แต่งไทยห่มสไบนุ่งโจงมางานแผ่นดินพระนารายณ์ แล้วมาตามรอยเส้นทางธรรมะ สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน


เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 25
จังหวัดลพบุรีจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33
โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563
พร้อมด้วย นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
นางสายใจ เลิศวิริยะประภานายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด
และพันเอก สมบัติ เงสันเทียะ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ร่วมในงานแถลงข่าว ณ พระราชวังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เปิดเผยว่า
การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีนี้
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
ผู้ทรงวางรากฐานและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่จังหวัดลพบุรี
สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
เป็นการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 14 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานใกล้เคียง
และจะมีพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะมีขบวนแห่ประวัติศาสตร์
ซึ่งแสดงถึงขนบธรรมเนียมในราชสำนักสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอย่างยิ่งใหญ่
และตลอดช่วงการจัดงานจะมีการประดับไฟและตบแต่งสวนดอกไม้อย่างสวยงาม
ตามโบราณสถานต่างๆ อาทิ บ้านวิชาเยนทร์, วัดปืน, วัดกวิศราราม,บันได 51 ขั้น

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเทวสถานปรางค์แขก หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ปรางค์แขก
เป็นโบราณสถานอยู่ในเขตตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ปัจจุบันตั้งอยู่บนเกาะกลางถนนบริเวณแยกถนนวิชาเยนทร์กับถนนสุระสงคราม
หน้าศาลแขวงลพบุรี
ถือเป็นปราสาทขอมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี
ในยุคปัจจุบันนักวิชาการบางท่านได้สันนิษฐานว่าปรางค์แขกถูกสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 15
บ้างก็ว่าสร้างตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16
ด้วยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
ปรางค์แขกจึงนับเป็นปราสาทขอมที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดลพบุรีและภาคกลาง
ไม่ปรากฎว่าใครเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างปรางค์แขก
อาจจะสร้างขึ้นตามพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์
หรือสร้างจากการอุปถัมภ์ของผู้นำท้องถิ่น

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นวัดอารามในตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟลพบุรี สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด
แต่มีการปรับปรุงซ่อมแซมหลายครั้งทั้งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สมเด็จพระราเมศวร และสมเด็จพระมหาจักรพรรดิวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ แห่งนี้สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด
ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจคือศาลาเปลื้องเครื่อง
เนื่องจากเป็นที่สำหรับพระเจ้าแผ่นดินเปลื้องเครื่องทรงก่อนที่จะเข้าพิธีทางศาสนา
นอกจากนั้นยังมีวิหารหลวงซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ
เป็นวิหารขนาดใหญ่ ประตูทำเป็นเหลี่ยมแบบไทย หน้าต่างเจาะช่องแบบโกธิค
ด้านทิศใต้ของวิหารหลวง เป็นพระอุโบสถขนาดย่อมประตูหน้าต่างเป็นแบบฝรั่งเศสทั้งหมด
และพระปรางค์องค์ใหญ่ ที่สร้างเป็นพุทธเจดีย์ก่อด้วยศิลาแลงโบกปูน
ซุ้มโคปุระของปรางค์องค์ใหญ่ เป็นศิลปะละโว้ มีลายปูนปั้นที่งดงามมาก
เดิมคาดว่าสร้างในสมัยขอมเรืองอำนาจ แต่ได้รับการซ่อมแซมเรื่อยมา ลวดลายจึงปะปนกันหลายสมัยวัดเสาธงทอง พระอารมหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไทย
วัดเสาธงทอง เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ติดถนนฝรั่งเศส
อยู่ตรงกันข้ามตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี
ด้านหลังใกล้กับท่าขุนนางริมแม่น้ำลพบุรี
ทิศเหนือใกล้กับบ้านหลวงรับราชทูต ทิศใต้ใกล้กับพระนารายณ์ราชนิเวศน์
มีพระวิหารเป็นโบราณสถานที่ต้องห้ามพลาดมาเยี่ยมชม
เพราะสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานของศาสนาอื่นเพราะจากแผนที่ของช่างชาวฝรั่งเศสทำไว้

พระวิหารวัดเสาธงทอง เป็นวิหารที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ศิลปะอยุธยา
ประดิษฐานหลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ขนาดหน้าตักกว้าง 3 วา สูง 4 วา 2 ศอก
ถือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี
บริเวณของผนังพระวิหารเจาะเป็นช่อง ซุ้มโค้ง
ประดิษฐานพระพุทธรูปลักษณะต่างๆ
ส่วนพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุทรวัดเชิงท่าตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วัดเชิงท่าเป็นวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีฝั่งตะวันออกสร้างมานานไม่น้อยกว่า 300 ปี
เดิมชื่อวัดท่าเกวียนด้วยเป็นท่าของเกวียนลำเลียงสินค้าขนลงมาที่ท่าน้ำในบริเวณวัดแห่งนี้
ก่อนที่จะลำเลียงลงเรือส่งไปยังที่อื่นๆ
พื้นที่ของวัดเชิงท่าตั้งขวางหน้าพระราชวังพระนารายณ์ราชนิเวศน์
ด้านที่หันหน้าสู่แม่น้ำลพบุรีเกือบครึ่งด้าน
จึงสันนิษฐานว่าวัดเชิงท่าน่าจะสร้างก่อนพระราชวัง
นับเป็นวัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีความงามแห่งศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรีวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ถนนเพทราชา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร ติดกับพระนารายณ์ราชนิเวศน์ทางด้านทิศใต้
จากหลักฐานทราบเพียงว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสร้างวัดนี้
พระราชทานอุทิศถวายเป็นวิสุงคามสีมาในการทำสังฆกรรมอุปสมบทข้าราชบริพาร
เดิมทีชาวบ้านนิยมเรียกวัดแห่งนี้ว่า วัดขวิด
ในประกาศเรื่องพระนารายณ์ราชนิเวศน์กล่าวว่าสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงโปรดพระราชทานนามให้เรียกว่า วักกระวิศราราม
ต่อมาได้รับปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่ 5 และในพ.ศ.2481
พระกิตติญาณมุนี เจ้าอาวาสในขณะนั้นได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น วัดกวิศราราม
มีความหมายว่า วัดของพระเจ้าแผ่นดิน
กล่าวกันว่าวัดกวิศรารามเป็นวัดที่ทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยนั้น

พระอุโบสถเดิมมีขนาดย่อมแบบมหาอุด มีประตูเข้าออกทางเดียว เรียกกันว่า "โบสถ์มหาอุต"
มีผนังเจาะเป็นช่องไม่มีหน้าต่าง ศิลปะแบบอยุธยา มีมุขเด็จอยู่ด้านหน้า
รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้ต่อออกมาและขยายพัทธสีมาให้ใหญ่กว่าเดิม
พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยอู่ทอง มีจิตรกรรมฝาผนังเป็นลายรูปดอกไม้
หลังคาเดิมมุงด้วยกระเบื้องลอนแบบจีนหรือที่เรียกว่ากาบู
ภายในพระอุโบสถตกแต่งด้วยภาพเขียนลายประดับเต็มทั่วผนัง และเสาทุกต้น
นอกจากนี้ยังมีรูปเหมือนพระพุทธวรญาณ
และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ถือน้ำพิพัฒน์สัตยา เมื่อครั้งอดีตกาล
ที่สำคัญที่วัดนี้งมีเจดีย์ทรงกลมบนฐานเหลี่ยมองค์ใหญ่
อยู่ด้านหลังพระอุโบสถและหมู่กุฏิซึ่งเป็นตึกในสมัยรัชกาลที่ 4 และมีหอพระไตรปิฎกที่งดงามค่ะภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ขบวนแห่ประวัติศาสตร์
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, สวนนารายณ์นฤมิต, ตำรับโอสถพระนารายณ์,
การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ, ทหารวังเปลี่ยนเวร, การแสดงละครลิง,
กิจกรรมแต่งชุดไทยจดทะเบียนสมรส, หมากรุกคน, ตลาดย้อนยุค,
ลานวัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้าน, การแสดงศิลปวัฒนธรรม,
การจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีจังหวัดลพบุรีเตรียมชุดไทยให้พร้อม แล้วมาเที่ยวเมืองละโว้กันนะคะ
ดูรายละเอียดได้ที่ คลิ๊ก https://tiewpakklang.com/post/6265
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานจังหวัดลพบุรี โทร.036770150
หรือที่ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. 036-770096-7หลังจากปีที่แล้วอยากล่องเรือคายัคล่องแก่ง ททท.ภาคกลางก็จัดให้
มาปีนี้คิดอยู่ในใจว่าอยากขึ้นเขาวงพระจันทร์มาตั้งปลายปีที่แล้ว ก็ได้มาอย่างใจหวัง
เรียกว่าประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวอุ้มสีเที่ยวไปทั่วต้องบันทึกไว้ว่า
เมื่อคืนวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21.15 น.อุ้มเริ่ม start เดินขึ้นเขาวงพระจัน
ต้องขอขอบคุณ รอง ผ.อ.ททท.สำนักงานลพบุรี พี่นุชกับพี่รุ่งและน้องกล้วย
เดินเป็นเพื่อนจนถึงบันไดที่ 1,000
ในที่สุดอุ้มเดินขึ้นเขาวงพระจันสำเร็จใข้เวลา 2 ชั่วโมง
และลงจากเขาในเวลาเที่ยงคืนจนถึงจุด start เวลา 01.00 น.ทำเวลาเพียง 1 ชั่วโมง
Amazingไทยเท่ เที่ยวภาคกลางใกล้ที่ไหนก็สนุก สมหวังในสิ่งที่หวังจริงๆ เลยค่ะปีนี้
เดินขึ้นเขาสื่อ 5 คนมีใหญ่เจริญ-เฮียวิด-น้องกล้วย-น้องตากล้องและอุ้มสี
และเจ้าหน้าที่ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง น้องต้น-น้องอ้อม-น้องต่าย-น้องแฟ
ที่สุดของที่สุด
เขาวงพระจันรอให้คุณมาวัดใจในความเพียรพยายามกับ 3790 ขั้นบันไดกับป้ายนี้นะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแอคแวนเจอร์
ตอนนี้เขาวงพระจันทร์ขยายเวลาเพิ่มการจัดงานไปจนถึงวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2563
หนุ่มสาวขาเลาะพาแฟนไปบอกรักบนยอดเขาวงพระจันทร์ ควงคู่กันขึ้นบันได 3,790 ขั้น
มาพิสูจน์รักและศรัทธาบนยอดเขาวงพระจันทร์

ททท.สำนักงานลพบุรี จึงใคร่ขอเชิญมาร่วมงาน
“เทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทยอดเขาวงระจันทร์” ประจำปี 2563
ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 14กุมภาพันธ์ 2563
ณ วัดเขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โดยทางวัดเขาวงพระจันทร์เปิดให้ขึ้นเขามากราบสักการะรอยพระพุทธบาทตลอด 24 ชั่วโมง
จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วันวาเลนไทน์นี่ค่ะดังนั้นก่อนที่จะขึ้นเขาที่จุดเริ่มต้น
จะมีพระภิกษุสงฆ์ผผูกข้อมือด้วยสายสิณธุ์และรดน้ำมนต์ให้กำลังใจผู้กล้า
เพราะมีความเชื่อกันว่าหากได้มานมัสการรอยพระพุทธบาท
ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาวงพระจันทร์จะประสบความสุขสมหวังในสิ่งที่หวัง
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี
จะปักป้ายอยู่บนยอดเขาวงพระจันทร์ให้คุณผู้กล้า
และคู่รักทุกท่านมาถ่ายภาพเช็คอินว่าคุณได้ขึ้นมาถึงเขาวงพระจันทร์แล้ว
"ในที่สุดเราก็พิชิตเขาวงพระจันทร์ 3,790 ขั้น"
ถ้าคุณแน่สายแอคแวนเจอร์กายใจพร้อมมาลุยกัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วัดเขาวงพระจันทร์ (พระมหาเดวิทย์) โทร. 089-6987234 และ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. 036-770096-7ที่จังหวัดลพบุรีเราพักกันที่ โรงแรมปันนารา
ตั้งอยู่ที่ 188 ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โรงแรมปันนารามีห้องพักทั้งหมด 77 ห้อง แบ่งเป็นห้อง Standard 70 ห้อง และห้อง VIP 7 ห้อง
ฟรี wifi สำรองที่พักโทร 061-1365550
หรือแอดไลน์คลิก https://line.me/ti/p/0TwEcqeoiY
เป็นโรงแรมเปิดใหม่สวย สะอาด ใจกลางเมืองลพบุรีบรรยากาศร่มรื่นเป็นส่วนตัวพร้อมอาหารเช้า
มีแอร์ ตู้เย็น มีเครื่องทำน้ำอุ่น มีกระติกน้ำร้อน มีแก้วกาแฟ แต่ไม่มีกาแฟให้ค่ะ
เพราะน้องเธอบอกว่า
มื้อเช้ามีให้ลูกค้าเลือกจะทานข้าวผัดหรือข้าวต้ม จะนำกาแฟมาให้ตอนเช้าค่ะ
สามารถบอกที่โอปะเรเตอร์ว่าจะลงมากินที่ห้องอาหารหรือจะให้มาเสริฟให้กินที่ห้องเลยค่ะ
ลูกค้าสามารถเลือกได้แจ้งได้เลยนะคะเมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
เชิญสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
นัดหมายรวมพลกันที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ในเวลา 13.00 น.
ทริปนี้ 3 วัน 2 คืน วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมีนายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม หัวหน้างานภาคกลาง1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำขบวนท่องเที่ยวในทริป
"ตามรอยเส้นทางธรรม สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน แล้วมาแต่งไทยห่มสไบนุ่งโจงมางานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์"
เมื่อครบคนแล้วรถตู้สองคันก็มุ่งสู่จ.สิงห์บุรีในทันทีค่ะเมื่อมาถึงวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง หมู่ 3 ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
เป็นเวลาเย็นย่ำ อาจเป็นเพราะช่วงนี้ฝุ่นละอองหนาตาสักหน่อย
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เป็นพระประธานมองเห็นมาแต่ไกลวันนี้วิวทิวทัศน์รอบองค์พระขมุกขมัว
ภาพอาจจะโดนใจกรรมการสักเท่าไหร่
ก็อย่าเผาป่า อย่าเผาอ้อย อย่าเผาซังข้าวโพด อย่าเผาซังข้าวกันนะคะพี่น้อง มลพิษฝุ่นเพียบเลย
ว่าแล้วก็สู่ภาพเราดีกว่า
พระพุทธรูปนั่งวัดพิกุลทองนี้เป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทรในรัชกาลที่ 9 ก็คือ ปางประทานพร
นับเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โดยมีนามว่าพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี
มีความกว้างหน้าตัก 11 วา 2 ศอก หรือ 23 เมตร สูง 21 วา 1 คืบ 3 นิ้ว
หรือประมาณ 42 เมตร
เป็นพระพุทธรูปแกนคอนกรีต ประดับองค์พระด้วยโมเสกสีทอง สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2510
ออกแบบโดยสถาปนิกนายสุนทร งามพร้อม ชาวสิงห์บุรี
พระพุทธรูปปางประทานพรองค์นี้เป็นสัญลักษณ์ของการให้พร (แปลว่า สิ่งประเสริฐ)
หรือคำอนุญาตของพุทธเจ้าแก่พระอานนท์
พระอุปัฏฐาก (ผู้จัดการส่วนพระองค์) ของพระพุทธเจ้า 8 ประการ
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันคำครหาทั้งปวงที่มีต่อพระอานนท์ที่อาจจะถูกกล่าวหาถึงประโยชน์อันมิชอบมิควรได้นี่นับเป็นวัดดังของจังหวัดสิงห์บุรีที่คุณๆ ไม่ควรพลาดมาเช็คอินกันที่นี่นะคะ
วัดพิกุลทอง แต่ชาวบ้านมักเรียกติดปากว่าวัดหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี)
ที่นี่มีสวนธรรมะและมีพระพิฆเนศด้วยค่ะ ภายในวัดร่มรื่นสบายตา
มีผู้คนมาวิ่งออกกำลังกายและมีบ่อน้ำมีปลาเยอะแยะมากมายสามารถมาให้อาหารปลาได้ค่ะ

ที่ติดกันริมถนนมีร้านอาหารสไตล์บ้านบ้านชื่อร้าน Cafe ย้อนยุค บรรยากาศน่านั่งมากเลยค่ะ
ไว้ว่างๆ จะต้องมานั่งร้าน Cafe ย้อนยุคค่ะจากนั้นนำกระเป๋าเข้าสู่ที่พักคืนนี้เราพักกันที่ MaBuNa Resort
MaBuNa Resort
12/1 หมู่ 9 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150
บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
มาไม่ถูกถามเส้นทางได้ที่ โทร.06-1825-3535น้องเอก เจ้าของ MaBuNa Resort
เปิดเผยว่า
ขอต้อนรับสู่ MaBuNa Resort นะครับ
ที่มาของโรงแรมือคธุรกิจของเราคือผลิตน้ำลูกยอกระชายดำชื่แแบรนด์ BuaSri
ก็เลยมาทำธุรกิจไลน์ใหม่คือ MaBuNa Resort ชื่อเต็มๆ ก็คือแม่บัวศรีนานา
เราพยายามจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของแม่บัวศรีเหมือนกัน
พื้นที่ตั้งของโรงแรมมีประมาณ 60 ไร่ มีห้องพักทั้งหมด 21 ห้อง
บริเวณของห้องพักจะมีบ่อน้ำล้อมรอบเลย ทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
จะมีทั้งหมด 3 โซน คือ โซนA โซนB และโซนC
โซนA คือบ้านที่อยู่ใกล้สระว่ายน้ำรวม ส่วนโซนB จะอยู่ริมคลอง ส่วนโซนC บ้านที่สระบัวอยู่หน้าบ้าน
เนื่องจากก่อนหน้านี้เรามีโรงงานผลิตน้ำสมุนไพรแล้วก็จะมีแขกชาวต่างชาติมาติดต่อเกี่ยวกับน้ำลูกยอเป็นจำนวนมาก
แต่เราไม่มีที่ต้อนรับลูกค้ากลุ่มนี้เลย ซึ่งพอเราจะต้อนรับลูกค้าก็ต้องให้ไปพักถึงถนนสายเอเซีย
ก็เลยลองทำโรงแรมเล็กๆ พอทำเล็กๆ มีแต่คนสนใจก็เลยขยายมาจนเป็น 21 ห้องในปัจจุบันนี้
โรงแรม MaBuNa Resort ตั้งอยู่ที่อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี อยู่ใกล้ๆ กับอนุสาวรีย์ค่ายบางระจัน
ห่างประมาณเพียง 2 กิโลเมตรเท่านั้น ตรงสามแยกวัดประดับเลี้ยวขวาเข้ามาในซอย
มาไม่ถูกถามเส้นทางได้ที่ โทร.06-1825-3535จากนั้นมาที่วัดโพธิ์เก้าต้นเพื่อมาร่วมงาน สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี 2563
โดยใช้ชื่อตอนว่า "บ้านระจัน ความศักดิ์สิทธิ์ในตำนาน"นางจิรารัตน์ มีงาม
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี
เปิดเผยว่า
ตอนนี้เราอยู่ในงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ซึ่งเป็นการจัดงานของวัดโพธิ์เก้าต้นและตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน
งานจะมีตั้งแต่วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2563
ซึ่งไฮไลต์จะอยู่ในวันนี้คือคืนวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 เพราะเราจะมีการแสดงแสงสีเสียง
โดยชาวบ้านแท้ๆ เลย ที่บริเวณนี้ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
โดยเฉพาะวันที่ 3 กุมภาพันธ์ และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 จะมีการขายอาหารเป็นชุดพื้นบ้าน
เพราะนักท่องเที่ยวที่อยากจะชมการแสดงไปและทานอาหารไปก็จะมาในวันที่ 3 และวันที่ 5 นะคะ
โตกละ 3,000 บาท รายได้เข้าวัดโพธิ์เก้าต้น ทำบุญ และเป็นกองทุนของอนุสาวรีย์
ตอนนี้เรากำลังรอคอยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและมีการเปิดการแสดงและทานอาหารด้วยกัน
ก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวนะคะยังมีเวลาค่ะ เต็มรูปแบบแสงสีเสียงโดยชาวบ้านบางระจัน
มาสนุกและมาชื่นชมกันค่ะ
และวันพรุ่งนี้จะมีพิอธีวางพวงมาลาโดยจังหวัดสิงห์บุรี

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ร่วมกับตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน
สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานลพบุรี
จัดงาน “สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี 2563”
โดยใช้ชื่อตอนว่า บ้านระจัน ความศักดิ์สิทธิ์ในตำนาน”
เพื่อสดุดีวีรกรรมของวีรชนชาวบ้านระจัน กระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในความรักชาติรักแผ่นดิน
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยสมัยศึกบ้านระจันในสถานที่จริง
และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของชุมชนและจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งงานฯ ดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณวัดโพธิ์เก้าต้น อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
จัดบรรยากาศแบบไทยย้อนยุค
จัดชุมชนโบราณวิถีชาวบ้านและสร้างฉากในการแสดง แสง สี เสียง
ภายใต้ธีม “นุ่งโจง ห่มสไบ กินสำรับไทยสมัยบ้านระจัน”
มีการจัดมหรสพสมโภชและสักการะบรรพชนอันศักดิ์สิทธิ์
ต้องห้ามพลาดแวะมากิน ช้อป เที่ยวกันได้ที่วีดโพธิ์เก้าต้น อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ขอบอกว่า ต้องมาชมงานแสง สี เสียงให้ได้นะคะ
แล้วคุณสัมผัสถึงความรักชาติรักแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนมีการแสดง 1 ชั่วโมงเต็มค่ะ

เช้าวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ททท.สำนักงานลพบุรี เข้าร่วมงาน "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ประจำปี 2563
เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันได้ต่อสู้กับกองทัพพม่าจนสิ้นกำลัง
และพ่ายแพ้พม่าเมื่อวันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ พ.ศ.2309
โดยจัดให้มีพิธีสักการะพระอาจารย์ธรรมโชติ
พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชน,พิธีสงฆ์,พิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ณ บริเวณวัดโพธิ์เก้าต้นและอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีก่อนออกจากจังหวัดสิงห์บุรี ททท.ภูมิภาคภาคกลางพามาแนะนำร้านกาแฟสุดชิคค่ะ
ชื่อร้านสุขสราญ เลขที่ 3032 อำเภอเมืองสิงห์บุรี
ร้านอยู่ซ้ายมือก่อนถึงวัดพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี
เป็นร้านกาแฟที่เค้าเตอร์อยู่ห้องกระจกที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้
มีที่นั่งโซนในร้านและนอกร้านที่มีกาแฟหอมเข้มข้นหวานพอดีถูกใจคุณนายอุ้มสี
มีอาหารคาวมากมายหลากเมนูและมีขนมปังและเค้กจำหน่ายทุกวันเสาร์
ร้านเปิดทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น. (หยุดทุกวันพุธ)
โทรศัพท์ : 085 553 2848 / เฟซบุ๊ก : สุขสราญ Cafe X Breadออกจากจังหวัดสิงห์บุรีมาถึงจังหวัดลพบุรีในตอนเที่ยงครึ่ง ททท.สำนักงานลพบุรี
พามากินข้าวเที่ยงที่ร้านครัวไม้หอมค่ะ
ร้านอาหารครัวไม้หอม
ตั้งอยู่ที่20/202 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
มาถามไม่ถูกหาร้านไม่เจอโทร : 061 606 3179
เมนูอาหารก็จะมีน้ำพริกไม้หอม, ฉู่ฉี่จักรพรรดิ์, คะน้าฮองกงผัดนํ้ามันหอย, แกงรัญจวน
ต้มยำไข่เจียวนํ้าข้น และไอศกรีมบัวลอย อร่อยทุกอย่าง
ทริปนี้ 3 วัน 2 คืนเป็นอีกทริปหนึ่งที่อุ้มประทับใจ ที่สุดของชีวิตค่ะขอขอบคุณ
เพลง : ไร้รัก ไร้ผล : ทิพย์วัลย์-กัลยรัตน์-อิสริยา
ททท.ภูมิภาคภาคกลาง และ ททท.สำนักงานลพบุรี
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat / Banner : คุณ oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + น้องดอกหญ้าเมืองเลย + ป้าเก๋า ชมพร + น้องญามี่ + คุณเนยสีฟ้า
Create Date : 08 กุมภาพันธ์ 2563
Last Update : 11 กุมภาพันธ์ 2563 17:27:58 น.
Counter : 2270 Pageviews.

21 comments
โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายแว่นขยันเที่ยว
(17 มิ.ย. 2565 00:11:28 น.)
asai bangkok chinatown ที่พักใหม่ย่านเยาวราช แมวเซาผู้น่าสงสาร
(17 มิ.ย. 2565 14:41:40 น.)
เข้าเมืองสิงค์ครั้งแรก แบบ งง ๆ poongie
(13 มิ.ย. 2565 17:34:34 น.)
สักการะท้าวเวสสุวรรณ วัดเขาชายธงวราราม จังหวัดนครสวรรค์ นายแว่นขยันเที่ยว
(13 มิ.ย. 2565 00:44:07 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnewyorknurse, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณเริงฤดีนะ, คุณtanjira, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณTui Laksi, คุณnonnoiGiwGiw, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณKavanich96, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณSai Eeuu, คุณตะลีกีปัส, คุณSweet_pills, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณmultiple, คุณmariabamboo, คุณกะว่าก๋า, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณkae+aoe, คุณmcayenne94, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณ**mp5**, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณNoppamas Bee

  
สวัสดีค่ะคุณอุ้ม

ตามไปเที่ยววัด เที่ยวงานทางนี้ด้วยนะคะ
ไม่ไกลจาก ชัยนาทแต่ก็ไม่ค่อยจะได้ไปค่ะ
วัดพิกุลทองเคยไปนานมากแล้วค่ะ
เมื่อเดือนที่แล้วแค่ผ่านเองค่ะ ^^

คุณอุ้มเก่งนะคะ เดินขึ้นเขาวงศ์พระจันทร์ด้วย สุดยอดค่ะ

มีความสุข รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
โดย: tanjira วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:11:05:03 น.
  
ดูภาพแล้ว งานใหญ่นะครับ... คงต้องทำงานหนักเพื่อจะให้คนคล้อย
และตามไปเที่ยวต่อ
หรือว่าลืมถ่ายคนเข้าไปชม..ครับ
แต่เก้าอี้ที่นั่ง เห็นแล้วผมไม่กล้านั่ง
กลัวมันหัก น้ำหนักเยอะ 555
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:14:43:32 น.
  
ททท.จัดแนะนำแบบนี้ ดีเยี่ยมเลยคร้า
ไปถึงจังหวัดไหน ได้รู้แหล่งท่องเที่ยว
เก่งมากคร้าคุณอุ้ม พิชิตขึ้นเขาวง
มีบุญมากจร้า
โดย: Tui Laksi วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:18:14:51 น.
  
สวัสดี จ้ะ น้องอุ้ม
ตามมาเที่ยวด้วยคน จ้ะ ทั้งวัด ทั้ง
พิธีบวงสรวงวีรชน ชาวบ้านบางระจันทร์ น่าสนุก จ้ะ

โหวดหมวด รีวิวท่องเที่ยว
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:21:19:29 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:3:47:35 น.
  
เข้ามาตอนดึก.. เตอห่อหมกพบังทำลายล้างมากค่ะพี่...

ปล.เปียกปลุกนี่มายืนจ้อง
ไม่เท่ารนะคะ​ ถ้าไม่ตื่น
นางจะมานวดหัวแรงๆ
เหมือนโดนสระผมเลยพี่555
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:22:52:37 น.
  
จังหวัดลพบุรีมีโบราณสถาน
และสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งนะคะ
งานใหญ่น่าสนใจ น่าเที่ยวมากค่ะคุณอุ้ม
โดย: Sweet_pills วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:23:26:51 น.
  
ฝันดีค่ะคุณอุ้ม
ขอบคุณค่ะ
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:1:44:40 น.
  
เรื่องเก้าอี้หรือม้านั่ง.... ผมมองขำ ๆ
แบบคนที่จี้จุด....คนนั่งคานหรือ ขึ้น
คาน ที่เชียงคานนะครับ 555

.....

มองแล้วก็ขำ เอาไว้ล้อเลียนคนท้วมระยะสุดท้ายนั่ง จนเก้าอี้หัก

อย่างคุณอุ้มผอมต้องนั่งหลายคนจึงจะแอ่นลงครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:3:35:49 น.
  
โห สุดยอดเลยนะครับ แต่งชุดไทย
ขึ้นเขาวงพระจันทร์ตอนเที่ยงคืน เกือบๆ 4000 ขั้น เป็น อ.เต๊ะ ละก็ น่าจะเป็นลมตั้งแต่ 500ขั้นแรก ต้องนอนให้น้ำเกลือบนเขา แหงๆ555

ไปเที่ยวที 2จังหวัดแบบนี้ เต็มอิ่มเลยนะครับ ได้ไหว้พระตั้งหลายวัด ชมสถานที่สำคัญต่างๆ แวะถ่ายรูป ซื้อของกินของฝาก ของ อ.เต๊ะ นี่ต้องรอเกษียณก่อน ถึงจะไปเที่ยว เต็มอิ่มแบบนี้ได้ละครับ555

โดย: multiple วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:4:09:23 น.
  
อุ้มสี Review Travel Blog


อุ้มสี Review Travel Blogขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะพี่อุ้ม..
ไว้มีโอกาสมาเชียงใหม่มาแวะนะคะที่อุทยานดาราศาสตร์สิริธร รักษาสุขภาพด้วยค่ะ
โดย: mariabamboo วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:7:24:56 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

หมิงหมิงพอโตมา
ไม่ชอบถ่ายรูปครับพี่
เหมือนผมตอนเด็กๆเลย 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:7:26:16 น.
  
สวัสดียามเช้าค่ะ คุณอุ้ม
งานใหญ่มากนะคะ
คุณอุ้มทำรีวิวละเอียดมาก
แต่พี่ยังแอ่านไม่ไหว อ่านมากแล้วตาลาย
แต่บ้านหายหมุนแล้วค่ะ กำลังพักฟื้น
ทำบล็อกก็เขียนได้เล็กๆน้อยๆ
อาศัยให้ภาพเล่าเรื่อง

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:8:21:36 น.
  
เวลาที่เห็นคนแต่งชุดไทย
ชุดพื้นเมือง จะรู้สึกดี ชื่นชมค่ะ
ในทุก ๆ โอกาส เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้อง
แต่งตามประเพณี เราสามารถแต่งในชีวิตประจำวันได้แล้ว

จากบล็อก น้องเต็นท์ชอบแกล้งน้องค่ะ
น้องจะไม่ชอบให้หอมแก้ม
แอบหอมทีน้องก็มาฟ้องแม่ที 555

โดย: JinnyTent วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:12:03:33 น.
  
ได้ขึ้นเขาด้วย สุดยอดเลยครับพี่
เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งเลยครับ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไปด้วยครับ

พรุ่งนี้มาใหม่ครับ
โดย: The Kop Civil วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:13:01:49 น.
  
เป็นกิจกรรมดีๆ ได้ท่องเที่ยวรำลึกประวัติศาสตร์และวีรกรรมของบรรพบุรุษชาวไทยของเรา ได้แต่งชุดไทยที่สวยงามด้วยค่ะ
โดย: mcayenne94 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:13:12:23 น.
  
ชอบดูสาว ๆ แต่งชุดไทยค่ะ
ฉากหลังเป็นวัดวาโบราณสถานยิ่งดูเข้ากั๊นเข้ากันค่ะ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:13:22:13 น.
  
ส่งกำลังใจครับ
โดย: **mp5** วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:16:36:45 น.
  
อิจฉาพี่อุ้ม
พี่อุ้มทำบุญ ด้วยอะไรคะ
ได้เที่ยวตลอด
โดย: เจ้าหญิงไอดิน วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:23:40:19 น.
  
เข้าบล็อกนี้บล็อกเดียว
ได้เที่ยวจังหวัดลพบุรีสิงหืบุรี
คุ้ม
โดย: จากเพื่อนถึงเพื่อน วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:23:44:13 น.
  


แวะมาส่งความสุขค่ะคุณอุ้ม

โดย: tanjira วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:11:08:59 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]

บทความทั้งหมด