห็นเลือนลาง ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ใช้ได้เลยทีเดียว เด็กเหล่านี้จะมีพรสวรรค์ด้านความจำสูงมาก ถ้าได้รับโอกาสนี่ คิดว่าทำงานได้ไม่แพ้คนปกติเลยทีเดียวเชียวครับ

กิจกรรมแบบนี้ดี น่าสนับสนุน เพราะจะช่วยเปิดโลกทัศน์ ความสุขสามารถแบ่งปันกันได้ สังคมก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับ

โดย: multiple วันที่: 28 มิถุนายน 2562 เวลา:17:45:48 น.
  
มาเที่ยวด้วยครับ
เมืองไทยใครๆก็เที่ยวได้
น้องๆได้มาเที่ยว ทุกคนดูมีความสุขมากครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 29 มิถุนายน 2562 เวลา:0:01:03 น.
  
ปรบมือให้กับกิจกรรมที่ยอดเยี่ยม
ของ ททท.
และปรบมือให้กับพี่อุ้ม
ที่รีวิวได้สุดยอด
โดย: จากเพื่อนถึงเพื่อน วันที่: 29 มิถุนายน 2562 เวลา:10:25:50 น.
  
เป็นกิจกรรมที่ดีมากจริง ๆ ค่ะ
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 29 มิถุนายน 2562 เวลา:13:11:34 น.
  
เยี่ยมเลยค่ะ..กิจกรรมที่ดีมากๆ
โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 29 มิถุนายน 2562 เวลา:22:50:26 น.
  
ขอบคุณครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 มิถุนายน 2562 เวลา:23:11:43 น.
  


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 มิถุนายน 2562 เวลา:6:35:48 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

เป็นกิจกรรมที่ดีตังค่ะ
ใครทำได้แบบนค้ ได้บุญมากค่ะ
ขอยคุณกำลังใจด้วยนะคะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 30 มิถุนายน 2562 เวลา:13:55:21 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 มิถุนายน 2562 เวลา:19:06:26 น.
  
เมืองไทยใคร ๆ ก็เที่ยวได้ อย่างมีความสุข
กิจกรรมดี ๆ ที่น่าชื่นใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ขอบคุณจิตอาสาทุกท่านด้วยนะคะ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 30 มิถุนายน 2562 เวลา:19:13:15 น.
  
เอนทรี่นี้กึ่งๆ ระหว่างเที่ยวกับทอปิคัลเนาะพี่อุ้ม แต่โหวตตามที่แปะแล้วกันค่ะ

ชอบจังที่ททท.มีกิจกรรมแบบนี้อะค่ะ อ่านแล้วก็ชื่นใจ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Kavanich96 Funniest Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
ภาวิดา คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Sports Blog ดู Blog
The Kop Civil Movie Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Food Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Review Travel Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 30 มิถุนายน 2562 เวลา:20:37:43 น.
  
เมืองไทยอะไรก็ดี
เสียแต่ค่า รร ดีๆแพงเกิ้นค่ะ
โดย: mcayenne94 วันที่: 30 มิถุนายน 2562 เวลา:20:52:38 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Pet Blog ดู Blog
โอน่าจอมซ่าส์ Home & Garden Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Sports Blog ดู Blog
Kavanich96 Funniest Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Review Food Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog


ขอบคุณที่แวะเจิมที่บล๊อกค่ะพี่อุ้ม
อยากไปร่วมงานอย่างนี้บ้างค่ะคงสนุกได้เพื่อนใหม่ไม่น้อย
โดย: mariabamboo วันที่: 30 มิถุนายน 2562 เวลา:20:56:13 น.
  
น้อง ๆ คงสนุกกันน่าดูนะคะ
เมืองไทยอะไร ๆ ก็ดี
แต่ห้องน้ำห้องท่าต้องปรับปรุงค่ะ
โดย: ALDI วันที่: 30 มิถุนายน 2562 เวลา:21:34:34 น.
  
เป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมค่ะ
โดย: นกสีเทา วันที่: 30 มิถุนายน 2562 เวลา:22:46:48 น.
  


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 กรกฎาคม 2562 เวลา:6:30:07 น.
  
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
เด็กๆ พิการทางสายตา
เขาก็ไม่เห็นความงามซิคะคุณอุ้ม

โดย: หอมกร วันที่: 1 กรกฎาคม 2562 เวลา:8:18:36 น.
  
กิจกรรมดีค่ะ
โดย: auau_py วันที่: 1 กรกฎาคม 2562 เวลา:13:58:54 น.
  
งือๆ อิจฉา ได้ไปเที่ยวอีกล่ะ
โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 1 กรกฎาคม 2562 เวลา:16:17:54 น.
  
คาดหวังว่า ต่อไปสถานที่เที่ยวต่าง ๆ คงเอื้ออำนวยให้ผู้พิการมากกว่านี้ค่ะ

กิจกรรมดี ๆ ขอให้มีบ่อย ๆ นะคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 1 กรกฎาคม 2562 เวลา:20:38:17 น.
  
นี่เป็นตาบอดคลำช้างที่แท้จริง น่าสงสารน้องเขานะครับ
กิจกรรมนี้น่าชื่นชมมากที่สุดเลยครับ คุณ อุ้ม
อ้อ...ขอบคุณกับโหวตที่มอบให้นะครับ
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 1 กรกฎาคม 2562 เวลา:20:50:15 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]

บทความทั้งหมด