ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ชวนมาเที่ยวงานส้มโอขาวแตงกวา 11-20 กันยายน 2563 แล้วเจอกันที่ชัยนาท


นายไพรัชช์ ทุมเสน
ผู้อำนวยการ กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่า
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลาง ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาท
โดยเฉพาะในวันที่ 11-20 กันยายน 2563
จะมีงานสำคัญก็คือ งานส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทและของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563
ซึ่งจัดขึ้นบริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ภายในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆ มากทาย เกี่ยวกับส้มโอที่นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
แล้วก็มาท่องเที่ยวในพื้นที่ในจังหวัดชัยนาท ซึ่งมีสถานที่ท่องเทืี่ยวอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากสวนนกที่มีชื่อเสียงแล้วอย่างชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรผักตบชวาบ้านอ้อย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
นำผักตบชวามาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามมีมูลค่า
และนักท่องเที่ยวยังมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชัยนาทก็มีวัดดังๆ ที่มีความน่าสนใจอย่างเช่นวัดทรงเสวย
ที่นี่มีประวัติที่รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้นและพักที่วัดและทรงเสวยพระกระยาหารที่วัดแห่งนี้
แล้วก็มีสิ่งหนึ่งนั่นก็คือ "ส้มฉุน" ส้มฉุนคืออะไรต้องมาดูนะครับอยากได้โชคได้ลาภก็ต้องมาขอพรกัน
แล้วก็นอกจากนี้ยังมี "วัดเขาพลอง" เป็นวัดอยู่บนยอดเขาที่มีความสวยงามที่มีความศักดิ์สิทธิ์
ตลอดทั้งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของจังหวัดชัยนาทได้
ก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทมีสิ่งอำนวจความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็น
ร้านอาหาร ร้านกาแฟสวยๆ งามๆ ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 200 กว่ากิโลเอง
วันที่ 11-20 กันยายน 2563
ขอเชิญมาเที่ยวทุกท่านมาเที่ยว "งานส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทและของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 "
ที่จังหวัดชัยนาทครับ
นางจิรารัตน์ มีงาม
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี
เปิดเผยว่า
ทางจังหวัดชัยนาทจะจัดงานเทศกาลส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทและของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563
จะได้จัดให้มีขึ้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 11 -20 กันยายน 2563
วันนี้เป็นการแถลงข่าวโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรณภพ เหลืองไพโรจน์
พร้อมทั้งท่านเกษตรจังหวัด และผอ.ททท.สนง.ลพบุรี
มาร่วมกันแถลงข่าวถึงที่มาที่ไปของการจัดงานที่ท่านบอกว่าตั้งใจที่จะสร้างเป็นกิจกรรมที่จะกระตุ้นรายได้
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ ภายในงานนี้จะมีส้มโอขายอย่างเพียงพอแน่นอน
นักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะซื้อส้มโอ และติดใจในรสชาติของส้มโอขาวแตงกวาของจังหวัดชัยนาท
ซึ่งถ้าใครได้ชิมแล้วทุกคนจะติดใจเป็นอย่างยิ่งถ้านักท่องเที่ยวจะเดินทางต่อเนื่องในเดือนกันยายน
หลังจากเสร็จสิ้นงานเทศกาลส้มโอขาวแตงกวาฯ ททท.สน.ลพบุรี
อยากจะบอกว่าส้มโอยังจะมีไปจนถึงเดือนตุลาคน 2563 จะสามารถจะรองรับนักท่องเที่ยวได้

วันนี้เป็นงานแถลงข่าวซึ่งมีพี่น้องสื่อมวลชนในพื้นที่และทางสื่อมวลชนที่ได้รับความอนุเคราะห์จากทางกองตลาดภาคกลาง
คือคุณไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ได้กรุณานำสื่อมวลชนส่วนกลาง บล็อกเกอร์ นักเขียนสารคดีเรื่องการท่องเที่ยวไปร่วมในงาน
ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้รู้จักงานแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าในช่วงนี้เราต้องกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้ออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ กันมากขึ้น
เพราะว่าเราไม่สามารถไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศได้ จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวขยายกลุ่มมากขึ้น
และหลายคนที่ไม่เคยได้มาท่องเที่ยวในเมืองไทยหันมาท่องเที่ยวในเมืองไทย
และสนใจว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างที่จะสามารถมาเที่ยวได้บ้าง ที่ใกล้ๆ ไม่ไกลมาก
มีธรรมชาติสวยงาม มีอาหารการกิน มีอาหารถิ่น และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณสถานที่เขาสามารถที่จะชื่นชมได้

นับว่าใน 3 จังหวัดภาคกลาง ลพบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท
ที่ททท.สนง.ลพบุรี ดูแลอยู่มีครบเลยในทุกรูปแบบ
ที่นักท่องเที่ยวต้องการในช่วงหลังโควิด-19 ในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทเรามีตัวเลขที่เป็น 0
ในการแพร่ขยายในการแพร่กระจายของเชื้อโรค
จึงหวังว่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะมั่นใจและประกอบกับมาตรฐาน SHA
มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ ททท.ตั้งขึ้น ทั้งสามจังหวัดที่ได้รับมาตรฐานนี้
ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการต่างๆ ได้รับตราสัญญลักษณ์นี้ไปได้หลายรายแล้ว
จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจที่จะเดินทางอย่างปลอดภัยและมีความสุขในการเดินทางค่ะ


ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท

จากนั้นน้องฟ้า เจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี
พามาที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาทโดยมีนายไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการ กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม หัวหน้างานภาคกลาง1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดรายได้ให้บังเกิดแก่ชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนบ้านอ้อยที่มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนจนเป็นที่รู้จักกลายเป็น OTOP 5 ดาว
และมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ
ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 45 คน ผลิตกระเป๋า รองเท้า และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ทำจากผักตบชวา
โดยจะเน้นที่ความปราณีต ละเอียดอ่อน และมีเทคนิคการผลิตที่หลากหลายทั้งฃงานสาน งานถัก
มีการย้อมสีทุกเฉดสีตามออเดอร์ความต้องการของลูกค้าสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนแก่ชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
มีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ
เพราะเป็นงานหัตถกรรมที่เกิดจากการสานใยธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยมีเทคนิคการสานเป็นการเย็บรูปแบบใหม่ ออกแบบรูปทรงให้ทันสมัย แปลกตา และใช้งานได้จริง
โดยมีการปรับลุคมาสู่ไลฟ์สไตล์ที่โมเดิ้นให้เหมาะกับการท่องเที่ยวในความเป็นธรรมชาติกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
เป็นการน้อมนำดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
นับเป็นอีก 1 ชุมชนที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามศาสตร์พระราชา
น้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีความพอดีพอเพียงนับเป็นความสุขที่เพียงพอ
โดยมีการรังสรรค์ออกแบบกระเป๋าจักสานผักตบชวาแบบเรียบง่าย
แต่ทว่าใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและสารพัดในการใช้งาน
เพราะมีทั้งเสื่อ ที่เก็บของ กระเป๋า โคมไฟ และของตกแต่งบ้าน เรียกว่าครบวงจรในการใช้ตกแต่งบ้าน
มีแนวคิดเบื้องต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9
เน้นความเรียบง่ายให้บังเกิดเป็นความพอเพียงสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ด้วยการนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่าง "ผักตบชวา" มาสร้างเป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์ให้เกิดมีมูลค่า
จักสานเป็นกระเป๋าที่สามารถใช้ได้สารพัดประโยชน์ให้มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
โดยใช้ไอเดียการออกแบบแสดงออกถึงความงามของเนื้อแท้ของวัสดุอย่างชัดเจน


สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย 16/1 หมู่ 7 บ้านอ้อย ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
คุณจรวยพร เกิดเสม ประธานกลุ่มฯ โทร.08-9536-3839
Email : Banaoy _chainat@hotmail.comนางจรวยพร เกิดเสม
ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
เล่าให้อุ้มฟังว่า
จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านขึ้นในปี พ.ศ.2527 เริ่มต้นจากการที่เราทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่เรารัก
ก็เริ่มมาทำงานจักสานในปี 2530
เริ่มจากปู่ย่าตายายเราสานไม้ไผ่มีพื้นฐาน จากนั้นเข้าสู่พื้นฐานการพัฒนามาโดยตลอด
ที่เราเลือกมาจักสานผักตบชวาก็เพราะว่า เราอ่านเจอจากหนังสือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าเส้นใยของผักตบชวาสามารถแทนหวายกับไม้ไผ่ได้ เป็นเส้นใยจากวัชพืช
จากการที่ผักตบชวาเป็นพืชที่กีดขวางทางน้ำ เรานำขยะมาสร้างมูลค่าได้ นั่นคือจุดประกายที่เราเลือกผักตบชวา
ซึ่งมีมากในพื้นที่ในแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเรา

จากการที่เราทำกลุ่มขึ้นมาเพื่อเป็นจุดเชื่อมความการทำงานในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านเหนือและบ้านใต้
ประสานเป็นความเข้าใจในปัญหาของคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นจุดหลักให้เกิดกิจกรรม
จากการที่เราเริ่มหาตลาดในปี 2538 มองตลาดก่อนด้วยการไปออกงาน
ก็เลยได้รับรู้ว่าสิ่งที่เรานำไปออกงานไม่ใช่ความต้องการของลูกค้าแต่เป็นการเปิดตัวประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่ม
สิ่งหนึ่งที่ทำให้กลุ่มอยู่ได้ก็คือ
"ลูกค้าอยากได้สิ่งไหนเราจะทำให้ เราไม่เคยบอกว่าเราไม่ทำหรือว่าทำไม่ได้ ทำให้เราพัฒนาตัวเองเสมอ"

พอเราทำยังไม่เสร็จก็ตั้งวางไว้กลายเป็นสิ่งต่อยอดให้กับเรา
ใครผ่านไปผ่านมาก็มาช่วยกันทำเหมือนเป็นการต่อยอดให้เรา
มาสอบถามว่าทำอะไร ทำกระเป๋าได้ไหม ทำตะกร้าได้ไหม ทำเป็นอย่างอื่นได้ไหม
ซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้เป็นจุดพัฒนาให้เรามองหาตลาดมองหากลุ่มเป้าหมาย
"สินค้าตัวหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องขายได้หมดทุกคน ถ้าเราเลือกสินค้าเจาะกลุ่มจะทำให้เราไม่มีอะไร
ต้นทุนและการเสียหายจะน้อย ไม่ต้องสต็อกสินค้าเยอะ
เรายิ่งมีความหลากหลายคนยิ่งเข้าหาเรา เป็นจุดแข็งของกลุ่มก็คือความยาวนานของกลุ่ม"

ปัจจุบันนี้สมาชิกขึ้นทะเบียนไว้ 45 คน แต่ทำจริงๆ เลย 30 คน เพราะนอกนั้นทำมั่งไม่ทำมั่ง
จากการทำนาอย่างเดียวเอาตัวไม่รอด
เพราะพอเราจัดตั้งกลุ่มอาชีพปี 2530 เราจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ปี 2531 โดยที่ไม่เกี่ยวกับกองทุนเงินล้าน
เงิน 5 ล้าน 9 แสนกว่าบาทที่เราบริหารกันอยู่ สามารถแก้ปัญหาในหนี้นอกระบบในชุมชน
คนที่มาทำจักสานบอกได้เลยว่าสามารถนำเงินจากการจักสานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
จักสานเป็นอาชีพเสริมแต่กลับกลายสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชน

ตรงนี้ถ้าเราทำตรงนี้ให้มันเกิด ถ้าเกิดมีการท่องเที่ยวในชุมชนกันจริงๆ พ่อแม่ก็ไม่ต้องทิ้งลูกไปทำงานที่อื่น
อยู่ตรงนี้สามารถทำงานได้ ความหวังของเราแรงๆ ก็คือตรงนี้ซึ่งจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น
สิ่งที่เราภูมิใจสุดก็คือ ตรงนี้มันเป็นจุดรวมของหมู่บ้าน ได้รับรู้ของปัญหาความเดือดร้อน
แล้วมันจะกระจายความช่วยเหลือออกไป มันเหมือนเป็นตัวเชื่อมของความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เราตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อเชื่อมดูแลกันจึงทำให้พวกเรา กลุ่มเราอยู่ได้
ยิ่งกลุ่มเกิดขึ้นมากเท่าไหร่มันก็คือแตกไปจากเราเท่านั้น ความยาวนานของกลุ่ม ต้นตำรับผักตบชวา
มันก็จะถูกค้นหาว่าต้นตำรับผักตบชวาก็คือเรา ทุกคนก็เข้ามาหาเรามันเหมือนเป็นบรนด์ของกลุ่ม
33 ปีที่จัดตั้งกลุ่มขึ้นมา สินค้าที่เราถูกส่งออกไปยังต่างประเทศ
มันคือความภูมิใจของเราจากการที่ไปออกรายการ "กบนอกกะลา" ที่ตามจากต้นตอไปวางขายที่ประเทศญี่ปุ่น
ไปวางขายคู่กับแรนด์เนมยี่ห้อดังๆ อันนี้เราบอกได้เลยว่าเป็นความภูมิใจของเรา
ซึ่งสินค้าของเราเป็นสินค้าจากชุมชนจากบ้านเรา

เราบอกเลยว่าเรายึดตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 มาโดยตลอด
แม้แต่ท่านทรงรับสั่ง หรือมีพระราชดำรัสของท่านบอกว่า "จดเพื่อเตือนความจำ จดเพื่อท่องจำ"
อันนี้เรายึดเป็นหลักชัย ยึดเป็นคำสอนของพระองค์ที่ท่านพูดตลอด
อย่างเช่นพอเราคิดอะไรได้เราจะรีบจดไว้ เราไปเห็นอะไรเราก็จะจด
เพราะเราคุ้นตาเห็นปากกาดินสอกระดาษอยู่กับมือพระองค์ท่านตลอด
เวลาเราไปไหนไปเห็นอะไรเราก็จะจดทำให้เราจะทำอะไรเราจะนำมาดูเกิดการพัฒนาขึ้นเสมอ
ททท.จะเข้ามาในเรื่องของการตลาดและเรื่องของท่องเที่ยว
ซึ่งดีขึ้นกับชุมชนเพราะว่าถ้ากลุ่มเรายิ่งเข้ากับหลายหน่วยงานราชการ จะเกิดการรับรู้ข้อมูลได้เยอะ
อย่างเราได้ข้อมูลจาก ททท. เกษตรฯ ส่งต่อมา พัฒนาชุมชนส่งต่อมา อุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ส่งต่อมา
คือหลายๆ ที่บูรณาการมาหาเราเราจึงมีข้อมูลจากทุกที่ ใครต้องการอะไรเราก็จะมีข้อมูลอยู่เสมอ
ซึ่งจะช่วยในการตลาดของเราได้เป็นอย่างดี
ถ้าเข้ามาเที่ยวในชุมชนมากขึ้นเท่าไหร่ ไม่ได้ช่วยในเรื่องขายสินค้าเกิดรายได้อย่างเดียว
แต่ผักชาวบ้านขายได้ ผลไม้ชาวบ้านขายได้ จะเป็นการสร้างรายได้ให้ทุกอย่างขายได้หมด
ส่งผลให้ทุกคนในชุมชนไปหลากหลายอาชีพได้จากนั้น ททท.ภูมิภาคภาคกลางพามาที่วัดทรงเสวย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
วัดทรงเสวย ตั้งอยู่ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2430 เดิมชื่อว่าวัดหนองแค
แต่หลังจากที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ได้เสด็จตรวจลำน้ำเก่าและแวะพักเสวยพระกระยาหารที่วัดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2451
จึงได้พระราชทานนามว่า “ทรงเสวย”
ซึ่งชาวบ้านเห็นว่าเป็นคำราชาศัพท์ จึงเพิ่มคำว่า “ทรง” และเรียกว่า “วัดทรงเสวย” มาถึงปัจจุบัน
และหลังจากเสด็จกลับพระองค์ได้พระราชทานของที่ระลึกแด่ “หลวงพ่อคล้อย”
เจ้าอาวาสวัดหนองแคในสมัยนั้น
เนื่องในงานพระศพของพระเจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภชน์
มีบาตร ปิ่นโต พระขรรค์ ตาลปัตร ใบลาน ตะเกียงลาน เรือสำปั้น ป้านน้ำชา 1 ชุด
นับเป็นของพระราชทานที่ยังสมบูรณ์ที่สุดและทำการเก็บรักษาเป็นอย่างดี
ปัจจุบันมีการสร้างพิพิธภัณฑ์สำหรับเก็บสิ่งของพระราชทานจากรัชกาลที่ 5
และมีงานประจำปีในวันที่ 6 ธันวาคม เป็นประจำทุกปี
เบอร์โทร.วัดทรงเสวย โทร. : 056 943 034ประวัติวัดทรงเสวย
เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2451 (ร.ศ.127)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินตรวจสอบลำน้ำเก่า
โดยทางรถไฟถึงจังหวัดนครสวรรค์
แล้วเสด็จประทับเรือพระที่นั่งครุฑเหิรเท็จ เพื่อมาตรวจสอบแม่น้ำมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน)
ทรงประทับแรมที่วัดหัวหาด อำเภอมโนรมย์
นับเป็นการเสด็จเมืองขัยนาท เป็นครั้งที่ 3
ต่อจากนั้นวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2451 เสด็จตามแม่น้ำมะขามเฒ่า
ผ่านตลาดวัดสิงห์ ลำน้ำมะขามเฒ่า สมัยนั้นเต็มไปด้วยผักตบชวา และตอไม้
พระองค์ประทับแรมที่บ้านหนองแค ซึ่งในสมัยนั้นขึ้นกับตำบลคลองจันทน์
ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์
ในครั้งนั้นพระอธิการคล้อยเป็นเจ้าอาวาส ได้ชักชวนราษฎรสร้างพลับพลารับเสด็จ
พระองค์มีพระราชประสงค์เสวยยอดหวายโปง
ตาแป้นมัคทายกวัดหนองแคจึงให้ชาวบ้านไปหายอดหวายโปงมาเผาไฟ
หยวกกล้วยต้ม น้ำพริกปลาร้า (ปลามัจฉะ) มาถวาย
พระองค์ทรงเจริญพระกระยาหาร (เสวยอย่างเอร็ดอร่อย)
และตรัสกับชาวบ้านว่า
"ต่อไปนี้ให้เรียกวัดนี้ว่า วัดเสวย"
แต่ชาวบ้านเติมคำว่า ทรง ไปด้วย จึงเรียกว่า วัดทรงเสวยผู้ที่พิสมัยตัวเลข ต้องแวะมาหาน้องส้มฉุน ณ วัดทรงเสวย ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
ที่นี่จะมีชาวบ้านชาวช่องแห่กันเดินทางมาที่ศาลาการเปรียญ
เพื่อนำสิ่งของทั้งอาหารหวานคาว ขนมนมเนย น้ำแดง
และของเล่นเด็ก เสื้อผ้าต่างๆ ที่เป็นสีแดง มาถวาย “ไอ้ส้มฉุน”
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของชาวบ้านที่ได้สร้างรูปปั้นตั้งไว้บนศาลาแห่งนี้
เนื่องจากหลวงปู่คล้อย เจ้าอาวาสองค์แรกทั้งรักและเอ็นดูมาก
และไอ้ส้มฉุนจะออกมาปรากฏให้ชาวบ้านเห็นอยู่ตลอด
ซึ่งที่ผ่านมามีคนมากราบไหว้ขอโชคลาภแล้วสมหวังกันไปจำนวนมาก หลายงวดติดกัน
ทำให้ผู้คนที่ทราบข่าวเดินทางมาด้วยความหวังที่จะได้โชคลาภกลับไปเหมือนกันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล
ด้วยความศรัทธาและบารมีหลวงปู่ย้อย เทพเจ้าวาจาสิทธิ์
ลูกศิษย์หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
และไอ้ส้มฉุน เด็กวัดทรงเสวย
ณ วัดทรงเสวย ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
โพสต์นี้ให้ส้มฉุนเด็กวัดทรงเสวยช่วยให้สมหวังด้วยเทอญ

"อิติ อิติ ส้มฉุน จะมหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเม"

ให้คิดดีทำดี ฝึกสมาธิ ปฏิบัติธรรม ทำบุญแผ่เมตตาให้ตนเอง
และส้มฉุนเด็กวัดทรงเสวย
ขอให้บารมีส้มฉุนเด็กวัดทรงเสวยช่วยให้สมหวังด้วยเถิด สาธุ ขอให้รวยทั้งแผ่นดินจากนั้นนายไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการ กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และนายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม หัวหน้างานภาคกลาง1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นำคณะสื่อมวลชน
เข้าไปนมัสการพระครูประการสรวุฒิ (ศิริ สุวณฺณรํสี น.ธ.เอก,ป.ธ.๓,ร.บ.)เจ้าอาวาสวัดทรงเสวย

จากนั้น ททท.ภูมิภาคภาคกลางพามาเยี่ยมชมที่ "ศาลาพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 5" อยู่ในวัดทรงเสวยหลังจากที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช (พระโอรสที่ 75)
สิ้นพระชนม์ด้วยวัยเพียง 17 พรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ได้ทรงรับสั่งให้มีการบูรณะวัดทรงเสวย
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช
ถวายของที่ระลึกแด่พระอธิการคล้อย เป็นของที่ระลึกงานพระศพ
ของที่ถวาย ได้แก่ บาตร ฝาบาตรมีตราสีทองรูปวงรี มีข้อความว่า ร.ศ. 128 ง
านพระศพพระเจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช ปิ่นโตขนาดใหญ่ที่ฝาปิ่นโตมีข้อความเช่นเดียวกับฝาบาตร
พระขรรค์ ตาลปัตรใบลาน ตะเกียงลาน เรือสำปั้น ป้านน้ำชา 1 ชุดสิ่งของต่างๆ วัดทรงเสวยยังเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีใน “พิพิธภัณฑ์วัดทรงเสวย”
ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ นอกจากนั้นภายในพิพิธภัณฑ์จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ
ในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสต้นในช่วงเวลานั้นไว้มากมาย
อีกทั้งยังบอกถึงความสำคัญของการประพาสต้นในครั้งนั้นไว้ว่า

การมาประพาสต้นที่ชัยนาท พระองค์ท่านทรงมีวัตถุประสงค์เพื่อสำราญพระราชอิริยาบถ
ทั้งยังถือโอกาสสำรวจลักษณะภูมิประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเป็นการเสด็จไปอย่างเงียบๆ
หากทรงพอพระทัยจะพักแวะที่ใดก็ทรงแวะที่นั้นและตระเตรียมอาหารกันเอง
ปลูกพลับพลาที่ประทับกันเอง โดยส่วนมากจะแวะตามวัดต่างๆ
ทำให้การประพาสนี้พระองค์เองได้ใกล้ชิดกับราษฎรและทำให้ราษฎรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

จากนั้น ททท.ภูมิภาคภาคกลางพามากินข้าวเที่ยงที่ร้าน "เฟรนด์คาเฟ่" สไตล์ร้านกาแฟกลางทุ่ง
ตั้งอยู่ที่เส้นทางหลวงชนบทที่ 4004 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
โทร.08-7839-4511เป็นออกร้านแนวสุดชิคที่มีมมุมให้ถ่ายภาพมากค่ะ ต้องมากินค่ะ
ร้าน Friend cafe ร้านกาแฟบรรยากาศดีที่มีวิวธรรมชาติมากๆ
เพราะอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเลย สามารถเข้าไปสั่งกาแฟจะนั่งในร้านหรือเดินเข้าไปชมวิวทุ่งนาก็ได้
ตอนไปก็แดดมากค่ะแล้วหิวเลยขอหลบอยู่ในห้องแอร์ค่ะกาแฟเย็นเอสเปรสโซ่อร่อยค่ะของชาวบ้านยกผ่านหน้าอุ้มไป ที่นี่กิ๊บเก๋เสริฟมาในปิ่นโตเลยค่ะปิ่นโตนี้ก็ของชาวบ้านกะเพราไก่ไข่ดาวกระด้งนี้มาเป็นคนสุดท้ายเลยค่ะ รีบจ้วงกินตามชาวบ้านเขาตำถาด ขอขอบคุณ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ที่พามากินค่ะของหวานก็คือ ขนมตาลอร่อยมากค่ะ ไม่หวาน ได้กลิ่นหอมของตาลแตะจมูกเลยค่ะจากนั้นเราก็ไปขึ้นบันไดสวรรค์กันนะคะมาที่ที่ร้าน "เฟรนด์คาเฟ่" สไตล์ร้านกาแฟกลางทุ่ง
เป็นจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดผู้ที่ชื่นชอบการเสียวต้องมาลองขึ้นบันไดไปสวรรค์กันค่ะกินอิ่มล่ะจากนั้น ททท.ภูมิภาคภาคกลางพาไปวัดวัดเขาพลอง หรือวัดปฐมเทศนาอรัญวาสี
ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลเขาพลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
วัดตั้งอยู่บนยอดเขาจึงสามารถเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของจังหวัดชัยนาทเลยค่ะ งดงามค่ะวัดปฐมเทศนาอรัญวาสี (วัดเขาพลอง)
เมื่อขึ้นมาบนยอดเขาจะสามารถเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของตัวเมืองชัยนาทได้อย่างสวยงาม 360 องศา
ที่บริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของสวนนกชัยนาทและเขตสังฆาวาส
และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธอริยธัมโม
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
มีความสูง 8 วา 3 ศอก 1 นิ้ว รวมฐานสูง 9 วา 3 ศอก 6 นิ้ว หน้าตักกว้าง 6 วา 1 ศอก 8 นิ้พระธาตุองค์จำลอง มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อ ปี พ.ศ. 2509
และสร้างพระธาตุเจดีย์องค์จำลองไว้ใกล้ๆ กับองค์พระพุทธอริยธัมโม
การสร้างจำลองนั้นสร้างได้เหมือนกับองค์จริง
ด้วยลักษณะขององค์พระธาตุและการสร้างบนฐานหินอ่อน
ตลอดทั้งการประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันเกิดสีทองรอบด้าน น่าเลื่อมใสในศรัทธามากค่ะจากนั้น ททท.ภูมิภาคภาคกลาง และ ททท.สำนักงานลพบุรี
พามาพายเรือคายัคชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท

สนใจติดต่อ Why at Chainat Farmstay อินบ็อกมาก่อนนะคะ
เปิดให้บริการที่พักพร้อมอาหารเช้า ที่มีวัตถุดิบสดใหม่จากภายในฟาร์มเอง
ในส่วนของแพริมแม่น้ำก็พร้อมให้บริการ แพพัก แพบาร์ ปั่นจักรยาน พายเรือคายัค
มาชมวิถีริมแม่น้ำและความงามของแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมชมวิวพระอาทิตย์ที่ตกดิน
โทร. 08-1753-2279 หรือ 08-1350-2279 เวลา 07.00 -20.00 น.
พิกัดที่พัก
https://goo.gl/maps/JLs5NAtNvjrEvFtx7จากนั้น ททท.ภูมิภาคภาคกลางพามาพักที่โรงแรม At Huadan@HuaDan Chainat" ( แอท หัวดาน ชัยนาท)
ตั้งอยู่ ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
เป็นที่พักพร้อมอาหารเช้าสไตล์โมเดริน์ 10 ห้องพัก ที่ผสมผสานกับบรรยากาศธรรมชาติได้อย่างลงตัว
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 200 กม.
ที่บริการห้องพักพร้อมอาหารเช้า ให้เช่าสถานที่จัดเลี้ยง จัดประชุม และพิธีมงคลต่างๆ
มีครัวอาหารหลิน บริการอาหารและเครื่องดื่มในบรรยากาศที่เป็นกันเองเป็นส่วนตัวติดแม่น้ำเจ้าพระยา
สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนริมสายน้ำที่นี่เดิมเคยเป็นชุมชนที่มีผู้คนแวะเวียนมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้ำ เดินเล่นหาดทราย และนั่งเล่นชมโขดหินดาน
ยามฤดูน้ำลดเป็นที่พักและที่รับฝากสินค้าของพ่อค้าชาวจีนที่ขนสินค้าล่องเรือมาขายตามสายน้ำเจ้าพระยา
และพ่อค้าชาวไทยที่มาเปิดวิกฉายหนังกลางแปลงที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมของคนในชุมชนทั้งใกล้ไกล
โดยคนสมัยก่อนจะเรียกขานชุมชนนี้ว่าบ้าน "ห้วดาน" แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "ศิลาดาน"
Link : https://www.at-huadan.comที่นี่ไม่มีลิฟท์นะคะใช้เดินบันไดขึ้นไปที่ชั้น 2 และชั้น 3 เอง และไม่มีเลขห้อง
ไม่มีตู้เย็น แต่มีกระติกน้ำแข็งตั้งไว้ในห้อง
มีหม้อกาแฟ-กาแฟ และแก้วกาแฟพร้อมช้อนกาแฟ และต้นไม้วางไว้อย่างสวยงาม
พนักงานน่ารักจะเป็นคนพาคุณไปส่งไปส่งที่ห้องเอง บรรยากาศโอมากค่ะ อาหารอร่อย
สนใจสำรองที่พักล่วงหน้าค่ะที่ แอคหัวดาน & ครัวอาหารหลิน
โทร. 08-1949-5711 หรือ โทร.08-1750-6406มื้อเช้าทางโรงแรมจะถามเลยว่าจะรับข้าวต้มหรืออะไรคะ เสริฟร้อนๆ ให้เลยค่ะ
อุ้มชอบการเทคแคร์ดูแลของโรงแรมมากค่ะ ประทับใจเหมือนอยู่บ้านจริงๆ เลยค่ะ ชอบ
เรียกว่าทริปชัยนาททริปนี้ เป็นทริปที่อบอุ่น
ขอขอบคุณ ททท.ภูมิภาคภาคภลาง และ ททท.สำนักงานลพบุรี มากค่ะอบอุ่นเสมอทุกทริปขอขอบคุณ
ภาพบางส่วน : จากพี่อู๋ /พี่กร
เพลง : เที่ยวเมืองไทยกันเหอะ...ดีกว่าเยอะ / อิน บูโดกัน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง และ ททท.สำนักงานลพบุรี
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า
BG : ลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
Create Date : 13 กันยายน 2563
Last Update : 28 กันยายน 2563 22:02:20 น.
Counter : 1855 Pageviews.

41 comments
โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายแว่นขยันเที่ยว
(17 มิ.ย. 2565 00:11:28 น.)
เชียงใหม่ - ก๋วยเตี๋ยวต้มยำยายแมว กู่เต้า อำเภอเมือง tuk-tuk@korat
(17 มิ.ย. 2565 13:08:28 น.)
อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี แมวเซาผู้น่าสงสาร
(16 มิ.ย. 2565 10:34:43 น.)
2 ขาพาเดินเที่ยวสิงคโปร์ poongie
(16 มิ.ย. 2565 19:06:06 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณMitsubachi, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณธนูคือลุงแอ็ด, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณกะว่าก๋า, คุณhaiku, คุณสองแผ่นดิน, คุณnewyorknurse, คุณKavanich96, คุณเริงฤดีนะ, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณวลีลักษณา, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณตะลีกีปัส, คุณปลาแห้งนอกกรอบ, คุณSleepless Sea, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณnonnoiGiwGiw, คุณkae+aoe, คุณThe Kop Civil, คุณtuk-tuk@korat, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณผู้ชายในสายลมหนาว, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณTui Laksi, คุณดาวริมทะเล, คุณlife for eat and travel, คุณInsignia_Museum

  
โดย: สมาชิกหมายเลข 2876811 วันที่: 13 กันยายน 2563 เวลา:14:18:38 น.
  
สวัสดีค่ะพี่อุ้มแวะมาเยี่ยมค่ะ
โดย: Mitsubachi วันที่: 13 กันยายน 2563 เวลา:17:42:28 น.
  
ปักหมุดไว้เลยค่ะ จะพาแม่ไปเที่ยวไปไห้วพระค่ะ
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 13 กันยายน 2563 เวลา:20:28:31 น.
  
โดย: ธนูคือลุงแอ็ด วันที่: 13 กันยายน 2563 เวลา:20:32:19 น.
  
สวัสดี จ้ะ น้องอุ้มสี
มาเที่ยว ชัยนาทด้วยคน จ้ะ
ส้มโอขาวแตงขวา มีชื่อเสียงทั้ง
ชัยนาทและพิจิตร ครูเคยซื้อมากินอร่อยมากทีเดียว จ้ะ
อาหาร เครื่องจักรสาน ก็น่า
สนใจมาก นะ
มีโอกาสต้องไปเที่ยว จ้ะ
โหวดหมวด ท่องเที่ยว
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 13 กันยายน 2563 เวลา:21:59:18 น.
  
กิจกรรมดูสนุกสนานมากๆเลยครับพี่อุ้ม
กิน เที่ยว ได้เห็นอะไรแปลกใหม่ในแต่ละจังหวัด
น่าสนุกมากครับพี่

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 กันยายน 2563 เวลา:22:28:02 น.
  
ร่วม เราเที่ยวด้วยกัน เที่ยวชัยนาทไปนอนสรรพยา 1 คืนครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 13 กันยายน 2563 เวลา:23:23:36 น.
  
มาเที่ยวด้วยค่ะ
ส้มโอขาวแตงกวา ไม่เคยชิมเลย
คิดว่าส้มโออร่อยทีสุด อยู่อัมพวา
โดย: newyorknurse วันที่: 14 กันยายน 2563 เวลา:0:35:08 น.
  
น่าไปเที่ยวครับ
โดย: Tewan News (สมาชิกหมายเลข 1495151 ) วันที่: 14 กันยายน 2563 เวลา:1:54:45 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 14 กันยายน 2563 เวลา:2:09:32 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 กันยายน 2563 เวลา:8:02:12 น.
  
อยากไปๆเที่ยวเมืองรอง
และกราบพระ
พายเรือ
น่าสนุกสุดๆบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
วลีลักษณา Literature Blog ดู Blog
nonnoiGiwGiw Diarist ดู Blog
Brighten your day Sports Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Business Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
อุ้มสี

โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 14 กันยายน 2563 เวลา:8:28:54 น.
  

เที่ยวเมืองไทย
ไม่ไปไม่รู้
โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 14 กันยายน 2563 เวลา:13:09:13 น.
  
น่าไปค่ะ
ชอบหลายอย่างเลย
โดย: วลีลักษณา วันที่: 14 กันยายน 2563 เวลา:13:16:04 น.
  
โห คุณอุ้มทำงานเยอะนะครับ 555 ข้อมูลเพียบ..

ดีครับส่งเสริมให้คนออกเที่ยวใช้เงิน ๆ จะได้เดินสะพัด
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 14 กันยายน 2563 เวลา:16:58:19 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

ได้เที่ยวได้กิน
บ้านเราไปไหนๆก็สุขใจค่ะ
คุณอุ้มเที่ยวไปเกือบทุกจังหวัดเลยนะคะ ดีเลยค่ะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 14 กันยายน 2563 เวลา:17:10:08 น.
  
อุ้ววว...กระเป๋าสานสวยๆ เพียบเลย น่าสนใจมาก ชอบๆๆ
โดย: ปลาแห้งนอกกรอบ วันที่: 14 กันยายน 2563 เวลา:17:12:29 น.
  
ผู้นำเก่ง
ชุมชนก็เข้มแข็งนะครับพี่อุ้มสี
จะเสียดายอยู่บ้างก็คือ
คนเก่งๆตอนนี้
ไม่อยากทำงานเพื่อส่วนรวมแล้ว
พอเจอนโยบายจากส่วนกลางเข้าไป
ทำงานลำบากจริงๆครับ
ผมเห็นชุมชนที่พัฒนา ส่วนใหญ่คือ ผู้นำกับชุมชน
ร่วมมือกันทำงานโดยไม่รอภาครัฐส่วนกลางเลย
เขาทำของเขาเองก็ได้
และทำได้ดีกว่ารอนโยบายจากส่วนกลางครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 กันยายน 2563 เวลา:18:22:19 น.
  
สวัสดีครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 กันยายน 2563 เวลา:13:21:00 น.
  
ตามพี่อุ้มไปเที่ยวด้วยคนค้าาา
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 15 กันยายน 2563 เวลา:17:32:33 น.
  
คอยตามอ่านอยู่ใน FB
ไม่ค่อยได้มาเยี่ยมบล๊อกไม่ว่ากันนะครับ.
โดย: wicsir วันที่: 16 กันยายน 2563 เวลา:7:22:21 น.
  
น่าเที่ยวมากเลย
โดย: kae+aoe วันที่: 16 กันยายน 2563 เวลา:8:30:32 น.
  
สวัสดีครับ คุณ อุ้ม...
ชัยนาทดีมากตรงที่มีร้านอาหารอร่อยๆเยอะครับ
อ้อ..อย่าเผลอตัวไป เป็ฯแม่ยกพระเอกลิเก เข้านะครับ 555
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 16 กันยายน 2563 เวลา:11:44:06 น.
  
เที่ยวเมืองไทย ช่วยรายได้เข้าสู่ประเทศครับ สำหรับช่วงโควิดแบบนี้
โดย: The Kop Civil วันที่: 16 กันยายน 2563 เวลา:12:18:51 น.
  
ตามพี่อุ้มไปชิมส้มโอขาวแตงกวาด้วยคราบ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 16 กันยายน 2563 เวลา:13:01:30 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
The Kop Civil Movie Blog ดู Blog
nonnoiGiwGiw Literature Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
ตะลีกีปัส Food Blog ดู Blog
ชีริว Movie Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 17 กันยายน 2563 เวลา:16:49:39 น.
  
เดือนที่แล้วผมอ่านหนังสือของท่านติช นัท ฮันห์ หลายเล่มเลยครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 กันยายน 2563 เวลา:10:55:43 น.
  

มอร์นิ่ง
โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 18 กันยายน 2563 เวลา:10:59:28 น.
  
โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 18 กันยายน 2563 เวลา:16:37:06 น.
  
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 18 กันยายน 2563 เวลา:23:13:28 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 กันยายน 2563 เวลา:7:05:41 น.
  
ชอบตามคุณอุ้มพาแนะนำที่เที่ยวเมืองไทยมากคร้า
ช่วงนี้ไปเที่ยวบ่อยๆไม่ค่อยอยู่หน้าคอม
ใช่แต่ FB ในมือถือคร้า
เลยเข้ามาอ่านบล๊อกเพื่อนๆอย่างเดียว
บล็อกเราดองร้างไปก่อน...ขอโทษกันด้วยนะคะ
Comming Soon ,kha!
โดย: Tui Laksi วันที่: 20 กันยายน 2563 เวลา:8:21:48 น.
  
โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 21 กันยายน 2563 เวลา:9:35:10 น.
  
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 21 กันยายน 2563 เวลา:9:52:15 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปนะครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 21 กันยายน 2563 เวลา:13:09:43 น.
  
หนังสือของท่านติช นัท ฮันห์
อ่านแล้วได้แง่คิดที่ดีเลยครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 กันยายน 2563 เวลา:15:15:43 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 กันยายน 2563 เวลา:7:01:19 น.
  
น่าไปมากค่ะ
โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 22 กันยายน 2563 เวลา:14:03:40 น.
  
โหวตๆค่ะ ชัยนาทบ้านเราค่ะ ส้มโออร่อย ชิลล์ๆ ร้านกาแฟเยอะมากกกค่ะ 555
โดย: life for eat and travel วันที่: 23 กันยายน 2563 เวลา:12:23:25 น.
  
ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจกันตลอดนะคะ เลยได้ตามมาเที่ยวชัยนาทด้วย อยากหนีกรุงเทพฯ จริงๆ ค่ะ
โดย: gluhp วันที่: 24 กันยายน 2563 เวลา:11:00:48 น.
  
ของน่าซื้อ อาหารน่าทานมาก ๆ ค่ะพี่อุ้ม ^^
โดย: a whispering star วันที่: 27 กันยายน 2563 เวลา:16:34:08 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]

บทความทั้งหมด