ททท.ภูมิภาคภาคกลางจับมือองค์กรภาคเอกชน เที่ยวไทย ฯลฯ ส่งเสริมการขับรถยนต์ท่องเที่ยว BCG รับปีเสือนางสาวสุรีพร พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผสานร่วมมือองค์กรภาคเอกชน เที่ยวไทย ฯลฯ ส่งเสริมการขับรถยนต์ท่องเที่ยว BCG
รับปีเสือร่าเริง เกรท วอลล์ มอเตอร์ วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน‘การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลาง’ ผสานพลัง ‘วิริยะประกันภัย’ ‘เกรท วอลล์ มอเตอร์’
‘ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว’
จัดกิจกรรมขับรถยนต์ท่องเที่ยวรับปีเสือ ‘BCG Road Trip ลพบุรี-สระบุรี’
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ภายใต้คอนเซ็ปท์
“รักษ์โลก ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างสรรค์สังคม สนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม อย่างยั่งยืน”

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565
ณ บริเวณหน้าอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เป็นประธานเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนคาราวานขับรถยนต์ท่องเที่ยว
‘BCG Road Trip กรุงเทพฯ - ลพบุรี – สระบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2565
โดยมีคณะผู้บริหารจากกลุ่มพันธมิตรเข้าร่วมกิจกรรม
เช่น มร. สตีเว่น หวัง รองประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย (GWM) พร้อมคณะ
นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นายนที ไชยกาล ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานราคาและการจัดซ่อม บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้ ยังมี ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ อุปนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท)
นายกิชติ ประพฤทธิ์ตระกูล เลขาฯ สมาคมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวไทย
นายซัน กวงหยง เลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน
นางสาวประคองจิต ไชยชนะ ที่ปรึกษาชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว
นายพูลผล แพทอง CEO เที่ยวไทย ฯลฯ และคณะนักท่องเที่ยวกว่า 60 คน รวมถึงสื่อมวลชน
ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด
ทั้งการตรวจวัดอุณภูมิ การแสดงผลการรับวัคซีนโควิดขั้นต่ำ 2 เข็ม
และมีการตรวจ ATK และนำผลการตรวจเป็นลบ เพื่อสามารถเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง การ่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กล่าวว่า
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ยังอยู่ในขั้นตอนที่คนไทยทุกคนจะต้องเฝ้าระวังและการ์ดอย่าตก
พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกรมอนามัยอย่างเข้มงวด
ททท. ภูมิภาคภาคกลาง จึงกำหนดแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว
และเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้แก่นักท่องเที่ยว
ด้วยสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน SHA หรือ SHA Plus
และตอบสนองต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ตาม Lifestyle
ภายใต้แนวคิด "Amazing วิถีใหม่ เที่ยวไทยไม่ตก Trend"
และตระหนักถึงการท่องเที่ยวที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Tourism)
และลดมลพิษให้มากที่สุด (Zero Waste) เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืนมร. สตีเว่น หวัง
รองประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเท ศไทย
กล่าวว่า
"เกรท วอลล์ มอเตอร์ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เดิบโตเคียงคู่ไปกับสังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศไทย
และเราตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันอย่างเร่งด่วน
เพื่อผลักดันให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยสามารถสร้างรายได้
ให้กับประเทศอีกครั้งหลังจากได้รับผลกระทบหนักจากวิกฤตโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา

เราจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ในการสนับสนุนการฟื้นตัวและพัฒนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ตั้งแต่ระดับชุมชน ภายใต้แนวคิด Bio-Circular-Green Economic
หรือ BCG Model สอดคล้องกับโครงการ "GWM Initiative' ของเกรท วอลล์ มอเตอร์
ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทงสังคมการสร้างและพัฒนาชุมชน
การสืบสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของเยาวชน
ผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรในภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ขบวนคาราวานรถยนต์ไฟฟ้ารวมกว่า 20 คัน
นำทีมโดย AIl New HAVAL H6 Hybrid SUV
รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกที่ เกรท วอลล์ มอเตอร์
นำมาเปิดตัวในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ยังยึดมั่นให้ความสำคัญ
กับการช่วยเหลือสังคมและยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย
และพร้อมที่จะยืนหยัดเป็นอีกหนึ่งกำลังและแรงใจเคียงข้างผู้บริโภคและสังคมไทย
ในการชับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อไปอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนนายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า
บริษัทวิระยะฯยินดีและพร้อมสนับสนุน ททท.และพันธมิตร
ในกิจกรรส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆในประเทศ โดยเฉพาะในภาคกลาง
ที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย
และวันนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนการประกันอุบัติเหตุ ตาม พรบ.ธุรกิจท่องเที่ยวให้ทุกท่านด้วย
ขอให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยว ด้วยความสนุกและปลอดภัย

นอกจากนี้ ททท. ภูมิภาคภาคกลาง ถือว่ามีจุดแข็งในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยว
ทางรถยนต์ที่สามารถเชื่อมโยงจังหวัดข้างเคียงและใช้เวลาการเดินทางไม่นาน
ประกอบกับ แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้ง Unseen New Series
กิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นกระแสทางออนไลน์ เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน
ททท. ภูมิภาคภาคกลาง จึงกำหนดจัดกิจกรรมเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวทางรถยนต์
ภายใต้ชื่อ "BCG Road Trip เที่ยวใกล้เที่ยวง่าย สไตล์ภาคกลาง" ขึ้น
ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2565
เส้นทาง กรุงเทพฯ – ลพบุรี - สระบุรี
โดยร่วมจัดกับ เที่ยวไทย ฯลฯ และ พันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุน ประกอบด้วย
บริษัท Great Wall Moter (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์พลังงานทางเลือกภายใต้แบรนด์ Haval
บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีรถยนต์ร่วมเดินทางจำนวน 21 คัน
และในโอกาสนี้ ททท. ภูมิภาคภาคกลาง ขอขอบคุณนักท่องเที่ยว
และพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้และโอกาสต่อไป

สำหรับขบวนคาราวานขับรถยนต์ท่องเที่ยว ‘BCG Road Trip กรุงเทพฯ - ลพบุรี – สระบุรี’ ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2565 ได้มุ่งหน้าไปจุดแรก ณ ทุ่งทานตะวันไร่คุณรำยอง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีพื้นที่กว่า 75 ไร่ โดยนางจุฑาทิพย์ เฉลิมลาภ ผู้อำนวยการ ททท.ภูมิภาคภาคลาง และ นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ซึ่งนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและร่วมกิจกรรม ‘เขาวงกตทุ่งทานตะวัน’ อย่างสนุกสนานทั้ง DIV ปั้นลิง ปั้นทานตะวัน จากดินสอพอง ร่วมกิจกรรม CSR เก็บขยะแลกของที่ระลึก ฯลฯ

หลังจากนั้นคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางต่อ ไปสัมผัสอาหารถิ่นชุมชน ออร์กานิก ‘ไร่สบายจิต’
กับเมนูอร่อยเพื่อสุขภาพ เวิร์คช็อพกับการเรียนรู้ปลูกพืชผักออร์กานิก ช็อปปิ้งสินค้าชุมชน พร้อมกันนี้
คณะนักท่องเที่ยวยังได้ร่วมทำกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษาจำนวน 22 ทุน
เป็นของขวัญวันเด็ก ให้น้องๆ นักเรียนชั้นประถมในชุมชน
โดยทุกกิจกรรมได้ปฎิบัติภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ คณะยังเดินทางต่อไปในพื้นที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
เข้าเช็คอินพักค้างที่ ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ตโดย นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา
รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสระบุรี และจัง
หวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้การต้อนรับและมอบของรางวัล ของที่ระลึกให้สมาชิกร่วมทริป และผู้ร่วมสนับสนุน

ขณะที่ทางตัวแทนผู้บริหาร เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ใช้โอกาสนี้แนะนำสมรรถนะของ AIl New HAVAL H6 Hybrid SUV
รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกที่ เกรท วอลล์ มอเตอร์
นำมาเปิดตัวในประเทศไทยและมีเสียงตอบรับอย่างมากในขณะนี้
ขณะที่ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ก็ได้ให้ความเชื่อมั่นในเรื่องความพร้อมในการประกันภัยรถยนต์น
วัตกรรมใหม่พลังานไฟฟ้า และขอให้มั่นใจว่าเบี้ยประกันภัย
ไม่แพงกว่ารถยนต์ที่ใช้นำมันแต่อย่างใดและมีแนวโน้มค่าเบี้ยประกันลดลงในอนาคตอีกด้วยสำหรับวันที่สองของการเดินทาง วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
ขบวนคาราวานขับรถยนต์ท่องเที่ยวได้ออกเดินทางไปยัง ‘วัดถ้ำกระบอก’ จังหวัดสระบุรี
สักการะพระพุทธรูป อันซีนสระบุรี ที่น่าสนใจ ไฮไลท์ที่ลานพระพุทธรูป
ที่สร้างขึ้นจากหินลาวา
อันมีความสง่างามอลังการแปลกตา และศึกษาดูงานจากพระสงฆ์นักพัฒนา
พระวิจิตร อคฺคจิตโต รองเจ้าอาวาสวัดถ้ำกระบอก
ประธานชมรมช่วยกันคนละนิด พิชิตยาเสพติด เมตตานำชม การกลั่นน้ำมันโซล่า เบนซิน จากขยะขวดพลาสติก
และการเพิ่มมูลค่าใบกล้วยเป็นภาชนะถ้วยชามใส่อาหาร
ตามคอนเซ็ปต์“รักษ์โลก ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างสรรค์สังคม
สนับสนุนศาสนา วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ปิดท้ายทริปท่องเที่ยว ‘BCG RoadTrip กรุงเทพฯ - ลพบุรี – สระบุรี
ด้วยการ เดินทอดน่องท่องเที่ยวตลาดชุมชน ”ตลาดหัวปลี” ชิม ช็อป ใช้ อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชุมชน
ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ทุกท่านเที่ยวสนุกสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยนายพูลผล แพทอง
CEO เที่ยวไทย ฯลฯ
กล่าวทิ้งท้ายทริปนี้ว่า
ทริปนี้จัดได้ว่าเป็นภารกิจที่เร่งด่วน ท้าทาย ภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์ปัจจุบัน
แต่เราก็ผ่านไปได้สำเร็จด้วยดีด้วยวิธีคิดงานบูรณาการ
จึงขอขอบพระคุณ TAT การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
GWM เกรท วอลล์ มอเตอร์ บมจ.วิริยะประกันภัยสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย
สมาคมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวไทย School Bus Bristro karaoke & restaurant
ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวและสมาชิกร่วมทริปทุกท่าน
ที่ร่วมบูรณาการสร้างสรรค์ BCG Road Trip ลพบุรี สระบุรี
เสร็จภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติอย่างมีความสุข
ด้วยการเดินทางท่องเที่ยว คอนเซ็ปท์ รักษ์โลก ส่งเสริมชุมชน
สร้างสรรค์สังคม สนับสนุนศาสนาวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน
อีกทั้งยังหวังใจไว้ว่าน่าจะมีกิจกรรมดีดี ทั่วราชอาณาจักรไทย อีก 5 เส้นทาง
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ ด้วยการเดินทางท่องเที่ยวรักษ์โลก
โดยมีเป้าหมาย ลดก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 ตามที่ภาครัฐแถลงการณ์ไว้

ขอขอบคุณ

นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการ กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายนที ไชยกาล
ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานราคาและการจัดซ่อม บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Mr. Steven Wang
Vice President of GWM ASEAN and Thailand ผู้บริหาร เกรท วอลล์ มอเตอร์

ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์
อุปนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย

นายกิชติ ประ​พฤทธิ์​ตระกูล
เลขาฯ สมาคมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวไทย

Mr. Sun Guangyoung
กรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

นางสาวประคองจิต ไชยชนะ
ที่ปรึกษาชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

นายพูลผล แพทอง CEO เที่ยวไทย ฯลฯ

ภาพบางส่วนจาก นายประเสริฐ เทพศรี

ภาพบางส่วนจาก TTPA News
สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.)Create Date : 11 มกราคม 2565
Last Update : 12 มกราคม 2565 10:04:42 น. 3 comments
Counter : 758 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณสองแผ่นดิน, คุณnewyorknurse, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณกะว่าก๋า, คุณmariabamboo, คุณtoor36


 

สวัสดียามเช้าครับ

กิจกรรมท่องเที่ยวก็เริ่มขยับกันอีกครั้ง
น่าเสียดายที่มีโอมิครอนเกิดขึ้นนะครับ
ไม่อย่างนั้นเดือนนี้ ก็ถือว่าเป็นไฮซีซั่นเลยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 มกราคม 2565 เวลา:6:40:28 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่า


โดย: mariabamboo วันที่: 12 มกราคม 2565 เวลา:9:12:58 น.  

 
อันนี้ไปทริปเดียวกับคุณอุ้มสีเลยนะครับ ชมดอกทานตะวัน


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 12 มกราคม 2565 เวลา:13:16:59 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

นกสีเทา
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
Group Blog
 
<<
มกราคม 2565
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
11 มกราคม 2565
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add นกสีเทา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.