ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2551
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
24 พฤศจิกายน 2551
 
All Blogs
 
พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม

พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม                                  


                               อารมณ์มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของเด็กทุกคน  วัยเด็กเล็กเป็นระยะวิกฤตของพัฒนาการทางอารมณ์  การส่งเสริม  และช่วยให้เด็กมีความสุข  มีความปิติเบิกบานจะเป็นรากฐานสำคัญในการปรับตัวเวลาที่เป็นผู้ใหญ่  อารมณ์ของเด็กวัยนี้มักจะเป็นไปอย่างเปิดเผย  การแสดงอารมณ์ของเด็ก        มักจะเกิดขึ้นอย่างปุบปับกะทันหัน  แต่มักจะเปลี่ยนได้ง่าย  อารมณ์ของเด็กวัยนี้ที่พบโดยทั่วไปก็คือ  ความกลัว  ความวิตกกังวล  ความโกรธ  ความอิจฉาริษยา  เด็กวัยนี้ยังไม่มีการควบคุมอารมณ์  และมักจะเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับการควบคุม  เช่น  เมื่อไรจะสมควรที่จะแสดงความโกรธหรือเมื่อไรจะร้องไห้ได้  ความกลัวของเด็กวัยนี้  อาจจะเกิดจากจินตนาการ  เช่น  อาจจะมีมโนภาพเกี่ยวกับสัตว์ประหลาด        กลัวเป็นอันตรายและเจ็บตัว  อย่างไรก็ตามความกลัวจากจินตนาการของเด็กจะลดลงตามอายุ  นอกจากนี้เด็กจะมีความวิตกกังวลและความคับข้องใจเกี่ยวกับการทำอะไรไม่ได้สมดังปรารถนา  เพราะขาดทักษะทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญา  ความอิจฉาริษยา  มักจะเกิดขึ้นจากการแข่งขันระหว่างเพื่อนร่วมวัย


                               พัฒนาการด้านสังคม  ซึ่งหมายถึง  การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมวัยในระยะแรกของวัยอนุบาล  เด็กมักจะชอบเล่นคนเดียว  แต่เมื่อโตขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมากขึ้นจะมีการร่วมมือเป็นมิตร  และมีความเข้าใจในความรู้สึกของเพื่อนเพิ่มขึ้น  จากการสังเกตเด็กเวลาเล่น  พบว่าเด็กอายุ 4 ขวบจะใช้แรงเสริมในการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน โดยการตั้งใจฟัง  การยอมรับเพื่อน             โดยการแสดงความรักและให้คำชมเชย (Charlesworth  and  Hartup, 1967) พัฒนาการสังคมของเด็ก  มักจะขึ้นกับการอบรมเลี้ยงดูทางบ้าน  บางครอบครัวมักจะสนับสนุนพฤติกรรมที่ค่อนข้างก้าวร้าว  แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ  ความรักและความอบอุ่นที่เด็กได้รับจากพ่อแม่  ทำให้เด็กกล้าที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  เด็กบางคนมาจากบ้านที่พ่อแม่ใช้อำนาจ  และใช้การขู่ทำโทษอยู่ตลอดเวลา  ทำให้เด็กมีความกลัว   ไม่กล้าที่จะอยู่ใกล้  และเมื่ออยู่โรงเรียน  เด็กก็อาจจะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมวัย  ครูจึงควรให้การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก  ถ้าพบเด็กที่มีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนก็ควรจะหา        วิธีช่วย  โดยพยายามให้แรงเสริมด้วยการชมเชยเวลาที่เห็นเด็กเล่นกับเพื่อน


                               พัฒนาการของวัยทารกและวัยเด็กระยะต้น (แรกเกิด ถึง 6 ปี)


                               1.      เรียนรู้ที่จะเดิน


                               2.      เรียนรู้ในการรับประทานอาหารอื่น ๆ  นอกเหนือไปจากนม


                               3.      เรียนรู้ในการพูดหรือการใช้ภาษาสื่อความหมาย


                               4.      เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่าย


                               5.      เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างเพศ


                               6.      เรียนรู้ความคิดรวบยอดและภาษาที่จะใช้อธิบายสิ่งแวดล้อมรอบตัว  ทั้งวัตถุและสังคม


                               7.      สามารถที่จะบังคับการเคลื่อนไหวและการทรงตัวได้ดี


                               8.      เรียนรู้ที่จะสร้างความผูกพันทางจิตใจกับผู้อื่น  เช่น  พ่อ  แม่  พี่น้อง  และผู้อื่น


                               9.      เรียนรู้ที่จะบอกความแตกต่างระหว่าง  “ถูก”  “ผิด”  และเริ่มมีมาตรฐาน  จริยธรรม


หรือมีพัฒนาการมโนธรรม

ที่มา   :   สุรางค์  โค้วตระกูล.  (2548)  จิตวิทยาการศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 6.  กรุงเทพฯ  :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Free TextEditor


Create Date : 24 พฤศจิกายน 2551
Last Update : 24 พฤศจิกายน 2551 18:39:13 น. 30 comments
Counter : 19708 Pageviews.

 
5555555+++++ จริง


โดย: อ่าง IP: 118.175.155.170 วันที่: 11 ธันวาคม 2551 เวลา:14:16:37 น.  

 
เราน่าจะปวดขี้ปวดฉี่


โดย: เต้ย IP: 58.10.167.13 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:11:24:35 น.  

 
ไอเจ้าของเว็บบ้า


โดย: เฟ้น IP: 58.10.167.13 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:11:27:49 น.  

 
คนที่เขียนชื่อเฟ้นเขียนผิดขอเเก้ด้วย


โดย: นวรัต IP: 58.10.167.13 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:11:30:30 น.  

 
ผมรักฝ้าย


โดย: เฟ้น IP: 58.10.167.13 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:11:33:25 น.  

 

พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมที่ดีของเด็กเล็กเป็นพื้นฐานของการเป็นผู้ใหญ่ที่สุขุมรอบคอบโอบอ้อมอารี นอกจากพ่อแม่แล้ว ครูน่าจะมีบทบาทที่สำคัญมากในการปลูกฝังนิสัยและสร้างพฤติกรรมที่ดี โดยการให้ความรักความอบอุ่นสร้างความไว้วางใจปรึกษาได้ทุกเรื่องทุกเวลาและเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆเรื่อง จริงไหม?


โดย: สุริยาพร รัชนิพนธ์ IP: 223.205.79.194 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:20:19:08 น.  

 
ที่ห้องมีเด็กหลายคนที่อารมณ์ดีมาก ยิ้ม หัวเราะได้ทั้งวัน ได้พาเพื่อนๆ อารมณ์ดีไปด้วย เห็นเด็กอารมณ์ดีครูก็ดีใจพลอยได้อารมณ์ดีไปกับเด็กทุกวัน วันไหนพวกอารมณ์ดีไม่มาโรงเรียนเพื่อนๆ จะถามหา ปีนี้เด็กที่ห้องมีสุขภาพจิตค่อนข้างดี


โดย: วาสนา สีหราช IP: 125.27.122.230 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:20:32:20 น.  

 


การเลี้ยงดูเด็กเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของเด็กเหมือนกันถาเด็กอย่ในครอบครัวที่อบอ่นแล้วเด็กจะอารมณ์ดีครัวถ้าเด็กอย่กับครอบครัวที่ชอบใช้อำนาจเด็กจะเป็นคนก้าวร้าวครูต้องมีความเข้าใจเด็กตั้งแต่ศึกษาบทเรียนนี้แล้วเข้าใจเด็กยิ่งขึ้นขอขอบคุณค่ะ


โดย: ชูศรี สุทธะมี IP: 222.123.207.235 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:22:35:38 น.  

 


ได้เข้าศึกษามาเป็นรอบที่ 2 เด็กวัยนี้มีอารมณ์ที่แปรปรวนง่ายๆเดี๋ยวโกรธเด๊ยวดีต้องมีความเข้าใจเขาให้มากๆตองการที่จะให้สังคมยอมรับ


โดย: ชูศรี สุทธะมี IP: 117.47.186.32 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:06:34 น.  

 
พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมที่ดีของเด็กเล็กเป็นพื้นฐานของการเป็นผู้ใหญ่ ครูจึงมีบทบาทที่สำคัญมากในการปลูกฝังนิสัยและสร้างพฤติกรรมที่ดี โดยการให้ความรักความอบอุ่นสร้างความไว้วางใจปรึกษาได้ทุกเรื่องทุกเวลาและเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆเรื่อง


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 115.67.111.184 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:09:06 น.  

 ครูควรเข้าใจพัฒนาการเด็ก สังเกตพฤติกรรมเด็กโดย: นางวิญญาณ์ เถาว์ชาลี IP: 125.26.232.49 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:0:14:32 น.  

 
ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก


โดย: นิตยา ขุนอำไพ IP: 118.173.206.146 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:15:11 น.  

 
ครูปฐมวัยต้องมีอารมณ์ดีและเข้าใจพัฒนาการเด็ก


โดย: รัตนา IP: 223.206.110.194 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:39:02 น.  

 
อารมณ์มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของเด็กทุกคน วัยเด็กเล็กเป็นระยะวิกฤตของพัฒนาการทางอารมณ์ การส่งเสริม และช่วยให้เด็กมีความสุข มีความปิติเบิกบานจะเป็นรากฐานสำคัญในการปรับตัวเวลาที่เป็นผู้ใหญ่ อารมณ์ของเด็กวัยนี้มักจะเป็นไปอย่างเปิดเผย การแสดงอารมณ์ของเด็ก มักจะเกิดขึ้นอย่างปุบปับกะทันหัน แต่มักจะเปลี่ยนได้ง่าย อารมณ์ของเด็กวัยนี้ที่พบโดยทั่วไปก็คือ ความกลัว ความวิตกกังวล ครูปฐมวัยต้องมีอารมณ์ดีและเข้าใจพัฒนาการเด็ก


โดย: นางอำภา เวียงเกตุ IP: 223.206.227.127 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:55:11 น.  

 
เด็กวัยนี้มีอารมณ์ที่แปรปรวนง่ายๆเดี๋ยวโกรธเด๊ยวดีต้องมีความเข้าใจเขาให้มากๆตองการที่จะให้สังคมยอมรับ


โดย: มยุรี IP: 182.93.200.58 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:45:52 น.  

 
การเลี้ยงดูเด็กเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของเด็ก ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านอารมณ์และสังคม เด็กจะได้ไม่มีอารมณ์แปรปรวน


โดย: เพ็ญดารา ชัยรัตน์ IP: 118.173.216.97 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:37:41 น.  

 
พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนครูควรศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลถ้าพบปัญหาควรแก้ไขให้ถูกวิธีและค่อยเป็นค่อยไป


โดย: นางทวี ปิติรัตน์ IP: 113.53.90.112 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:36:49 น.  

 
เพราะพฤติกรรมทุกอย่างที่เด็กแสดงออกย่อมมีสาเหตุ
และเหตุผลขอขคนคนหนึ่งไม่ใช่เหตุผลของใครอีกหลายๆคน


โดย: วิภาภรณ์ เมืองเกิด IP: 118.175.188.174 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:14:23 น.  

 
เด็กปฐมวัยนั้นถือเป็นวัยที่มีพัฒนาการด้านอารมณ์เปลี่ยเเปลได้ตลอเวลาตามสภาพเเวดล้อมดังนั้นครูจึงควรส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดสภาพเเวดล้อมที่ดี


โดย: สุวรรณา พุทธอวยชัย IP: 124.122.171.100 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:38:49 น.  

 
ได้ศึกษาและนำมาปรับใช้ แนะนำการเลี้ยงดูเด็กต่อผู้ปกครอง เพราะครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านอารมณ์และสังคม เด็กจะได้ไม่มีอารมณ์แปรปรวนโดย: สายใจ ภูสีเขียว IP: 203.172.248.20 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:13:03 น.  

 
พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนครูควรศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลถ้าพบปัญหาควรแก้ไขให้ถูกวิธีและค่อยเป็นค่อยไป


โดย: นางมุกดา มีชัย IP: 203.172.248.20 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:18:51 น.  

 
พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนครูควรศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลถ้าพบปัญหาควรแก้ไขให้ถูกวิธีและค่อยเป็นค่อยไป


โดย: นางมุกดา มีชัย IP: 203.172.248.20 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:19:22 น.  

 
พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมที่ดีของเด็กเล็กเป็นพื้นฐานของการเป็นผู้ใหญ่ที่สุขุมรอบคอบโอบอ้อมอารี นอกจากพ่อแม่แล้ว ครูน่าจะมีบทบาทที่สำคัญมากในการปลูกฝังนิสัยและสร้างพฤติกรรมที่ดี โดยการให้ความรักความอบอุ่นสร้างความไว้วางใจปรึกษาได้ทุกเรื่องทุกเวลาและเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆเรื่อง จริงไหม?


โดย: นางมุกดา มีชัย IP: 203.172.248.20 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:25:00 น.  

 
พ่อเเม่เป็นคนที่มีบทบาทที่สำคัญในการปูนพื้นฐานที่ดีเเก่ลูกลูก


โดย: ซาฮาเราะ หะยีฮาระสะ IP: 180.183.172.232 วันที่: 25 กรกฎาคม 2554 เวลา:15:21:00 น.  

 
เราสามารถสังเกตุการเปี่ยนเเปลงของเด็กๆจากพฤติกรรม


โดย: ไลลา โอลา IP: 180.183.172.232 วันที่: 25 กรกฎาคม 2554 เวลา:15:24:58 น.  

 
ฟฤติกรรมเเปลกๆที่เกิดกับเด็กในสมัยนี้ สาเหตุอาจจะมาจากพ่อแม่ที่ไม่มีเวลาให้กับลูก


โดย: ซาแลอะ ดอเลาะ IP: 180.183.172.232 วันที่: 25 กรกฎาคม 2554 เวลา:15:29:28 น.  

 
พฤติกรรมทางด้านอารมณ์และสังคมที่ดีต้องได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว ครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดี เด็กก็รับซึมซับรับสิ่งที่ดีงามเหล่านั้น เพราะฉะนั้นครอบครัวจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กวัยนี้


โดย: หทัยทิพย์ อัมหธร IP: 110.49.235.47 วันที่: 22 เมษายน 2555 เวลา:10:28:23 น.  

 
น่าสนใจมากค่ะ


โดย: เพชร พลอย IP: 118.173.61.142 วันที่: 28 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:24:25 น.  

 
พฤติกรรมทางด้านอารมณ์และสังคมที่ดีต้องได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว ครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดี เด็กก็รับซึมซับรับสิ่งที่ดีงามเหล่านั้น เพราะฉะนั้นครอบครัวจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กวัยนี้ สิ่งแวดล้อมรอบตัวมีผลต่อการพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างยิ่ง


โดย: สุทธิรัตน์ เหมาทองสุช IP: 223.206.118.212 วันที่: 6 มิถุนายน 2555 เวลา:19:31:38 น.  

 
ครูต้องใจเป็นนำแข็ง ต้อง สอน บอก เล่าเรื่อง ยกตัวอย่าง เยอะแยะวิธีที่จะนำมาสู่เด็กคะ


โดย: ธัชกร ผิวงาม IP: 171.98.7.0 วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:21:02:02 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

chotirosj
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Friends' blogs
[Add chotirosj's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.