ททท. ร่วมกับคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมิน “ชุมชนตะเคียนเตี้ย” จ.ชลบุรี สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยว


ททท. ร่วมกับคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมิน “ชุมชนตะเคียนเตี้ย” จ.ชลบุรี
สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)
ในโครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท Thailand Rural Tourism Awards 2020เมื่อวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ TECB, กฟผ., Friday Trip
และทีมผู้เข้าแข่งขันนักการตลาดอาสาเพื่อชุมชนในรอบชิงชนะเลิศ "ทีม A man called Too"
ลงพื้นที่ "ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย” ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หนึ่งในรายชื่อชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อสุดยอดหมู่บ้าน
ในโครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท (Thailand Rural Tourism Awards 2020)
สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ 40 องค์กร
จัดประกวดขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อประเมินและคัดเลือกสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท
ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวชุมชนในระดับประเทศ
โดยชุมชนของประเทศไทย ส่งเสริมด้านการตลาด
สร้างความเชื่อมั่น และสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
มุ่งหวังพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน"ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย” ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หนึ่งในรายชื่อชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อสู่การประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท
สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)
เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
และมีวิถีชีวิตอยู่บนความพอเพียง ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอดีตชุมชนตะเคียนเตี้ยมีอาชีพทำนา และมีน้ำสมบูรณ์ตลอดทั้งปี
แต่ต่อมาน้ำที่ใช้ทำนาเริ่มไม่เพียงพอ ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงหันไปปลูกมะพร้าว
เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
จนปัจจุบันมีการทำเกษตรผสมผสานมากขึ้นมะพร้าวยังถือเป็นพืชหลักของชุมชน
สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวได้หลากหลาย
และที่สร้างชื่อให้กับชุมชนคือ "แกงไก่กะลา" และ "น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น"

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ของเล่นจากกะลามะพร้าว อีกด้วย
กิจกรรมในวันแรกของการลงพื้นที่ "ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย"
ทางคณะได้เดินทางไปที่ "สวนป่าสาโรชกะแหวว"
ที่นี่เป็นสวนมะพร้าวของคุณสาโรช กับ คุณแหวว มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่
โดยปลูกมะพร้าวเป็นหลัก
ทั้งยังปลูกพืชที่สามารถกินได้ รวมไปถึงผลไม้ต่างๆ อีกด้วย
และไม่ใช้สารเคมีทำให้เกิดเป็นสวนป่าธรรมชาติขนาดเล็ก
จากนั้นทางคณะยังได้รับการต้อนรับจากชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยด้วย "กาแฟมะพร้าว"
และได้ชมการสาธิตวิธีชง "กาแฟมะพร้าว" ที่ใช้กะทิแทนนม และครีมเทียม
ซึ่งมีรสหวานโดยไม่ต้องใช้น้ำตาล เสิร์ฟพร้อมขนมในแพคเกจที่ทำด้วยวัสดุจากธรรมชาติ
ที่ชุมชนได้จัดเตรียมไว้ให้
ต่อมาทางคณะได้เดินทางไปยัง "บ้านร้อยเสา" พร้อมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งทางคณะได้ร่วมกันปรุงอาหารด้วยตนเอง
โดยมี "เชฟชุมชน" ทำการสาธิตวิธีการปรุงอาหารทุกขั้นตอน
สำหรับเมนูที่เลือกมาให้ทางคณะได้ลองทำนั้น
คือ "น้ำพริกกุ้งไข่เค็ม" และ "แกงไก่กะลา" (กรุบมะพร้าว)

จากนั้นทางคณะได้เดินชม "บ้านร้อยเสา"
ซึ่งเป็นของคุณยายทรัพย์ และคุณยายสิน ประกอบธรรม
เป็นบ้านยกพื้น มองภายนอกเหมือนบ้านแฝด
แต่ภายในทะลุถึงกันหมด ใต้ถุนบ้านมีเสาทั้งหมด 104 เสา
ชั้นบนของบ้านจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยนำข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อนที่มีอยู่มาจัดแสดง
ทั้งนี้ชุมชนได้จัดการแสดงลำตัด ซึ่งถือเป็นการละเล่นพื้นบ้านของที่นี่
มาต้อนรับคณะอีกด้วย
โดยให้ร่วมสนุกด้วยการตีกลองรำมะนาประกอบการร้องลำตัดจากกลุ่มแม่บ้านในชุมชน
สร้างความสนุกสนานและเป็นกันเองอย่างมาก
"บ้านร้อยเสา" ยังถือเป็น "ลานวัฒนธรรม" เพื่อถ่ายทอดวิถีไทย
ควบคู่กับการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวตะเคียนเตี้ยอีกด้วย
ก่อนรับประทานอาหารเย็น คณะได้เดินทางไปยัง “สวนฟ้าใสไอโกะ”
ถือว่าเป็นสวนมะพร้าวที่สวยมากๆ อีกที่หนึ่ง
ซึ่งปลูกมานานกว่า 40 ปี
เมื่อไปถึงได้นำน้ำมะพร้าวอ่อน มาต้อนรับคณะเป็นมะพร้าวน้ำหอมตามฤดูกาล
โดยใช้หลอดรักษ์โลกที่ทำมาจากก้านมะละกอ นอกจากมะพร้าวน้ำหอม
แล้วยังมี "กาแฟน้ำมะพร้าวอ่อน"
มีทั้งความหอมของกาแฟผสมกับความหอมของมะพร้าว
เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนที่ได้ลิ้มลอง

นอกจากนั้นที่นี่ยังมีกิจกรรมจักรยานแรลลี่
โดยให้คณะได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อได้ออกกำลังกายในระยะทาง 3 กม. โดยให้ปั่นจักรยานไปตามเส้นทางเพื่อหา RC
ระหว่างเส้นทางปั่นตลอดระยะทางจะได้เห็นความงามทั้งสองข้างทางของหมู่บ้าน
สร้างความสนุกสนานกันไปในวันแรก
วันที่สองก่อนเดินทางกลับ
ทางคณะเดินทางไปยัง "วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ จ.ระยอง"
ตั้งอยู่ที่ 55 ม.7 บ.แสมผู้ ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง
ได้ร่วมทำกิจกรรมการทำ "ชาใบขลู่" ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชน
เพราะเป็นชาที่ผลิตจากพืชสมุนไพร ที่ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนพื้นถิ่น
นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย


จากนั้นคณะฯ เดินทางไปยัง "ชุมชนปากน้ำประแส"
ซึ่งปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นชุมชนประมงขนาดใหญ่และยังเป็นแหล่งการค้าอาหารทะเลเดินทางต่อไปยัง "ทุ่งโปรงทอง" เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และมีความงดงามทางธรรมชาติ
ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอีกหนึ่งแห่งในภาคตะวันออกอีกด้วย

นอกจากนี้ “ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย” ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจให้ได้เลือกลอง
สนใจหรืออยากไปท่องเที่ยวศึกษาดูงานที่ชุมชนและทำกิจกรรม
สามารถติดต่อได้ที่ "ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย" ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร. 098 412 1712
หรือ เว็บไซต์ https://www.facebook.com/638096920151788/?ti=asทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมการแข่งขันนักการตลาดอาสาเพื่อชุมชนในรอบชิงชนะเลิศนี้
ทีมนักการตลาดทั้งหมด 17 ทีม
ในแต่ละสาขาที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องลงพื้นที่ชุมชนตามโจทย์ที่กำหนดให้
เพื่อไปสร้างสรรค์แพ็คเก็จท่องเที่ยววิถีชุมชนที่ดีที่สุด
โชว์ฝีมือทางการตลาด และวางแผนการขายวอร์เชอร์ท่องเที่ยวชุมชน
ส่วนทีมนักการตลาดทีมใดที่ขายวอร์เชอร์ได้มากที่สุด
ก็จะได้รับรางวัลชนะเลิศไปโดยปริยาย

โดยนักการตลาดทุก ๆ ทีม จะมีระยะเวลาในการขายวอร์เชอร์ 30 วัน
ซึ่งทีมผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือกใน
"สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)
“ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย” คือ “ทีม A man called Too"
สามารถติดตามได้ที่ https://mycitywow.com/list-trips.php?OnlyDest=17

และนอกจากผลจากคะแนนในการลงพื้นที่ชุมชนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ แล้ว
ยังมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 2 ด้าน
ทั้งจากคะแนนพิจารณาของกรรมการ 70% และคะแนนโหวตจากสื่อมวลชน 30%โดย ททท. จะจัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท
ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก World Tourism Day
สำหรับผู้ชนะจากการประกวดครั้งนี้
นอกจากจะได้รับโล่รางวัลแล้วยังจะได้รับการประชาสัมพันธ์
ต่อยอดขยายผลทางการตลาดและขายอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านสื่อต่างๆ มากมาย
รวมทั้งการขายผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ระดับโลก Airbnb เป็นต้นขอขอบคุณ
เพลง : เที่ยวเมืองไทยกันเหอะ...ดีกว่าเยอะ / อิน บูโดกัน
BG : ลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า

 Create Date : 07 กันยายน 2563
Last Update : 8 กันยายน 2563 1:09:18 น.
Counter : 1601 Pageviews.

11 comments
เที่ยววันร้อน ๆ ที่สิงคโปร์ poongie
(18 มิ.ย. 2565 18:53:15 น.)
ร้านเจ๊น้อง ซีฟู๊ด @ สะพานยาวนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี Emmy Journey พากิน พาเที่ยว
(20 มิ.ย. 2565 13:18:53 น.)
เดินเที่ยวตามรายทาง (จบ) สายหมอกและก้อนเมฆ
(15 มิ.ย. 2565 15:05:50 น.)
อยุธยา อัมพวา รำลึก ธันวา 63 : ตลาดร่มหุบ ตลาดน้ำอัมพวา ปิดทริปที่วัดบางกุ้ง sawkitty
(14 มิ.ย. 2565 09:46:21 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณเริงฤดีนะ, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณThe Kop Civil, คุณSleepless Sea, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณtoor36, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณKavanich96

  
อ้าว ๆ บุกถึงถิ่นผมเลย 555 ผม
มีที่ดินกระแบะมือ อยู่แถวนั้นครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 7 กันยายน 2563 เวลา:6:42:26 น.
  
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 7 กันยายน 2563 เวลา:9:18:53 น.
  
บรรยากาศดีงาม น่าสนุกค่ะ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 7 กันยายน 2563 เวลา:9:27:55 น.
  
อยากไปเที่ยวแบบนี้บ้างจังครับ ได้รู้จักชุมชน และได้ชิมของอร่อยด้วยครับ
โดย: The Kop Civil วันที่: 7 กันยายน 2563 เวลา:12:19:47 น.
  
สวัสดีครับ

มาอ่านข้อมูลท่องเที่ยวไทยครับ
โดย: Sleepless Sea วันที่: 7 กันยายน 2563 เวลา:17:06:25 น.
  
ได้เที่ยวได้เรียนรู้วิถีชุมชนเลย ดีครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 7 กันยายน 2563 เวลา:19:46:54 น.
  
ตามเที่ยวต่อครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 7 กันยายน 2563 เวลา:23:57:34 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 8 กันยายน 2563 เวลา:3:17:15 น.
  
ตามพี่อุ้มไปทานของอร่อยด้วยคราบ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 11 กันยายน 2563 เวลา:21:44:16 น.
  
เคยพาเด็กนักเรียนไปทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ที่นี่ค่ะ คุณแหววและพี่ๆป้าๆ น่ารักมากเลย ขนมไทยก็อร่อย น้ำมะพร้าวอัญชันนี่คือแบบดื่มแล้วสดชื่นมากๆเลยค่ะ
โดย: เด็กหญิงกะหล่ำปลี วันที่: 12 กันยายน 2563 เวลา:14:02:46 น.
  
ไปชลบุรีบ่อยมาก แต่ยังไม่เคยไปบ้านตะเคียนเตี้ยครับ
แต้ที่ประแส ระยองเคยไปชอบใจบรรยากาศป่าชายเลนมากครับ คุณ อุ้ม
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 13 กันยายน 2563 เวลา:11:32:59 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]

บทความทั้งหมด