ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Group Blog
 
 
กันยายน 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
13 กันยายน 2551
 
All Blogs
 
เด็กสมาธิสั้น

เด็กสมาธิสั้น
หมายถึง เด็กที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมแสดงออกซ้ำๆ จนเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเด็ก
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับอายุหรือระดับพัฒนาการในเรื่องของการขาดสมาธิ
ความหุนหันพลันแล่นยับยั้งตัวเองไม่ค่อยได้ อาการดังกล่าวจะปรากฏก่อนอายุ 7 ปีการให้ความช่วยเหลือ


เด็กสมาธิสั้น
เป็นเด็กที่มีความรับผิดปกติด้านสมาธิ สาเหตุอาจจะเกิดจากพันธุกรรม
ปัญหาความไม่สมดุลของสารเคมีในสมอง หรือความผิดปกติในระบบประสาท
การให้ความช่วยเหลือจึงต้องกระทำให้หลายอย่างหลายด้าน ดร. พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์ ( 2541
:18 - 27 )ได้เสนอไว้
2 ลักษณะคือ


1. การบำบัดรักษาแบบมาตรฐาน
ซึ่งประกอบด้วย


- ด้านการศึกษา


-
ด้านจิตวิทยาและพฤติกรรม


-
ด้านการรักษาด้วยยา


2. จิตบำบัด


ครูผู้สอนให้การช่วยเหลือได้ในด้านการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กสมาธิสั้น ซึ่งมีปัญหาในชั้นเรียนได้ดังนี้


2.1
เขียนคำสั่งชัดเจนสั้นๆ ไว้บนกระดานอ่านให้นักเรียนฟัง


2.2
แบ่งคำสั่งเป็นระบบขั้นตอนย่อยๆ


2.3
จัดให้เด็กที่มีสมาธิสั้น นั่งหน้าชั้นเรียน หรือนั่งกับเพื่อนที่มีศักยภาพ
และความเข้าใจการช่วยเหลือเพื่อน


2.4
ให้เวลาเพิ่มขึ้นในการทดสอบและการทำงานเกี่ยวกับการเรียน


2.5
เตือนให้เด็กสมาธิสั้นส่งการบ้านทุกวันที่มีการบ้าน


2.6
จัดสถานการณ์ในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้


2.7
เปิดโอการให้เด็กใช้เทปบันทึกเสียง บันทึกคำอธิบายของครู


2.8
เวลาครูพูดหรืออธิบาย ต้องแน่ใจว่าเด็กสมาธิสั้นสนใจฟัง


2.9
ใช้การเตือนเป็นระยะเป็นการส่วนตัว


2.10
เลือกใช้หนังสือเรียนที่ไม่ซับซ้อน


2.11
แบ่งการบ้านออกเป็นส่วนๆ จำนวนน้อยลง


2.12
ให้รางวัลพฤติกรรมที่พึงประสงค์


2.13
อย่ากาเครื่องหมายผิด ในสมุดทำงานของเด็กเมื่อเด็กทำผิด หรือทำไม่ได้ให้


เว้นไว้ ครูอธิบายเพิ่มเติม
หรือทำเป็นตัวอย่างก่อนจึงให้เด็กทำใหม่


2.14
อย่าทำโทษเด็ก หากมีปัญหาเกี่ยวกับการสะเพร่าเลินเล่อหรือขาดความเป็น


ระเบียบ หรือขาดความสนใจการเรียนร่วมระหว่างเด็กสมาธิสั้นกับเด็กปกติ


เด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่จะมีระดับเชาว์ปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
น้อยรายที่จะมีปัญญาทึบร่วมด้วย
การที่เด็กมีสมาธิสั้นมิได้หมายความว่าเด็กจะเรียนไม่ได้
หรือมีปัญหาในการเรียนทุกราย เพียงแต่มีระยะเวลาติดตามการเรียนสั้นกว่าเด็กปกติ
เด็กสมาธิสั้นที่ควบคุมตนเองไม่ได้ ครูผู้สอนจึงต้องช่วยจัดระเบียบไม่ให้ซับซ้อนครูจึงต้องมีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับเด็กสมาธิสั้นและมีเทคนิคในการสอนดังนี้


1.กิจกรรมประจำวัน
กิจกรรมในแต่ละวันต้องมีลักษณะคงที่ มีตารางเรียนที่แน่นอน
ครูต้องบอกล่วงหน้าและย้ำเตือนความจำทุกครั้งก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง


2.การจัดห้องเรียน ต้องทำข้อตกลงร่วมกัน
มีป้ายข้อความสั้นๆชัดเจนเข้าใจง่าย เช่น ถอดรองเท้าก่อนเข้าเรียน
ส่งการบ้านที่นี่เป็นต้น


3.การจัดที่นั่ง
จัดให้นั่งข้างหน้าหรือแถวกลาง ไม่ให้นั่งใกล้หน้าต่าง
นั่งใกล้เพื่อนที่สามารถดูแลได้ ไม่ให้นั่งใกล้เพื่อนที่ซุกซน


4.การเตรียมการสอน งานที่ทำทำให้พอเหมาะกับความสนใจของเด็ก ครูต้องแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อยๆใช้เวลาไม่เกิน
4นาที ทำทีละขั้น เมื่อเสร็จวันหนึ่งแล้ว จึงให้ทำขั้นตอนที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆ


5.การมอบหมาย ครูควรพูดช้าๆชัดเจน กระชับ ครอบคลุมไม่บ่น
ไม่ใช้คำสั่งคลุมเครือจนเด็กแยกไม่ออกว่าครูสั่งอะไร


6.การควบคุมขณะทำงาน
ให้เด็กทำงานที่ละขั้นตอน อย่าให้เด็กรู้สึกว่ามากเกินไป
ฝึกให้เด็กควบคุมตนเองขณะทำงาน ครูตรวจเป็นคราวๆ
ทำให้เสร็จเป็นข้อหรือเป็นชิ้น จึงเริ่มงานใหม่การประเมินผล


การประเมินผล
ก็ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและประเมินผลจุดประสงค์ที่กำหนด


Free TextEditor


Create Date : 13 กันยายน 2551
Last Update : 13 กันยายน 2551 20:45:24 น. 6 comments
Counter : 2409 Pageviews.

 
ดูแลตัวเองให้ดีน่ะครับ


โดย: จักรินทร์ IP: 192.168.15.69, 61.7.241.134 วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:22:08 น.  

 
ผมมีลูกเป็นโรคสมาธิสั้น ลองรักษามาหลายแบบ พอดีเห็นคอร์สนี้น่าสนใจ เลยมาโพสท์ให้ผู้ปกครองท่านอื่นๆดู
.
คอร์สเพิ่มความจำเพิ่มสมาธิ เพื่อผลการเรียนที่ดีขึ้น
ปัญหาความจำสั้นเป็นปัญหาหลัก ที่ทำให้ผลการเรียนไม่ดี ถ้าเรียนไม่ได้ผลเราพร้อมคืนเงิน
เราเปิดคอร์สนี้ที่แรก และที่เดียวในประเทศ โดย อ.ปั้น (ศูนย์เพิ่มพัฒนาการเด็ก-นักเรียน ของ สถาบัน ปั้น&เชด ติวเตอร์จุฬา)
.
เด็กนักเรียนจำนวนมาก มีผลการเรียนที่ไม่ดี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือความจำไม่ดี (ส่วนผู้ใหญ่การที่ความจำสั้น ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานตกลง) คอร์สเพิ่มความจำเพิ่มสมาธิเพื่อผลการเรียนที่ดี เป็นคอร์สที่มุ่งพัฒนาสมาธิและความจำของเด็กและผู้ใหญ่ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยวิธีการสอนใช้วิธีตามหลักสูตรการเพิ่มสมาธิและความจำแบบอเมริกา
.
คอร์สมีทั้งหมด 3 คอร์ส คือ
1.สำหรับเด็กประถม (คอร์สต่อไปเปิด 13 มี.ค. 53นี้)
2.สำหรับเด็กมัธยมต้น-ปลาย (คอร์สต่อไปเปิด มี.ค. 53นี้)
3.สำหรับ นักศึกษาและผู้ใหญ่ (คอร์สต่อไปเปิด พ.ค. 53นี้)
ค่าเรียนคอร์ส 5000 บาท เรียนทุกวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ ครั้งละ 2 ชม. เรียน 2 เดือน
รับไม่เกิน 15 คน/คอร์ส สนใจโปรดจองที่ด่วน!!!
.
สถาบันปั้น&เชด ติวเตอร์จุฬา (ศูนย์เพิ่มพัฒนาการเด็ก-นักเรียน) อยู่ที่ แยกประชาสงเคราะห์ ตรงข้ามโบสถ์แม่พระฟาติมา ใกล้ห้างฟอร์จูนและรถไฟฟ้าใต้ดินพระรามเก้า
ติดต่อ ปั้น 089-1690911 , เชด 081-6956661
www.tutorchula.com/memory.htm
โดย: เทพ IP: 58.10.77.167 วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:9:11:46 น.  

 

ได้รับวิธีการที่ดีทีเดียวค่ะ จะนำไปฝากครูสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม ขอบคุณค่ะ


โดย: สุริยาพร รัชนิพนธ์ IP: 223.205.79.194 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:22:05:31 น.  

 
ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับความรู้การช่วยเหลือเด็กที่สมาธิสั้น เพราะที่โรงเรียนมีเด็กที่สมาธิสั้นหลายคน จะนำไปปรับปรุงใช้เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมให้กับเด็กที่มีสมาธิสั้นให้ดียิ่งขึ้น


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 111.84.129.39 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:17:25 น.  

 
ได้ศึกษาวิธีการเกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้นได้ดี ขอบคุณค่ะโดย: นางมุกดา มีชัย IP: 203.172.248.20 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:29:05 น.  

 
ไม่เข้าใจว่าลูกสมาธิสั้นไหมแต่ลูกอยู่กับอะไรไม่นาน เช่น เล่นของเล่น ชอบพูดทั้งวัน โดยพูดบ้างร้องเพลงบ้างไม่สนใจการเรียนเพราะในสมุดไม่จดอะไรกลับมาบ้านเลย แถมยังไม่ส่งการบ้านอีก ควรทำอย่างไร


โดย: กวาง IP: 115.67.64.93 วันที่: 31 พฤษภาคม 2555 เวลา:1:58:52 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

chotirosj
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Friends' blogs
[Add chotirosj's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.