ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Group Blog
 
 
กันยายน 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
13 กันยายน 2551
 
All Blogs
 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบเรียนร่วมเต็มเวลากับเด็กปกตินั้น
ก็จัดการเรียนการสอนเหมือนปกติ
เพียงแต่ครูผู้สอนที่มีเด็กพิเศษเรียนร่วมด้วยจะต้องศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของเด็กพิเศษในชั้นเรียนให้เข้าใจ
รู้วิธีการที่จะช่วยให้การช่วยเหลือ ตลอดจนความบกพร่องต่างๆ
ของเด็กให้เข้าใจจะได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับเด็กพิเศษแต่ละคน
ครูผู้สอนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดเนื้อหาวิธีการสอน ตลอดจนการวัดผลการประเมินผลขึ้นเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคน
ซึ่งเรียกว่าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล


แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP )


1. ความหมาย


แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
(
IEP )
เป็นแผนการศึกษาที่จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับคนพิการแต่ละคนที่ได้รับการบ่งชี้ว่าเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องหรือพิการ
เป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างคนพิการกับการศึกษาพิเศษที่คนพิการต้องการ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนที่จัดให้เฉพาะบุคคล


2. วัตถุประสงค์ในการใช้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP )


วัตถุประสงค์ที่ใช้
(
IEP ) มีอยู่ 2 ประการคือ


1. IEP เป็นแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับคนพิการคนใดคนหนึ่ง
โดยคณะ
IEP หรือที่ประชุมรายกรณีในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
จะมีข้อมูลในการจัดคนพิการเข้ารับบริการการศึกษาและบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ


2. IEP
เป็นเครื่องมือในการจัดการกับกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการสอนทั้งหมด ฉะนั้น
IEP ที่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการสอนจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิธีประเมินการสอน


3. การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP )


การจัดทำ
IEP เพื่อประกันว่า


1. การศึกษาที่จัดให้กับคนพิการ หรือคนที่มีความบกพร่องแต่ละคนนั้นเหมาะสมกับความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้ของแต่ละคนนั้นหรือไม่


2.
เมื่อมีการกำหนดการให้บริการทางการศึกษาพิเศษใน
IEP แล้วนั้น ได้มีการให้บริการดังกล่าวจริง


3.มีการดำเนินการควบคุมติดตามผลการให้บริการ


4.ขั้นตอนการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
5. การศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP ) สำหรับผู้เรียนแต่ละประเภท


นักเรียนที่มีความบกพร่องมีหลายประเภท
แต่ละประเภทมีความต้องการจำเป็นที่แตกต่างกัน
เช่นผู้เรียนหูหนวกต้องเรียนภาษามือ ผู้เรียนร่างกายพิการอาจต้องการกายภาพบำบัด ผู้เรียนตาบอดต้องเรียนรู้อักษรเบลส์ เป็นต้น
ฉะนั้นเมื่อครูและที่ประชุมเด็กรายกรณีประชุมเพื่อเขียน
IEP จะต้องคำนึงถึงความต้องการจำเป็นที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละประเภทความบกพร่อง
และนอกจากนี้ยังต้องตระหนักด้วยว่านักเรียนแต่ละบุคคลมีความต้องการจำเป็นแตกต่างกันอีกด้วย


ตัวอย่าง รายละเอียดหนึ่งใน IEP ของนาย ประพจน์
ซึ่งเป็นคนสายตาเห็นเลือนราง ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


เป้าหมายระยะยาว
1ปี


1.
เมื่อสิ้นปีการศึกษา นายประพจน์ จะอ่านสื่อที่เป็นตัวพิมพ์ปกติ โดยใช้แว่นขยาย


ได้ในอัตราเร็วขึ้น บุคคลที่รับผิดชอบ : ครูสอนเสริม


2.
เมื่อสิ้นปีการศึกษา นายประพจน์ จะทำเลขคณิตผิดน้อยลงได้ โดยใช้เครื่องคิดเลขแบบ


มีเสียง ตรวจสอบแก้ไขคำตอบที่ผิด บุคคลที่รับผิดชอบ : ครูสอนเสริม


3.
นายประพจน์ จะเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่
3 ได้ตามหลักสูตรกำบุคคลที่รับผิดชอบ


บริการศึกษาพิเศษ


1.
นายประพจน์ จะได้รับบริการทางการศึกษาพิเศษจากครูสอนเสริม
( ตามเป้าหมายระยะยาวหนึ่งปี ข้อ 1 และ 2 ) เป็นเวลา 1 คาบ / วัน ทุกวัน


2.
ครูสอนเสริมจะให้บริการปรึกษาแนะนำแก่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนายประพจน์
และจัดหาสื่อพิเศษให้นายประพจน์ ได้แก่หนังสือที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และแว่นขยาย


ตารางการเปรียบเทียบลักษณะการสอนแบบเก่า กับการสอนที่จัดให้มีโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล
(
IEP)


การสอนแบบเก่าการสอนโดยใช้ IEP1.จุดประสงค์การสอนที่กำหนดให้ใช้สำหรับผู้เรียนทุกคนเหมือนกัน


2.จุดเริ่มต้นในการใช้สูตรเท่ากันทุกคน


3.อัตราความเร็วและระยะเวลาที่ใช้สอนกำหนด


ไว้ตายตัว


4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจำกัด


5.สอนเป็นกลุ่มใหญ่


6.ประเมินผู้เรียนโดยใช้แบบอิงกลุ่มหรือทักษะ1.จุดประสงค์ในการสอนมีหลากหลายและใช้


ในการตรวจสอบทักษะโดยตรง


2.จุดเริ่มต้นในการใช้หลักสูตรต่างกัน


3.อัตราความเร็วและระยะเวลาไม่ตายตัว ขึ้นอยู่


กับผู้เรียนแต่ละคน


4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างมาก


5.มีการจัดกลุ่มเพื่อการสอนต่างๆ แตกต่างกัน


และหลากหลาย
ขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหางาน


หรือทักษะ


6. ประเมินผู้เรียนโดยใช้แบบอิงเกณฑ์Free TextEditor


Create Date : 13 กันยายน 2551
Last Update : 13 กันยายน 2551 20:52:25 น. 5 comments
Counter : 2110 Pageviews.

 
ต้องการตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบIEPมากเลยค่ะ


โดย: สุจิตรา IP: 117.47.10.249 วันที่: 19 มกราคม 2552 เวลา:15:23:29 น.  

 
กิจกรรมการสอนสำหรับเด้กพิเศษเป็นความรู้ที่สำคัญสำหรับครูปฐมวัย เพราะจะได้จัดการเรียนรู้ตลอดจนออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเข้าถึงเด็กพิเษษอย่างแท้จริง


โดย: ฑัณฑิกา คำเงิน IP: 223.207.135.6 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:7:37:09 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะสำหรับความรู้กิจกรรมการสอนสำหรับเด้กพิเศษเป็นความรู้ที่สำคัญสำหรับครูปฐมวัย จะได้จัดการเรียนรู้ตลอดจนออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเข้าถึงเด็กพิเศษได้เหมาะสม


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 111.84.129.39 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:03:39 น.  

 
ต้องการตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ IEP มากค่ะหนูมีเด็กพิเศษ อยู่ 3 คน มีความบกพร่องทางสายตา คือ ตาบอด 1 ข้าง คนที่ 2 มีการพัฒนาทางสมองช้า คนที่ 3 เป็นเด็กพิการจริง ๆ ที่ทางการแพทย์รับรอง คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สื่อสารไม่ได้ หูหนวก แต่เล่นกับเพื่อนเป็นบางครั้ง ส่วนมากจะอยู่คนเดียวคะ mail ตัวอย่างมาให้หน่อยได้ไหมคะ phan8@thaimail.com ขอบคุณล่วงหน้าคะ


โดย: วันเพ็ญ วงษ์บุตรดี IP: 182.93.146.64 วันที่: 29 กรกฎาคม 2554 เวลา:15:57:22 น.  

 
เป็นเรื่องที่สนใจอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม ขอบคุณนะค่ะที่ให้ความรู้


โดย: นางวิไลวรรณ ใจนวน IP: 101.51.253.160 วันที่: 19 สิงหาคม 2555 เวลา:12:06:48 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

chotirosj
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Friends' blogs
[Add chotirosj's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.