มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ‏

ความเดิมตอนที่แล้ว Click

ที่มา : น้องสาวส่งมา โดยไม่ใช่ fwm เลยไม่ทราบว่าต้นที่ อยู่หนใด

มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ

สถานที่ถ่ายทำ : วัดมเหยงศ์ อยุธยา

1. นั่งสมาธิ อย่างน้อยวันละ 15 นาที (หรือเดินจงกรมก็ได้)
อานิสงส์ --- เพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้า
เพื่อจิตใจที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลส ปล่อยวางได้ง่าย
จิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ ชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง
ไม่มีวันอับจน ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพกายและจิตแข็งแรง
เจ้ากรรมนายเวรและญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศล

2. สวดมนต์ ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอน
อานิสงส์ --- เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
เงินทองไหล มาเทมา แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง
จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว แนะนำพระคาถาพาหุงมหากา , พระคาถาชินบัญชร ,
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก เป็นต้น เมื่อสวดเสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้ง

3. ถวายยารักษาโรค ให้วัด , ออกเงินค่ารักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์
อานิสงส์ --- ก่อให้เกิดสุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัว โรคที่ไม่หายจะทุเลา
สุขภาพกายจิตแข็งแรง อา ยุยืนทั้งภพนี้และภพหน้า
ถ้าป่วยก็จะไม่ขาดแคลนการรักษา

4. ทำบุญตักบาตร ทุกเช้า
อานิสงส์ --- ได้ช่วยเหลือศาสนาต่อไปทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ขาดแคลนอาหาร
ตายไปไม่หิวโหย อยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลน ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์

5. ทำหนังสือหรือสื่อต่างๆ เกี่ยวกับธรรมะแจกฟรีแก่ผู้คนเป็นธรรมทาน
อานิสงส์ --- เพราะธรรมทานชนะการให้ทานทั้งปวง ผู้ให้ธรรมจึงสว่างไปด้วยลาถยศ
สรรเสริญ ปัญญา และบุญบารมีอย่างท่วมท้น เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้
ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน

6. สร้างพระถวายวัด
อานิสงส์ --- ผ่อนปรนหนี้กรรมให้บางเบา ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง ครอบครัวเป็นสุข ได้เกิดมาอยู่ในร่มโพธิ์
ของพุทธศาสนาตลอดไป

7. แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพรามณ์ หรือบวชพระอย่างน้อย 9 วันขึ้นไป
อานิสงส์ --- ได้ตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างเต็มที ่ ผ่อนปรนหนี้กรรมอุทิศผลบุญให้ญาติมิตร
และเจ้ากรรมนายเวร สร้างปัจจัยไปสู่นิพพานในภพต่อ ๆ ไป ได้เกิดมาอยู่ใน
ร่มโพธิ์ของพุทธศาสนา จิตเป็นกุศล

8. บริจาคเลือดหรือร่างกาย
อานิสงส์ --- ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพแข็งแรง ช่วยต่ออายุ ต่อไปจะม ีผู้คอยช่วยเหลือ
ไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก เทพยดาปกปักรักษา ได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามในภพหน้า
ส่วนภพนี้ก็จะมีราศีผุดผ่อง

9. ปล่อยปลา ที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อยสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆ
อานิสงส์--- ช่วยต่ออายุ ขจัดอุปสรรคในชีวิต ชดใช้หนี้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวร
ที่เคยกินเข้าไป ให้ทำมาค้าขึ้น หน้าที่การงานคล่องตัวไม่ติดขัด
ชีวิตที่ผิดหวังจะค่อยๆฟื้นคืนสภาพที่สดใส เป็นอิสระ

10. ให้ทุนการศึกษา , บริจาคหนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆ , อาสาสอนหนังสือ
อานิสงส์ --- ทำให้มีสติปัญญาดี ในภพต่อ ๆ ไปจะฉลาดเฉลียวมีปัญญา
ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้ สติปัญญาสมบูรณ์พร้อม

11. ให้เงินขอทาน , ให้เงินคนที่เดือดร้อน(ไม่ใช่การให้ยืม)
อานิสงส์ --- ทำให้เกิดลาภไม่ขาดสายทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ตกทุกข์ได้ยาก
เกิดมาชาติหน้าจะร่ำรวยและไม่มีหนี้สิน ความยากจนในชาตินี้จะทุเลาลง
จะได้เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝัน

12. รักษาศีล 5 หรือศีล 8
อานิสงส์ --- ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรก ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์
ชีวิตเจริญรุ่งเรือง กรรมเวรจะไม่ถ่าโถม ภัยอันตรายไม่ย่ างกราย เทวดานางฟ้าปกปักรักษา

อานิสงส์ 10 ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์

1. เป็นที่รักของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
2. จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น
3. สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้
4. ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย
5. มีอายุมั่นขวัญยืน
6.. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพทั้งปวง
7. ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ด ีงามเป็นสิริมงคล
8. ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน
9. สามารถดำรงอยู่ในกระแสพระนิพ พาน ไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ
10. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตจะมุ่งสู่สุคติภพ

อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้

1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จ
3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วก็จะเลิกจองเวรจองกรรม
4. เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยอยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัย
5. จิตใจสงบ ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือ
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ ( เกินความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชายเพื่อบวช
9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้า งจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติ
ของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

อานิสงส์การบวชพระบวชชีพรามณ์ (บวชชั่วคราวเพื่อสร้างบุญ , อุทิศให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวร)

1. หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญตามปรารถนา
2. เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรม หนี้กรรมในอดีตจะคลี่คลาย
3.. สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาแจ่มใส ปัญหาชีวิตคลี่คลาย
4.. เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในภพต่อๆไป
5. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง โพยภัยอันตรายผ่อนหนักเป็นเบา
6. จิตใจสงบ ปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต
7. เป ็นที่รักที่เมตตามหานิยมของมวลมนุษย์มวลสัตว์และเหล่าเทวดา
8. ทำมาค้าขึ้น ไม่อับจน การเงินไม่ขาดสายไม่ขาดมือ
9. โรคภัยของตนเอง ของพ่อแม่ และของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรักษาหาย
10. ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่สำหรับผู้ที่บวชไม่ได้เพราะติดภาระกิจต่างๆ
ก็สามารถได้รับอานิสงส์เหล่านี้ได้ด้วยการสร้างคนให้ได้บวชสนับสนุนส่งเสริมอาสาการให้คนได้บวช

ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงตัวอย่างบุญที่ยกขึ้นมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ที่ท่านพึงจะได้รับ จงเร่งทำบุญเสียแต่วันนี้ เพราะเมื่อท่านล่วงลับ ท่านไม่สามารถสร้างบุญได้อีกจนกว่าจะได้เกิด หากท่านไม่มีบุญมาหนุนนำแรงกรรมอาจดึงให้ท่านไปสู่ภพเดรัจฉาน ภพเปรต ภพสัตว์นรกที่ไม่อาจสร้างบุญสร้างกุศลได้ ต่อให้ญาติโยมทำบุญอุทิศให้ก็อาจไม่ได้รับบุญ ดังนั้นท่านจงพึ่งตนเองด้วยการสร้างสมบุญบารมีซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ท่านจะนำติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติเสียแต่วันนี้ด้วยเทอญCreate Date : 23 เมษายน 2552
Last Update : 3 พฤษภาคม 2552 20:02:33 น. 19 comments
Counter : 899 Pageviews.

 
เนื้อหาดี แต่น่าจะบอกที่มาเพื่อความน่าเชื่อถือ และให้ credit เจ้าของ

blog สวย


โดย: Elbereth วันที่: 23 เมษายน 2552 เวลา:9:43:54 น.  

 
สาธุ้ สาธุ สาธุ


ทำมั่งบางข้อที่มีโอกาสจ้า


โดย: ถุงก๊อปแก๊ป วันที่: 23 เมษายน 2552 เวลา:12:14:12 น.  

 
แวะเข้ามาขอบคุณ สำหรับคำอวยพรวันเกิดค่ะ


โดย: ชอบสีฟ้า วันที่: 23 เมษายน 2552 เวลา:20:49:14 น.  

 

Comment Hi5 Glitter


สุขสันต์วันศุกร์สุดท้ายของเดือนจ้าโดย: หอมกร วันที่: 24 เมษายน 2552 เวลา:16:02:41 น.  

 
ต้องรีบไปทำบุญซะแร้วววว...


โดย: เจกเบ่ง วันที่: 24 เมษายน 2552 เวลา:23:15:44 น.  

 
สวัสดีค่ะป้าโสม
มาขอบคุณที่แวะไปแฮปปีเบิร์ดเดย์ให้นาห์ค่ะโดย: มัยดีนาห์ วันที่: 25 เมษายน 2552 เวลา:20:48:40 น.  

 
เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยครับ แม่โสมฯ


โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 25 เมษายน 2552 เวลา:22:04:44 น.  

 


แวะเอาไอติมมาฝากค่ะ


โดย: yadapim วันที่: 25 เมษายน 2552 เวลา:22:55:45 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

อ้อมแอ้มทำได้แค่ 10 ข้อค่ะ..

จะพยายามทำให้ครบ 12 นะเจ้าค่ะ..มีความสุขมากๆนะค่ะโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 26 เมษายน 2552 เวลา:12:33:25 น.  

 
ลูกกำลังนอนเยอะๆ+กินเลือดหมู จะได้ไปบริจาคเลือดซักที


โดย: วาฬอันดามัน (วาฬอันดามัน ) วันที่: 26 เมษายน 2552 เวลา:17:38:01 น.  

 
สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับคำอวยพรวันเิกิดค่ะ


โดย: vanillaorchid วันที่: 26 เมษายน 2552 เวลา:23:29:06 น.  

 
สวัสดีค่ะแม่โสม.....

สาธุ ๆ ๆ

มีหลาย ๆ ข้อที่รัตน์กะพี่บ่าวปฎิบัติกันเป็นประจำค่ะ.... แต่ถ้าทำครบนี่คงไม่ไหวค่ะ... ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ได้ความรู้เพิ่มอีกแยะเลยค่ะ
..................

ขอบคุณมาก ๆ นะคะแม่โสม ที่แวะไปทักทายและอวยพรวันเกิด... (เมื่อ 2 เดือนก่อน)อิอิ

ขออภัยด้วยค่ะ ที่หายไปนาน ไม่ได้แวะมาทักทาย... แบบว่าภารกิจยุ่งเหยิง บวกกับตัวขี้เกียจเกาะซะแน่นเลยค่ะ... ตอนนี้สลัด.. สะบัดออกไปหมดแล้วค่ะ... เลยกลับมาแล้วค่ะ มาทั้งส่งความคิดถึงและส่งข่าวคราวด้วยค่ะ....

แม่โสมสบายดีนะคะ... ไม่ได้มาซะนานเลย... หวังว่าคงไม่ว่ากันนะคะ... อิอิ


โดย: largeface วันที่: 29 เมษายน 2552 เวลา:16:25:43 น.  

 
ดีจ้าแม่โสม แวะมาส่ง TAG คู่มือทำความเข้าใจตนเองต่อด้วยความรักและจริงใจจ้า จะได้รู้จักกันมากขึ้นนะจ๊ะ ไม่ได้ทักทายกันนานเลย เรียนหนักมั้ยคะ จะมีเวลามาตอบ TAG รึเปล่าน้อ ไม่ต้องรีบค่ะ


โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 29 เมษายน 2552 เวลา:23:40:16 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคำอวยพรวันเกิดนะคะ

อยากนั่งสมาธิให้ได้จังค่ะ

จิตหลุดบ่อยมาก


โดย: m3v วันที่: 30 เมษายน 2552 เวลา:18:09:07 น.  

 
แม่โสมค่ะ ... อ่านจากที่แม่โสมเม้นท์ยาวๆ เรื่องการเรียน
การสอบและสิ่งต่างๆ ที่แม่โสมเจอมา นู๋เชื่อแน่นอนว่า
คนเก่งอย่างแม่โสมทำได้คะ ไม่มีอะไรเกินความสามารถ
ถ้าหากว่าเราตั้งใจทำ และก็ขยัน อดทน ตรงนี้แม่โสมผ่าน
แน่นอนเลยคะ สู้ๆ ค่ะ


โดย: JewNid วันที่: 30 เมษายน 2552 เวลา:21:21:12 น.  

 
โมทนาสาธุค่ะเเม่โสม _/|\\_
วันนี้หนูพลอยเเวะมาเชิญ หากเเม่โสมพอมีเวลา เชิญเข้าไปร่วมด้วยช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกที่บล๊อกของหนูพลอยนะคะ (ได้บุญเยอะจัง สะตังค์ยังอยู่ครบค่ะ เหะเหะ)


โดย: อมิธีสท์ วันที่: 30 เมษายน 2552 เวลา:22:18:42 น.  

 


โดย: veerar วันที่: 2 พฤษภาคม 2552 เวลา:18:46:52 น.  

 
แม่โสมจ๊ะ ขอหลังไมค์นะจ๊ะ


โดย: แม่น้องแปงแปง (แม่น้องแปงแปง ) วันที่: 3 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:34:32 น.  

 
ทำแล้วเอามาโชว์ด่วนเลยค่ะแม่ ผัดผักกวางตุ้งโฮมเมดแท้ๆ

ปล. บัวดินห่อหลังขึ้นไหมคะแม่ เพิ่งนึกออกว่าเป็นเมล็ดค้างปี

ปล.อีก ยังส่งกำลังใจให้อยู่นะคะ


โดย: วาฬอันดามัน วันที่: 3 พฤษภาคม 2552 เวลา:12:38:08 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

โสมรัศมี
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
ป้ามด
🐦 ติดตาม สถานี แม่โสม ได้ที่  https://www.youtube.com/channel/UCgn2QUVITxMyd0PUz3rJA_Q?view_as=subscriber

ชีวิตเสกได้ อินดี้ไสล์ พยากรณ์
S M O O T H J A Z Z

New Comments
Group Blog
 
<<
เมษายน 2552
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
23 เมษายน 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add โสมรัศมี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.