ตอนที่ 3 ความประทับใจที่ได้มาเยือนพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

เข้าสู่ตอนที่สามของการมาตะลอนทัวร์เมืองละโว้ จ.ลพบุรีเมื่อ 3-4 มกราคม 2558
กับครอบครัวตัวอ. ่ค่ะ
พี่อ้อ พี่สาวคนโต เริงฤดีนะ / พี่อ้อม พี่สาวคนรอง คนผ่านทางมาเจอ และคุณนายอุ้มสี
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีคลิกที่นี่ไปอ่านตอนที่ 1 วันพักผ่อนไปเที่ยวจ.ลพบุรี ตะพาบหลัก กม.121


คลิกที่นี่ไปอ่านตอนที่ 2 : ครอบครัวตัวอ.พักที่โรงแรม the GRAND place จ.ลพบุรีพระนารายณ์ราชนิเวศน์
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2209
เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ณ เมืองลพบุรี
แบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน
กำแพงพระราชวังก่ออิฐถือปูนมีใบเสมาเรียงรายบนสันกำแพง
มีซุ้มประตูทั้งหมด 11 ประตู
ที่ซุ้มประตูและกำแพงพระราชฐานชั้นกลางและชั้นในมีช่องเล็กๆ เจาะเป็นรูปโค้งแหลมคล้ายบัว
เรียงเป็นแถวสำหรับวางตะเกียง ประมาณ 2,000 ช่อง


ประตูทางเข้าเป็นทรงจตุรมุขมีช่องทางเข้าโค้งแหลม
ตรงจั่วซุ้มประตูตกแต่งลายกระจังปูนปั้นที่วิวัฒนาการมาจากดอกบัว
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ.2399
เพื่อให้เป็นราชธานีชั้นในและพระราชทานชื่อว่า พระนารายณ์ราชนิเวศน์


สามล้อและจักรยานเป็นของตกแต่งมุมให้ถ่ายรูปทางด้านขวามือเลยทางเข้าค่ะ


เปิดให้เข้าชมในเวลา 09.00-16.00 น. หยุดวันจันทร์วันเดียว
อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 30 บาท แต่ตอนอุ้มไปวันที่ 4 มกราคม 2558 เข้าชมฟรี
แล้วจะเริ่มเก็บค่าเข้าชมตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไปค่ะ


พระพุทธรูปนาคปรก ศิลปะลพบุรี สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 18
ตามความเชื่อในพุทธศาสนามหายานซึ่งหมายถึงยานอันกว้างใหญ่
สามารถขนผู้ที่นับถือข้ามห้วงแห่งสังสารวัฏไปได้เป็นจำนวนมาก
ตามพุทธประวัติเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อฝนตกหนัก
พญานาคมุจลินทร์ซึ่งอาศัยอยู่ในสระโบกขรณีใกล้ๆ ได้ขดกายแผ่ผังพานบังฝน
มิให้พระวรกายโดนฝนเป็นเวลา 7 วัน
ดังนั้น จึงนิยมสร้างพระพุทธรูปนาคปรก ซึ่งพบมากในจังหวัดลพบุรี

พระที่นั่งจันทรพิศาล
ตามบันทึกของชาวฝรั่งเศสกล่าวว่า เป็นหอประชุมองคมนตรีสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ
ต่อมาพ.ศ.2401โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นใหม่บริเวณที่เดิมเป็นพระที่นั่งสถาปัตยกรรมแบบไทยแท้
ใช้เป็นท้องพระโรง
ด้านหน้ามีมุขเด็จสำหรับออกให้ข้าราชการเฝ้า


ภายในแบ่งเป็นท้องพระโรงหน้าด้านทิศตะวันออก
และท้องพระโรงด้านทิศตะวันตกกั้นด้วยประตู
ซึ่งกั้นระหว่างเขตพระราชฐานชั้นกลางและเขตพระราชฐานชั้นใน
ซึ่งในส่วนท้องพระโรงหลังมีบันไดเข้าออก 4 ช่องทาง
นอกจากนั้นยังมีทางเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานมงกุฏ


พระที่นั่งจันทรพิศาล เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงไทย
เป็นห้องจัดแสดงเรื่องประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม วัฒนธรรม
และพระราชประวัติของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
และห้องด้านหลังจัดแสดงงานประณีตศิลป์สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์
อุ้มลองใช้กล้องแบบพาโนราม่าเป็นครั้งแรกยังไม่ชินเท่าไหร่ ภาพเลยขาดค่ะ เสียดายจัง


หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ
ประกอบไปด้วยอาคารทั้งหมด 4 หลังโดยด้านหน้าสูง 2 ชั้น ด้านหลังมีความสูง 3 ชั้น
ส่วนหน้าตรงกลางเป็นบันไดขนาดใหญ่ขนาบด้วยมุขซึ่งยื่นออกมาทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
หลังคาเป็นโครงสร้างไม้ทรงปั้นหยา-ยกจั่วสูง
ชายคาสั้นกุดมุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วยทับแนวด้วยปูนปั้นแบบจีน
ผนังเจาะช่องหน้าต่างระหว่างเสาและมีทุกชั้น


พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท
สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2209
เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกรับคณะราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
มียอดแหลมทรงมณฑป ศิลปกรรมแบบไทยผสมผสานกับฝรั่งเศส
ประตูและหน้าต่างท้องพระโรงด้านหน้าทำเป็นรูปโค้งแหลมแบบฝรั่งเศส
ส่วนตัวมณฑปด้านหลังทำประตูหน้าและหน้าต่างเป็นซุ้มเรือนแก้วฐานสิงห์แบบไทย


ตรงกลางท้องพระโรงมีสีหบัญชร
เป็นพระที่นั่งสำหรับเสด็จออกรับคณะฑูตานุฑูตอละพระราชอาคันตุกะต่างประเทศ
เพื่อมีปฏิสันถารกับผู้เข้าเฝ้าในท้องพระโรงตอนหน้า
และสมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงใช้พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่บวชข้าหลวงให้พ้นภัยจากกษัตริย์องค์ใหม่
แม้ไม่มีป้ายบอกว่าห้ามขึ้นก็เป็นอันรู้กันว่า "ห้ามขึ้น"ค่ะ


ผนังภายในท้องพระโรงประดับด้วยกระจกเงา
ซึ่งพระนารายณ์ฯ โปรดฯ ให้คนไปจัดซื้อมาจากประเทศฝรั่งเศส
ดาวเพดานเป็นช่องสี่เหลี่ยมประดับลายดอกไม้ทองคำและแก้วผลึก


ว่างๆ ผ่านไปจ.ลพบุรี แวะมาเยือนนะคะ สวยมากเลยค่ะ


อยากให้มาเห็นกับตาค่ะก่อนที่จะชำรุดทรุดโทรมไปมากกว่านี้ค่ะหมู่ตึกพระคลังศุภรัตน์หรือหมู่ตึกสิบสองท้องพระคลัง
ตั้งอยู่ระหว่างอ่างเก็บน้ำและตึกเลี้ยงต้อนรับแขกเมือง


หมู่ตึกพระคลังศุภรัตน์มีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน
ผนังประตูและหน้าต่างเจาะเป็นช่องโค้งแหลมจำนวน 12 ห้อง
โดยเรียงกันเป็นแถวยาว 2 แถว แถวละ 6 ห้อง มีถนนตัดผ่าตรงกลางระหว่างแถว
สันนิษฐานว่าใช้เป็นสถานที่เก็บทรัพย์สมบัติหรือเก็บของ
ตอนไปนั่งถ่ายภาพแล้วมองว่าช่องเล็กไว้ทำอะไรกันหนอ ทำไมถึงเจาะช่องเล็กๆ เยอะ
พอมาอ่านประวัติช่องเล็กๆ เป็นการวางตะเกียงส่องแสงในเวลากลางคืนนั่นเอง
คงสวยน่าดูเลยนะคะในเวลากลางคืน


เป็นความประทับใจในโบราณสถานแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง
มาเยือนเป็นครั้งที่ 2
ก็ยังรู้สึกชอบและประทับใจเสมอ เรียกว่าอุ้มสามารถอยู่ที่นี่ได้ทั้งวัน
แม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปชมภายในพิพิธภัณฑมภานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์


ส่งท้ายด้วยความสุข ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ด้วยภาพนี้
ขอบคุณทุกเม้นท์ค่ะ BLOG หน้าตอนที่ 4 ตอนสุดท้าย ณ ศาลพระกาฬ จ.ลพบุรี


ขอขอบคุณ
เพลง : ศรัทธา : วงหิน เหล็ก ไฟ / BG + กรอบ : น้อง KungGuenter
กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
โค้ดแต่ง BLOG : ป้ามด & น้องดอกหญ้าเมืองเลย
ของแต่ง BLOG : คุณชมพร & น้องญามี่ & คุณเนยสีฟ้า
Create Date : 13 มกราคม 2558
Last Update : 15 มกราคม 2558 15:30:56 น.
Counter : 3693 Pageviews.

52 comments
ขอโชค ขอลาบ พี่จุก กุมารทอง แห่งวัดสวนหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม นายแว่นขยันเที่ยว
(20 มิ.ย. 2565 00:24:07 น.)
asai bangkok chinatown ที่พักใหม่ย่านเยาวราช แมวเซาผู้น่าสงสาร
(17 มิ.ย. 2565 14:41:40 น.)
เดินเที่ยวตามรายทาง (จบ) สายหมอกและก้อนเมฆ
(15 มิ.ย. 2565 15:05:50 น.)
อยุธยา อัมพวา รำลึก ธันวา 63 : ตลาดร่มหุบ ตลาดน้ำอัมพวา ปิดทริปที่วัดบางกุ้ง sawkitty
(14 มิ.ย. 2565 09:46:21 น.)
  
สวัสดีค่าพี่อุ้ม ^^
ภาพชุดนี้เห็นที่เฟสแล้ว
เยอะเลยได้พาคุณตาเที่ยวหลายที่
แต่ละที่นุ่นไม่เคยไปเลยค่ะ

พรุ่งนี้ค่อยมาอานนะคะ
วันนี้ดูรูปก่อน ^^

ขอบคุณมากๆค่า

โดย: lovereason วันที่: 13 มกราคม 2558 เวลา:2:39:53 น.
  
ครอบครัวนี้ น่ารัก จริงๆค่ะ^^
โดย: kwan_3023 วันที่: 13 มกราคม 2558 เวลา:7:04:23 น.
  
กำแพงสีขาวเริ่มเก่าแล้วนะครับ
สมัยผมไปนี่ใหม่มากจนโดนด่าว่าทัศนอุจาด ไม่เข้ากับความเก่าของพระราชวัง
โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 13 มกราคม 2558 เวลา:11:20:45 น.
  
เห็นภาพเมืองเก่าเมืองละโว้สวยๆแบบนี้น่าไปเที่ยวมากค่ะคุณอุ้ม

อยากมีเวลาขับรถท่องเที่ยวเมืองไทยสักหลายๆเดือนเลยค่ะ

ขอบคุณนะคะที่แวะไปชมรีวิวโรงแรมด้วยกัน
โดย: LoveParadise วันที่: 13 มกราคม 2558 เวลา:14:39:12 น.
  
ขอบคุณสำหรับโหวต มาส่ง
กำลังใจบ้างครับ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
Tui Laksi Sports Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Movie Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 13 มกราคม 2558 เวลา:21:33:31 น.
  
ลพบุรีเป็นอีกเมืองที่มีของเก่าน่าสนใจมกาๆเลยนะครับพี่อุ้ม
ชอบศิลปะขอมครับ
ดูขลังดี

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 มกราคม 2558 เวลา:22:12:00 น.
  
พี่อุ้มได้เข้าไปในส่วนของพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าครับ อยู่ในพระที่นั่งพิมานมงกุฎ เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอีกแห่งที่จัดแสดงได้ดีและมีเนื้อหาจุใจมากเลยครับ ตอนนั้นกะไปถ่ายรูปนารายณ์ราชนิเวศน์เฉยๆ ไม่คิดว่าข้างในจะมีพิพิธภัณฑ์ด้วย

ลพบุรีเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี แล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของขอม พอขอมเสื่อมอำนาจก็เป็นรัฐอิสระ และพัฒนามาเป็นอยุธยาภายหลัง (อโยธยาเดิมเป็นเมืองท่าของละโว้) ผมว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆเมืองหนึ่งเลยครับ

อุ้มสี Travel Blog
โดย: ชีริว วันที่: 13 มกราคม 2558 เวลา:22:27:31 น.
  
ตามพี่อุ้มมาเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรี กดโหวตให้เลยครับ


ป.ล.ขอบคุณสำหรับที่กดโหวตให้ผมด้วยนะครับบันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ปีศาจความฝัน วันที่: 13 มกราคม 2558 เวลา:22:45:39 น.
  
ทักทายสวัสดีครับคุณอุ้ม

ภาพถ่ายใน blog บอกเล่าเรื่องเมืองละโว้ ได้อย่างถูกใจมากมายครับ
มีโอกาสผ่านไปเที่ยวครั้งเดียวอยู่ จะได้กลับไปเยือนกันอีกสักครั้งหรือเปล่า !!!!

ยังไงชมภาพถ่าย blog นี้ แล้วประทับใจมากครับ
โดย: ถปรร วันที่: 13 มกราคม 2558 เวลา:23:42:50 น.
  
ลพบุรีผมนึกถึงลิงก่อนเลยครับ

เห็นภาพแล้วน่าคิดเหมือนกันว่าสมัยก่อนตอนที่ยังสมบูรญ์ ไม่ผุพังแบบปัจจุบัน จะยิ่งใหญ่ขนาดไหน น่าคิดมากๆ

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:0:35:28 น.
  ฮู้ยยย ..

ดีใจ ..

เอา โล่ ไปเลยค่ะ ..
โดย: foreverlovemom วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:1:19:19 น.
  
สวัสดีครับ
เมืองลพบุรีเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์มากอีกแห่งหนึ่งเลยนะครับ
น่าไปเที่ยวมากครับ
โดย: หมุนตามไมล์ วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:1:35:50 น.
  
อ้อ...ลืมสวัสดีปีใหม่ด้วยครับ

happy new year 2015 5
โดย: หมุนตามไมล์ วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:1:38:01 น.
  
สวยจังเลยคะ ชลเคยไปลพบุรีแค่ครั้งเดียว แค่นั่งรถไฟผ่าน 555+ (เค้าเรียกว่าไปเร๊อะ)

เห็นรูปจากพี่อุ้มแล้วอยากไปเที่ยว
เมืองไทยนี่มีของดีมากมาย ว่าแล้วก็อยากจะไป
โดย: chon CH วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:3:03:37 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:4:46:49 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:6:08:05 น.
  
สวัสดี ครับ ..

โดย: foreverlovemom วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:10:57:03 น.
  
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:15:01:57 น.
  
เราอยากไปเที่ยวลพบุรีเดือนกุมภามากเลยค่ะ

อยากไปงานแผ่นดินฯ น่ะพี่อุ้ม

วันนี้โหวตเต็มแล้ว แล้วจะมาโหวตให้ใหม่นะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:16:15:44 น.
  
ฮู้ยยย ..

กะลังใจ ล้นเหลือ ..

วันนี้ ไปข้างนอก ..

คิดอยู่ว่าจะเอายังไง กะ ชีวิต ดี ..


เฮ้อ ..


อ้อ .. แปล หนัง 3 เรื่อง .. 3600 .. หักภาษีแล้ว ก็ มะ ถึง ..


คงไปได้แค่ ดอนเมือง .. กินข้าวเสร็จ ..

ก็กลับบ้าน ..


เป็นอัน จบ พิธีกรรม ..โดย: foreverlovemom วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:18:01:44 น.
  
ขอบคุณทั้งโหวตต้นไม้และเพลง
รบกวนอย่าโหวตเพลงที่ทำฟังกันเพลินๆ
ถ้าโนโหวตก็ผ่านเลยครับ แวะไปฟัง
ก็ขอบคุณแล้ว โหวตมีน้อย
ใช้สอยอย่างประหยัดเด้อครับ

มาตามไปเที่ยวเมืองละโว้
แต่ต้องมาให้กำลังใจพรุ่งนี้ครับ

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:20:20:39 น.
  
น่ารักจังเลยค่ะมาเที่ยวกันทั้งครอบครัว
โดย: ณ มน วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:21:35:35 น.
  
งดงามสมเป็นเมืองเก่าค่ะพี่อุ้ม

ลพบุรีมีของดีน่าเที่ยวไม่น้อยเลย
โดย: AdrenalineRush วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:23:32:56 น.
  
สวัสดีค่า พี่อุ้ม ^^
ลพบุรีนี่โดดเด่นด้านศิลปะโบราณมากๆเลยนะคะ
ทั้งพระพุทธรูป ทั้งโบราณสถาน
เป็นเอกลักษณ์มาก
จริงๆเคยไปค่ะ แต่แค่เป็นทางผ่านเอง ไม่ได้เที่ยวตัวเมือง
เสียดายมาดูรูปจากบล็อคพี่อุ้ม มีที่สวยๆ น่าเที่ยวเยอะเลย
ขอบคุณสำหรับข้อมูลและภาพสวยๆค่ะ
โดย: lovereason วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:2:35:28 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:6:04:28 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณอุ้ม...

ต้องยกนิ้วให้คุณอุ้มเลยค่ะ
ขนาดต้องดูแลคุณพ่อยังมีเวลาเดินทางไปโน่นนี่ตัลหลอด
เป็นลูกที่กตัญญู น่ารักมากค่ะ
ขยันเก็บภาพสวย ๆ มาให้ชมอีกต่างหาก
ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ
เพราะอีกสอง ออ ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไร

ขอบคุณคะแนนโหวตที่สนับสนุนปะป้านะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:9:54:56 น.
  
บล็อกพระนารายณ์ราชนิเวศน์ของบอลดองไว้ก่อนดีกว่า อิอิอิ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:10:35:27 น.
  สำหรับ สาวน้อย น่ารัก ค่ะ ..


โดย: foreverlovemom วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:15:21:47 น.
  
เป็นวัดเก่ามีตำนานมากด้วยค่ะพี่อุ้ม
ดูคนยังไม่เยอะด้วย
สงสัยช่วงเทศกาลพากันไปโพสท่าที่ดอกทานตะวันกันหมดหรือเปล่าน้า อิอิโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:15:30:32 น.
  
มาโฆวตให้ค่าพี่อุ้ม
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:19:07:49 น.
  
โหวตบล็อกท่องเที่ววให้นะคะพี่อุ้ม
เข้าบล็อกกับมือถือ โชว์หลักฐานมะได้รุย เง้อวว
โดย: fonrin วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:22:26:49 น.
  
ขอบคุณสำหรับคำชมครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:23:01:12 น.
  
ขอบคุณมากค่ะคุณอุ้ม .. คุณอุ้มเที่ยวอีกแล้ว ... เมืองโบราณ สวยงาม มีเกร็ดประวัติให้ศึกษาเยอะเลยนะคะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog


โดย: Tristy วันที่: 16 มกราคม 2558 เวลา:5:39:23 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 มกราคม 2558 เวลา:6:55:50 น.
  
ตามพี่อุ้มมาเที่ยวค่า
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 16 มกราคม 2558 เวลา:8:22:14 น.
  
สวัสดีตอนเที่ยงครับ

โดย: ก้อนเงิน วันที่: 16 มกราคม 2558 เวลา:12:33:45 น.
  
เคยไปครั้งเดียวค่ะ ชอบมากเหมือนกัน ยังไม่ได้ทำรูปอัพบล็อกเลยค่ะ

วันที่ไป แผ่นพับมีแต่ภาษาอังกฤษด้วยนะคะ เค้าบอกภาษาไทยหมด
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 มกราคม 2558 เวลา:16:36:18 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

ขอบคุณสำหรับคำชมนะครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 มกราคม 2558 เวลา:6:30:04 น.
  
ขอบคุณครับ คุณ อุ้ม ที่ไปโหวตให้ครับ...
การเที่ยววังเก่า จะต้องมีการเตรียมตัวบ้างตามสมควรเพราะถ้าไม่เกิดความอยากรู้อะไรสักอย่างหนึ่งละก็
การเดินชมจะเบื่อไปก่อน
ต้องช่างสังเกตุ สงสัย เช่น มองช่องกำแพงเป็นรูๆ ก็ต้องหาความรู้ว่า เขาทำไว้ทำไม?
อย่างนี้แหละครับ ถูกต้องเลย อิ อิ...
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 17 มกราคม 2558 เวลา:11:00:27 น.
  
สวัสดีค่ะคุณอุ้ม

ขอบคุณที่แวะไปกดไลท์นะคะ

มาเที่ยวต่อด้วยคนค่ะ
เพลงน่าฟังอีกแล้วนะคะ

คุณอุ้มมีความสุขมากๆนะคะ

โดย: tanjira วันที่: 17 มกราคม 2558 เวลา:13:54:46 น.
  
สวัสดีครับคุณอุ้ม

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ นี่
อ.เต๊ะ นั่งดูรูปอยู่ตั้งนาน

เห็นซุ้มประตูสีขาวๆ สนามหญ้าสีเขียวๆ มีซากอิฐแดงๆนี่
ว่าทำไม้ ทำไม มันคุ้นตาจัง

พอลองไปค้นรูปที่ถ่ายไว้สมัยไปเที่ยวลพบุรี

อ้าวๆ อ้าว ที่นี่ อ.เต๊ะ เคยมานี่หว่า
แต่ดันจำไม่ได้ซะงั้น 555

นี่ไงเดี๋ยวอ.เต๊ะ ให้ดูรูป ซุ้มประตูเหมือนกันเด๊ะเลย อิอิแล้วก็ถ้าจำไม่ผิด อ.เต๊ะ ยังได้เข้าไปใน พระที่นั่งจันทรพิศาล ที่ด้านหลังมีจัดแสดง
วัตถุโบราณด้วยนะครับ

นี่ไง
ถ่ายมาอีกเหมือนกันแต่ดันจำไม่ได้อีก เอาเข้าไป 555นี่ถ้าคุณอุ้มไม่มาตามนี่ อ.เต๊ะ ยังว่า ทำไมเราไปลพบุรีแล้วไม่ไปชม พระนารายณ์ราชนิเวศน์ กับเค้าน้อ

ที่แท้ไปแล้วจำไม่ได้นี่เอง
เหลือเกินจริงๆเลยนะครับ
อ.เต๊ะ นี่ 555

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

โดย: multiple วันที่: 17 มกราคม 2558 เวลา:18:41:57 น.
  
สวัสดีค่ะคุณอุ้ม ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ ภาพสวยๆน่าไปเที่ยวจังเลยค่ะ ยังไม่เคยไปลพบุรีเคยแต่ผ่านค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Food Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

หลับฝันดีค่ะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 17 มกราคม 2558 เวลา:22:03:47 น.
  
แวะมาเที่ยวกับคุณอุ้มด้วยคนจ้า และต้องขอบคุณมากสำหรับการ์ดปีใหม่ที่ส่งไปให้นะคะ
โดย: haiku วันที่: 17 มกราคม 2558 เวลา:23:58:19 น.
  
ภาพถ่ายสวยค่ะ ชอบจัง
เคยไปที่นี่เมื่อนานมาแล้วค่ะ
น่ากลับไปเยือนอีกสักครั้งนะคะ
โดย: ALDI วันที่: 18 มกราคม 2558 เวลา:4:10:51 น.
  
แวะมาเยี่ยม น้องสาว น่ารัก ค่ะ ..โดย: foreverlovemom วันที่: 18 มกราคม 2558 เวลา:9:25:43 น.
  
thx u crab
โดย: Kavanich96 วันที่: 18 มกราคม 2558 เวลา:16:42:03 น.
  
มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

มาตามเที่ยวด้วยคนครับ บล็อกนี้รูปเพียบเลยอ่ะ ที่ลพบุรีผมยังไม่ค่อยจะได้ไปเลยครับ จำได้ว่าเคยไปครั้งหนึ่งไปไหว้พระที่พระปรางค์สามยอด มีลิงเยอะมาก

โหวตให็ครับ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

อิอิ

โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 18 มกราคม 2558 เวลา:16:46:40 น.
  

ขอบคุณที่พาเที่ยวค่ะน้องอุ้ม

ยังไม่เคยไปเลยหรือไปนาน

มากแล้วจำไม่ได้ค่ะโหวตด้วยค่ะ

อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: พรไม้หอม วันที่: 18 มกราคม 2558 เวลา:17:05:30 น.
  
แวะมาทักทายพี่อุ้มตอนค่ำๆ
วันนี้ไปเที่ยวดอยมาทั้งวันเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มกราคม 2558 เวลา:18:44:06 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มกราคม 2558 เวลา:6:00:08 น.
  

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
newyorknurse
โดย: newyorknurse วันที่: 19 มกราคม 2558 เวลา:14:43:47 น.
  
สวยจังค่ะ น่าเที่ยวค่ะ
โดย: mariabamboo วันที่: 19 มกราคม 2558 เวลา:15:07:38 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]

บทความทั้งหมด