ททท.ภูมิภาคภาคกลาง เปิดเส้นทางที่ 2 Smell the Nature คิดถึงอ้อมกอดธรรมชาติที่สมุทรสาคร มาเที่ยวกันนะ


นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
เปิดเผยว่า
โครงการคิดถึงอ้อมกอดธรรมชาติภาคกลาง
ในส่วนของโครงการนี้ก็จะได้มาสัมผัสกลิ่นไอของทะเล มาเที่ยวเกี่ยวกับชุมชน
ได้สัมผัสเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน ได้มาสัมผัสเกี่ยวกับป่าชายเลน
วันนี้ที่เราไปสัมผัสเป็นป่าโกงกางของชุมชนบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร
เป็นป่าโกงกางที่เกิดขึ้นจากชุมชนกันเองในพื้นที่ที่ช่วยกันอนุรักษ์ในเรื่องของธรรมชาติให้กลับฟื้นคืนมา
ได้มีพันธุ์ปลาต่างๆ เข้ามาอยู่อาศัย
ส่วนที่อีกแห่งหนึ่งก็จะได้ไปชมเกี่ยวกับการทำนาเกลือ ในเรื่องของการที่นำเกลือมาทำสปา ฯลฯ

เรื่องราวเกี่ยวกับคิดถึงอ้อมกอดธรรมชาติโดยในรูปแบบของ "กลิ่น" กลิ่นไอของทะเล
ทำให้กิดความรู้สึกผ่อนคลายสบาย
สำหรับเส้นทางอื่นๆ อย่างเช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ "เกาะทะลุ"
จะเป็นเส้นทางธรรมชาติโดยไปเกิดการสัมผัสในเรื่องของศิลปะ

สำหรับในเส้นทางจังหวัดสุพรรณบุรี
จะเป็นอุทยานแห่งชาติพุเตย ไปสัมผัสธรรมชาติที่เป็นภูเขา มีความเย็นสบายในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ

สำหรับในส่วนของจังหวัดอ่างทอง
จะเป็นเรื่องของผักออแกนิกเป็นเรื่องของ "รส" เป็นการได้รับประทานอาหารสดที่ปลอดสารพิษต่างๆ
โดยเชฟบุ๊คเป็นผู้นำเสนอเมนูในส่วนของรายการตรงนี้

มีอีกจังหวัดหนึ่งนะครับนั่นก็คือจังหวัดกาญจนบุรี จะได้ไปสัมผัสธรรมชาติในรูปแบบของเสียง
เป็นการได้ยิน "เสียง" ของธรรมชาติก็จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายในเส้นทางต่างๆ เหล่านี้
จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านได้เข้าไปชมในเฟชบุ๊คของ Creative District Thailand เชิญชวนครับ
ชุมชนบางหญ้าแพรก
เป็นชุมชนในจังหวัดสมุทรสาครที่อยู่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนที่ไหลออกสู่อ่าวไทย
ฝั่งที่ชุมชนตั้งอยู่เป็นที่ตั้งของหมู่ที่ 4,5,6
ซึ่งมีวิถีชีวิตยังเป็นชาวประมงและทำนาเกลือมาตั้งแต่บรรพบุรุษดั้งเดิมมาแต่โบราณกาล
อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวบางหญ้าแพรกที่สืบทอดอาชีพนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในวันนี้นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
ได้เข้าร่วมทริปในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ในเส้นทางที่ 2 Smell the Nature
ชุมชนบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร
โดยมาลงเรือที่วัดสุทธิวาตวรารามหรือวัดช่องลม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครซึ่งการเปิดตัว 5 เส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามภาคกลางนี้
ที่พัฒนาและสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมให้คนไทยได้หายคิดถึงธรรมชาติ
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้นเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ
ให้กลับมาอีกครั้ง ตามโครงการ "คิดถึง...อ้อมกอดธรรมชาติ" Back to Nature
เพื่อกระตุ้นความถี่การเดินทางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภาคกลาง
ควบคู่กับแนวคิดการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Tourism)
ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและสัมผัสกับความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
นอกจากนี้ ททท.ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการท่องเที่ยว
หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดตัว 5 เส้นทาง 5 จังหวัด ท่องเที่ยวภาคกลาง
ที่พัฒนาและสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมให้คนไทยได้หายคิดถึงธรรมชาติ
ตามโครงการ "คิดถึง...อ้อมกอดธรรมชาติ (Back to Nature)"
โดยเน้นกิจกรรมผ่านการรับรู้ทั้ง 5 ด้วยรูปแบบที่คุณจะต้องประทับใจ ได้แก่
เส้นทางที่ 1 Your Nature Sound Collection : จ.กาญจนบุรี
เส้นทางที่ 2 Smell the Nature : จ.สมุทรสาคร
เส้นทางที่ 3 Capturing the True Beauty of Nature : จ.สุพรรณบุรี
เส้นทางที่ 4 Yummy By Nature : จ.อ่างทอง
เส้นทางที่ 5 Living with Nature Touch : จ.ประจวบคีรีขันธ์

ลุงชัชวาล ชาวสมุทร
เป็นวิทยากรประจำคณะกรรมการอนุรักษณ์ป่าชายเลน
และเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการผลิตเรือประมงจำลอง 08-9745-7888
เล่าให้ฟังว่า
วันนี้พานักท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาชมปากอ่าวไทย
ที่แม่น้ำท่าจีนไหลลงสู่อ่าวไทย พามาเห็นวิถีชีวิตชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องการปลูกป่าชายเลน เรื่องการจัดการดูแลขยะชายฝั่งทะเล
และจะพานักท่องเที่ยวไปชมฐานชุมชนต่างๆ อาทิ ฐานเรือประมงจำลอง ฐานนาเกลือ
ตลอดทั้งดูวิถีชีวิตชุมชน
ถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนชุมชนบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร
ก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยประช่าสัมพันธ์ตลอดทั้งให้ข้อแนะนำในการปรับปรุง
และพัฒนาฐานท่องเที่ยวต่างๆ
และขอโอกาสนี้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนของเราให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น
ขอขอบคุณ ททท. มากครับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ
พลิกฟื้นให้กลับมาสดใสดั้งเดิมอีกครั้งควบคู่แนวคิดการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Tourism)
เพราะคิดถึงจึงไปกอด มากอดสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของป่าชายเลน
ที่ชุมชนบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร

จากนั้นขึ้นจากเรือเราก็นั่งรถตู้มุ่งสู่นาเกลือป้าศิริ ฉ่ำมิ่งขวัญ
ผู้ผลิตเกลือสมุทรบางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 08-0561-7623
เล่าให้ฟังว่า
เป็นคนบางหญ้าแพรกนาเกลือนี่แหละค่ะแต่ว่าอยู่ในชุมชนของมณีรัตน์
ตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ทำนาเกลือเราโตมาเราก็รับช่วงทำอาชีพต่อมา
ขั้นตอนแรกก็ทิ้งนาให้ว่างแล้วขุดให้เป็นคันนาน้ำจะได้ไม่ล้นไปที่อื่น
เตรียมนาในเดือนตุลาพฤศจิกายนต้องเสร็จแล้ว
เอาน้ำที่อยู่ในทะเลมาตากไว้ให้เกิดความเค็มเกิดขึ้นที่วังกุ้ง(บ่อน้ำที่เลี้ยงกุ้ง)
เพื่อให้เกิดความเค็มเกิดขึ้นประมาณ 3-5 ดีกรีที่เกิดขึ้นและมีน้ำกักไว้ใช้เยอะๆ
แล้วเราก็จะสูบน้ำมาไว้ที่ประเทียบอีกทีหนึ่ง
ประเทียบก็คือบ่อน้ำเล็กๆ ที่มีความตื้นจากวังกุ้งตื้นราวๆ 1 ศอก
จากนั้นก็จะเกิดความเค็มขึ้นที่ระดับ 7-8 ดีกรี
พอได้แล้วเราก็เตรียมท้องนาในแปลงที่ 1-2-3 โดยกลิ้งท้องนาให้เรียบกลิ้งไปเรื่อยๆ
แล้วนำน้ำที่ระดับ 7-8 ดีกรีมาใส่จากนั้นก็ต้องนำกลับขึ้นไปเก็บไว้อีก นาเกลือเขาจะเรียกว่า "นาปลง"
ถ้าน้ำมาถึงระดับสุดท้ายที่ตรงหน้าเรานี้ก็จะได้ความเค็มในระดับที่ 22 ดีกรี
ส่วนระดับน้ำที่จะเป็นเกลือจะอยู่ในระดับ 24 ดีกรี จะได้ผลึกเลือที่ระดับ 23-24 ดีกรี
นับวันก็จะหนาขึ้นๆ ครั้งหนึ่งก็จะได้เกลือ 10-30 เกวียนขึ้นไป
แล้วถ้าฝนมาต้องรีบเก็บขึ้นแต่ถ้าฝนไม่มาก็ทิ้งไว้เรื่อยๆ เราก็จะได้ความหนาขึ้นของเกลือ
ตกผลึกเราก็จะรื้อมาเป็นแบบนี้ล่ะค่ะ กว่าเราจะรื้อระดับความเค็มก็จะขึ้นไปถึง 30 ดีกรี
ซึ่งก็จะกลายเป็นแผ่นแล้วจะมีการโกยเกลือมาให้เป็นภูเขาแล้วเข็นเอาไปเก็บ
แต่ว่าชาวนาเกลือจะไม่ชอบหน้าฝนเพราะว่าเวลาฝนตกน้ำจะมาละลายเกลือหายไปในพริบตา
ถ้าฝนมาก็ต้องเริ่มทำเกลือสาวนาเกลือเลยไม่ชอบฝนจะชอบแสงแดดร้อนๆ มากกว่า
ภูเขาเกลือเราเรียกว่า "ลูกเกลือ"
เกลือหนึ่งลูกจะมีประมาณถังกว่าหรือสองถังแล้วแต่ "ลูกเกลือ" ลูกเล็กลูกใหญ่ ถังหนึ่งก็ประมาณ 15 กิโลกรัม
ดังนั้นกองหนึ่งจะประมาณ 30 กิโลกรัม
ถ้าอยากจะมาหาเห็นหน้านาเกลือที่สวยๆ ที่เห็นเกลือขาวสวยเป็นภูเขา
จะต้องมาในช่วงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เพราะเดือนเมษายนบางครั้งฝนมาก็จะไม่ค่อยได้เห็นค่ะ


นับเป็นเส้นทางภาคกลาง Smell the Nature : จ.สมุทรสาคร
ที่ได้มาสูดรับกับกลิ่นไอทะเลมาฟอกปอดสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ชุมชนบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร
และทำกิจกรรม Aromatic Sea Salt กลิ่นพิเศษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นจาก PANPURI ที่จะทำให้คุณผ่อนคลายจากความตึงเครียดและเหนื่อยล้า
หลังจากทำกิจกรรม Aromatic Sea Salt เสร็จแล้วเราก็จะได้กลับบ้านด้วย
เป็นฝีมือที่เราทำไทยทำไทยใช้ไทยเท่เป็นกลิ่นที่คนทำชอบ
จากนั้นได้นำกลับกันคนละกระปุกพร้อมกับต้นช้อนเงินช้อนทองนำไปปลูกไว้ที่บ้านของเราทุกคน
จะได้คิดถึงอ้อมกอดธรรมชาติที่ชุมชนบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร
สำหรับโครงการ "คิดถึง...อ้อมกอดธรรมชาติ" Back to Nature
ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรที่มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ อาทิ
แมคโดนัลด์ รับกาแฟฟรี 2,000 สิทธิ์ ทุกสาขาในภาคกลาง
ผ่านช่องทาง Drive Thru เพียงแค่แคปหน้าจอโพสรายละเอียดของโครงการ
"คิดถึง...อ้อมกอดธรรมชาติ
รวมถึงแคมเปญมากมายที่ร่วมกับร้านอาหาร, ร้านกาแฟ และโรงแรมในภาคกลาง
โดยนำเสนอเป็นดีลส่วนลด
อยากเที่ยวตามลายแทงไปสัมผัสธรรมชาติ หรือสนใจจองทริปและดีลส่วนลดมากมาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Creative District Thailand
ตามรอยอุ้มสีมาเที่ยวกันนะ แล้วเจอกันขอขอบคุณ
ภาพบางส่วนจากน้าเสริฐ Prasert Thepsri
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
เพลง : เที่ยวเมืองไทยกันเหอะ...ดีกว่าเยอะ / อิน บูโดกัน
BG : ลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า
Create Date : 10 สิงหาคม 2563
Last Update : 25 สิงหาคม 2563 0:43:58 น.
Counter : 1453 Pageviews.

30 comments
ไปไหว้เจ้าแม่สร้อยดอกหมากกันครับ นายสามเหลี่ยม
(28 มิ.ย. 2565 09:59:00 น.)
ททท.สำนักงานนครพนม ชวนมางานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่าง ๗ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นกสีเทา
(27 มิ.ย. 2565 20:43:20 น.)
หลงใหล...เสน่ห์ธุง Alex on the rock
(26 มิ.ย. 2565 12:17:00 น.)
เที่ยวชม "พระนอนวัดโลกยสุธาราม" กับน้องฮานามารุ toor36
(22 มิ.ย. 2565 00:01:11 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณSleepless Sea, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณสองแผ่นดิน, คุณnonnoiGiwGiw, คุณtoor36, คุณhaiku, คุณธนูคือลุงแอ็ด, คุณKavanich96, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณกะว่าก๋า, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณตะลีกีปัส, คุณRananrin, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณThe Kop Civil, คุณทนายอ้วน, คุณTui Laksi, คุณSweet_pills, คุณmultiple, คุณblue_medsai, คุณSertPhoto, คุณnewyorknurse, คุณkae+aoe, คุณInsignia_Museum, คุณเนินน้ำ, คุณผู้ชายในสายลมหนาว, คุณวลีลักษณา, คุณเริงฤดีนะ

  
น่าเที่ยวจังค่ะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 10 สิงหาคม 2563 เวลา:21:08:53 น.
  
ได้เที่ยวเส้นทางใหม่ๆ บ้างก็ดีนะคัรบ เหมือนยังเขียนไม่เสร็จ ไว้มาใหม่อีกที
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 10 สิงหาคม 2563 เวลา:22:20:16 น.
  
มันจะมีอาการเบื่อฯลฯ
ชอบคิดวกวน
อยากเก็บตัว
ไม่ต้องการคุยกับผู้คน
ฯลฯ.....
โดย: ธนูคือลุงแอ็ด วันที่: 11 สิงหาคม 2563 เวลา:1:51:57 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 11 สิงหาคม 2563 เวลา:3:56:45 น.
  
เป็นทริปที่น่าไปมากๆค่า
สนใจกิจกรรม Aromatic Sea Salt มากๆ อิอิ
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 11 สิงหาคม 2563 เวลา:8:12:39 น.
  
กิจกรรมดูสนุกสนานมากๆเลยครับพี่อุ้ม
ชอบภาพนกมากเป็นพิเศษด้วยครับ
กำลังบินพอดีเลย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 สิงหาคม 2563 เวลา:10:42:30 น.
  
ธรรมชาติสวยงาม
น่าสนุกค่ะ มีกิจกรรมดี ๆ ด้วย

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 11 สิงหาคม 2563 เวลา:10:46:53 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

ได้ไปไหนๆก็สนุกสุขใจทุกที่ค่ะ
ขอบคุณกำลังใจที่ให้เจ๊าะแจ๊ะด้วยค่ะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 11 สิงหาคม 2563 เวลา:11:08:18 น.
  
ขอบคุณค่ะพี่อุ้ม
แวะมาเที่ยวด้วยคนนะคะ
โดย: Rananrin วันที่: 11 สิงหาคม 2563 เวลา:12:15:48 น.
  
สวัสดี จ้ะ น้องอุ้มสี
ตามมาเที่ยวด้วยคนจ้ะ ได้ชม
ธรรมชาติ ได้ความรู้ของสถานที่
ชอบคำเชิญชวนมาก จ้ะ "เพราะ
คิดถึงจึงไปกอด" "คิดถึงอ้อมกอดธรรมชาติ"
ธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้อง
ช่วยกันรักษา เพราะเป็นอ้อมกอดที่อบอุ่น ให้ความสดชื่น จ้ะ
โหวดหมวดท่องเที่ยว
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 11 สิงหาคม 2563 เวลา:14:21:42 น.
  
น่าไปมากเลยครับ ผมว่าเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริม ช่วยกันเป็นอย่างยิ่งครับพี่
โดย: The Kop Civil วันที่: 11 สิงหาคม 2563 เวลา:16:33:49 น.
  
เป็นกิจกรรมท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจมากครับ ขอบคุณครับโดย: Sleepless Sea วันที่: 11 สิงหาคม 2563 เวลา:17:18:51 น.
  
ผอ..ททท.ภาคกลาง
นั่งหัวเรือ..อย่างเท่.
เป็นพ่อย่านางเธอเลย
โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 11 สิงหาคม 2563 เวลา:18:22:03 น.
  
*พ่อย่านาง
โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 11 สิงหาคม 2563 เวลา:18:23:07 น.
  
ตามพี่อุ้มไปเที่ยวด้วยคราบ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 11 สิงหาคม 2563 เวลา:19:43:27 น.
  
5 โปรเจ็คที่น่าติดตามไปเที่ยวมากๆค่ะคุณอุ้ม
แนว Back to Nature เราชอบมาก
อ่านบล็อกคุณอุ้มแล้วได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มเติมสมกับต่ำแหนังที่ได้เลยจร้า
ขอบคุณมากค่ะคุณอุ้ม
โดย: Tui Laksi วันที่: 11 สิงหาคม 2563 เวลา:21:01:18 น.
  
มาต่ออีกที รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

มีไปดูเกลือด้วย
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 11 สิงหาคม 2563 เวลา:23:03:57 น.
  
สมุทรสาครน่าเที่ยวจังค่ะคุณอุ้ม
โดย: Sweet_pills วันที่: 12 สิงหาคม 2563 เวลา:0:28:26 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 สิงหาคม 2563 เวลา:7:20:38 น.
  
เส้นทางน่าไปเที่ยวมากเลยนะครับ กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ แถมสนับสนุนสินค้าชุมชน +ชิมของอร่อยประจำถิ่นนี่ แค่นี้ก็ฟินมากๆแล้วละครับ เสียดายอย่าง ไม่มีนางงาม สาวนาเกลือมาพรีเซนต์นะครับ 555

โดย: multiple วันที่: 12 สิงหาคม 2563 เวลา:10:01:27 น.
  
สวัสดีวันหยุด...คร่า

โดย: Love Memoirist (blue_medsai ) วันที่: 12 สิงหาคม 2563 เวลา:10:44:21 น.
  
น่าไปเที่ยวมากครับ
โดย: SertPhoto วันที่: 12 สิงหาคม 2563 เวลา:17:50:03 น.
  


มาเที่ยวด้วยค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 13 สิงหาคม 2563 เวลา:0:02:29 น.
  
น่าไปจังเลยครับพี่
โดย: สมาชิกหมายเลข 5722835 วันที่: 13 สิงหาคม 2563 เวลา:2:35:15 น.
  
น่าตามไปเที่ยวด้วยมากเลยพี่อุ้ม
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 13 สิงหาคม 2563 เวลา:11:02:39 น.
  
สุดยอดเลยค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 14 สิงหาคม 2563 เวลา:11:43:46 น.
  
จังหวัดใกล้ๆกทม.แต่มีเรื่องน่าสนใจมากมาย เพียงพิพิธภัณฑ์ก็คุ้มแล้วครับ
โดย: Insignia_Museum วันที่: 14 สิงหาคม 2563 เวลา:12:07:35 น.
  
เชื่อว่าหลายคนคิดถึงอ้อมกอดธรรมชาติแล้วนะคะ

โดย: เนินน้ำ วันที่: 17 สิงหาคม 2563 เวลา:7:22:38 น.
  
ใกล้ๆ น่าไปค่ะ
โดย: วลีลักษณา วันที่: 21 สิงหาคม 2563 เวลา:19:05:56 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วย
แถมมาโยกตามเพลง
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 22 สิงหาคม 2563 เวลา:9:08:04 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]

บทความทั้งหมด