โครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY เปิดตัว 44 เยาวชนนักเล่าเรื่องจากทั่วโลก


โครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY เปิดตัว 44 เยาวชนจาก 17 ประเทศ
แข่งขันเล่าเรื่องโปรโมตชุมชนวัฒนธรรม ดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสำหรับเยาวชนทั่วโลก
ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทโดยโครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
เปิดตัว 44 เยาวชนจาก 17 ประเทศ
เป็นการแข่งขันเล่าเรื่องโปรโมตชุมชนวัฒนธรรม ดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
สำหรับเยาวชนทั่วโลกนางสาวทัศชล เทพกำปนาท
ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
เปิดเผยว่า
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในชุมชน
ได้นำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ทางกรมฯ จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการ Thailand Village Academy
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกระดับแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในชุมชน
ให้เป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสำหรับเยาวชนต่างชาติทั่วโลก
โดยทางโครงการฯ ได้คัดเลือกชุมชนที่มีวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาที่โดดเด่น
และมีปราชญ์ชุมชนที่พร้อมถ่ายทอดให้ความรู้แก่เยาวชน
ซึ่งชุมชนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ที่จะเปิดตัวในโครงการปีนี้มี 22 ชุมชน
แบ่งเป็น ภาคกลาง 7 ชุมชน ภาคเหนือ 5 ชุมชน ภาคใต้ 5 ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ชุมชน

และหลังจากการพัฒนาชุมชนต้นแบบแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเสร็จสิ้นแล้ว
ทางโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัท การบินไทย จำกัด และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
ตลอดทั้งทาง Hello Local.travel และ Readme.me จะช่วยขยายผล
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนเยาวชนทั่วโลกมาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยต่อไป

ปรียนันท์ มงคลศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิทัล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน )
เปิดเผยว่า

จากงานวิจัยขององค์กรท่องเที่ยวเยาวชนโลกระบุว่า
ในปี 2563 จะมีนักท่องเที่ยวเยาวชนทั่วโลกเดินทางจำนวนประมาณ 370 ล้านคน
และโดยใช้เวลาในการท่องเที่ยวเฉลี่ย 50 วัน
และใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวประมาณ $2,600 หรือ 85,000 บาท
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดนักท่องเที่ยวเยาวชนต่างชาติมีความสำคัญมากและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
นับว่าเป็นโอกาสสำคัญของชุมชนไทยที่จะได้ต้อนรับเยาวชนจากทั่วโลก
ให้มาท่องเที่ยวและเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน
เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ช่วยชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ในส่วนของการบินไทยและไทยสมายล์จะสนับสนุนโครงการ
โดยจัดทำบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับเยาวชน
เพื่อร่วมกิจกรรมการตลาดต่อยอดการขายแพ็กเกจท่องเที่ยวชุมชนต่อไป

นางสาวทัศชล เทพกำปนาท
ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวสรุปส่งท้ายว่า
“โครงการ Thailand Village Academy
จะช่วยยกระดับแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในชุมชน
สร้างจุดขายด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ต่อยอดจากต้นทุนอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมของชุมชน
มาสร้างคุณค่าใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
และที่สำคัญยิ่งเปิดโอกาสให้ปราชญ์ชุมชน 22 ชุมชน
ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต มีคุณค่าของชุมชน
ได้รับการยกย่องและมีบทบาทในฐานะ Local Guru
บอกเล่าประสบการณ์มรดกทางภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า ถ่ายทอดให้เยาวชนนักเดินทางได้เรียนรู้
ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการฯ
ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวเท่านั้น
เพราะสิ่งที่สำคัญคือกลุ่มนักท่องเที่ยวเยาวชนต่างชาติที่จะช่วยเผยแพร่
ส่งต่อเรื่องราวของวัฒนธรรม วิถีชีวิตอันมีเสน่ห์โดดเด่น
และมีเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจของไทยให้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก
ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน ผู้เป็นเจ้าของทุนทางวัฒนธรรมนั้นๆ
ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอนุรักษ์สืบสานต่อไปอย่างยั่งยืน”โครงการ Thailand Village Academy
เปิดโอกาสให้ The Story Curators บล็อกเกอร์เยาวชนทั่วโลก
ที่มีความสามารถในการคัดสรรและเล่าเรื่องราว Travel Story
และมีทักษะในการใช้ Social Media
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทาง สมัครมาร่วมภารกิจแข่งขันชิงเงินรางวัล
รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท
โดยมีบล็อกเกอร์เยาวชนจำนวน 1,423 คน จาก 86 ประเทศทั่วโลกสมัครร่วมกิจกรรม
โดยเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกมี 44 คน จาก 17 ประเทศ
ได้แก่ อินเดีย อังกฤษ รัสเซีย เนปาล สิงค์โปร มาเลเซีย ภูฏาน อิสราเอล
อิตาลี ยูเครน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เปรู ออสเตรเลีย ตูนิเซีย ไนจีเรีย และ ประเทศไทย
โดยจะร่วมภารกิจการแข่งขันกันในระหว่างวันที่ 24-29 กรกฎาคม 2562
ซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่คัดสรร นำเสนอเรื่องราวชุมชนได้น่าสนใจ
และสร้าง Social Engagement ผ่านสื่อออนไลน์ให้กับชุมชนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ
โดยทางโครงการมีกำหนดประกาศผลผู้ชนะวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ
https://www.thailandvillageacaademy .com

ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมั่นใจว่า
ผลงานสร้างสรรค์ของนักเล่าเรื่อง The Story Curators ทั้ง 44 คนนี้
จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วโลกอยากเดินทางมาท่องเที่ยว
เดินทางมามาสัมผัสดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยอย่างแน่นอน
ขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวการแข่งขันของทั้ง 44 คน
และช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเขาผ่าน Website Readme.me ที่

ผลงานผู้เข้าแข่งขันบล็อกเกอร์เยาวชนไทย https://th.readme.me/campaign/the-village-story

ผลงานผู้เข้าแข่งขันบล็อกเกอร์เยาวชนต่างชาติ https://readme.me/campaign/the-village-story


 
ขอขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เพลง : ไปเที่ยวกันไหม วงลิปตา
BG : ลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า
Create Date : 23 กรกฎาคม 2562
Last Update : 1 สิงหาคม 2562 23:39:44 น.
Counter : 1381 Pageviews.

20 comments
แม่ฮ่องสอน - บ้านรักไทย บรรยากาศยามเย็น สายหมอกและก้อนเมฆ
(22 มิ.ย. 2565 16:57:49 น.)
กำแพงเพชร (3): นครชุม ชีริว
(19 มิ.ย. 2565 16:43:31 น.)
โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายแว่นขยันเที่ยว
(17 มิ.ย. 2565 00:11:28 น.)
สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ฉลองครบรอบ 2 ปี ผุดโปร รุกตลาดครึ่งปีหลัง หวังดึงดูดนักท่องเที่ยว อุ้มสี
(17 มิ.ย. 2565 15:06:55 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสันตะวาใบข้าว, คุณทนายอ้วน, คุณhaiku, คุณนกสีเทา, คุณNoppamas Bee, คุณSertPhoto, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณเจ้าการะเกด, คุณStand by bowky, คุณสองแผ่นดิน, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณThe Kop Civil, คุณKavanich96, คุณmultiple, คุณกะว่าก๋า, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณตะลีกีปัส, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณJinnyTent, คุณtoor36, คุณkae+aoe, คุณTui Laksi, คุณruennara, คุณRinsa Yoyolive, คุณผู้ชายในสายลมหนาว

  
เจิม..อิอิ

สวัสดียามค่ำค่ะพี่อุ้ม^^

โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 23 กรกฎาคม 2562 เวลา:20:23:12 น.
  
ตามพี่อุ้มมาเที่ยวงานด้วยครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 23 กรกฎาคม 2562 เวลา:21:17:11 น.
  
อยากไปฟังเขาเล่าเรื่องเมืองไทยจังค่ะ
ชุมชนทั้ง 22 ชุมชนก็น่าสนใจ
โหวตท่องเที่ยวให้ค่ะ
โดย: นกสีเทา วันที่: 23 กรกฎาคม 2562 เวลา:22:26:07 น.
  
อยากไปเที่ยวทั้ง 22 ชุมชนเลยครับ
โดย: The Kop Civil วันที่: 24 กรกฎาคม 2562 เวลา:0:21:49 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 24 กรกฎาคม 2562 เวลา:1:25:37 น.
  
อุ๊ยๆ บล็อกเกอร์เยาวชนทั่วโลก

หนุ่มก็หล้อ หล่อ เย้ย ลืมตัว555 สาวก็สวยน่ารัก โดยเฉพาะ สาวผมทอง อิอิ

เดี๋ยวนี้ เด็กๆ เยาวชนนี่ มีความสามารถ เก่งๆกันทั้งนั้น
ทำบล็อก ทำVlog content ดีๆน่าสนใจ ถ้าได้มาช่วยโปรโมท และเรียนรู้ วัฒนธรรมของไทยนี่ จะสุดยอดมากๆเลยนะครับ

ปล. อ.เต๊ะ ขอบคุณสำหรับของฝากด้วยนะครับ

โดย: multiple วันที่: 24 กรกฎาคม 2562 เวลา:4:45:36 น.
  


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

ช่วงหลายปีมานี้
มีการโปรโมทเที่ยวเมืองรองกันเยอะมากเลยนะครับ
โครงการเที่ยวแบบวิถีชุมชนนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับ
ขอให้รัฐผลักดันให้สำเร็จจริงๆ
ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ

โหวตครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 กรกฎาคม 2562 เวลา:6:24:49 น.
  
กิจกรรมแบบนี้พี่สนใจมาก
อยากมีโอกาศได้ฟังจากทั้ง 44 เยาวชนจาก 17 ประเทศ
ต้องมีความน่าสนใจหลากหลายมาก
ทั้งยังได้เผยแพร่ประเทศไทยไปทั่วโลกด้วย

ขอบคุณเรื่องราวนี้ค่ะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 24 กรกฎาคม 2562 เวลา:9:09:52 น.
  
ส่งกำลังใจให้กิจกรรมดี ๆ ค่ะ
ภาพหัวบล็อกกับกล่องเม้นท์ชวนน้ำลายหก อิอิ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 24 กรกฎาคม 2562 เวลา:11:14:27 น.
  
เดี๋ยวนี้ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกำลังฮิตนะครับ ผมยังจองโรงแรมที่น่านไว้เลย กะว่าจะเดินเล่นสบายๆ ซัก 2 วัน

ชอบชื่อบล๊อคที่พี่ตั้งให้ครับ "บันทึกของคน...ตามใจ" ^^
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 24 กรกฎาคม 2562 เวลา:12:18:14 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 กรกฎาคม 2562 เวลา:13:11:15 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

น่าสนใจนะคะว่าเยาวชนเขาจะนำเสนอแบบไหนบ้าง
ตรงใจตามที่เราเคยไปเที่ยวมาแล้วบ้างหรือเปล่า
ขอบคุณกำลังใจให้เที่ยวตามใจลูก2 ด้วยค่ะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 24 กรกฎาคม 2562 เวลา:14:58:03 น.
  
ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่บ้านค่าพี่อุ้ม
สุขสันต์วันเกิดพี่ย้อนหลังอีกครั้ง
ขอให้เจอแต่เรื่องดี ๆ นะคะ
โดย: JinnyTent วันที่: 24 กรกฎาคม 2562 เวลา:20:19:42 น.
  
สวัสดี จ้ะ น้องอุ้ม
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลย
นะจ๊ะ นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์การ
ท่อเที่ยวแล้ว ยังฝึกให้เด็กๆ
ได้ฝึกเด็ก ๆ ไปด้วยนะ

โหวดหมวด ท่องเที่ยว
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 24 กรกฎาคม 2562 เวลา:20:37:34 น.
  
น่าจะทำให้บล็อกเกอร์ที่ยังมีพลังเหล่านี้ช่วยประชาสัมพันธ์ในทางบวกให้ประเทศเราได้ไม่มากก็น้อยนะครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 24 กรกฎาคม 2562 เวลา:23:42:42 น.
  


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 กรกฎาคม 2562 เวลา:6:32:50 น.
  
ดีงาม
โดย: kae+aoe วันที่: 25 กรกฎาคม 2562 เวลา:8:14:43 น.
  
ดีมากๆเลยค่ะกิจกรรมนี้
ช่วยโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวไทย
ตามชุมชนทั้ง 22 ที่ดีมากๆ
เงินรางวัลก็สูงน่าสนใจมากด้วยคร้า...
จะติดตามอ่านในบล็อกของ 44 เยาวชน
จาก 17 ประเทศด้วยคร้า
ขอบคุณคุณอุ้มค่ะ
โดย: Tui Laksi วันที่: 25 กรกฎาคม 2562 เวลา:9:50:03 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 กรกฎาคม 2562 เวลา:11:41:54 น.
  
เด็กไทยสมัยนี้
ล้วนเก่งๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ
ความคิดความอ่านก้าวหน้าเร็วมากจริงๆ

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 1 สิงหาคม 2562 เวลา:13:26:34 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]

บทความทั้งหมด