ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Group Blog
 
 
กันยายน 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
7 กันยายน 2551
 
All Blogs
 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อปรับใช้

พัฒนาการ หมายถึง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะ ( maturity) ของอวัยวะระบบต่างๆ
และตัวบุคคล ทำให้เพิ่ม ความสามารถของระบบและบุคคลให้ทำหน้าที่ต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำสิ่งที่ยากและซับซ้อนยิ่งขึ้นได้
ตลอดจนการเพิ่ม ทักษะใหม่และความสามารถในการปรับตัวในภาวะใหม่ของบุคคลนั้น

     พัฒนาการของเด็ก จะแบ่งออกเป็น 6 ด้านดังนี้
          • พัฒนาการด้านร่างกาย
          • พัฒนาการด้านการรับรู้
          • พัฒนาการด้านสติปัญญา
          • พัฒนาการด้านภาษา
          • พัฒนาการด้านอารมณ์
          • พัฒนาการด้านสังคม
 
   พฤติกรรมและทักษะชีวิตของมนุษย์ได้จากการเรียนรู้และการสะสมประสบการณ์
การเรียนรู้ทักษะบางอย่างจะง่ายและ
ประสบความสำเร็จในช่วงเวลาหนึ่งมากกว่าอีกเวลาหนึ่งและสังคมจะคาดหวังให้เด็กแต่ละคนทำพฤติกรรมที่เหมาะสมให้ได้
ในแต่ละช่วงอายุของบุคคล พัฒนาการที่สำคัญในแต่ละวัย
          วัยทารก ( 0-2 ปี) อายุ 0-6 สัปดาห์ เด็กมองหน้าแม่ ทำเสียงในลำคอ ฟังเสียงคุยแล้วยิ้มตอบ
          อายุ 4-6 เดือน จำหน้าแม่ได้ ส่งเสียงอ้อแอ้และยิ้มตามเสียง เด็กสามารถเอื้อมคว้าจับสิ่งของมาเข้าปาก
 
        อายุ 6-9 เดือน สามารถแยกเสียงของแม่ได้
เริ่มแยกแยะความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ชัดเจน เด็กจำหน้าแม่ได้
เด็กจะแสดงอาการแปลกหน้ากับผู้ที่ไม่ คุ้นเคย และจะติดแม่ เรียกว่า
กลัวคนแปลกหน้า (Stranger anxiety)
          อายุ 9-12 เดือน
เด็กมีความผูกพันใกล้ชิดกับผู้เลี้ยงดู (Attachment) และจะติดผู้เลี้ยงดู
เมื่อต้องแยกจากพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดู เด็กจะร้องไห้และร้องตาม
เมื่อพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูกลับมา
เด็กจะแสดงความดีใจโผเข้าหาและเข้ามาคลอเคลีย
เด็กวัยนี้จะเริ่มกลัวการพลัดพราก (Separation anxiety)
         
อายุ 12-18 เดือน เด็กหัดเดินและชอบสำรวจ
ระยะนี้เด็กจะกระตือรือร้นที่จะสำรวจสิ่งแวดล้อมค้นหาสิ่งแปลกใหม่เด็กมัก
จะใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการสำรวจตรวจตรา
ดังนั้นควรระมัดระวังสิ่งที่เป็นอันตราย - ในวัยนี้เด็กจะทดสอบสิ่งต่างๆ
และดูผลของการกระทำต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถ้าพอใจเด็กจะโยนของเล่น
ว่าจะตกลงมาอย่างไร ถ้าพอใจเด็กจะโยนซ้ำ
ถ้าไม่พอใจเด็กจะหยุดหรือหาวิธีอื่นๆ
บางครั้งเด็กจะกรีดร้องจะเอาของมาโยนอีก - เด็กเริ่มพูดได้
เป็นคำๆอย่างน้อย 10 คำ
          อายุ 18-24 เดือน - เด็กเรียนรู้ภาษาอย่างรวดเร็ว และจดจำคำศัพท์ได้ดี
 
        อายุ 2-3 ปี - เด็กเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น -
เด็กรู้ว่าตนเองเป็นบุคคลหนึ่งที่แยกจากสภาพแวดล้อม
ทำให้เด็กต้องการเป็นตัวของตัวเอง เด็กจะ พยายาม ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง
เช่น จับช้อนตักอาหารเอง เด็กจึงมีพฤติกรรมต่อต้าน ( Negativism)
ชอบพูดว่า “ ไม่ ” “ ไม่เอา ” “ ไม่ทำ ” เป็นต้น
          อายุ 3-5
ปี พัฒนาการด้านร่างกาย เด็กบังคับกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
เด็กชอบปีนป่ายเตะบอล รักลูกบอล ชอบเล่นในสนาม เด็กสามารถขี่
จักรยานสามล้อได้ พัฒนาการด้านสติปัญญา -
เด็กเชื่อว่าสิ่งของทุกอย่างมีชีวิติ (Animism)
เด็กชอบเล่นสมมุติโดยจะเอาตุ๊กตาตามมาเล่นแล้วสมมุติ เป็นพ่อแม่ลูก
แสดงท่าป้อนข้าวลูก อาบน้ำแต่งตัวให้ลูก
แสดงเป็นเรื่องราวเหมือนว่าตุ๊กตาเป็นสิ่งมีชีวิต -
เด็กเชื่อว่าทุกสิ่งในโลกมีจุดหมาย เด็กมักถามว่า “ ทำไม ” “
ทำไมรถจึงวิ่ง ” ฯลฯ - เด็กจะเชื่อมโยงปรากฎการณ์ 2
อย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันว่าเป็นเหตุและเป็นผลซึ่งกันและกัน
พัฒนาการด้านภาษา พัฒนาอย่างรวดเร็ว เด็กชอบใช้คำถาม “ นั่นอะไร ” “
นี่อะไร ” “ พ่อไปไหน ” เด็กสามารถเข้าใจ คำสั่งง่ายๆได้
         
เด็กอายุ 4 ขวบชอบใช้คำถาม “ ทำไม ” พัฒนาการด้านอารมณ์
เด็กเริ่มมีลักษณะอารมณ์แบบผู้ใหญ่ คือ โกรธ อิจฉา กังวล ก้าวร้าว พอใจ
เป็นต้น เด็กจะแสดงความโกรธ ด้วยการกรีดร้อง ดิ้นกับพื้น
หรือทำร้ายตัวเองแสดงความอิจฉาเมื่อมีน้องใหม่เวลาเล่นสนุกๆก็จะแสดง
ความพอใจ แต่เมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องเด็กก็จะกลัว พัฒนาการด้านสังคม -
เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น อาบน้ำ แต่งตัว ใส่รองเท้าเอง
บอกเวลาจะถ่ายได้ ถอดกางเกง เข้าห้องน้ำเอง และทำความสะอาดหลังขับถ่ายได้
- เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตัว เพื่อให้สังคมยอมรับ ทำตัวให้เข้ากลุ่มได้
รู้จักให้ รับ รู้จักผ่อนปรน รู้จักแบ่งปัน เด็กเรียนรู้จากคำสอน
คำอธิบายและการกระทำของพ่อแม่ เด็กรู้สึกละอายใจเมื่อทำผิด
เด็กเริ่มรู้จักเห็นใจ ผู้อื่น เมื่อเห็นแม่เสียใจเด็กอาจเอาตุ๊กตามาปลอบ
เป็นต้น พ่อแม่ควรฝึกหัดและส่งเสริมให้เด็กวัยอนุบาลได้ช่วยเหลือตนเอง
เช่น รับประทานอาหาร อาบน้ำ แต่งตัว การขับถ่าย เป็นต้น
         
เด็กอายุ 1-5 ปี อาจติดสิ่งของบางอย่าง เช่น ผ้าห่ม ตุ๊กตา
เด็กจะนำสิ่งของเหล่านี้ติดตัวไปด้วยทุกแห่ง หรือเข้านอน ด้วยการนำมาอุ้ม
กอด และถือไว้ ใช้สำหรับปลอบใจ ทำให้รู้นึกมั่นใจและสบายใจ
โดยเฉพาะเวลาที่ต้องห่างจากแม่ เวลาไม่สบายหรือ เวลาเข้านอน
เพื่อทดแทนความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน
และเด็กก็เริ่มไปมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น สิ่งของเหล่านี้เรียกว่า
Trasitional – object
   
 การเลี้ยงดูที่เหมาะสมจะทำให้เด็กพัฒนาไปได้ดี ในขณะเดียวกัน
สังคมก็จะคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กในแต่ละวัย ซึ่ง เราเรียกว่า
งานพัฒนาการ (Deelopmental task)
ถ้าเด็กสามารถทำได้ตามขั้นตอนพัฒนาการเด็กจะยอมรับนับถือตนเอง ได้รับ
การยอมรับจากผู้อื่นและเด็กก็จะมีความสุขตามมา เมื่อเด็กมีความสุข
เด็กจะมีกำลังใจ มีแรงจูงใจในการทำงานตามที่มุ่งหวัง และ
สามารถทนต่อความขัดแย้งได้ดี ทำให้ประสบความสำเร็จตามมา
ถ้าเด็กไม่สามารถทำได้ตามขึ้นตอนพัฒนาการ เด็กจะรู้สึกเป็นปมด้อย
และจะทำงานในขั้นตอนพัฒนาการที่สูงขึ้นได้ยาก

Free TextEditor


Create Date : 07 กันยายน 2551
Last Update : 7 กันยายน 2551 15:24:48 น. 895 comments
Counter : 7575 Pageviews.

 
พัฒนาการเด็กเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
ติดตามได้ที่นี
//www.gchildcenter.com


โดย: นีน่า เนอร์สเซอรี่ IP: 124.121.163.6 วันที่: 14 ตุลาคม 2551 เวลา:21:20:11 น.  

 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ พัฒนาการเด็ก ดีมากๆ ขอบคุณค่ะ


โดย: Aussie angel วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:47:38 น.  

 
เป็นความรู้เบื้องต้นที่ดีค่ะ


โดย: รฐา IP: 110.49.193.127 วันที่: 28 สิงหาคม 2553 เวลา:21:53:08 น.  

 
ลูกชายอายุ 4 ขวบค่ะ เขาค่อนข่างดื้อ บางทีก็ต่อต้านจนเกือบรุนแรงทำไงดีคะ


โดย: รฐา IP: 110.49.193.127 วันที่: 28 สิงหาคม 2553 เวลา:21:54:59 น.  

 
ลูกชายวัย 6 ขวบ มีปัญหาว่าช่วงเช้าไปถึงโรงเรียนแล้วจะ
อาเจียนทุกวัน ทั้งที่เช็คสุขภาพ แล้วหมอว่าไม่เป็นอะไร
สอบถามคุณครูบอกว่าแก่เขียนช้า และเวลาทำงานจะไม่คอยคุยกับเพื่อ จึงไม่แน่ใชว่าเป็นเพราะอะไรค่ รบกวนตอบกลับด้วยค่ะ จะขอบคุณมากโดย: นิธิ IP: 124.121.95.66 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:11:16:22 น.  

 
ขอบคุณกับความรู้ที่ได้รับค่ะ่ พฤติกรรมของเด็กวัย 4 ขวบ เท่าที่สังเกตเห็น ชอบเล่นรุนแรงชอบท้าทาย ชอบเอาชนะ จนบางครั้งผู้ใหญ่มองว่าก้าวร้าว การแก้ไขน่าจะใช้เกมการละเล่นที่มีการแข่งขันและใช้กำลังแต่ต้องมีกติกาควบคุมพฤติกรรมและการยอมรับ หรือฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามก็น่าจะใช้ได้ดีนะคะ


โดย: สุริยาพร IP: 222.123.222.7 วันที่: 15 ตุลาคม 2553 เวลา:17:42:07 น.  

 
หลังจากได้ศึกษาพัฒนาการเด็กวัย 4 ขวบแล้ว ได้รับความรู้เพิ่มเติม ทำให้เข้าใจในพัฒนาการของเด็กวัยนี้ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ฉวีวรรณ ตรัสสุภาพ IP: 118.172.108.12 วันที่: 15 ตุลาคม 2553 เวลา:20:51:39 น.  

 
ผมได้ศึกษาและอ่านเรื่องพัฒนาการของเด็ก ในบทเรียนนี้แล้ว ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับเด็กได้


โดย: บุญเหลือ กิ่มเกิด IP: 118.172.157.253 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:16:16:25 น.  

 
เด็กวัย 4 ขวบ เป็นวัยที่ถ้าเข้าใจพัฒนาการแลวทำให้ง่ายต่อการดูแลและส่งเสริมได้ถูกต้องสมวัย


โดย: อภิวันท์ ไชยวงค์ IP: 180.180.218.44 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:19:53:34 น.  

 
ได้เข้าใจถึงพัฒนาการและทราบเกี่ยวกับเด็กทารกเพิ่มขึ้นจากในหนังสือ-ตำราที่โรงเรียน เพราะไม่มีลูก


โดย: วาสนา สีหราช IP: 125.27.122.230 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:20:05:52 น.  

 
เพิ่มพูนความรู้เรื่อง พัฒนาการเด็ก มากยิ่งขึ้นแล้วจะนำไปศึกษา และ พัฒนา เด็กน้อยที่โรงเรียน


โดย: ศรันยา วรรณจิตร์ IP: 182.52.143.14 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:21:49:33 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ทำให้เข้าใจพัฒนาการเด็กในระดับต่างๆ


โดย: อัญชลี IP: 223.206.245.124 วันที่: 17 ตุลาคม 2553 เวลา:8:32:23 น.  

 
ขอบคุณที่ช่วยให้มีความรู้และความเข้าใจพัฒนาการของเด็กมากขึ้น


โดย: โสน IP: 118.172.14.100 วันที่: 17 ตุลาคม 2553 เวลา:12:13:37 น.  

 
เข้าใจดีขี้นรู้ถึงพัฒนาการเด็กดีจะได้ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน


โดย: ชิน IP: 222.123.236.19 วันที่: 17 ตุลาคม 2553 เวลา:13:11:54 น.  

 
ได้ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัยดีค่ะ


โดย: 06mtp179.org IP: 125.27.132.182 วันที่: 17 ตุลาคม 2553 เวลา:20:56:57 น.  

 
เป็นความรู้ที่ได้ต่อยอดได้ดีมาก ๆ เลยค่ะ


โดย: อุบลรัตน์ IP: 202.143.189.114 วันที่: 18 ตุลาคม 2553 เวลา:11:51:39 น.  

 
ขอบคุณมากสำหรับความรู้ดีๆ


โดย: สมจิต ปิ่นทอง IP: 118.173.39.171 วันที่: 18 ตุลาคม 2553 เวลา:19:43:37 น.  

 
เด็กอายุ 6 ขวบเรียกร้องความสนใจด้วยพฤติกรรมรุนแรงกับเพื่อนจะแก้ปัญหาอย่างไร


โดย: สมจิต ปิ่นทอง IP: 118.173.39.171 วันที่: 18 ตุลาคม 2553 เวลา:19:52:18 น.  

 
วันนี้เข้ามเป็นนักเรียนของเว็บนี้ UTQ


โดย: สุดใจ IP: 118.173.204.250 วันที่: 19 ตุลาคม 2553 เวลา:20:35:57 น.  

 
ได้ลองเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับปฐมวัยอาจารย์อธิบายลักษณะ พัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงได้เข้าใจเห็นภาพโดยนำเอาหลานมาจับกับพัฒนาการครับและจะได้เป็นประสบการณ์ไปจัดการกับเจ้าตัวน้อยในอนาคตต่อไปครับ


โดย: รังสรรค์ IP: 182.93.153.44 วันที่: 19 ตุลาคม 2553 เวลา:22:06:36 น.  

 เป็นความรู้และเข้าใจค่ะ


โดย: มล IP: 118.174.189.225 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:8:33:31 น.  

 
พัฒนาการของเด็กไม่ใช่จะเน้นเฉพาะ 4ด้านเท่านั้นควรพัฒนาด้านการรับรู้และด้านภาษาไปด้วยซึ่งเป็นความรู้ที่ผู้สอนจะต้องหาสืื่อหรือวิธีการมาเสริมเพิ่มเติ่มให้เด็กมีความพร้อมมากขึ้นวันที่ 20 /10 /53


โดย: พจนา วังกาวรรณ IP: 110.164.230.69 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:9:13:05 น.  

 
ขอบคุณ สำหรับความรู้ดี ๆ ทำให้เข้าใจพฤติกรรมเด็กปฐมวัย อายุ 1 ขวบ มากขึ้น


โดย: สายใจ IP: 202.143.190.81 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:9:17:29 น.  

 
ได้เข้าใจพัฒนาการเด็กมากขึ้น


โดย: ทรรศนีย์ จันตาบุญ IP: 118.174.91.84 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:9:23:36 น.  

 
ได้เข้ามาอ่านเป็นนักเรียนใหม่ของบทนี้ ทำให้นึกย้อนกลับไปถึงตัวเองตอนลูกยังเล็กๆทำให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น


โดย: มธุรดา ธูปทอง IP: 125.26.39.184 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:10:21:10 น.  

 
ได้ศึกษาการพัฒนาการเด็กปฐมวัยในวันนี้พบว่าการพัฒนาการของเด็กมี 6 ด้านนอกจากพัฒนาการทางด้านรางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแล้วต้องพัฒนาด้านการรับรู้ และด้านภาษาไปด้วยทำใหเด็กมีความพร้อมมากขึ้น


โดย: จินตนา เมฆอัคคี IP: 125.27.155.134 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:11:28:22 น.  

 
ได้เข้าเรียนรู้แล้วค่ะเนื้อหาดีมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: นางปัทมา ฉายาภัดี IP: 10.250.146.149, 203.172.199.250 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:12:43:41 น.  

 
อ่านนานๆชักตาลาย เห็นใจหน่อยนะ 58 แล้ว ใกล้เข้าฝั่งไปทุกที แต่ก็ขอชมว่าอ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก


โดย: ประทุม ทองเงิน IP: 125.27.149.147 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:13:12:16 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้เพิ่มขึ้น


โดย: ศุภานิช กันสุมาโส IP: 182.93.163.26 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:13:38:11 น.  

 
ได้เข้าศึกษาเรียนรู้แล้วคะ่ ได้สาระดีมาก ขอบคุณคะ่


โดย: เสาวลักษณ์ IP: 182.93.170.99 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:13:50:22 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้และสามารถนำไปเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการค่ะ


โดย: สุวรรณี จิณไชย IP: 182.93.226.53 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:14:09:08 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้มากค่ะ สรุปได้ว่าเด็กจะมีการพัฒนาได้ดีขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม


โดย: จำปี วงศ์ปาลีย์ IP: 117.47.124.103 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:14:42:42 น.  

 
อยู่กับเด็กก็ต้องเข้าใจเด็กให้มากยิ่งขึ้น


โดย: อ้อมใจ IP: 61.7.134.244 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:14:50:52 น.  

 
ได้รับความรู้ดีมาก และนำพัฒนาการมาเทียบเคียงกับลูกสาวอายุ 3 ขวบ 2 เดือน เป๊ะ! เผลอ ๆ จะก้าวล้ำอีกตะหาก (หลงซะไม่มี)...ขอบคุณที่ช่วยเตือนให้กลับมามองพัฒนาการพื้นฐานมนุษย์...ที่อาจละเลยหรือมองข้ามความเป็นตัวตน...ของตน


โดย: playfa906@gmail.com IP: 223.207.105.38 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:15:08:01 น.  

 
อ่านแล้วเข้าใจพัฒนาการเด็กมากขึ้น


โดย: สมร รุ่งกำจัด IP: 124.157.146.33 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:15:08:24 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและเข้าใจในพัฒนาการเด็กมากขึ้น


โดย: สุกัญญา เจริญพานิชย์ IP: 118.174.99.225 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:16:08:01 น.  

 
ได้ความรู้มากเพราะจะได้ดูแลการพัฒนาการของหลาน


โดย: รัตนาภรณ์ ไชยเชษฐ์ IP: 223.205.232.222 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:19:37:00 น.  

 
อ่านแล้วก็ได้ประโยชน์เข้าใจพัฒนาการของเด็กมากขึ้น


โดย: มนัสชนก ชูถิ่น IP: 61.7.132.105 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:21:27:46 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้มากขึ้น แล้วจะนำไปใช้กับเด็ก


โดย: อำพร อินทรสุข IP: 118.172.226.183 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:23:05:17 น.  

 
เห็นด้วยค่ะกับเรื่องการเลี้ยงดูที่เหมาะสมจะทำให้เด็กพัฒนาไปได้ดี ในขณะเดียวกันสังคมก็จะคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กในแต่ละวัย ซึ่ง เราเรียกว่า
งานพัฒนาการ (Deelopmental task)
ถ้าเด็กสามารถทำได้ตามขั้นตอนพัฒนาการเด็กจะยอมรับนับถือตนเอง ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นและเด็กก็จะมีความสุขตามมา เมื่อเด็กมีความสุขเด็กจะมีกำลังใจ มีแรงจูงใจในการทำงานตามที่มุ่งหวัง และสามารถทนต่อความขัดแย้งได้ดี ทำให้ประสบความสำเร็จตามมาถ้าเด็กไม่สามารถทำได้ตามขึ้นตอนพัฒนาการ เด็กจะรู้สึกเป็นปมด้อยและจะทำงานในขั้นตอนพัฒนาการที่สูงขึ้นได้ยาก
ของการคาดหวังในพัฒนาการของเด็กซึ่งถ้าเด็กทำได้ตามพัฒนาการในวัยนั้นจะส่งผลให้เด็กมีความสุข ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้น


โดย: กัลยา IP: 118.172.221.83 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:23:07:58 น.  

 
ได้รับประโยชน์สามารถนำมาใช้กับนักเนรียนและบุตรหลานได้ดี


โดย: บุษกร ศศิโรจน์ IP: 125.27.204.76 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:0:19:25 น.  

 
พัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้ศึกษา สามารถนำไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติการจัดกิจกรรม ประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้สมวัย ขอบคุณที่เผยแพร่ความรู้ จะใช้อ้างอิงในงานวิจัยในชั้นเรียนด้วยนะคะ ขออนุญาตไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


โดย: Tekparanee@hotmail.com IP: 113.53.161.249 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:5:24:41 น.  

 
ได้ความรู้มาพัฒนาหลานดีมาก


โดย: ยุบล IP: 110.49.205.28 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:8:22:36 น.  

 
ได้ทบทวนความรุ้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กคะ


โดย: ขวัญเรียม ประเสริฐศรี IP: 110.49.193.10 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:8:50:14 น.  

 
เป็นการทบทวนความรู้ เรื่องพัฒนาการของเด็กดีมากค่ะ


โดย: นางบัญญัติ จันทร์เกิด IP: 118.172.181.240 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:9:48:11 น.  

 
ได้ทบทวนความรู้ เรื่องพัฒนาการของเด็กมากขึ้น พัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย เพื่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้เหมาะสมตามวัย และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กมากที่สุด โดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วย


โดย: นางปราณี ทาวงศ์มา IP: 223.206.214.66 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:10:08:18 น.  

 
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด


โดย: อำนวย ธารเนตร IP: 124.120.208.170 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:10:17:42 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการเด็กมากขึ้นค่ะ


โดย: นางพิมพ์พรรณ พิทยาวัฒน์ IP: 182.93.234.13 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:10:55:41 น.  

 
คุณลักษณะตามวัยสามารถนำไปวางแผนการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้เหมาะสมค่ะ


โดย: นางสาวคำสอน มาทา IP: 182.93.136.166 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:12:25:15 น.  

 
ได้อ่านแล้วได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และเป็นการทบทวนความรู้เดิมดีมาก สามารถนำไปใช้ได้ในการพัฒนาเด็ก


โดย: พัฒนาการ IP: 113.53.29.48 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:12:27:47 น.  

 
พอได้ศึกษาแล้วทำให้เราทราบพัฒนาของเด็กละเอียดมากขึ้น ว่าเด็กแต่ละช่วงวัยนั้น มีพัฒนาการเป็นอย่างไร


โดย: ราตรี แจ่มจิตร อนุบาลหันคา ชัยนาท IP: 113.53.29.48 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:12:34:22 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กมากขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป


โดย.นางรุ่งรัตน์ กุดแถลง


โดย: รุ่งรัตน์ กุดแถลง IP: 118.172.46.27 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:12:42:08 น.  

 
ได้รับความรู้และเข้าใจพัฒนาการของเด็กขอบคุณค่ะ


โดย: นาวสาวปทุม ทองเงิน IP: 125.27.142.178 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:12:43:25 น.  

 
ได้รับความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กดีค่ะ


โดย: นางบุญส่ง ห่อทอง IP: 118.172.216.130 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:15:33:13 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กมากขึ้นและนำไปปรับใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะ


โดย: ขวัญตา IP: 182.93.233.25 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:16:12:25 น.  

 
เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยและสามารถนำไปใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่เราดูแลอยู่


โดย: สุนทรีย์ คำอยู่ IP: 110.49.205.74 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:16:27:05 น.  

 
ได้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กดีคะ


โดย: วิชชุดา จันทร์จำเริญ IP: 110.49.205.74 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:16:43:35 น.  

 
เป็นครูสอนปฐมวัย ได้รับความรู้สามารถไปปรับใช้กับการเรียนการสอนได้


โดย: วันทนีย์ ยืนยั่ง IP: 113.53.138.224 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:17:07:44 น.  

 
เมื่อศึกษาแล้วทำให้เข้าใจถึงการพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยมากขึ้น และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้เหมาะสมตามวัยคะ


โดย: วิภาณี พิมสิงห์ IP: 223.206.86.142 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:20:04:57 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเพื่อนำไปจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี


โดย: อทิตา เจริญพูล IP: 118.172.238.185 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:22:21:05 น.  

 
ได้รับความรููููุูููููููููู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กมากขึ้นเพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมตามวัยของเด็กค่ะ


โดย: อุรุพร คล้ายกล่ำ IP: 182.52.59.181 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:23:16:44 น.  

 
มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในห้องเรียนอายุ 6 ขอบมีพฤติกรรมดังนี้ มาถึงรร.แล้วไม่เข้าห้องเรียนต้องรอคุณครูก่อนจึงเข้ากัน เวลาเข้าแถวตอนเช้าพูดว่าไม่เข้าแถวและชอบพูดตามคุณครูเมื่อเด็กอื่นๆหัวเราะจะชอบใจมากพูดเสียงดังขึ้นอีกคุณครูว่าฟังครูพูด เด็กว่าไม่ฟัง ถ้าครูว่าไม่ฟังเด็กตอบว่าฟังนิ จะต้องสั่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่ให้ทำเสมอ จะต้องแก้ปัญหาอย่างไรค่ะ


โดย: อุมาพร ศรีใหม่ IP: 223.206.71.153 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:7:48:31 น.  

 
ได้รับความรู้เข้าใจการพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยมากขึ้นและจะนำไปใช้กับเด็ก


โดย: นางนภา ธงฤทธิ์ IP: 223.205.235.152 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:8:30:29 น.  

 
ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กและสามารถนำไปปรับเปลี่ยนช่วยจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ได้ดี


โดย: นางยุวดี ผูกพันธ์ IP: 223.207.111.168 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:10:14:17 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กพิเศษมากขึ้นและจะนำไปปรับใช้


โดย: วิชชุตา IP: 61.19.77.38 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:10:19:54 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้านได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านการรับรู้ ด้านสติปัญญา ด้านภาษา ด้านอารณ์แด้านสังคม ทำให้เข้าใจการะพัฒนาการเด็กในแต่ละด้านได้ดีมากค่ะ และ
นำไปใช้ในการปฏิบัติการจัดกิจกรมประสบการณ์ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะ


โดย: จีรพันธ์ หอวัฒนพันธ์ IP: 118.172.106.173 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:10:59:19 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้านได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านการรับรู้ ด้านสติปัญญา ด้านภาษา ด้านอารณ์และด้านสังคม ทำให้เข้าใจการะพัฒนาการเด็กในแต่ละด้านได้ดีมากค่ะ และ
นำไปใช้ในการปฏิบัติการจัดกิจกรรมประสบการณ์ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะ


โดย: จีรพันธ์ หอวัฒนพันธ์ IP: 118.172.106.173 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:11:04:41 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้และได้ทบทวนความรู้เดิมเป็นการกระตุ้นอีกครั้งหนึ่ง


โดย: อำไพ กรุงภักดี IP: 113.53.116.29 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:12:33:21 น.  

 
ลูกๆที่โรงเรียนดื้อเหมือนลิงจังเลยค่ะ ครูสมพรสอนลิงคงเป็นคนที่มีความใจเย็นมากเลย ดิฉันอยากจะเป็นอย่างครูสมพรจัง


โดย: นงค์นาฏ จันทรานุสนธ์ิ IP: 119.42.91.189 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:13:18:58 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยมากขึ้นคะ


โดย: อัมภาพร อาทิตย์ IP: 223.206.211.39 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:13:50:53 น.  

 

เป็นการทบทวนความรู้เดิม และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ได้ดีค่ะ


โดย: โดย: สุพรรณา เกษตรังกูร : วันที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 14.27 น. IP: 125.27.226.183 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:14:29:23 น.  

 
อ่านแล้วค่ะ ได้รับความรู้มากขึ้นจะนำไปใช้ในการจัดประสบการณให้เด็กค่ะ


โดย: สุวิมล พิชัยรัตน์ IP: 118.173.140.110 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:18:52:01 น.  

 
ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย
และจะนำความรู้ไปปรับใช้กับเด็กค่ะ


โดย: นางเทอดมิตร ศรีโง๊ะ IP: 119.31.19.4 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:20:58:44 น.  

 
เมื่อได้อ่านแล้ว เข้าใจในเรื่องพัฒนาการเด็กเพิ่มอีก 2 ด้าน ซึ่งปกติจะมีเพียง 4 ด้านที่เคยเรียนมา คือ ด้านร่างกาย ,ด้านอารมณ์-จิตใจ, ด้านสังคม ,ด้านสติปัญญา โดยเพิ่ม ด้านการรับรู้ และ ด้านภาษา ทำให้มีความรู้ใหม่ ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นค่ะ


โดย: ยุพยงค์ ทิพย์สุขุม IP: 125.27.225.182 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:21:14:01 น.  

 
อ่านแล้ว..ได้ทบทวนความรู้เดิม เพิ่มเติมความรู้ใหม่ จะนำไปปรับใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยค่ะ


โดย: มลิวัลย์ ชูช่วย IP: 118.173.181.120 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:21:26:59 น.  

 
การเรียนรู้และเข้าใจพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยทำให้เราสามารถจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ถูกต้องและเหมาะสม


โดย: บานเย็น ศรีสุวรรณ์ IP: 118.172.31.9 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:22:28:31 น.  

 

การที่เราได้รู้ถึงพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย

จะทำให้เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่สามารถเข้าใจธรรมชาติของเด็กมากขึ้น

และสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กได้เหมาะสมตามวัย


โดย: ดวงจันทร์ ทรายแ้ก้ว IP: 110.49.193.145 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:23:11:05 น.  

 
อ่านแล้วทำให้เข้าใจพัฒนาการของเด็กปฐมวัยแต่ละด้านเพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยต้่อไป


โดย: พิศมัย แกล้วกล้า IP: 119.31.78.168 วันที่: 23 ตุลาคม 2553 เวลา:0:33:32 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกดีมาก


โดย: ขนิษฐา ไชยวัมนานนท์ IP: 182.52.36.45 วันที่: 23 ตุลาคม 2553 เวลา:11:01:32 น.  

 
ดีมาก ๆขอบคุณคะ


โดย: โชติกา IP: 182.93.190.39 วันที่: 23 ตุลาคม 2553 เวลา:11:22:59 น.  

 
ไ้ด้เข้ามาศึกษาในหัวข้อพัฒนาการเด็กปฐมวัย จะนำไปปรับใช้กับเด็กที่ดูแลอยู่ค่ะ


โดย: D.J. IP: 222.123.207.210 วันที่: 23 ตุลาคม 2553 เวลา:11:35:23 น.  

 
เมื่อก่อนเคยทราบว่าพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้านพอเข้ามาอ่านได้ความรู้เพิ่มเติม คือ ด้านการรับรู้และด้านภาษาจึงกลายเป็น 6 ด้าน


โดย: อรจันทร์ เฟื่องฟุ้ง IP: 113.53.87.132 วันที่: 23 ตุลาคม 2553 เวลา:12:04:13 น.  

 
หลังจากอ่านข้อความแล้ว ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเพิ่มขึ้น ขอบคุณมากคะ


โดย: สุพร หมื่นตาบุตร IP: 117.47.44.157 วันที่: 23 ตุลาคม 2553 เวลา:15:21:43 น.  

 
ได้เรียนรู้ว่าเด็กมีพัฒนาการที่สูงขึ้นตามอายุ สามารถนำไไปใช้ในการจ้ดประสบการณ์ให้กับเด็กในแต่ละวัยได้อย่างเหมาะสม


โดย: สาคร IP: 183.88.58.132 วันที่: 23 ตุลาคม 2553 เวลา:15:52:56 น.  

 
เข้าใจพัฒนาการเด็กมากขึ้นและจะนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ต่อไป


โดย: นางสุกัญญา สุขเส็ง IP: 118.174.207.165 วันที่: 23 ตุลาคม 2553 เวลา:23:50:35 น.  

 
ได้เข้ามาศึกษาพัฒนาการเด็ก และนำไปศึกษากับเด็กภายในชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว และสามารถนำไปใช้จัดประสบการณ์ในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี


โดย: นางการุณ หวังชม IP: 125.27.26.211 วันที่: 24 ตุลาคม 2553 เวลา:6:40:26 น.  

 
ได้ศึกษาถึงพัฒนาการเด็ก ทำให้เกิดความรู้เพิ่มขึ้นถึงพัฒนาการของเด็กที่ต้องพัฒนาให้ครบทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญาแล้วเด็กยังต้องได้พัฒนาในด้านการรับรู้และพัฒนาในด้านของภาษาอีกด้วย


โดย: นางสมคิด ตะกรุดแก้ว IP: 118.172.228.35 วันที่: 24 ตุลาคม 2553 เวลา:10:22:42 น.  

 
ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยโดยเฉพาะเด็กวัย 3-5 ปี เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กมากขึ้น จะนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์กับเด็กในวัยนี้มากขึ้นต่อไป สังเกตพฤติกรรมและเข้าใจเด็กวัยนี้มากขึ้น


โดย: นางศุภลักษณ์ เขาหลัก IP: 10.251.54.197, 203.172.199.254 วันที่: 24 ตุลาคม 2553 เวลา:17:46:59 น.  

 
เป็นความรู้ที่ทำให้เข้าใจวิธีการที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยได้ดีมาก ๆค่ะ


โดย: นางศรีวิไล อ่อนปาน IP: 180.180.191.28 วันที่: 24 ตุลาคม 2553 เวลา:18:12:10 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาของเด็กและการเรียนรู้และ
การเปลี่ยนแปลงตามวุฒิภาวะของเด็กแต่ละช่วงอายุมากขึ้น


โดย: นางเกษสุดา มงคลทิพย์ IP: 124.120.122.48 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:3:05:31 น.  

 
อ่านแล้วขอบคุณค่ะ


โดย: ละเอียด หมั่นอภัย IP: 125.26.103.66 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:10:04:16 น.  

 
ได้รับความรู้ดีมากค่ะ


โดย: นิตยา IP: 182.52.216.193 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:11:03:05 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้


โดย: นิตยา พลเยี่ยม IP: 182.52.216.193 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:11:05:49 น.  

 
ทำให้เข้าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงอายุได้ดีขึ้น


โดย: จันเที่ยง มงคลชัย IP: 202.29.6.246 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:11:52:47 น.  

 
การพัฒนาเด็กแต่ละวัยจะดำเนินไปตามขั้นตอนและความสามารถของแต่ละวัยและทำให้ได้รับความรู้ที่จะนำไปพัฒนาเด็กให้มีความรู้และพัฒนาทั้งด้านกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในการจัดประสบการณ์ครั้งต่อไป


โดย: นางมัณฑนา ปันทิพย์ IP: 1.46.175.166 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:15:23:34 น.  

 
ช่วงวัยของอายุกับระดับพัฒนาการของเด็ก เป็นสิ่งสำคัญ ทำให้เราทราบว่าระดับพัฒนาการของเด็กเป็นไปตามปกติหรือไม่เพื่อ หาทางช่ยเหลือและแก้ไขได้


โดย: ,มณฑาทิพย์ พรามณโชติ IP: 113.53.55.243 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:15:36:56 น.  

 
ได้รับความร้ที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเด็กเป็นประโยชน์มากมายแก่ผ้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นำปใช้กับเด็กด้ดีค่ะ

โดยชูศรี สุทธะมี L P 221 .286. 247.วันที่25ตุลาคม เวลา 15.35


โดย: ชูศรี สุทธะมี IP: 223.205.79.24 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:15:41:25 น.  

 
จากการศึกษาอบรมรอบ 2 ครูปฐมวัยได้ความรู้เพิ่มเติมการเลี้ยงดู
การพัฒนาการสอนเด็กที่เหมาะสมทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี เด็ก
สามารถมีความสุข รู้จักการยอมรับ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข


โดย: พจนา วังกาวรรณ IP: 110.164.165.79 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:16:46:11 น.  

 
ได้รับความร้ที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเด็กเป็นประโยชน์มากมายแก่ผ้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นำปใช้กับเด็กด้ดีค่ะ
ครูปฐมวัยได้ความรู้เพิ่มเติมการเลี้ยงดู
การพัฒนาการสอนเด็กที่เหมาะสมทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี เด็ก
สามารถมีความสุข รู้จักการยอมรับ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข


โดย: นางสมหมาย เที่ยงธรรม IP: 118.172.159.14 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:17:15:27 น.  

 
ได้รับความรู้เรื่องการพัฒนาการเด็กท่เป็นประโยชน์มากสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้


โดย: นางจีริสุดา แสนดี วันที่ 25 ตุลาคม 2553 เวลา 20:38:20 น IP: 125.26.117.215 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:20:42:41 น.  

 
ได้รับความรู้จากเรื่องที่เรียน ทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี


โดย: นางศันสนีย์ สุพรหมมา IP: 118.172.183.27 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:21:37:19 น.  

 
ได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตามวุฒิภาวะของเด็กแต่ละคน พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุด เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการและมีความสุขการเล่นปนเรียน


โดย: นางเกษสุดา มงคลทิพย์ IP: 1.46.24.23 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:21:42:05 น.  

 
ได้ความรู้ใหม่ เยอะเลยค่ะ


โดย: สุขีรา IP: 124.120.248.225 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:21:43:16 น.  

 
จากเนื้อหาเรื่องที่อ่าน สามารถนำความรู้ต่างๆที่ได้รับนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
และน่าจะทำให้เข้าใจเด็กมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม


โดย: ถนอมศรี IP: 182.232.237.234 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:1:12:23 น.  

 
ครูปฐมวัยที่ดีคสรเรียนรู้พัฒนาการวัยเด็ก
เพื่อจะได้เข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กปบมวัย


โดย: ฑัณฑิกา คำเงิน IP: 223.207.135.6 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:7:14:59 น.  

 
ได้ทบทวนความรู้เพิ่มเติมอีกครั้ง เรื่องการพัฒนาการของเด็กมากขึ้น การพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นข้อมมูลที่สำคัญมาก ที่จะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย เพื่อจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้เรียนรู้และเหมาะสมตามวัย และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กมากที่สุด โดยต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย


โดย: นางกาญจนา แก้วจีน IP: 117.47.189.157 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:9:36:06 น.  

 
ครูและผู้ปกครองต้องเรียนรู้และเข้าใจพัฒนาการเด็กเพื่อนำไปใช้และเข้าใจเด็กแต่ละวัยอ่านแล้วใช้ภาษาอธิบายเข้าใจง่ายค่ะ


โดย: นันทรัตน์ ประสิทธิชัย IP: 125.26.226.89 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:11:16:08 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มเติม เพื่อสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้กับการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัย


โดย: lสุนันทา รังสิมันตุชาติ IP: 182.93.139.225 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:15:38:18 น.  

 
เด็กอายุ 5 ขวบ ติดผ้าห่มมาก เวลานอนต้องนำมากอดเป็นเพราะเด็กขาดความอบอุ่นจากครอบครัว


โดย: ถาวร เคารพ IP: 180.180.10.93 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:16:22:19 น.  

 
ได้อ่านข้อความฉบับนี้แล้วทำให้รู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กได้ดีขึ้น เป็นข้อความที่ดีมาก


โดย: รัชนี ดำสนิท IP: 180.180.192.68 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:17:52:41 น.  

 

อ่านแล้วมีประโยขน์มาก สามารถนำไปใข้ปรับพฤติกรรมเด็กที่สอนได้ และแก้ไขได้คีมากค่ะ


โดย: มาลี อินทรรุจิกุล IP: 223.206.46.68 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:23:35:23 น.  

 
กำลังจะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่คือการได้ดูแลอบรมทรัพยากรบุคคลตัวน้อยๆอยู่พอดี ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้ในการอบรมครั้งนี้


โดย: จันทนา จันทร์อุดม IP: 118.172.211.140 วันที่: 27 ตุลาคม 2553 เวลา:2:28:45 น.  

 
ความรู้ที่ได้ดีมากค่ะ แต่ถ้าเด็กมีพัฒนาการบางอย่างเร็วกว่าช่วงอายุ คิดว่าดีหรือไม่ค่ะ ช่วยแสดงความคิดเห็นและบอกข้อดีข้อด้อยให้ทราบด้วยค่ะ เพราะหลานชายอายุ 6 เดือนคลานได้ เริ่มเกาะโต๊ะ เก้าอี้ หรืออะไรก็ได้ที่เกาะได้ และยืน เมื่อทำสำเร็จก็จะหัวเราะเสียงดังมาก


โดย: สุชญา IP: 119.31.27.34 วันที่: 27 ตุลาคม 2553 เวลา:4:41:50 น.  

 
ได้รับประโยชน์มากเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก เด็กเกิดทักษะต่าง ๆ จากประสบการณ์ของตนเอง ถ้าเราจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเด็กก็จะเรียนรู้ได้ดีและมีความสุข


โดย: ปัทมา มีเอี่ยม IP: 125.27.226.234 วันที่: 27 ตุลาคม 2553 เวลา:17:41:25 น.  

 
ได้ศึกษาแล้วทำให้เข้าใจพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้มากขึ้น แต่ยังต้องศึกษาให้ละเอียดกว่านี้คงได้ประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ได้


โดย: รัตนากุล อมตวนิช IP: 222.123.93.192 วันที่: 27 ตุลาคม 2553 เวลา:18:52:58 น.  

 
ได้ความรู้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ เด็กจะได้รับการพัฒนาการที่ดีขึ้น


โดย: นางจินตนา ฐิติกุล IP: 118.173.220.166 วันที่: 27 ตุลาคม 2553 เวลา:21:49:27 น.  

 
หลังจากศึกษาการพัฒนาการของเด็กแล้วทำให้ได้รับความรุ้เพิ่มมากขึ้นจะได้นำไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เด็กได้พัฒนาทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ


โดย: นางมัณฑนา ปันทิพย์ IP: 1.47.210.194 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:4:37:22 น.  

 
เมื่อศึกษาพัฒนาการเด็กแล้วได้ทบทวนความรู้เดิมและได้ความรู้ใหม่ในบางเรื่องที่ไม่รู้เพิ่มเติม มีประโยนช์มากคะเหมาะกับผู้ทีเกี่ยวข้องกับเด็กทุกคนไม่จะเป็นเฉพาะครูปฐมวัยอย่างเดียวนะคะ


โดย: มณี ผ่านจังหาร IP: 61.19.66.28 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:6:02:13 น.  

 
หลังจากศึกษาพัฒนาการเด็กแล้ว ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นจะได้นำไปปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ


โดย: นางดวงตา สุขท่ามะพลา IP: 125.27.11.189 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:6:29:10 น.  

 
เมื่อศึกษาพัฒนาการเด็กแล้วได้ทบทวนความรู้เดิมและได้ความรู้ใหม่ในบางเรื่องที่ไม่รู้เพิ่มเติม มีประโยนช์มากคะเหมาะกับผู้ทีเกี่ยวข้องกับเด็กทุกคนไม่จะเป็นเฉพาะครูปฐมวัยอย่างเดียวนะคะ


โดย: นางวันพร เล็กพานิช IP: 182.93.226.45 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:13:31:21 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นและจะนำไปปฎิบัติและพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนในทุกๆด้าน


โดย: สุพิน เครือบุญมา IP: 118.172.114.87 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:13:36:45 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นและจะนำไปปฎิบัติและพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนในทุกๆด้าน


โดย: สุพิน เครือบุญมา IP: 118.172.114.87 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:13:39:14 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นเยอะเลยและจะนำไปปฏิบัติ พัฒนาทางด้านการเรียนการสอนและทุกๆ ด้าน


โดย: นางศักดิ์ศรี บุญดา IP: 110.49.193.75 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:14:13:19 น.  

 
ได้ศึกษาพัฒนาการของเด็กและจะนำไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กในชั้นเรียนคะ


โดย: นางพรรณี แข็งแรง IP: 125.26.224.211 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:14:37:40 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้มาก สามารถนำไปใช้กับเด็กได้ดี


โดย: ประนอม ตาวิโน IP: 118.172.1.76 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:15:09:56 น.  

 
ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี


โดย: นุสรา คำราพิช IP: 117.47.127.209 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:17:23:28 น.  

 
ได้รับความรู้เรื่องการพัฒนาการของเด็กมาก จะนำไปปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้ดีขึ้นค่ะ
โดย : บังอร ตะรุสะ 28 ตุลาคม 2553


โดย: บังอร ตะรุสะ IP: 125.25.43.49 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:17:37:44 น.  

 
ได้รับความรู้ด้านพัฒนาการของเด็กที่มีความแตกต่างในแต่ละวัยเป็นประโยชน์ต่อคุณครูมากคะ


โดย: สุบัณท์ ยดย้อย IP: 61.19.67.167 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:19:20:58 น.  

 
ได้รับความรู้ในด้านพัฒนาการเด็กและสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มากเลยค่ะ


โดย: สุณิสา IP: 223.206.239.237 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:20:04:05 น.  

 
มีควมเข้าใจพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้กับเด็กได้ดีมาก


โดย: ถวิล IP: 223.207.106.128 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:20:25:54 น.  

 
ได้รับความรู้ใหม่ จะนำไปปรับใช้ค่ะ


โดย: สุชีรา พัฒนะ IP: 124.120.68.23 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:20:26:24 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย และจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กต่อไปค่ะ


โดย: บานเย็น สิงห์วี IP: 118.173.238.208 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:20:27:58 น.  

 
ได้ศึกษาพัฒนาการของเด็กในวันนี้แล้วจึงได้รู้ว่าพัฒนาการของเด็กมี 6 ด้าน ดังนี้ ด้านร่างกาย ด้านการรับรู้ ด้านสติปัญญา ด้านภาษา ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับเด็กปฐมวัยที่โรงเรียนต่อไปค่ะ


โดย: นางสมจิต อินทมาศ IP: 125.26.217.117 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:21:54:32 น.  

 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กและสามารถนำไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม


โดย: นางสิริลักษณ์ ยืนยง IP: 182.52.108.253 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:23:14:06 น.  

 
ได้รับความรู้ที่ดีมากและจะนำความรู้ที่ได้รับไปจัดประสบการณ์ในชั้นอนุบาล1


โดย: อำพร เขื่อนแก้ว IP: 110.49.171.7 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:23:21:34 น.  

 
เข้าใจการศึกษาพัฒนาการของเด็กดีมาก


โดย: ทัศนีย์ มาตชัยเคน IP: 125.26.225.230 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:23:31:10 น.  

 
ได้เข้าใจพัฒนาการเด็กปฐมวัยามากขึ้น


โดย: อำพร เขื่อนแก้ว IP: 110.49.171.7 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:23:32:02 น.  

 
ได้เข้าใจพัฒนาการเด็กปฐมวัยามากขึ้น


โดย: อำพร เขื่อนแก้ว IP: 110.49.171.7 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:23:32:37 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มมากขี้น ดีมากคะ


โดย: เกษร อันทรบุตร IP: 117.47.96.235 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:23:41:43 น.  

 
ได้รับความรู้และได้ทบทวนความรู้ เรื่องพัฒนาการของเด็กมากขึ้น พัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย เพื่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้เหมาะสมตามวัย และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กมากที่สุด โดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วย


โดย: อุบลวรรณ ทองปุ่น IP: 61.19.65.48 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:0:33:10 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย และจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมตามวัยกับเด็กต่อไปค่ะ


โดย: วาสนา สายสมุทร IP: 125.27.130.251 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:0:55:10 น.  

 
ได้ศึกษาเรื่องพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นว่า นอกจากจะมีด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแล้วยังมีด้านการรับรุ้และด้านภาษาเพิ่มอีกด้วย เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติม และจะได้นำไปเป็นกรอบ และแนวคิดในการจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กให้ครอบคลุมมากขึ้น ขอบคุณค่ะ


โดย: นางมาณวิกา บุญรินทร์ IP: 180.180.33.17 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:4:10:09 น.  

 
ได้เข้ามาศึกษาเรื่องพัฒนาการเด็ก และเข้าใจเรื่องพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมากขึ้น เด็กเปรียบเสมือนผ้าสีขาวการได้อ่านบทความนี้ทำให้รู้ว่าผู้ใหญ่ที่มีความตั้งใจแต่งแต้มสีสรรให้กับเด็กๆ ผลของความพยายามจะช่วยให้ได้ประชากรที่มีคุณภาพหากการแต่งแต้มครั้งนี้เปรียบกับการผลิตดอกไม้สักหนึ่งดอกก็จะได้ดอกไม้ที่สีสรรสวยงามและส่งกลิ่นหอมไปไกล คุณครูจะนำสิ่งดีไปใช้กับเด็กๆ และจะตั้งใจจัดประสบการณ์ให้ดีที่สุดขอบคุณค่ะ่่่่่


โดย: ทัศนีย์ ละพิมาย IP: 223.207.174.106 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:7:24:13 น.  

 
ได้รับความรู้จะนำไปพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์ต่อไปค่ะ


โดย: วรรณี นันทะชัย IP: 113.53.22.114 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:7:27:09 น.  

 
ขอบคุณค่ะ เป็นความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่ดีมาก


โดย: วัฒจนาพร จีระกาศ IP: 118.172.67.118 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:7:49:49 น.  

 
ขอบคุณมากครับ สำหรับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก อ่านแล้วทำให้เข้าใจได้ดีมาก


โดย: วิจิตร IP: 192.168.102.222, 202.143.139.115 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:9:47:34 น.  

 
ขอบคุณมากครับ สำหรับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก อ่านแล้วทำให้เข้าใจมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้


โดย: วิจิตร วงศ์ศรีเทพ IP: 192.168.102.222, 202.143.139.115 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:9:49:22 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้เพิ่มเติมค่ะ


โดย: อนุสรณ์ เม่งบุตร IP: 182.93.230.52 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:10:50:20 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในวัยต่างๆและสามารถนำวิธีการเหล่านี้มาใช้ในการอบรมเลี้ยงดูลูกได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ


โดย: วาสนา ปัญญาคม IP: 117.47.218.24 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:17:09:54 น.  

 
เป็นการทบทวนและเสริมปัญญาสำหรับครูปฐมวัยทุกท่านขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ


โดย: นัฐนารี บุญชื่น IP: 118.175.181.74 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:17:56:19 น.  

 
เป็นการเรียนรู้และเข้าใจถึงพัฒนาการและธรรมชาติของเด็กปฐมวัยเพื่อที่ครูจะนำมาประกอบการจัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อมให้เด็กได้เหมาะสมกับพัฒนาการ


โดย: นางสาวฟารีดา การีซอ IP: 125.26.19.18 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:20:55:58 น.  

 
ได้รับความรุ้และเข้าใจเยี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย


โดย: เกศรา กม.2 IP: 118.172.237.214 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:21:36:11 น.  

 
อ่านแล้วทำให้เข้าใจถึงพัฒนาการของเด็กเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คะ


โดย: นางละเมาะ สมศรีแสง IP: 61.19.66.26 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:22:10:05 น.  

 
ขอบคุณค่ะ....ได้พัฒนาต่อยอดการจัดประสบการณ์ของคุณครูอนุบาลได้มากจากการอ่าน...พัฒนาการเด็กปฐมวัย


โดย: สมถวิล รณรงค์ฤทธิ์ IP: 182.53.151.235 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:0:40:35 น.  

 
ได้ความรู้เพิ่มเติม นำไปปรับใช้กับเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมตามพัฒนาการ ขอขอบคุณท่านวิทยากรมากค่ะ


โดย: นางสุนทรี คงเกิดผล IP: 223.207.140.140 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:4:59:22 น.  

 
หางานในใบงานไม่พบไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร


โดย: จินตนา เมฆอัคคี IP: 125.27.141.118 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:5:22:15 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้ดี


โดย: นางกอบกุล โสธรพิทักษ์กุล IP: 118.174.207.216 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:6:10:39 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้ดี จะนำไปพัฒนาเด็กในห้องเรียนเพราะมีเด็กเรียนร่วมหลายคน อาจจะแก้ปัญหาของเด็กให้ดีขึ้น ขอบคุณท่านวิทยากรมากคะ


โดย: รัตนา บุญยัง IP: 117.47.216.15 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:9:34:14 น.  

 
ได้รับความรู้ดีมากค่ะ จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในห้องเรียนค่ะ


โดย: จันที ศรีวิจัย IP: 125.26.128.88 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:9:51:29 น.  

 
ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กจะนำความรู้ไปปรับใช้กับเด็กในห้องเรียนค่ะ


โดย: จันที ศรีวิจัย IP: 125.26.128.88 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:9:52:08 น.  

 
ได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาปฐมวัย นำไปปรับใช้กับเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมตามพัฒนาการต่อไป ขอขอบคุณท่านวิทยากรมากค่ะ


โดย: นางวันเพ็ญ จันต๊ะยอด IP: 182.93.226.45 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:10:08:44 น.  

 
เป็นการทบทวนตนเองเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัยจะนำไปปรับใช้กับเด็กที่โรงเรียนคะ


โดย: กฤตติการ มงคลวิสุทธิ์ จังหวัดน่าน IP: 118.172.126.62 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:16:26:36 น.  

 
เด็ก 6 ขวบพูดไม่ชัด จะทำอย่างไรดี


โดย: วนัสนันท์ IP: 113.53.201.135 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:17:45:57 น.  

 
เพิ่มพูนความรู้ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเด็กและทำให้เข้าใจพฤติกรรมของเด็กวัยนี้ดีขึ้น


โดย: นางพรรณี ศรีสว่าง IP: 182.53.112.17 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:18:52:11 น.  

 
ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรมากค่ะ แต่ก่อนคิดว่าพัฒนาการของเด็กมีเพียง 4 ด้านเท่านั้นคือด้านร่างกายด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาแต่พอมารับการพัฒนาถึงทราบว่าพัฒนาการของเด็กมีถึง 6 ด้านเพราะคิดว่าการรับรู้และพัฒนาการทางภาษาเป็นพัฒนาการด้านสติปัญญาจะนำความรู้ไปพัฒนาเด็กต่อไปค่ะ


โดย: นางพวงเพชร ทองดี IP: 113.53.203.3 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:20:17:13 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้มาก จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเด็กปฐมวัยในโรงเรียนคะ


โดย: น.ส.ลดาวัลย์ ปินใจ IP: 112.142.233.12 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:20:22:05 น.  

 
มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กได้ดีมากค่ะ และจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการได้เหมาะสมกับวัยต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: แสงจันทร์ สีหะวงษ์ IP: 118.174.112.220 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:20:55:44 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้ดี จะนำไปพัฒนาเด็กในห้องเรียนเพราะมีเด็กเรียนร่วมหลายคน อาจจะแก้ปัญหาของเด็กให้ดีขึ้น ขอบคุณท่านวิทยากรมากคะ


โดย: นางจันทรา เพิ่มน้ำทิพย์ IP: 125.27.209.119 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:21:34:05 น.  

 
ขอบคุณกับความรู้ที่ได้รับค่ะ่ พฤติกรรมของเด็กวัย 4 ขวบ เท่าที่สังเกตเห็น ชอบเล่นรุนแรงชอบท้าทาย ชอบเอาชนะ จนบางครั้งผู้ใหญ่มองว่าก้าวร้าว การแก้ไขน่าจะใช้เกมการละเล่นที่มีการแข่งขันและใช้กำลังแต่ต้องมีกติกาควบคุมพฤติกรรมและการยอมรับ หรือฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามก็น่าจะใช้ได้ดีนะคะ


โดย: นางจันทรา เพิ่มน้ำทิพย์ IP: 125.27.209.119 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:21:36:31 น.  

 
ขอบคุณท่านวิทยากรมากค่ะ ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง 6 ด้าน สามารถนำไปพัฒนาเด็กที่โรงเรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยค่ะ


โดย: วิยะดา พลรักษ์ IP: 125.26.128.127 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:21:51:09 น.  

 
ขอบคุณท่านวิทยากรมากค่ะ ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง 6 ด้าน สามารถนำไปพัฒนาเด็กที่โรงเรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยค่ะ


โดย: วิยะดา พลรักษ์ IP: 125.26.128.127 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:21:51:32 น.  

 
ขอบคุณท่านวิทยากรมากค่ะ ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง 6 ด้าน สามารถนำไปพัฒนาเด็กที่โรงเรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยค่ะ


โดย: วิยะดา พลรักษ์ IP: 125.26.128.127 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:22:06:17 น.  

 
ขอบคุณท่านวิทยากรมากค่ะ ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง 6 ด้าน สามารถนำไปพัฒนาเด็กที่โรงเรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยค่ะ


โดย: วิยะดา พลรักษ์ IP: 125.26.128.127 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:22:06:23 น.  

 
ขอบคุณท่านวิทยากรมากค่ะ ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง 6 ด้าน สามารถนำไปพัฒนาเด็กที่โรงเรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยค่ะ


โดย: วิยะดา พลรักษ์ IP: 125.26.128.127 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:22:06:56 น.  

 
อ่านแล้ว ได้รับความรู้มากค่ะ

ขอบพระคุณอย่างสูง


โดย: สุนีย์ IP: 118.173.220.58 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:22:20:40 น.  

 
ขอบคุณท่านวิทยากรมากค่ะ ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง 6 ด้าน สามารถนำไปพัฒนาเด็กที่โรงเรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยค่ะ


โดย: วิยะดา พลรักษ์ IP: 125.26.128.127 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:22:32:38 น.  

 
ขอบคุณสำหรับบล๊อกดีๆๆแบบนี้ค่ะสามารถนำไปใช้ในการสอนได้เป็นอย่างดี


โดย: อรุณี ศรีหาสาร IP: 58.8.124.123 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:23:36:41 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้มากและจะนำไปใช้คะ


โดย: รัตนาภรณ์ ชินายศ IP: 118.172.124.194 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:0:35:14 น.  

 
ขอบคุณคะที่ให้ความรู้


โดย: ปราณี พิจารณา IP: 182.232.187.84 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:0:56:32 น.  

 
การเลี้ยงดูที่เหมาะสมจะทำให้เด็กพัฒนาไปได้ดี ในขณะเดียวกัน
สังคมก็จะคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กในแต่ละวัย ซึ่ง เราเรียกว่า
งานพัฒนาการ (Deelopmental task)
ถ้าเด็กสามารถทำได้ตามขั้นตอนพัฒนาการเด็กจะยอมรับนับถือตนเอง ได้รับ
การยอมรับจากผู้อื่นและเด็กก็จะมีความสุขตามมา เมื่อเด็กมีความสุข
เด็กจะมีกำลังใจ มีแรงจูงใจในการทำงานตามที่มุ่งหวัง และ
สามารถทนต่อความขัดแย้งได้ดี ทำให้ประสบความสำเร็จตามมา
ถ้าเด็กไม่สามารถทำได้ตามขึ้นตอนพัฒนาการ เด็กจะรู้สึกเป็นปมด้อย
และจะทำงานในขั้นตอนพัฒนาการที่สูงขึ้นได้ยากโดย: พนิตสินี บุญทอง IP: 111.84.4.24 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:7:39:35 น.  

 
ขอบคุณท่านวิทยากรมากค่ะที่ให้ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กเพิ่มขึ้นและจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์


โดย: รำพัน งามสาย IP: 110.49.205.98 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:10:31:45 น.  

 
การพัฒการเด็กต้องได้รับการกระต้นไปตามลำดับขั้นของวัยตามอายุ ฃึ่งงานการพัฒนาเด็กเป็นที่คาดหวังของสังคมที่มอบความหวังไว้กับครูปฐมวัยทุกคนจะต้องมีความร้และปฏิบัติตามขั้นของการพัฒนาการของเด็ก


โดย นางสุณี สุขเอียด


โดย: นางสุณี สุขเอียด IP: 118.173.165.55 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:10:45:38 น.  

 
ขอขอบคุณสำหรับความรู้ ได้ศึกษาพัฒนาการเด็กได้รับประโยชน์มากคะ
เพราะตนเองมีบุตรวัย 2ขวบ 8เดือน และเป็นครูสอนเด็กปฐมวัย 4-5 ปี ได้เรียนรู้พัฒนาการของเด็กแต่ละวัยซึ่งแตกกต่างกันไป


โดย: นนทพร เสวิสิทธิ์ IP: 182.93.148.140 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:10:51:37 น.  

 
ได้รับความรู้เพ่ิ่มมากขึ้น จะนำไปปรับใช้กับเด็กๆ ค่ะ


โดย: จันทร์จิรา คำแห้ว IP: 223.206.215.156 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:11:10:48 น.  

 
ดีค่ะที่ได้มาเป็นครูประจำชั้น ได้ความรู้เพิ่มขึ้นแต่


โดย: พิมล พูลสวัสดิ์ อนุบาลปทุมธานี IP: 125.25.24.172 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:12:14:33 น.  

 
ดีค่ะที่ได้มาเป็นครูประจำชั้น ได้ความรู้เพิ่มขึ้นแต่


โดย: พิมล พูลสวัสดิ์ อนุบาลปทุมธานี IP: 125.25.24.172 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:12:26:48 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก เพิ่มมากขึ้น


โดย: สิริมา IP: 223.205.63.24 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:12:57:00 น.  

 
พัฒการเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัยควรเข้าใจขั้นตอนพัฒนาการในแต่ละเด็กช่วงอายุเพื่อนำมาพัฒนาเด็กให้มีความสุข มีความพร้อมทุกด้าน


โดย: นงคราญ โชติเล็กธนา IP: 223.207.123.207 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:13:53:40 น.  

 
หลังจากได้ศึกษาเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัยแล้ว ได้รับรู้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องพัฒนาการ 6 ด้านและจะนำไปปรับใช้เกิดประโยชน์สูงสุด


โดย: นางสำเนียง พรมสะอาด IP: 111.84.209.0 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:15:20:02 น.  

 
อ่านและศึกษาเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัยแล้ว ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และจะนำไปใช้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประจำวันให้เหมาะสมกับวัย


โดย: นางมาลัย ยอดแก้ว IP: 111.84.209.0 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:15:39:40 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรุ้เพิ่มเติม จะนำไปปรับใช้กับเด็กในห้องเรียนค่ะ


โดย: นางกชกร ไชยบุบผา IP: 223.206.223.58 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:15:43:28 น.  

 
เป็นเรื่องที่ดีมากค่ะ อ่านแล้วทำให้เข้าใจในพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยเพิ่มมากขึ้น และจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่ดี และมีพัฒนาการครบทั้ง 6 ด้าน


โดย: นางศิรินทิพย์ โพธิ์ศรี IP: 110.49.174.92 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:17:14:24 น.  

 
เป็นเรื่องที่ดีมากค่ะ อ่านแล้วทำให้เข้าใจในพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยเพิ่มมากขึ้น และจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่ดี และมีพัฒนาการครบทั้ง 6 ด้าน


โดย: นางศิรินทิพย์ โพธิ์ศรี IP: 110.49.174.92 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:17:16:49 น.  

 
อ่านแล้วทำให้ได้ความรู้เพิ่มเพิ่มเติม จะนำไปปรับใช้กับเด็กในโรงเรียนและกับหลานชายตัวน้อย ๆ ต่อไป


โดย: Piyapon IP: 180.180.113.49 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:19:45:07 น.  

 
ได้ความรู้ดีมากถือว่าเติมให้เต็มเยี่ยมมาก


โดย: lumpool IP: 223.206.87.214 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:21:01:27 น.  

 
ได้รับความรู้เรื่องการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเพื่อนำมาใช้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย


โดย: ปิยดา คำภิระปาวงศ์ IP: 117.47.120.39 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:21:06:53 น.  

 
ศึกษาเนื้อหาแล้วได้รับความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างดีและจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับ
นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและบุตรชายวัย 3 ขวบ


โดย: สีไพล พรหมศิริเดช IP: 10.250.51.181, 203.172.199.254 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:21:31:12 น.  

 
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยถ้าตามหลักสูตรจะพูดไว้ 4 ด้านแต่ที่เพิ่มมาคือด้านการรับรู้และภาษาซึ่งถ้าเราได้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2546 เขาจะรวมไว้ในด้านสติปัญญา แต่ที่นำมาแยกให้ละเอียดขึ้นก็ด่ะ


โดย: กนกทิพย์ ดู่มณี IP: 118.172.102.116 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:22:00:39 น.  

 
พัฒนาการเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานของการ พัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ท่สมบูรณ์


โดย: สมสุข ชูเกต IP: 222.123.234.91 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:22:14:20 น.  

 
พัฒนาของเด็กแต่ละคนแตกต่างกันการดูแลเอาใจใส่แตกต่างกันและที่สำคัญควรได้รับการดูแลเอาใจใส่สม่ำเสมอ เด็กจึงจะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่


โดย: ชนกานต์ เกตบุรม IP: 110.49.193.193 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:22:23:03 น.  

 
อ่านแล้วทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมทีเป็นประโยชน์ได้ทบทวนความรู้ เรื่องพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีมากขึ้น พัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนระดับ ปฐมวัย เพื่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้เหมาะสมกับวัย และสอดคล้องกับพัฒนาการทั้ง6ด้านของเด็กมากที่สุด โดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล


โดย: นางอำพร จะวะนะ IP: 118.172.112.243 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:22:34:37 น.  

 
เป็นความรู้ที่ดีสำหรับครูปฐมวัย ที่จะเข้าใจว่าพัฒนาการมีความสำคัญ เด็กจะเกิดความสุขที่มีพัฒนาการตามวัยคุณครูจึงต้องพยายามให้นักเรียนได้ฝึกฝนพัฒนาการให้สำเร็จเพื่อนักเรียนจะได้เกิดความมั่นใจในตนเองและมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จต่อไปโดย อภิญญา เทิมแพงพันธ์ วันที่31 ตุลาคม 2553


โดย: อภิญญา เทิมแพงพันธ์ IP: 117.47.70.31 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:22:53:35 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ ศึกษาเนื้อหาแล้วได้รับความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างดีและจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


โดย: นางกลีบผกา ภูกองชนะ IP: 125.26.232.192 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:4:30:29 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้มากเลยค่ะ สามารถนำไปปรับกับกระบวนการเรียนการสอนกับนักเรียนได้ดีากเลยค่ะ


โดย: อนุสรณ์ เม่งบุตร IP: 182.93.230.52 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:00:07 น.  

 
ได้รับความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทุกด้านและจะนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก


โดย: ว่าที่ร.ต.หญิงสาธิกา ธนะสีลังกูร IP: 118.173.216.52 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:44:39 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มเติมกับการพัฒนาการเด็กมากขึ้น ดีมาก


โดย: อุบล ธิราพืช IP: 180.180.145.229 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:01:20 น.  

 
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ดี ควรเริ่มต้นจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูปฐมวัยจึงควรนำความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการดังกล่าวไปให้แก่ผู้ปกครองได้เรียนรู้เพื่อจะได้เป็นไปอย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกันกับทางโรงเรียน


โดย: Danniyal Saree IP: 118.173.215.184 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:08:34 น.  

 
ดีค่ะ


โดย: ครูkae IP: 180.180.239.87 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:21:38 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นเลย


โดย: สายรุ้ง จุุ้ยเปี่ยม IP: 180.180.30.156 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:02:20 น.  

 
ใช้ในการพัฒนาการจัดประสบการณ์ได้ดี


โดย: นางสมร พลพันธุ์ IP: 223.206.220.146 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:04:52 น.  

 
ได้รับความรู้ดีมากเลยคะ จะนำความรู้ที่เรียนมานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ขอบคุณคะ


โดย: ครูวร IP: 110.49.205.175 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:51:44 น.  

 
เมื่ออ่านแล้วได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมาก สามารถนำไปบูรณาการในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้ดี


โดย: ชนากานต์ แสนใส วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา 20.49 น. IP: 222.123.235.104 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:53:47 น.  

 
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากๆถ้ามีเวลาและได้ปฏิบัติด้วยตนเองและนำความรู้ไปใช้อย่างจริงจังกับเด็กปฐมวัย


โดย: อัจฉรา ถนอมรอด IP: 182.53.200.141 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:14:34 น.  

 
เนื้อหามีสาระมากผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กควรศึกษาไว้จะเกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาเด็กได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง


โดย: บุญพิศ ชุ่มมะโน IP: 113.53.143.101 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:48:40 น.  

 
อ่านแล้วทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมทีเป็นประโยชน์ได้ทบทวนความรู้ เรื่องพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีมากขึ้น พัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนระดับ ปฐมวัย เพื่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้เหมาะสมกับวัย และสอดคล้องกับพัฒนาการทั้ง6ด้านของเด็กมากที่สุด โดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล


โดย: นางจันทรา เพิ่มน้ำทิพย์ IP: 182.53.82.130 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:11:26 น.  

 
ได้ทบทวนความรู้ เรื่องพัฒนาการของเด็กมากขึ้น พัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย เพื่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้เหมาะสมตามวัย และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กมากที่สุด โดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วย


โดย: นางจันทรา เพิ่มน้ำทิพย์ IP: 182.53.82.130 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:15:54 น.  

 
ได้ศึกษาแล้วได้รับความรู้ไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนได้มากขึ้น


โดย: วันดี มีสุข IP: 1.46.144.111 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:33:44 น.  

 
ได้ศึกษาพัฒนาการเด็กตอนนี้แล้วได้รับความรู้เพิ่มเติมและเข้าใจเด็กปฐมวัยมากขึ้นตั้งใจว่าจะหากิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นปนเรียนอย่างมีความสุข(คุณครูก็มีความสุขไปด้วย)


โดย: ทวี ปิติรัตน์ IP: 125.26.59.182 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:12:56 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพิ่มมากขื้น
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ชรินทร์ฎา ธนะ IP: 118.172.130.148 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:17:41 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้เพิ่มขึ้นขอบคุณมากค่ะ


โดย: นางวิยดา วงศ์วิวัฒน์ IP: 113.53.205.188 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:32:23 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้มากและสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์กับเด็กและผู้ปกครอง


โดย: นางนพวัลย์ หนูชัยปลอด IP: 180.180.193.67 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:45:21 น.  

 
"ซึ่ง เราเรียกว่า
งานพัฒนาการ (Deelopmental task)" ที่เขียนไว้ น่าจะเป็น "ซึ่ง เราเรียกว่างานพัฒนาการ(Developmental task)" หรือไม่


โดย: อารี ช่วยท้าว IP: 117.47.74.45 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:49:27 น.  

 
ได้รับความรู้มากขึ้นค่ะ เป็นประโยชน์มากสำหรับครูปฐมวัยมือใหม่ค่ะ


โดย: สรางค์ อิ่นแก้ว IP: 182.93.221.205 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:31:36 น.  

 
เนื้อหามีสาระมากผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กควรศึกษาไว้จะเกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาเด็กได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง


โดย: สุจิต ชูเกียรติ IP: 182.93.224.24 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:34:13 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น


โดย: จุไรรัตน์ นลินธนาพัฒน์ IP: 203.172.213.41 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:08:52 น.  

 
พัฒนาการแต่ละด้านผู้ที่ดูแลเด็กต้องเข้าใจถึงพัฒนาการรวมทั้งกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการนั้นๆอย่างถูกต้อง


โดย: น.ส.จารุวรรณ คล้ำจีน IP: 125.27.172.223 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:44:36 น.  

 
ขอบคุณที่ให้ความรู้นะค่ะ ได้ทบทวนความรู้ เรื่องพัฒนาการของเด็กมากขึ้น พัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้เป็นอย่างดี เพื่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้เหมาะสมตามวัย และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กมากที่สุด โดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วยและเนื้อหามีสาระมากผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กควรศึกษาไว้จะเกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาเด็กได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง


โดย: ธัญลักษณ์ กสิวิวัฒน์ IP: 111.84.184.19 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:02:44 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น


โดย: อารีรัตน์ เป้งคำภา IP: 125.26.244.19 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:24:43 น.  

 
ได้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยดีมากเลยค่ะ


โดย: พวงรัตน์ เชาวลิต IP: 118.173.42.136 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:43:45 น.  

 
จากการศึกษา ทำให้มีความรู้ด้านการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยแต่ละด้านเพิ่มขึ้น เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โดย: มนตรี ไอยะรา IP: 180.180.69.114 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:43:33 น.  

 
จากการศึกษาพัฒนาการด้านสมองของเด็กปฐมวัยอย่างจริงจังในครั้งนี้ ก่อนนั้นเข้าใจว่าพัฒนาการเด็กปฐมวัยมี 4 ด้าน จึงมารู้และเข้าใจถูกต้องครั้งนี้ว่า มีทั้งหมด 6 ด้าน คือด้านภาษาและด้านการรับรู้ ทำให้มองเห็นพัฒนาการอย่างครอบคุมและสอดคล้อง สามารถนำไปจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างสนุกและมีความสุข


โดย: จิรารัตน์ IP: 125.26.125.68 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:54:05 น.  

 
ได้รับความรู้และเข้าใจพัฒนาการของเด็กเพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็กได้ดี ขอบคุณค่ะ


โดย: วาสนา เกษสุวรรณ IP: 125.27.133.196 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:21:26 น.  

 
เป็นครูปฐมวัยมานานสอนเด็กและรู้ว่าให้เด็กได้พัฒนา 4 ด้านรู้เพิ่มขึ้นมาว่ามี 6 ด้าน การรับรู้และภาษาเพิ่มขึ้นมาการจัดกิจกรรมต่อไปนี้คงต้องพัฒนาสองด้านเพิ่มขึ้น อนาคตของเด็กคงดีขึ้นบ้าง อยากเห็นเด็กไทยพัฒนาการทุกๆด้านดีขึ้น จะตั้งใจดูแลและเสรืมให้เด็กมีพัฒนาการเป็นไปตามวัย


โดย: จิระพรรณ เจียวใช่เฮ็ง IP: 222.123.123.17 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:39:39 น.  

 
กรณีที่เด็กกลุ่มอายุ 5 ขวบเวลาเล่นกับเพื่อนแล้วทำหูทวนลมไม่สนใจครูเวลาเรียกพฤติกรรมแบบนี้แก้อย่างไรดี


โดย: จารุวรรณ ศิริคำน้อย IP: 180.180.183.131 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:50:30 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการเด็ก สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


โดย: นางวิไลลักษณ์ ลาดไธสง IP: 223.206.161.64 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:33:41 น.  

 
อ่านแล้วมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กแต่ละวัยเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในการกิจกรรมประจำวันได้ดีมาก


โดย: พวงน้อย สุขผสาร IP: 110.49.132.116 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:3:57:34 น.  

 ได้รับการเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นขอขอบคุณค่ะ


โดย: ชูศรี สุทธะมี IP: 117.47.186.32 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:48:44 น.  

 
ได้ทบทวนความรู้เดิมเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์และรู้เพิ่มเติม เรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัยจาก 4 ด้าน เป็น 6 ด้าน โดยเพิ่มด้านการรับรู้และภาษาเข้ามา


โดย: สุนิตย์ เหมะธุลิน IP: 125.26.245.47 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:18:13 น.  

 
อ่านแล้วมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กแต่ละวัยเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในการกิจกรรมประจำวันได้ดีมาก


โดย: นางวิภาณี พิมสิงห์ IP: 223.206.168.141 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:33:15 น.  

 
ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขี้นอีกและนำไปใช้กับเด็กในเรื่องพัฒนาการของเด็ก


โดย: สุนันทา ภัทธิยากูล IP: 118.173.51.64 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:34:12 น.  

 
เป็นเรื่องที่ดีมาก อ่านแล้วได้รับความรู้เรื่องการพัฒนาการการเด็กทุกขั้นตอนดีมาก


โดย: วิไลพันธ์ IP: 182.93.129.202 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:38:33 น.  

 
ได้รับความรู้และความเข้าใจพัฒนาการของเด็กมากขึ้นและสามารถนำไปใช้กับเด็กได้อย่างถูกต้อง


โดย: ศิริรักษ์ IP: 10.250.230.46, 203.172.199.254 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:43:52 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยดีขึ้นเป็นเรื่องที่ดีสำหรับครูผู้สอนและสามารถนำไปใข้ในการจัดประสบการณ์


โดย: วิวัฒนี กันเกียว IP: 118.172.200.120 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:11:18 น.  

 
ได้เติมเต็มความรู้ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย


โดย: อรา พิมพ์เรือง IP: 118.172.234.75 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:38:04 น.  

 
ขอบพระคุณมากค่ะที่ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กและจะนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของตัวเองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก


โดย: ปิ่นเพชร IP: 125.26.224.73 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:02:57 น.  

 

จากการศึกษาเนื้อหาทำให้มีความรู้และเป็นการเสริมและเพิ่มส่วนที่ยยังไม่เข้าใจจะนำไปใช้ให้เกิดประโยนช์แก่เด็ก


โดย: นางวิญญาณ์ เถาว์ชาลี IP: 125.26.239.3 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:51:20 น.  

 
ได้ศึกษาเนื้อหาทำให้มีความรู้และเข้าใจพัฒนาการทุกด้าน
มากขี้นจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
ให้เกิดประโยชน์กับเด็กต่อไปค่ะ


โดย:นางสาวมาลัยทอง สินธุศิริ IP: 126.27.247.4
วันทิ่: 4 พฤศิกายน 2553 เวลา 02.49 น.


โดย: นางสาวมาลัยทอง สินธุศิริ IP: 182.93.149.224 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:2:58:13 น.  

 
การศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ช่วยให้ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเด้กตามวัย ดังนั้น ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้สอดคล้องกับวัย เช่นไม่ควรฝึกให้เด้กวัย 4 ขวบเขียนตัวหนังสือให้ถูกต้อง แต่ควรให้เขาเรียนรู้การเขียนด้วยตนเองจากการขีด/วาดภาพ สังเกตรูปแบบจากการเขียนของครู ที่โรงเรียนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวภาษาธรรมชาติ ครูจัดมุมนักอ่าน มุมเขียนที่มีอุปกรณ์การเขียนครบ เช่น จัดทำสมุดลงชื่อมาเรียนทุกวัน ทำสมุดบันทึกการอ่าน โดยครูเล่านิทานให้เด้กฟังทุกวัน และให้เด็กบันทึกข้อคิดจากการฟังนิทานด้วยการวาดภาพ ครุให้เด้กเล่าและบันทึกคำบอกเล่าให้เด้ก สังเกตเห็นว่าเด็กให้ความสนใจมาก คุณครูทดลองดูนะคะ


โดย: นางมาณวิกา บุญรินทร์ IP: 180.180.56.218 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:3:49:41 น.  

 
อ่านแล้วค่ะ ขอบคุณุมาก


โดย: นางฉวีลักษณ์ เครือจันทร์ IP: 180.180.193.117 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:4:16:06 น.  

 
ต้องการที่จะหาใบงาน และฟังคำบรรยายไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: นางฉวีลักษณ์ เครือจันทร์ IP: 118.173.60.10 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:4:23:51 น.  

 
ได้รับความรูเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเข้าใจธรรมชาติของนักเรียน และมีประโยชน์ในการนำไปเลี้ยงดูลูกด้วยค่ะ


โดย: นางวีณา เนื่องอุดม IP: 182.52.131.219 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:11:26 น.  

 
ได้รับความรูเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเข้าใจธรรมชาติของนักเรียน และมีประโยชน์ในการนำไปเลี้ยงดูลูกด้วยค่ะ


โดย: นางวีณา เนื่องอุดม IP: 182.52.131.219 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:13:03 น.  

 
ผลของความพยายามจะช่วยให้ได้ประชากรที่มีคุณภาพหากการแต่งแต้มครั้งนี้เปรียบกับการผลิตดอกไม้สักหนึ่งดอกก็จะได้ดอกไม้ที่สีสรรสวยงามและส่งกลิ่นหอม


โดย: พนิตสินี บุญทอง IP: 182.93.235.15 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:01:39 น.  

 
อ่านอีกครั้งการพัฒนาเด็ก


โดย: จิระพรรณ เจียวใช่เฮ็ง IP: 222.123.184.150 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:41:20 น.  

 
ได้ศึกษาแล้วมีความรู้มากขึ้นว่าพัฒนาการเด็กปฐมวัยนั้นมี 6 ด้าน ด้านร่างกาน อารมณ์ สังคม สติปัญญา การรับรู้และภาษา การอบรมเลี้ยงดูท่เหมาะสมนั้นจะทำให้พัฒนาการของเด็กพัฒนาได้ดีขึ้นถ้าเด็กสามารถทำได้จะทำให้มีการยอมรับตนเองและผู้อ่นทำให้มีความสุข มีกำลังใจ มีแรงจูงใจทำให้เกิดความสำเร็จตามมา


โดย: สมสุข ชุเกต IP: 222.123.238.154 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:30:29 น.  

 
ต้องการที่จะหาใบงาน และฟังคำบรรยายไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

โดย:อุไรรัตน์ บุษบา


โดย: อุไรรัตน์ บุษบา IP: 118.172.206.166 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:10:07 น.  

 
ได้รับความรู้ในเรื่องพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดประสบการณ์ตลอดถึงการประเมินพัฒนาการได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น


โดย: นางไตรทิพย์ เชื้อสะอาด IP: 192.168.0.29, 118.172.128.140 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:25:10 น.  

 
เห็นด้วยจากความรู้ที่ได้อ่านและอยากจะเพิ่มแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลเด็กให้มีพัฒนาการห่างไกลจากโรคสมาธิสั้นคือพยายามอย่าใช้ทีวี/ซีดี/หนังการ์ตูน/เกมหรือปล่อยให้สิ่งเหล่านี้อยู่เป็นเพื่อนเด็กตลอดเวลานั่นเอง


โดย: ศิริวรรณ ชุมดาวงศ์ IP: 182.52.128.80 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:04:27 น.  

 

จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดผลที่เด็ก


โดย: นางวิญญาณ์ เถาว์ชาลี IP: 125.26.232.83 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:40:29 น.  

 
เป็นโครงการให้ครูได้ศึกษาความรู้ด้านพัฒนาการของเด็กทางอินเทอร์เน็ตที่ดีมาก ขอชมเชย


โดย: ช่อมาลี รักวงศ์ IP: 125.27.24.200 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:20:07 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้มากและสามารสนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก


โดย: นางประสงค์ คอนขำ IP: 222.123.200.184 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:48:10 น.  

 
ทำให้เข้าใจพัฒนาการเด็กปฐมวัยมากขึ้น


โดย: อำไพ กองเพชร IP: 182.93.226.61 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:17:55 น.  

 
ได้ทบทวนความรู้เดิมเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์และรู้เพิ่มเติม เรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัยจาก 4 ด้าน เป็น 6 ด้าน โดยเพิ่มด้านการรับรู้และภาษาเข้ามา


โดย: วัลยา ปทุมมาศ IP: 182.93.148.84 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:00:40 น.  

 
ได้ทบทวนความรู้เดิมและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ ขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: วัลยา ปทุมมาศ IP: 182.93.148.84 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:07:00 น.  

 
ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กที่ดีมากๆ


โดย: charuwan deepoo IP: 182.232.251.76 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:02:18 น.  

 
พัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้ศึกษา สามารถนำไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติการจัดกิจกรรม ประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้สมวัย ขอบคุณที่เผยแพร่ความรู้ จะใช้อ้างอิงในงานวิจัยในชั้นเรียนด้วยนะคะ ขออนุญาตไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


โดย: กิติยาภรณ์ เวงศ์วรรธน์ IP: 180.180.182.66 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:03:28 น.  

 
เป็นการทบทวนพัฒนาการของเด็ก และยังได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมากขึ้นสามารถนำความรู้ไปใช้ได้เหมาะสมดีขึ้น ขอบคุณมากนะคะ
โดย: นางรำพึง ขวัญแก้ว IP: 118.172.225.28 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:07:28 น.  

 
พัฒนาการด้านภาษามาแรงมาก นำมาใช้กับเด็กปฐมวัยได้ผลดีมากค่ะ


โดย: รำพึง ขวัญแก้ว IP: 118.172.225.28 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:18:14 น.  

 
อ่านแล้วจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับเด็กปฐมวัยที่สอนอยู่ค่ะ


โดย: บานเย็น สิงห์วี IP: 118.172.172.100 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:43:51 น.  

 
เพื่อนๆอ่านและได้ความรู้แล้ว อย่าลืมศึกษาเพิ่มเติมจาก
เวปอื่นๆด้วย เพื่อมาเปรียบเทียบกันแล้วนำไปใช้กับเด็กของเรา ในแต่ละพื้นฐานและความเป็นอยู่


โดย: พูลทรัพย์ ชุบขึ้น IP: 125.26.89.55 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:4:12:56 น.  

 
ได้อ่านพัฒนาการของเด็กปฐมวัยแต่ละช่วงอายุ เป็นการทบทวนความทรงจำสม้ยเรียนผ่านมา ทำไห้เข้าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยเพิ่มขึ้น ขอบคุณคะ


โดย: พรเนตร ตาบุดดา IP: 125.26.131.49 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:4:17:40 น.  

 
ได้ความรู้ดีมากค่ะ


โดย: ศรีวรา ทองเหล็ง IP: 118.173.35.14 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:4:42:27 น.  

 
จะนำความรู้นี้ไปพัฒนาเด็กค่ะ


โดย: ศรีวรา ทองเหล็ง IP: 118.173.35.14 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:4:46:57 น.  

 
ได้ความรูเรืองการพัฒนาเด็กและนำความรู้ไปพ้ฒนาเด็กได้เหมาะสมกับวัยและสภาพแวดล้อมช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีและถูกต้อง


โดย: สุวรา ฐิติกาล IP: 182.53.153.102 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:15:01 น.  

 
ต้องมีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก


โดย: ประทิน เขียวพุ่มพวง IP: 118.172.225.134 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:25:06 น.  

 
จัดประสบการณ์โดยคำนึงถึงพัฒนาการของเด็กทั้ง6 ด้าน


โดย: D.J. IP: 117.47.77.59 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:54:56 น.  

 
ได้อ่านพัฒนาการของเด็กปฐมวัยแต่ละช่วงอายุ เป็นการทบทวนความทรงจำ ทำไห้เข้าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยเพิ่มขึ้น ขอบคุณคะ


โดย: เกษร จิตรแก้ว IP: 182.93.235.38 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:29:36 น.  

 
ขอบคุณกับความรู้ที่ได้รับค่ะ่ พฤติกรรมของเด็กวัย 4 ขวบ เท่าที่สังเกตเห็น ชอบเล่นรุนแรงชอบท้าทาย


โดย: อาภรณ์ สาวจู IP: 223.206.84.192 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:45:22 น.  

 
ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่ดี และจะนำความรู้ไปพัฒนาเด็กค่ะ


โดย: นันทพร เวชมณี IP: 118.172.241.210 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:00:49 น.  

 
ได้ความรู้ดีค่ะ เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก


โดย: ดวงแข ศรีน้อย IP: 125.27.179.24 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:12:01 น.  

 
เป็นความรู้เบื้องต้นที่ดีค่ะ


โดย: นันท์นภัส พรมเทียน IP: 223.206.84.192 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:59:28 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น จะนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด


โดย: ทิวาพร หอมเย็น IP: 118.174.77.196 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:11:24 น.  

 
ได้ทบทวบพัฒนาการเด็ก ดีมากค่ะ


โดย: ศรีสุดา พรหมโสภา อุดรธานี IP: 125.26.176.10 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:16:06 น.  

 
พัฒนาการเด็กเป็นความรู้เพื่อนพัฒนาการเด็กได้ดีมาก


โดย: นางพรรณ๊ คำจีน IP: 118.172.134.44 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:17:40 น.  

 
ได้รับความรู้ใหม่และทบทวนความรู้เดิม ช่วยให้มีความรู้สามารถนำไปใช้พัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ


โดย: ภัตรชลาภรณ์ มหิพันธุ์ IP: 125.26.176.58 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:32:14 น.  

 
เมื่ออ่านแล้วได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมาก สามารถนำไปบูรณาการในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้ดีโดย: นางสุจิตรา ศรจามร IP: 180.180.35.198 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:32:27 น.  

 
เมื่อได้ศึกษา ทำให้เข้าใจ พัฒนาการของเด็ก ในแต่ละช่วงวัย นำไปประยุกต์ใช้กับเด็กปฐมวัย ได้อย่างเหมาะสม
และ ยังแก้ไข ปรับปรุงพฤติกรรม ที่ยังไม่เป็นไปตามวัย


โดย: นาง พัชรี มีศรีผ่อง IP: 125.27.178.9 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:53:14 น.  

 
ได้อ่านแล้วดีมากนำไปสังเกตุและพัฒนาเด็กให้เหมาะกับวัยได้


โดย: นางสาวิตรี สมใจ IP: 125.26.176.224 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:21:13 น.  

 
อ่านแล้ว ได้รับความรู้มากสามารถนำไปใช้กับด้กได้เยอะ


โดย: นางใบทอง วงค์ชุมพิศ IP: 58.147.55.55 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:30:51 น.  

 
จากการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนของตนเองได้มากขึ้น


โดย: นางจำเนียร แก้วดวงดี IP: 61.19.66.216 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:36:18 น.  

 
ข้าพเจ้า ได้อ่านแล้วดีมากนำไปสังเกตุและพัฒนาเด็กให้เหมาะกับวัยได้


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 1.46.237.253 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:37:02 น.  

 
จากการที่ได้อ่านแล้วทำให้ดิฉันเกิดทักษะในการนำไปพัฒนาเด็กได้มากยิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ


โดย: นางอุบล ประเทืองผล IP: 182.93.184.92 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:56:27 น.  

 
ดิฉันอ่านแล้วทำให้เข้าใจถึงพัฒนาการของเด็กเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอบคุณคะ


โดย: กฤตยา พรหมสุรินทร์ IP: 203.114.123.252 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:21:05 น.  

 
เมื่อได้ศึกษาการพัฒนาการของเด็กวัย 0 - 6แล้วทำให้เข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาการเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับวัย
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: จารุวัลย์ จันทร์จำปี IP: 182.52.132.193 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:51:14 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก และจะได้นำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กค่ะ


โดย: นางจุฬาลักษณ์ คณานันท์ IP: 110.49.98.206 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:53:57 น.  

 
อ่านแล้วทำให้เข้าใจถึงพัฒนาการของเด็กเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย: นางวิภาณี พิมสิงห์ IP: 222.123.234.115 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:07:19 น.  

 
อ่านทำความเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ประยุกต์ในการสอนเด็กได้ค่ะ


โดย: จิราภรณ์ วัฒนมนตรี IP: 113.53.109.111 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:55:56 น.  

 
เข้าใจดีขี้นเรียนรู้ถึงพัฒนาการเด็กดีจะได้ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน


โดย: จีรพันธ์ หอวัฒนพันธ์ IP: 113.53.96.88 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:47:45 น.  

 
ได้รับความรู้ สามารถนำไปจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กได้


โดย: สุนันทา เพชรส้ม IP: 180.180.21.244 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:35:46 น.  

 
จะนำความรู้ที่ได้อ่านไปต่อยอดความรู้เดิมที่มีเพราะดิฉันไม่ได้เรียนจบเอกปฐมวัยมา ความรู้ที่ได้รับจึงมีประโยชน์มาก ขอบคุณค่ะ


โดย: นางเอื้อมพร เทพพิทักษ์ IP: 180.180.174.56 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:03:37 น.  

 
ได้รับความรู้ดีมากจะนำไปพัฒนากับเด็ก


โดย: นางภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดง IP: 125.26.22.3 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:00:52 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มเติมสามารถนำไปใช้กับเด็กได้


โดย: เกื้อกูล มานวกุล IP: 113.53.115.89 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:33:15 น.  

 
เป็นความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กได้ดีมากๆเลยค่ะ ทำให้เข้าใจถึงพัฒนาการในแต่ละวัยได้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณมากนะคะ


โดย: นงนุช เทศเจริญ IP: 183.89.3.154 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:33:24 น.  

 
ได้อ่านถึงเรื่องการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยแล้วทำให้มีความเข้าใจในตัวเด็กมากขึ้น และจะนำการพัฒนานี้ไปใช้กับเด็ก


โดย: ลัดดาวัลย์ IP: 223.205.31.101 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:41:16 น.  

 
ได้อ่านแล้วมีความรู้และความเข้าใจในตัวเด็กมากขึ้น


โดย: ปัทมา สรรพานิช IP: 110.49.205.221 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:19:19 น.  

 
ได้อ่านแล้วทำให้ได้รับความรู้มากขึ้นและเข้าใจเด็กขึ้นกว่าเดิม ขอบคุณมากค่ะ


โดย: นางศุภลักษณ์ บัวมั่น IP: 223.206.7.65 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:30:05 น.  

 
พัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้ศึกษา สามารถนำไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติการจัดกิจกรรม ประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้สมวัย ขอบคุณที่เผยแพร่ความรู้ จะใช้อ้างอิงในงานวิจัยในชั้นเรียนด้วยนะคะ ขออนุญาตไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


โดย: นางชัชฎาภรณ์ พงษ์กลัก IP: 110.49.136.14 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:39:42 น.  

 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นสิ่งที่ครูควรส่งเสริมและควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กและความต้องการของเด็กแต่ละคน โดยการจัดประสบการณ์ที่ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีจุดม่งหมายภายใต้การดูแลของครู


โดย: เทระวรรณ เสนารักษ์ IP: 117.47.130.67 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:58:17 น.  

 
จากการศึกษาเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้ทราบถึงพัฒนาการของเด็กในวัยนี้มากขึ้น และสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้


โดย: ประกอบ ชำนาญรัมย์ IP: 182.232.33.195 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:52:47 น.  

 
เป็นความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่ดีมากจะได้นำมาใช้ในการสังเกตพฤติกรรมเด็กและจะเพิ่มทักษะชีวิตให้กับเด็กให้มากโดยจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้


โดย: นางอุบล ทองเสนอ IP: 118.173.159.170 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:49:49 น.  

 
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นเรื่องจำเป็นมากที่ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยจะต้องรู้เพื่อนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับพัฒนาการและวัยของเด็ก เด็กจะได้รับการพัฒนาครบทุกด้านและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข


โดย: นันทิตา โสภาพิศ IP: 125.26.122.17 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:43:47 น.  

 
อ่านแล้วมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ค่ะ


โดย: นางพัฒนา ติณะรัตน์ IP: 125.27.147.236 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:44:38 น.  

 
ประทับใจกับความรู้ที่ได้อ่าน ทำให้เข้าใจถึงพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมากขึ้น ขอบคุณโครงการดีๆ


โดย: นางสาวรุ่งทิพย์ คงชน IP: 115.67.237.16 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:0:07:18 น.  

 
จากการศึกษาแล้วเข้าใจพัฒนาเด็กด้านต่างๆ ของเด็กเพิ่มมากขึ้นสามารถนำไปพัฒนาเด็กที่โรงเรียนดีมากค่ะ


โดย: นางชุติมา อุทธา IP: 223.207.171.111 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:4:08:25 น.  

 
ในหลักสูตรปฐมวัย 2546 ทำไมพัฒนาการเด็กถึงมีแค่ 4 ด้าน


โดย: นางอุบลรัตน์ มุริจันทร์ IP: 125.26.240.137 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:45:39 น.  

 
ในหลักสูตรปฐมวัย 2546 ทำไมพัฒนาการเด็กถึงมีแค่ 4 ด้านคือด้านร่างกาย สังคม อารมณ์-จิตใจ และสติปัญญาเท่านั้น


โดย: นางอุบลรัตน์ มุริจันทร์ IP: 125.26.240.137 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:47:29 น.  

 
จากการศึกษาพัฒนาการทำให้มีความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมากขึ้น ได้รู้ว่าพัฒนาการเด็กไม่ใช้มีเพียง 4 ด้านที่เราควรพัฒนาแต่มี 6 ด้านโดยเพิมด้านการรับรู้และด้ารการใช้ภาษา และสามารถนำไปพัฒนาเด็กปฐมวัยของตนเองได้ดีมากขึ้น


โดย: ศรีไพร มัจฉาน้อย IP: 118.172.176.183 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:19:27 น.  

 
จากการศึกษาทำให้เข้าใจพัฒนาการต่างของเด็กได้ดีกว่าเดิมขอบคุณมากนะค่ะ


โดย: จิตรลดา แก้วผ่าน IP: 222.123.238.116 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:58:20 น.  

 
ครูปฐมวัยต้องก้าวใหัทันยิ่งเรียนยิ่งลึกจนบางครั้งถามตนเองว่าขณะนี้เรามีความรู้ในด้านพัฒนาการเด็กในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2546 เพียงพอหรือไม่ทำให้ต้องตระหนักในตนเองและพยายามก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาด้วยความพยายามจริงๆค่ะ


โดย: ภารดี เดชะรัฐ IP: 58.9.148.218 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:37:58 น.  

 
เพื่อนๆพี่ๆน้อง พวกเราต้องขอบพระคุณมากที่มีโครงการนี้ ครูปฐมวัยบางคนยังใช้ net ไม่เป็นเลยถ้าจะเป็นก็คราวนี้ละนะ บางคนไม่มีวุฒิครูปฐมวัยก็รีบศึกษาความรู้มีเชื่อมโยงมากมาย ในเวปต่างๆ คนที่จบมาโดยตรงก็เท่ากับรื้อฟื้นของเก่ามาเล่าใหม่ สิ่งที่เราพัฒนาเด็กไม่พ้น 4 ด้าน และ 6 กิจกรรม บูรณาการกันได้ภาษา คณิตฯ วิทย์ฯ
พื้นฐาน หลักสูตรปฐมวัยเราดีที่สุดแล้วจ้าโดย: พูลทรัพย์ ชุบขึ้น IP: 180.180.160.193 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:39:36 น.  

 
รู้สึกมีความตื่นเต้นและดีใจมากที่มีโอกาสได้ร่วมโครงการการเรียนรู้ในระบบ UTQ เพราะสามารถทำให้ครูปฐมวัยมีความตื่นตัวในการได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ขอขอบคุณผู้ที่คิดค้นโครงการนี้ขึ้นมา แต่ต้องการให้ระบบทำงานอย่างมีคุณภาพเพราะครูมีเวลาน้อยเวลาส่วนใหญ่ต้องอยู่กับเด็กมากกว่า ถ้าระบบพร้อมและมีเวลาที่เหมาะสม ก็เชื่อว่าครูปฐมวัยก็สามารถทำได้ดีที่สุดคะ


โดย: พัชรินทร์ แก่นทองแดง IP: 182.93.246.34 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:39:53 น.  

 
เพิ่มพูนความรู้ดีมากๆมาอ่านช้าไปขอบคุณมากนะคะ


โดย: นางบรรจง นับวันดี IP: 223.207.168.18 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:01:35 น.  

 
จากการศึกษาแล้วเข้าใจพัฒนาเด็กด้านต่างๆ ของเด็กเพิ่มมากขึ้นสามารถนำไปพัฒนาเด็กที่โรงเรียนดีมากค่ะ


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 111.84.129.39 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:15:32 น.  

 
ทำให้เข้าใจพัฒนาการเด็กมากขึ้น


โดย: ปราณี แสงสว่าง IP: 180.180.238.203 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:47:06 น.  

 
อ่านข้อความนี้แล้วได้รับความร้เกี่ยวกับการพัฒเด็กแต่ละวัยได้ดีมากสามารถนำไปจัดประสบการณืให้เหมาะกับผ้เรียนและเลี้ยงลูกหลานได้ถูกต้อง


โดย: สุณี สุขเอียด IP: 118.173.154.155 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:12:43 น.  

 
อ่านข้อความนี้แล้วได้รับความร้เกี่ยวกับการพัฒเด็กแต่ละวัยได้ดีมากสามารถนำไปจัดประสบการณืให้เหมาะกับผ้เรียนและเลี้ยงลูกหลานได้ถูกต้อง


โดย: สุณี สุขเอียด IP: 118.173.154.155 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:34:01 น.  

 
เมื่อได้ศึกษาหลักสูตรปฐมวัย 2546 แล้วเข้าใจดีมากขึ้น


โดย: นายบุญเลิศ จรรยากรณ์ IP: 125.26.129.182 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:42:06 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลความรู้ ช่วยได้มากเลยคะ


โดย: สาริศา สุวรรณะ IP: 183.81.173.222 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:59:24 น.  

 
อ่านหน้านี้แล้วได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและเข้าใจพฤติกรรมเด็กมากขึ้น


โดย: จินตนา บุตรศรี IP: 117.47.97.40 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:11:34 น.  

 
จากการศึกษาทําให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยและสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนแต่มีปัญหาในการเปิดnetเปิดไม่ค่อยติดเเละต้องรอเวลาโหลดข้อมูลโดยนิทรา เวสนุสิทธิ์


โดย: นิทรา เวสนุสิทธิ์ IP: 182.93.180.24 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:13:24 น.  

 
จากการศึกษาได้รับความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและการพัฒนาด้าสมองุองเด็กในระดับปฐมวัยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนปัญหาในการเรียนการเปิดอินเตอร์เน็ตเปิดได้อยากมาก


โดย: สมนึก วัฒนกุล IP: 182.93.180.24 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:35:08 น.  

 
จากการศึกษาได้รับความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและการพัฒนาด้านสมองเด็กในระดับปฐมวัยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนปัญหาในการเรียนการเปิดnetได้อยากมาก


โดย: สมนึก วัฒนกุล IP: 182.93.180.24 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:47:07 น.  

 
จากการศึกษาได้รับความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและการพัฒนาด้านสมองเด็กในระดับปฐมวัยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนปัญหาในการเรียนการเปิดnetได้อยากมาก


โดย: สมนึก วัฒนกุล IP: 182.93.180.24 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:50:50 น.  

 
จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการทําให้มีความรู้นําไปพัฒนาเด็กแต่ยังเปิดnetไม่คล่อง


โดย: ผ่อง พัฒนจันทรีกูล IP: 182.93.180.24 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:58:31 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้มากขึ้น ทำให้เข้าใจเด็กมากขึ้นและจะนำความรู้ไปจัดประสบการณ์ให้ดียิ่งขึ้น


โดย: ปราณี พานิช IP: 111.84.225.98 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:35:08 น.  

 
ทำให้ทราบพัฒนาของเด็กในแต่ละวัย ทำให้เข้าใจพฤติกรรมและสิ่งที่เด็กแสดงออกแล้ว ยังปรับใช้กับลูกตัวเองได้ด้วยนะ


โดย: กลิ่แก้ว ระวิสิทธิ์ IP: 203.172.218.241 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:48:35 น.  

 
ได้รับความรู้และสามารถปรับใช้กับการพัฒนาด้านพฤติกรรมเด็กนักเรียนในห้องตามพัฒนาการได้ ขอบคุณค่ะ


โดย: วาสนา ทองนุ่น IP: 118.173.43.62 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:58:12 น.  

 
ขอบคุณนะคะได้มีโอกาสมาทบทวนความรู้เก่าแลเพิ่มพูนความรู้ใหม่ จากหลักสูตรูปฐมวัย 4 ด้านกลายเป็น6 ด้านที่ชัดเจนขึ้น หลายคนคิดว่าเด็กสมัยนี้ต้องปล่อยให้เรียนรู้เองมากๆจะไม่ค่อยว่ากล่าวตักเตือนเท่าใดนัก เพราะยังเด็กแต่ที่โรงเรียนบางครอบครัวปล่อยลูกสอนวิธีนี้ ดูไปแล้วเด็กออกจะรั้นมากเกินไป จนบางครั้งครูบอกกล่าวก็จะไม่ฟัง ไม่ปฏิบัติตาม เพราะอยู่บ้านเป็นลิงทะโมนมาก ผู้ปกครอง(ชาวบ้าน) คิดว่าไม่สำคัญเป็นหน้าที่ของครูก็ทำไป เห็นใจนะคะสำหรับครูที่เจอปัญหาแบบนี้ หวลคิดสมัยเราเลี้ยงลูก20 ปี โชคดีไม่เจอปัญหาลิงทะโมน เขาก็มีระเบียบวินัยดี ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ดื้อเหมือนปัจจุบัน(หรือเราเป็นครูโบราณไปหรือเปล่า)


โดย: ชุติมาวรรณ ศักดานุกูล IP: 223.207.15.219 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:59:23 น.  

 
เข้าใจพัฒนการมากขึ้น ขอบคุณคะ


โดย: นางดวงพร ที่รัก IP: 125.26.239.104 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:14:58 น.  

 
การแยกพัฒนาการเด็กเป็น 6 ด้าน ชัดเจนมากสำหรับการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย สำหรับอีก 2 ด้านที่เพิ่มมา


โดย: อำพร จีรัง IP: 125.27.245.98 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:17:11 น.  

 
มีประโยชน์สำหรับครูที่สนใจมากค่ะ


โดย: นางนพวัลย์ หนูชัยปลอด IP: 180.180.73.196 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:49:22 น.  

 
เด็กมีความสุขเด็กจะมีกำลังใจ มีแรงจูงใจในการทำงานตามที่มุ่งหวัง และสามารถทนต่อความขัดแย้งได้ดี ทำให้ประสบความสำเร็จตามมาถ้าเด็กไม่สามารถทำได้ตามขึ้นตอนพัฒนาการ เด็กจะรู้สึกเป็นปมด้อยและจะทำงานในขั้นตอนพัฒนาการที่สูงขึ้นได้ยาก


โดย: นางใบทอง IP: 110.164.146.85 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:54:26 น.  

 
ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเพิ่มขึ้นมากค่ะดิฉันจะนำความรู้นี้ไปใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 4 ขวบ)


โดย: กาญจณา วาทวิจารณ์ IP: 110.49.5.187 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:30:36 น.  

 
ศึกษาแล้วได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการแต่ละวัยมากขึ้น


โดย: ชูชีพ ธิจันดา IP: 125.25.233.164 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:46:58 น.  

 
ได้รับความรู้เกียวกับการพัฒนาการเด็กนำมาจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้เหมาะสมวัยกับผู้เรียน


โดย: นางทองพูน จอกทอง IP: 113.53.111.28 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:51:04 น.  

 
ได้ศึกษาพัฒนาการเด็กแล้วทำให้เข้าใจเด็กวัย 4 ขวบที่รับผิดชอบมากขึ้น ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ


โดย: จันทร์เพ็ญ IP: 125.26.57.13 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:02:20 น.  

 
ได้ศึกษาพัฒนาการเด็กเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


โดย: นางธนภัทร์ โลมะวิสัย IP: 223.206.108.125 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:06:05 น.  

 
ได้เข้าใจหลักพัฒนาการของเด็กตามช่วงววัย ได้เพิ้ทพูนความรู้และคาดหวังว่าจะนำไปพัฒนางานการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น


โดย: นริศรา IP: 180.180.108.2 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:17:46 น.  

 
ศึกษาแล้วได้เข้าใจเรื่องการพัฒนาการของเด็กในระดับปฐมวัยมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


โดย: นางอรุณี ขุนทวี IP: 118.175.205.252 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:45:48 น.  

 
เป้นการทบทวนความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุได้เป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ


โดย: jinda IP: 118.172.64.104 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:04:59 น.  

 
ได้ความรู้เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอีกมากมาย ขอบคุณค่ะ


โดย: ชรินทร์ฎา ธนะ IP: 118.172.130.184 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:0:39:06 น.  

 
ศึกษาแล้วได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการแต่ละวัยมากขึ้นโดย: นายเจริญ กาฝาก IP: 118.174.71.54 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:34:02 น.  

 
จากการศึกษาทำให้เข้าใจและความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กมากขึ้น ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้


โดย: นางพจนาถ แปไธสง IP: 10.250.134.220, 203.172.199.254 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:21:56 น.  

 
จากการศึกษาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทำให้เข้าใจเด็กมากขึ้นเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอย่างมาก


โดย: นางปราณี บุญเย็น IP: 182.93.157.77 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:27:33 น.  

 
จากการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยทำให้เข้าใจถึงพัฒนาการของเด็กซึ่งจะทำให้ครูจัดประสบการณ์ด้านต่างๆให้เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โดย: ศรินทิพย์ ไชยเพ็ญ IP: 182.93.227.74 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:55:51 น.  

 
เพิ่มพูนความรู้เรื่อง พัฒนาการเด็ก มากยิ่งขึ้นแล้วจะนำไปพัฒนาเด็ก


โดย: หฤทัย IP: 110.49.144.100 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:12:59 น.  

 
จากการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยทำให้เข้าใจถึงพัฒนาการของเด็กซึ่งจะทำให้ครูจัดประสบการณ์ด้านต่างๆให้เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเด็กในความรับผิดชอบให้มีพัฒนาการสูงขึ้นในทุกๆด้าน


โดย: คมคาย IP: 182.93.180.73 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:29:23 น.  

 
อ่านแล้วทำให้เข้าใจเด็กมากขึ้น จะนำไปปับใช้ในการสอน ขอบคุณมากๆๆๆค่ะ


โดย: ภัทรวัตต์ IP: 110.49.193.111 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:29:26 น.  

 
จากการศึกษาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทำให้เข้าใจเด็กมากขึ้นเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาก


โดย: จิราภรณ์ ชาติชำนิ IP: 125.26.246.149 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:00:12 น.  

 
ชอบมากคะ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ่านแล้วทำให้รักและเข้าใจเด็กของเรามากขึ้น


โดย: เสริมสุข เนาว์อุดม IP: 182.93.249.33 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:29:31 น.  

 
ได้เข้าใจเด็กมากขึ้น ในส่วนที่เรามองข้ามไป ขอบคุณคะ


โดย: สุธาสินี IP: 182.232.81.134 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:03:53 น.  

 
อ่านแล้วทำให้เข้าใจเด็กมากขึ้น และจะนำไปปรับใช้ในการสอน ขอบคุณมากๆ ค่ะ


โดย: เอมอร ไหมสีทอง IP: 180.180.156.188 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:59:57 น.  

 
ขณะนี้กำลังเลี้ยงหลานอายุ 2-3 ปี มีพัฒนาการเหมือนกับเนี้อหาที่อ่านเลยค่ะ


โดย: นางอัมพร ศรีตองอ่อน IP: 118.172.137.184 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:05:25 น.  

 
อ่านแล้วคะเข้าใจดี ขอบคุณคะ


โดย: สุภาวดี จันณรงค์ IP: 118.173.140.65 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:13:07 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก และจะนำไปใช้กับเด็กปฐมวัยที่ดูแล


โดย: ดารา บริราช IP: 223.207.56.21 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:29:58 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเพิ่มมากขึ้น จะได้นำไปใช้กับเด็กให้เหมาะสมกับวัย


โดย: ศรีนวน หล้าเต็น IP: 125.25.179.188 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:57:11 น.  

 เข้าเรียนในรอบที่ 3 มีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กมีความเข้าใจเด็กวัยนี้มากขึ้นขอขอบคุณค่ะ


โดย: ชูศรี สุทธะมี IP: 223.205.170.142 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:00:49 น.  

 
เพิ่งสอนปฐมวัย ครูและเด็กก็ปรับตัวและเรียนรู้พัฒนาการเด็ก นำไปปรับการจัดการเรียนการสอน


โดย: สถาพร กมล IP: 1.46.13.83 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:30:59 น.  

 
หลานสาวอายุ 4 ขวบ ซนมาก เวลาไม่พอใจจะใช้อารมณ์ออกไปทางรุนแรงจะทำอย่างไรดีคะ


โดย: พัฒนา ก่อกุศล IP: 223.207.170.197 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:49:43 น.  

 
เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กได้ดีขึ้น


โดย: สายพิมพ์ หมุดปิน IP: 118.172.74.56 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:54:24 น.  

 
OK คะ พัฒนาขึ้น


โดย: พานาลักษณ์ คงคีรี IP: 223.206.170.199 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:11:19 น.  

 
ศึกษาแล้วทำให้เกิดความเข้าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยมากขึ้น ถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมและสะสมประสบการณ์ที่ดีก็จะเกิดทักษะและการเรียนรู้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้


โดย: สุลึพร แก้วทอง IP: 125.27.178.96 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:18:41 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการมากขึ้นค่ะ


โดย: นางรัตนา ศรีทา IP: 118.172.235.61 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:40:42 น.  

 
ได้รับความรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆ ตามช่วงอายุของเด็กปฐมวัย มากขึ้น


โดย: วรรณา แดงเพ็ง IP: 118.173.198.96 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:29:12 น.  

 
ได้รับความรู้ที่ดีมีประโยชน์ นำไปศึกษานักเรียน และการช่วยเหลือพัฒนาต่อไป


โดย: จินตนา อยู่ไกล IP: 118.172.227.2 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:45:01 น.  

 
พ้ฒนาการเด็กขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ จึงควรที่จะศึกษาและนำมาพ้ฒนาต่อไป


โดย: ท้ศนีย์ มาตช้ยเคน IP: 125.26.224.199 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:0:13:35 น.  

 
มีประโยชน์มากค่ะ จะนำไปใช้กับเด็ก


โดย: วันทนา จำปาศรี IP: 182.232.94.1 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:0:29:28 น.  

 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กจนเข้าใจดีสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำได้ของตนเองได้ดีมาก


โดย: ครองศิลป ศรีดวงโชติ IP: 125.26.231.250 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:2:55:43 น.  

 
อ่านแล้วทำให้เข้าใจพัณนาการของเด็กขึ้นขอบคุณค่ะ


โดย: มลิวัน จันทนุภา IP: 180.180.174.26 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:13:32 น.  

 
จากการศึกษาเรื่องพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในแต่ละวัย เป็นการทบทวนความรู้เดิมทำให้เข้าใจดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากคะ


โดย: lสมศรี กลิ่นอำไพ IP: 1.47.148.12 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:36:35 น.  

 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในทุกๆด้านจนเข้าใจดีสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำได้ของตนเองได้ดีมาก
ขอบคุณค่ะ


โดย: รจจิรา สมดี IP: 110.49.193.235 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:51:12 น.  

 
ได้รับความรู้จากการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในทุกๆด้านมีความเข้าใจมากขึ้นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กได้เป็นอย่างดื
ขอบคุณค่ะ


โดย: เมทนื อาสการ IP: 118.172.89.117 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:56:49 น.  

 
มีความรู้เข้าใจพัฒนาการของหลานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับเด็กๆได้อีก


โดย: ชูรัตน์ อธิกูล IP: 118.172.239.192 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:42:00 น.  

 
นำความรู้ท่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน


โดย: อารมย์ IP: 192.168.1.185, 202.143.155.210 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:44:24 น.  

 
ได้เข้ามาศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยแล้วทำให้ได้รับความร้ดีมากค่ะ


โดย: ราตรี ชิงรัมย์ IP: 125.26.108.85 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:14:46 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเพิ่มมากขึ้น จะนำไปจัดประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์กับเด็กคะ่


โดย: มณเฑียร วะรงค์ IP: 61.19.66.238 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:27:07 น.  

 
ได้ศึกษาแล้วได้รับความรู้ที่ใหม่ๆ มากมายและจะนำไปใช้กับเด็กปฐมวัยให้เกิดพัฒนาการที่ดีต่อไป


โดย: นางอังคณา เกียรติตั้ง IP: 223.206.151.34 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:10:26 น.  

 
ได้รับความรู้และเข้าใจมากขึ้นจะนำไปใช้พัฒนาต่อไป


โดย: ผ่องศรี IP: 125.26.143.225 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:45:49 น.  

 
สรุป เนื้อหาสาระสั้นกระชับเข้าใจง่ายค่ะ

อ่านแล้วเหมือนกับได้ทบทวนความรู้ตอนที่เรียนมาค่ะ


โดย: นางฉวีลักษณ์ เครือจันทร์ IP: 180.180.197.7 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:16:15 น.  

 
ได้นำความรู้มาสอนเด็กให้เหมาะสมกับวัยเข้าใจในการพัฒนาการของเด็กแต่ละด้าน


โดย: นางประกายแก้ว ศิลป์สาย IP: 125.26.223.31 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:17:11 น.  

 
ครูต้องให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยด้วย จะทำให้การจัดประสบการณ์ของครูคล่องตัวมากขึ้น เมื่อเจอเด็กที่ชอบซักถาม ไม่ต้องรำคาญหรือไปห้ามเด้กพูด ตอบคำถามให้เด็กได้คิดต่อ ถ้าไปหยุดการซักถามของเด็กนั่นหมายถึงไปหยุดพัฒนาการของเด็ก


โดย: เพียรดี ไกรปก IP: 118.173.67.90 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:27:51 น.  

 
ได้ศึกษาสาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแล้วทำให้เข้าใจในหลักการจัดประสบการณ์เด็ก อายุ 3-5 ปียิ่งขึ้น และจำนำเอาหลักการไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กต่อไป


โดย: นายวิเชียร อุดมรัตน์ IP: 110.49.90.70 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:31:41 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยจะนำความรู้ไปจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัย


โดย: ลดาวัลย์ ปินใจ IP: 112.142.232.226 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:51:26 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยและนำความรู้ไปพัฒนาเด็ก


โดย: นางวัชรี รัตนมโนพร IP: 182.53.199.187 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:09:51 น.  

 
เป็นความรู้ที่ดีมากค่ะ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับเด็กได้ดีมากๆค่ะ


โดย: อ.พิศมัย ลาวรรณ IP: 125.26.124.102 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:15:31 น.  

 
ได้ศึกษาสาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแล้วทำให้เข้าใจในหลักการจัดประสบการณ์เด็ก อายุ 3-5 ปียิ่งขึ้น และจำนำเอาหลักการไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กต่อไป


โดย: ยุพิน อนันต์เวชานุวัฒน์ IP: 223.205.17.225 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:31:38 น.  

 
เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการที่แตกต่างกันแม้จะไม่มากครูควรจัดการประสบการณ์ให้เหมาะกับวัยของเด็ก


โดย: สุปราณี พรหมศักดิ์ IP: 113.53.74.190 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:40:40 น.  

 
เมื่อเด็กทำงานที่ได้มอบหมายให้ทำและเมื่อทำแล้วสำเร็จ จนเป็นที่ยอมรับจากเพื่อน เด็กจะมีความสุข และมีความเชื่อมั่งในตัวเองมากยิ่งขึ้น และจะทำงานครั้วต่อไปทนต่อการคัค้านจากเพื่อนได้


โดย: นางสุมาลี อุดมรัตน์ IP: 110.49.90.70 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:40:47 น.  

 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กสำหรับความเป็นครู ความเป็นแม่ได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี


โดย: อ.ทัศนียพร รัตนดวง IP: 113.53.127.172 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:41:42 น.  

 
ได้รับความรู้มาก สามารถนำไปใช้พัฒนาเด็กได้ดี


โดย: นางปราณี พูลสวัสดิ์ IP: 124.122.197.197 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:33:03 น.  

 
ได้ศึกษาสาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแล้วทำให้เข้าใจในหลักการจัดประสบการณ์เด็ก อายุ 3-5 ปียิ่งขึ้น และจำนำเอาหลักการไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กต่อไป


โดย: นางวิภาณี พิมสิงห์ IP: 222.123.234.217 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:38:27 น.  

 
ได้ศึกษาสาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแล้วทำให้เข้าใจในหลักการจัดประสบการณ์เด็ก อายุ 3-5 ปียิ่งขึ้น และจำนำเอาหลักการไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กต่อไป


โดย: นางวิภาณี พิมสิงห์ IP: 222.123.234.217 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:39:12 น.  

 
ได้ศึกษาสาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแล้วทำให้เข้าใจในหลักการจัดประสบการณ์เด็ก อายุ 3-5 ปียิ่งขึ้น และจำนำเอาหลักการไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กต่อไป


โดย: นางวิภาณี พิมสิงห์ IP: 222.123.234.217 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:40:47 น.  

 
ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลความรู้ดีดี
การเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้พัฒนการของเด็กเพื่อทำให้เข้าใจในตัวเด็กมากยิ่งขึ้น และนำไปเป็นหลักในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่อไป


โดย: เทิดขวัญ IP: 10.251.133.98, 203.172.199.254 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:08:53 น.  

 
ได้รับความรู้เพิมเติมมากขึ้น การเข้าใจในพัฒนาการของด็ก เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โดย: นางสาวิตรี กุณโฮง IP: 223.207.13.120 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:11:54 น.  

 
การเลี่ยงดูที่เหมาะสมจะทำให้เด็กพัฒนาไปได้ดีในขณะเดี่ยวกันสังคมก็จะคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กในแต่ละวัยซึ่งเราเรียกว่าการพัฒนา


โดย: นงลักษณ์ เอียดแก้ว IP: 117.47.82.245 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:38:59 น.  

 
การเตรียมความพร้อมในการสอนเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งสำคัญมากคือการที่เราจะได้เรียนรู้และเข้าใจตัวเด็กมากยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่อไป


โดย: นางสมคิดบาลนาคม IP: 125.26.241.46 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:18:52 น.  

 
ขอบคุณคะ ที่นำความรู้ดีๆ มาให้ทบทวนปกติก็สอนเด็กอนุบาลอยู่หลายปี เห็นด้วยว่าการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กเป็นสิ่งสำคัญมากคะ


โดย: นางลออ สีลาวงษื IP: 223.207.35.196 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:45:41 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ดี ดี สำหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดย นางทันตวั พรมสุทธิ์


โดย: ทันตวัน พรมสุทธิ์ IP: 182.93.134.185 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:21:23 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มเติมที่ดีมาก


โดย: ทิพวรรณ สุภารี IP: 125.26.95.21 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:06:29 น.  

 
ได้รับสาระความรู้ดีมาก ๆ ค่ะ สำหรับคนที่อยากรู้ความสำคัญของเด็กปฐมวีัยและครุูได้ความแม่นยำเพิ่มขึ้น


โดย: อ้อยทิพย์ เกิดทรัพย์ IP: 182.93.154.85 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:03:12 น.  

 
ได้ศึกษาเนื้อหาทำให้มีความรู้และเข้าใจพัฒนาการทุกด้าน
มากขี้นจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
ให้เกิดประโยชน์กับเด็กต่อไปค่ะ


โดย: นางศศิธร ภูล้นแก้ว IP: 113.53.139.84 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:08:44 น.  

 
ได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กดีมากค่ะ


โดย: นางนวลใย อินทร์น้อย IP: 125.26.70.137 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:53:23 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กมากขึ้นค่ะ


โดย: นางนิภาภรณ์ ธนูศิลป์ IP: 113.53.103.121 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:30:27 น.  

 
อ่านแล้วมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กจะได้น่ำมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับเด็ก


โดย: นางโสภา แก้วนะภา IP: 113.53.103.121 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:32:08 น.  

 
ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนการเด็กดีมาก


โดย: สะอาด ดาบแก้ว IP: 182.93.186.108 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:48:48 น.  

 
หลังจากที่ได้เข้ามาศึกษาพัฒนาการเด็กแล้ว ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม เข้าใจในพัฒนาการของเด็กวัยนี้ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: พร้อมบุญ บุญปาละ IP: 182.93.222.38 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:54:32 น.  

 
อ่านแล้วค่ะได้รับความรู้ดีมากสามารถนำไปใช้ได้เพราะตอนนี้ก็กำลังจะเป็นคุณแม่แล้วค่ะ


โดย: นางสาวสุกัญญา วิลาทอง IP: 182.52.21.221 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:59:46 น.  

 
ดีมากคะ จะได้ไม่เครียดกับพัฒนาการที่คิดว่าไม่เป็นไปตามวัย


โดย: วนิดา อวนอ่อน IP: 125.26.220.185 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:27:03 น.  

 
ขอบคูณคะ อ่านแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับพํฒนาการเด็กเพิ่มขึ้น
10 / 11 /53
เวลา 14.55


โดย: กาญจนา อินอวยพร IP: 182.93.225.45 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:56:34 น.  

 
รู้สึกปวดหัว เครียดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เพราะต้องมาพวงกับ E-training บ้าๆบอๆนี้ แค่สอนเด็กทุกวันก็ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนแล้ว


โดย: เพื่อนครูปฐมวัย IP: 182.93.225.45 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:59:37 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านการรับรู้ ด้านสติปัญญา ด้านภาษา ด้านอารณ์แด้านสังคม ทำให้เข้าใจการะพัฒนาการเด็กในแต่ละด้านได้ดีมากค่ะ นำไปใช้ในการปฏิบัติการจัดกิจกรมประสบการณ์ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะ


โดย: ทรงสุดา IP: 125.26.245.25 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:45:34 น.  

 
ขอบคุณที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องพัฒนาการที่แท้จริง


โดย: นางวันทนา จำปาศรี IP: 110.49.59.44 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:54:28 น.  

 
เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน เด็กอายุห่างกันเพียง 1 เดือนพัฒนาการก็ต่างกัน ผู้ดูแลเด็กควรคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ


โดย: ฐิฏิมาณ์ ศรีเรือง IP: 118.175.177.40 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:58:36 น.  

 
ผ่านมาบ่อย เดี๋ยวไมมีผู้รู้ แวะหน่อย
จะพยายามเป็นครูปฐมวัยที่ดีขึ้น


โดย: สุจินดา อทธจันทร์ IP: 118.173.105.63 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:19:01 น.  

 
ได้ศึกษาการพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ แรกเกิด - 5 ปี ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของเด็ก และเป็นแนวทางจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กให้ครบทั้ง 6 ด้าน


โดย: ปิยาวัฒน์ อะโนดาษ IP: 223.205.141.124 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:42:38 น.  

 
ได้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กมากขึ้น สามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มากค่ะ


โดย: กุหลาบ เลาห์ประเสริฐ IP: 118.173.118.253 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:12:32 น.  

 
เด็กแต่ละวัยมึพัฒนาการที่แตกต่างก้น สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิด
ประโยชน์กับนักเรียนได้มากที่สุด


โดย: เกยูร คำมูล IP: 113.53.201.141 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:38:47 น.  

 
จะนำความรู้ไปใช้กับเด็กให้มากๆ


โดย: นางภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดง IP: 125.26.30.86 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:39:24 น.  

 
จะนำความรู้ไปใช้กับเด็กให้มากๆ


โดย: นางภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดง IP: 125.26.30.86 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:40:41 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านการรับรู้ ด้านสติปัญญา ด้านภาษา ด้านอารณ์แด้านสังคม ทำให้เข้าใจการะพัฒนาการเด็กในแต่ละด้านได้ดีมากค่ะ นำไปใช้ในการปฏิบัติการจัดกิจกรมประสบการณ์ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะและจะนำความรู้มาสอนเด็กให้เหมาะสมกับวัยเข้าใจในการพัฒนาการของเด็กแต่ละด้าน


โดย: นางปราณี สีหะวงษ์ IP: 118.172.233.37 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:44:46 น.  

 
อ่านแล้วทำให้ได้ความรุ้เกี่ยวกับพัมนาการเด็ก ละเอียดมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กได้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กได้ดีขึ้น


โดย: นางสาวพรดาว บัวผัด IP: 223.207.125.85 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:22:34 น.  

 
ทำให้เข้าใจพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมากขึ้น
และสามารถนำความร้ที่ได้ไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนร้เพื่อพัฒนาการการเรียนร้ ทั้ง 6 ด้าน ได้ถูกต้อง


โดย: ทัตชญา สถิระชาติ /Tachayasti@hotmail IP: 125.27.212.23 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:27:18 น.  

 
ได้เข้าใจถึงการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมากขึ้นการจัดการเรียนรู้ต้องพัฒนาทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาด้วย


โดย: ผกามาส ทองมิน IP: 182.93.237.22 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:37:40 น.  

 
เป็นความรู้และเข้าใจค่ะ


โดย: นางสาวอิสรา วงษ์จีน IP: 118.173.208.208 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:39:01 น.  

 
เข้าใจเรื่องการพัฒนาการของเด็กมากขึ้นจะนำไปปรับใช้ให้ถูกต้องต่อไป


โดย: ทัศยา น้ำเพชร IP: 113.53.90.251 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:46:54 น.  

 
ขอบคุณค่ะ สำหรับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่สามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก


โดย: นางวาสนา บำรุงทรัพย์ IP: 223.206.35.157 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:57:39 น.  

 
เด็กมาจากสภาพแวดท่ต่างกัน และ จึงมีพัฒนาการท่แตกต่างกัน


โดย: วันเพ็ญ ล้อศิริสกุล IP: 125.27.155.174 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:57:51 น.  

 
ขอบคุณค่ะ สำหรับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่สามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก


โดย: นางวาสนา บำรุงทรัพย์ IP: 223.206.35.157 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:58:33 น.  

 
พัฒนาการเด็กเป็นเรื่องที่ดีอ่านแล้วจะคิดถึงพฤติกรรมหลานวัย 2 ขวบและ 5 ขวบและได้นำไปปรับใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตอไป


โดย: อัญชัญk IP: 222.123.17.83 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:11:57 น.  

 
ดีค่ะเป็นการย้ำเตือนให้ครูผู้สอนปฐมวัยได้เข้าใจพัฒนาการเด็กในแต่ละวัยและจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับเด็ก


โดย: นางวาสนา บำรุงทรัพย์ IP: 223.206.35.157 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:28:28 น.  

 
นำความรู้มาปรับใช้ในการสอนเด็กให้เหมาะสมกับวัย


โดย: นางจรัส ขุทกาฬา IP: 118.173.217.225 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:11:02 น.  

 
เด็กพิเศษน่าสงสาร ครูปฐมวัยที่รับผิดชอบในการดูแลควรให้ความรักความเมตตาและปฏิบัติกับเด็กพิเศษด้วยความอ่อนโยน ทำให้เขามีความสุข เพราะเขาเกิดมาไม่พร้อมเหมือนเด็กคนอื่นๆ ระวังอย่าให้เขาถูกรังแกด้วยนะ เพราะเด็กปกติบางคนเขายังไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรกับเด็กพิเศษครูควรอธิบายให้เขาเข้าใจและยอมรับเพื่อนที่เป็นเด็กพิเศษด้วยจะดีมาก ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้


โดย: นางทวี ปิติรัตน์ IP: 125.26.54.204 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:38:32 น.  

 
จากการศึกษาบทเรียนนี้พัฒนาการมีทั้งหมด 6 ด้าน ซึ่งจะเพิ่มด้านภาษา ด้านการรับรู้ ซึ่งด้านนี้จะเป็นสับเซ็ตของด้านสติปัญญา แล้วเวลาวัดและประเมินก็ควรจะทำการประเมินด้านภาษาและการรับรู้ด้วย อยากได้ตัวอย่างเครื่องมือการประเมินพัฒนาการทั้ง 2 ด้านด้วยคะ


โดย: มณี ผ่านจังหาร IP: 61.19.66.2 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:44:04 น.  

 
ได้ความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กมากขึ้นค่ะ ขอบคุณมาก


โดย: นางสมพิศ จับจัด IP: 10.250.48.62, 203.172.199.254 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:23:49 น.  

 
ดิฉันได้ศึกษาแหล่งความรู้นี้แล้วทำให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ขอบคุณมากค่ะ


โดย: สุดาพร สอนแก้ว IP: 10.250.251.83, 203.172.199.250 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:52:52 น.  

 
จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิ์ภาพ เพื่อเด็กจะได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน


โดย: `เกยูร คำมูล IP: 113.53.93.251 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:01:17 น.  

 
ดิฉันได้อ่านพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยต่างๆแล้วทำให้เข้าใจพฤติกรรมต่างๆของเด็กและได้รับความรู้สามารถนำไปใช้ดูแลเด็กในชั้นเรียนได้มากเลยคะ


โดย: มยุรี จันทร IP: 110.49.193.25 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:25:57 น.  

 
ได้รับความรู้การพัฒนการเด็กเพิ่มขึ้น


โดย: สุธรรม จู๋ในเมือง IP: 182.93.172.77 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:37:33 น.  

 
ได้รับความรู้มากขึ้นและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน ให้มีประสิทธิ์ภาพ เพื่อเด็กจะได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านโดย: อัฉรา ศรีวิเศษ IP: 118.173.26.248 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:53:40 น.  

 
เนื้อหาสาระสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี


โดย: นางอัจฉรา พรินทรากุล IP: 182.93.222.118 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:07:25 น.  

 
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจพัฒนาการเด็กที่ดูแลและสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ได้ตรงกับวัย


โดย: ช่อมาล รักวงศ์ IP: 113.53.65.53 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:54:51 น.  

 
ได้นำความรู้มาปรับใช้กับเด็กปฐมวัยในรูปแบบเล่นเป็นเรียนเพื่อให้เด็กได้รับพัฒนาการครบทุกด้าน ขอขอบคุณคะ


โดย: พงษ์ลดา นะรา IP: 125.26.32.204 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:44:04 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย แลละสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ดได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยของผู้เรียน


โดย: วนิดา ชุมนุมดวง IP: 125.26.113.248 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:56:29 น.  

 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาของเด็กปฐมวัย และได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์


โดย: เทวี ราชาตัน IP: 118.172.38.28 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:03:48 น.  

 
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กมากยิ่งขึ้นค่ะ


โดย: ลำจวน ภิรมย์นิล IP: 182.93.129.72 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:14:46 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กมากขึ้นสามารถนำไปใช้
ในการพัฒนาเด็กได้อย่างดีเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์ให้แก่
เด็กได้อย่างมาก


โดย: พจนา วง ษ์รักษ์ IP: 110.49.205.37 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:43:13 น.  

 
สามารถนำไปปรับจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยในชั้นเรียนได้เพิ่มขึ้น


โดย: นางมัทนา มุธุสิทธิ์ IP: 115.67.251.142 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:10:11 น.  

 
สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมในชั้นเรียนและจัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสมสำหรับเด็ก


โดย: กาญจนารมณ์ ธาตุวิสัย IP: 118.175.130.123 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:33:01 น.  

 
ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนได้มาก


โดย: นางนิตยา ขุนอำไพ IP: 118.173.206.146 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:32:27 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กมากขึ้น


โดย: นางสาวปณีต ผ่อนผาสุข IP: 110.49.175.24 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:41:14 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ พัฒนาการของเด็ก เพื่อเป็นแนวทาง สามารถนำไปใช้ได้จริงในการจัดกิจกรรม ประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้สมกับวัย


โดย: นางประภาศรี คำสุำภา IP: 223.207.135.235 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:54:24 น.  

 
ได้เข้าใจพัฒนาการเด็กเพิ่มขึ้น


โดย: นิตยา ขุนอำไพ IP: 118.173.206.146 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:58:08 น.  

 
ขอบคุณค่ะได้ศึกษาพัฒนาการของเด็ก มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จะนำความรู้ไปใช้สอนเด็ก ปฐมวัย ค่ะ


โดย: วัชราภรณ์ พัวตระกูล IP: 223.205.138.165 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:51:54 น.  

 
มีความรู้มากขึ้นในเรื่องพัฒนาการ


โดย: ฉวีวรรณ เหลี่ยมจุ้ย IP: 182.232.120.114 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:01:02 น.  

 
ได้ความรู้มากเลยค่ะ


โดย: ขอบพระคุณในความรู้และสิ่งดี ๆ ที่ให้มากนะค่ะ IP: 118.174.200.101 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:29:10 น.  

 
ขอบพระคุณในความรู้และสิ่งดี ๆ ที่ให้มากนะค่ะ


โดย: เสาวคนธ์ ปักกาเวสา IP: 118.174.200.101 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:30:46 น.  

 
พัฒนาการเด็กเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของเด็ก


โดย: นัยนา ฝั้นถา IP: 180.180.43.37 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:46:21 น.  

 
จากการศึกษาบทเรียนนี้พัฒนาการมีทั้งหมด 6 ด้าน ซึ่งจะเพิ่มด้านภาษา ด้านการรับรู้ ซึ่งด้านนี้จะเป็นสับเซ็ตของด้านสติปัญญา แล้วเวลาวัดและประเมินก็ควรจะทำการประเมินด้านภาษาและการรับรู้ด้วย อยากได้ตัวอย่างเครื่องมือการประเมินพัฒนาการทั้ง 2 ด้านด้วยคะ


โดย: สมศรี กลิ่นอำไพ IP: 111.84.28.102 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:13:42 น.  

 
ได้ศึกษาการพัฒนาการเด็กปฐมวัยในวันนี้พบว่าการพัฒนาการของเด็กมี 6 ด้านนอกจากพัฒนาการทางด้านรางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแล้วต้องพัฒนาด้านการรับรู้ และด้านภาษาไปด้วยทำใหเด็กมีความพร้อมมากขึ้น


โดย: lสมศรี กลิ่นอำไพ IP: 111.84.28.102 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:31:32 น.  

 
ได้รับความรู้ดีมากค่ะ


โดย: นางประจิณ เหลือน้อย IP: 118.172.199.149 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:39:52 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กมากและสามารถนำไปปรับใช้กับนักเรียนที่สอนอยู่ขอบคุณค่ะ


โดย: ศิรินภา พลอยสำลี IP: 118.172.23.243 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:13:06 น.  

 
ได้รับความรู้ในเรื่องพัฒนาการแต่ละช่วงวัยของเด็ก สามรถนำไปปรับใช้กับนักเรียนในการทำกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการได้ค่ะ


โดย: นางสาวสุวรรณา พรหมแก้ว IP: 110.164.111.125 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:42:30 น.  

 
ได้รับความรู้ที่ดี จะได้นำไปพัฒนาเด็กให้เหมาะสมกับวัยเพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็ก


โดย: นางมะลิวัลย์ เรียนไธสง IP: 61.19.66.209 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:00:32 น.  

 
ดีค่ะเป็นการย้ำเตือนให้ครูผู้สอนปฐมวัยได้เข้าใจพัฒนาการเด็กในแต่ละวัยและจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับเด็ก


โดย: นันธิดา สุขเลิศ IP: 61.7.167.62 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:17:29 น.  

 
ได้รับความรู้ดีมาก และได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


โดย: นุชจิรา ใจคำปัน IP: 182.93.223.75 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:28:54 น.  

 
ได้รับความรู้ที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย
และจะได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัยของเด็กครับ


โดย: นายสุวิทย์ แก้วบางพูด IP: 182.93.139.225 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:34:23 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก จะนำไปปรับใช้ในห้องเรียน และจัดกิจกรรมในสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก


โดย: นางวิสาขะ แจ่มประจักษ์ IP: 182.52.157.193 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:39:23 น.  

 
การพัฒนาเด็กครูปฐมวัยต้องมีความเข้าใจในพัฒนาการแต่ละวัยโดยให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก


โดย: นางปราณี จาตุรนต์พงศา IP: 222.123.172.203 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:59:22 น.  

 
ช่วยให้ครูผู้สอนปฐมวัยเข้าใจพัฒนาการเด็กในแต่ละวัยและจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับเด็ก


โดย: รัตนา จันทร์ดวง IP: 223.206.110.194 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:26:34 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก จะนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น


โดย: นางวิภารัตน์ เหล่าชุมพล IP: 180.180.168.162 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:09:47 น.  

 
อ่านแล้วดีมากค่ะ รู้สึกมีความมั่นใจเมื่ออยู่กับเด็กปฐมวัย


โดย: นางพรเนตร ตาบุดดา IP: 118.172.13.152 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:17:02 น.  

 
มีความรู้และเข้าใจพัฒนาการเด็กมากขึ้น


โดย: นายสมบูรณ์ จันทร์ประทัด IP: 180.180.44.220 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:00:56 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลย เพราะพัฒนาการของเด็กมีเป็นขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งโต


โดย: นางสาวณัฐสุดา วังคะฮาด IP: 182.93.135.53 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:24:23 น.  

 
ครูปฐมวัยที่ดีต้องมีความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก


โดย: นางพิมพาภรณ์ ศิริรักษา IP: 118.172.125.132 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:24:48 น.  

 
จะพยายามเข้าใจพัฒนาการเด็กให้มากขึ้น และจะพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมให้น่าสนใจมากขึ้นเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์อย่างเต็มที่ค่ะ


โดย: พชรพร แสนคำ IP: 223.205.165.69 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:35:01 น.  

 
อ่านแล้วเข้าใจดีค่ะ


โดย: ประภัสสร บุญโยประการ IP: 118.172.242.67 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:2:30:49 น.  

 
พัฒนาการเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่ครูต้องศึกษาและให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของเด็ก


โดย: พิกุล หิรัญชุฬหะ IP: 118.173.174.107 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:2:56:10 น.  

 
ค่ะครูปฐมวัยต้องเข้าใจเด็กและแยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยความสามารถไม่เท่ากัน


โดย: สมพิศ ไชยเสนา IP: 1.47.3.158 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:3:39:55 น.  

 
-ได้รับความรู้มากค่ะนำไปปรับใช้ได้เลย


โดย: นันทพร สมพาล IP: 182.232.28.178 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:4:56:15 น.  

 
ได้รับความรู้มาก และจะนำไปใช้กับเด็กนักเรียนต่อไป


โดย: สุวรรณา ตันบุญ IP: 223.206.245.187 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:11:36 น.  

 
ได้รับความรู้ดีมาก เพราะได้ศึกษาจากข้อมูลโดยตรงจากผู้มีความรู้เฉพาะด้าน


โดย: ลดารมณ์ IP: 118.173.56.91 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:22:01 น.  

 
จากการศึกษาข้อมูลได้รับความรู้มาก และจะนำไปพัฒนากับเด็กนักเรียนต่อไป


โดย: พึงอารมย์ IP: 118.173.56.91 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:23:21 น.  

 
คือความรู้ที่ประมาณค่าไม่ได้แต่คงไม่ใช่จุดสิินสุดเพราะความแตกต่างเช่น ทางร่างกาย จิตใจ การเลี้ยงดู สติปัญญา สิ่งแงดลอ้ม สภาพสังคมที่เปลิ่ยนแปลงเปลิ่ยนไป ความรู้ที่แบ่งปันเพื่อพัฒนาปัญญาและอารมณ์จึงจำเป็นและพร้อมรับการสนับสนุน


โดย: คนึงนิจ IP: 118.172.53.116 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:27:05 น.  

 
อ่านแล้ว ขอบคุณมากค่ะสำหรับความรู้


โดย: อุบลรัตน์ IP: 118.172.137.122 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:46:52 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นสามารถนำไปบูรณาการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้ดี


โดย: นางสุณีย์ รัตนโชติ IP: 203.172.248.54 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:58:37 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ศึกษาแล้วทำให้นำไปเป้นแนวปฏิบัติในการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ดียิ่งขึ้นค่ะ


โดย: อรทัย ศิริบุตร IP: 113.53.31.106 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:18:56 น.  

 
อ่านแล้วมีความเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยครูสามารถนำไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก


โดย: นางสาวสุจิตร์ ปิยารัมย์ IP: 182.93.193.112 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:19:01 น.  

 
ได้รับความรู้มากและเข้าใจเกี่ยงกับการพัฒนาการของเด็กสามารถนำไปบูรณาการในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก


โดย: นางสาวสุจิตร์ ปิยารัมย์ IP: 182.93.193.112 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:24:08 น.  

 
ได้ศึกษาการพัฒนาการเด็กปฐมวัยในวันนี้พบว่าการพัฒนาการของเด็กมี 6 ด้านนอกจากพัฒนาการทางด้านรางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแล้วต้องพัฒนาด้านการรับรู้และด้านภาษาไปด้วยทำให้เด็กมีความพร้อมมากขึ้น และสามารถนำมาใช้สอนนักเรียนได้


โดย: นางคนึงนิตย์ รัตนอุไร IP: 118.173.150.214 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:58:44 น.  

 
จากการศึกษาพบว่าการพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่ต้องศึกาและเอาใจใส่เด็กอย่างสม่ำเสมอ


โดย: ศิรินภา พลอยสำลี IP: 118.172.95.13 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:40:24 น.  

 
ขอบคุณที่ช่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในพัฒนาการของเด็กปฐมวัย


โดย: มยุรี ทบวงส์ศรี IP: 113.53.109.159 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:16:33 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่ม จะนำความรู้เรื้องพัฒนาการเด็กไปใช้


โดย: จันทนา เพชรสำนัก IP: 125.27.143.120 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:31:42 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ขอบคุณนะคะ


โดย: รัชนี มะโนชาติ IP: 61.19.66.246 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:07:43 น.  

 
การเล่านิทานหรือให้เด็กชม DVD นิทานสอนใจเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจได้เป็นอย่างดี


โดย: ญาดา เทพจิตร IP: 192.168.21.25, 58.9.160.195 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:48:27 น.  

 

จากท่ีได้ศึกษาไปแล้ว ได้นำไปทดลองสังเกตเด็กปรากฏว่าเด็กท่ีสอนเป็นอนุบาล 1 - 2 เรียนด้วยกัน มีหลายกลุ่มอายุ 4 - 5 - 6 ปี เด็กอายุ 4 ปีจะใช้คำถาม
ว่าเมื่อวานคุณครู "ทำไม " ไม่มาโรงเรียนคะ ครูตอบกลับไปว่า คุณครูไปประชุมค่ะ พี่อนุบาล 2 อายุ 5 - 6 ปี จะช่วยกันถามต่อพร้อมๆกัน คุณครูประชุมท่ีไหนค๊ะ น่าจะมีคำถามและพฤติกรรมท่ีหลากหลาย ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้ท่ีศึกษาไปประยุกตฺ์ใช้ ขอบคุณค่ะ


โดย : นางสาวมาลัยทอง สินธุศิริ IP:
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา: 16:13 น.


โดย: นางสาวมาลัยทอง สินธุศิริ IP: 110.164.43.118 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:23:44 น.  

 
ได้รับความรู้ดีมากสามารถนำไปสอนและปรับปรุงการเรียนการสอนของเด้กปฐมวัยขอบคุณค่ะ


โดย: นางนวลศรี หลีสกุล IP: 118.173.73.142 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:33:38 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยดีมาก
ทำให้ครูผู้สอนเข้าใจเด็กได้มากยิ่งขึ้น


โดย: นางอนงค์ อินทรา IP: 222.123.244.157 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:51:17 น.  

 
ได้รับความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพื่อนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โดย: นางหนู หัสดียศ IP: 223.206.236.150 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:59:51 น.  

 
ขอบคุณสำหรับบทความดีๆนะค่ะ ทำให้ทราบพัฒนาการของเด็กเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเเละทำให้ทราบถึงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่จะทำให้เด็กเจริญเติบโตพํฒนาการที่ดีขึ้นค่ะ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและรู้หลักในการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้พัฒนาในทุกๆด้านเด็กก็จะมีพัฒนาการที่เจริญเติบโตไปในทุกๆด้านอย่างพร้อมๆกันเหมาะสมกับวัย


โดย: นางสาวไอรินทร์ ดอนแหยม IP: 117.47.75.152 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:35:14 น.  

 
ให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กได้ดีมาก เข้าใจพัฒนาการเด็กได้มากขึ้น จะนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย


โดย: ฐิติยา สุขเกษม IP: 182.232.0.237 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:58:52 น.  

 
ได้ฟื้นความรู้เดิม ดีมาก ตื่นตัวมากขึ้น


โดย: ครูคิ้ง IP: 118.173.130.69 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:37:05 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่นำมาแบ่งปันค่ะ


โดย: ครูแดงใหม่ IP: 125.26.164.172 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:43:35 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กทั้ง 6 ด้านสามารถนำไปปรับปรุงพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล


โดย: พยอม ศิริปัญญา IP: 111.84.67.222 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:05:38 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กทั้ง 6 ด้านสามารถนำไปปรับปรุงพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล


โดย: พยอม ศิริปัญญา IP: 111.84.67.222 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:08:12 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนำไปใช้กับเด็กในห้องเรียนได้


โดย: สมจิต ปิ่นทอง IP: 118.173.32.136 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:14:04 น.  

 
นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเด็กในการประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป


โดย: เทวี ราชาตัน IP: 118.172.23.92 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:48:32 น.  

 
ได้ศึกษาการพัฒนาการเด็กปฐมวัยในวันนี้พบว่าการพัฒนาการของเด็กมี 6 ด้านนอกจากพัฒนาการทางด้านรางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแล้วต้องพัฒนาด้านการรับรู้ และด้านภาษาไปด้วยทำใหเด็กมีความพร้อมมากขึ้น
โดย: นางชัชฎา บริพันธ์ IP: 58.147.59.16 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:24:22 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและเข้าใจในพัฒนาการเด็กมากขึ้นโดย: นางชัชฎา บริพันธ์ IP: 58.147.59.16 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:32:27 น.  

 
อ่านแล้วทำให้รู้ถึงพัฒนาการของเด็กทั้ง 6 ด้าน สามารถเข้าใจถึงพัฒนาการในแต่ละช่วงของเด็ก จะนำมาพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป


โดย: นางสุพัตรา ช้างปลิว IP: 125.27.183.112 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:39:05 น.  

 
เชื่อว่าหลังจากที่คุณครูได้รับการพัฒนาจากหลักสูตรนี้แล้ว
คงจะนำความรู้ไปบูรณาการในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับ
การพัฒนาครบทุกด้านได้อย่างแน่นอน


โดย: นางนิ่มนวล แย้มศรีสุข IP: 182.232.230.30 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:46:10 น.  

 
ได้รับความรู้ด้านพัฒนาการของเด็กที่มีความแตกต่างในแต่ละวัยเป็นประโยชน์ต่อคุณครูมากคะโดย: ชลธิชา รักษาวงศ์ IP: 182.232.218.125 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:47:01 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นค่ะ


โดย: สุดใจ IP: 182.93.132.128 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:33:30 น.  

 
ชอบมากค่ะ


โดย: สำอาง IP: 222.123.205.140 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:42:31 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้เพิ่มขึ้นค่ะ


โดย: สมจิตร วิสุทธิ์ IP: 182.93.141.214 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:29:03 น.  

 
อยากให้คุณแม่ทุกคนมีเวลาทำความเข้าใจพัฒนาการของลูกๆ เด็กๆจะได้มีพัฒนาการที่ดีทุกคน


โดย: ครูปฐมวัย IP: 182.93.203.39 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:31:46 น.  

 
จะนำไปพํมนาเด็หอนุบาลต่อไปค่ะ


โดย: ครูปฐมวัยนครสวรรค์ IP: 118.172.184.83 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:06:48 น.  

 
ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่เด็กปฐมวัยรู้สึกพอใจที่ได้นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนเพราะสามารถส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆด้าน


โดย: เพ็ญศรี บริรัก IP: 118.173.154.1 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:26:42 น.  

 
มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กในระดับปฐมวัยในเเต่ละช่วงของวัยเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการต่อไป


โดย: ศิริพร เอียดสกุล IP: 223.207.185.14 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:46:40 น.  

 
มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเพิ่มมากขึ้นและนำไปใช้ได้ในการจัดประสบการณืให้เด็ก


โดย: ศรีไพร มัจฉาน้อย IP: 118.172.176.121 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:40:04 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถนำไปเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการl,


โดย: สมพร IP: 182.53.181.112 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:03:59 น.  

 
ศึกษาพัฒนาการเด็กในแต่ละวัยของเด็กแล้วเข้าใจพัฒนาการเด็กแต่ละวัยมากยิ่งขึ้น


โดย: นิตย์ รอดชู IP: 183.88.116.34 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:31:15 น.  

 
ได้อ่านแล้วได้รับความรู้เพิ่มขึ้นสามารถนำมาจัดประสบการณ์ให้เด็กได้


โดย: นางสาวสมจันทร์ ใจจุ้ม IP: 182.93.150.198 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:35:13 น.  

 
ได้ศึกษาเรื่้องพัฒนาการเด็กปฐมวัยแล้ว ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาพัฒนาเด็กตามวัย ตลอดจนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันหลายด้านอีกด้วย รวมทั้งสามารถเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม


โดย: นางสาวสุมาลี แสนทวีสุข IP: 182.93.147.162 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:37:21 น.  

 
ได้ศึกษาเรื่้องพัฒนาการเด็กปฐมวัยแล้ว ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาพัฒนาเด็กตามวัย ตลอดจนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันหลายด้านอีกด้วย


โดย: ศิริพร ธินะ IP: 182.93.227.105 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:35:30 น.  

 
ได้ศึกษาเรื่้องพัฒนาการเด็กปฐมวัยแล้ว ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาพัฒนาเด็กตามวัย ตลอดจนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันหลายด้านอีกด้วย รวมทั้งสามารถเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม


โดย: ศิริพร IP: 182.93.227.105 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:46:39 น.  

 
ได้ศึกษาเรื่้องพัฒนาการเด็กปฐมวัยแล้ว ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาพัฒนาเด็กตามวัย ตลอดจนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันหลายด้านอีกด้วย รวมทั้งสามารถเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม


โดย: ศิริพร IP: 182.93.227.105 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:46:44 น.  

 
ได้ศึกษาเรื่้องพัฒนาการเด็กปฐมวัยแล้ว ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาพัฒนาเด็กตามวัย ตลอดจนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันหลายด้านอีกด้วย รวมทั้งสามารถเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม


โดย: ศิริพร IP: 182.93.227.105 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:46:48 น.  

 
ได้ศึกษาเรื่้องพัฒนาการเด็กปฐมวัยแล้ว ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาพัฒนาเด็กตามวัย ตลอดจนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันหลายด้านอีกด้วย รวมทั้งสามารถเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม


โดย: ศิริพร IP: 182.93.227.105 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:46:49 น.  

 
ได้ศึกษาเรื่้องพัฒนาการเด็กปฐมวัยแล้ว ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาพัฒนาเด็กตามวัย ตลอดจนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันหลายด้านอีกด้วย รวมทั้งสามารถเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม


โดย: ศิริพร IP: 182.93.227.105 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:46:54 น.  

 
ได้ศึกษาเรื่้องพัฒนาการเด็กปฐมวัยแล้ว ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาพัฒนาเด็กตามวัย ตลอดจนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันหลายด้านอีกด้วย รวมทั้งสามารถเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม


โดย: ศิริพร IP: 182.93.227.105 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:47:09 น.  

 
ได้ศึกษาเรื่้องพัฒนาการเด็กปฐมวัยแล้ว ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาพัฒนาเด็กตามวัย ตลอดจนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันหลายด้านอีกด้วย รวมทั้งสามารถเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม


โดย: ศิริพร IP: 182.93.227.105 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:47:12 น.  

 
ได้ศึกษาเรื่้องพัฒนาการเด็กปฐมวัยแล้ว ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาพัฒนาเด็กตามวัย ตลอดจนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันหลายด้านอีกด้วย รวมทั้งสามารถเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม


โดย: ศิริพร IP: 182.93.227.105 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:47:17 น.  

 
ได้ศึกษาเรื่้องพัฒนาการเด็กปฐมวัยแล้ว ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาพัฒนาเด็กตามวัย ตลอดจนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันหลายด้านอีกด้วย รวมทั้งสามารถเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม


โดย: ศิริพร IP: 182.93.227.105 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:47:21 น.  

 
ได้ศึกษาเรื่้องพัฒนาการเด็กปฐมวัยแล้ว ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาพัฒนาเด็กตามวัย ตลอดจนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันหลายด้านอีกด้วย รวมทั้งสามารถเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม


โดย: ศิริพร IP: 182.93.227.105 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:47:29 น.  

 
ขอบคุณที่ให้ความรู้


โดย: ศิวธิดา IP: 118.172.78.227 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:08:46 น.  

 
ศึกษาพัฒนาการเด็กในแต่ละวัยของเด็กแล้วเข้าใจพัฒนาการเด็กแต่ละวัยมากยิ่งขึ้นโดย: ยุพืน มาตระกูล IP: 222.123.214.135 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:51:34 น.  

 
ได้ศึกษาแล้ว ทำให้เรียนรู้เรื่องของเด็กและพัฒนาการของเด็กมากขึ้น


โดย: วดี พรมพิสารท์ IP: 10.250.18.101, 203.172.199.250 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:22:10 น.  

 
ได้ศึกษาเรื่้องพัฒนาการเด็กปฐมวัยแล้ว ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาพัฒนาเด็กตามวัย ได้อย่างเหมาะสม


โดย: สุรัชนี ศรีปัญญา IP: 110.49.193.78 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:13:33 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ทำให้เข้าใจพัฒนาการเด็กในระดับต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเด็กตามวัย ตลอดจนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันรวมทั้งสามารถเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม


โดย: สกุลรัตน์ ขุนพิณี IP: 180.180.222.36 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:17:31 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กมากขึ้นค่ะ


โดย: บัวเงิน ทัพซ้าย IP: 119.31.61.144 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:46:06 น.  

 
การพัฒนาเด็กตามขั้นตอนจะมีผลดีต่อเด็กมาก


โดย: ura IP: 125.26.254.176 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:51:56 น.  

 
ขอบคุณที่ให้ความรู้ ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กมากขึ้นค่ะ
โดย ศิริวรรณ รัตนจันทร์ 14/11/2010 เวลา 22.51


โดย: ศิริวรรณ รัตนจันทร์ IP: 125.26.82.191 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:51:49 น.  

 
ได้รับความรู้มากขึ้น นำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น ทำให้ครูต้องใฝ่ศึกษาเรียนรู้ทุกด้านเพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียนได้ตามนโยบายการศึกษาให้ นักเรียนมีคุณธรรม เก่ง ดี มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต


โดย: สุภาพ สุขสำราญ IP: 180.180.60.232 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:19:33 น.  

 
คุณขอบมากค่ะสำหรับความรุ้ที่มอบให้จะนำไปปรับใช้กับพัฒนาการเด็กต่อไป


โดย: กายจนารมณ์ ธาตุวิสัย IP: 10.250.200.220, 203.172.199.250 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:12:37 น.  

 
ได้รับความรู้ในด้านพัฒนาการเด็กและสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มากเลยค่ะ


โดย: วัลยา ปทุมมาศ IP: 182.93.148.84 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:19:48 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กทำให้สามารถนำไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น


โดย: จันลา คินาพิทย์ IP: 124.157.146.104 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:03:18 น.  

 
ได้ศึกษาเรื่้องพัฒนาการเด็กปฐมวัยแล้ว ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาพัฒนาเด็กตามวัย ได้อย่างเหมาะสม
โดย: สมจิตร สวามิภักดิ์ IP: 125.24.86.158 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:03:37 น.  

 
ได้ศึกษาหลักสูตรการพัฒนาปฐมวัย


โดย: นางอมรพร สิงห์ชาญ IP: 125.26.177.17 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:04:58 น.  

 
พัฒนาการเดีกปฐมวัยจะไปได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและผู้ปรารถณาดีดีให้เกิดแก่ตัวเด็ก


โดย: จิตพิทักษ์ มะเลโลหิต IP: 182.93.140.149 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:45:42 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบมากมายเลยค่ะ จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเด็กที่สอนให้มากที่สุด


โดย: นางเพ็ญศรี หัสจันทอง IP: 125.26.245.128 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:46:19 น.  

 
ได้รับความรู้มากคะ สามารถนำไปพัฒนาเด็กได้ตรงตามพัฒนาการทำให้เข้าใจเด็กได้มากขึ้น


โดย: นางวราลี ซุ้นซิ่ม IP: 61.19.67.167 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:09:54 น.  

 
อ่านเรื่องพัฒนาการของเด็ก ในบทเรียนนี้แล้ว ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับเด็กได้


โดย: ธนภัทร์ โลมะวิสัย IP: 182.93.227.105 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:33:22 น.  

 
ขอบคุณมาก ทำให้เรามีความรู้มากยิ่งขึ้นและสามารถนำมาพัฒนาเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยังนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็ก


โดย: นางทัดดาว อันประนิตย์ IP: 119.31.106.232 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:53:53 น.  

 
อ่านแล้วมีประโยชน์มากจะนำไปพัฒนาเพื่อใช้กับการเรียนการสอนให้มากที่สุด


โดย: นางวลัยักษณ์ เดชกุบ IP: 113.53.14.74 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:03:32 น.  

 
ทำให้มีความรู้เรื่องการพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆมากขึ้น
และสามารถนำมาพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพ


โดย: นางวรรณี ไชยภักดี IP: 182.93.142.87 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:53:44 น.  

 
ทำให้มีความรู้เรื่องการพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆมากขึ้น
และสามารถนำมาพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพ


โดย: นางวรรณี ไชยภักดี IP: 182.93.142.87 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:55:51 น.  

 
อ่านแล้วทำได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในวัยต่างๆและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น


โดย: นางจันลา คินาพิทย์ IP: 124.157.146.104 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:39:32 น.  

 
อ่านแล้วตรงกับวัยพัฒนาการของเด็ก 4 ขวบ เพราะสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เด็กวัยนี้เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น อยากสัมผัส ชอบสืบค้น ชอบถามว่า ทำไม มีจินตนาการสูงค่ะ


โดย: นางวันเพ็ญ ศรีเหรา IP: 117.47.36.152 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:39:52 น.  

 
อ่านแล้วตรงกับวัยพัฒนาการของเด็ก 4 ขวบ เพราะสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เด็กวัยนี้เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น อยากสัมผัส ชอบสืบค้น ชอบถามว่า ทำไม มีจินตนาการสูงค่ะ


โดย: นางวันเพ็ญ ศรีเหรา IP: 117.47.36.152 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:42:28 น.  

 
อ่านแล้วเป็นวัยที่เด็กมีการพัฒนาในด้านร่างการ อารมณ์จิตใจสังคม สติปัญญา ชอบสืบค้น อยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง ชอบถามว่าทำไม ชอบท้าทาย เพราะเป็นครูสอนอยู่ชั้นอนุบาล 1 วัย 4 ขวบค่ะ


โดย: นางวันเพ็ญ ศรีเหรา IP: 117.47.36.152 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:51:40 น.  

 
พัฒนาการตามวัยของเด็กอนุบาล ครูจะต้องให้ความสนใจทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและปัญญา


โดย: นางรสริน อินทะนิน IP: 118.172.45.232 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:16:29 น.  

 
อ่านเรื่องพัฒนาการเด็กแล้ว มีความเข้าในพฤติกรรมเด็ก มากขึ้นและจะนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเด็กต่อไป


โดย: นางกำไล เอี่ยมงาม IP: 117.47.40.122 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:37:28 น.  

 
ศึกษาเพฒนาการเด็กปฐมวัยแล้วมีความเข้าใจพัฒนาการเด็กมากยิ่งขึ้น


โดย: นิตย์ รอดชู IP: 117.47.180.3 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:05:50 น.  

 
ได้ศึกษาการพัฒนาการเด็กปฐมวัยจบแล้ว


โดย: นางอมราพร สิงห์ชาญ IP: 125.26.169.26 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:07:34 น.  

 
ได้รู้ว่าพัฒนาการมี6ด้านนะคะ ต่อไปจะสังเกตพัฒนาการของศิษย์เพิ่มอีกค่ะ


โดย: ณัฏฐนิช สะมะจิตร์ IP: 223.205.35.213 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:09:47 น.  

 
พัฒนาการ หมายถึง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะ ( maturity) ของอวัยวะระบบต่างๆ
และตัวบุคคล ทำให้เพิ่ม ความสามารถของระบบและบุคคลให้ทำหน้าที่ต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำสิ่งที่ยากและซับซ้อนยิ่งขึ้นได้
ตลอดจนการเพิ่ม ทักษะใหม่และความสามารถในการปรับตัวในภาวะใหม่ของบุคคลนำไปใช้กับเด็กได้ถ้ารูจักสังเกต


โดย: นางอำภา เวียงเกตุ IP: 223.206.227.127 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:22:16 น.  

 
พัฒนาการเด็กตอนเรียนทำไมมี 4 ด้าน จบปี 43


โดย: พัฒนี นิยมกุล IP: 110.49.193.147 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:26:54 น.  

 
อ่านแล้วทำได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในวัยต่างๆและสามารถนำความ รู้ที่ได้ไปประกอบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ดียิ่ง ขอบคุณค่ะ


โดย: นางศศิธร ตันเจริญ IP: 118.174.121.184 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:34:33 น.  

 
ศึกษาเพฒนาการเด็กปฐมวัยแล้วมีความเข้าใจพัฒนาการเด็กมากยิ่งขึ้น


โดย: ธัญญลักษณ์ มั่นเหมาะ IP: 223.207.133.74 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:01:24 น.  

 
จากการศึกษาพัฒนาการทำให้มีความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมากขึ้น ได้รู้ว่าพัฒนาการเด็กไม่ใช้มีเพียง 4 ด้านที่เราควรพัฒนาแต่มี 6 ด้านโดยเพิมด้านการรับรู้และด้ารการใช้ภาษา และสามารถนำไปพัฒนาเด็กปฐมวัยของตนเองได้ดีมากขึ้น


โดย: อริยาพร มาป้อง IP: 223.207.133.74 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:02:26 น.  

 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นความรู้ที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง


โดย: ยุพิณ จริยเพียรพันธุ์ IP: 118.173.158.242 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:32:07 น.  

 
ดีค่ะ่่่ ศึกษาแล้วสามารถนำมาใช้ได้จริง


โดย: มลิวรรณ์ ภิรมย์ IP: 118.173.42.113 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:33:50 น.  

 
ได้เรียนรู้พัฒนาการของเด๊กเพิ่มขึ้น ได้ทบทวนความรู้เดิมดีมากๆ


โดย: โรจนารัตน์ เทพหนู IP: 110.77.152.58 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:36:24 น.  

 
ให้ความรู้ได้ดีมากค่ะ ครูสามารถนำความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กไปปรับใช้ในห้องเรียนได้


โดย: นางทวี ปิติรัตน์ IP: 125.26.54.119 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:32:12 น.  

 
เข้าใจพัฒนาการเด็กปฐมวัยมากขึ้น และจะนำความรู้ที่ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ


โดย: ขวัญจิต ลาวงศ์เกิด IP: 182.93.157.22 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:53:03 น.  

 
อ่านแล้วดี


โดย: แววตา โภคบุตร IP: 192.168.5.12, 118.174.97.223 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:3:33:47 น.  

 
เป็นความรู้เบื้องต้นที่ดีค่ะ


โดย: สุวนันท์ IP: 182.232.192.168 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:4:25:40 น.  

 
ได้ความรู้เพิ่มขึ้น จากพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน เพิ่มเป็น 6 ด้าน


โดย: อุไรวรรณ กาสีใส IP: 125.26.166.66 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:11:03 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความร้มากขึ้นทำให้เข้าใจเด็กที่มีการพัฒนาการช้าและเข้าใจเด็กมากขึ้นนำความร้ไปจัดประสบการณ์ได้ดียิ่งขึ้น


โดย: นางอุไร ชูจันทร์ IP: 113.53.211.247 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:27:12 น.  

 
yes, I understand thank you.


โดย: นางอุมา IP: 118.173.66.108 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:37:59 น.  

 
ขอขอบคุณค่ะ ที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปี


โดย: ดินันท์นภา ผลภัทร์วีรกูล IP: 182.93.187.33 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:37:08 น.  

 
ได้ทบทวนความรู้เดิมดีมากๆ


โดย: มยุรี IP: 182.93.200.58 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:13:15 น.  

 
ได้เข้าใจพัฒนาการของเด็กอ่อนมากยิ่งขึ้นความรู้ที่ได้จะนำไปใช้กับนักเรียนที่รับผิดชอบและหลานของเรา ว่าพัฒนาการของเด็กจะเป็นไปตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์เดิมบวกประสบการณ์ใหม่เด็กจะเรียนรู้ไดดียิ่งขึ้น


โดย: นางพะเยาว์ กุลพรม IP: 124.157.226.169 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:40:40 น.  

 
ได้ความรู้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ เด็กจะได้รับการพัฒนาการที่ดีขึ้น


โดย: วาสนา ณ หนองโก IP: 182.93.200.58 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:10:11 น.  

 
ได้รับความรู้และเข้าใจพัฒนาการของเด็กขอบคุณค่ะ


โดย: วาสนา ณ หนองโก IP: 182.93.200.58 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:12:08 น.  

 
ได้รับความรู้และสามารถปรับใช้กับการพัฒนาด้านพฤติกรรมเด็กนักเรียนในห้องตามพัฒนาการได้ ขอบคุณค่ะ


โดย: วาสนา ณ หนองโก IP: 182.93.200.58 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:13:05 น.  

 
ได้เข้าใจพัฒนาการด็กมากขึ้นและจะนำความรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการของเด็กให้ดียิ่งขึ้น


โดย: นางอร่ามศรี พิสุทธิวงษ์ IP: 180.180.170.228 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:07:31 น.  

 
ศึกษาแล้วได้รับความรู้มากขึ้นและจะนำความรู้ไปพัฒนาเด็กต่อไป


โดย: ประคองจิต อรรคศรีวร IP: 180.180.170.228 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:44:19 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กมากขึ้น จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเด็กต่อไป


โดย: นางสุมาลี อุดมรัตน์ IP: 182.232.86.201 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:35:58 น.  

 
เข้าใจพัฒนาการเด็กมากยิ่งขึ้น


โดย: อารีย์ บุญฤทธิ์ IP: 125.26.46.3 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:07:21 น.  

 
จากการศึกษาทำให้มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กได้ถูกต้องและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัยเพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข


โดย: ภัทรพร พรมรี IP: 118.172.241.217 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:48:48 น.  

 
ได้ทบทวนความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับครูปฐมวัยเพื่อการนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2546


โดย: ยินดี บุญทอง IP: 111.84.27.112 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:05:00 น.  

 
เป็นการทบทวนความร้เดิมเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ทำให้ทราบมากขึ้นว่านอกจากพัฒนาการเด็กมี 4 ด้านแล้วยังมีพัฒนาการรับร้และภาษาที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันให้กับเด็กอีกด้วย เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย


โดย: มนสิชา กิตติวินิชนันท์ IP: 125.27.173.148 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:01:59 น.  

 
พัฒนาเด็กบางคนไม่เหมาะสมกับวัยยังแยกพฤติกรรมตนเองได้


โดย: นางสมพิศ ไชยเสนา IP: 125.26.229.8 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:25:49 น.  

 
เป็นการทบพทวนความรู้เดิมและได้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนำไปใช้ประโยชน์กับนักเรียน


โดย: กัณทิมา รัญจวน IP: 182.93.229.178 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:03:08 น.  

 
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย เพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ขอขอบคุณค่ะ


โดย: นางสุรินทร์ เขมาปทุมศักดิ์ IP: 182.93.178.7 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:16:54 น.  

 
ได้รับความรู้สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี


โดย: นางมยุเรศ เกษร IP: 125.26.229.81 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:03:10 น.  

 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยเป็นอย่างดี


โดย: มยุรี พรหมรักษา IP: 125.26.206.78 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:00:07 น.  

 
ขอบคุณค่ะั ได้รู้ถึงพัฒนาการของเด็กมากขึ้นค่ะ


โดย: นางสาวนพรัตน์ วิสพัธน์ IP: 182.93.249.30 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:23:36 น.  

 
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย เพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ขอขอบคุณค่ะ


โดย: อริยาพร มาป้อง IP: 223.207.129.124 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:27:17 น.  

 
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย เพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ขอขอบคุณค่ะโดย: พัฒนาการเด็กปฐมวัย IP: 10.251.69.198, 203.172.199.250 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:33:19 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนขอบคุณมากนะคะ


โดย: สุพรรณี ใจบุญ IP: 110.49.204.222 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:16:52 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนขอบคุณมากนะคะ


โดย: สุพรรณี ใจบุญ IP: 110.49.204.222 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:16:56 น.  

 
ขอบคุณมากสำหรับความรู้ดีๆจะนำความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กพัฒนาเด็กต่อไป


โดย: ปวีณา ทิพย์มาบุตร IP: 113.53.96.29 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:28:56 น.  

 
เป็นความรู้ที่ดีมาก ในการที่จะช่วยพัฒนาเด็กให้ดีขั้นและสมารถนำไปใช้ในการเีรียนการสอนได้เป็นอย่างดี


โดย: สุนันทา รุ่งรักษา IP: 117.47.42.204 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:26:50 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง


โดย: จินตนา ป้องวิชัย IP: 223.207.102.228 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:34:42 น.  

 
ได้รับความรู้เรื่องเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้น


โดย: มณฑา เต็งแย้ม IP: 118.172.222.91 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:0:41:06 น.  

 
ให้ความรู้ดีมากคะสำหรับครูปฐมวัยที่ไม่ได้จบปฐมวัย


โดย: อุมาพร สุวิชา IP: 110.49.193.193 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:10:19 น.  

 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยต้องคำนึงถึงบริทบของเด็กด้วยเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการพัฒนาเด็ก


โดย: นางพนอมรักษ์ คล้ำจีน IP: 117.47.72.218 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:00:59 น.  

 
ได้รับความรู้ที่จะนำมาใช้จัดกิิจกรรมให้กับเด็กดีมากครับ


โดย: ไพศาล นครังสุ IP: 10.250.199.12, 203.172.199.250 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:32:43 น.  

 
ได้รับความรู้ในเรื่องพัฒนาการของเด็กได้นำไปใช้ในการพัฒนาเการเด็กในทุกด้านเพื่อแก้ปัญหาได้ถูกต้อง


โดย: เพ็ญดารา ชัยรัตน์ IP: 118.173.200.204 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:17:40 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น ค่ะ


โดย: วิภาภรณ์ เมืองเกิด IP: 118.175.188.174 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:09:58 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มเติม ขอบคุณมากๆ


โดย: Aroonrungsri IP: 223.207.153.183 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:30:48 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่ชัดเจนสามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยได้อยา่งดี


โดย: ศิริทัย ธโนปจัย IP: 125.26.123.93 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:50:50 น.  

 
ได้รับความรู้มากขึ้น ขอบคุณค่ะ


โดย: อุบล แสนสุทธิ์ IP: 182.93.248.17 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:15:27 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างมาก และจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป


โดย: พูลทรัพย์ ชุบขึ้น IP: 182.53.100.230 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:25:49 น.  

 
เข้าใจการพัฒนาของเด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง


โดย: จิตราวดี เสนานิมิต IP: 223.206.132.247 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:40:15 น.  

 
ได้รับความรู้ดีมากเลยค่ะ ได้ทบทวนสิ่งที่เคยรู้มา จะได้นำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนค่ะ


โดย: สุนีรัตน์ เมฆลอย IP: 182.53.85.218 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:55:52 น.  

 
ขอบคุณมากที่ทำให้ได้พัฒนาตนเองในการอ่านทบทวนความรู้เรื่องการพัฒนาการเด็ก เนื่องจากเรียนจบมานานมากคือปี2532 ย้อนดูพัฒนาการตั้งแต่ แรกเกิด - 5 ปี และนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงตนเองในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับอายุของเด็กแต่ละคนที่มีปัญหาในชั้นเรียนค่ะ


โดย: ยุพยงค์ ทิพย์สุขุม IP: 182.53.82.138 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:41:47 น.  

 
เป็นการทบทวนความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กปฐมเพื่อนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยต่อไป


โดย: นางประณีต สุริยงค์ IP: 118.173.211.4 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:25:02 น.  

 
เป็นการทบทวนความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กปฐมเพื่อนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยต่อไป


โดย: นางประณีต สุริยงค์ IP: 118.173.211.4 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:28:15 น.  

 
นำประสบการณ์ไปใช้ได้ค่ะ


โดย: นางแวอามีเน๊าะ กุลคำ IP: 117.47.178.169 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:55:22 น.  

 
เป็นความรู้ที่นำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ต่อไป


โดย: นางแวอามีเน๊าะ กุลคำ IP: 117.47.178.169 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:57:30 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กมากขึ้น


โดย: นางอัญชลี ศรีชัยชนะ IP: 110.49.192.176 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:0:09:21 น.  

 
มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กมากขึ้นจะนำไปจัดกิจกรรมให้เด็กได้ดียิ่งขึ้น


โดย: นางสาวมัทนา วิเศษธร IP: 180.180.45.35 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:4:23:46 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่ม่มากขึ้น


โดย: นฤกมล ไชยเชษฐ์ IP: 61.19.66.161 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:03:13 น.  

 
ให้ความรู้ดีมากคะ


โดย: ยุพาวดี IP: 223.207.187.227 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:53:01 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น


โดย: 3451400635986 IP: 125.26.229.71 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:29:25 น.  

 
ได้แนวทางในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่ครบขั้นตอน สมบูรณ์ ดีมาก ๆ


โดย: อมรรัตน์ IP: 223.205.73.89 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:29:43 น.  

 
หลานชายอายุขวบกว่าแล้ว ไม่ชอบสังคมกับคนื่น กลุ้มค่ะ


โดย: วิบูลย์ บุญธรรม IP: 182.52.180.173 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:50:30 น.  

 
หลานชายอายุขวบกว่าแล้ว ไม่ชอบสังคมกับคนอื่น กลุ้มค่ะ


โดย: วิบูลย์ บุญธรรม IP: 182.52.180.173 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:51:46 น.  

 
ได้รับความรู้มากทีเดียว และสามารถพัฒนาตัวเองในการจัดการเรียนการสอนให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ขอยคุณมากโดย: dada_ts@hotmail.com IP: 118.173.208.151 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:48:03 น.  

 
ได้รับความรู้มากทีเดียว และสามารถพัฒนาตัวเองในการจัดการเรียนการสอนให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ยุพา ทองคงแก้ว IP: 182.93.139.20 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:58:33 น.  

 
ได้เข้าใจเพิ่มเติมขึ้น สามารถนำไปสู่การปรับใช้ในการสอนให้กับเด็ก ๆ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: นางนวลย์พรรณ อินทรวิเศษ IP: 118.173.134.122 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:24:13 น.  

 
มีความรู้มากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


โดย: อาภากร กิติคุณ IP: 110.49.70.121 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:20:43 น.  

 
ได้รับทราบพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเพิ่มเป็น 6 ด้าน จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยตลอดเวลาที่มีโอกาส


โดย: นางอวยพร คะลีล้วน IP: 118.174.115.114 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:22:21 น.  

 
ได้รับความรู้ในการเอาไปปรับใช้กับการเรียนการสอน ขอบคุณค่ะ


โดย: นางจินดาพัฒน์ IP: 182.93.248.17 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:49:11 น.  

 
ได้รู้พัฒนาการเด็กทั้ง 6 ด้านจะได้นำไปใช้ในการเลี้ยงลูกและจัดประสบการณ์กับเด็ก


โดย: รณญา วิเวก IP: 111.84.54.77 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:05:57 น.  

 

ครูผู้สอนปฐมวัยได้เข้าใจพัฒนาการเด็กในแต่ละวัยและจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับเด็กโดย: นางอำนวย โพธิ์เย็น IP: 125.24.37.180 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:11:18 น.  

 
จะนำความรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการของเด็กให้ดียิ่งขึ้นโดย: นางอำนวย โพธิ์เย็น IP: 125.24.37.180 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:14:16 น.  

 
ครูผู้สอนปฐมวัยได้เข้าใจพัฒนาการเด็กในแต่ละวัยและจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับเด็กและจะนำความรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการของเด็กให้ดียิ่งขึ้น


โดย: นางสุกัญญา บูรณากาญจน์ IP: 125.26.59.139 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:49:21 น.  

 
พัฒการเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัยควรเข้าใจขั้นตอนพัฒนาการในแต่ละเด็กช่วงอายุเพื่อนำมาพัฒนาเด็กให้มีความสุข มีความพร้อมทุกด้านโดย: นางวิภาพร สุคนธพงศ์ IP: 182.53.105.49 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:27:25 น.  

 
ดีคะ เป็นการทบทวนความรู้ที่เคยได้เรียนมาด้วย


โดย: เสาวนีย์ สังข์เพชร IP: 118.173.12.183 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:29:47 น.  

 
ดีมากๆๆเลยค่ะเพราะสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้


โดย: เตาะห์ IP: 110.164.26.40 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:54:33 น.  

 
ทำให้เข้าใจพัฒนาการเด็กมากยิ่งขึ้น และจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ต่อไป


โดย: โดยฉวีวรรณ ไชยสิงห์ IP: 125.26.72.246 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:43:23 น.  

 
มีความร้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กมากขึ้นจะนำไปพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นคะ


โดย: อนัญญา นนทะวงษ์ IP: 223.207.9.201 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:52:38 น.  

 
การได้ศึกษาพัฒนาการทั้ง 6 ด้านของเด็กแต่ละวัยทำให้มีความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถนำมาพัฒนนาปรับใช้ในด้านการจัดการเรียนรู้หรือประสบกาณ์ให้กับเด็กในระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น


โดย: ทัศนีย์ วงค์ภักดี IP: 180.180.238.127 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:12:17 น.  

 
อ่านแล้วรักและเข้าใจเด็กมากขึ้น


โดย: ครูแจ IP: 182.52.128.69 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:02:23 น.  

 
ศึกษาเรื่องนี้แล้วรู้ทำให้นึกถึงตอนเลี้ยงลูกเมื่อเขายังเล็กๆ แต่ตอนนี้โตหมดแล้ว


โดย: สำรวย สันติวงศกร IP: 110.49.192.13 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:11:16 น.  

 
เป็นการต่อยอดความรู้เพิ่มขึ้นขอขอบคุณมากๆ


โดย: รจนวรรณ รัตนะ IP: 118.173.206.236 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:55:24 น.  

 
ได้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแต่ละวัยมากๆค่ะ จะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนค่ะ


โดย: นางเพ็ญลักษณ์ บุญมาก IP: 222.123.169.79 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:02:04 น.  

 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย อ่านแล้วได้รับความรู้และเข้าใจเด็กมากขึ้น
จะนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ค่ะ ขอบคุณมาก


โดย: นางสุพรรณวิภา จันทวาลย์ IP: 180.180.129.2 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:12:49 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยมากๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: สุจินดา ธิปัตดี IP: 182.53.125.134 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:24:28 น.  

 
ขอบคุรค่ะ


โดย: นิตยา IP: 182.93.231.7 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:28:45 น.  

 
จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับนักเรียนให้มากที่สุดค่ะ


โดย: นางสาวไกล้รุ่ง เสียงไพเราะ IP: 192.168.1.106, 223.206.244.96 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:06:07 น.  

 
ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย และจะนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการจัดประสบการณ์จริงที่โรงเรียนค่ะ


โดย: นางสาวอาบีด๊ะ ยิ IP: 118.173.209.46 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:58:19 น.  

 
จะนำความรู้ไปใช้กับเด็ก ขอบคุณค่ะ


โดย: นางนันทพร กล้วยหอมทอง IP: 182.52.146.191 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:06:53 น.  

 
ได้ความรู้ไปใช้กับเด็กในโรงเรียนและลูกสาวด้วย ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ


โดย: นิลาภรณ์ ตาคำ IP: 182.93.136.43 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:24:27 น.  

 
การเข้าใจพัฒนาการเด็กช่วยให้จัดประสบการณ์ที่ช่วยพัฒนาส่งเสริมเด็กได้เหมาะสมกับวัย


โดย: อุษณี กำพร้า IP: 223.206.173.89 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:19:58 น.  

 
ศึกษาแล้วได้ทบทวนความรู้ นำไปจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กได้


โดย: เตือนจิตต์ โพธิ์ศรี IP: 182.93.213.42 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:43:04 น.  

 
อ่านแล้วเข้าใจพัฒนาการเด็กปฐมวัยมากขึ้น จะนำไปพัฒนาเด็กต่อไป


โดย: ครูสมศรี IP: 180.180.128.73 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:04:29 น.  

 
ได้ทบทวนความรู้เก่าและได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นขอบคุณมากค่ะ


โดย: อรพิมพ์ ขอบ่มกลาง IP: 182.93.164.17 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:01:05 น.  

 
ด้รู้พัฒนาการเด็กทั้ง 6 ด้านจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับนักเรียนให้มากที่สุดค่ะ


โดย: อารมณ์ รัตนวงค์ IP: 113.53.116.241 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:10:22 น.  

 
ได้เข้าใจถึงพัฒนาการและทราบเกี่ยวกับเด็กทารกเพิ่มขึ้นและจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปสังเกตพฤติกรรมของเด็กในช่วงพัฒนาการขั้นต่างๆในโรงเรียนและนำความรู้ไปเป็นประกอบในการเรียนการสอนต่อไป


โดย: วิภาภรณ์ เมืองเกิด IP: 118.175.188.174 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:36:59 น.  

 
อ่านแล้วเข้าใจพัฒนาการของเด็กมากขึ้นสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี


โดย: อุมา นาคพันธ์ IP: 118.173.66.245 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:10:41 น.  

 
ความรู้ที่ได้นำไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนการสอนได้ดีมากๆ


โดย: ขนิษฐา มินสิน IP: 118.173.66.245 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:15:53 น.  

 
อ่านแล้วสามารถนำความรู้ไปพัฒนาเด็กได้มากขึ้น


โดย: สุปราณี ฤกษ์จำนง IP: 118.173.66.245 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:22:45 น.  

 
รู้และเข้าใจในพัฒนาการของเด็กมากขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: โยธกาญจน์ จูทะรัตน์ IP: 223.206.199.34 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:06:42 น.  

 
มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะ


โดย: อรุณี บุญเกิด IP: 118.174.66.133 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:20:38 น.  

 
อ่านแล้วสามารถนำความรู้ไปพัฒนาเด็กได้มากขึ้น


โดย: สมพร ชาบัวน้อย IP: 125.26.65.36 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:44:31 น.  

 
มาเคาะสนิมเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ่านแล้วเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น ขอบคุณที่ทำเรื่องเข้าใจยาก ให้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายขึ้น


โดย: มาลัย มูลธิยะ IP: 125.26.142.194 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:46:08 น.  

 
ดีมากเลยครับ ได้ทบทวนความรู้ เข้าใจมากชึ้นด้วย


โดย: สมใจ สืบชนะ IP: 118.173.233.109 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:50:58 น.  

 
เป็นเกร็ดความรู้ที่ดีมาก ๆค่ะ


โดย: วราภรณ์ สวนกูล IP: 223.24.74.178 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:14:51 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ อ่านแล้วได้ความรู้และมีความเข้าใจมากขึ้นค่ะ


โดย: นางภัทรพร หิรัญวรณ์ IP: 125.26.224.239 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:21:35 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ อ่านแล้วได้ความรู้และมีความเข้าใจมากขึ้นค่ะ


โดย: นางภัทรพร หิรัญวรณ์ IP: 125.26.224.239 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:22:10 น.  

 
เป็นประโยชน์สำหรับครูปฐมวัย


โดย: นางภัทรพร หิรัญวรณ์ IP: 125.26.224.239 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:26:18 น.  

 
เด็กอายุ 1-5 ปี อาจติดสิ่งของบางอย่าง เช่น ผ้าห่ม ตุ๊กตา
เด็กจะนำสิ่งของเหล่านี้ติดตัวไปด้วยทุกแห่ง หรือเข้านอน ด้วยการนำมาอุ้ม
กอด และถือไว้ ใช้สำหรับปลอบใจ ทำให้รู้นึกมั่นใจและสบายใจ
โดยเฉพาะเวลาที่ต้องห่างจากแม่ เวลาไม่สบายหรือ เวลาเข้านอน
เพื่อทดแทนความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน
และเด็กก็เริ่มไปมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น สิ่งของเหล่านี้เรียกว่า
Trasitional – object
นึกถึงลูกสาว ตอนเขาเป็นเด็กเล็กๆ ติดผ้าขนผืนเล็กมากถึงขนาดไม่ได้จับผ้าจะไม่ดื่นมเลย ถึงตอนนี้แสดงว่าลูกมีปัญหาหรือเปล่านะ ( รักลูก )


โดย: เมตตา พันธุ์เกตุ IP: 223.204.200.113 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:10:40 น.  

 
ได้ความรู้และมีประโยชน์ดีมาก


โดย: สุภาวดี ทวีบุตร IP: 118.172.15.134 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:56:20 น.  

 
เข้าเรียนในรอบที่ 2มีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กมีความเข้าใจเด็กวัยนี้มากขึ้นขอขอบคุณค่ะ


โดย: ทิพย์เมธาพร รุจิกรพิรพัฒน์ IP: 125.27.114.97 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:36:19 น.  

 
ได้ความรู้และสามารถปรับใช้กับเด็กได้มากคะ


โดย: อรพรรณ โคสัย IP: 61.19.66.127 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:39:34 น.  

 
ได้รับความร้เกี่ยวกับพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยมากๆค่ะ


โดย: ศศิวิมล ทะปัญญา IP: 110.164.229.10 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:38:19 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้นี้นะคะ


โดย: วิมล ยืนคำพะเนาว์ IP: 125.26.88.60 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:21:04 น.  

 
ได้รับความร้เกี่ยวกับพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยมากๆค่ะ


โดย: ทองขันธ์ ทองจำปา IP: 113.53.107.121 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:09:05 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการเด็กมากขึ้นค่ะโดย: นำค้าง ตุงคะศิริ IP: 180.180.113.172 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:4:48:13 น.  

 

ได้รับความร้เกี่ยวกับพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยมากๆค่ะโดย: อำพร อินทรสุข IP: 180.180.113.172 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:4:50:10 น.  

 
เข้าใจพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ดีขึ้น เป็นประโยชน์ต่อคุณครูอนุบาลที่จะนำความรู้นี้ไปพัฒนาเด็ก


โดย: ทิพวรรณ โคตรวงษ์ IP: 110.49.204.221 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:36:14 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเยอะเลย


โดย: นางพนมพร สรสิทธิ์ IP: 182.93.169.166 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:45:42 น.  

 
อ่านแล้วทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก


โดย: สายฝน ธิปัน IP: 10.250.239.253, 203.172.199.250 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:44:47 น.  

 
ได้เรียนรู้เข้าใจเด็กปฐมวัยมากขึ้น และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด


โดย: นางเกษรา หนักแน่น IP: 182.93.231.6 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:46:51 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเยอะเลย


โดย: นางพนมพร สรสิทธิ์ IP: 182.93.169.166 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:07:27 น.  

 
อ่านแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริง


โดย: ปริชาติ เอียดมาก IP: 182.52.215.77 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:17:31 น.  

 
ได้อ่านแล้วทำให้มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนำไปใช้ในชีวิตจริงได้


โดย: จันทศร หาริกัน IP: 113.53.95.140 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:12:34 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้และเข้าใจเด็กวัยนี้มากขึ้น


โดย: เครือวัลย์ น้อยท่าช้าง IP: 180.180.54.125 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:28:45 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้และเข้าใจเด็กวัยนี้มากขึ้น


โดย: เครือวัลย์ น้อยท่าช้าง IP: 180.180.54.125 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:31:38 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้และเข้าใจเด็กวัยนี้มากขึ้น


โดย: เครือวัลย์ น้อยท่าช้าง IP: 180.180.54.125 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:33:25 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้เพิ่มนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน


โดย: ลัดดา พุ่มมะปราง IP: 125.26.63.136 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:34:51 น.  

 
เรียนแล้ว


โดย: มยุรี โพธิหัง IP: 118.172.241.73 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:2:08:35 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้และเข้าใจเด็กวัยนี้มากขึ้นโดย: ชบาไพร จันทะคูณ IP: 118.172.139.46 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:4:51:57 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้และเข้าใจเด็กวัยนี้มากขึ้น ขอบคุณมากค่ะ


โดย: นางยุพา เขียวพรม IP: 125.26.183.233 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:43:12 น.  

 
อ่านแล้วสามารถนำความรู้ไปพัฒนาเด็กได้มากขึ้นค่ะ


โดย: นางยุพา เขียวพรม IP: 125.26.183.233 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:54:28 น.  

 
ได้รับความรู้และมีประโยชน์ต่อผู้ปกครอง ครูอนุบาลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการพัฒนาเด็ก


โดย: พิมลรัช เกงขุนทด IP: 110.49.193.135 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:57:46 น.  

 
เข้ามาเรียนหลายครั้งยังหาขอสอบก่อนเรียนไม่พบเลย
ถามวิทยากรก็บอกเหมือนกัน ขณะนี้ก็ยังไม่ได้ทำข้อ
สอบก่อนเรียน ปัญหาที่ห้องเรียน เด็กผู้ชายคนหนึ่ง
อายุ ๕ ขวบ จะเป็นคนกร้าวร้าว รังแกเพื่อนทุกวันและเพื่อนทุกคนจะถูกรังแกหมด วิธีแก้ไขมาตลอด ให้เป็นหัวหน้า ใช้ให้ทำงานช่วยครู ช่วยเพือน เพื่อนก็จะรัก และกลัว ครูก็พูดกับผู้ปกครองช่วยแก้ไข ผู้ปกครองบอกว่าที่บ้านเป็นลูกคนเดียวทุกคนเอาใจเด็กคนนี้มาก
ต้องการอะไรไม่เคยขัดใจ ครูบอกต้องช่วยกันทั้งที่บ้าน
เด็กจะได้อ่อนโยนมากกว่านี้ จนกระทั้งวันหนึ่ง ก่อเหุต
อีก เรียกผู้ปกครองที่เป็นตำรวจมารับลูกในห้องนั้นพอดี
ขู่บอกไม่ต้องกลับบ้านจะพาไปเข้าคุกเพราะรังแกเพื่อนบ่อย ๆ ผลว่ากลัว สักระยะเดียวประมาณ ๒ - ๓ วัน
รังแกเพือนเหมือนเดิม ครูนำมาอบรมและคาดโทษให้ผู้ปกครองย้ายไปเรียนที่อื่น 2088


โดย: ขวัญตา จ้อยนุแสง IP: 110.49.193.150 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:08:25 น.  

 
เช้าใจเกียวกับการพัฒนาเด็กมากขึ้น


โดย: ศิริลักษณ์ ทรงศรี IP: 110.49.65.23 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:35:23 น.  

 
ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กช่วยครูปฐมวัยที่พึ่งได้มาสัมผัสอย่างดิฉันได้มากทีเดียวค่ะ


โดย: สุภาวดี ตรีเหรา IP: 125.26.113.81 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:23:33 น.  

 
มีประโยชน์ดีมากค่ะ จะได้นำความรู้มาใช้พัฒนาเด็กต่อไปค่ะ


โดย: นางพาขวัญ ชาพรมมี IP: 182.93.210.31 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:16:08 น.  

 
พัฒนาการเด็กเป็นเรื่องที่ดีศึกษาแล้วทำให้ได้รู้และเข้าใจเด็กปฐมวัยได้ดียิ่งขึ้น


โดย: มนัสนันท์ ทองทิพย์ IP: 110.49.7.6 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:17:26 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ


โดย: เทพรัตน์ ชัยบุญมา IP: 110.49.204.46 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:26:27 น.  

 
มีประโยชนืมากค่ะ จะนำไปใช้กับเด็กในความรับผิดชอบ


โดย: วิลาภ มีเหม็ง IP: 125.27.127.66 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:17:22 น.  

 
จากการศึกษาพัฒนาการเด็ก ได้นำไปปรับใช้ในชั้นเรียนโดยมีเด็กหญิงคนหนึ่งจะงอแงชอบเอาแต่ใจตนเอง ถ้าไม่ถูกใจแกก็จะไม่ร่วมกิจกรรม หลังจากศึกษาพัฒนาการและหลักสูตรและการเลี้ยงลูก ได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก และตอนนี้เด็กก็จะร่วมกิจกรรมด้วยดี และทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดีและเด็กก็มีความสุขในการร่วมกิจกรรมต้องขอขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: จันทนา วงศ์ทิพากร IP: 182.53.110.120 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:35:40 น.  

 
เป็นโครงการที่ดีทำให้ครูตื่นตัวในเรื่องการใช้เทคโนโลยี และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลเด็กปฐมวัยในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี


โดย: สุมินตรา เสริฐวิชา IP: 182.93.134.138 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:04:30 น.  

 
ได้ทบทวนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทำให้เข้าใจเด็กปฐมวัยมากขึ้น


โดย: นางอารีย์ เลิศวิกรานต์ IP: 182.52.144.24 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:20:54 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้สามารถนำไปพัฒนาเด็กได้มากขึ้น


โดย: นางเยาวภา มีวงษ์ IP: 110.49.58.121 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:59:50 น.  

 
เป็นความรู้ที่ดี และจะนำความรู้ไปพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้


โดย: นางวัชรีวรรณ ชัยกิติศักดิ์ IP: 125.26.7.91 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:18:07 น.  

 
มีประโยชน์มากจะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยถึงแม้จะรับผิดชอบดูแลเด็กที่มีวัยแตกต่างกันบอกตัวเองมาตลอดว่าต้องทำให้ได้


โดย: นิรามัย อินเมืองคำ IP: 182.52.37.223 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:42:51 น.  

 
มีประโยชน์มากมาย


โดย: ภัทราพร IP: 180.180.12.238 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:02:06 น.  

 
มีประโยชน์มากมาย


โดย: ภัทราพร IP: 180.180.12.238 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:02:24 น.  

 
ได้อ่านแล้วมีประโยชน์อย่างมาก สามารถนำไปปรับใช้กับเด็กนักเรียนและลูกได้


โดย: พรศิริ พรหมเกิด IP: 110.164.157.216 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:15:48 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มเติม จะนำไปปรับใช้กับเด็กค่ะ


โดย: ยุพิน เสนพนัสสัก IP: 182.52.137.51 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:34:16 น.  

 
จะนำความรู้ไปปรับใช้กับเด็กนักเรียน และถ่ายทอดให้ผู้อื่นให้มีความเข้าใจพัฒนาการเด็กดียิ่งขึ้นค่ะ


โดย: สังวาลย์ ายุพัน IP: 182.52.137.51 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:43:35 น.  

 
ได้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก คิดว่ามีประโยชน์มากสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย ทำให้เข้าใจเด็กมากขึ้น นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับบุตรหลานได้ด้วย


โดย: นางเพ็ญลักษณ์ บุญมาก IP: 223.206.169.231 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:39:48 น.  

 
จะนำความรู้ที่ได้ทั้งหมดไปจัดการเรียนการสอนต่อไปค่ะ


โดย: โสภา สีทา IP: 61.7.168.132 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:38:49 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเพิ่มมากขึ้นจะนำไปใช้ในเรื่องการจัดประสบการณ์ทั้ง 4 ด้าน ให้กับเด็กให้มากที่สุด


โดย: นางเพลินใจ ช่วยบำรุง IP: 118.173.216.74 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:04:09 น.  

 
เด็กชอบถามว่าทำไม บางทีก็ทำให้ครูปวดหัวเหมือนกัน


โดย: พนิดา ปัดชา IP: 223.206.19.200 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:00:43 น.  

 
ทำให้เข้าใจพัฒนาการของเด็กมากขึ้นและนำไปเป็นแนวทางในการดูแลพัฒนาเด็กได้ดี


โดย: เสาวรี สายยศ IP: 1.46.253.206 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:57:27 น.  

 
ได้รับความรู้จากการอ่านมากขึ้น เป็นการทบทวนท่ีดีมากค่ะ


โดย: กฤษณา ธาราศักดิ์ IP: 110.49.41.33 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:59:40 น.  

 
ได้รับความรู้จากการอ่านและจะนำไปพัฒนาเด็กต่อไปค่ะ


โดย: พรสุภัค เชื้ออุ่น IP: 113.53.113.69 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:01:44 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้มาก จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเด็กปฐมวัยในโรงเรียนคะ


โดย: ครูน้อย IP: 118.172.229.187 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:49:52 น.  

 
ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและจะมุ่งมั่นในการทำงานต่อไป


โดย: นิรามัย อินเมืองคำ IP: 118.172.116.41 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:57:17 น.  

 
ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาเด็ก


โดย: นิรามัย อินเมืองคำ IP: 118.172.116.41 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:58:57 น.  

 
ได้ความรู้เยอะมากค่ะ ต้องนำไปกับเด็กที่โรงเรียน เพื่อทำให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้าน


โดย: นางพรรณวรรณ แก้วมาก IP: 192.168.100.9, 110.164.19.58 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:10:48 น.  

 
ทำให้ทราบว่าพัฒนาการของเด็กมีท้งหมด 6 ด้าน ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ของครูปฐมวัย ขอขอบคุณมาก ๆ ค่ะ


โดย: รุจิรัตน์ หนูหล่า IP: 110.49.205.205 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:57:08 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ความรู้ที่เป็นประโยชน์จะไปต่อยอดต่อไป


โดย: ดารณี IP: 125.26.102.42 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:46:19 น.  

 
ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ มีประโยชน์มากค่ะ


โดย: จิราพร IP: 113.53.30.140 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:58:23 น.  

 
ทำให้ทราบว่าพัฒนาการของเด็กมีท้งหมด 6 ด้าน ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ของครูปฐมวัย ขอขอบคุณมาก ๆ ค่ะโดย: นางระวีวรรณ ศุภษร โรงเรียนบ้านโพนเมือง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 0812642706 IP: 125.26.129.13 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:12:04 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ความรู้ที่เป็นประโยชน์จะไปต่อยอดต่อไปโดย: นางจีระนันท์ ทวีท้าวโรงเรียนบ้านโพนเมือง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี IP: 125.26.129.13 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:15:22 น.  

 
ได้รับความรู้ดีมากค่ะและสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กได้อย่างยิ่งค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: ธัญญารัตน์ IP: 222.123.217.193 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:49:35 น.  

 
เข้าใจพัฒนาเด็กมากขึ้นค่ะ


โดย: สุภาพร IP: 125.26.79.59 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:40:28 น.  

 
หลังจากที่ได้เข้ามาศึกษาพัฒนาการเด็กแล้ว ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม เข้าใจในพัฒนาการของเด็กวัยนี้ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ภัทรพร พรมรี IP: 113.53.223.222 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:18:39 น.  

 
ได้เข้ามาศึกษาพัฒนาการเด็กแล้ว ได้ความรู้เพิ่มขึ้น


โดย: สายใจ ภูสีเขียว IP: 203.172.248.20 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:41:45 น.  

 
"ได้เข้ามาศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากค่ะ


โดย: นางมุกดา มีชัย IP: 203.172.248.20 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:43:13 น.  

 
ได้เข้ามาศึกษาการออกแบบปฏิสัมพันธ์ เข้าใจพัฒนาเด็กมากขึ้นค่ะโดย: นางมุกดา มีชัย IP: 203.172.248.20 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:49:18 น.  

 
การเลี้ยงดูที่เหมาะสมจะทำให้เด็กพัฒนาไปได้ดี ในขณะเดียวกันสังคมก็จะคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กในแต่ละวัย การที่ได้รู้และเข้าใจพัฒนาการเด็กทำให้สามารถพัฒนาเด็กได้ถูกทางและเหมาะสมกับวัยทำให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ


โดย: ภัทรพร พรมรี IP: 118.172.245.46 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:06:59 น.  

 
ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญและพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย


โดย: จันทรเพ็ญ มะลัย IP: 110.49.205.19 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:19:30 น.  

 
ได้เรียนรู้การพัฒนาการของเด็ก ทำให้เข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาเด็กให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น


โดย: ประสิทธิ์ อุปนันท์ IP: 113.53.97.194 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:36:42 น.  

 
ได้รับความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กมากขึ้นจะนำไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กให้เหมาะสมกับวัยของเด็กแต่ละคน


โดย: นางนงนุช บุญที IP: 182.232.143.62 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:42:14 น.  

 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้เรื่อง พัฒนาการเด็ก มากยิ่งขึ้นแล้วจะนำไปศึกษา และ พัฒนา เด็กที่โรงเรียน


โดย: นางวิรินดา นุดตะเคียน IP: 182.93.179.62 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:21:13 น.  

 
หลังจากที่ได้ศึกษาแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก คิดว่ามีประโยชน์มากสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย ทำให้เข้าใจเด็กมากขึ้น นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับบุตรหลานได้ด้วย


โดย: นางเกษร กาพย์ไชย IP: 118.172.97.214 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:36:09 น.  

 
ได้รู้และเข้าใจพัฒนาการเด็กทำให้สามารถพัฒนาเด็กได้ถูกทางและเหมาะสมกับวัย


โดย: นางกลีบผกา ภูกองชนะ IP: 125.26.238.21 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:40:15 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ความรู้ที่เป็นประโยชน์จะไปต่อยอดต่อไป


โดย: จิราพร จุลละศร IP: 125.26.73.54 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:59:10 น.  

 
พัฒนาการเด็กจะเป็นไปด้วยดีก็เพราะการเลี้ยงดูที่เหมาะสม


โดย: นางหทัยชนก วิสัย IP: 118.172.233.7 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:48:45 น.  

 
เมื่อทราบพัฒนาการเ็ด็กจะทำให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมได้เหมาะสมตามวัย


โดย: ยุพิณ จริยเพียรพันธุ์ IP: 118.174.62.89 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:57:56 น.  

 
เป็นสิ่งที่ควรรู้สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก


โดย: กฤติมา ธนทัศกิตติ IP: 223.205.172.165 วันที่: 3 ธันวาคม 2553 เวลา:19:44:28 น.  

 
ได้ทบทวนความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก และจะได้นำไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กให้เหมาะสมกับวัยของเด็กแต่ละคนเพราะเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการไม่เหมือนกัน


โดย: สายสุณี ธงไธสงค์ IP: 110.49.18.113 วันที่: 7 ธันวาคม 2553 เวลา:22:18:20 น.  

 
การทำงานอย่างตั้งใจที่สุดแล้วก็อาจมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง เมื่อมีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มขึ้นทำให้เราทำงานมีข้อบกพร่องน้อยลง หรืออาจไม่มีเลย
ขอบคุณที่ให้โอกาสใด้ศึกษาวิชาที่เราต้องใช้ประโยชน์ในการทำงานจริง
ครูเพียงใจ รร.บ้านศาลเจ้าพ่อ


โดย: นางเพียงใจ ทรัพย์เจริญ IP: 223.207.39.242 วันที่: 8 ธันวาคม 2553 เวลา:8:31:51 น.  

 
ระบบ e-training ดีมาก ทำให้ครูได้ทบทวนความรู้ได้ตรงกับระดับชั้นที่สอน และจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัยและมีความเข้าใจเด็กแต่ละคนที่มีพฤติกรรมแตกต่างกัน ดิฉันพึ่งเข้าระบบได้เมื่อปิดระบบไปแล้วที่จริงสมัครได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะ แต่ไม่เป็นไรขอโอกาสอีกครั้งนะคะ คงมีครูอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้เรียน


โดย: นางสมหมาย ราคาพงษ์ IP: 125.26.218.101 วันที่: 9 ธันวาคม 2553 เวลา:20:17:53 น.  

 
ระบบ e-trainingเข้ายากมากแต่เข้าแล้วได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยโดยเฉพาะเด็กวัย 3-5 ปี เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กมากขึ้น จะนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์กับเด็กในวัยนี้มากขึ้นต่อไป สังเกตพฤติกรรมและเข้าใจเด็กวัยนี้มากขึ้น


โดย: ธนวินท์ IP: 118.172.89.188 วันที่: 10 ธันวาคม 2553 เวลา:12:32:42 น.  

 
ได้อ่านความคิดเห็นของคณะครูแล้ว แหม แต่ละท่านมีความเป็นครูเต็มเปี่ยมเลย ขอแสดงความยินดีกับเด็กไทยที่มีครูปฐมวัยน่ารักทุกท่านเลย


โดย: สุริยาพร รัชนิพนธ์ IP: 223.205.72.45 วันที่: 11 ธันวาคม 2553 เวลา:20:44:23 น.  

 
มีความเข้าใจมากขึ้น


โดย: วิจิตรา บุญคง IP: 110.49.193.140 วันที่: 19 ธันวาคม 2553 เวลา:14:45:48 น.  

 
หลังจากศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงอายุ แต่ละวัยแล้ว ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตรสถานศึกษาเดิม จะนำไปปรับใช้ในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กให้บรรลุคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร


โดย: อัจฉโรบล โยทัยเที่ยง IP: 182.93.194.110 วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:12:14:47 น.  

 
ได้อ่านข้อความฉบับนี้แล้วทำให้รู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กได้ดีขึ้น เป็นข้อความที่ดีมาก


โดย: นางมาลี ยิ้มมงคล IP: 103.1.166.33 วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:22:14:55 น.  

 
อยากให้เนื้อหาสาระลงลึกแยกพัฒนาการโดยละเอียดเพราะจะได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็ก


โดย: อัจฉราภรณ์ กนกเมธากุล IP: 118.172.222.123 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:00:12 น.  

 
หลังจากที่ได้ศึกษาแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก คิดว่ามีประโยชน์มากสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย ทำให้ครูผู้สอนเข้าใจเด็กมากขึ้น นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับลูกชายที่บ้านได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ


โดย: สุพัตรา สร้างนานอก IP: 125.26.186.179 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:07:32 น.  

 
ได้ศึกษาดูแล้วเป็นการได้รับความรู้เพิ่มเติมทำให้เข้าใจในการพัฒนาการของเด็กวัยนี้มากค่ะ


โดย: วงเดือน นิสยันต์ IP: 113.53.114.11 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:19:51 น.  

 
ได้ศึกษาเรื่องพัฒนาการของเด็กแล้ว ทำให้เราทราบพัฒนาการและธรรมชาติของเด็กแต่ละช่วงวัยได้ดีขึ้น


โดย: ปัทมา มีเอี่ยม IP: 101.51.159.229 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:39:52 น.  

 
สอมมา 30 ปี พอได้ศึกษาจึงพอเข้าใจว่าหลักการที่ผู้รู้เป็นจริงทุกประการ


โดย: นิพภาวัลย์ ป้อมไชยา IP: 182.52.141.163 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:40:17 น.  

 
ได้อ่านข้อความฉบับนี้แล้วทำให้รู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กได้ดีขึ้น เป็นข้อความที่ดีมาก


โดย: มาลี ยิ้มมงคล IP: 182.93.141.53 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:54:52 น.  

 
เป็นความรู้ที่เหมาะกับครูปฐมวัยและพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นอย่างดี


โดย: นางโสภา สีทา IP: 119.42.105.186 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:17:43:14 น.  

 
ดิฉันกำลังศึกษาพัฒนาการของเด็กๆ


โดย: นางดวงจันทร์ ขันเงิน IP: 182.93.177.201 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:18:59 น.  

 
- ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
-ทำให้ได้ทบทวนความรู้เดิมที่เราอาจลืมไปบ้าง และบางสิ่งเราคิดว่าไม่สำคัญแต่เมื่อได้มาศึกษาก็เป็นการกระตุ้นเตือน ต่อการที่เราจะจัดกการเรียนรู้อย่างไร
-ในการจัดการเรียนรู้สำหรับวัยที่ต้องการทั้งทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ท้าทายต่อการเรียนรู้ความอยากรู้อยากเห็น
ความก้าวหน้าต่อระบบการพัฒนาเซล์สมองนับสิ่งที่สำคัญ
แต่สิ่งที่สำคัญ การเรียนรู้ของผู้ปกครองก็เป็นเรื่องสำคัญต่อการเรียนรู้ของ เด็กๆที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
ขอขอบคุณในสิ่งดีๆที่ได้ส่งเสริมให้กับครูปฐมวัย


โดย: ชุติมา โคตรสาขา IP: 182.53.38.69 วันที่: 25 มีนาคม 2555 เวลา:20:36:18 น.  

 
ได้ศึกาษาแล้ว การดูแลเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 6 ด้านเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถมาก และมีความรู้สึกอยากทำให้สำเร็จ


โดย: นืรามัย อินเมืองคำ IP: 180.180.52.78 วันที่: 19 เมษายน 2555 เวลา:13:05:18 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเพิ่มเติมค่ะ


โดย: กฤษณา IP: 113.53.141.15 วันที่: 20 เมษายน 2555 เวลา:13:48:07 น.  

 
ได้ทบทวนความรู้ เรื่องพัฒนาการของเด็กมากขึ้น พัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย เพื่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้เหมาะสมตามวัย และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กมากที่สุด โดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วย


โดย: lสุรีรัตน์ กิจหวัง IP: 182.52.198.145 วันที่: 21 เมษายน 2555 เวลา:16:26:06 น.  

 
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเพิ่มขึ้นและชัดเจนขึ้นค่ะ


โดย: วารุณี เจือจันทร์ IP: 125.26.86.7 วันที่: 23 เมษายน 2555 เวลา:5:45:17 น.  

 
พัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งสำคัญที่ครูปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญเพื่อนำไปใช้พัฒนาเด็กได้ตรงกับพัฒนาการ


โดย: มณฑาทิพย์ พรามณีโชติ IP: 118.173.151.136 วันที่: 23 เมษายน 2555 เวลา:10:55:09 น.  

 
พื้ใช้สีส้ม ทำให้ดูเครียดๆ อากาศร้อนๆอย่างงี้ควรใช้สีที่เย็นตานะคะ
เราชาวครูปฐมวัยส่วนใหญ่จะเข้าใจเด็กได้ดี โดยสำนึกของความที่เราทั้งหลายรักเด็กเป็นทุนอยู่แล้ว ซึ่งครูอื่นๆ เขาส่ายหน้าเวลาให้สอนแทน...............................


โดย: ภัทราพร พวงมณี IP: 125.26.218.56 วันที่: 23 เมษายน 2555 เวลา:17:19:38 น.  

 
พัฒนาการของเด็กในปัจจุบันค่อนข้างเรียนรู้ได้เร็ว อาจเป็นเพราะมีสื่อหลายทาง หรือพ่อแม่ ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและให้ความสำคัญตั้งแต่อยู่ในท้อง


โดย: รัตดา บริสุทธิ์ธรรม IP: 182.93.180.26 วันที่: 24 เมษายน 2555 เวลา:9:56:27 น.  

 
พัฒนาการทุกอย่างของเด็กปฐมวัย ครูควรรับรู้ เพื่อเป้นการต่อยอดการดูแลเด็กจากคุณพ่อคุณแม่ การทีครูเข้าใจในพัฒนาของเด็ก จะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพและตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้


โดย: วิลาวัณย์ กฤษณสุวรรณ IP: 180.180.154.191 วันที่: 24 เมษายน 2555 เวลา:21:23:47 น.  

 
เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากคะ่ อยากให้ผู้ปกครองทุกคนได้อ่าน
เพื่อประโยชน์ของลูกหลานให้ได้รับการพัฒนาที่ถูกต้อง


โดย: เกษร วิลัยศร IP: 1.2.212.95 วันที่: 25 เมษายน 2555 เวลา:13:04:18 น.  

 
เมื่อเรียนบทเรียนแล้วจะทำแบบทดสอบได้ที่ไหนอย่างไรค่ะ เพราะสมัครอบรมยูทีคิวครั้งแรก


โดย: รังสิมัณตุ์ IP: 182.52.138.10 วันที่: 25 เมษายน 2555 เวลา:19:25:25 น.  

 
อ่านแล้วมีความรู้ดีมากคะ ขอบคุณคะ


โดย: กัญจนพร IP: 180.180.18.210 วันที่: 25 เมษายน 2555 เวลา:21:49:10 น.  

 
ทำให้เข้าใจธรรมชาติของเด็กมากขึ้นกว่าเดิม อยากให้ครูและผู้ปกครองเด็ก ทุกท่านได้อ่าน


โดย: วราภรณ์ IP: 1.1.197.204 วันที่: 28 เมษายน 2555 เวลา:10:07:09 น.  

 
เป็นความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆอีกค่ะ


โดย: พิศมัย รักชาติ IP: 110.49.242.34 วันที่: 30 เมษายน 2555 เวลา:7:57:23 น.  

 
พัฒนาการของเด็กในวัยนี้เรียนรู้ได้เร็ว ถ้าผู้ปกครอง ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กจะช่วยพัฒนาเด็กได้ดีขึ้น ควรส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กครบทุกด้าน


โดย: รัตน์ติกา สุวะโสภา IP: 61.19.66.20 วันที่: 1 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:35:15 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ทำให้เข้าใจธรรมชาติเด็กมากขึ้นกว่าเดิม เพราะพัฒนาการของเด็กในสมัยนี้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น อาจเป็นเพราะมีสื่อที่หลากหลาย


โดย: อาภรณ์ ขีรัมย์ IP: 223.206.121.174 วันที่: 4 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:00:40 น.  

 
ได้รับรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง และจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


โดย: อรุณี IP: 223.207.149.228 วันที่: 5 พฤษภาคม 2555 เวลา:12:31:56 น.  

 
พัฒนาการเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรร่วมมือกันส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดการศึกษาให้กับเด็กๆ


โดย: ปราณี พานิช IP: 125.27.114.127 วันที่: 5 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:19:54 น.  

 
ได้รู้และเข้าใจถึงพัฒนาการของเด็กมากขึ้น


โดย: ญาณัท IP: 110.49.226.168 วันที่: 5 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:39:05 น.  

 
อ่านแล้วมีประโยชน์มากคะ่


โดย: มาริสา แน่นอุดร IP: 1.4.143.98 วันที่: 6 พฤษภาคม 2555 เวลา:8:03:29 น.  

 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย เพื่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้เหมาะสมตามวัย และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กมากที่สุด โดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วย


โดย: ออมสิน IP: 1.1.221.247 วันที่: 7 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:07:17 น.  

 
พัฒนาการเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรร่วมมือกันส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดการศึกษาให้กับเด็กๆ


โดย: ราตรี IP: 118.173.17.137 วันที่: 7 พฤษภาคม 2555 เวลา:19:57:54 น.  

 
พัฒนาการของเด็กในวัยนี้เรียนรู้ได้เร็ว ถ้าผู้ปกครอง ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กจะช่วยพัฒนาเด็กได้ดีขึ้น ควรส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กครบทุกด้าน


โดย: ราตรี IP: 118.173.17.137 วันที่: 7 พฤษภาคม 2555 เวลา:19:59:35 น.  

 
เพิ่มความรู้และเข้าใจในการพัฒนาของเด็กแต่ละช่วงเวลาได้ดียิ่งขึ้น และพร้อมส่งเสริมสิ่งที่เด็กต้องการเพิ่มขึ้นให้ถูกต้องทุกด้าน


โดย: อุษณีย์ภร IP: 49.230.71.149 วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:22:20 น.  

 
ครูปฐมวัยควรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการของเด็ก จึงจะสามารถเลี้ยงดูและดูแลเด็กให้มีคุณภาพได้


โดย: พงษ์ลดา นะรา IP: 125.26.3.77 วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:14:40:26 น.  

 
การรู้ถึงพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยนั้นสามารถจัดประสบการณืให้เหมาะสมกับวัยของเด็กได้ง่ายขึ้น


โดย: ลักขณา ทิมจรัส IP: 118.172.156.49 วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:18:41:14 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแรกเกิดในแต่ละช่วงของการพัฒนาการของเด็กว่าในแต่ละช่วงเด้กพัฒนาการอย่างไรและเราจะต้องคอยช่วยเหลืออย่างไรให้เด็กได้มีการพัฒนาที่ดีและเจริญอย่างมีคุณภาพเ


โดย: บังอร แผนพรหม IP: 125.26.175.230 วันที่: 10 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:50:17 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยมากขึ้น นำไปจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยได้


โดย: กชกร พาป้อ IP: 10.250.11.83, 203.172.199.250 วันที่: 11 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:51:57 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้และจะนำไปปรับใช้กับเด็ก


โดย: มนัสนันท์ ทองทิพย์ IP: 10.0.106.117, 101.109.243.19 วันที่: 12 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:54:25 น.  

 
ถ้าเข้าใจพัฒนาการของเด็ก ครูก็สามารถนำมาจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับวัย และยังทำให้เด็กพัฒนาการทั้ง 4 ด้านไปพร้อมๆกัน


โดย: นางลักษณาวดี มูลโพธิ์ IP: 1.1.158.121 วันที่: 15 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:45:53 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้เป็นการทบทวนความรู้เดิม


โดย: ปฤษณา IP: 110.49.240.101 วันที่: 15 พฤษภาคม 2555 เวลา:18:01:24 น.  

 
ได้ความรู้เพิ่มเติมได้มาก และสามารถนำไปพัฒนาเด็กได้


โดย: ปรานอม IP: 203.172.208.193 วันที่: 17 พฤษภาคม 2555 เวลา:9:05:37 น.  

 
ได้ความรู้ความเข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ต่อการที่จะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบรูณ์แบบ หากได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ไม่ถูกต้องและเป็นไปตามวัยหรือไม่สัมพันธ์กับช่วงอายุของเด็ก


โดย: วาลย์พัชนีย์ บุณยะเวศ IP: 49.48.128.64 วันที่: 17 พฤษภาคม 2555 เวลา:22:15:48 น.  

 
ทำให้เข้าใจพัฒนาการของเด็กมากยิ่งขึ้น


โดย: วัชราพร IP: 182.93.196.61 วันที่: 18 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:13:57 น.  

 
ได้รัีบความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยมากขึ้น


โดย: สุธาำพร รัตนชมภู IP: 49.49.150.239 วันที่: 18 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:31:06 น.  

 
Knowledge and understanding of development of children thank.


โดย: ๋Jintapanut_gob@hotmail.com IP: 113.53.200.198 วันที่: 18 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:32:46 น.  

 
พัฒนาการของเด็กแบ่งออกเป็น 6 ด้าน
ด้านร่างกาย ด้านการรับรู้ ด้านสติปัญญา ด้านภาษา ด้านอารมณ์
และด้านสังคม


โดย: สุภาวดี สุทธิสา IP: 171.5.69.5 วันที่: 19 พฤษภาคม 2555 เวลา:5:52:34 น.  

 
ได้ความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับ พัฒนาการเด็ก พร้อมที่จะนำไปพัฒนาเด็กต่อไป ดีมากๆ ขอบคุณค่ะ


โดย: สมปอง ศรีสำราญ IP: 1.1.146.9 วันที่: 22 พฤษภาคม 2555 เวลา:7:46:43 น.  

 
ดีใจที่ได้รับความรู้เพิ่มเติม จะนำไปพัฒนากับเด็กที่สอนอยู่ และลูกของตนเอง


โดย: เกศชฏากานต์ พุ่มพวง IP: 182.93.199.118 วันที่: 22 พฤษภาคม 2555 เวลา:16:24:54 น.  

 
ดีค่ะ


โดย: รวมพร IP: 180.180.115.79 วันที่: 23 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:07:01 น.  

 
ได้รับความรู้ดีค่ะ


โดย: จรรยา แก้วกล้า IP: 118.173.127.152 วันที่: 25 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:08:43 น.  

 
ได้รับครามรู้เพิ่มดีมากคะ่


โดย: ภาณุมาศ ใจซื่อ IP: 101.51.25.107 วันที่: 26 พฤษภาคม 2555 เวลา:12:51:39 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มดีมากค่ะ


โดย: ภาณุมาศ ใจซื่อ IP: 101.51.25.107 วันที่: 26 พฤษภาคม 2555 เวลา:12:52:44 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น ดีมากค่ะ


โดย: เรณู เพชรใหม่ IP: 49.48.29.122 วันที่: 29 พฤษภาคม 2555 เวลา:22:16:53 น.  

 
มีความรู้ในเรื่องพัฒนาการเด็กดีขึ้น ขอบคุณที่กรุณา


โดย: ประทีป IP: 125.26.63.43 วันที่: 31 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:25:33 น.  

 
ได้รับความรูเรื่องพัฒนาการเด็กดีขึ้นมาก


โดย: ประทีป IP: 125.26.63.43 วันที่: 31 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:29:52 น.  

 
ได้ประโยชน์จากการศึกษาในครั้งนี้มาก และสามารถนำไปใช้กับเด็กได้เป็นอย่างดี


โดย: ภัครินทร์ ศิวิวงศ์ IP: 182.53.146.233 วันที่: 31 พฤษภาคม 2555 เวลา:14:30:53 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยมาก สามารถนำไปใช้กับเด็กได้ดีมาก


โดย: ชูชื่น เมืองแก้ว IP: 182.53.204.194 วันที่: 31 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:04:39 น.  

 
ดีใจที่ได้ทบทวนความจำและต่อยอดองค์ความรู้ ขอบคุณที่กรุณา


โดย: หนูคิด นรศรี IP: 182.53.67.120 วันที่: 1 มิถุนายน 2555 เวลา:5:22:07 น.  

 
การเข้าใจ เข้าถึงเด็ก นำไปสู่การพัฒนาเด็กได้ดี


โดย: ฉวี จิตรภิรมย์ IP: 223.204.150.179 วันที่: 3 มิถุนายน 2555 เวลา:8:32:21 น.  

 
พัฒนาเดิมทราบเพียง 4ด้าน เพิ่งจะรู้ว่าเพิ่มอีกในด้านภาษากับด้านการรับรู้


โดย: สมจิตร วัฒกชัย IP: 125.27.143.57 วันที่: 3 มิถุนายน 2555 เวลา:21:17:38 น.  

 
ได้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กมากค่ะ


โดย: ฐิติยา สุขเกษม IP: 113.53.171.196 วันที่: 5 มิถุนายน 2555 เวลา:10:50:41 น.  

 
อ่านแล้วได้รับความรู้มากเลยค่ะจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กๆ


โดย: ชลิดาวรรณ มณีพรม IP: 180.180.129.69 วันที่: 5 มิถุนายน 2555 เวลา:12:32:50 น.  

 
ได้เป็นทั้งคุณครูอนุบาลที่ดีและเป็นคุณแม่ที่ดีด้วยนะคะ


โดย: ภาณุพร IP: 118.173.0.251 วันที่: 6 มิถุนายน 2555 เวลา:20:07:30 น.  

 
ลูกศิษย์ก็เหมือนลูก เราอยากให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดได้อ่านการพัฒนาการของเด็กแล้วได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณที่มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันนะค่ะ


โดย: ลัดดา IP: 110.49.241.116 วันที่: 6 มิถุนายน 2555 เวลา:22:43:13 น.  

 
เข้าใจพัฒนาการเด็กมากขึ้น


โดย: ชนากานต์ IP: 171.4.131.53 วันที่: 7 มิถุนายน 2555 เวลา:20:49:39 น.  

 
ได้อ่านพัฒนาการเด็กแล้วทำให้รู้ว่าการจัดกิจกรรมควรมีความเหมาะสมกับพัฒนาการจะทำให้พัฒนาเด็กได้สูงสุดตามศักยภาพ
4


โดย: พัชยา IP: 182.93.226.9 วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:15:10:43 น.  

 
ได้อ่านพัฒนาการเด็กแล้วทำให้รู้ว่าการจัดกิจกรรมควรมีความเหมาะสมกับพัฒนาการจะทำให้พัฒนาเด็กได้สูงสุดตามศักยภาพ
4


โดย: พัชยา IP: 182.93.226.9 วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:15:10:45 น.  

 
ได้อ่านพัฒนาการเด็กแล้วทำไห้รู้ว่าการดูแลเด็กปฐมวัยต้องเข้าใจพัฒนาการเด็กเพื่อที่จะได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้เหมาะสมและพัฒนาเด็กได้เต็มตามตามสักยภาพ


โดย: สุจิรา เตมียกุล IP: 182.93.226.9 วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:15:36:04 น.  

 
ชัดเจนดีมาก เพราะไม่จบปฐมวัยแต่ต้องสอนเพราะเราเหมาะสมที่สุดคะ


โดย: ธัชกร ผิวงาม IP: 171.98.7.0 วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:19:56:25 น.  

 
ทำให้ทราบพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยได้ดี ครูมีส่วนช่วยหรือส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของเขาได้อย่างเหมาะสม


โดย: ปัทมา มีเอี่ยม IP: 182.53.94.2 วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:21:16:39 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กมากขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป


โดย: นางวัชรี รัตนมโนพร IP: 101.109.142.51 วันที่: 10 มิถุนายน 2555 เวลา:9:52:58 น.  

 
เป็นการศึกษาหาความรู้ และเป็นการพัฒนาตนเองด้วยตนเองอย่างแท้จริง ควรนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


โดย: อรลัมภา IP: 182.93.199.146 วันที่: 11 มิถุนายน 2555 เวลา:10:57:31 น.  

 
หลังจากได้ศึกษาพัฒนาการของเด็กทั้ง 6 ด้านและวทำให้ทราบวิธีการพัฒนาเด็กได้ถูกต้องได้ตามวัยของเด้ก


โดย: ประทีป IP: 125.26.78.247 วันที่: 11 มิถุนายน 2555 เวลา:12:34:04 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวพัฒนาการของเด็กดีขึ้นกว่าเดิมมาก


โดย: อรวรรณ แสงสว่าง IP: 182.53.165.219 วันที่: 12 มิถุนายน 2555 เวลา:23:27:10 น.  

 
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยนั้นต้องทำความเข้าใจอีกมากๆถึงจะนำไปพัฒนาเด็กให้ได้ดี


โดย: บุปผา ไชยต้นเทีอก IP: 182.53.210.226 วันที่: 13 มิถุนายน 2555 เวลา:20:47:42 น.  

 
ดีมากๆเลย


โดย: สุดใจ แก้วคีรี IP: 113.53.98.211 วันที่: 17 มิถุนายน 2555 เวลา:21:17:14 น.  

 
พัฒนาการเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรร่วมมือกันส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดการศึกษาให้กับเด็กในแต่ละวัย


โดย: สิวิลัย แสงเพ็ชร IP: 115.67.0.100 วันที่: 19 มิถุนายน 2555 เวลา:19:01:59 น.  

 
การเลี้ยงดูที่เหมาะสมจะทำให้เด้กมีพัฒนาการที่ดี ทุก ๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับเด็ก


โดย: กมลศิริ ขันขวา IP: 1.2.210.254 วันที่: 19 มิถุนายน 2555 เวลา:23:32:20 น.  

 
เป็นความรู้ที่ได้ต่อยอดได้ดีมาก ๆ เลยค่ะ


โดย: สำอาง วิริยะ IP: 10.0.1.250, 119.42.73.14 วันที่: 22 มิถุนายน 2555 เวลา:13:39:36 น.  

 
เด็กควรได้รับพัฒนาการ ให้ครบทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญา การรับรู้โดย: วิไลวรรณ สมบัติดี IP: 27.55.7.189 วันที่: 23 มิถุนายน 2555 เวลา:16:27:52 น.  

 
ทำให้เข้าใจพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย นำไปใช้ในกิจกรรมการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม


โดย: เพ็ญศรี แสงกฤช IP: 1.2.253.181 วันที่: 28 มิถุนายน 2555 เวลา:13:16:27 น.  

 
นำไปประยุกต์ใช้ ได้ผลดีคะ่


โดย: สมศรี เกษตระกูล IP: 125.26.61.241 วันที่: 2 กรกฎาคม 2555 เวลา:22:29:37 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอย่างละเอียดสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กต่อไป


โดย: จินตนา เรืองบุตร IP: 49.48.90.152 วันที่: 3 กรกฎาคม 2555 เวลา:0:23:12 น.  

 
เคยเรียนมาแล้ว พอได้มาดูอีกก็จำได้มากขึ้น ทำให้เข้าใจพัฒนาการเด็ก


โดย: สิรินดา แสนแก้ว IP: 118.173.150.212 วันที่: 4 กรกฎาคม 2555 เวลา:14:15:07 น.  

 
ทำให้ทราบถึงการพัฒนาการของเด์กมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กได้มากขึ้น


โดย: นางเสาวณีย์ ศรีไตรเรือง IP: 182.93.193.191 วันที่: 5 กรกฎาคม 2555 เวลา:12:53:28 น.  

 
เด็กที่ห้องอนุบาล2ที่รับผิดชอบอยู่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรชอบรังแกคนอื่นๆในห้องเป็นประจำเวลาคุณครูไม่อยู่ด้วยเดินไปส่งงานอย่างนี้พอศึกษาพัฒนาการของเด็กแล้วก็เข้าใจว่าน้องโจนัทนะเขาอยู่ในวัยอิจฉาเพื่อนและพัฒนาการเขาอยู่ในวัยย้อนไปที่3ขวบ Neqativisเป็นพฤติกรรมต่อต้านไม่ทำไม่เอาและข้ามมาที่4ขวบเป็นลักษณะการปรับตัวของเด็กครูก็พึ่งเข้าใจในพัฒนาการอันนี้ของเด็กขอบคุณที่ได้ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ทำให้ทราบถึงพัฒนาการของเด็กสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กได้มากขึ้นและจะนำไปปรับใช้กับโจนัทและคนอื่นๆคงจะดีขึ้นหากเขาได้รับการช่วยเหลือจากคุณครูเพราะเขาอยู่ในครอบครัวอย่าร้างคงขาดๆๆเกินๆไปเป็นธรรมดาครูก็จะเอาใจใส่เขาให้มากยิ่งขึ้น


โดย: จิรวดี นิลโสม IP: 61.7.189.31 วันที่: 5 กรกฎาคม 2555 เวลา:16:00:49 น.  

 
อยากรู้จังว่า กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กมีความแข็งแรงและคงทนได้นานเท่าไร


โดย: กุหลาบ ทาแจ้ง IP: 192.168.1.36, 180.183.65.6 วันที่: 6 กรกฎาคม 2555 เวลา:16:30:59 น.  

 
ทราบพัฒนาการของเด์กทั้ง 6ด้านที่มีผลต่อการเรียนรู้ตลอดจนการเข้าสู่สังคมในเด็กวัยก่อนเรียนที่โรงเรียนหากพบข้อบกพร่องครูจะได้แนะนำเด็กได้ถูกต้อง เป็นความรู้ที่ดี พึ่งสอนเด็กปฐมวัยปีนี้ บางเรื่องก็ยังไม่ทราบ ขอบคุณสำหรับความรู้
8 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.51


โดย: นางสมคิด วัฒนศัพท์ IP: 49.48.181.37 วันที่: 8 กรกฎาคม 2555 เวลา:15:52:26 น.  

 
ทราบพัฒนาการของเด์กทั้ง 6ด้านที่มีผลต่อการเรียนรู้ตลอดจนการเข้าสู่สังคมในเด็กวัยก่อนเรียนที่โรงเรียนหากพบข้อบกพร่องครูจะได้แนะนำเด็กได้ถูกต้อง เป็นความรู้ที่ดี


โดย: นางกาญจนา มีดี IP: 182.93.193.135 วันที่: 12 กรกฎาคม 2555 เวลา:9:49:04 น.  

 
ดีมากเลยค่ะ


โดย: ศศิธร สอนประดิษฐ์ IP: 125.26.143.162 วันที่: 16 กรกฎาคม 2555 เวลา:9:16:54 น.  

 
มีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กเพิ่มขึ้น


โดย: รำจวน รู้ทำนอง IP: 118.172.79.195 วันที่: 17 กรกฎาคม 2555 เวลา:17:20:23 น.  

 
มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ การพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านการรับรู้ ด้านสติปัญญา ด้านภาษา ด้านอารมณ์และสังคม ทำให้เข้าใจการพัฒนาการของเด็กแต่ละด้าน และสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กได้เหมาะสมกับวัยและที่สำคัญต้องคนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย


โดย: ศิริกุล กุคำใส IP: 101.51.212.120 วันที่: 17 กรกฎาคม 2555 เวลา:18:06:07 น.  

 
ได้รับความรู้มากขึ้นและสามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน ได้มากคะ


โดย: วิลาวัณย์ จำปาทอง IP: 125.27.160.143 วันที่: 21 กรกฎาคม 2555 เวลา:5:39:28 น.  

 
ได้รับความรู้มากขึ้นและสามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน ได้มากคะ


โดย: วิลาวัณย์ จำปาทอง IP: 125.27.160.143 วันที่: 21 กรกฎาคม 2555 เวลา:5:40:39 น.  

 
นำไปใช้จัดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ของเด์กมากขึ้น สามารถนำไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กได้มากขึ้น


โดย: นางสายหยุด หาญดี IP: 110.49.243.177 วันที่: 23 กรกฎาคม 2555 เวลา:21:40:36 น.  

 
เป็นความรู้ที่นำไปใช้กับเด็ก


โดย: นันทนา กันธพงศ์ IP: 101.51.176.44 วันที่: 27 กรกฎาคม 2555 เวลา:16:55:27 น.  

 
เป็นความรู้ที่นำไปใช้กับเด็ก


โดย: นันทนา กันธพงศ์ IP: 101.51.176.44 วันที่: 27 กรกฎาคม 2555 เวลา:16:55:43 น.  

 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง


โดย: นันทนา กันธพงศ์ IP: 101.51.167.87 วันที่: 28 กรกฎาคม 2555 เวลา:8:45:12 น.  

 
ได้ศึกษาเนื้อหาทำให้มีความรู้และเข้าใจพัฒนาการทุกด้าน
มากขี้นจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
ให้เกิดประโยชน์กับเด็กต่อไปค่ะ


โดย: จีรพันธ์ หอวัฒนพันธ์ IP: 118.172.108.242 วันที่: 29 กรกฎาคม 2555 เวลา:15:37:24 น.  

 
สอบตก ต้องกลับมาเรียนอีกครั้ง เหนื่อย


โดย: ทรงศักดิื ศรีวงศ์แก้ว IP: 223.206.134.55 วันที่: 1 สิงหาคม 2555 เวลา:20:19:36 น.  

 
จากการศึกษาพบว่าการพัฒนาเด้กให้ดีแต่ละด้านมีเทคนิคที่สามารคนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนได้


โดย: ประณยา ทริรัมย์ IP: 223.207.106.172 วันที่: 1 สิงหาคม 2555 เวลา:23:54:37 น.  

 
พัฒนาการเด็กมีความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นอย่างยิ่ง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของเด็ก


โดย: เสาวลักษณ์ แผลงฤทธิ์ IP: 223.205.222.11 วันที่: 3 สิงหาคม 2555 เวลา:16:15:44 น.  

 


โดย: สุนิสา อารีการ IP: 180.183.35.31 วันที่: 6 สิงหาคม 2555 เวลา:21:36:22 น.  

 
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กครบทุกกิจกรรมจะทำให้เด็กมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน


โดย: สุนิสา อารีการ IP: 180.183.192.100 วันที่: 6 สิงหาคม 2555 เวลา:21:42:20 น.  

 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้เพราะมีประโยชน์ต่อเด็กและเป็นแนวทางในการสอนเป็นอย่างดีสำหรับครูผู้สอน


โดย: นางนิภาภรณ์ เผืกไธสง IP: 101.51.71.206 วันที่: 18 สิงหาคม 2555 เวลา:19:04:14 น.  

 
เป็นเรื่องที่ดี ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น


โดย: นางวิไลวรรณ ใจนวน IP: 101.51.253.160 วันที่: 19 สิงหาคม 2555 เวลา:9:25:00 น.  

 
ศึกษาแล้วมีความเข้าใจยิ่ง ๆ ขึ้น


โดย: นางสุนิษา ทานะปัต IP: 101.51.50.191 วันที่: 20 สิงหาคม 2555 เวลา:20:03:19 น.  

 
เมื่อมีลูกการเรียนรู้เรื่องพัฒนาการเป็นเรื่องท่ีจดจำได้ไม๋ยากนำไปใช้กับเด็กปฐมวัยได้ค่ะ


โดย: นางเพ็ญศรี จุลบล IP: 1.0.196.216 วันที่: 22 สิงหาคม 2555 เวลา:21:06:52 น.  

 
ทำให้เข้าใจธรรมชาติของเด็กได้ดีมาก นำไปใช้ในการดูแลเด็กได้เหมาะสมดี


โดย: วรพรรณ เทพสุภา IP: 125.25.220.61 วันที่: 24 สิงหาคม 2555 เวลา:17:39:05 น.  

 
ศึกษาแล้วมีความเข้าใจเด้กมากขึ้น สามารถจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับพัฒนาการ


โดย: มาณวิกา บุญรินทร์ IP: 101.51.41.147 วันที่: 25 สิงหาคม 2555 เวลา:13:26:57 น.  

 
เนื้อหาละเอียดดี


โดย: ศุภวรรณ ฤทธิคุปต์ IP: 223.206.83.39 วันที่: 26 สิงหาคม 2555 เวลา:19:01:38 น.  

 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้เพราะมีประโยชน์ต่อเด็กและเป็นแนวทางในการสอนเป็นอย่างดีสำหรับครูผู้สอนโดย: ชนะโชคสกุล IP: 113.53.248.74 วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:17:07:31 น.  

 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้เพราะมีประโยชน์ต่อเด็กและเป็นแนวทางในการสอนเป็นอย่างดีสำหรับครูผู้สอนโดย: ชนะโชคสกุล IP: 113.53.248.74 วันที่: 30 สิงหาคม 2555 เวลา:17:07:37 น.  

 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นแนวทางในการสอนเป็นอย่างดีสำหรับครูผู้สอนและเป็นปประโยชน์สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ


โดย: ศศิธร IP: 122.155.42.7 วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:11:08:15 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กดีมากเหมาะสำหรับนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมและกับคนที่มีหลานอยู่ในวัยนี้โดย: somphat suepwong IP: 101.51.36.136 วันที่: 7 กันยายน 2555 เวลา:23:06:23 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กดีมากเหมาะสำหรับนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมและกับคนที่มีหลานอยู่ในวัยนี้
โดย: ศุภวรรณ ฤทธิคุปต์ IP: 223.204.236.179 วันที่: 8 กันยายน 2555 เวลา:17:23:46 น.  

 
อ่นแล้วเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กดีและเหมาะสมกับการนำไปจัดกิจกรรมประสบกาณ์


โดย: อังคณา กำเหนิดผล IP: 113.53.39.189 วันที่: 10 กันยายน 2555 เวลา:13:04:17 น.  

 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเป็นอย่างดีและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ


โดย: นางดรุณี วนากมล IP: 118.172.196.255 วันที่: 10 กันยายน 2555 เวลา:22:28:56 น.  

 
เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ทำให้เข้าใจพัฒนาการของเด็กมากขึ้น


โดย: เพ็ญศรี พันธุ์ทอง IP: 115.67.129.124 วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:14:02:49 น.  

 
ให้ความรุ็ดีมาก


โดย: อารียา เจะเล็ง IP: 113.53.176.183 วันที่: 16 กันยายน 2555 เวลา:5:37:58 น.  

 
ให้ความรู้ดีมาก สามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้


โดย: อมตะ ศิริพูน IP: 182.93.166.57 วันที่: 17 กันยายน 2555 เวลา:11:50:37 น.  

 
นำความรู้ที่ได้ไปใช้กับนักเรียนและได้รู้พัฒนาการของเด็กนักเรียนด้วย


โดย: ชลธิชา IP: 101.51.223.7 วันที่: 18 กันยายน 2555 เวลา:19:26:45 น.  

 
เข้าใจพัฒนาการเด็กปฐมวัยดียิ่งขึ้น


โดย: พรศิริ IP: 203.172.170.81 วันที่: 18 กันยายน 2555 เวลา:20:08:58 น.  

 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเป็นอย่างดีและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองที่สนใจโดย: จรูญ เหล่าเหล็ก IP: 110.77.153.241 วันที่: 19 กันยายน 2555 เวลา:16:26:03 น.  

 
นำความรู้ที่ได้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนและได้รู้พัฒนาการของเด็กนักเรียนด้วย


โดย: จุฬาลักษณ์ IP: 1.4.144.3 วันที่: 19 กันยายน 2555 เวลา:22:25:49 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

chotirosj
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Friends' blogs
[Add chotirosj's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.