ตอนที่ 2.1 พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งเอกราชและเสรีภาพ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ

คลิกที่นี่ย้อนกลับไปชมพระสมุทรเจดีย์ ตอนที่ 1


ย้อนกลับไปเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการแห่งนี้
เป็นสถานที่ที่ทำงานต่างจังหวัดแห่งแรกของคุณนายอุ้มที่ออกงาน OUT DOOR
เป็นการเปิดหูเปิดตาและได้เรียนรู้การทำงานจนเป็นแบบอย่างของการทำงานที่ดีของอุ้ม
และเมื่อ13 กรกฎาคม 2555 ครบรอบ 119 ปี รำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในสมัยรัชกาลที่ 5
คุณนายอุ้มหล่อนมีหรือจะพลาดงานนี้ต้องไปร่วมรำลึกความหลังสถานที่ประวัติศาสตร์ชาติไทย
เป็นภาพที่อุ้มถ่ายเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 เป็นความภาคภูมิใจในการนำเสนอเป็นอย่างยิ่ง


ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตั้งอยู่บริเวณริมปากแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลแหลมฟ้าผ่า
ตั้งอยู่ห่างจากแยกพระสมุทรเจดีย์ไปตามถนนสุขสวัสดิ์ หากใช้เส้นทางหลวงก็วิ่งมาทางหลวงหมายเลข 303
ประมาณ 6.5 กิโลเมตร จะอยู่ริมถนนทางซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลย
หรือจะเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย 20 ป้อมพระจุลฯ-ท่าดินแดงค่ะ
แต่เนื่องจากอุ้มแวะมาสักการะพระสมุทรเจดีย์ก่อน พอเสร็จอุ้มเลยขึ้นรถสองแถวที่ท่ารถสองแถว
ซึ่งจะมีรถสองแถวจากท่าเรือพระสมุทรเจดีย์ไปสุดสายที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าเลยค่ะ
ไม่แน่ใจว่า 4 บาท หรือ 6 บาทจำไม่ได้แล้วค่ะ แก่แล้ว อิอิอิ


ป้อมพระจุลจอมเกล้าขึ้นตรงกับฐานทัพเรือกรุงเทพ
และเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2536
เพื่อเป็นราชานุสรณ์และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่
ต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่เปรียบไม่ได้
โดยกองทัพเรือได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี
และนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะ


119 ปี เมื่อ ร.ศ. 112 (วันที่ 13 ก.ค. 2436) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5
พระองค์ทรงเห็นว่า ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแสวงหาเมืองขึ้น บรรดาประเทศต่างๆ ที่อยู่ติดเขตแดนไทย
ต่างถูกประเทศทั้งสองเข้าครอบครองไปหมดแล้วนับเป็นภัยใหญ่หลวงสำหรับประเทศเล็กๆ อย่างประเทศไทย
พระองค์ท่านจึงได้ทรงหาวิธีป้องกันต่างๆ นานัปการโดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันทางน้ำ
ด้วยทรงดำริว่าควรปรับปรุงป้อมต่างๆ ที่อยู่ทางปากน้ำให้มีประสิทธิภาพ
โดยการจ้างชาวต่างประเทศที่ชำนาญการทางทหารเรือมาเป็นที่ปรึกษา
เพื่อวางแผนการปรับปรุงกิจการทหารเรือให้ทันสมัยทัดเทียมอารยนานาประเทศ


ป้อมพระจุลจอมเกล้า เป็นป้อมปราการทางน้ำที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2427
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อป้องกันการรุกรานจากอังกฤษและฝรั่งเศส
ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นชัยภูมิเหมาะสม
ซึ่งถ้าหากมีเรือรบของข้าศึกบุกเข้ามาทางปากน้ำ
โดยสร้างเป็นป้อมปืนใหญ่แบบตะวันตกมีการติดตั้งปืนใหญ่อาร์มสตรอง 155 มม. จำนวน 7 กระบอกเ
อันป็นอาวุธหลักที่สำคัญของป้อม (ไว้ค่อยชมภาพในลำดับถัดไปอุ้มถ่ายมาเยอะ)
นับเป็นป้อมปราการของสยามที่ทันสมัยมากที่สุดในเวลานั้นค่ะ


เมื่อมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ทางกองทัพเรือได้จัดเตรียมดอกกุหลาบดอกโตพร้อมธูปเทียน
พร้อมทั้งมีตู้บริจาคเงินค่าดอกไม้แล้วแต่ศรัทธาค่ะ


พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
พระองค์ทรงทรงฉลองพระองค์ในชุดจอมทัพเรือ พระหัตถ์ถือกระบี่ค่ะ


เมื่อมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ให้สังเกตที่ฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์
จะมีแผ่นป้ายเนื้อความในพระราชหัตถเลขาของพระองค์ท่านเมื่อวันที่ 10 เมษายน ร.ศ.112 ความตอนหนึ่งว่า
"ถ้าความเปนเอกราชของกรุงสยามได้สิ้นสุดไปเมื่อใด ชีวิตรฉันก็คงจะสุดสิ้นไปเมื่อนั้น"
สมเด็จกรมดำรงราชานุภาพทูลคำเตือนถวายพระสติ…
ในเรือใหญ่ ถ้ากัปตันว้าเหว่ลังเลที่จะสู้พายุใหญ่เบื้องหน้า นายท้าย นายกล (ลูกเรือ)
ก็จะหวาดระแวง ทรงเปรียบเปรยเป็นคำร้อยกรอง (กาพย์) ว่า
"ธรรมดามหาสมุทร มีคราวหยุดพายุผัน มีคราวสลาตัน ตั้งระลอกกระฉอกฉาน
ผิวพอกำลังเรือ ก็แล่นรอดไม่ร้าวราน หากกรรมจะบันดาล ก็คงล่มทุกลำไป"
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงตั้งพระสติได้และหันมาเสวยโอสถบำรุงพระวรกาย
แล้วหันไปดำเนินพระราชกุศโลบายด้านต่างประเทศ
และในที่สุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นำชาติเพียงพระองค์เดียวในภูมิภาค
ที่ทรงนำพารัฐนาวาสยามประเทศรอดพ้นจากเงื้อมมือของนักล่าอาณานิคมมาได้
ไทยจึงเป็นไทยอย่างทุกวันนี้ค่ะ


เป็นการแสดงให้เห็นถึงความหนักพระราชหฤทัยอย่างแน่วแน่
ในการนำพาสยามประเทศให้รอดพ้นจากการถูกยึดเป็นอาณานิคมของชาวต่างชาติ
เป็นเหตุให้พระองค์ท่านทรงพระประชวรและไม่ทรงยอมเสวยพระกระยาหาร
และแม้การที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปอยู่หลายคราว ก็มิได้เสด็จไปเพื่อจะทรงพระสำราญไม่
หากแต่เป็นการดำเนินการทางการทูตเพื่อที่จะดำรงรักษาความเป็นเอกราชของชาติเอาไว้ให้มั่นคงค่ะ


โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างป้อมแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี 2436
เมื่อสร้างป้อมสำเร็จแล้ว พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำพิธีเปิดป้อมด้วยพระองค์เอง
และพระราชทานนามป้อมแห่งนี้ว่า "ป้อมพระจุลจอมเกล้า"


วิกฤตการณ์ รศ.112
นับเป็นอีกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ สะท้อนความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศของสยาม
และชาติตะวันตกอย่างฝรั่งเศส
เย็นวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2436
ปรากฏเรือฝรั่งเศสเข้ามาปิดปากอ่าวสยาม บริเวณปากน้ำเจ้าพระยา โดยมีเรือ เย.เบ.เชย. แล่นนำหน้า
ตามด้วยเรือรบติดอาวุธมีเรือแองกองสตังค์และเรือโกเมต
จึงเกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นที่ป้อมพระจุลฯ
ทหารไทยพลีชีพไป 8 นาย บาดเจ็บ 40 นาย
ส่วนทหารฝรั่งเศสตาย 3 นาย บาดเจ็บอีก 3 นาย
การต่อสู้นี้แม้สยามจะทำเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและยิงเตือนผู้รุกรานไปก่อนตามกติกาสากล
แต่อย่างไรก็เป็นผู้เสียเปรียบอยู่วันยังค่ำ จึงต้องเป็นฝ่ายชดใช้ค่าปรับสงคราม
จนนำมาสู่การเสียดินแดนลาวเกือบทั้งหมดรวมทั้งแคว้นสิบสองจุไทยไปเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส


ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้าแห่งนี้จึงเป็นสถานที่รำลึกวิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 เป็นปีที่ 119
ที่รำลึกเหตุการณ์สำคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 จนนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงนานัปการของสยามประเทศ
และเป็นการสดุดีวีรกรรมของเหล่าวีรชนผูกล้าที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของของประเทศค่ะ


1


2


ว่าแล้วคุณนายอุ้มก็ไม่แคร์สื่อ เปิดตัวแฟนทหารเรือในบัดดลค่ะ เป็นไงคะเท่เหลือหลายเน๊าะ


BLOG หน้าตอนที่ 2 เป็นภาพใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติความเป็นมาของป้อมพระจุลจอมเกล้า และเหตุการณ์ในสมัย ร.ศ. 122
ขอขอบคุณ : ที่มาของข้อมูลมาจากกองทัพเรือและชมรมคนรักษ์ป้อมพระจุลจอมเกล้าค่ะ


ขอขอบคุณ
BG : คุณยายเก๋า ชมพร
banner : คุณ no filling
กรอบ : น้อง KungGuenter
กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
เพลง : ลาสาวแม่กลอง : แช่ม แช่มรัมย์
โค้ดแต่ง BLOG : ป้ามด & น้องดอกหญ้าเมืองเลย
ของแต่ง BLOG : คุณชมพร & น้องญามี่ & คุณเนยสีฟ้า
Create Date : 25 ตุลาคม 2555
Last Update : 30 ตุลาคม 2555 23:04:41 น.
Counter : 4376 Pageviews.

77 comments
กำแพงเพชร (3): นครชุม ชีริว
(19 มิ.ย. 2565 16:43:31 น.)
เที่ยววันร้อน ๆ ที่สิงคโปร์ poongie
(18 มิ.ย. 2565 18:53:15 น.)
โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายแว่นขยันเที่ยว
(17 มิ.ย. 2565 00:11:28 น.)
Blog71 ร่วมกิจกรรมตะพาบ 304 :จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าย (เที่ยวเกาะเต่า) เริงฤดีนะ
(14 มิ.ย. 2565 14:44:54 น.)
  
ชีพจรลงเท้าเลยนะคะพี่อุ้ม..
โดย: simplyusana วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:1:55:14 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม

นึกถึงเพลง ลาสาวแม่กลองเลยครับ อิอิอิ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:6:05:57 น.
  
ไม่เคยไปเที่ยวแบบจริงจังเลย สมุทรปราการ อยากไปค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:7:15:02 น.
  
ตามมาเที่ยวป้อมพระจุลฯ ด้วยค่ะ
ไปครั้งสุดท้ายน่าจะเกินห้าปีแล้วมั๊ง
โดย: เนินน้ำ วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:8:18:39 น.
  
ชาวปากน้ำยินดีต้อนรับค่ะ
อย่าลืมไปงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ 4 -15 พ.ย. นี้นะคะ
โดย: พรานอักษร วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:8:46:35 น.
  
ตกลงจองตั๋วน้าแอ๊ดได้แล้วใช่ไหมครับพี่อุ้ม

โหยยยยยยย

แฟนพันธุ์แท้มากๆเลยครับ 555


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:9:21:18 น.
  
แวะมาทักทายและมาตามไปเที่ยวด้วยครับ ยังไม่เคยไปเลย
โดย: กัปตันลูกชุบ วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:9:32:18 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Maeboon Travel Blog ดู Blog
อุ้มสี Photo Blog ดู Blo

จองที่ชมภาพด้านหน้าก่อนแล้ว เดี๋ยวมาอ่านข้อมูลอีกที เมื่อคุณอุ้มว่างจากการเป็นวัลลีนะคะ
โดย: บรรณภรณ์ วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:9:50:59 น.
  
โยนิโสสํวิธาเนน สุขํ ปปฺโปติ ปณฺฑิโต

ด้วยการจัดการอย่างแยบคาย บัณฑิตก็ลุสุขสมหมาย

ประกอบทุกกิจการด้วยสัมมาสติและปัญญา ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:10:36:45 น.
  
สวัสดีตอนเที่ยงๆ ครับคุณอุ้ม .....

เคยได้ยินชื่อป้อมพระจุลอยู่บ่อยๆ แต่ยังไม่เคยไปเลยครับ .....

มีเรือหลวงลำใหญ่ๆ ให้ขึ้นไปเที่ยวชมด้วย แบบนี้เด็กๆ น่าจะชอบเนอะ ....

โดย: NET-MANIA วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:12:13:50 น.
  More Wild Flowers Comments

-----------------------
หิ้วตะกร้าดอกไม่มาฝาก อยากบอกว่า ขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่หยิบยื่นให้กันเสมอ ดูแลสุขภาพนะคะคุณอุ้ม
โดย: เกศสุริยง วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:19:12:08 น.
  
5555 ไม่แคร์สื่อ
โดย: chibifachan วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:19:20:46 น.
  
เจิมบอก.............

หมายความว่ากระไรคะเจ๊อุ้ม

ฮ่าาาาา หนูตามศัพท์วัยรุ่นมิทันเยยยยยย
โดย: JenNy & Tristan @ The UK วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:20:12:50 น.
  
แฟนตะหารเรือของน้องอุ้มทำไมแข็งจัง 555

แข็งแรงนะ อย่าคิดมาก
โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:20:27:50 น.
  
สวัสดีค่ะน้องอุ้ม
เพลงประกอบบล้อกเข้ากับชื่อเรือเลยค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:20:38:07 น.
  

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายกันนะคะ
คุณอุ้มผู้ชีพจรลงเท้าอยู่เสมอ

โดย: หอมกร วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:22:16:59 น.
  
ตอนแรกค่ะ นิคนึกว่าพี่อุ้มควงจ่าเฉย ^^
ที่แท้เป็นพี่ลูกประดู่นี่เอง
คุ้นเพลงนี้มากๆ
ไม่งั้นเสียชื่อสาวแม่กลองเนอะ
คุ้นชื่อป้อมพระจุลด้วย
แต่ไม่เคยไปเลย
วันนี้ได้ตามพี่อุ้มมาเที่ยวด้วย
ดีจังค่ะ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:23:01:03 น.
  
ฟ้าใสกิ๊กๆเลยค่าคุณอุ้ม

ยกเต้าหู้หมูสับนึ่งเห็ดหอมมาเสริฟค่า


โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:0:56:58 น.
  
ตามคุณอุ้มมาเที่ยวด้วยคนจ้ะ

อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

ยังฟิตเหมือนเดิมนะจ๊ะ

โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:0:59:00 น.
  
มากราบขอบคุณที่โหวตให้คะ นัทขอแอดพี่อุ้มไว้เป็นเพื่อนด้วยนะคะ เพราะบางทีนัทมาหาช้าจะได้มาหาง่ายหน่อยอะคะ

ตามไปเที่ยวด้วยคนคะ อากาศดีจังเลยอะคะที่ป้อมฯ

เอาเป็ดโฟร์ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษมาฝากถึงที่เลยคะ


โดย: We Are FroM BeLGiUM วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:2:52:46 น.
  
ตามมาพี่อุ้มมาเที่ยวค่ะ
ชอบภาพเปิดตัวแฟนทหารเรือ อิอิ เท่ห์จัง
อ่านบล็อกวันนี้ได้ความรู้หลายอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย
ไว้รอติดตามตอนต่อไปแน่นอนค่ะ
โดย: diamondsky วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:2:55:41 น.
  
โดย: Kavanich96 วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:4:41:06 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:5:58:08 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันศุกร์
ส่งท้ายสัปดาห์ด้วยความสุขค่ะคุณอุ้ม
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:6:13:49 น.
  
สวัสดีค่ะคุณอุ้ม

ช่วงนี้เราเที่ยวสะบั้นเลย

ช่วงปลายปีมีโปรแกรม

อีกหลายที่....

แน่เห็นถ่ายกับ

เรือรบแม่กลองด้วย..

นางแบบสดใสดีจัง
โดย: Calla Lily วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:6:20:29 น.
  
สวัสดียามเช้า วันสุขค่ะ

ขอตามเที่ยวด้วยคนค่ะ

ชวนไปเล่นน้ำที่ โรงแรม ~* เรเนซองส์ *~ขอให้มีความสุขนะคะ
โดย: iamorange วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:7:54:47 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog


อยู่ไม่ไกลนะคะ แต่ยังไม่ได้ไปซักที ป้อมพระจุลฯเนี่ย
โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:9:29:11 น.
  
ได้ทั้งเที่ยว ได้ทั้งความรู้เลยค่ะพี่อุ้ม
โดย: i'm not superman วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:11:12:35 น.
  
มาบล็อกนี้ทีไร
ได้ไปเที่ยวแบบสบายใจทุกที

ขอบคุณค่ะคุณอุ้ม
โดย: โสดในซอย วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:11:17:14 น.
  
~ ภาพในกล่องเม้นท์ พี่ทำโปสการ์ดเลย ชอบจังค่ะ วันที่พี่ไปฟ้าสวยจังนะคะ ทุกรูปฟ้าสวยเป๊ะ ~
โดย: ~ sิมน้ำ _ VOUฟ้า ~ (rimnam_kobfa ) วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:11:23:15 น.
  
ป้อมพระจุลความจริงก็อยู่ใกล้กอทอมอแค่นี้เอง แต่ทำไมจึงไม่เคยไปก็ไม่รู้

เอาเป็นว่าตามคุณอุ้มมาเที่ยวดีกว่าเนาะ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:11:35:28 น.
  
เห็นแล้วอยากไปเที่ยวจังค่ะ
วิวก็สวย ฟ้าก็ใส สมกับเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำ
โดย: ฝากเธอ วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:18:52:14 น.
  
สวัสดีจ้า..คุณอุ้ม..ได้มาเที่ยวแถวป้อมพระจุล ก็ใกล้บ้านป้าปุ๊ยเองล่ะ เคยมาเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้งแล้วยังจ้า...?? ถ้ามีเวลาว่าง แวะมาเทียวบ้างน่่ะถิ่นบ้านป้าปุ๊ยเองล่ะ จะมาเมื่อไรบอกน่ะ จะพาเที่ยว...คุณอุ้มมีหลังไมค์ด้วยจ้า...
โดย: ป้าปุ๊ย บ้านริมสวน วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:20:09:11 น.
  
อยากไปบ้างครับ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
โดย: Insignia_Museum วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:20:27:06 น.
  
พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ เคยไปแล้วค่ะ ฟ้าแจ่มแดดแรงเหมือนตอนคุณอุ้มไปเลยค่ะ แต่นานมากแล้ว

เคยนึกในใจ ถ้าเรากลับไปมีการปกครองแบบเดิม ใครจะไปรู้บ้านเมืองเราอาจจะก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ก็ได้ ในหลวงเราทุกพระองค์นำพาชาติไทยเราผ่านพ้นวิกฤตหลายรูปแบบมาได้ตลอด...

บ่นๆ ลอยๆ ค่ะคุณอุ้ม

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:21:44:45 น.
  
ฉวากลีกั้บ อู้มฉี
โผยังมะเคยไปเที่ยว
ป้อมพระจุลฯมาก่องเรย
เคยแต่คิดว่า อยู่ใกล้แค่นี้
เที่ยวเมี่ยไหร่ก้อล่าย
จนแก่หงำเหงียกก้อยาง
ม่ายล่ายปายเที่ยว

ซักดะที อิอิ
โดย: smack วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:22:10:56 น.
  
ข้อมูลละเอียดดีจัง ไว้มาอ่านต่อค่ะ ง่วงแล้ว
โดย: ดา ดา วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:23:20:21 น.
  
สวัสดีค่ะคุณอุ้ม กิ่งมาซะดึกเลย ตามมาเที่ยวป้อมพระจุลค่ะ ได้อ่านเนื้อหาแล้วทำให้ทราบประวัติและความสำคัญของป้อมพระจุลมากมายค่ะ
ขอบคุณเรื่องราวดีดีที่นำมาแชร์กันนะคะ
พักนี้กิ่งอาจจะห่างหายไปบ้างและขอพักบล็อกชั่วคราวก่อนนะคะ เพราะใกล้เปิดเทอมแล้วงานตรึมเลยค่ะ ไว้งานสร่างซาก็จะมาเปิดบล็อกเช่นเดิมค่ะ

หลับฝันดีมีความสุขนะคะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 26 ตุลาคม 2555 เวลา:23:34:51 น.
  
ถ้ามีโอกาสจะแวะไำปเที่ยวที่นี้ให้ได้เลยครับ
โดย: Don't try this at home. วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:0:50:42 น.
  
มาสักการะเสด็จพ่อ ร.5 ครับ
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:0:50:53 น.
  
555 แฟนเท่ ซะไม่มี
แดดร้อนจัดใช่เปล่าครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:5:33:30 น.
  
สวัสดีค่ะพี่อุ้ม
ที่นี่ปอยเคยไปมาแล้วคร๊า
แต่แค่ครั้งเดียวนะค่ะ แห่ะๆ
ไปทานข้าวมาค่ะ และเดินชมเรือด้วย
ไปช่วงเย็นๆ ค่ะ อากาศดีทีเดียวค่ะ

ขอบคุณมากค่ะที่มาช่วยดูบ้านให้ระหว่างที่ปอยไม่อยู่ค่ะ
โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:9:26:27 น.
  
ย่าดา กับคุณกล่อง ไปด้วยเหรอคะ น่าจะคลาดกันคนละวันแน่เลยค่ะ หนูเลี่ยงไปวันธรรมดาหนีคนเยอะ แต่เสาร์-อาทิตย์นี้ คนตรึมแน่เลย คุณอุ้มไปไหมคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:9:49:27 น.
  
แฟนพี่อุ้ม หล่อมากกกกกก อิอิ
โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:11:57:24 น.
  

Comments & Glitter Graphics

สุขสันต์วันหยุดครับ
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:12:02:35 น.
  
ตามคุณอุ้ม มาเที่ยวค่า
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:14:32:43 น.
  
อัพในช่วงวันปิยมหาราชเลย ถึงจะเลยมาหน่อยๆ ก็ยังอยู่ในช่วงนี้นะ

ท่านพัฒนาเมืองไทยมากกว่าที่เราหลายๆ ท่านคิดครับ นี่กระมังที่มาของ พระปิยมหาราช

ตามไปเที่ยวด้วยคนครับ แดดแรงน่าดูเลย

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:14:46:33 น.
  

สวัสดีค่ะ
วันนี้โลกร้อนจังเอาภาพฝนตกมาฝากให้คลายรัอนค่ะโดย: พรไม้หอม วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:15:43:36 น.
  
ตามมาเที่ยวกับพี่อุ้มด้วยคนค่ะ

เพราะยังไม่เคยไปเลยค่ะ

อยากไปเหมือนกัน และคงต้องไปสักวันค่ะ

พี่อุ้มสบายดีนะคะ

รักษษสุขภาพด้วยค่ะ
โดย: maitip@kettip วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:16:37:37 น.
  
หวัดดีวันหยุดจ้าพี่อุ้ม
โดย: แม่อ้วนคนสวย วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:16:59:25 น.
  
พี่ล่ะชื่นชอบน้องอุ้มจริง ๆ
ตะลอนทัวร์คนเดียวแบบไม่ต้องง้อช่างภาพส่วนตัวเลยค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:19:06:03 น.
  More Internet Fact Comments

-----------------------------
Good night ค่ะคุณอุ้ม
โดย: เกศสุริยง วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:19:13:36 น.
  
ป้อมพระจุลฯ ได้ยินคำนี้ก็นึกถึงเพลงนี้เลยนะคะ

ลาสาวแม่กลองนี่สุด ๆ ไปเลยค่ะ

โดย: ปรัซซี่ วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:20:57:26 น.
  
เมื่อ13 กรกฎาคม 2555 ครบรอบ 119 ปี
อ่านตอนแรกต๊กกะจายยเลย ว่าน้องอุ้มใส่ผิดหรือเปล่า .... อ้าว รีบด่วนสรุปไปหน่อย อ่านต่อไปถึงได้รู้ว่า ม่ายชายยยซะหน่อย
น้องอุ้มเขียนได้ละเอียดดีคะ อ่านเพลินด้วย
ดีใจจังที่ไม่ลืมกันคะ จำได้ว่า กค เป็นเดือนเกิดน้องอุ้มกับคุณอ้อมแอ้มหรอคะ
น้องอุ้มสบายดีไหมคะ พี่อรไม่ค่อยจะได้เข้าเลยอะ เลยไม่ต่อยได้ไปเยี่ยมใครมากนัก อดดีใจไม่ได้ทุกครั้งคะที่เพื่อนๆน้องๆ ยังแวะเวียนไปเยี่ยมกันเรื่อยๆคะ
ฝากความคิดถึงไปยังพี่อ้อ คุณอ้อมแอ้ม หลานอุ้มด้วยนะคะ ง่วงแล้วคงตะเวนblog ไม่ไหวแล้วคะ
โดย: cengorn วันที่: 28 ตุลาคม 2555 เวลา:0:28:59 น.
  
ดีจังค่ะที่อุ้มพาเที่ยวแบบนี้ ได้ไปเห็น
ว่าเค้ามีอะไรมั่งแล้วก็เรื่องเล่า / เรื่องราว
เป็นยังไงเพราะว่าให้ไปเองคงลำบาก
เพราะว่าโอกาสไม่มีเลยค่ะตอนนี้เน๊าะ
โดย: JewNid วันที่: 28 ตุลาคม 2555 เวลา:6:06:16 น.
  
ว้าว.. ชอบเพลงนี้จัง ^_^
บรรยากาศแถมเพลงเพราะ ๆ ไปด้วยกันได้เลย
..สบายดีนะคะคุณอุ้ม
โดย: pumorg วันที่: 28 ตุลาคม 2555 เวลา:11:58:16 น.
  
ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ
ท้องฟ้าสีแจ่มมาก

โดย: NENE77 วันที่: 28 ตุลาคม 2555 เวลา:12:31:43 น.
  
สวัสดียามค่ำคืนค่ะ

เอาขนมอร่อยๆมาฝากค่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
โดย: iamorange วันที่: 28 ตุลาคม 2555 เวลา:21:51:34 น.
  
ตามมาเที่ยวคะ หนูเคยไปแต่ป้อมพระจุลอะ
โดย: น้องผิง วันที่: 28 ตุลาคม 2555 เวลา:21:59:07 น.
  
มาเที่ยวด้วยค่ะ ยังไม่เคยไปที่นี่เลยซักครั้ง
เห็นแล้วนึกอยากไปเหมือนกัน
พูดถึงแม่กลองแล้วคิดถึงอาหารทะเลสดๆนะคะ
โดย: mambymam วันที่: 28 ตุลาคม 2555 เวลา:23:12:38 น.
  
อยากไปถ่ายแสงเย็นจังครับพี่อุ้ม

น่าจะสวยครับ
โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 29 ตุลาคม 2555 เวลา:0:07:24 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


...อย่ามองข้ามความสุขเล็ก ๆ
เพรามันคือจุดกำเนิดของความสุขที่ยิ่งใหญ่...

สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะคุณอุ้ม
โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 29 ตุลาคม 2555 เวลา:7:22:12 น.
  
ขอบคุณค่ะที่แวะไปอ่านก่อนอาบน้ำ อาบน้ำแล้วก็แวะไปเยี่ยมอีกได้นะคะ ^^
โดย: มี๊เก๋&ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 29 ตุลาคม 2555 เวลา:8:47:27 น.
  
มาเที่ยวกับไกด์อุ้มค่ะ แล้วสักวันจะไปด้วยตัวเองค่ะ


แต่ตอนนี้อาศัยผ่านคุณอุ้มไปก่อนค่ะ สมุทรปราการ พี่จะไปแต่ ฟาร์มจรเข้ค่ะ แต่ตอนนู้นที่นายต้นยังเล็กอยู่ค่ะ เมืองโบราณ เอย พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณก็ยังไม่เคยไปเสียทีค่ะ น่าสนใจค่ะ
โดย: ตาลเหลือง วันที่: 29 ตุลาคม 2555 เวลา:9:49:16 น.
  

WELCOME TO>>> Gessuriyong Theater
--------------------------------
สวัสดีตอนสายๆของวันจันทร์ เปิดเทอมอีกแล้ว เป็นวํฏจักรจริงๆเลยชีวิตมนุษย์นี่ มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณอุ้ม
โดย: เกศสุริยง วันที่: 29 ตุลาคม 2555 เวลา:11:31:46 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
ดรสา Blog about TV ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
--------------------------
มาส่งกำลังใจให้คุณอุ้มอีกรอบค่ะ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 29 ตุลาคม 2555 เวลา:11:37:47 น.
  
แวะมาสวัสดีทักทายกันวันจัทร์ค่ะคุณอุ้ม
โดย: phunsud วันที่: 29 ตุลาคม 2555 เวลา:11:40:33 น.
  
หวัดดีครับคุณอุ้ม...

ชอบเพลงอีกแล้ว
เวอร์ชั่นนี้ก็เพราะครับ

เอาภาพ Colosseum มาฝากครับ

โดย: wicsir วันที่: 29 ตุลาคม 2555 เวลา:14:02:25 น.
  
สวัสดีค่ะคุณอุ้ม


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 29 ตุลาคม 2555 เวลา:15:51:11 น.
  
หวัดดีครับคุณอุ้ม

ได้เก็บความรู้ทางประวัติศาสตร์ครับ
เห็นยุคบ้านเมืิองถูกคุกคามแล้ว...น่าเจ็บใจจริงๆนะ
แผ่นดินเราหายไปตั้งเยอะ
โดย: Dingtech วันที่: 29 ตุลาคม 2555 เวลา:16:25:04 น.
  
ดีจัง แวะมาก็ได้ตามคุณอุ้มไปเที่ยวอีกแล้ว ยังไม่เคยไปแม่กลองสักที ชมภาพแล้วเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยตัวเองเลยค่ะ ขอบคุณมากที่เก็บภาพมาฝากกันนะคะ
โดย: haiku วันที่: 29 ตุลาคม 2555 เวลา:21:49:17 น.
  
ทักทายสวัสดีกับคุณอุ้มครับ

ขอบคุณสำหรับทริปพาเที่ยว blog นี้ด้วยครับ
ตั้งใจไว้ว่าสักวันจะตามไปเที่ยวสมุทรปราการอยู่เหมือนกันครับ

ว่าจะตามไปย้อนรอยในวัยเด็กๆ อยู่เหมือนกันครับ
โดย: ถปรร วันที่: 29 ตุลาคม 2555 เวลา:22:35:24 น.
  
เคยอยู่แถวนั้น
แต่ไม่เคยไปเที่ยวเลย
ว้า แย่จังค่ะ
โดย: Close To Heaven วันที่: 29 ตุลาคม 2555 เวลา:22:44:06 น.
  
วันนี้ปีกไก่อบพริกแกงค่ะ
มาพร้อมข้าวเหนียวร้อนๆ

โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 30 ตุลาคม 2555 เวลา:2:09:36 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 ตุลาคม 2555 เวลา:6:12:19 น.
  
สวัสดียามใกล้เที่ยงค่ะพี่อุ้ม..
โดย: i'm not superman วันที่: 30 ตุลาคม 2555 เวลา:11:45:50 น.
  
สวัสดีคะพี่อุ้ม

วันนี้พาทานสุกี้ที่ภัตตาคาร MK Restaurants& ร้านไอศกรีม Swensens’s กันคะ


สบายดีนะคะ
โดย: We Are FroM BeLGiUM วันที่: 30 ตุลาคม 2555 เวลา:17:17:40 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]

บทความทั้งหมด