ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Group Blog
 
 
กันยายน 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
7 กันยายน 2551
 
All Blogs
 
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก

การเลือกของเล่นให้เด็กเป็นเรื่องที่พ่อแม่หลายคนให้ความสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย และผลต่อพัฒนาการที่จะตามมา ในขณะที่ผู้ผลิตของเล่นต่างแข่งขันผลิตออกมาขายจำนวนมาก บางครั้งผู้บริโภคไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ใดที่เหมาะกับเด็ก หรือแม้แต่คำอธิบายจากตัวสินค้าก็ไม่ละเอียดพอที่จะเข้าใจ ทำให้บางคนซื้อของเล่นให้ลูกเพราะคิดว่ามันน่าจะดีเท่านั้น
รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อธิบายว่า ช่วงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปฐมวัย นับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกๆ ด้านของมนุษย์ ทั้งนี้ การเล่นและของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย นับเป็นหัวใจสำคัญของการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาการที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และความต้องการของเด็กวัยนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ควรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของการเล่นและของเล่นที่เหมาะสม
รศ.ดร.จิตตินันท์ บอกว่า เด็กปฐมวัยจะมีความสุขสนุกสนานกับการเล่นในชีวิตประจำวันตามความสนใจและความพอใจของตนเอง ขณะที่เล่นนั้นเด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการสำรวจคุณสมบัติของสิ่งที่เล่น ไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นด้วยหรือวัตถุสิ่งของหรือของเล่น พร้อม ๆ ไปกับการรับรู้สิ่งที่เล่นผ่านอวัยวะรับสัมผัสต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการทำงานของสมองในการจดจำเป็นข้อมูลความคิดความเข้าใจต่อสิ่งนั้น
"เด็กจะค่อยๆซึมซับและเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านปฏิสัมพันธ์กับคนเล่นหรือของเล่น โดยเฉพาะเมื่อเด็กได้ลงมือกระทำด้วยตนเองและมีผู้คอยชี้แนะให้ข้อมูลหรือสอนให้รู้จักคำบอกของชื่อเรียกสิ่งต่างๆรอบตัว หรือความหมายของสิ่งเหล่านั้นทีละเล็กละน้อย จากเรื่องที่ง่ายๆไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น ตามความสามารถของวัย"
การเลือกของเล่นที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตามศักยภาพของเด็ก จึงนับเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ควรคำนึงถึง เนื่องจากของเล่นเป็นสื่อกลางช่วยเปิดโลกภายในของเด็กออกสู่ภายนอก ทำให้เด็กได้ค้นพบความสามารถหรือความถนัดของตนเองด้วยตนเอง และเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความกระตือรือร้น ทว่าการเล่นของเล่นจะปราศจากความหมาย หากเด็กไม่ได้รับความสนใจเอาใจใส่จากพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูใกล้ชิดในการดูแลเรื่องความปลอดภัย ตลอดจนการชี้แนะหรือเล่นร่วมกับเด็กเมื่อเด็กต้องการ
รศ.ดร.จิตตินันท์ ได้อธิบายถึงพฤติกรรมการเล่นของเด็ก ว่า เด็กวัย 0-1 ปี เด็กวัยนี้ในช่วงแรกเกิด - 3 เดือน จะยังไม่สนใจกับการเล่นมากนัก แต่เด็กจะเริ่มพัฒนาประสาทสัมผัสการมองเห็นและการได้ยิน การแขวนของเล่นที่สดใสที่แกว่งไกวแล้วมีเสียงกรุ๋งกริ๋งช่วยให้เด็กกรอกสายตา ส่วนเด็กวัย 1-2 ปี เด็กวัยนี้เริ่มเดินได้เองบ้างแม้จะไม่มั่นคงนักแต่ก็ชอบเกาะเครื่องเรือนเดินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ของเล่นควรเป็นประเภทที่ลากจูงไปมาได้ ประเภทรถไฟหรือรถลาก
สำหรับเด็กวัย 2-4 ปี เด็กวัยนี้อยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง เด็กเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้น และทรงตัวได้ดีเพราะกล้ามเนื้อแขนขาแข็งแรงขึ้นมาก ทำให้ชอบเล่นที่ออกแรงมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิ่งเล่น กระโดด ปีนป่าย ม้วนกลิ้งตัว เตะขว้างลูกบอล และขี่จักรยานสามล้อ ส่วนเด็กวัย 4-6 ปี เด็กวัยนี้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ชอบเล่นกลางแจ้งกับเครื่องเล่นสนามและเครื่องเล่นที่มีลูกล้อขับขี่ได้ เด็กพอใจที่จะเล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ กิจกรรมการเล่นที่เหมาะสม ในเด็กวัย 0 - 1 ปี ควรจัดให้เป็นการเล่นหยอกล้อเด็กด้วยคำคล้องจองมีการแสดงสีหน้าท่าทางและใช้เสียงสูง ๆ ต่ำ ให้เด็กสนใจ เช่น การเล่นปูไต่ การเล่นจ๊ะเอ๋ การเล่นจับปูดำ การเล่นซ่อนหาของ เป็นต้น ส่วนเด็กวัย 1-2 ปี ควรจัดให้เป็นการเล่นสำรวจที่ใช้ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น การให้เด็กบริหารแขนขา การเล่นดิน-ทราย-น้ำ การหยิบของตามคำบอก เป็นต้น
สำหรับเด็กวัย 2-4 ปี ควรจัดให้เด็กใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นการแสดงบทบาทสมมติหรือผลงานทางศิลปะ เช่น การเล่นเป็นพ่อแม่ การเล่นขายของ การเล่นสร้างงานศิลปะ เป็นต้น และเด็ก4-6 ปี ควรจัดให้เป็นการเล่นที่เด็กสามารถสะท้อนความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กเรียนรู้ เช่น การวาดภาพและเล่าเรื่องราว การแสดงบทบาทสมมติ การเล่นที่ใช้ทักษะการสังเกตเปรียบเทียบ
รศ.ดร.จิตตินันท์ แนะนำหลักการเลือกของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยอย่างง่ายๆ 4 ข้อคือ
1. ต้องดูที่ความปลอดภัยในการเล่น ของเล่นอาจทำด้วยไม้ ผ้า พลาสติก หรือโลหะ ที่ไม่มีอันตรายเกี่ยวกับผิวสัมผัสที่แหลมคมหรือมีชิ้นส่วนที่หลุดหรือแตกหักง่าย ตลอดจนทำด้วยวัสดุที่ไม่มีพิษมีภัยต่อเด็ก
2.ประโยชน์ในการเล่น ของเล่นที่ดีควรช่วยเร้าความสนใจของเด็กให้อยากรู้อยากเห็น มีสีสันสวยงามสะดุดตาเด็ก มีการออกแบบที่ส่งเสริมให้เด็กใช้ความคิดและจินตนาการ ช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว
3.ประสิทธิภาพในการใช้เล่น ควรมีความยากง่ายเหมาะกับระดับอายุและความสามารถตามพัฒนาการของเด็ก ของเล่นที่ยากเกินไปจะบั่นทอนความสนใจในการเล่นของเด็กและทำให้เด็กรู้สึกท้อถอยได้ง่าย ส่วนของเล่นที่ง่ายเกินไปก็ทำให้เด็กเบื่อไม่อยากเล่นได้
4.ความประหยัดทรัพยากร ของเล่นที่ดีไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงหรือผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ยกตัวอย่างของเล่นที่ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและการพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เช่น เครื่องเล่นสนามประเภท เสาชิงช้า ราวโหน ไม้ลื่น ไม้กระดาน อุโมง บ่อทราย เครื่องเล่นที่มีล้อเลื่อนได้ เป็นต้น ของเล่นที่ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือ เช่น ของเล่นประเภทบีบ ตี เขย่า สั่น หมุน บิด ดึง โยน ผลัก เลื่อน เป็นต้น ของเล่นที่ฝึกทักษะการใช้สายตาและมือให้สัมพันธ์กัน เช่น ของเล่นประเภทตอก กด ตี ปัก เย็บ ผูก กระดานปักหมุด ผูกเชือก ผูกโบว์ กรอกน้ำใส่ขวด เป็นต้น ของเล่นที่พัฒนาทักษะทางภาษา เช่น ภาพสัตว์ ผลไม้ ตัวพยัญชนะ เทปเพลง เป็นต้น ของเล่นที่ฝึกการสังเกต เช่น โดมิโน กระดานต่อภาพ กล่องหยอดบล็อกต่าง ๆ เป็นต้น ของเล่นที่ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและใช้สมาธิ เช่น ภาพตัดต่อ ของเล่นชิ้นส่วนที่ประกอบเป็นสิ่งต่าง ๆ เกมค้นหาชิ้นส่วนที่หายไป เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า การเล่นและของเล่นสำหรับเด็กในช่วงปฐมวัยมีความหมายและความสำคัญต่อชีวิตเด็กอย่างมาก โดยเฉพาะประสบการณ์ที่เด็กได้รับจากการเล่น ถือเป็นรากฐาน (foundation) ที่สะสมเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากขึ้นในช่วงวัยต่อๆมา

เด็กที่ขาดโอกาสในการเล่น หรือไม่เคยมีประสบการณ์ในการเล่น ย่อมมีโอกาสที่จะประสบปัญหาในการเรียนรู้และมีพัฒนาการล่าช้าได้

Free TextEditor


Create Date : 07 กันยายน 2551
Last Update : 7 กันยายน 2551 15:27:25 น. 58 comments
Counter : 1522 Pageviews.

 
ขอบคุณคะ มีประโยชน์เดี๋ยวจะหาของลากจูงให้ลูกน้องธันบ้างดีกว่า ถ้าไม่หาของเล่นเสริมพัฒนาการให้ลูก จะทำให้เขาฉลาดน้อยกว่าเด็กอื่นหรือเปล่าคะ แล้ไว้จะเข้ามาตามคำตอบน๊ะ


โดย: skylion วันที่: 3 ตุลาคม 2551 เวลา:11:24:06 น.  

 
สาระดี มีประโยชน์ น่าเม้นท์ให้ค่ะ


โดย: เด็กชายพอเพียง (บ้าน"รัก" ) วันที่: 29 ตุลาคม 2551 เวลา:3:48:02 น.  

 
พ่อแม่เป็นของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลุก


โดย: แม่น้องโต IP: 117.47.245.22 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:21:38:54 น.  

 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ พัฒนาการเด็ก ดีมากๆ ขอบคุณค่ะ


โดย: Aussie angel วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:45:54 น.  

 
น่าอิจฉาเด็กสมัยนี้จังได้ทั้งเรียนฟรี อาหารฟรี นมฟรี แต่สมัยครูก็ตามมีตามเกิด กว่าจะได้เป็นครูก็แทบแย่


โดย: วาสนา สีหราช IP: 125.27.122.230 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:20:10:29 น.  

 

ดีเยี่ยมค่ะ เด็กกับของเล่นเป็นของคู่กันค่ะ ของเล่นเดี๋ยวนี้แพงมาก ควรระวังคือ ความสะอาด ปลอดภัยเหมาะสมกับวัยและเพศ ที่สำคัญต้องฝึกความเอื้อเฟื้อความรับผิดชอบเลิกเล่นแล้วเก็บ ไม่ขว้างปา หรือเล่นผิดประเภท การเล่นของเด็กต้องอยู่ในสายตาของผู้ดูแลเสมอ ด้วยความปรารถนาดีค่ะ


โดย: สุริยาพร รัชนิพนธ์ IP: 223.205.79.194 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:22:00:15 น.  

 
หลานอายุ 1 ขวบ ชอบเล่นสื่อคอมพิวเตอร์กลัวว่าโตขึ้นจะเป็นเด็กสมาธิสั้น


โดย: อมรา บำบัดทุกข์ IP: 182.93.245.38 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:10:03:00 น.  

 
การจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยต้องเรียนรู้ผ่านการเล่น ขอบคุณมากค่ะทำให้ได้รับความรู้


โดย: นาวสาวปทุม ทองเงิน IP: 125.27.142.178 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:12:39:37 น.  

 
พัฒนาการของเด็กต้องพัฒนาโดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การเล่นบทบาทสมมุติ เด็กจะมีความคิดสร้างสรรค์


โดย: กรรณิกา IP: 61.19.77.38 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:10:27:37 น.  

 
ดีมากเลยค่ะ เด็ก ๆ ชอบเล่นเกมมากค่ะ จะนำข้อคิดนี้จัดหาของเล่นที่มีประโยชน์ประหยัดและปลอดภัยให้เด็ก ๆ ค่ะ


โดย: จิราวรรณ สง่าเมือง IP: 180.180.113.113 วันที่: 23 ตุลาคม 2553 เวลา:17:06:16 น.  

 
ได้รู้วิธีการเลือกของเล่น และได้รู้ว่าเด็กแต่ละัวัยมีความต้องการในการเล่นอย่างไร


โดย: นางการุณ หวังชม IP: 125.27.26.211 วันที่: 24 ตุลาคม 2553 เวลา:6:46:14 น.  

 
ของเล่นช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ


โดย: มณฑาทิพย์ พรามณีโชติ IP: 113.53.55.243 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:19:51:37 น.  

 
เข้าใจการเลือกซื้อของเล่นและเลือกของเล่นที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างดี


โดย: นันทรัตน์ ประสิทธิชัย IP: 125.26.226.89 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:11:45:24 น.  

 
รู้และเข้าใจการเลือกซื้อของเล่นที่ดีและเหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย


โดย: เกศรา กม.2 IP: 118.172.237.214 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:21:45:24 น.  

 
การเลือกเครื่องเล่นที่เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กเด็กได้เรียนร้จากของเล่นและการพัฒนาการต่อการเล่นของเด็กครูมีความร้ความเข้าใจและแนะนำผ้ปกคองให้ทราบด้วยขอบคุณค่ะ


โดย: ชูศรี สุทธะมี IP: 222.123.207.235 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:22:22:49 น.  

 
การเล่นและของเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย นับเป็นหัวใจสำคัญของการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาการที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และความต้องการของเด็กแต่ละวัย ควรคำนึงถึงความปลอดภัยจากการเล่นด้วย คะ


โดย: นางละเมาะ สมศรีแสง IP: 61.19.66.26 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:22:27:56 น.  

 
การเล่นกับเด็กปฐมวัยเป็นของคู่กัน ถ้าวันไหนที่ครูไม่ให้เด็กเล่นมัวแต่ทำงานและเขียนหนังสือ ครูทำร้ายเด็กโดยไม่รู้ตัว


โดย: กฤตติการ มงคลวิสุทธิ์ จังหวัดน่าน IP: 118.172.126.62 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:16:43:59 น.  

 
การเลือกของเล่นต้องเหมาะกับวัย เด็กเรียนรู้โดยผ่านการเล่น


โดย: สุวารี ไกรบำรุง IP: 182.93.186.67 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:11:33:55 น.  

 
การเล่นของเด็กปฐมวัยช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาการที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และความต้องการของเด็ก ครูต้องคอยดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อเด็กจะได้ไม่เป็นอันตรายเวลาเล่น


โดย: ว่าที่ร.ต.หญิงสาธิกา ธนะสีลังกูร IP: 118.173.216.52 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:23:50 น.  

 

การเล่นของเล่นเป็นการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน

แต่ครูต้องเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับวัยเด็กด้วย


โดย: นางวิญญาณ์ เถาว์ชาลี IP: 125.26.232.83 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:34:10 น.  

 
เลือกของเล่นที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย


โดย: อำไพ กองเพชร IP: 182.93.226.61 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:27:22 น.  

 
การเล่นและของเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย นับเป็นหัวใจสำคัญของการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาการที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และความต้องการของเด็กแต่ละวัย ควรคำนึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยจากการเล่น ครูคอยดู
แลเด็กอย่างใกล้ชิด


โดย: จีรพันธ์ หอวัฒนพันธ์ IP: 113.53.96.88 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:51:47 น.  

 
การเล่นของเด็กวัยนี้ตามที่ดิฉันสังเกตุเด็กจะชอบเล่นบทบาทสมมุติ เช่นเด็กผู้หญิงชอบเล่นขายของ เด็กผู้ชายชอบเล่นตำรวจจับผู้ร้ายสิ่งของที่เล่นก็จะสมมุติอะไรก็ได้เป็นปืนซึ่งก็เป็นอันตรายพอสมควร แต่ส่วนใหญ่ที่ห้องเรียนก็จะเป็นของเล่นที่เป็นพลาสติกเพราะปลอดภัยกับเด็กด้วยค่ะ


โดย: นางเอื้อมพร เทพพิทักษ์ IP: 180.180.174.56 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:59:49 น.  

 
พัฒนาการของเด็กต้องพัฒนาโดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 111.84.129.39 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:05:49 น.  

 
ได้รับความรู้ในการเลือกซื้อของเล่นให้เหมาะกับวัยของเด็ก แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ของเล่นบางชนิดผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพต่ำ บางชนิดมีขนาดเล็ก เด็กอาจเอาเข้าหู จมูก หรือปากก็ได้


โดย: เพียรดี ไกรปก IP: 118.173.67.90 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:20:58 น.  

 
ของเล่นช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการของเด็ก


โดย: ประกายแก้ว ศิลป์สาย IP: 125.26.223.31 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:46:57 น.  

 
พ่อแม่ช่วยเลือกของเล่นให้ลูกจะดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก


โดย: อัญชัญk IP: 222.123.17.83 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:30:47 น.  

 
สามารถเลือกซื้อของเล่นได้ถูกต้องตามวัยของเด้ก


โดย: พงษ์ลดา นะรา IP: 125.26.32.204 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:17:26 น.  

 
ของเล่นสมัยนี้ราคาแพงมากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะ


โดย: นางนิตยา ขุนอำไพ IP: 118.173.206.146 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:51:25 น.  

 
พัฒนาการของเด็กต้องพัฒนาโดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การเล่นบทบาทสมมุติ เด็กจะมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการไปด้วย


โดย: lสมศรี กลิ่นอำไพ IP: 111.84.28.102 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:26:44 น.  

 
โดยทั่วไปแล้วจะเลือกของเล่นให้แก่เด็กโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย ความทนทานและที่สำคัญคือประโยชน์ในการพัฒนาเด็กได้มากที่สุด


โดย: พจนา วงษ์รักษ์ IP: 110.49.205.75 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:33:40 น.  

 
เด็กกับของเล่นเป็นของคู่กัน ของเล่นเด็ก ควรระวังคือ ความสะอาด ปลอดภัยเหมาะสมกับวัยและเพศ ที่สำคัญต้องฝึกรับผิดชอบเลิกเล่นแล้วเก็บ


โดย: รัตนา IP: 223.206.110.194 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:41:46 น.  

 
เด็กกับของเล่นเป็นของคู่กัน การเล่นของเด็กจะช่วยให้พัฒนาการด้านต่างๆของเด็กพัฒนาไปได้ดีเด็ก


โดย: นางพิกุล หิรัญชุฬหะ IP: 118.173.174.219 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:08:20 น.  

 
การเล่นคือการทำงานของเด็ก


โดย: สมจิต ปิ่นทอง IP: 118.173.32.136 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:36:38 น.  

 
การเล่นและของเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย นับเป็นหัวใจสำคัญของการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาการที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และความต้องการของเด็กแต่ละวัย ควรคำนึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยจากการเล่น ครูคอยดู
แลเด็กอย่างใกล้ชิดโดย: นางชัชฎา บริพันธ์ IP: 58.147.59.16 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:28:56 น.  

 
การเล่นและของเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย นับเป็นหัวใจสำคัญของการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาการที่สอด คล้องกับธรรมชาติ และความต้องการของเด็กแต่ละวัย ควรคำนึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยจากการเล่น ครูคอยดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและทำให้เกิดพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ สังคม สติปัญญาและการรับรู้


โดย: อำภา เวียงเกตุ IP: 223.206.227.127 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:10:15 น.  

 
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการเล่นควรมีของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านและการเตรียมของเล่นให้เด็กครู ผู้ดูแลเด็กหรือผู้ปกครองควรคำนึงถึง ความปลอดภัย ประโยชน์ใช้สอย ประสิทธิภาพในการใช้เล่น และประหยัด ถึงแม้จะมีของเล่นครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดคอยให้คำแนะนำ ชี้แนะให้เด็กเล่นให้ถูกวิธีถึงจะได้ประโยชน์สูงสุด ขอบคุณวิทยากรที่ให้ความรู้ค่ะ


โดย: นางทวี ปิติรัตน์ IP: 125.26.54.119 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:14:26 น.  

 
การเล่นของเด็กจะช่วยให้พัฒนาการด้านต่างๆของเด็กพัฒนาไปได้ดีเด็ก


โดย: มยุรี IP: 182.93.200.58 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:22:11 น.  

 
การเล่นและของเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย นับเป็นหัวใจสำคัญของการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาการที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และความต้องการของเด็กแต่ละวัย ควรคำนึงถึงความปลอดภัยจากการเล่นด้วย คะ


โดย: นางสาวอริยาพร มาป้อง IP: 223.207.129.124 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:47:24 น.  

 
การเล่นและของเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย นับเป็นหัวใจสำคัญของการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาการที่สอด คล้องกับธรรมชาติ และความต้องการของเด็กแต่ละวัย ควรคำนึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยจากการเล่น ครูคอยดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและทำให้เกิดพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ สังคม สติปัญญาและการรับรู้


โดย: นางสาวอริยาพร มาป้อง IP: 223.207.129.124 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:07:49 น.  

 
การเล่นคือการเรียนรู้สำหรับเด็ก


โดย: ยุพาวดี IP: 223.207.187.227 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:00:34 น.  

 
ของเล่นเสริมพัมนาการเด็ก ทำให้ได้แนวคิดในการจัดทำและเลือกซื้อมาใช้กับเด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัย


โดย: สุจินดา ธิปัตดี IP: 182.53.125.134 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:06:49 น.  

 
การเล่นคือการเรียนรู้ของเด็ก


โดย: อรพรรณ โคสัย IP: 61.19.66.127 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:57:26 น.  

 
มีหลานที่บ้าน อายุ 1 ปี 5 เดือน ชอบม้วนตัวเล่น เตะ
ขว้างลูกบอลเป็นประจำ รู้สึกว่าเขาสนุกสนานมาก


โดย: นางพนิดา ปัดชา IP: 223.206.19.200 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:56:36 น.  

 
การเล่นเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยหากมีของเล่นที่ดีเหมาะสมกับพัฒนาการก็จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น


โดย: อนุชสรา จันทร์อนันต์ IP: 182.93.186.139 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:14:18 น.  

 
อ่านแล้ว จะเก็บความรู้คัดลอกไปเป็นข้อมูลต่อไปค่ะ


โดย: สายใจ ภูสีเขียว IP: 203.172.248.20 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:39:58 น.  

 
รู้แล้วว่าประสบการณ์จากการเล่นมีผลต่อพัฒนาการเด็ก


โดย: นางหทัยชนก วิสัย IP: 118.172.233.7 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:01:45 น.  

 
ของเล่นจะช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัยได้


โดย: ยุพิณ จริยเพียรพันธุ์ IP: 118.174.62.89 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:54:26 น.  

 
ของเล่นมีประโยชน์กับเด็กปฐมวัยทุกคนเพราะเด็กทุกคนเรียนรู้ทุกอย่างผ่านการเล่น


โดย: สมหมาย ราคาพงษ์ IP: 125.26.218.101 วันที่: 9 ธันวาคม 2553 เวลา:20:58:22 น.  

 
โดยทั่วไปแล้วจะเลือกของเล่นให้แก่เด็กโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย ความทนทานและที่สำคัญคือประโยชน์ในการพัฒนาเด็กได้มากที่สุด


โดย: นางมาลี ยิ้มมงคล IP: 182.93.141.53 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:07:43 น.  

 
ให้ความรู้และความสำคัญในการเล่น รวมถึงหลักในการเลือกของเล่นให้เด็กได้ดีมาก เห็นได้ว่าเด็กปฐมวัยเรียนรู้ผ่านการเล่น และการเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 fhko


โดย: รัตดา บริสุทธิ์ธรรม IP: 182.93.180.26 วันที่: 24 เมษายน 2555 เวลา:10:10:46 น.  

 
การเล่นของเด็กนั้นนอกจากจะช่วยส่งเสริมพัฒนการด้านต่างๆให้กับเด็กได้ดีแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทีี่ใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู กับเด็กอีกด้วย


โดย: ลักขณา ทิมจรัส IP: 118.172.156.49 วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:18:52:57 น.  

 
การจัดประสบการณ์ ด้านของเล่นให้เด็กนอกจากจะคำนึงความเหมาะสมแล้ว ที่สำคัญต้องปลอดภัยด้วยค่ะ


โดย: นางลักษณาวดี มูลโพธิ์ IP: 1.1.158.121 วันที่: 15 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:38:58 น.  

 
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยผ่านประสบการณ์จากการเล่นส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นของเล่นจึงเป็นสื่อที่สำคัญ


โดย: นางฉวี จิตรภิรมย์ IP: 223.204.150.179 วันที่: 3 มิถุนายน 2555 เวลา:9:11:43 น.  

 
ของเล่นสำหรับเด็กมีความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก การให้เด็กได้เล่นของเล่นที่เหมาะสมกับวัยทำให้เด็กเกิดพัฒนาการได้เร็วและสามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้


โดย: วิลาวัณย์ จำปาทอง IP: 125.27.160.143 วันที่: 21 กรกฎาคม 2555 เวลา:5:47:46 น.  

 
การเล่นของเล่นจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี และเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย


โดย: นิภาภรณ์ เผือกไธสง IP: 101.51.78.116 วันที่: 15 สิงหาคม 2555 เวลา:5:03:08 น.  

 
ทำให้มีความเข้าใจในการนำไปออกแบบการจัดกิจกรรมและการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย


โดย: นางวิไลวรรณ ใจนวน IP: 101.51.253.160 วันที่: 19 สิงหาคม 2555 เวลา:9:31:18 น.  

 
เป็นการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้ เป็นข้อมูลในการนำหลักการไปใช้ กับการดูแลเด็กค่ะ


โดย: วรพรรณ เทพสุภา IP: 125.25.220.61 วันที่: 24 สิงหาคม 2555 เวลา:17:41:54 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

chotirosj
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Friends' blogs
[Add chotirosj's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.