ตอนที่ 6 ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง : แวะมาถือศีลกินผักกันนะคะ


ยังคงอยู่ที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรังค่ะ เห็นข้อความโบชัวร์ก็เลยนำมาฝาก
"ร่วมงานประเพณีถือศีลกินเจ สัมผัสถึงศรัทธา เสน่ห์ในรอยบุญ...ที่จะพบได้ในเมืองตรัง"
ต้องขอบคุณ ททท. จังหวัดตรัง ที่พาไปที่ศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดตรัง
ซึ่งรู้สึกเลื่อมใสและศรัทธาจนต้องนำมาฝากค่ะ
สำหรับงานถือศีลกินผักนั้นจัดให้ขึ้นระหว่างวันขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน
ก่อนวันพิธีหนึ่งวันในช่วงเช้าจะมีพิธีตั้งโต๊ะบวงสรวงอัญเชิญเทพเจ้าแห่งองค์พระพุทธเจ้า 7 พระองค์
พระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ โดยชาวจีนในจังหวัดตรังนั้นจะนุ่งขาวห่มขาวไปถือศีลกินผักกันที่ศาลเจ้าต่างๆ
เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ปีนี้ที่จังหวัดตรัง จะเริ่มกินเจในวันที่ 27 กันยายน 2554
ว่าแต่คุณๆ ตีตั๋วรถทัวร์ จองตั๋วรถไฟหรือ บุ๊คเครื่องบินกันหรือยังเอ่ย ??


อุ้มก็เลยนำเสนอภาพของศาลเจ้าฮกเกี้ยนซึ่งเป็นศาลเจ้าแห่งแรกที่ทาง ททท.จังหวัดตรังพาไปชมค่ะ
จากท่าเรือกันตังเลียบแม่น้ำตรังไปทางทิศเหนือจะเห็นอาคารไม้ 2 ชั้นขนาด 3 ห้อง
ตัวอาคารทาสีเหลืองหลังคาสีเขียวโดดเด่นมาก
โดยศาลเจ้าฮกเกี้ยนนั้นตั้งอยู่ที่ถนนคลองภาษี ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-251081
ซึ่งเป็นอาคารแบบโบราณมุงด้วยหลังคากระเบื้องซีเมนต์ที่สวยงาม เมื่อเราเดินเข้าไปชมบรรยากาสภายในศาลจะเห็นถึงความโอ่งโถงกว้างขวาง
ใช้เป็นที่ให้บริการแก่คนไทยเชื้อสายจีนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 หรือในยุคของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
(คอซิมบี้ ณ ระนอง)
นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 112 ปีแล้วโดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2442


สืบเนื่องจากบรรดาลูกหลานเชื้อสายชาวจีนฮกเกี้ยน ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ซึ่งต่างก็ระลึกถึงและภาคภูมิใจในประวัติของบรรพบุรุษต้นตระกูล
ที่สร้างคุณงามความดีให้แก่ลูกหลานและแผ่นดินไทย
ซึ่งแต่ละท่านได้อุตส่าห์เดินทางอพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยน ประเทศจีน
นับตั้งแต่เข้ามาพึ่งใบบุญใต้ร่มโพธิสมภารต่างก็ได้ตั้งหน้าขยันหมั่นเพียรและเก็บหอมรอมริบ
จนสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ตนเองและได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมือง
ล้วนมีส่วนช่วยให้ยุคสมัยศิลปะจีนฮกเกี้ยนปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป เช่น ตึกอาคารแบบศิลปะจีนเก่าแก่และศาลเจ้าโบราณต่างๆ
จนกลายเป็นมรดกตกทอดตราบเท่าทุกวันนี้


จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการฟื้นฟูประเพณีถือศีลกินผัก
จนเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เพราะในแต่ละปีจะมีคนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลมาสู่จังหวัดตรัง
เพื่อร่วมปฏิบัติและชมพิธีการถือศีลกินผัก
สืบเนื่องมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินในจังหวัดตรัง
ได้มารวมกันให้นายลิ่มก๊กจุ้ย เป็นผู้อันเชิญกระถางธูปของเทพเจ้า 9 พระองค์ จากเมืองจีนมาบูชาร่วมกัน
นับเป็นครั้งแรกของการจัดงานถือศีลกินผักจังหวัดตรัง โดยจัดงานอยู่ที่บริเวณวัดปอน (วัดประสิทธิชัย)
ต่อมาเมื่อมีผู้ร่วมพิธีมากขึ้น ชาวจีนก็ได้ร่วมกันจัดหาที่ดินและสร้างศาลเจ้า
ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2447 ค่ะ


ประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง
ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีน
ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมในจังหวัดตรัง
ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน
ที่น่าไปสัมผัสถึงศรัทธาและความเชื่อจริงๆ ค่ะ
ซึ่งเมื่อถึงวันถือศีลกินผัก
ลานกว้างๆ แห่งนี้ก็จะแออัดด้วยผู้คน
ที่มาทำบุญกันอย่างเนืองแน่น
จนทำให้สถานที่คับแคบเลยเจ้าค่ะ


เมื่อถึงหน้าเทศกาลชาวไทยเชื้อสายจีนผู้นับถือและศรัทธาในประเพณีถือศีลกินผัก
จะงดรับประทานอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์พืชผักที่มีกลิ่นฉุนตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ทุกชนิด
และนุ่งขาวห่มขาวตลอดระยะเวลาของงานประเพณี 9 วัน 9 คืน
ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าฮกเกี้ยนกงก้วนเริ่มก่อสร้างในเมื่อปี พ.ศ. 2442
นับเนื่องมาถึงปัจจุบันมีอายุ 112 ปีแล้วนะคะ
ซึ่งสร้างในสมัยของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)
อดีตเจ้าเมืองตรังในขณะนั้นค่ะ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางมาค้าขายที่อำเภอกันตังได้พักค้างคืน
และทำกิจกรรมทางเชื้อสายฮกเกี้ยนเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนฮกเกี้ยนด้วยค่ะ


ชาวฮกเกี้ยนที่เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่จะเดินทางเข้ามาทางแหลมมลายู ประเทศมาเลเซีย
มาปักหลักฐานอยู่ที่หมู่บ้านท่าจีน (บ้านท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดตรังในปัจจุบัน)
และหมู่บ้านย่านซื่อ (ตำบนย่านซื่อ อำเภอกันตรัง จังหวัดตรังในปัจจุบัน)
ต่อมาก็ได้เดินทางมาปักหลักฐานอยู่ที่อำเภอกันตังซึ่งเป็นพื้นที่ศาลเจ้าในปัจจุบันค่ะ
จากการที่ได้มาที่ศาลเจ้าฮกเกี้ยนแห่งนี้ได้สัมผัสถึงประเพณีและวัฒนธรรมของชาวจีนฮกเกี้ยนที่น่าเลื่อมใสค่ะ


แค่อุ้มเดินเข้าไปกราบไหว้ทางด้านนอกก็บังเกิดศรัทธาแล้วค่ะ เมื่อเดินมาถึงด้านหลังก้จะเป็นที่กราบไหว้บูชาองค์มาจ้อโป้ว เจ้าแม่แห่งทะเลหรือเจ้าแม่ทับทิม
ที่อัญเชิญมาจากประเทศจีนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แทนที่องค์เดิม
ที่ถูกกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยนำไปทิ้งทะเลที่ปากแม่น้ำตรังค่ะ


เทพเจ้ากวนอูหรือเทพเจ้าองค์ใดกันหนอสงสัยค่ะว่าทำไมหลังคาเปิดโล่งทำไมคะ
ใครจะให้คำอธิบายได้ไหมเอ่ย ????


สิ่งหนึ่งที่อุ้มได้รับจากการมาไหว้ศาลแห่งนี้คือได้เห็นความงามของสถาปัตยกรรมสมัยก่อนที่ออกแบบได้สวยงามลงตัว


สมาคมฮกเกี้ยนแห่งนี้เป็นหลักฐานที่บอกเล่าเรื่องราวของชาวจีนโพ้น
ที่นี่เป็นศูนย์รวมชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่มาขึ้นที่ท่าเรือกันตังเพื่อตั้งถิ่นฐาน
และนี่คือจุดเริ่มต้นของการถือศีลกินผักจังหวัดตรังค่ะ ซึ่งคุณจะเห็นภาพบรรพบุรุษต้นตระกูลของชาวตรังเชื้อสายจีนเลยค่ะ


เก้าอี้บ่งบอกให้เห็นถึงอายุการใช้งานยาวนาน แหล่มค่ะ


น้องอ้อยกำลังอธิบายถึงประเพณีของชาวจีนที่ให้ความสำคัญกับประเพณีการตาย
โดยเฉพาะพิธีศพของบุพการี ผู้เป็นบุตรหลานจะต้องจัดอย่างดีที่สุด
เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา
เพื่อให้เกียรติแก่ผู้ตายและส่งผู้ตายไปยังภพภูมิที่ดี และบุตรหลานที่ยังมีชีวิตอยู่มีความเจริญรุ่งเรือง
มีความรักใคร่สามัคคีกัน เมื่อชาวจีนอพยพไปอยู่ที่ใดจะนำเอาขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติตนไปปฏิบัติ
โดยการจัดพิธีศพเป็นไปตามแบบของชาวจีนฮกเกี้ยนโดยแท้ค่ะ

โดยจะนิยมตั้งศพไหว้เป็นจำนวนวันเลขคี่ 3 วัน 5 วัน หรือ 7 วัน ซึ่งหากเกิน 7 วัน
จะต้องดูวันฝังให้เหมาะกับธาตุของผู้ตายเพื่อไม่ให้ตกวันธาตุไฟและธาตุน้ำ
โดยการตั้งศพไหว้ปัจจุบัน
มีการสวดพระอภิธรรมศพตามพิธีทางพุทธศาสนาด้วยค่ะ


เห็นภาพอย่างนี้แล้ววันที่ 27 กันยายน 2554
เรามาถือศีลกินผักกันที่เมืองตรังกันนะคะ
BLOG หน้าตอน 7 พาไปสักการะที่ศาลเจ้าฮงสั้นซี่ค่ะ

ขอขอบคุณ
BG : คุณตะวันสีชมพู
banner : คุณ no filling
กรอบ : น้อง KungGuenter
กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
เพลง : ขุนเขายะเยือก (อคูสติก) : นิด ลายสือ
โค้ดแต่ง BLOG : ป้ามด & น้องดอกหญ้าเมืองเลย
ข้อมูล : เวปตรังโซน : เวปกูเกิ้ล : ททท.จังหวัดตรัง
ของแต่ง BLOG : คุณชมพร & น้องญามี่ & คุณเนยสีฟ้า
Create Date : 16 กันยายน 2554
Last Update : 7 ตุลาคม 2555 1:09:26 น.
Counter : 6959 Pageviews.

54 comments
เรื่องหวาดเสียวของพ่อ และเรื่องน่ารักๆของเธอ ... tanjira
(17 พ.ค. 2565 15:38:08 น.)
เรื่องที่อยากเล่า เรื่องของคุณยาย (งานตะพาบครั้งที่ 301) comicclubs
(16 พ.ค. 2565 15:58:08 น.)
ไม่รู้ว่าเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงลูก? tanjira
(15 พ.ค. 2565 15:57:38 น.)
ชีวิตช่วงนี้.. nonnoiGiwGiw
(13 พ.ค. 2565 16:00:13 น.)
  
เพิ่งไปตรังมาเมื่อซักสามสี่เดือนก่อนค่ะ เมืองน่าอยู่ดีนะคะ ^^

ป.ล.สถานีรถไฟกันตรังสีแจ่มมว้ากกก
โดย: ratta IP: 58.9.67.123 วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:12:32:45 น.
  
สวัสดียามบ่ายค่ะคุณอุ้ม
โดย: Calla Lily วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:12:47:06 น.
  
ปีนี้ตั้งใจจะทานเจ เหมือนกันค่ะพี่อุ้ม
โดย: kwan_3023 วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:13:12:15 น.
  
สวัสดีตอนบ่ายๆ ครับคุณอุ้ม .....

แวะมาสักการะศาลเจ้าฮกเกี้ยนครับ ว่าแต่มีรูปเดียวเองเหรอครับ เดี๋ยวคงมาเพิ่มรูปใช่ไหมเนี่ย .....

โดย: NET-MANIA วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:13:28:43 น.
  
เพิ่งกระย่องกระแย่ง มาสวัสดีได้ค่ะ
มีแต่ความสุขกายสบายใจนะคะน้องอุ้ม


โดย: nart (sirivinit ) วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:14:33:02 น.
  

คุณอุ้มกินเจทุกปีรึป่าวคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:14:36:15 น.
  
รูปผมเองครับพี่อุ้ม

ที่บ้านผมอยู่วารินเลยรอดครับไม่ท่วม
แต่เมื่อคืนนี้เข้าในเมืองผมเห็นคนย้ายขึ้นมาอยู่ข้างๆทางเพียบเลยครับ
โดย: พระจันทร์ของขวัญ (Great_opal ) วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:14:52:51 น.
  
image by free.in.th
---------------------------
เมื่อวานฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาวิกฤตมาก น้ำท่วมเร็วจนวุ่นวายไปหมด บ้านครูเกศอยู่ฝั่งแม่น้ำน้อยค่ะ ยังไม่ท่วม แต่เมื่อวานประตูกักน้ำตำบลพระงาม สิงห์บุรีพังแล้ว แม่น้ำน้อยน่าจะไม่รอด เพื่อนโทรมาบอกว่าน้ำอยู่ที่ค่ายบางระจันอยู่ค่ะ ไม่น่าจะเกินสองวัน ก็จะมาถึงวิเศษชัยชาญแล้ว ช่วงนี้แวะมาบ้างหายไปบ้างอย่าโกรธนะคะ ชีวิตรอบกายดูวุ่นวายไปหมด ขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณอุ้ม
โดย: เกศสุริยง วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:15:01:08 น.
  
เที่ยวตรังต่อกับคุณอุ้มค่ะ
พร้อมส่งกำลังใจถึงชาวไทยด้วยค่ะ
ปีนี้น้ำเยอะจังนะคะ

คุณอุ้มสบายนะคะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:15:23:37 น.
  
ศาลเจ้าที่นี้จะคึกคักเป็นอย่างมากในช่วงกินเจ

พี่อุ้มน่าจะได้ไปช่วงกินเจปลายเดือน

อาหารเจอร่อยหลายอย่างคะ
โดย: aenew วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:15:26:10 น.
  
สวัสดีค่ะคุณอุ้ม

ตามไปเที่ยวต่อ โอ๋ก็ทำงานจนลืมวันลืมเวลาไปเลย ใกล้ถือศีลกินเจกันแล้ว กินเจน่าจะทำได้ง่าย ๆ แต่ถือศีล แหะ แหะ ได้แต่หัวเราะแห้ง ๆ
โดย: oa (rosebay ) วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:15:51:44 น.
  
ประเพณีดั้งเดิมของชาวจีนที่จังหวัดตรัว ทราบจากคุณ อุ้มค่ะ

นั่นซิ สงสัยเหมือนกันว่ามีเพื่อนบอกว่าไปจำศิลเมื่อวาน

ยังสงสัยว่า ทำผิดไร ? ไม่กล้าถามว่าทำไมต้องจำศิลวันนี้ กำลังยุ่งๆอยู่ ?

ขอบคุณมากค่ะคุณอุ้ม ได้เรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์ค่ะ
โดย: YUCCA วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:16:00:19 น.
  
พี่อุ้มคะ...สวัสดีค่ะ ช่วงนี้ยุ่งกับเจ้าตัวเล็กไม่ค่อยได้มาทักทายเลย ขอโทษด้วยนะคะ ^^
โดย: หัวใจแก้ว วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:16:19:51 น.
  
ถ้าส้มตำเป็นผัก ผมก็กินผักประจำนะพี่
หมายเหตุ ถ้าเค้าไม่ตำลาวใส่ปลาร้ามานะ
โดย: REX-REX วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:16:26:25 น.
  
เปลี่ยน head blog อีกแล้วขยันจริง ๆ
ปีนี้ชวนน้องอุ้มมากินเจด้วยกันค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:16:49:30 น.
  
งั้นช่วงนั้นพี่อัพบล๊อกอาหารเจดีกว่าเนอะ
เพราะพี่ก็กินเจเหมือนกันค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:19:19:05 น.
  
โห คุณอุ้มนี่ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยแล้วม้าง
ตรังนี่ ผมยังไม่เคยไปเลยครับ เดี๋ยวต้องหาโอกาสไปเที่ยวสักครั้ง
อาหารที่ยกไปแจมนี่
อร่อยๆทั้งนั้นเลย น้ำพริกกะปิ ปลาทูนี่ของโปรดเลยนะครับ
โดย: multiple วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:19:54:03 น.
  
ตามไปเที่ยวตรังต่อ
เก้าอี้ตามภาพน่าจะเก่าจริงๆ

เขาว่ากันว่าคนจีนฮกเกี้ยนจะทำอาหารอร่อย
โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:20:17:13 น.
  
ไปตรัง ได้ไปกินหมูย่างกับเค้กรึเปล่าคะ...
เค้กนี่ ถ้าจะให้อร่อยต้องเค้กรสเลิศตรานกยูงที่อยู่แถวข้างๆสถานีรถไฟน่ะชอบสุดแล้ว

เห็นรูปคุณอุ้มถ่ายกับตุ๊กๆสีเขียวหน้ากบในบล็อกคุณ Gunpung ก็รู้ได้ทันทีค่ะ ว่าไปตรังมา

ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี ยินดีที่ไปเยี่ยมเยือนค่ะ ^^
โดย: Philomath วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:20:18:38 น.
  
อยากไปเที่ยวบ้างจังอะ
โดย: น้องผิง วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:22:40:30 น.
  
ยังไม่เคยไปเที่ยวปักษ์ใต้สักทีค่ะ ได้แต่เที่ยวตามบล็อกเพื่อน ๆ ไปก่อน เมืองตรังนี่ก็น่าเที่ยวเหมือนกัน คิดว่าสักวันคงได้ไปเห็นด้วยตา ขอบคุณคุณอุ้มที่พาเที่ยวนะคะ
โดย: haiku วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:22:55:24 น.
  
ตามมาเที่ยวต่อด้วยคนแล้วนะคะ วันนี้ได้ดูรูปครบค่ะ คิคิ
โดย: วิสกี้โซดา วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:23:24:00 น.
  
แวะมาทักทายและขอบคุนกำลังใจที่ไปส่งให้ที่บ้านด้วยค่ะ ว่างๆๆแวะไปทักทายน้องคนนี้อีกนะคะ
โดย: ดอกหญ้าในHouston วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:2:10:23 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม

แบบนี้ 27 กันยา
พี่อุ้มจะลงไปตรังอีกรอบใช่ไหมครับ อิอิอิ


อาคารเค้าสวยมากเลยครับพี่อุ้ม
อนุรักษ์ไว้ดีเชียวครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:6:10:04 น.
  
เคยไปไกลสุดแค่ประจวบฯ ค่ะ
โดย: redclick วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:8:29:16 น.
  
ทานเจ อยู่กับบ้านละกันนะพี่อุ้ม ไปไม่ถึงตรังเพราะไกลอะค่ะ


พยายามทานให้ได้ทุกปีอยู่แล้ว ปีนี้กินเจเริ่ม 27 ที่จะถึงหรือนี่ นึกว่าตุลาอีกแน่ะ
ขอบคุณพี่อุ้มนะค้าที่บอก
โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:10:15:03 น.
  
สวัสดีค๊าพี่อุ้ม

อ่านแล้ววันที่27นี้พี่อุ้ม
และเพื่อนๆก็จะถือศีลเจ
กันและแล้วนะค่ะ^^!
อยากเห็นภาพศาลเจ้าอองซานซีอ่ะรอชมคับ
.
.
ปล..ขอบคุณมากๆค่ะ
ตามไปดูเม้นท์ที่แบน
ส่งสัยแพมจะเขียนตกๆ
หล่นๆเลยทำให้ถูกระบบแบน..ขอบคุณอีกครั้งมากๆค่ะ(/^^!/^`!_/^!_/^!_/^^!_!/^`!_/^!_/^!_^)
======= Have A Nice Day Ja!!=======
:・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・:・:
☆^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^☆
โดย: mastana วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:10:28:20 น.
  
ขยันมากๆพี่อุ้ม เขาจ้าง5000 ทำ 10,000 นึง เลยทีเดียว คริๆๆๆ
กำลังปั่นๆๆๆ...เกร็งๆยังไงไม่รู้วิชาการน่ะ กลัข้อมูลผิดพลาดเขาจะไม่ให้เข้าจังหวัดเขาอีกนะพี่อุ้มมมมมม....
ปล.มีคนมาขายของในบ้านพี่อุ้มด้วยเหรอ...ขายมั่งงง
โดย: โจนบ้ากับป้าแก่ๆ วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:15:29:47 น.
  
ไม่ได้ไปเที่ยวใต้มานานแล้วค่ะ ..แวะมาเที่ยวด้วยคน
โดย: never the last วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:16:03:31 น.
  

มาดูหนูเริ่มทำนิทานนะคะใช้ได้ไหมคะ
โดย: เจ้าการะเกด วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:16:05:30 น.
  


ตามมาเที่ยวกับคุณอุ้มต่อจ้ะ

ภาพกล่องเม้นส์น่ารักจังเลยค่ะ
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:17:01:12 น.
  
นั่งนึกสักพัก
แล้วบอกตัวเองว่า
"เรายังไม่เคยไปตรัง"

จะต้องหาโอกาสไปบ้างแล้วค่ะ

เห็นภาพสวย ๆ ในบล็อกนี้

แล้วกิเลสพลุ่งพล่าน

อิอิ
โดย: โสดในซอย วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:20:09:11 น.
  
image by free.in.th
-----------------------------------
ขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีให้ บ้านครูเกศยังไม่ท่วมค่ะเพราะถมที่สูงนิดนึง แต่ท้องทุ่งนาใกล้บ้านกลายเป็นทะเลสาปแล้วค่ะ วันนี้งานกินขนมชมแม่น้ำก็แสดงเป็นวันสุดท้ายเพราะน้ำแม่น้ำน้อยเอ่อล้นมามาก จนท่วมพื้นที่จัดงาน งานcancleไปสามงานแล้วค่ะ แย่จริงๆน้ำท่วมมีผลกระทบทุกๆคนเลย ขอบคุณอีกครั้งสำหรับกำลังใจที่มีให้นะคะคุณอุ้ม
โดย: เกศสุริยง วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:21:44:19 น.
  
เข้ามาหลายรอบแล้วพี่

แต่ไม่ได้เม้นท์ 555แหม มาแต่ละที เพิ่มรูปตลอดเลยนิ


ขยันจริงๆเลย ผมล่ะขี้เกี๊ยจ ขี้เกียจ

อิอิ วันนี้ว่าจะปั่นกระทู้

ดึกๆ นะพี่

กำลังเรียกสมาธิอยู่ ถ้าไม่หลับก่อน 555
โดย: อสูรกายไทฟอน วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:22:18:25 น.
  
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:22:23:03 น.
  
ตะลุยตรังเที่ยวนี้

คุณอุ้มไปทั่วจริงๆ

นักล่าฯไป ไม่ค่อยได้ไปศาลเจ้าอะไรเหล่านี้เลยค่ะ แหะ เน้นกินลมชมวิว
โดย: นักล่าน้ำตก วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:6:17:28 น.
  
สวัสดีวันหยุดค่ะคุณอุ้ม

ถ้วยนี้ยกมาฝากค่ะโดย: Calla Lily วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:9:10:32 น.
  
โห...พี่อุ้ม เขียนได้ระเีอียดดีจังเลยค่ะ
บล๊อกสวย นางแบบใส อย่างนี้ไม่โหวตให้ไม่ได้แล้วค่ะ
โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:14:14:19 น.
  เพลงแบบนี้เพราะดีเหมือนกันนะคะพี่อุ้ม


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:15:18:10 น.
  
สิ้นเดือนนีก็กินเจแล้วนะคะ ส้มคงจะไม่กินครบกำหนด เพราะแถวบ้านไม่ค่อยขายกันค่ะ ถ้าจะกินต้องนั่งรถไปห้างหรือในตลาด
โดย: ส้มแช่อิ่ม วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:17:06:36 น.
  
พี่อุ้ม นี่เป็นนักจอมหาข้อมูลจริง ๆ


เพลงก็เพราะ
โดย: ปันฝัน วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:19:29:12 น.
  
ตามมาเที่ยวกับพี่อุ้มต่อค่ะ ข้อมูลครบถ้วน น่าสนใจมากๆเลยค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:21:46:04 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
สวัสดีค่ะ พี่อุ้มแวะเอากลอนหวานๆ มาฝากค่ะ
กินเจ ปีนี้ มิลจะพยายามกินให้มากวันที่สุด เท่าที่จะทำได้เลยอ่ะ
โดย: มิลเม วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:22:09:59 น.
  
ยังไม่ได้เลยค่ะพี่อุ้มขา
โปสการ์ดโดนน้ำท่วมหรือป่าวอ่า
โดย: มิลเม วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:22:33:55 น.
  
เออใช่ ใกล้เทศกาลกินเจแล้วนี่เนอะ คนกินเจไปเมืองตรังช่วงหน้าเจสบายเลย ไม่ต้องหาของเจให้เหนื่อย เพราะกินเจกันทั้งเมืองเลย
โดย: haiku วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:23:42:16 น.
  

[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]
[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]


พี่ป๊อด แว๊ะมาเยี่ยมด้วยความคิดถึงจ้า..ไม่ได้มากับสายน้ำหรอกนะ.อิอิ..

. วันนี้คุณคิดถึงเพื่อนๆแล้วหรือยัง..

ขอบคุณ สำหรับเม๊นท์..p'pord / รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ. .. take-care


โดย: พี่ป๊อด วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:0:26:56 น.
  


อรุณสวัสดิ์ค่ะ พี่อุ้ม

ตามมาเที่ยวต่อกับพี่อุ้มด้วยคนค่ะ
อืมม์..ใกล้ถึงเทศกาลกินเจแล้วนะคะนี่
จำได้ว่าช่วงเดียวกันนี้ของทุกปี
น้ำจะท่วมและผักแพงตลอดเลยเน๊าะคะ

วันนี้ทำงานมีความสุขมากๆนะคะ

โดย: nLatte วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:7:19:30 น.
  
ใกล้เทศกาลทำบุญ และทำดี อีกแล้ว
ปีนี้ผักน่าจะแพงกว่าทุกปี
เพราะน้ำท่วมหลายแห่ง
แต่ที่แน่ ๆ
มาชวนคุณอุ้มไปฟังเพลงที่บ้านอีกวันค่ะ
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:7:27:03 น.
  


สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณอุ้ม
ดูภาพสถานที่เก่าแก่เพลินไปเลยค่ะแม่หมูชอบ

อุ้มสีTravel Blogดู Blog
แม่หมูโหวตสาขาท่องเที่ยวให้คุณอุ้มนะคะ

รอติดตามตอนต่อไปค่ะ
โดย: jamaica วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:7:37:21 น.
  

Friends18.com Orkut Scraps
อรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์ค่ะ น้องอุ้ม แวะมาทักทายกันนะ
โดย: KeRiDa วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:7:38:18 น.
  
สวัสดีค่ะ พี่อุ้ม
ใกล้ช่วงเทศกาลกินเจแล้ว แวะมากินบรรยากาศก่อนค่ะ
โดย: Gunpung วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:7:51:26 น.
  
แวะมาเที่ยวตรังอีกครั้ง

ได้รับโปสการ์ดแล้วครับ ขอบคุณในน้ำใจที่มอบให้เสมอ

เซอร์ไพร์ส
โดย: tiensongsang วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:7:58:30 น.
  
ศาลเจ้าที่เชียงราย ตรงกลางก้เปิดแบบนี้เหมือนกัน ไม่เข้าใจครับ อาจจะเพื่อระบายควันธูปมั้ง

ว่าแล้วก็ขอย้อนไปดูตอนตุ๊กๆก่อนเน้อ
โดย: Tangible วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:8:40:08 น.
  

น้องสาวเคยพาซิ่งมอเตอร์ไซด์ไปดูศาลเจ้าแห่งนี้เมื่อคราวที่พี่อ้อมาเมืองตรัง 2 ปี ก่อน(ไวจังแฮะ)
แต่ดูแค่ภายนอกเพราะศาลปิด..

พี่อ้อกินเจเหมือนกัน
แต่ไม่กินไกลถึงเมืองตรัง
กินแค่ที่อรัญประเทศ
เพราะมีสัมมนาที่นั่นชั่วกินเจพอดีโดย: เริงฤดีนะ วันที่: 20 กันยายน 2554 เวลา:15:13:47 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]

บทความทั้งหมด