ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2551
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
24 พฤศจิกายน 2551
 
All Blogs
 
การออกแบบกิจกรรม

การออกแบบกิจกรรม


                                มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนทำกิจกรรมได้ตรงตามความต้องการของผู้สอนและเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ


                                หลักการในการออกแบบกิจกรรมมีดังนี้


                                1.     จัดกิจกรรมให้ครบ  4 องค์ประกอบ    การเรียนรู้แต่ละกิจกรรมควรมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน


                                2.     กำหนดกิจกรรมที่ชัดเจนว่าจะให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มอย่างไร  เพื่อทำอะไร  ใช้เวลามากน้อยแค่ไหน  โดยจัดเวลาให้เหมาะสมตามความสำคัญของแต่ละองค์ประกอบการเรียนรู้                   เมื่อทำงานเสร็จแล้วให้ทำอะไรต่อ  เช่น  ส่งตัวแทนนำเสนอผลงาน  นำผลงานไปติดบอร์ดให้สมาชิก     ทั้งชั้นได้อ่าน ฯลฯ


                                3.     กำหนดบทบาทของกลุ่มและสมาชิกแต่ละคนให้ชัดเจน  โดยทั่วไปควรให้แต่ละกลุ่มมีบทบาทที่ต่างกัน  เมื่อนำมารวมกันในชั้นจะเกิดการขยายการเรียนรู้  ไม่ซ้ำซ้อนน่าเบื่อและ         ใช้เวลาน้อยลง  โดยเฉพาะการทำกิจกรรมที่จะต้องมีการจัดสรรบทบาทสมาชิก  ควรกำหนดบทบาทสมาชิกให้ชัดเจน  เช่น  เป็นผู้เล่นบทบาทสมมติ  เป็นผู้สังเกตการณ์  เป็นตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงาน        ในชั้น  ฯลฯ


                                4.     กำหนดโครงสร้างของงานที่ชัดเจน  บอกรายละเอียดของกิจกรรม  บทบาทสมาชิกในกลุ่ม  กรอบการทำงานที่เป็นรูปธรรม  กำหนดเวลาทำงานในกลุ่มและเวลาในการนำเสนอ  ตลอดจนสิ่งอื่น   ที่จะช่วยให้กลุ่มทำงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์  เช่น  ตารางนำเสนอผลงานกลุ่มตารางวิเคราะห์ผลการอภิปรายกลุ่ม  แผนภูมิก้างปลา  ฯลฯ


                                โครงสร้างของงานนี้สามารถออกแบบจัดทำเป็นใบกิจกรรมแจ้งแก่ผู้เรียนหรือเขียนลงแผ่นโปร่งใสฉายขึ้นจอ  เป็นต้น


Free TextEditor


Create Date : 24 พฤศจิกายน 2551
Last Update : 24 พฤศจิกายน 2551 18:59:39 น. 63 comments
Counter : 3786 Pageviews.

 
ผมได้อ่านและศึกษาบทเรียน เรื่อง การออกแบบกิจกรรม
จบแล้ว ทำให้รู้ถึงแนวทางการออกแบบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กมากขึ้น


โดย: บุญเหลือ กิ่มเกิด IP: 118.172.157.253 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:16:25:48 น.  

 

ได้อ่านบทเรียน การออกแบบกิจกรรมแล้ว ทราบว่าการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอนต้องมีความต่อเนื่องผู้ร่วมกืจกรรมทุกคนต้องรู้หน้าที่และบทบาทของตนอย่างชัดเจนทุกขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ คิดว่าอย่างนั้นนะคะ และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ขอบคุณค่ะ


โดย: สุริยาพร รัชนิพนธ์ IP: 223.205.79.194 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:19:05:51 น.  

 
ได้อ่านบทเรียน การออกแบบกิจกรรมแล้ว ทราบว่าการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอนต้องมีความต่อเนื่องผู้ร่วมกืจกรรมทุกคนต้องรู้หน้าที่และบทบาทของตนอย่างชัดเจนทุกขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ คิดว่าอย่างนั้นนะคะ และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ขอบคุณค่ะ


โดย: แสงทิพย์ ปัจจุบัน IP: 118.172.202.107 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:13:58:12 น.  

 
การออกแบบกิจกรรมต้องกำหนดให้ชัดว่าแบ่งกลุ่มอย่างไร จะทำอะไร ใช้เวลาแค่ไหน จัดเวลาให้เหมาะสม กิจกรรมที่จัดต้องมีความต่อเนื่อง งานเสร็จนำผลงานไปติดบอร์ดให้ทั้งชั้นได้อ่าน


โดย: นางสมร รุ่งกำจัด IP: 124.157.146.33 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:15:56:26 น.  

 
ทำให้รูวิธีการออกแบบกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้กับเด็กมากขึ้น


โดย: นางการุณ หวังชม IP: 113.53.122.92 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:9:44:20 น.  

 
การออกแบบกิจกรรม นับว่ามีความสำคัญต่อเด็กอนุบาลมาก ผมจึงเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมนี้ ขอบคุณผู้รับผิดชอบกิจกรรมนี้ด้วยครับ


โดย: บุญเหลือ กิ่มเกิด IP: 113.53.29.122 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:12:40:33 น.  

 
การออกแบบกิจกรรมสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะทำให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย


โดย: ฑัณฑิกา คำเงิน IP: 223.207.135.6 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:7:19:32 น.  

 
อยากให้ยกตัวอย่างที่ชัดเจน สำหรับเด็กปฐมวัยจะได้นำไปใช้เลยที่อ่านนี่ก็ได้ความรู้เป็นการพัฒนาตัวครูด้วยค่ะ
รุ่งรัตน์ กุดแถลง


โดย: รุ่งรัตน์ กุดแถลง IP: 223.206.222.154 วันที่: 27 ตุลาคม 2553 เวลา:7:10:39 น.  

 

การออกแบบกิจกรรมมีความจำเป็นต่อการสอนปฐมวัยอย่างยิ่งได้รับความร้ไปปรับใช้ได้ดีค่ะ


โดย: ชูศรี สุทธะมี IP: 223.205.173.154 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:6:19:28 น.  

 
การออกแบบกิจกรรมมีความจำเป็นมากสำหรับใช้สอนนักเรียนปฐมวัยอยากจะให้ยกตัวอย่างกิจกรรมที่หลากหลายและชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้เลยสัก2-3ตัวอย่าง


โดย: เบญจพร แซ่อุ้ย โรงเรียนบ้านบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา IP: 119.46.217.37 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:16:32:00 น.  

 
ได้ศึกษาบทเรียนแล้วจะนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กปฐมวัยคะ


โดย: กฤตติการ มงลวิสุทธิ์ จังหวัดน่าน IP: 118.172.126.62 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:11:47:06 น.  

 
ได้ศึกษาบทเรียน เรื่อง การออกแบบกิจกรรมแล้ว ทำให้ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนทีหลากหลายแล้วจะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปค่ะ


โดย: วิยะดา พลรักษ์ IP: 125.26.128.127 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:22:03:07 น.  

 
ได้ศึกษาบทเรียน เรื่อง การออกแบบกิจกรรมแล้ว ทำให้ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนทีหลากหลายแล้วจะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปค่ะ


โดย: วิยะดา พลรักษ์ IP: 125.26.128.127 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:22:05:15 น.  

 
ทำอย่างไรดีคะเมื่อเด็กไม่ยอมเรียนรู้ภาระหน้าที่ของบทบาทกระตุ้นเขาได้อย่างไรบ้างคะ


โดย: พนิตสินี บุญทอง IP: 111.84.4.24 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:7:12:09 น.  

 
จากหลักการอ่านแล้วก็ดีนะคะ เด็กจะได้มีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน ฝึกความรับผิดชอบได้


โดย: สุวารี ไกรบำรุง IP: 182.93.186.67 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:12:09:49 น.  

 
การออกแบบกิจกรรมสำคัญเป็นอย่างมาก เราต้องออกแบบตามความต้องการของเด็กให้เหมาะสมกับวัยเด็กจะได้พัฒนาทุกด้าน


โดย: ว่าที่ร.ต.หญิงสาธิกาธนะสีลังกูร IP: 118.173.216.52 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:54:23 น.  

 
การออกแบบในการจัดกิจกรรมต้องมีความต่อเนื่องชัดเจนในการนำเสนอผลงาน ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากคะ


โดย: นางละเมาะ สมศรีแสง IP: 61.19.66.185 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:13:52 น.  

 
การออกแบบกิจกรรมมีความสำคัญทำให้ผู้สอนและผู้เรียนการออกแบบต้องครบ ภ องค์ประกอบ กำหนดกิจกรรมให้จัดเจน กำหนดบทบาทหรือสมาชิก กำหนดโครงสร้าง กรอบทำงานที่เป็นรูปธรรม มีการนำเสนอเพื่อสำเร็จตามวัตถุประสงค์


โดย: นางนพวัลย์ หนูชัยปลอด IP: 180.180.193.67 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:35:07 น.  

 
การออกแบบในการจัดกิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ช่วยในการพัฒนาในแต่ละด้านตามความสามารถของแต่ละบุคคล


โดย: สุณีย์ จุนณศักดิ์ศรี IP: 182.93.143.167 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:13:35 น.  

 เข้ามาศึกษาการออกแบบกิจกรรมรอบที่2มีความร้เพิ่มขึ้น มีการเข้าร่วมมีการแบ่งหน้าที่กันภายในกล่มให้เด็กได้ศึกษาและครูผ้สอนนำแนวทางนี้ปฎิบัติจริง


โดย: ชูศรี สุทธะมี IP: 117.47.186.32 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:55:18 น.  

 
การจัดกิจกรรมหรือทำงานใด ๆ ผู้จัดทำจะต้องมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการของสิ่งนั้นก่อน ดังนั้นครูที่จะสามารถออกแบบกิจกรรมพัฒนากระบวนการกลุ่มจึงต้องรุ้และเข้าใจหลักการกลุ่ม ผู้สอนดำเนนการเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนจัดกิจกรรม ระหว่างจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม คือ

ก่อนจัดกิจกรรม ได้ศึกษารายละเอียดของงานที่จะให้เด็กร่วมกลุ่มทำ ตั้งเป้าหมายของการทำงานแต่ละครั้งก่อนที่จะลงมือ แล้วจึงกำหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรม

ระหว่างจัดกิจกรรม ผู้สอนจะสังเกตพฤติกรรมตามจุดหมายที่ตั้งไว้ ให้ความช่วยเหลือและกำลังใจเด้กให้ประสบความสำเร็จ

หลังจัดกิจกรรม จึงประเมินผลงานความสำเร็จว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีอะไรที่ควรปรับปรุงเพื่อกิจกรรมครั้งต่อไป

การจัดกิจกรรมกลุ่มดังกล่าวช่วยให้ผุ้สอนประสบความสำเร็จ เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข


โดย: นางมาณวิกา บุญรินทร์ IP: 180.180.56.218 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:4:06:31 น.  

 กิจกรรมทุกกิจกรรมถ้าครูไม่รู้หลักการจัดกิจกรรมจะทำให้เด็กเบื่อได้ เมื่อศึกษาแล้วทำให้มีความรู้ดีมาก


โดย: นางวิญญาณ์ เถาว์ชาลี IP: 125.26.232.83 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา:0:07:49 น.  

 
ได้ศึกษาบทเรียนแล้วจะนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กปฐมวัย


โดย: นันท์นภัส พรมเทียน IP: 223.206.84.192 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:00:57 น.  

 
ข้าพเจ้าได้อ่านบทเรียน การออกแบบกิจกรรมแล้ว ทราบว่าการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอนต้องมีความต่อเนื่องผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนต้องรู้หน้าที่และบทบาทของตนอย่างชัดเจนทุกขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
ในการจัดกิจกรรมหรือทำงานใด ๆ ผู้จัดทำจะต้องมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการของสิ่งนั้นก่อน ดังนั้นครูที่จะสามารถออกแบบกิจกรรมพัฒนากระบวนการกลุ่มจึงต้องรู้และเข้าใจหลักการกลุ่ม ผู้สอนดำเนนการเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนจัดกิจกรรม ระหว่างจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม คือก่อนการจัดกิจกรรม จะต้องศึกษารายละเอียดของงานที่จะให้เด็กร่วมกลุ่มทำ ตั้งเป้าหมายของการทำงานแต่ละครั้งก่อนที่จะลงมือ แล้วจึงกำหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 115.67.111.184 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:34:56 น.  

 
การออกแบบกิจกรรมแล้ว ทำให้ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนทีหลากหลาย


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 115.67.111.184 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:40:27 น.  

 
มีความสนใจและต้องการตัวอย่างการออกแบบการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมขื้นและคิดว่าบางส่วนมีความคล้ายคลึงกับกิจกรรมที่ได้จัดให้เด็กๆในชั้นเรียนของตนเองค่ะ


โดย: ภารดี เดชะรัฐ IP: 58.9.148.218 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:59:06 น.  

 
การออกแบบกิจกรรมต้องยึดหลักความต่อเนื่องเชื่อมโยง กำหนดกิจกรรมที่ชัดเจนทำอะไรใช้เวลาเท่าไหร่ บทบาทของแต่ละตน ไม่ซ้ำซ้อนน่าเบื่อหน่าย โครงสร้างของงานชัดเจนรายละเอียดเป็นรูปธรรม


โดย: ศรินทิพย์ ไชยเพ็ญ IP: 182.93.227.74 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:17:59 น.  

 
การออกแบบกิจกรรมตามขั้ตอนจะได้ผลอย่างมีประโยชน์ต่อเด็กมาก จะนำไปปรับใช้กับเด็กคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: ชรินทร์ฎา ธนะ IP: 118.172.130.184 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:01:45 น.  

 
การออกเเบบกิจกรรม สามารถนำไปปรับใช้กับเด็กได้เป็นอย่างดี ขอบคุณมากค่ะ


โดย: อ.พิศมัย ลาวรรณ IP: 125.26.124.102 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:18:24 น.  

 
การออกแบบกิจกรรมที่ดีทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้


โดย: นางปราณี สีหะวงษ์ IP: 118.172.162.32 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:59:19 น.  

 
ได้ศึกษาบทเรียน เรื่อง การออกแบบกิจกรรมแล้ว ทำให้ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนทีหลากหลายแล้วจะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปค่ะ
โดย: นางอารี บุณยานุเคราะห์ IP: 110.49.205.223 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:54:18 น.  

 
อ่านการออกแบบกิจกรรมแล้วทำให้เกิดแนวคิดการจัดกิจกรรรมการสอนที่หลากหลายนำไปใช้กับเด็ก


โดย: นิตยา ขุนอำไพ IP: 118.173.206.146 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:50:16 น.  

 
ได้ศึกษาบทเรียน เรื่อง การออกแบบกิจกรรมแล้ว ทำให้ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนทีหลากหลายแล้วจะนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กต่อไป


โดย: lสมศรี กลิ่นอำไพ IP: 111.84.28.102 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:01:22 น.  

 
การออกแบบกิจกรรมให้เด็กควรมีขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนควรจะต่อเนื่องกัน เด็กจะเกิดความเข้าใจ


โดย: นางสาวณัฐสุดา วังคะฮาด IP: 182.93.135.53 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:29:27 น.  

 
การออกแบบกิจกรรมที่ดีทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้และ

เด็กอยากเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ


โดย: นางพิกุล หิรัญชุฬหะ IP: 118.173.174.219 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:46:10 น.  

 
ได้อ่านบทเรียน การออกแบบกิจกรรมแล้ว ทราบว่าการจัด
กิจกรรมทุุกขั้นตอนต้องมีความต่อเนื่องผู้ร่วมกืจกรรมทุกคนต้อง รู้หน้าที่และบทบาทของตนอย่างชัดเจนทุกขั้นตอน การออกแบบกิจกรรมนับว่าเป็น เรื่องที่สำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ


โดย: สมจิต ปิ่นทอง IP: 118.173.32.136 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:47:10 น.  

 
นำวิธีการออกแบบกิจกรรมไปปรับใช้กับเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โดย: เทวี ราชาตัน IP: 118.172.23.92 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:11:10 น.  

 
การออกแบบกิจกรรมแล้ว ทราบว่าการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอนต้องมีความต่อเนื่องผู้ร่วมกืจกรรมทุกคนต้องรู้หน้าที่และบทบาทของตนอย่างชัดเจนทุกขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ คิดว่าอย่างนั้นนะคะ และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ขอบคุณค่ะโดย: นางชัชฎา บริพันธ์ IP: 58.147.59.16 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:46:27 น.  

 
การออกแบบกิจกรรม มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนทำกิจกรรมได้ตรงตามความต้องการของผู้สอนและเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้อ่านบทเรียน การออกแบบกิจกรรมแล้ว ทราบว่าการจัด
กิจกรรมทุุกขั้นตอน ต้องมีความต่อเนื่องผู้ร่วมกืจกรรมทุกคนต้อง รู้หน้าที่และบทบาทของตนอย่างชัดเจนทุกขั้นตอน การออกแบบกิจกรรมนับว่าเป็น เรื่องที่สำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ


โดย: นางอำภา เวียงเกตุ IP: 223.206.227.127 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:41:07 น.  

 
การจัดกิจกรรมทุกขั้นตอนต้องมีความต่อเนื่องผู้ร่วมกืจกรรมทุกคนต้องรู้หน้าที่และบทบาทของตนอย่างชัดเจนทุกขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ คิดว่าอย่างนั้นนะคะ และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ขอบคุณค่ะ


โดย: มยุรี IP: 182.93.200.58 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:30:12 น.  

 
อ่านการออกแบบกิจกรรมแล้วทำให้เกิดแนวคิดการจัดกิจกรรรมการสอนที่หลากหลายนำไปใช้กับเด็ก


โดย: วาสนา ณ หนองโก IP: 182.93.200.58 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:21:28 น.  

 
กิจกรรมหลากหลายได้ความรู้


โดย: นางสมพิศ ไชยเสนา IP: 125.26.229.8 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:18:09 น.  

 
ได้ศึกษาเรื่องการออกแบบกิจกรรมแล้วทำให้สามารถนำความรู้ไปจัดกิจกรรมแก่ผู้เรียนและให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด


โดย: มยุรี พรหมรักษา IP: 182.52.132.147 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:32:10 น.  

 
ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ นำไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก


โดย: กัญจนพร เหมรา IP: 118.175.132.67 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:40:18 น.  

 
ทำให้นำความรู้ไปออกแบบกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้


โดย: เพ็ญดารา ชัยรัตน์ IP: 118.173.216.97 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:34:57 น.  

 
ได้แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ดีค่ะมีประโยชน์ จะนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนค่ะ


โดย: นางทวี ปิติรัตน์ IP: 113.53.90.112 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:52:22 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้ดีค่ะเป็นการทบทวนบทเรียนหลังจากลืมๆไปมากแล้ว


โดย: สมจิตร วิสุทธิ์ IP: 182.93.141.214 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:11:05 น.  

 
ทำให้รูวิธีการออกแบบกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้กับเด็กมากขึ้น ทำให้นำความรู้ไปออกแบบกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้


โดย: วิภาภรณ์ เมืองเกิด IP: 118.175.188.174 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:45:39 น.  

 
การออกแบบกิจกรรมเป็นสิ่งที่ควรคำนึงมาก
ในการจัดประสบการณ์


โดย: พนิดา ปัดชา IP: 223.206.19.200 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:14:44 น.  

 
ได้ความรู้ แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ดีค่ะ มีประโยชน์ ต่อการไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนค่ะ


โดย: นางสายใจ ภูสีเขียว IP: 203.172.248.20 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:53:01 น.  

 
ได้ศึกษาการออกแบบกิจกรรมแล้วทำให้เกิดแนวคิดการจัดกิจกรรรมการสอนที่หลากหลายสามารถนำไปใช้กับเด็กได้โดย: นางมุกดา มีชัย IP: 203.172.248.20 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:56:26 น.  

 
อ่านเรื่องการออกแบบกิจกรรมแล้วได้รับความรู้จะนำไปใช้กับเด็กค่ะ


โดย: นางนงนุช บุญที IP: 182.232.143.62 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:00:07 น.  

 
รับรับจัดกิจกรรม,รับจัดกิจกรรมสันทนาการ,รับจัดกิจกรรม walk rally,รับจัดกิจกรรมนอกสถานที่,รับจัดกิจกรรม team building,ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้,ออกแบบจัดกิจกรรรม ,งานอีเว้น Event,สันทนาการ,ค่ายภาษาอังกฤษ,ครอบครัว Camp,กิจกรรมเพื่อสังคม,Walk Rally,กิจกรรม csr,นันทนาการ,ค่ายเยาวชน,กิจกรรมนันทนาการ
รับออกแบบและจัดกิจกรรม เน้นความสนุกสนาน มีสาระ และสร้างสรรค์ (Edutainment) อาทิ ค่ายอบรมพัฒนาเด็ก ค่ายส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ท่องเที่ยวประจำปี กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมรองรับการตลาด CSR กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรม Walk Rally ประชุมสัมมนา และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ เด็ก เยาวชน ครอบครัว พนักงานบริษัท โรงเรียน และหน่วยราชการ งาน Event เพื่อการตลาดต่างๆ จากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม

โทรมาปรึกษากันก่อนได้ครับ

ยกกำลังสมอง
ห้างหุ้นส่วน จำกัด ยกกำลังสมอง
Yok kam lang samong Limited partnership
108 ซ.ชัยณรงค์ ถ.ประชาราษฎร์บําเพ็ญ 12
Bangkok, Thailand 10310
โทรศัพท์ : 02-690-2549 , 086-563-7034
แฟกซ์ : 02-690-2549
อีเมล์ : yokkamlangsamong@hotmail.com
Website : //www.yokkamlangsamong.blogspot.com


โดย: ยกกำลังสมอง IP: 61.90.34.74 วันที่: 1 เมษายน 2554 เวลา:15:57:10 น.  

 
การอ่านในเรื่องนี้ทำให้เกิดแนวคิดเกิดเทคนิคใหม่รวมถึงมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย และสามารถนำมาใช้ได้จริงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


โดย: จีระนันท์ ฝั้นต่างเชื้อ IP: 110.49.234.97 วันที่: 22 มกราคม 2555 เวลา:16:16:20 น.  

 
การออกแบบกิจกรรมต้องกำหนดให้ชัดว่าแบ่งกลุ่มอย่างไร จะทำอะไร ใช้เวลาแค่ไหน จัดเวลาให้เหมาะสม กิจกรรมที่จัดต้องมีความต่อเนื่อง งานเสร็จนำผลงานไปติดบอร์ดให้ทั้งชั้นได้อ่าน


โดย: มาลี ยิ้มมงคล IP: 182.93.141.53 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:38:03 น.  

 
การออกแบบกิจกรรมควรมีความต่อเนื่องของกิจกรรม
และต้องกำหนดกิจกรรมให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนให้ชัดเจน ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้จะทำให้กิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี เด็กก็เข้าใจและสนุกกับกิจกรรมที่ได้ทำ


โดย: หทัยทิพย์ อัมหธร IP: 110.49.232.159 วันที่: 21 เมษายน 2555 เวลา:11:27:30 น.  

 
การออบแบบกิจกรรมที่เป็นขั้นตอนสามารถจัดกิจกรรมร่วมกับผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ดีเยี่ยม


โดย: ลักขณา ทิมจรัส IP: 118.172.156.49 วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:19:32:22 น.  

 
บทเรียน การออกแบบกิจกรรม การจัดกิจกรรมทุกขั้นตอนต้องมีความต่อเนื่องผู้ร่วมกืจกรรมทุกคนต้องรู้หน้าที่และบทบาทของตนอย่างชัดเจนทุกขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด


โดย: นางลักษณาวดี มูลโพธิ์ IP: 1.1.158.121 วันที่: 15 พฤษภาคม 2555 เวลา:18:01:28 น.  

 
การออกแบบกิจกรรมที่ดีทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี


โดย: รุ้งทอปัด ศรีทองมา IP: 110.49.234.111 วันที่: 18 พฤษภาคม 2555 เวลา:14:44:14 น.  

 
ได้ศึกษาบทเรียน เรื่อง การออกแบบกิจกรรม
จบแล้ว ทำให้รู้ถึงแนวทางการออกแบบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กมากขึ้น


โดย: จินตภาณัฏฐ์ อินทองช่วย IP: 113.53.209.201 วันที่: 23 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:55:32 น.  

 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย


โดย: อรุณา วชิราภากร IP: 113.53.209.76 วันที่: 30 พฤษภาคม 2555 เวลา:19:59:56 น.  

 
การจากได้ศึกษา พอสรุปได้ว่าทุกกิจกรรมต้องรออกแบบให้เหมาะกับผู้เรียน ก่อนนำไปใช้


โดย: นางฉวี จิตรภิรมย์ IP: 223.204.150.179 วันที่: 3 มิถุนายน 2555 เวลา:10:12:26 น.  

 
เด็กจะสนใจ อยู่ที่กิจกรรมที่ครูนำเสนอ


โดย: ธัชกร ผิวงาม IP: 171.98.7.0 วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:20:33:36 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

chotirosj
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Friends' blogs
[Add chotirosj's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.