ข้อสอบประมวล สถิติและจิตวิทยาอุตฯ มธ. ปี 51/2
เท่าที่ระลึก(ชาติ) เมื่อตอนนั่งเอ๋อในห้องสอบอยู่

วิชาสถิติ มี 3 ข้อใหญ่

1. ให้เขียนวิธีการสร้างแบบสอบวัดความเครียดในการทำงาน
ชนิด Rating scale (1 2 3 4 5)
ที่เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันทางสถิติเชิงวัดพฤติกรรมมนุษย์
(ข้อนี้ ไม่รู้อะไรดลใจ ให้เพื่อนๆติวกันก่อนเข้าห้องสอบ คาดว่าเพื่อนๆน่าจะทำได้ ชะมะ?? )
เพราะคำตอบก็คือ


ขั้นตอนที่เราทำบทที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาแบบสอบถามนั่นเอง
ก็อธิบายเป็นข้อๆ ให้อาจารย์อ่านไม่งง จะได้ไม่พาลรำคาญตรวจข้อสอบเราด้วยอารมณ์บูด ซึ่งเป็นผลไม่ดีต่อเราเอง เหอๆๆ


เริ่มจาก สร้างข้อคำถามที่ผู้วิจัย ค้นคว้าหาทฤษฏีหรือแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง
ให้ครอบคลุมทุกเนื้อหา ทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องนั้นๆ

ขั้นต่อไปก็ให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
CVR-Content Valid Ratio โดยการเทียบค่ากับอัตราส่วนให้ข้อคำถามนั้นๆผ่าน
เช่น ใช้ผ้เชี่ยวชารญ 15 คน ก็ต้องมีจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่เห็นด้วยว่าเที่ยงตรงตามเนื้อหา เมื่อเทีบยกับตารางอย่างต่ำ 0.49

เมื่อตัดข้อคำถามที่มีค่า CVR ต่ำกว่า 0.49 ออกแล้ว จึงนำข้อคำถามไปดำเนินการทดสอบค่าอำนาจจำแนก Discrimination Power ของข้อคำถาม โดยการให้Try out กลุ่มตัวอย่างที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง
โดยที่ใช่ค่าสถิติ t-test หาค่าอำนาจจำแนก ข้อคำถามใดที่มีค่าอำนาจจำแนก ต่ำกว่า 1.75 ก็จะตัดทิ้ง

เมื่อตัดข้อที่ t test ต่ำกว่า 1.75 ทิ้งแล้ว จึงนำข้อคำถามนี้มารวบรวมแล้วนำไปให้กลุ่มตัวอย่างจริงทำ

เมื่อได้แบบสอบถามกลับมาจึงดำเนินการขั้นตอนการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่า Reliability ของแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ดี ควรมีค่า Reliability ไม่ต่ำกว่า 0.7


๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
ทั้งหมดที่ตอบไปก็ประมาณนี้นะ ไม่แน่ใจว่าครอบคลุมแล้วถูกต้องรึเปล่าด้วย

เพราะขณะที่ระลึกชาติอยู่นี้ ก็ยังไม่ได้ไปหาคำตอบที่แท้จริง
เพื่อนๆท่านใด ทราบคำตอบที่แท้จริง ตอบมาได้เลยนะ ที่่ช่องคอมเม๊นท์โลดดดดดดดดดด


มาถึงข้อ 2 ก็เป็นตารางแสดงค่าสถิติ แสดงค่าการรบรู้วัฒนธรรมองค์การของตำรวจ โดยแบ่งตามชนชั้น(หรืออะไรนี่แหละ เป็น 2 กลุ่ม ก็ต้องใช้ t test อ่ะนะ)
ให้เราเป็นคนวิเคราะห์ผลจากตาราง

เพื่อนๆก็ดูววิธีวิเคราะห์ ตารางทดสอบ t-test แล้ววิเคราะห์ ค่าตามน้นโลดดดด

รู้สึกว่าจะมาีค่า **p<.01,***p<.001
สตาร์เยอะ รายงานผลดีๆแล้วกัน


๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

ข้อ 3 ก็เป็นตารางผลการแสดงค่าการรับรู้ อะไรตะกี๊ของตำรวจอีกอ่ะ แต่มาแบ่งเป็น 5 สายงาน ก็เลยต้องใช้วิธีวิเคราะห์ โดยใช้ one way ANOVA
ผลของตารางแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญด้วย
ก็เลยต้องทำ Post Hoc วิธี LSD ต่อ อีก ก็ให้เราวิเคราะห์
เพียบๆ ขี้เกียจเขียนโคตๆ
เวลารายงาน ใครได้ทำการวิเคราะห์แบบนี้ตอนที่ทำวิจัย จะได้เปรียบ เพราะผ่านสมรภูมิแบบนี้มาแล้ว เหอๆๆ


ที่แน่ๆคือ เขียนได้เมื่อยมาก เขียนซ้ำไปซ้ำมา รายงายผลการวิเคราะห์ทีละคู่ๆ ขยันๆหน่อยตรู

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

เด๋วมาอัพวิชาจิตวิทยาอุตฯต่อ
แบบว่า อ่าน OD กะ Scope งาน Personnal เกร็งมาอย่างดี
ดันไม่ออกข้อสอบ ช๊านอยากโดดงับหูคนอ่านเจงๆๆ

มาแร่ะ ข้อสอบจิตอุตฯ มีอาจารย์ออกข้อมสอบสองท่านคือ
อาจารย์อรอนงค์ คัสซิ่นส์
และ อาจารย์ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์

(ขอไม่ใส่ยศให้อาจารย์นะ กลัวใส่ให้ผิด เพราะมี ด็อกเตอร์ ศาสตราจารย์ อะไรกันไม่รู้ เยอะแยะ มึนนนนนนนน)

ข้อของอาจารย์ธีฯ
ออกแนว HRD Process
ให้เราอธิบายและเสนอขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยชาติ ตามหลัก HRD Process
อันข้อนี้ พี่เอ๋เก็งได้แม่นมาก แต่ก็จำไม่ได้ตอนถึงเวลา
ต้องนั่งระลึกชาติอยู่นาน แต่พอมาเชค ก็ไม่ได้ถูก เหอๆๆๆ

มีคำถามเพิ่มเติมให้อีก ว่าถ้าท่านเป็นนายกรัฐนตรี จะมีขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยชาติย่างไร อธิบายอย่างละเอียด

....เอิ้ม ตอนนี้ นั่งเข้าทรงในห้องสอบอยู่นานว่า
ถ้าตรูเป็นนายกฯ ตรูจะทำไรดีฟะ???

และแล้วก็เอ๋ออออออออออออออออแหลก


๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

อีกสวนของอาจารย์อรฯ อันนี้สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดด

ออกข้อมูลในหลืบมากๆ แบบว่า เราเป็นคนไม่ละเอียด
อ่านไม่ครบเอง
เวลามีจำกัดในการอ่านมากๆ กำลังใจก็ท้อถอยได้ทุกวัน(ข้ออ้างมากๆ)

บางข้อมูลที่เนื้อหามากๆละเอียดๆ ก็คิดเข้าข้างตัวเองว่า อาจารย์ไม่ออกหรอก
ยากขนาดนี้ ใครจะไปเข้าใจ ไปจำได้ฟะ?
และแล้ว

มันก็มาอยู่ในข้อสอบตรงหน้าช๊านนนนนนนนนนน


ข้อแรกก่อนเลย
มีข้อมูลยกมาให้อ่านอยู่ในบล็อคก่อนหน้านี้ หาให้แล้วนะ
ข้อ 1 ให้เราอธิบาย concept พฤติกรรมไม่เหมาะสมในการทำงาน Organizational behavior และการหาแนวทางป้องกัน

อันนี้ ขอบอกว่า ตอนได้ข้อสอบมาตอนแรก อ่านไปสองรอบแรก รู้สึกว่า

ตรูตอบไม่ได้เลยว่ะ

ก็เลยนั่งทางใน นั่งเทียน เขียนทฤษฏีเอง ประกอบกับ ค่อยๆรำลึกในจิตไต้สำนึกมานิดหน่อย
ซึ่งพอมาตรวจคำตอบทีหลัง ผลปรากฏว่า มั่วโคตเลยตรู!!!

+++++++++++++++++++++++++++

ข้อ 2 มีื 5 ข้อย่อย
ให้เราอธิบายมาให้แสดงให้อาจารย์เห็นว่าเราเข้าใจconcept นั้นๆ จริง
แล้วนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิผลในองค์การได้อย่างไร อธิบายมาให้อย่างละเอียด

ข้อนี้แบบว่า อ่านตอนแรก น้ำตาเล็ด
มันคุ้นตา แบบว่า... คุ้นว่า

อันนี้อาจารย์ไม่ออกหรอก ไม่อ่านๆๆๆ


กีซซซซซซซซซซซซซซซซ


2.1 Realristic Job Preview
2.2 Taylor-russell (ประมาณนี้แหละ สะกดไม่ถูก ตอนนี้ยังไม่รู้เลย มันตอบอะไร?)
2.3 Cross validity (อันนี้ก็ไม่ได้ตอบไป แต่คิดว่าน่าจะอยู่ในสวนของ relia valid )
2.4Actual critisis
2.5 O*Net(ข้อนี้ ช๊านอยากบ้าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา)

บางข้อไม่คิดไม่ฝันว่าจะเอามาออกด้วย
กีซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซซ

เอาล่ะ ใครมาอ่านตอนนี้ ก็ต้องทำใจนะ
เพราะว่า รำพึงรำพันมากมาย
เด๋วถ้ามีเวลา เดียร์จะเข้ามาจัดหน้าใหม่ ให้อ่านง่ายขึ้น
แบบว่า จะทำบล็อคนี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์ให้ตัวเองด้วยอ่ะ

ตรูบ้าได้อีก กีซซซซซซซซซซซCreate Date : 20 พฤษภาคม 2552
Last Update : 20 พฤษภาคม 2552 23:47:54 น.
Counter : 2390 Pageviews.

4 comments
  
ใครเข้ามาอ่าน อย่าตกกะใจนะ

ขอบ่นบ้าบอก่อน เด๋วมาเรียง จัดฟอร์แมทใหม่เจ้าค่า
โดย: Ab Psy ReinDEAR++ วันที่: 20 พฤษภาคม 2552 เวลา:23:56:13 น.
  
สวยยยยย
โดย: DG IP: 114.128.130.236 วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:12:09:28 น.
  
แวะมาเยี่ยม เลยรู้ว่าเป็นพี่น้องกัน จาก IO12
โดย: pang_ran IP: 124.122.35.137 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2552 เวลา:22:32:48 น.
  
รุ่นพี่เราเองหรือนี้Miop 20 ค่ะ^^
โดย: กิ๊บ IP: 125.24.91.74 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:23:29:28 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Ab Psy ReinDEAR++
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 190 คน [?]แอ๊บเดียร์เจ้าค่ะ...

เรียนจบ จิตวิทยามา แต่......
ชอบท่องเที่ยว ถ่ายรูป
ทำขนม และเล่นไวโอลิน.....

เข้ากันม่ะเนี่ย....แหะๆ^^'

เม๊าท์ๆกันได้ที่
reindear5@hotmail.com
..แล้วชีวิตคุณ จะเปลี่ยนไป ฮี่ๆๆๆ..

++++++++++++++++++++

หากท่านใด คิดจะมาดูสูตรอาหารเฉยๆ
ขอบอกไว้ก่อนว่า
บล็อคนี้คงไม่มีให้ท่านง่ายๆ
อย่างที่ต้องการแน่นอน....!!!

ต้องผ่านด่าน การอ่าน การบ่นๆๆ โม้ๆๆ
ของยัยเดียร์ไปซะก่อน ...อ่ะฮุๆๆ

ขอให้ทุกท่านที่มาแวะเวียน
มีความสุขกับเรื่องเล่า โม้ๆ
ของเดียร์นะค๊า......สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
ห้ามผู้ใดละเมิด โดยนำ ภาพถ่าย, บทความ,
งานเขียน รวมถึงข้อความต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
ใน Blog แห่งนี้ ไปใช้เผยแพร่
ไม่ว่าส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด


หลังไมค์คุยกับเดียร์ได้ที่นี่ค่ะ
Group Blog
พฤษภาคม 2552

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31