ททท.ภาคกลาง จัดทริปนำร่องชวนท่องเที่ยวทางน้ำสไตล์ New Normal เส้นทางกรุงเทพฯ-เกาะเกร็ด


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรม กีฬา การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
และสมาคมเรือไทย
จัดโครงการท่องเที่ยวทางน้ำวิถีใหม่ ภายใต้ มาตรฐาน SHA
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ถึงความพร้อมการรองรับนักท่องเที่ยวในแบบวิถีใหม่ของแหล่งท่องเที่ยว
และส่งเสริมให้คนไทยได้เที่ยวอย่างปลอดภัยถูกสุขอนามัย

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
เปิดเผยว่า
เรียนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว, ผู้อำนวยการเขต...
ทางรัฐบาลเองก็ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนคนทั่วไปโดยใช้ New Normal เข้ามาดูแล
ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอง...
เราก็เลยสร้างมาตรฐานตัวหนึ่งขึ้นมาในเรื่องของมาตรฐานที่เรียกว่า SHA
หรือ Amazing Thailand Safety and Health Administrationในวันนี้ที่เราได้ท่องเที่ยว
ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวอย่างมากเลย
ผมได้เข้าไปหารือกับท่านๆ เล็งเห็นความสำคัญของพี่ๆ
ที่อยู่ด้านหน้าว่าเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับกรุงเทพมหานครและสังคมส่วนรวม
ก็เลยมีแนวคิดร่วมกันว่านำมาตรฐานตัวนี้มา
เพื่อให้พวกพี่ๆ ได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขกันนะครับได้จัดขึ้นทุกวันเสาร์
จำนวน 5 สัปดาห์ๆ ละ 100 ท่าน
โดยสัปดาห์แรกเริ่มขึ้นในวันนี้ และในสัปดาห์ถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่ 18 และ 25 กรกฎาคม
และวันที่ 1 และ 8 สิงหาคม 2563

เพราะว่าในส่วนตรงนี้ทางเราฯ ได้สร้างมาตรฐานตรงนี้ขึ้นมา
ในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับตัวพี่ๆ
ที่เดินทางท่องเที่ยวเอง และในส่วนของผู้ประกอบการเพื่อจะสร้างมาตรฐาน
เพื่อไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาได้
ในส่วนตรงนี้ขอขอบคุณสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว,สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต,
สมาคมเรือไทยรวมถึงที่เราจะไปเที่ยวที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีด้วย
ขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างมีความสุขครับ

หลังจากที่คนไทยทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันผ่านพ้นวิกฤตที่ผ่านมา
คาดว่ามีนักท่องเที่ยวหลายคนคิดวางแผนอยากออกไปเที่ยว
อยากออกไปสัมผัสให้หายคิดถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย
แต่ยังขาดความมั่นใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ถูกต้องการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย SHA
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวว่าเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้
ชุดแรกที่เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีทางน้ำ
โดยทุกท่านต้องปฏิบัติตามระเบียบ ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด
ในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่สไตล์ New Normal
เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่จะเข้าเที่ยวประเทศไทยในอนาคต เป็นตัวอย่างที่ดี
โดยการนำเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความสะอาด จากสำนักงานเขตต่างๆ ของกทม.
จำนวน 50 เขต เขตละ 10 คน รวม 500 คน
แบ่งการเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 100 คนทั้งนี้
จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 11, 18 ,25 กรกฎาคม และวันเสาร์ที่ 1, 8 สิงหาคม 2563
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ทำคุณประโยชน์ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา
ได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
และเป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้ามาอย่างเหน็ดเหนื่อย
การท่องเที่ยวล่องเรือวิถีใหม่ ภายใต้มาตรฐาน SHA
พร้อมเยี่ยมชมเกาะเกร็ดสัมผัสวิถีชาวมอญ
และไหว้พระขอพรที่วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดปรมัยยิกาวาส วัดเสาธงทอง วัดสำคัญของจังหวัดนนทบุรีเกาะเกร็ดอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
เกาะเกร็ด เกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงส่วนที่เป็นแหลม
ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ. 2265 เรียกว่า "คลองลัดเกร็ดน้อย"
ส่วนคลองลัดเกร็ดใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี
เป็นคลองขุดลัดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนท้ายอำเภอสามโคกมาทางใต้ถึงคลองขวางเชียงรากน่ะค่ะ
ต่อมากระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางแรงขึ้นส่งผลให้เซาะตลิ่งทำให้คลองขยาย
ดังนั้นแผ่นดินตรงแหลมจึงกลายเป็นเกาะ ชื่อเดิมเรียกว่า "เกาะศาลากุน"

เกาะเกร็ดมีความเจริญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
จะเห็นได้ว่าวัดวาอารามต่างๆ บนเกาะจะเป็นศิลปะในสมัยอยุธยาทั้งสิ้น
เกาะเกร็ดคงจะมาร้างคนเมื่อพม่ามายึดกรุงศรีอยุธยาครั้นเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชได้
พระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงโปรดฯ ให้ชาวมอญที่เข้ามามาตั้งถิ่นฐานบนเกาะเกร็ด
โดยชาวมอญบนเกาะเกร็ดนั้นมีทั้งที่เข้ามาในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ต่อมาเมื่อตั้งอำเภอปากเกร็ดขึ้นแล้ว "เกาะศาลากุน" จึงมีฐานะเป็นตำบลและเรียกว่า "ตำบลเกาะเกร็ด"
เกาะนี้จึงได้มีชื่อว่า "เกาะเกร็ด" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

สัญญลักษณ์ของเกาะเกร็ดก็คือสิ่งนี้เอกลักษณ์ของมอญอีกอย่างหนึ่งของ "วัดปรมัยยิกาวาส"
นั่นก็คือ "เจดีย์ทรงรามัญ" ที่จำลองแบบมาจากพระธาตุเจดีย์มุเตา เมืองหงสาวดี ประเทศเมียนมาร์
ซึ่งชาวมอญนับถือเป็นอย่างยิ่ง ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
เนื่องจากเจดีย์อยู่ติดแม่น้ำกระแสน้ำกัดเซาะฐานราก
ทำให้เจดีย์มีลักษณะเอียงดูแปลกตากลายเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดวัดที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดก็คือ "วัดปรมัยยิกาวาส" หรือเรียกว่าวัดปากอ่าว
ในวัดนี้มีสิ่งที่น่าชมอยู่หลายอย่าง ที่ท่าเรือหน้าวัดจะพบปราสาทไม้ห้ายอด
ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งเหม (โลงศพมอญ) ของอดีตเจ้าอาวาสตั้งตระหง่านอยู่

ส่วนพระอุโบสถมีการตกแต่งด้วยวัสดุนำเข้าจากอิตาลี ศิลปะยุโรปแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 5
แต่กระนั้นพระองค์ยังรักษาธรรมเนียมเดิมโดยรับสั่งให้ที่นี่ริเริ่มการสวดเป็นภาษามอญ
ปัจจุบันนี้ที่วัดปรมัยฯ เป็นวัดเดียวที่ยังเก็บรักษาพระไตรปิฎกภาษามอญไว้

สำหรับพระประธานในพระอุโบสถนั้นเป็นพระปางมารวิชัย ฝีพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าประดิษฐานวรการ
ผู้ที่สร้างพระสยามเทวาธิราช รัชกาลที่ 5 ทรงยกย่องว่าพระประธานองค์นี้งามด้วยฝีพระพักตร์ดูมีชีวิตชีวาเหมือนคนจริง
ด้านหลังพระอุโบสถมีพระมหารามัญเจดีย์จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองของเมียนมาที่นี่อุ้มกล้ายืนยันว่า "ทองคำเปลวที่ใช้ปิดทองที่พระพุทธรูป เป็นทองคำเปลวที่เต็มและขนาดใหญ่"
เป็นวัดเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ Amazingไทยเท่พระวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
ที่มีขนาดความยาว 9.50 เมตร
ภาพจิตรกรรมที่เพดานนั้นแปลกตากว่าที่อื่น เป็นภาพลายปฐมจุลจอมเกล้า
หน้าพระวิหารประดับตราพระเกี้ยว
ที่เป็นตราประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ด้านหลังพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรีพระนนทมุนินท์
เป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลาย ปางขัดสมาธิเพชร ประดิษฐานอยู่ในบุษบกแบบมอญ (จองพารา)
สลักโดยฝีมือช่างที่นี่
ที่มุขเด็จหน้าวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน ซึ่ง ซาง ซิว ซูน ชาวเมียนมา ถวายให้กับรัชกาลที่ 5
พระวิหารเปิดทุกวันตั้งแต่ 08.30-16.30 น.นายไพรัชช์ ทุมเสน
ผู้อำนวยการ กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่า
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง และ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร
ได้จัดโครงการท่องเที่ยววิถีไทยภายใต้มาตรฐาน SHA
หรือว่าโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration
เป็นความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน
ที่กำหนดมาตรฐานในการท่องเที่ยวหลังจากวิกฤตโควิด-19
เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของการบริการ
ในเรื่องของรถ เรือ ไปตามสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก ร้านอาหาร

โครงการนี้จะเป็นทริปแรกของการท่องเที่ยวทางน้ำโดยเรือลำใหญ่ร่วมกับกรุงเทพมหานคร
เป็นโครงการนำร่องที่นำเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
ผู้ที่ดูแลเรื่องความสะอาดที่สาธารณะเป็นกรุ๊ปแรก
เราจะจัดอาทิตย์ละครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม เป็นจำนวน 5 ครั้ง
เฉพาะวันเสาร์ โดยครั้งหนึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 50 เขต
จะแบ่งมาสัปดาห์ละ 10 เขตๆ 10 คน ทริปหนึ่งก็จะประมาณ 100 คน
จะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือ

เข้ามาในโครงการ SHA ได้อย่างไร ?
SHA ก็คือเรือที่เดินทาง เป็นเรือที่มีการลงทะเบียนสมัครโครงการ SHA
ได้รับตราสัญญลักษณ์ SHA ว่าเรือได้ทำความสะอาดอย่างถูกหลักอยามัย
โดยก่อนลงเรือมีการตรวจวัดอุณหภูมิและมีการสแกนคิวอาร์โค้ดของไทยชนะ
และมีการเตรียมเรื่องของความสะอาด อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเดินทางทางน้ำ

สถานที่ท่องเที่ยวที่เรามาเที่ยวในวันนี้ คือเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในส่วนของเกาะเกร็ดมีการดูแลในเรื่องของสุขอนามัย
มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่จะขึ้นมาบนเกาะ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ บนเกาะ
ก็คือวัดปรมัยยิกาวาส มีการรักษาระยะห่างในการไหว้พระ
และวัดต่อไปก็คือวัดเฉลิมพระเกียรติ
ก็จะมีการดูแลเรื่องสุขอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
วันนี้เป็นทริปนำร่องในวันนี้ครับ

โครงการ SHA ผู้ประกอบการประเภทต่างๆ สามารถลงทะเบียนสมัครได้
จะมีรายละเอียดอยู่ในโครงการปฏิบัติตามโครงการปุ๊บ
จะได้รับตราสัญญลักษณ์และมีการรับรอง
ว่าเป็นสถานที่มีความปลอดภัยในเรื่องของสุขอนามัยในการให้บริการ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
ความคาดหมายกับโครงการนี้
ก็จะเป็นโครงการนำร่องที่ผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ สามารถนำไปเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยว
ในเรื่องของการให้บริการ การดำเนินการตามสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานต่างๆ นะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นเส้นทางเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำที่มอบให้เจ้าพนักงานทำความสะอาด
เป็นเวลา 5 สัปดาห์
และเป็นทริปนำร่องที่สร้างความมั่นใจในการใช้บริการเดินเรือ
จากนั้นมื้อเที่ยง ททท.ภูมิภาคภาคกลาง พามากินมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารบ้านสวน ริมชล เกาะเกร็ดค่ะร้านอาหารบ้านสวน ริมชล เกาะเกร็ด เปิดให้บริการ 11.00-18.30 น.เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์เท่านั้นค่ะ
ตั้งอยู่บนเกาะเกร็ด ถนนนครอินทร์ จ.นนทบุรี โทร.09-8975-8593 และ 08-1701-0950ซิกเนเจอร์ของร้านที่คุณมาร้านนี้ต้องสั่งค่ะ "เมี่ยงคำกลีบบัวหลวง" สวยและอร่อยเมี่ยงคำใบบัวหลวง
หรือถ้าคุณไม่กล้ากินใบบัวหลวงก็จะมีใบชะพลู แนมมาด้วยให้เลือกกิน ชุดนี้ 80 บาทค่ะแกงเขียวหวานหน่อกะลา จากความรู้สึกอุ้มมันจะอร่อยเลิศถ้าทำจากกะทิค่ะกะเพราหน่อกะลา เพิ่งเคยกิน อร่อยค่ะอาหารประจำเกาะเกร็ด ทอดมันหน่อกะลาค่ะ อร่อยเลิศ มาพร้อมกับปีกไก่ทอดน้ำปลาหมูทอดอร่อยค่ะหน่อกะลาผัดฉ่า อร่อยค่ะต้มยำทะเล เหลือค่ะ
หลายคนบอกอุ้มเอาใส่ถุงกลับไปกินที่บ้าน อุ้มบอกไม่ เป็นต้มยำที่ไม่โดนใจเลยค่ะยำดอกขจร อร่อยค่ะ อุ้มกินจนหมด อิอิอิปิดท้ายด้วยไอติมกะทิสดทุกคนที่โต๊ะสั่งกินทุกคนเห็นบอกว่าอร่อยมาก งานนี้อุ้มสีชีไม่กินไอติม คริคริ
ถ้วยนี้ของน้าเสริฐส่วนใครที่มาเที่ยวเกาะเกร็ดแล้วไม่ได้กิน "ทอดมันหน่อกะลา" ก็เหมือนมาไม่ถึงเกาะเกร็ดนะคะ
เพราะ "ทอดมันหน่อกะลา" เป็นอาหารประจำเกาะเกร็ดเป็นของขึ้นชื่อ
ไม่ต้องห่วงเดินไปตามตรอกซอกซอยที่ไหนบนเกาะเกร็ดมีให้เลือกซื้อเลือกชิมหลายร้านเลยค่ะ
สำหรับอุ้มแล้วอร่อยทุกเจ้า
ส่วนใครอยากเห็นหน้าตา "หน่อกะลา" เป็นอย่างไร ร้านที่ขายทอดมันจะโชว์หน้าตาให้เห็นค่ะ
อาหารประจำของอุ้มเวลามาเที่ยวเกาะเกร็ดก็คือทอดมันและข้าวแช่เจ้าค่ะ กินอยู่สองอย่าง
เกาะเกร็ดเปิดรับนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทุกวัน
เพียงแต่ว่าวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลาดและผู้คนจะคึกคักมากค่ะ
สามารถเที่ยวได้ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น."เกาะเกร็ด" เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี
นับเป็นแหล่งชุมชนคนมอญที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาและประเพณีวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านดั้งเดิม
ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม
ที่นี่มาช้อปมาชิลมากินมาไหว้พระ จะมาเดินเที่ยวหรือนั่งเรือชมรอบเกาะหรือจะเช่าจักรยานปั่นรอบเกาะ
เลือกได้เลย
ไว้สักวันอุ้มจะนอนโฮมสเตย์ปั่นจักรยานสูดโอโซนที่หาได้ง่ายไม่ไกลจากเมืองเลยค่ะร้าน COCO CHAOPHRAYA ติดสวนสันติชัยปราการ ป้อมพระสุเมรุ บรรยากาศดีกาแฟอร่อยค่ะ
ขอบคุณ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ที่ชวนอุ้มมาค่ะขอขอบคุณ
เพลง : ฝากเอาไว้ วงเฉลียง
ภาพบางส่วน : Prasert Thepsri
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร
BG : ลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า

 Create Date : 19 กรกฎาคม 2563
Last Update : 4 สิงหาคม 2563 10:44:48 น.
Counter : 1353 Pageviews.

24 comments
เดินเที่ยวตามรายทาง (จบ) สายหมอกและก้อนเมฆ
(15 มิ.ย. 2565 15:05:50 น.)
อุ้มสีมางานประเพณี กิน ดู อยู่ มอญบ้านโป่ง ราชบุรี ครั้งที่ 6 ณ วัดใหญนครชมน์ จ.ราชบุรี อุ้มสี
(20 มิ.ย. 2565 07:27:30 น.)
เข้าเมืองสิงค์ครั้งแรก แบบ งง ๆ poongie
(13 มิ.ย. 2565 17:34:34 น.)
แม่ฮ่องสอน - บ้านรักไทย พักที่ยูนานรักไทยรีสอร์ท สายหมอกและก้อนเมฆ
(12 มิ.ย. 2565 15:33:02 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณเริงฤดีนะ, คุณTui Laksi, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณhaiku, คุณกะว่าก๋า, คุณSai Eeuu, คุณสองแผ่นดิน, คุณtoor36, คุณKavanich96, คุณSweet_pills, คุณmultiple, คุณธนูคือลุงแอ็ด, คุณnewyorknurse, คุณตะลีกีปัส, คุณจันทราน็อคเทิร์น

  
มาส่งกำลังใจให้คุณอุ้มคร้า
ที่พาเที่ยวกับ ททท. ถึงเกาะเกร็ด
ที่นี่เราเคยไปมาแล้วคร้า...
ว่างอีกหลังโควิดจะไปนั่งชมทางเรือ
แบบคุณอุ้มนี้ค่ะ ต้องสมัครอย่างไรนิ
อ่านแล้วยัง งงๆ สมัครผ่านเว็บเขาป่ะคร้า
โดย: Tui Laksi วันที่: 19 กรกฎาคม 2563 เวลา:21:11:46 น.
  
สวัสดี ยามดึก จ้ะ น้องอุ้ม
ตามมาเที่ยวเกาะเกร็ด จ้ะ ยัง
ไม่เคยไปเลย เดี๋ยวจะต้องหา
โอกาสไปเที่ยว เห็นอาหารที่ลง
รูปมาให้ชม น่าอร่อย นะ อิอิ
โหวดหมวด ท่องเที่ยว ฯ
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 19 กรกฎาคม 2563 เวลา:21:38:07 น.
  
ขอบคุณค่ะ คุณอุ้ม เข้าใจขึ้นแล้วค่ะ
โดย: Tui Laksi วันที่: 19 กรกฎาคม 2563 เวลา:21:40:39 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยคนครับพี่อุ้ม
อาหารน่ากินมากๆครับพี่

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 กรกฎาคม 2563 เวลา:22:42:03 น.
  
ตามมาเที่ยวเกาะเกร็ดด้วยคนครับ
หน่อกะลาต้องลอง
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 19 กรกฎาคม 2563 เวลา:22:51:19 น.
  
ไม่ได้กินทอดมันหน่อกะลานานแล้ว ยังยำความอร่อยได้
โดย: Sai Eeuu วันที่: 19 กรกฎาคม 2563 เวลา:22:52:00 น.
  
ต้องเว้นที่กันจริงๆ แต่คนก็เยอะอยู่เหมือนกัน

ช่วงเวลานี้ได้พักบ้างก็ดีครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 19 กรกฎาคม 2563 เวลา:23:11:12 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 20 กรกฎาคม 2563 เวลา:3:13:43 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กรกฎาคม 2563 เวลา:7:05:48 น.
  
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 20 กรกฎาคม 2563 เวลา:7:45:35 น.
  
เกาะเกร็ดมีเสน่ห์น่าเที่ยวมาก
ชมภาพกิจกรรมแล้วอยากไปอีกค่ะคุณอุ้ม
โดย: Sweet_pills วันที่: 20 กรกฎาคม 2563 เวลา:8:27:50 น.
  
ระยะนี้ข่าวเปิดตัว การท่องเที่ยวเยอะ ดีครับจะช่วยให้เงินเดินสะพัด.. เจือจานรายได้กับคนทั่วไป

แต่แฮ่ เช้านี้หมดเป๋าครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 20 กรกฎาคม 2563 เวลา:9:02:13 น.
  
กิจกรรมที่ดี น่าส่งเสริมครับ จนท.ทำงานกันมาเหนื่อยล้า ช่วงโควิด ให้ไปพักผ่อนกันบ้าง
เสริมสร้างขวัญกำลังใจกัน

เรื่องอาหารนี่ หน่อกะลา เหมือนจะเป็นพระเอกทุกเมนูเลยนะครับ อาฆาตไว้ก่อน ผ่านไปแถวนั้นค่อยคิดบัญชีกันนะครับ 555

โดย: multiple วันที่: 20 กรกฎาคม 2563 เวลา:11:28:17 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กรกฎาคม 2563 เวลา:11:39:36 น.
  
ขอบพระคุณมากๆครับสำหรับคำอวยพรในวันเกิด พอดีเพิ่งจะได้เข้ายบล็อกครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 20 กรกฎาคม 2563 เวลา:13:57:34 น.
  

ทุกสถานที่แนะนำน่าไปหมด
เสียอย่างเดียวแพ้น่ากากปิดจมูก
โดย: ธนูคือลุงแอ็ด วันที่: 20 กรกฎาคม 2563 เวลา:17:24:24 น.
  
มาเที่ยวด้วยค่ะ
อาหารน่ากินจัง
โดย: newyorknurse วันที่: 21 กรกฎาคม 2563 เวลา:0:14:30 น.
  
สุขสันต์วันเกิด...

มีความสุขมากๆ
สุขภาพแข็งแรง
เฮงๆรวยๆนะจ๊ะ..

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 21 กรกฎาคม 2563 เวลา:6:08:43 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 กรกฎาคม 2563 เวลา:7:12:09 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

ยังไม่เคยไปเกาะเกร็ดเลยค่ะ
น่าสนใจมากๆ โดยเฉพาะอาหารการกิน ช่างยั่วน้ำลายทั้งนั้นค่ะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 21 กรกฎาคม 2563 เวลา:11:26:10 น.
  
ไปเที่ยว แบบไปกับคนเยอะๆ นี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับ
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 21 กรกฎาคม 2563 เวลา:11:41:33 น.
  
สุขสันต์วันเกิดครับพี่อุ้ม ^^
สุขภาพแข็งแรง มีความสุข สดชื่น สดใส นะครับพี่
โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 21 กรกฎาคม 2563 เวลา:16:31:42 น.
  


สุขสันต์วันเกิด คุณอุ้มสี
น้องนุชสุดท้อง ของครอบครัว ตัว อ.
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 21 กรกฎาคม 2563 เวลา:16:41:54 น.
  
สุขสันต์วันครบรอบวันเกิดครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 21 กรกฎาคม 2563 เวลา:22:07:09 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]

บทความทั้งหมด