เปิดงาน "ท่องเที่ยวสีเขียว@คุ้งบางกะเจ้า


เก็บตกบรรยากาศเป็นภาพวันเปิดงานค่ะในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561คลิกที่นี่ย้อนดูภาพวันงานแถลงข่าวท่องเที่ยวสีเขียว@คุ้งบางกะเจ้า 19 กย.61ชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคุ้งบางกระเจ้า ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ
และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคุ้งบางกระเจ้า
“ท่องเที่ยวสีเขียว@คุ้งบางกระเจ้า” ในวันที่ 21-24 กันยายน 2561
โดยได้ทำการเปิดงานในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561ณ ลานกิจกรรมเวทีดนตรีในสวนของตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีพิธีกรนักแสดงพิธีกรชื่อดีง รถเมล์ คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์
เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการด้วยค่ะ มาเป็นพิธีกรดำเนินรายการคู่พิธีกรชายโดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยาน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคุ้งบางกระเจ้า “ท่องเที่ยวสีเขียว@คุ้งบางกระเจ้า”นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกอบต.บางน้ำผึ้ง กล่าวต้อนรับ ในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่ที่จัดงาน ดังนี้

..."บางน้ำผึ้งเป็นพี่เลี้ยงมีรายได้มากแล้ว จะทำยังไงให้กระจายรายได้ไปสู่อีก 5 ตำบลให้ได้
จึงจัดงานเพื่อให้รู้ว่าอีก 5 ตำบลมีอะไรดีบ้างเอามาโชว์ในงานนี้ เราจะมีทั้ง 6 ตำบลในงานนี้
นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมว่ามีอะไรดี

อาการศที่นี่ บรรยากาศวิถีไทยวิถีพุทธยังมีอยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งวัดวาอาราม
แล้วก็คลองบางน้ำผึ้งก็เป็นคลองโครงการพระราชดำริของในหลวงด้วย รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แล้ว
เป็นคลองส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำได้อย่างชัดเจน

อันนี้คือภาพรวมในคุ้งบางกะเจ้าของเราในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เข้ามาดูแลและให้ความสนับสนุนหรือให้ความรู้ในคุ้งบางกะเจ้าของเรา
ให้รู้จักการท่องเที่ยวให้เป็นรายได้ให้ส่งเสริมคนในชุมชน
ให้มีกิจกรรมและมีรายได้เข้ามาสู่ชุมชนของตำบลแต่ละตำบล
จะได้ไปดูตามบูทว่ามีอะไรบ้าง คือมีความกระตือรือล้นในการจัดงานในครั้งนี้
การตื่นตัวของ 6 ตำบลคุ้งบางกะเจ้าของเรา
ที่ผู้ว่าฯ มอบนโยบายผมก็ทำออกแบบให้เสร็จเรียบร้อย

วันนี้เปิดตัวทั้ง 6 ตำบลในคุ้งบางกะเจ้า
วันนี้เป็นวันดีเป็นการรวมตัวของท้องถิ่นในคุ้งบางกะเจ้าทั้งหมด
ทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายท้องถิ่น ท้องที่ และองค์กรเราทุกหน่วยงานช่วยเหลือกันหมด
เราไม่แตกแยกในการทำงานครั้งนี้ เราเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อการพัฒนา
เรากำลังเจียรไนเพชรเม็ดงามให้ใสแววาวประกับประกายให้โด่งดัง
และสะอาดที่สุดในสายตาประชาชนแล้วจากนั้น นายวรณัฏฐ์ หนูรอด นายอำเภอพระประแดง ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ดังนี้
ผมขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธาน ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านผู้มีเกียรติว่า
ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าประกอบไปด้วย 6 ตำบล จำนวน 12,000 ไร่เศษ
อยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ประมาณ 1,200 ไร่ นอกจากนั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรพี่น้องประชาชนได้ถือครองกรรมสิทธิ์
ความเป็นสีเขียวของคุ้งบางกะเจ้าคงจะเกิดขึ้นได้ครบ 100 %
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงของพี่น้องประชาชนให้ดำรงความสีเขียวตลอดไปขออนุญาตเรียนกับท่านผู้มีเกียรติด้วยความเคารพว่า โอโซนในระดับต้นๆ ของโลกอยู่ที่นี่
พระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสกับผู้ใกล้ชิด

ครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งที่เราทำเพื่อเป็นการส่งเสริมจักรยานสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องเส้นทางจักรยาน
วัตถุประสงค์สำคัญทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยว
ทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนที่มาเยี่ยมเยือนคุ้งบางกะเจ้าได้มีความรู้สึกว่าไม่เหมือนอย่างที่เราคิด
คุ้งบางกะเจ้ามีมากกว่าที่เราคิด
นอกจากคุ้งบางกะเจ้าจะมีผลิตภัณฑ์เกษตรที่ปลอดสารพิษ นอกจากมีอาหารที่อร่อย
นอกจากมีอุณหภูมิที่เวลาเข้ามาเยี่ยมเยือนจะต่ำกว่าบริเวณรอบนอกประมาณ 1-2 องศา
นอกจากนั้นเรายังมีศิลปวัฒนธรรม มีของเก่าโบราณมากกว่า หลายคนรู้จักแต่เพียงตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
แต่จริงๆ แล้วในคุ้งบางกะเจ้ามีมากมายกว่านี้

วันนี้เราได้รับความร่วมมือจากประธานกลุ่มท่องเที่ยวทั้งคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 6 ตำบล
วันนี้นักท่องเที่ยวจะได้รับความสะดวกมีการทำเส้นทางท่องเที่ยว มีศูนย์ท่องเที่ยวกลาง
เวลามาเที่ยวจะได้รู้ว่าควรจะไปไหนอย่างไร วันนี้เป็นวันดีเป็นความร่วมมือกับพี่น้องทุกภาคส่วน

โอกาสนี้ขออนุญาตกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการอีกครั้งหนึ่ง
เป็นโอกาสที่ดีที่สุดขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านรองฯ ได้กรุณากล่าวพบปะพี่น้องสื่อมวลชน
กล่าวพบปะพี่น้องประชาชน แล้วก้สุดท้ายได้กล่าวมอบนโยบายในการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ต่อไป
ขออนุญาตกราบเรียนเชิญนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธีกล่าวตอบ ดังนี้

เรียนนายอำเภอพระประแดงท่านวรณัฏฐ์ หนูรอด ท่านหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
ท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง แล้วก็เจ้าของพื้นที่ท่านนายกองค์การบริหารตำบลบางน้ำผึ้ง
แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน พี่น้องชาวคุ้งบางกะเจ้าแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง แล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน

วันนี้จริงๆ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการท่านตั้งใจที่จะมาพบปะพี่น้องด้วยตนเอง
แต่เนื่องจากท่านมีภารกิจต้องเข้าไปปฏิบัติราชการที่กรุงเทพฯ ด่วน
เลยต้องเปลี่ยนตัวให้ดิฉันมาทำหน้าที่ในการเปิดกิจกรรมในวันนี้แทน ซึ่งต้องเรียนตรงๆ ว่า
มีความรู้สึกยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
คุ้งบางกะเจ้า "ท่องเที่ยวสีเขียว@คุ้งบางกะเจ้าในวันนี้ค่ะ

อย่างที่ท่านนายอำเภอพระประแดงได้นำเรียนแล้วนะคะ
คุ้งบางกะเจ้าของเราชื่อเสียงไม่ได้โด่งดังแค่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็ไปต่างประเทศ ด้วยภูมิศาสตร์เป็นต่อเป็นข้อได้เปรียบ
เรามีพื้นที่สีเขียวเป็นอย่างมาก เป็นปอดของสมุทรปราการ เป็นปอดของกรุงเทพแห่งหนึ่งตัวเองก็สงสัยว่าทำไมเป็นปอดของกรุงเทพฯ มีแม่น้ำคั่นกลางแล้วทำไมเป็นของกรุงเทพฯ ได้
ก็ได้ไปศึกษา ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ของเราทรงศึกษา พระองค์ท่านบอกว่า
"จะมีลมพัดจากฝั่งของเราไปถึงกรุงเทพฯ เพราะฉะนั้นเป็นปอดของกรุงเทพฯ
พัดพาโอโซน พัดพาอากาศที่บริสุทธิ์ไปที่กรุงเทพฯ ได้ จึงเป็นที่มาของปอดกรุงเทพฯ

ในคุ้งบางกะเจ้าของเราอย่างที่บอกใครๆ ก็มาเยือน ใครๆ ก็อยากมา เขามาครั้งที่ 1 ก็อยากมาครั้งที่ 2-3-4 ต่อไป
อย่างตัวเองก่อนที่จะมาเป็นรองผู้ว่าฯ ที่นี่ มาเที่ยวเป็นประจำที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งมีเสน่ห์
แล้วก็มีเสน่ห์อย่างต่อเนื่อง แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งต้องขออนุญาตนำเรียนตรงๆ ว่ามีเสน่ห์
แต่มีเสน่ห์แป๊บเดียวแล้วมันก็เดิมๆ แต่ที่นี่เกิดความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องแล้วคนในชุมชน
สามารถที่จะเสน่ห์ คุณภาพที่มีอยู่เดิมยิ่งดีขึ้นไม่มีตกต่ำไป แล้วก็มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการขยายเครือออกไปอีก 5 ตำบลในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า
ตัวเองได้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มาเยี่ยมชมพื้นที่ในพื้นที่บางกอบัวกับบางกะสอบ
ก็ได้เห็นจุดเด่นและเสน่ห์อีก ที่บางกอบัวเราจะมีท่าน้ำ มีวัดบางกอบัวมีท่าน้ำ
ซึ่งบางคนบอกว่ามองไปตอนยามโพล้เพล้เหมือนอยู่ฮ่องกง เพราะฝั่งตรงข้ามจะเป็นตึกรามสวยงาม
และมีตึกรามนี่แหละค่ะคือจุดเด่นอีกหนึ่งจุด แล้วก็มีโบสถ์โบราณ 100 กว่าปี
ต่อมาที่วัดบางกะสอบ มีพิพิธภัณฑ์ดั่งเดิมของเราก็จะมีโบสถ์โบราณ 100 กว่าปีเช่นกัน
แล้วก็มีเจอไหตาเพิ่มยายทรัพย์ได้หยอด เหมือนคล้ายๆ ว่าสะสมทรัพย์ โอ่งบะเริ่มเทิ่มเลยนะคะ
มีเงินพดด้วงเต็มและ แต่นักวิชาการทางโบราณคดีก็จะบอกว่าเราเป็นเหมือนเมืองหน้าด่าน
ไม่น่าจะเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติของคนในบ้านเอง

ก็นี่แหละค่ะมีเรื่องราวทางปวะวัติศาสตร์ก็ให้เห็นว่าในของคุ้งบางกะเจ้า เห็นไหมคะ
มีเสน่ห์แต่ละที่ มีเสน่ห์อย่างไร
เพราะฉะนั้นตรงนี้วันนี้ที่เราร้อยเรียงเรื่องราวแล้วเปิดพื้นที่ให้คนทั้งหมดในพื้นที่สมุทรปราการเอง
ในพระประแดงเอง แล้วก็คนข้างเคียงได้เห็นว่า ของดีพระประแดงโดยเฉพาะคุ้งบางกะเจ้า
เรามีอะไรอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวอย่างไรก็ตามแล้วเราสร้างเสน่ห์แล้ว เราก็คงต้องทำมากยิ่งขึ้น แต่งตัวตัวเองให้สวย
ก็อยากจะฝากพวกเรา วันนี้เราร่วมผนึกกำลังแล้วอยากให้ดูแลเรื่องความสะอาด
รักษาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมให้ดี

แล้วอีกอันหนึ่งคือสิ่งอำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวที่เขาจะมาให้คำนึงถึงตรงนี้ให้มาก
แล้วจากนั้นเขาจะมาเยือนเราให้มากยิ่งๆ ขึ้น เราก็ต้องปรับตัว รักษาวิถีชีวิตดั่งเดิม
ในขณะเดียวกันก็ต้องให้เขาเข้ามาได้รับทราบรับชมในวิถีชีวิตที่เรามีอยู่

ก็ขอขอบคุณท่านนายอำเภอพระประแดง แล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ที่จับมือร่วมกัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็พี่น้องประชาชนที่สำคัญที่สุด
ร่วมมือกันทำท่องเที่ยวโดยชุมชนในวันนี้ ก็ขอให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ประสบความสำเร็จ
สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านเราได้มาก
แล้วก็เกิดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง แล้วก็ยั่งยืน
ทั้งนี้ไม่ใช่ใครเลยค่ะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ก็มุ่งหวังให้พี่น้องในพื้นที่มีความสุข
เป็นการกระจายรายได้อย่างที่นายกฯ ต๋องได้บอกกระจายรายได้ไปยังพื้นที่ทุกพื้นที่ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้ง ขอขอบคุณจากใจที่เห็นการร่วมมือร่วมใจ
ในบริบทของคนสมุทรปราการที่ใครๆ ก็บอกว่า การรวมตัวนั้นยากมาก แต่วันนี้เห็นแล้วค่ะ
การรวมตัวของเราในพื้นที่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเรามีความจริงใจที่จะทำร่วมกันก็คงได้เวลาที่สมควร เพราะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมบูทต่างๆ ที่ทางท่านนายกฯ บอกไว้
ได้เห็นเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่ว่ามีอะไร ก็คงจะขอเปิด ดิฉันขอเปิดกิจกรรมส่งเสริมสื่อประชาสัมพันธ์
เส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท่องเที่ยวสีเขียว@คุ้งบางกะเจ้า ณ บัดนี้ ขอบคุณมากค่ะจากนั้นท่านนายอำเภอพระประแดงมอบของที่ระลึกแก่ท่านรองผู้ว่าฯแล้วถ่ายภาพหมู่ร่วมกันค่ะสองดาราจากช่อง 7 ก็มาร่วมงานด้วยนะคะเป็นอันเสร็จการเปิดงานค่ะแต่ละบูท 5 ตำบล 5 บูท รวมบางน้ำผึ้งก็เป็น 6 ค่ะบูทชุมชนตำบลบางกะสอบบูทชุมชนตำบลทรงคนอง

บูทชุมชนตำบลบางยอ

บูทชุมชนตำบลบางกอบัว

บูทชุมชนตำบลบางน้ำผึ้งบูทชุมชนตำบลบางกะเจ้า

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการกับขนมหยกมณี
ขนมที่หากินยากแล้วนะคะแต่มีให้กินที่คุ้งบางกะเจ้าปั่นจักรยานมากินได้เลยค่ะ

มีการแสดงจากน้องโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอกด้วยค่ะว่าแล้วก็ไปปั่นจักรยานกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ขี่จักรยานรอบสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
นอกจากจะมีสุขภาพดีแล้วยังได้ได้เรียนระบบนิเวศวิทยา
ซึ่งอยู่ในโครงการฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
ที่ครอบคลุมการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะกึ่งสวนพฤกษชาติกว่า 100 ไร่บริเวณด้านหน้า
และอีกกว่า 40 ไร่ที่เป็นแปลงฟื้นฟูป่า เขียวชอุ่มสวยงามเหนื่อยนักพักจอดรถจักรยานมาเดินที่ตลาดน้ำโซนใหม่ วันนี้มีภาพสาวสวยมาฝากค่ะ
วิวสวยที่หน้าร้านป้ากะปิที่เป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียง มุมสวยและมีน้องผ้าขาวม้าน่ารักยืนรับแขกอยู่ค่ะร้านกาแฟ MIAU ของน้องแจ๊ส-น้องลุคส์ LOG 22
เป็นร้านกาแฟที่ใครผ่านมาที่ตลาดน้ำโซนใหม่ต้องแวะมาเช็คอินที่นี่ค่ะ
บรรยากาศชิลชิล จิบกาแฟจิบน้ำมองเห็นเรือกสวน โอค่ะ
ร้านกาแฟ MIAU จะอยู่ตรงสามแยกปากหวานพอดีจะเดินตรงไปหรือจะเลี้ยวขวาได้ตามสะดวกค่ะแต่ที่แน่ๆ แวะซื้อสับปะรดหวานฉ่ำที่ร้านน้องเปิ้ลก่อนเนาะ หรือจะซื้อกุ่ยฉ่ายหน้าบางที่อร่อยสุดสุดแต่ถ้าจากร้านกาแฟเดินตรงเข้ามาที่โซนใหม่จะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวมุสลิมที่อร่อยที่สุดในบางน้ำผึ้ง
เรียกว่าใครมาเที่ยวตลาดน้ำจะต้องแวะร้าน MAVEEแล้วนั่งกินของหวานน้ำแข็งใสที่ร้านชื่นใจที่อร่อยเย็นๆ ชื่นใจเลยนะคะ
และทุกร้านในตลาดน้ำโซนใหม่สามารถสั่งจากร้านโน้นมากินร้านนี้ได้เลยนะคะว๊าว...ถั่งเช่า...เพื่อสุขภาพ...ร้านนี้เขาปังมากนะคะ...ไม่แวะไม่ได้เลยถ้าของแซ่บๆ อร่อยๆ แซ่บนัว มาที่โซนใหม่ไม่มีผิดหวังค่ะ ร้านหมูปลาร้าก็โอเคนะคะร้านนี้กินแล้วรวยค่ะที่นี่ก็มีข้าวซอย-ขนมจีนน้ำเงี้ยว-ไส้อั่วด้วยนะคะ ลำแต้แต้เจ้า
ร้านอยู่ข้างในสุดเดินตรงเข้ามาข้างในเลยนะคะ ลำก๊่ะแต่ถ้าร้านที่ปังปังแซ่บแสบปากต้องร้านครูเจี๊ยบ การันตีความอร่อยแซ่บ ต้องห้ามพลาดแถมเพิ่มเมนูไข่นกกระทา ให้น้องแวนเป็นคนคุมกิจการ จะอร่อยอย่างไรเดินมาที่โซนใหม่ด้านในค่ะถ้าเลี้ยวมาก็จะเจอร้านป้ากะปิ LOG 23 โซนใหม่ขายเสื้อผ้าเกี่ยวกับผ้าขาวม้าทุกอย่างเลยค่ะถัดจากร้านป้ากะปิก็เป็นร้านสบู่เจ้าจุก
ขายสบู่ทำมือทำเองก้อนละ 20 บาท มีกลิ่นผลไม้หลากหลาย กลิ่นหอม ถูตัวสะอาด 6 ก้อน 100 บาท
ที่สำคัญร้านนี้ขายแก้ว YETI ที่มีราคาแค่ 140-150-180-190 บาทเองนะคะ
ช่วงนี้ลดราคาถุงใส่แก้วราคาแค่ 39 บาท 3 ใบ 100 คุยถูกคอมีแถมอีกต่างหากส่วนสาวน้อยขายอะไรหนอที่อยู่ในมือมองไม่ชัด ขอบอกว่าร้านนี้เขามีแต่ของอร่อยทั้งนั้นแต่ถ้าเสื้อผ้า-กระเป๋าต้องมาที่ร้านเอ้เลยค่ะ LOG 26 อุ้มเล็งกระเป๋าไว้แล้วสิ้นเดือนสอยแน่ค่ะร้านนี้เป็นร้านข้าวหน้าเป็ดที่ติดกับร้านปืนบีบีกัน พี่สมศักดิ์กับน้องเป้ ทำข้าวหน้าเป็ดได้อร่อย
ราคา 40-50 บาทเองค่ะ
แต่จากภาพน้องเป้กำลังตักไอศกรีมให้ลูกค้าโพสของกินแล้วหิวเนาะไปปั่นจักรยานหาของกินก่อนนะออเจ้า
เก็บตกบรรยากาศที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งมางานวันนี้ได้รู้จักของกินที่เที่ยวเพิ่มอีกเยอะเลยค่ะ
และที่สำคัญได้รู้ว่าตลาดน้ำบางน้ำผึ้งโซนใหม่มีของกินอีกเยอะที่ยังกินไม่ครบเลย
แถมของซื้อของขายก็ถูกและดี ไม่มาไม่ได้แล้วนะคะเนี่ย
ขอขอบคุณนางแบบจักรยานของอุ้ม ป้าปุ๊ย บ้านริมสวนค่ะสำหรับการเดินทางมาที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง มาได้หลายทางมากเลยค่ะ
ถ้าประสงค์จะนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา
สายแรกทางเรือ : ก็นั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีอุดมสุข แล้วนั่งรถสองแถวหรือมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
มาลงวัดบางนานอกแล้วลงเรือข้ามฟาก
สายที่สองมาทางเรือ : มาลงคลองเตยแล้วลงเรือข้ามฟากมาค่ะ
ส่วนสายที่สามมาทางถนน : มาสาย ปอ.138 มาลงตลาดพระประแดงต่อรถกระเปาะมาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
รถกระเปาะจะจอดตรงข้างที่ว่าการอำเภอพระประแดง หน้ารถเขียนว่าตลาดบางน้ำผึ้ง
ตลาดเปิดเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะ เวลา 07.30-16.00 น.ขอขอบคุณ : เพลง : จักรยาน : วงกะท้อน
BG : ญามี่ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า
Create Date : 25 กันยายน 2561
Last Update : 30 ตุลาคม 2561 1:33:04 น.
Counter : 2526 Pageviews.

26 comments
กำแพงเพชร (3): นครชุม ชีริว
(19 มิ.ย. 2565 16:43:31 น.)
asai bangkok chinatown ที่พักใหม่ย่านเยาวราช แมวเซาผู้น่าสงสาร
(17 มิ.ย. 2565 14:41:40 น.)
ประภาคารสวย ที่พัทยา ชลบุรี พายุสุริยะ
(16 มิ.ย. 2565 18:28:09 น.)
อยุธยา อัมพวา รำลึก ธันวา 63 : ตลาดร่มหุบ ตลาดน้ำอัมพวา ปิดทริปที่วัดบางกุ้ง sawkitty
(14 มิ.ย. 2565 09:46:21 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณSweet_pills, คุณtuk-tuk@korat, คุณเริงฤดีนะ, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณกะว่าก๋า, คุณInsignia_Museum, คุณยังไงก็ได้ว่ามาเลย, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณล้งเล้งลัลล้า, คุณKavanich96, คุณnewyorknurse, คุณหอมกร, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณRananrin, คุณเนินน้ำ, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณกระดิ่งลมเอะโดะ สีแดงยามค่ำคืน, คุณสองแผ่นดิน, คุณmambymam, คุณThe Kop Civil, คุณเกศสุริยง, คุณkae+aoe, คุณJinnyTent, คุณALDI, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณชีริว, คุณNior Heavens Five

  
คุ้งบางกะเจ้าน่าเที่ยวมากนะคะ
เคยไปตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง สวนศรีฯ และพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย
แต่ที่นี่มีอะไรน่าสนใจอีกมาก
ขอบคุณคุณอุ้มสำหรับภาพสวยๆทำให้ได้ชมบรรยากาศงาน
ที่นี่ใกล้กรุงฯ มีโอกาสอยากไปอีกหลายๆครั้งค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 25 กันยายน 2561 เวลา:6:21:30 น.
  
ชอบหมวกจังค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 25 กันยายน 2561 เวลา:7:14:18 น.
  
งานมีบรรยากาศอบอุ่นดีเลย
ชอบเพลงประกอบจัง


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 25 กันยายน 2561 เวลา:8:39:12 น.
  
ชมภาพแล้วอยากไปเที่ยวชมบ้างจังค่ะ
สถานที่ร่มรื่น ถูกใจมากๆเลย
ของกินของขายเยอะไปหมด
น่าสนใจดีค่ะ

วันนี้ชมอย่างเดียวก่อนนะคะ

โดย: mambymam วันที่: 25 กันยายน 2561 เวลา:9:32:39 น.
  
ว่าจะไปหลายรอบแล้วค่ะที่นี่ ไม่ได้ไปสักทีอ้ะ

อ่า..รร.เค้าไม่น่าจะได้อ่านค่ะ ถึงมาอ่านก็คงอ่านภาษาไทยไม่ออก มันเป็นรร.ที่อเมริกาน่ะพี่อุ้ม

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
The Kop Civil Sports Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Travel Blog ดู Blog
สองแผ่นดิน Photo Blog ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Review Food Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 25 กันยายน 2561 เวลา:9:47:20 น.
  
โหวตครับพี่อุ้ม

แต่ละชุมชนย่อมมีอะไรดีดีซ่อนอยู่เสมอ
อยู่ที่ว่าจะนำออกมาเสนอได้อย่างไรนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 กันยายน 2561 เวลา:11:37:42 น.
  
สวัสดีค่ะ พี่อุ้ม
บรรยากาศอบอุ่น
สวยงาม ตามธรรมชาติมากเลยค่ะ
อยากไปบางกระเจ้านานมากแล้วค่ะ
ต้องหาโอกาสไปให้ได้เร็วๆ นี้ค่ะ

โดย: ยังไงก็ได้ว่ามาเลย วันที่: 25 กันยายน 2561 เวลา:12:39:41 น.
  
ไปได้ทางเรือ แถวสรรพาวุธ
กับไปทางอื่นอีกหรือเปล่าครับ หรือเขียนบอกไว้ตอนก่อนแล้ว ขออภัยครับ

v
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 25 กันยายน 2561 เวลา:14:50:07 น.
  


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 กันยายน 2561 เวลา:6:31:56 น.
  

มาเที่ยวด้วยค่ะ
บรรยากาศอบอุ่น
มีทั้งอาหารและของฝากด้วย
โดย: newyorknurse วันที่: 26 กันยายน 2561 เวลา:7:49:13 น.
  
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
รูปเยอะมากเลยค่ะคุณอุ้ม

โดย: หอมกร วันที่: 26 กันยายน 2561 เวลา:7:54:33 น.
  
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ... ได้ยินชื่อมานานแล้วค่ะ
ไว้ต้องหาโอกาสไปบ้างแล้ว

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 26 กันยายน 2561 เวลา:10:38:02 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม

หนังสือของกฤษณมูรติ
มีทั้งที่อ่านง่ายและอ่านยากเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 กันยายน 2561 เวลา:13:37:27 น.
  
แค่เห็นสินค้าโอท็อป
ของแฮนด์เมด ก็ทำเอาอยากไปเที่ยวแล้วค่า

พรุ่งนี้มาโหวตให้ค่ะ
โดย: JinnyTent วันที่: 26 กันยายน 2561 เวลา:19:12:13 น.
  
น่าไปมากค่ะ พิธีกรหญิงตัวจริงก็น่ารักสุด ๆ เลย
โดย: เนินน้ำ วันที่: 26 กันยายน 2561 เวลา:20:23:00 น.
  
ส่งกำลังใจค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 27 กันยายน 2561 เวลา:0:02:16 น.
  
เห็นแล้วอยากไปบางกะเจ้าอีกแล้วครับ
โดย: The Kop Civil วันที่: 27 กันยายน 2561 เวลา:0:47:51 น.
  


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 กันยายน 2561 เวลา:6:46:24 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
ล้งเล้งลัลล้า Travel Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Food Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Review Food Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Sports Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
บางกะเจ้ายังไม่เคยไปเลยค่ะ คงต้องตามคุณอุ้มไปสักทริป
โดย: เกศสุริยง วันที่: 27 กันยายน 2561 เวลา:7:07:14 น.
  
โอ้โหลายตามาก รูปจัดเต็มทีเดียว
โดย: ดา ดา วันที่: 27 กันยายน 2561 เวลา:8:30:01 น.
  
บางกะเจ้าน่าไปเที่ยวมากค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 27 กันยายน 2561 เวลา:8:58:01 น.
  
มะวานติดโหวตพี่อุ้ม
วันนี้มาให้กำลังใจแล้วค่ะ
โดย: JinnyTent วันที่: 27 กันยายน 2561 เวลา:13:52:13 น.
  
คุ้งบางกะเจ้าน่าเที่ยวจังค่ะ
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งยังไม่เคยไปเลย
โดย: ALDI วันที่: 29 กันยายน 2561 เวลา:23:00:50 น.
  
ภาพสวยงามค่ะ
โหวดให้นะคะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 30 กันยายน 2561 เวลา:20:28:55 น.
  
งานพวกนี้ยากตรงชื่อแขกสำคัญในงานนี่แหละ เป็นผมไม่รู้จักใครเลยแหงๆ
ผมยังไม่เคยไปบางกะเจ้าเลยครับ เคยขับรถไปงานศพแถวๆนั้นหนนึง แต่ยังไม่ได้ไปตรงที่ปลูกป่า ทั้งที่ ปตท. เป็นสปอนเซอร์หลักแท้ๆเลยนะเนี่ย
สินค้าในงานน่ากินหลายอย่างเลย อิอิ (มองแต่อาหาร)
โดย: ชีริว วันที่: 30 กันยายน 2561 เวลา:22:10:40 น.
  
สวัสดียามค่ำครับคุณอุ้มสี
ขอบคุณที่แวะเข้าไปทักทายในบล็อกขิงผมครับ
บรรยากาศงานดูอบอุ่นดีครับ
โหวตครับ
โดย: Nior Heavens Five วันที่: 30 กันยายน 2561 เวลา:22:17:06 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]

บทความทั้งหมด