ตอนที่ 2 ฟลุค....ตั้งใจมาไหว้พระที่วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ มารู้ทีหลังว่าเป็นวัดประจำปีเกิดปีมะเส็ง


หลังจากที่ลงจากเครื่องบินนกแอร์ในเวลา 07.15 น.
ในใจหมายมั่นว่าลงจากเครื่องแล้วจะไปไหว้พระที่วัดเจ็ดยอดเลยค่ะ แต่อย่าถามว่าอยู่ตรงไหน ไม่รู้ดอกค่ะ
แต่ค้นคว้าข้อมูลมาแล้วว่าวัดโพธารามมหาวิหารหรือวัดเจ็ดยอด ตั้งอยู่ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่-ลำปาง
ถ้ามาจาก ถ.ห้วยแก้วด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้วิ่งตรงเข้าเมือง เมื่อถึงสี่แยกรินคำให้เลี้ยวซ้าย
เข้าถนนซุปเปอร์ไฮเวย์(เชียงใหม่-ลำปาง) โดยวิ่งบนทางคู่ขนานประมาณ 1 กม. วัดเจ็ดยอดจะอยู่ซ้ายมือค่ะ
ว่าแล้วสะพายเป้ขึ้นไหล่ หิ้วถุงพาสติกที่ใส่กระแป๋งยักษ์และฮาโลวีนแล้วโบกรถสองแถวสีแดงไปวัดในบัดดล


ในบรรดาประตูทางเข้าวัดเจ็ดยอด 4 ประตู อุ้มจะชอบประตูทางเข้าวัดมุมนี้ที่สุดค่ะ
ซุ้มประตูโขงทางเข้าวัดเป็นขนบธรรมเนียมการสร้างอารามในอาณาจักรล้านนาแต่โบราณย่อมสร้างซุ้มประตูโขง
โดยเป็นช่องทางขนาดใหญ่สำหรับเข้าออกไว้ที่ด้านหน้าของวัด
ซุ้มประตูโขงของวัดเจ็ดยอดก่อด้วยอิฐถือปูน ช่องประตูตอนบนสร้างเป็นรูปครึ่งวงกลม
ตัวซุ้มขนาบช่องประตูทำอย่างเสาย่อมุมทั้งสองข้าง
หลังช่องประตูโขงขึ้นไปเป็นเครื่องยอดตามแบบขนบนิยมในศิลปสมัยล้านนา แหล่มมากๆ ค่ะ


วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร 053-227033, 081-7838567
วัดโพธารามมหาวิหารเป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ (เดิมชื่อวัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือวัดเจ็ดยอด)
วัดเจ็ดยอด หรือวัดเจดีย์เจ็ดยอด ที่คนทั่วไปมักเรียกชื่อตามลักษณะเครื่องยอดส่วนบนของเจดีย์
โดยหลังคาพระวิหารโบราณที่ปรากฏมาแต่เดิมในวัดนี้ ซึ่งก่อสร้างเป็นพระสถูปเจดีย์มีจำนวนเจ็ดยอดด้วยกันค่ะ


วัดเจ็ดยอด เป็นวัดวัดโบราณที่พระเจ้าติโลกราช พระราชาธิบดีองค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์มังราย
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้หมื่นด้ามพร้าคด หรือสีหโคตเสนาบดี เป็นนายช่างทำการก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1999
เมื่อสถาปนาพระอารามสำเร็จแล้ว พระเจ้าติโลกราชโปรดให้นิมนต์พระมหาเถระชื่อพระอุตตมปัญญา
มาสถิตเป็นอธิบดีองค์แรกแห่งหมู่สงฆ์ในพระอารามนี้ค่ะ


จากการขุดแต่งทางโบราณคดีปี พ.ศ.2545 ได้พบสระมุจจลินท์ก่อผนังสระน้ำด้วยอิฐโดยรอบ
มีขนาดกว้าง 21 เมตร ยาว 21 เมตร และลึก 2 เมตร อยู่ทางด้านหน้าทิศตะวันออกของมณฑป
มุจจลินท์ซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐ ขนาดกว้าง 9.20 เมตร ยาว 9.20 เมตร และสูง 6.90 เมตร หลังคาตัดตรง
ผนังด้านข้างด้านทิศเหนือ-ใต้ ทำเป็นหน้าต่างปลอม มีบันไดทางขึ้นอยู่ทางทิศตะวันออกของสระ
ด้านในของมณฑปเป็นห้องประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก ประทับนั่งขัดสมาธิบนขนดนาค
พระหัตถ์ขวาซ้อนพระหัตถ์ซ้าย มีนาค 7 เศียร แผ่พังพาบยกขึ้นกั้นกางปกเศียรพระพุทธรูป


สังเกตเจ้าสุนัขตัวสีขาวๆ ในภาพขวา ดุมากค่ะ มันจะวิ่งเข้ามาจะกัดคุณนายอุ้ม
แล้วคุณนายอุ้มก็ทักกับเจ้าน้องหมาว่า จะทำไรๆ ไปไกลๆ เลย เดี๋ยวปั๊ดเหนี่ยว
เลยถ่ายภาพ เจ้าหมาเลยสงบมันเลยอยู่เฉยๆ แต่สังเกตสายตามันยังจ้องมองอยู่อย่างเคืองๆ


วิหารพระเจ้า 700 ปี ศรีเมืองเชียงใหม่ ประดิษฐานที่พระวิหารเจ็ดร้อยปีศรีเมืองเชียงใหม่
ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารเรียนพระปริยัติธรรมวัดเจ็ดยอด สร้างขึ้นในวโรกาสที่จังหวัดเชียงใหม่ อายุครบ 700 ปีเมื่อปี พ.ศ. 2539
เฉพาะที่นี่ห้ามผู้หญิงเข้าไปในวิหารพระเจ้า 700 ปีค่ะ


วิหาร 700 ปี เป็นวิหารขนาดเล็กตั้งอยู่ภายในวัดเจ็ดยอด หรือวัดโพธารามมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542
เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา
สำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้า 700 ปี ศรีเมืองเชียงใหม่
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในวาระสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อ พ.ศ. 2539


ภายในพระวิหาร 700 ปี หลังนี้ ได้อัญเชิญพระเจ้า 700 ปี ศรีเมืองเชียงใหม่ จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารมาประดิษฐาน
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2544


ศิลปะล้านนางดงามจริงๆ ค่ะ


ที่พระวิหาร 700 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้ตะเคียนทอง และพระเจ้า 700 ปี
พระเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปแก่นจันทร์ 700 ปี ซึ่งบริเวณนี้ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขึ้นไปค่ะ


มาวัดเจ็ดยอดมาไหว้มหาวิหารและมาชมศิลปะล้านนาที่พระวิหารพระเจ้า 700 ปี สองอย่างนี้ก็คุ้มค่ามากๆ


ให้ช่างก่อสร้างแถวนั้นถ่ายภาพให้ค่ะ


วิหาร 700 ปี เป็นสถาปัตยกรรมพื้นเมืองล้านนา หน้าบันเป็นไม้แกะสลักปิดทองคำเปลวค่ะ ยิ่งพญานาค 2 ตัวนี่สวยมากๆ ค่ะ


อุ้มยืนมองเสาที่ถนนแล่นนผ่าน....ไปยังมหาวิหาร แล้วก็เกิดดวามทึ่งในฝีมือช่างของล้านนา


วัดเจ็ดยอด เป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีเจดีย์รูปทรงแปลกที่สุด
กล่าวคือ มียอดตั้งแต่บนเรือนธาตุสี่เหลี่ยมถึงเจ็ดยอดเหมือนมหาโพธิ์เจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดีย
จัดเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย น่าไปสักการะมากๆ เลยค่ะ


เจดีย์เจ็ดยอด เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดของวัดเจ็ดยอดค่ะ
ถ่ายแบบมาจากมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดียค่ะ ภาพขวามือจะเห็นวิหารหลังใหม่ด้วย


โดยรอบมหาเจดีย์เจ็ดยอดนี้ ประดับประดาด้วยรูปเหล่าเทพยดา ที่มีเครื่องทรงต่าง ๆ กันไปอย่างงดงามอย่างปราณีตศิลป์
แหล่มค่ะแหล่ม


วัดเจ็ดยอดนี้มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์อีกอย่างหนึ่ง ก็คือที่นี่เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก และถือเป็นครั้งแรกของไทย ในปี พ.ศ. 2020 โดยมีพระเจ้าติโลกราชเป็นผู้ทรงอุปถัมภ์


ว่าแล้วอุ้มก็ดุ่มเดินเข้าไปไหว้พระประธานในมหาเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะ


พระประธานงดงามจริงๆ ค่ะ


เอาบุญมาฝากพี่น้องผองเพื่อนทุกๆ คนค่ะ


จริงๆ แล้วไหว้พระไปก็งงไปว่าทำไมในมหาเจดีย์หลังนี้ถึงได้มีงูเล็ก (ปีมะเส็ง)เยอะจังเลย
จะถามใครก็ไม่มีใครให้ถาม ก็คาใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ไหว้พระปิดทองแต่รู้สึกอิ่มใจว่าที่นี่มีพระนอนให้ด้วย ดีจัง
แล้วก็ถึงบางอ้อ เมื่อเช้าวันอาทิตย์ต่อมา ไปวัดดอยสุเทพฯ เจอข้อมูล (กระดาษแผ่นแรกที่อุ้มแปะใน BLOG นี้นั่นแหละค่ะ)
ที่ว่าวัดเจ็ดยอดเป็นวัดประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะเส็ง ข้อมูลที่ว่าเป็นวัดที่คนเกิดปีมะเส็งถ้าเกิดมาครั้งหนึ่งไปไหว้ที่พุทธคยา ประเทศอินเดียไม่ได้
ก็มาไหว้ที่วัดเจ็ดยอดแทนค่ะ


มหาเจดีย์แห่งนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อพ.ศ. 2020
มีหมื่นด้ามพร้าคด หรือสีหโคตเสนาบดี เป็นนายช่างทำการก่อสร้าง
โดยเป็นอาคารชนิดเครื่องก่อ ใช้ศิลาแลงทำโครงสร้างลักษณะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ตั้งขนานไปตามทิศตะวันออกสู่ตะวันตก
ตอนหน้าของอาคารสันนิษฐานว่าเป็นมุขโถงต่อออกไป ข้างหน้าเปิดเป็นทางเข้าออกมหาวิหาร


ตัวอาคารมหาวิหารก่อผนังทึบล้อมสามด้าน เว้นด้านหน้า
เชิงผนังตอนในสุดของวิหารก่อแท่นแก้วประดิษฐานพระพุทธปฏิมาพระประธานประจำวิหาร
กลางฝาผนังด้านข้างในห้องโถง เจาะเป็นช่องแคบ ๆ มีบันไดทอดตัวขึ้นไปข้างบนออกสู่หลังคาวิหาร
ซึ่งเป็นหลังคาทรงตัดลักษณะคล้ายดาดฟ้าทั่วไป
พื้นที่บนนี้เป็นที่ตั้งของปรางค์ยอดเจดีย์แบบพุทธคยาในอินเดียจำนวนเจ็ด องค์ด้วยกัน


ภาพปูนปั้นงดงามมากๆ เลยค่ะ
จุดเด่นของเจดีย์เจ็ดยอด อยู่ที่ลวดลายปูนปั้นองค์เทวดาที่มีขนาดใหญ่กว่าคนจริง
และลักษณะเครื่องทรงที่ไม่ซ้ำแบบกันในแต่ละองค์ แสดงถึงลักษณะงานศิลปะล้านนายุคทองค่ะ


ลายปูนปั้นบนผนังด้านนอกองค์เจดีย์เจ็ดยอดเป็นประติมากรรมปูนปั้นภาพเทพยดานั่งขัดสมาธิเพชร
ประนมหัตถ์อยู่กลางพระอุระกับภาพเทพยดาพนมมือยืน ทรงเครื่องภูษาภรณ์อันเป็นสมัยนิยมในหมู่ชนชั้นสูงสมัยโบราณ
สวมเครื่องศิราภรณ์ทรงเทริดมีทั้งแบบทรงสูงและทรงเตี้ยค่ะ


สังเกตว่าบนยอดศิราภรณ์ประดิษฐ์ด้วยลายวิจิตรแตกต่างกันไปในแต่ละองค์
เช่น ลายกระจับ ลายดอกบัว ลายหน้ากาล ลายดอกไม้
บนพื้นผนังเป็นลายดอกไม้ร่วงคล้ายลายถ้วยชามสมัยราชวงศ์เหม็งของจีน
นอกจากนี้ยังมีลายประดับหัวเสาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา แม้พม่ายังรับเอาไปและเรียกว่าลายเชียงใหม่


ภาพพระสถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราชค่ะ
เมื่อพระเจ้าติโลกราชสวรรคตในปี พ.ศ. 2030 พระยอดเชียงรายราชนัดดาได้สืบราชสมบัติแทน
โปรดให้สร้างจิตกาธาน (เชิงตะกอน) ขึ้นในวัดนี้เพื่อเป็นสถานที่ฌาปนสถานถวายพระเพลิงพระศพของพระดัยกาธิราช
แล้วโปรดฯ ให้สร้างพระสถูปใหญ่เพื่อบรรจุพระอัฐิและพระอังคารธาตุของพระเข้าติโลกราชไว้ภายในบริเวณวัด
สถูปนี้ก่ออิฐถือปูน ทรงมณฑปสี่เหลี่ยมย่อมุมมีซุ้มคูหาเป็นจตุรมุข หลังคาทรงบัวกลม
ส่วนเครื่องยอดต่อขึ้นไปก่อเป็นสถูปทรงระฆังกลม ซุ้มคูหาด้านทิศตะวันออก
ฝังเข้าไปในตัวมณฑปแล้วประดิษฐานพระพุทธปฎิมากรปูนปั้นมารวิชัยหนึ่งองค์


ภาพซ้ายมือจะเห็นพระเจ้าทันใจประดิษฐานอยู่ด้านนอกเจดีย์เจ็ดยอด
มีผู้คนมาบนบานขอพรกันเพียบเลยค่ะ


ตักบาตรพระประจำวันเกิดจะอยู่ประตูหลัง (หรือเปล่าหนอ) อุ้มวันอังคารก็เลยใส่เหรียญไป 15 เหรียญค่ะ


เป็นบรรยากาศรอบๆ นอกจากความร่มรื่นของแมกไม้ภายในวัดแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งโบราณสถานศิลปสมัยเชียงแสนที่สวยงาม
และหาชมได้ยากอีกด้วย
ความบันดาลใจต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติออกมาเป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์
ที่แสดงความหมายในทางพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี


บริเวณนี้มีให้ทำบุญหลายอย่างเลยค่ะ ตามกำลังศรัทธา จะมองเห็นต้นโพธิ์และหลวงพ่อทันใจด้วยค่ะ


ต้นโพธิ์ต้นนี้มีที่มาค่ะ ครั้งนั้นพระเจ้าติโลกราชได้ทรงสดับธรรมบรรยายจากสำนักพระภิกษุสีหล
เรื่องอานิสงส์ปลูกต้นโพธิ์
จึงโปรดฯ ให้แบ่งหน่อมหาโพธิ์ต้นเดิมที่พระภิกษุสีหลนำมาจากศรีลังกาเอามาปลูกในอารามป่าแดงหลวง เชิงดอยสุเทพ นำมาปลูกไว้ในอารามที่สร้างขึ้นใหม่
เหตุที่หน่อมหาโพธิ์ปลูกในอารามแห่งนี้จึงได้รับการขนานนามว่าวัดมหาโพธารามค่ะ
ซึ่งโพธิบัลลังก์ หรือ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งขัดสมาธิ ณ ควงไม้ศรีมหาโพธิด้านทิศตะวันออก
พระองค์ทรงตั้งวิริยาธิษฐานปฏิภาณพระองค์ว่า
"ตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไซร้ ก็จะไม่ยอมลุกจากที่ประทับนั้น
แม้มังสะและโลหิตจะเหือดแห้งสูญสิ้นไปเหลือแต่หนังและกระดูกก็ตามที"


สัปดาห์ที่ 1 คือสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงประทับนั่งขัดสมาธิ
ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ด้านทิศตะวันออก
สถานที่แห่งนี้เรียกว่าโพธิบัลลังก์มีพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นสัญลักษณ์


1


2


3


4


มณฑปและสระมุจจลินท์
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ชองโพธิบัลลังก์ในสัปดาห์ที่ 6
พระพุทธองค์เสด็จออกจากร่มไม้อชปาลนิโครธ (ต้นไทร) เสด็จไปยังร่มไม้มุจจรินทร์ (ไม้จิก)
ซึ่งอยู่ทางทิศอาคเนย์ของต้นมหาโพธิ์ ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุข ณ ที่นี่รวม 7 วัน


เจดีย์กู่แก้วเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตกรมทางหลวง สร้างในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้างไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด
ปัจจุบันคงเหลือแต่ซากฐานขององค์พระเจดีย์สูงประมาณ 5 เมตร
เข้าใจว่าคงจะสร้างมาหลายร้อยปีและถูกภัยธรรมชาติทำลายลง
ทางกรมศิลปากรได้มาบูรณะฐานองค์พระเจดีย์องค์นี้ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอชปาลนิโคตธเจดีย์ค่ะ
ช่วงนี้ยังเหนื่อยกับการเป็นวัลลีอยู่ค่ะจบตอนที่ 2 BLOG หน้าตอนที่ 3 เป็นข้าวซอยร้านลำดวนค่ะ


ขอขอบคุณ
BG : คุณตะวันสีชมพู
banner : คุณ no filling
กรอบ : น้อง KungGuenter
กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
เพลง : ตะวันตกดิน : น้าแอ๊ด คาราบาว
โค้ดแต่ง BLOG : ป้ามด & น้องดอกหญ้าเมืองเลย
ของแต่ง BLOG : คุณชมพร & น้องญามี่ & คุณเนยสีฟ้าเนื้อเพลงตะวันตกดิน


ศิลปิน : น้าแอ๊ด คาราบาว
อัลบั้ม : ตะวันตกดิน


ชีวิตคนเราก็มีแค่นี้คล้ายตะวันขึ้นแล้วก็ตกลง
ดูให้ดีอย่าให้ตกส่งเดช ถ้าตกลงน้ำคงลำบากที่จะงม

ตะวันตกดินอีกไม่นานก็คงจะโผล่ขึ้นมา
ตะวันตกน้ำ ...น้ำจะพาให้ไฟดับไม่กลับคืน
ตื่นขึ้นมาก็ไม่อาจพบตะวันความฝันก็ลบเลือน

ชีวิตใครคล้ายดั่งตะวันตกน้ำ
คนไม่ใช่ปลาจะหายใจได้ไง
ดูให้ดีก่อนจะก้าวย่างเดินถ้ามัวเพลิดเพลิน มักจะตกน้ำตาย

ตะวันตกดิน อีกไม่นานก็คงจะโผล่ขึ้นมา
ตะวันตกน้ำ..น้ำจะพาให้ไฟดับ ไม่กลับคืน
ตื่นขึ้นมาก็ไม่อาจพบตะวันความฝันก็ลบเลือน

(พูด) คือ..มันอย่างนี้นะครับ
มันก็ไม่มีอะไรมาก ไม่ต้องไปคิดมาก
คือถ้าตกลงดินนะครับอาจจะบาดเจ็บนิดหน่อย
แต่ถ้าตกลงน้ำนะครับ น้ำอาจจะท่วมปอด..
ตายโหงกันหมดเลยละครับท่านครับ

สุภาษิตได้ขีดเขียนคำคม
ความล่มจมมักมาจากความโลคโม
อำนาจเงินอาจทำให้คนใหญ่โต
แต่ใหญ่แค่ไหนดวงตะวันยังตกดิน

ตะวันตกดิน อีกไม่นานก็คงจะโผล่ขึ้นมา
ตะวันตกน้ำ..น้ำจะพาให้ไฟดับ
ไม่กลับคืนตื่นขึ้นมาก็ไม่อาจพบตะวัน
ความฝันก็ลบเลือน

ตะวันตกดิน
อีกไม่นานก็คงจะโผล่ขึ้นมา
ตะวันตกน้ำ...น้ำจะพาให้ไฟดับ
ไม่กลับคืนตื่นขึ้นมาก็ไม่อาจพบตะวัน
ความฝันก็ลบเลือน

ตะวันตกดิน
อีกไม่นานก็คงจะโผล่ขึ้นมา
ตะวันตกน้ำ...น้ำจะพาให้ไฟดับ
ไม่กลับคืนตื่นขึ้นมาก็ไม่อาจพบตะวัน
ความฝันก็ลบเลือน

ตะวันตกดิน
อีกไม่นานก็คงจะโผล่ขึ้นมา
ตะวันตกน้ำ...น้ำจะพาให้ไฟดับ
ไม่กลับคืน ตื่นขึ้นมาก็ไม่อาจพบตะวัน
ความฝันก็ลบเลือน
Create Date : 11 พฤศจิกายน 2555
Last Update : 16 พฤศจิกายน 2555 13:29:18 น.
Counter : 9218 Pageviews.

93 comments
blog 73 มิตรภาพbloggang(ครอบครัวตัว อ. กับ น้องสาว sawkitty) เริงฤดีนะ
(21 มิ.ย. 2565 13:31:15 น.)
ขอโชค ขอลาบ พี่จุก กุมารทอง แห่งวัดสวนหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม นายแว่นขยันเที่ยว
(20 มิ.ย. 2565 00:24:07 น.)
เที่ยววันร้อน ๆ ที่สิงคโปร์ poongie
(18 มิ.ย. 2565 18:53:15 น.)
อยุธยา อัมพวา รำลึก ธันวา 63 : ตลาดร่มหุบ ตลาดน้ำอัมพวา ปิดทริปที่วัดบางกุ้ง sawkitty
(14 มิ.ย. 2565 09:46:21 น.)
  
กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดด ได้ข้ามรั้วไปเยี่ยมอาจารย์ของชลด้วยป่าวค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคล (เจ็ดยอด) คณะศิลปกรรม

ตอนชลเรียนยังเป็นสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอยู่เลยค่ะ
โดย: bear hunt วันที่: 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา:1:36:51 น.
  
ตามมาไหว้พระครับ พี่อุ้ม
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา:2:26:33 น.
  


... แล้วสนุกมั้ยคะ ประทับใจอะไรบ้าง ... : ) ...
โดย: yourstarlight วันที่: 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา:3:57:03 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม

ผมไม่ได้เข้าไปถ่ายรูปที่นี่นานมากแล้วล่ะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา:6:22:00 น.
  

ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ

newyorknurse

โดย: newyorknurse วันที่: 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:07:59 น.
  
ไม่ได้ไปเชียงใหม่มาหลายปีแล้วค่ะ คิดถึงจัง
โดย: never the last วันที่: 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:21:59 น.
  
สวัสดียามเช้าวันหยุดค่ะ คุณพี่อุ้ม

ขอตามมาไหว้พระทำบุญด้วยคนค่ะ

เห็นแล้วคิดถึงเมทองเหนือจัง


ขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะคะemo
โดย: iamorange วันที่: 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:34:33 น.
  
แวะมา...สวัสดีกันบ่ายวันอาทิตย์ค่ะ

โดย: Calla Lily วันที่: 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา:13:16:56 น.
  
ช่อฟ้าอุโบสถต์ กับลายไม้สลักที่บานประตูสวยงามมากค่ะ
ศิลปะล้านนาของแท้เลย เป็นเอกลักษณ์มาก
มองปุ๊บรู้ปั๊บว่าเป็นวัดทางภาคเหนือ
ชอบพญานาคปูนปั้นด้วยค่ะ อ่อนช้อย ลายละเอียดมาก สวยค่ะ
โดย: ฝากเธอ วันที่: 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา:15:04:51 น.
  
แวะมาเที่ยวด้วยค่ะพี่อุ้ม
วัดนี้คุ้นๆ ว่าเคยผ่านนะค่ะ
แต่ไม่ได้ลงไปสัมผัสค่ะ
วันนี้เลยขอเก็บรายละเอียดที่นี่เลยค่ะ
หากมีโอกาสต้องแวะแน่นอนค่ะ
โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา:18:16:18 น.
  
สวัสดีค่ะ..

เคยไปวัดเจ็ดยอดสัก2-3ครั้งเห็นจะได้

สงสารวัดนี้ เพราะมีถนนตัดผ่านข้างๆวัด

ทำให้วัดเสี่ยงต่อการสลักหักพัง..

แวะมาเที่ยวอีกสักรอบจร้า..

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา:19:27:33 น.
  
ดูรูปเพลิน ๆก่อนนะคะ
เดี๋ยวคุณอุ้มลงรายละเอียดแล้วตามมาอ่านอีกรอบค่ะ
ภาพสวยมากเลยค่ะ
โดย: บรรณภรณ์ วันที่: 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา:20:03:53 น.
  
ไม่ได้เจอกันเลย....คนปีงูนี้น่ารักสินะ
5555555555555

เขาว่างูเล็กฉลาดจริงเปล่า????

แงตัวจ๊าบขนาดจะไปแก่ได้งัยยย
เพื่อนเราโดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา:20:57:51 น.
  
ไปเชียงใหม่แต่ละครั้ง
คุ้มเลยนะครับ
โดย: panwat วันที่: 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา:23:34:34 น.
  
โดย: Kavanich96 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา:3:51:42 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา:5:47:35 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


...เวลามีทุกข์หรือมีปัญหา
สำคัญที่สุดคือต้องไม่หนีปัญหา...

สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะคุณอุ้ม
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา:6:44:42 น.
  
อนุโมทนาด้วยนะคะ

ว่างๆ เก็บตังค์ไปพุทธคยากันดีกว่าพี่อุ้ม
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:35:07 น.
  
หวัดดีจ้าพี่อุ้มคนเก่ง
โดย: แม่อ้วนคนสวย วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:32:47 น.
  
เป็นวัดที่เก่าแก่มากนะคะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา:15:49:08 น.
  
ชอบคุณอุ้มไปเที่ยวค่ะ ต่างจังหวัดลุยคนเดียวสบายเลย เก่งนะคะ หนูไม่กล้าไปคนเดียว แต่ถ้าในกรุงเทพฯ ก็ลุยได้ค่ะ

วันนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำใส เพราะเค้าเก็บกันอยู่หลายเที่ยวมังคะ อยากให้เจ้าพระยาเป็นแบบนี้ทุกวันนะคะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา:16:29:14 น.
  
สวัสดีทุกคนขอให้มีความสุขทุกๆวัน
.
โดย: warit วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา:17:03:46 น.
  
ตามมาเที่ยววัดเจ็ดยอดด้วยคนค่ะ
ขอบคุณที่นำข้อมูลดีๆมาเสนอได้ความรู้ดีมากค่ะ มีดอก อะรูมิไร้ (อะไรไม่รู้)มาฝากด้วย ติดโหวตไว้ก่อนนะคะน้องอุ็มคนเก่งคนน่ารัก

โดย: พรไม้หอม วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา:18:01:16 น.
  
ภาพเยอะดีจังเลยค่ะน้องอุ้ม
ไปคนเดียว แต่เที่ยวทะลุปรุโปร่ง
สุดยอดค่ะ ต้องพูดแบบน้องอุ้ม
แหล่มค่ะแหลม
โดย: เนินน้ำ วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา:18:48:42 น.
  
เชียงใหม่อากาศฝนตกครับพี่อุ้ม
แปลกประหลาดมากครับ แหะๆๆๆ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา:19:00:41 น.
  
ว้าวววว ละเอียดยิบเลยคุณอุ้ม
ไปเที่ยวคนเดียว ได้รูปเพียบเก่งน่ะ
แล้วห็แหล่มด้วยค่ะอิอิ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:39:15 น.
  
เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่าวัดเจ็ดยอดคือวัดประจำปีเกิดของปีมะเส็ง ขอบคุณคุณอุ้มด้วยนะค้า
ปล.แบ่งบุญกันค่า
โดย: ณ มน วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:02:52 น.
  
ดูรูปเพลินเลยค่ะ
วัดทางเหนือสวยละร่มรื่นมาก

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:35:51 น.
  
แวะมาเยี่ยมยามค่ำคืน...หลับฝันดีครับ
โดย: **mp5** วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา:23:19:12 น.
  
ขออนุโมทนาด้วยนะครับ

ขอบคุณสำหรับภาพมงคลที่นำมาฝากกัน
โดย: นิราลัย วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา:23:45:09 น.
  
สวััสดีค่ะ พี่อุ้ม อิอิ ปีมะเส็งเนี่ยต้องเป็นพี่กิ่งแล้วค่ะ ขออนุญาตเรียกพี่อุ้มนะคะ กิ่งตามมาเที่ยวด้วยค่ะ วัดเจ็ดยอดเนี่ยกิ่งได้แค่ผ่านค่ะไม่เคยแวะเลยสักทีพี่อุ้มอยู่ไกลยังได้เข้าไปเที่ยวแล้่ว พี่อุ้มเก่งมากมายค่ะฉายเดี่ยวด้วย
กิ่งไปไหนคนเดียวไม่ได้เลย แหะ แหะ มันเขินค่ะ

หลับฝันดีึ้นะคะ ตะพาบกิ่งเดินแล้วเชิญพี่อุ้มไปชมได้นะคะว่ากิ่งสิงร่างใครน้อ อิอิ
พี่อุ้มจะเขียนงานตะพาบหรือเปล่าคะแล้วกิ่งจะรออ่านค่ะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา:23:57:14 น.
  
ตามไปเที่ยวด้วยคนครับ แบบนี้เขาเรียกว่าดวงชะตาต้องกัน ไม่ต้องเรียกหา ถึงเวลาเหมือนมีแรงดึงดูดได้ไปเอง

ในวัดดูเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับ

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:0:34:30 น.
  

ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ


newyorknurseโดย: newyorknurse วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:1:17:10 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:5:42:49 น.
  
สวัสดีค่ะน้องอุ้มสี

แสดงว่าคุณนายอุ้มไม่ถูกโฉลกกับน้องหมาสีขาว (สีดำไม่เป็นไร) พี่มีคาถากันหมากัด ท่องไว้ ไม่ต้องกลัวหมา.....

(ตั้งนะโมก่อน 3 จบ)

"ไอ้จอ ไอ้จอ หางงอหูกาง

เอ็นดูกูบ้าง อรหังพุทโธ"

-แล้วเป่าเพี้ยง!!!.....ไปที่ตัวหมานั้น!!!......

-หมาดุ เดิมที่มันเห่า หูตั้ง หางชี้ กรรโชกเห่า จะเปลี่ยนกริยาไปอย่างฉับพลันทันใด ยินตัวนิ่ง อ้าปากไม่ขึ้น เห่าไม่ได้ !!!.....

หูตก หางตก คอตก วิ่งหนีซุกตัวไปเลย!!!......

-แต่ถ้าใครสวดคาถานี้แล้ว หมายังกัด แสดงว่าชาติเก่าๆเคยกัดกันมาก่อนแล้ว!!!......
โดย: แม่พีวีซี วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:6:35:50 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


...ในเวลาที่เร่าร้อนเพราะความโกรธ
อย่าดูว่าใครทำให้โกรธ
แต่ให้ดูว่าความโกรธนั้นทำลายความีชีวิตของเราอย่างไร...

สวัสดีเช้าวันอังคารค่ะคุณอุ้ม
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:6:52:54 น.
  
มาขอบคุรพี่อุ้มที่ไปเที่ยวด้วยกันนะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:45:27 น.
  
แบบนี้ต้องถือว่าเป็นบุญนำไปจริง ๆ นะคะคุณอุ้ม ... ได้ไปเที่ยววัดประจำปีวันเกิดด้วย :)
โดย: Tristy วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:21:58 น.
  
ละเอียดละออ
แจ่มแจ้ง
เหมือนไปเองเลยค่ะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:46:19 น.
  
สวัสดีวันพระครับ..

แหะๆ ผมไม่ได้ทำเองหรอกครับ บล็อกน่ะ ได้น้องคนหนึ่งเขาทำให้ ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาช่างจินตนาการอะไรนักหนา เขาเห็นงานที่ผมเขียนไว้เล่นๆ นานแล้ว ก็เลยอยากทำบล็อกให้ ไม่งั้นไม่เป็นโล้เป็นพายหรอก

ไม่ได้หรอกครับ อยู่ไกล กทม. โขอยู่น่ะ
โดย: นิราลัย วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:56:35 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
ทักทายคร้าาา พี่อุ้มม
มีความสุขมากมากค่ะ
โดย: Nissan_n วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:10:06:42 น.
  
ทักทายสวัสดีกับคุณอุ้มครับ
มาไหว้พระที่วัดเจ็ดยอด และได้รีวิว พร้อมชมภาพถ่ายกันอย่างจุใจเลยครับ

ประทับใจเลยครับ
โดย: ถปรร วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:10:30:41 น.
  
มาหวัดดีก่อนอืนครับ
เพิ่งได้บล๊อกคืน เลย
มาทักทายก่อน

วัดเจ็ดยอด ตอนเด็ก
ผมเคยไปเล่นอยู่ระยะ
แต่ไม่บ่อยนัก จำได้
ว่าวัดนี้เป็นที่ีสังคยนา แหะ ๆ สะกดไม่ถูก
รู้แต่เพียงว่า มีตีความ
ข้อบัญญัติหรือคำสั่งสอน
คุณอุ้มไปได้ข้อมูลมา
เยอะมากทำให้มีความ
รู้เพิ่มอีกเยอะ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:11:49:31 น.
  
สวัสดีค่าพี่อุ้มวันนี้วันพระตามพี่อุ้มไปไหว้พระที่วัดเจ็ดยอดด้วย รู้สึกดีมีความสุขด้วยพี่อุ้มถ่ายภาพมาแต่ละภาพสวยทั้งนั้นเลย ชอบภาพมังกร..ด้วยวัดนี้เป็นของคนเกิดปีมะเส็งเรยรู้สึกจะมันมะเส็งฟาดหางยุเยอะเหมือนกันนะค่ะ อิอิ

มีความสุขเยอะๆนะค่ะพี่อุ้ม จุ๊ฟ ๆ
โดย: mastana วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:12:10:28 น.
  
แวะมาเยี่ยมเยียนเช่นกันจ้าน้องอุ้ม

ช่วงนี้พี่ก็ขลุกอยู่กับวัดบ่อยกว่าปกติ เพราะเป็นฤดูกาลทอดกฐินนะ ไม่ไกลข้ามจังหวัด มักจะไปทุกวัดนั่นละ
โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:12:53:24 น.
  
สวัสดีตอนบ่ายๆ ครับคุณอุ้ม .....

วัดสวยอีกแล้วครับ เจดีย์เจ็ดยอดก็แปลกตาดี รูปปูนปั้นยังสมบูรณ์น่าชมมากครับ .....

โดย: NET-MANIA วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:13:03:20 น.
  
ดีจังนะคะที่ได้ไปวัดที่ตรงกับปีของตัวเอง แอบอิจฉาคนมีอิสระไปลั๊นลาคนเดียวเหมือนกันนะเนี๊ยะ อยากทำได้แบบนี้มั่ง แต่คงอีกสักพักใหญ่ๆ เลย
ขอให้มีความสุขกับทุกด้านในชีวิตนะคะ
โดย: คมไผ่ วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:13:14:11 น.
  
น่าไปเที่ยวจังค่ะ ^^
โดย: Sawnoy วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:14:42:11 น.
  
ได้ไปพักผ่อน...ไปที่ไหนก็สุขใจค่ะ
โดย: เหนือฟ้า IP: 58.8.214.196 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:15:46:07 น.
  
ตามไปเที่ยววัดเจ็ดยอดกับคุณอุ้มด้วยค่ะ
วัดสวย บรรยากาศดี
ถ้ามีโอกาสต้องแวะไปชมบ้างค่ะ
ขอให้คุณอุ้มและครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะ ^_^
โดย: andrex09 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:16:08:51 น.
  
แหมวัดนี้น่าไปจริงๆนะครับ โบสถ์ 700 ปีแน่ะ แถมเจดีย์คนเกิดปีมะเส็งอีก แหล่มเลย เอ๊ย สุดยอดเลยนะครับคุณอุ้ม

ภาพประกอบงดงามมากๆครับ ขำตอนจะจัดการกับหมาครับ ถ้าเป็นผมทำอะไรไม่ถูกแน่ๆเลย

โหวตท่องเที่ยวให้นะครับ

ที่บล็อกตอนนี้มีภาพแล้วครับผม ^^

โดย: วนารักษ์ วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:17:50:44 น.
  
ตั้งใจมาไหว้พระที่วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ มารู้ทีหลังว่าเป็นวัดประจำปีเกิดปีมะเส็ง

คงไม่ใช่เรื่องฟลุคหรอกค่ะ น่าจะเพราะบุญนำพามากกว่า
ตามคุณอุ้มมาเที่ยว วัดเจ็ดยอด ด้วยคน
วัดสวยมาก อิ่มตา ...อิ่มใจค่ะ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:18:24:58 น.
  
ขอบคุณที่แวะเยี่ยมพร้อมฝากภาพให้ต๋านะคะคุณอุ้ม

วัดเจดีย์เจ็ดยอด เป็นวัดอีกแห่งที่เก่าแก่ และมีความสำคัญ
ควรค่าที่จะอนุรักษ์ให้อยู่คู่เชียงใหม่อีกนานเท่านานนะคะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:18:34:43 น.
  
อยากชมภาพวาดของน้องอุ้มครับ
โดย: Insignia_Museum วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:19:07:35 น.
  
ทักทายยามดึกครับคุณอุ้ม...

ตามมาแอ่วเจียงใหม่ด้วยครับ
ไปหลายที่น่าสนุกเนาะ...โดย: wicsir วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:23:19 น.
  
เคยได้เข้าไปเยือนวัดเจ็ดยอด
เมื่อปีก่อนโน้นค่ะ เพราะว่าขับรถ
ผ่านไปผ่านมา พอดีรถไม่เยอะ
แล้วไม่รีบเร่งด้วยเลยแว๊บเลี้ยว
เข้าไปเลยค่ะก็เลยได้เข้าไปเยือน

อยากไปเยือนอีกนะค่ะเพราะว่า
ยังเหมือนว่าเก็บภาพยังไม่จุใจเลยค่ะ
โดย: JewNid วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:37:33 น.
  
ไม่เคยไปไปวัดนี้เลยค่ะ..ไปเชียงใหม่ตั้งหลายครั้ง..วัดทางเหนือนี้ สวยแปลกตาดีนะคะ..

โห..วัดปีดาวอยู่ลำปาง..จะได้มีโอกาสไปมั้ยนี่..
โดย: simplyusana วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:42:32 น.
  More Dream Catcher Comments

------------------------
ราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณอุ้ม
โดย: เกศสุริยง วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:53:44 น.
  
ตามมาเที่ยวครับพี่อุ้ม
โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:1:16:22 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:6:06:33 น.
  
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะพี่อุ้ม

สดชื่นแต่เช้า

ขอให้สดใสทั้งวันนะคะ
โดย: luckiezgalz วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:03:47 น.
  
สวัสดียามเช้าค่ะ คุณพี่อุ้ม

ขอให้มีความสุขนะคะ
โดย: iamorange วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:49:38 น.
  
อติชาตํ อนุชาตํ ปุตฺตมิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา
อวชาตํ น อิจฺฉนฺติ โย โหติ กุลคนฺธโน

บัณฑิตย่อมปรารถนาบุตรที่เป็นอภิชาต หรืออนุชาต
ย่อมไม่ปรารถนาอวชาตบุตร ซึ่งเป็นผู้ทำลายตระกูล

ดำเนินชีวิตด้วยความเป็นอภิชาตบุตร ตลอดไป...นะคะได้รับการ์ดกำัลังใจอันยิ่งใหญ่แล้ว...นะคะ

ขอบคุณ คุณอุ้มมาก...ค่ะ

คิดถึงเสมอ..นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:10:37:29 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog


เมื่อวาน Vote เต็ม
วันนี้แวะมาใหม่

ร้านอาหาร วันที่ 1 ธค. กำลังให้คุณแหม่ม ดูให้อยู่ค่ะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:11:18:17 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
ภาพเยอะจุใจมากเลยค่ะ วัดนี้เคยแต่นั่งรถผ่าน แหะๆ ยังไม่เคยเข้าไปเที่ยวเลยค่ะ เสียดายจังเลย
โดย: ประกายพรึก วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:12:10:48 น.
  
โอ้ภาพถ่ายจุใจ ดูแล้วเหมือนได้ไปเองเลยคะพี่อุ้ม
แถมข้อมูลเพียบด้วย
ไปเที่ยวเชียงใหม่ แทบจะไม่ได้ไปวัดเลยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะไปตามสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า

ทั้งๆที่วัดที่เชียงใหม่ มีวัดสวยๆมากเลยนะคะ

โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:12:42:18 น.
  
ชอบรูปถ่ายเงาค่ะ
เท่ห์ดีๆๆๆๆๆ
โดย: Close To Heaven วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:14:23:18 น.
  
ตามพี่อุ้มมาเที่ยววัดเจ็ดยอดค่ะ
ได้อ่านประวัติน่ารู้หลายอย่าง ชอบจัง
ขอบคุณที่นำภาพสวยๆ มาฝากกันนะคะ
โดย: diamondsky วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:17:49:02 น.
  
ตามไปเที่ยวด้วยคนนะคะ . . .

มีมื้อค่ำมาฝากคุณอุ้มสีค่ะ

โดย: กาปอมซ่า วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:19:07:51 น.
  
ดีจังได้ทำบุญ สาวยังไม่มีโอกาสเลยค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:19:46:48 น.
  
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:41:56 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:5:48:41 น.
  
สวัสดียามเช้าค่ะ

เอาดิ่มซำ มาฝากค่ะขอให้มีความสุขนะคะ
โดย: iamorange วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:20:25 น.
  
สวัสดียามเช้าอากาศเย็นสบายค่ะ
โดย: mutcha_nu วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:40:34 น.
  
เป็นรูปน้ำตกวชิรธารครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:50:14 น.
  

พี่มากราบขอพรพระวัดเจ็ดยอดอีกค่ะ จะเดินทางวันที่ 27 นี่ ยังมีเรื่องที่จัดการไม่เรียบร้อย เลยไม่รู้จะได้มาเมืองไทยหรือเปล่าเลยค่ะ


น้องอุ้มรูปที่เทพีสันติภาพ พี่ไม่ได้ถ่ายเองหรอกค่ะ ตอนที่พายุมาไฟฟ้าบ้านพี่ก็ดับ ไม่รู้ข่าวอะไรเลย นอนกลัว ได้ยินแต่เสียงฝนตกกับลมแรง
มองไปที่หน้าต่างเห็นต้นโอนเอียงจะหักเลยค่ะnewyorknurse

โดย: newyorknurse วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:05:26 น.
  
งั้นไม่ต้องไปอินเดียแล้วนะคะ มาที่วัดเจดีย์เจ็ดยอดก็ได้เหมือนกัน อิอิ

เสียดายจังที่เค้าไม่ใหู้ผู้หญิงเ้ข้าวิหาร 700 ปี อยากรู้อีกว่าข้างในจะสวยขนาดไหนน๊า

อิ่มบุญกันไปนะคะคุณอุ้ม

รอดูข้าวซอยเจ้า เลิฟมากมาย (ขออู้คำเมืองกะเค้ามั่ง คิคิ)
โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:16:48 น.
  
ว๊าว ภาพในกล้องเม๊นท์เท่ห์มากๆครับ เหมือนเด็กเลยอ่ะ ^^

ขอบก็ต้องรีบเอามาฝากนะครับตำลึงเกาะรั้ว 555++

โดย: วนารักษ์ วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:15:29:35 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณอุ้ม

อัพบล็อกตอนต่อ...รบกวนแวะบอกหนูด้วยนะคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:16:21:14 น.
  
สวัสดีค่ะพี่อุ้ม เที่ยวบ่อยนะคเนี่ย

พักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะคะ

อิอิ เพราะอุ๊ก็เที่ยวบ่อยเช่นกัน

อิอิ นิสสสนุงค่ะ

อยากไปเที่ยวทางเหนือบ้างค่ะ ยังไม่เคยไปเลยค่ะ

ยิ่งเชียงใหม่เคยไแต่บิ๊กซี กับ บขส. อ๊ากกกก

ยังไม่เคยเที่ยวในตัวเชียฃใหม่เลยค่ะ

มีก็แต่ไปเที่ยวปาย แต่ก็นานมากแล้วล่ะค่ะ

พี่อุ้มสบายดีนะคะ
โดย: maitip@kettip วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:16:27:03 น.
  
วัดทรงล้านนาสวยมาก ๆ เลยค่าพี่อุ้ม

ถ้าไปเชียงใหม่เมื่อไหร่ก็จะไปร้านพี่จินทันที 555+


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:17:06:59 น.
  
สวัสดีค่ะน้องอุ้มที่รักคะ

ขอบคุณที่กรุณาไปเยี่ยมพี่นาถบ่อยๆ
และขออภัย ที่มาหน้าบ้านไม่ค่อยได้

วันนี้บล็อกงามมาก เพลงแอ๊ดก็เพราะดี

พระของพี่นาถอยู่วัดจอมทองค่ะ พยายามไปไหว้ ช่วงหลังมานี้ ไม่สบายไปลำบาก เลยห่างไป ๓ ปีแล้วค่ะ

ขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจ
สดชื่น แจ่มใสอย่างที่เป็นอยู่นี้ตลอดไปนะคะ คนน่ารัก

โดย: นาถ (sirivinit ) วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:18:22:46 น.
  
คุณอุ้มจ๋า..ไม่เป็นไรค่ะ ป้าปุ๊ยไม่รบกวนคุณอุ้มรู้ว่าคุณอุ้มไม่ว่างมีภาระกิจที่รับผิดชอบรู้เปล่า...???คุรอุ้มป้าปุ๊ยชึ้งในน้ำใจของคุณอุ้ม ที่ป้าปุ๊ยของให้คุณอุ้มช่วยเรื่องทำบล็อก คุณอุ้มไม่ปฏิเสธเลย รับปากทันทีแค่คุณอุ้มรับปากช่วยป้าปุ๊ยก็ดีใจแล้วค่ะไม่ต้องขอโทษป้าปุ๊ยหรอกจ้า..ป้าปุ๊ยเองล่ะที่ต้องขอโทษคุณอุ้มที่มารบกวนคุณอุ้มทำให้คุณอุ้มไม่สบายใจ ไม่เป็นไรจ้าป้าปุ๊ยก็จะศึกษาไปที่ละอย่างแต่ก็คงอีกนานกว่าจะบล็อกแบบคุณอุ้ม ขอแค่10เปอร์เช๊นต์ขอคุณอุ้มก็พอแล้วมั่ง...??ถ้าวันใดคุณอุ้มมาทางบ้านป้าปุ๊ยแวะมาเที่ยวบ้านสวนบ้างน่ะ..ยินดีตอนรับจ้า..ขอให้คุณอุ้มมีสุขภาพที่แข็งแรงน่ะจ้า...
โดย: ป้าปุ๊ย บ้านริมสวน วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:19:39:57 น.
  
เราชอบภาพพระพิฆเณศ..นะค่ะ
ท่านี้ก็ดูสวยสบายๆดีจังค่ะ

ขอบคุณนะค่ะที่ยังไม่ลืมกัน
อนุโมทนาบุญเช่นกันค่ะ
ปีนี้เราไปงานกฐินหลายงานเลยค่ะ

งานนัดมิตติ้งค่อยว่ากันนะค่ะ
ช่วงนี้เราไม่ค่อยว่างเลยหาเงินตัวเป็นเกลียวเลยละ

เที่ยวไม่หยุดเลยนะค่ะเพื่อน

มีความสุขมากมากเช่นกันนะค่ะ
คุณแม่สบายดีนะค่ะ
โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:20:04:36 น.
  
แวะมาเยี่ยมยามค่ำ...สวัสดีครับ
โดย: **mp5** วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:20:27:10 น.
  
ช่วงปีใหม่ว่าจะขึ้นเหนือคะ ว่าจะลองไปบ้างคะ
โดย: blog pu วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:20:30:54 น.
  
กดหมวดท่องเที่ยวแล้วตามคุณอุ้มชมเพลินค่ะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:23:20 น.
  
พอคุณอุ้มพูดถึง กาแฟ กำลังจะไปเอามาดื่มเลยค่ะ แต่วันนี้อยากได้กับเค้ก อร่อย ๆ ... แต่ไม่มี ทำไงดี :)
โดย: Tristy วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา:0:01:03 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา:5:51:44 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


...การที่เราหลงใครนั้น
เท่ากับว่าเราได้เซ็นสัญญา
เตรียมรับความทุกข์ไว้เรียบร้อยแล้ว...

สวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะคุณอุ้ม
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:22:23 น.
  


สวัสดีวันศุกร์...
ยามเช้าสดชื่นๆ อากาศเริ่มหนาวแล้ว
รักษาสุขภาพ กันด้วยนะครับ
โดย: พันคม วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:56:00 น.
  
สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ

ความบริสุทธิ์ พึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ

มีความสุขกับการพูดดี มีความไพเราะ และมีประโยชน์ ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา:11:49:28 น.
  
แวะมาทักทายพี่อุ้มค่ะ
ตามมาเที่ยวอีกรอบ เที่ยวไทย ชมบรรยากาศสวย ชอบจัง

ปล.เอาภาพใบไม้เปลี่ยนสีจากอิตาลีมาฝากค่ะโดย: diamondsky วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา:12:15:30 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]

บทความทั้งหมด