ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2551
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
24 พฤศจิกายน 2551
 
All Blogs
 
พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา

พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา พีอาเจต์ เรียกวัยประถมศึกษาว่า Concrete Operation ซึ่งสรุปได้ว่า วัยนี้เด็กชาย มีความสามารถคิดเหตุผลเชิงตรรกได้ สามารถที่จะรับรู้สิ่งแวดล้อมได้ตามความเป็นจริง สามารถที่จะพิจารณา เปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์หลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะในการจัดของเป็นกลุ่ม นอกจากนี้เด็กวัยประถม มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคงตัวของสสาร มีความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างภายนอกจากสสารไม่มีผลต่อสภาพเดิมต่อปริมาณน้ำหนัก และปริมาตร ถ้าให้ดินน้ำมันปั้นเป็นก้อนกลมเท่ากัน 2 ก้อนแก่เด็ก และถามว่าเท่ากันไหม หลังจากที่เด็กตอบว่าเท่ากันแล้ว เอาดินน้ำมันก้อนหนึ่งมาปั้นเป็นรูปยาว เหมือนไส้กรอกหรือตัวด้วงแล้วถามว่ายังคงมีปริมาณเท่ากับดินน้ำมันก้อนกลมหรือไม่ เด็กวัยนี้ จะสามารถตอบได้ว่าเท่า เพราะดินน้ำมันรูปยาวมาจากดินน้ำมันก้อนกลม ซึ่งมีปริมาณเท่ากัน ความคงตัวของปริมาตร เป็นความคงตัวที่ค่อนข้างจะยาก ดังนั้นเด็กเล็กบางคนอาจจะไม่เข้าใจ แต่โดยเฉลี่ยแม้เด็กอายุราว ๆ 7 – 8 ขวบ จะมีความเข้าใจความคงตัวของปริมาตร นอกจากนี้ เด็กจะสามารถเปรียบเทียบสิ่งของว่ามากกว่า ใหญ่กว่า ยาวกว่า เข้มกว่า ถ้าหากมีของจริงตั้งให้เด็ก เด็กจะสามารถจัดลำดับได้ พัฒนาการทางด้านภาษาและการใช้สัญลักษณ์เจริญก้าวหน้ามาก เด็กจะเริ่มเข้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล และเข้าใจความหมายของบทเรียนทั้งทางคณิตศาสตร์ ภาษา และ การอ่าน มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสามารถอธิบายได้ เด็กวัยนี้มักจะสนใจคำโคลงหรือกลอน ที่สอดคล้องกัน หรือปัญหาต่าง ๆ ที่จะต้องแก้ด้วยความคิด เหตุผล ถ้าแก้ได้ก็จะมี ความภูมิใจ สำหรับความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎเกณฑ์ของวัยนี้ (6 – 10 ขวบ) เด็กจะนับถือกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดไปกับเด็กโตหรือผู้ใหญ่บอก แต่เมื่อโตขึ้นเด็กจะเห็นว่ากฎเกณฑ์เป็นข้อตกลงระหว่างคนสองคนขึ้นไปเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้เด็กวัยนี้จะพิจารณาความตั้งใจของผู้กระทำผิดในการตัดสินความผิด ความแตกต่างระหว่างบุคคลเกี่ยวกับพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา เป็นสิ่งที่ครูควรจะตระหนักและควรคำนึงถึงความสามารถเฉพาะของเด็ก และพยายามส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนพัฒนา ตามศักยภาพของตน นักเรียนบางคนอาจจะมีความสามารถทางเชาวน์ปัญญาแตกต่างกัน บางคนอาจจะเก่งทางคณิตศาสตร์ บางคนอาจจะเก่งทางภาษา

Free TextEditor


Create Date : 24 พฤศจิกายน 2551
Last Update : 24 พฤศจิกายน 2551 18:43:35 น. 27 comments
Counter : 1764 Pageviews.

 
เด็กบางคนเก่งแทบทุกอย่าง (ถ้าได้รับการพัฒนาดี) บางคนอยู่บ้านนอกพ่อแม่ปล่อยตามมีตามเกิดเพราะฐานะยากจน พอจบ ป.6 แทบไม่อยากเรียนต่อ อยากหาเงินช่วยทางบ้านเห็นแล้วก็ได้แต่ปลง ครูอยากช่วยใจจะขาด


โดย: วาสนา สีหราช IP: 125.27.122.230 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:20:16:49 น.  

 
รักลูกให้ถูกทาง ทฤษฏีนี้ยังใช้ได้ดี การบังคับลูก บังคับเด็กเป็นการสร้างความเครียดให้กับเด็ก


โดย: กฤตติการ มงคลวิสุทธิ์ IP: 118.172.126.62 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:12:31:12 น.  

 


ศึกษาเรื่องนี้แล้วทำให้ทราบว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่ผ้สอนควรเข้าใจและนำไปปฎิบัติชอขอบคุณค่ะ


โดย: ชูศรี สุทธะมี IP: 117.47.188.69 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:23:06 น.  

 
สามารถเข้าใจเด็กได้มากขึ้นและนำไปใช้กับเด็กขอบคุณค่ะ


โดย: ว่าที่ร.ต.หญิงสาธิกา ธนะสีลังกูร IP: 118.173.216.52 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:17:53 น.  

 
สามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม


โดย: นางละเมาะ สมศรีแสง IP: 61.19.66.185 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:17:25 น.  

 
ความสามารถของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ครูจึงต้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน


โดย: วิยะดา พลรักษ์ IP: 125.26.127.130 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:53:21 น.  

 


ได้เข้ามาศึกษารอบ 2แล้วมีความเข้าใจในเด็กช่วงอายุที่ต่างกันมีความคิดเห็นที่ต่างกันทำให้ผู้สอนเข้าใจได้ดีและนำไปปรับใช้กับเด็กได้


โดย: ชูศรี สุทธะมี IP: 117.47.186.32 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:37:03 น.  

 เ ด็กบางคนอายุเท่ากันแต่ความพร้อมต่างกัน


โดย: นางวิญญาณ์ เถาว์ชาลี IP: 125.26.232.83 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา:0:27:22 น.  

 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่ผู้สอนในระดับปฐมวัยควรเข้าใจและนำไปปฎิบัติ


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 115.67.111.184 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:00:21 น.  

 
ข้าพเจาได้เข้ามาทบทวนความรู้ทำให้มีความเข้าใจเด็กมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณมากค่ะ


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 111.84.129.39 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:4:48:35 น.  

 
ได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วได้ทราบความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจเด็ก


โดย: นิตยา ขุนอำไพ IP: 118.173.206.146 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:08:57 น.  

 
ศึกษาความรู้เพื่อนำไปปรับใช้กับเด็กได้เหมาะสม


โดย: เทวีราชาตัน IP: 118.172.23.92 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:25:37 น.  

 
ศึกษาเรื่องนี้แล้วทำให้ทราบว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่ผ้สอนควรเข้าใจและนำไปปฎิบัติชอขอบคุณค่ะโดย: นางชัชฎา บริพันธ์ IP: 58.147.59.16 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:01:40 น.  

 
ฒนาการทางเชาวน์ปัญญา พีอาเจต์ เรียกวัยประถมศึกษาว่า Concrete Operation ซึ่งสรุปได้ว่า วัยนี้เด็กชาย มีความสามารถคิดเหตุผลเชิงตรรกได้ สามารถที่จะรับรู้สิ่งแวดล้อมได้ตามความเป็นจริง สามารถที่จะพิจารณา เปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์หลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะในการจัดของเป็นกลุ่ม นอกจากนี้เด็กวัยประถม มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคงตัวของสสาร มีความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างภายนอกจากสสารไม่มีผลต่อสภาพเดิมต่อ ปริมาณน้ำหนัก และปริมาตร ศึกษาเรื่องนี้แล้วทำให้ทราบว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่ผ้สอนควรเข้าใจและนำไปปฎิบัติชอขอบคุณค่ะ


โดย: นางอำภา เวียงเกตุ IP: 223.206.227.127 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:52:01 น.  

 
เด็กช่วงอายุที่ต่างกันมีความคิดเห็นที่ต่างกันทำให้ผู้สอนเข้าใจได้ดีและนำไปปรับใช้กับเด็กได้


โดย: มยุรี IP: 182.93.200.58 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:41:28 น.  

 
เด็กบ้านนอก ลูกชาวบ้านพ่อแม่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก รู้จักแต่การทำนา ทำไร่ ตัดอ้อย นิทานก่อนนอนไม่เคยได้ฟัง ศูนย์พัฒนาเด็กของ อบต
ก็เอาไปขังรวมกันไว้ ความสะอาดก็ไม่ผ่าน ขี้มูกเขรอะ อยู่แต่กับปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ไปรับจ้างทำงานที่กรุงเทพ เด็กจะฉลาดได้อย่างไร


โดย: กัญจนพร เหมรา IP: 118.175.132.67 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:01:29 น.  

 
ทำให้ทราบว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่ผู้สอนควรเข้าใจและนำไปปฎิบัต เพราะทุกคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน พฤติกรรมทุกอย่าย่อมมีสาเหตุในตัวบุคคล


โดย: วิภาภรณ์ เมืองเกิด IP: 118.175.188.174 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:07:11 น.  

 
ได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วได้ทราบความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงเป็นสิ่งที่ครูควรคำนึงในการจัดกิจกรรมการเรียน เข้าใจเด็ก


โดย: สายใจ ภูสีเขียว IP: 203.172.248.20 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:07:48 น.  

 
ความสามารถของเด็กแต่ละคนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคม


โดย: นางนงนุช บุญที IP: 182.232.143.62 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:16:24 น.  

 
ความสามารถของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ครูจึงต้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน


โดย: นางมุกดา มีชัย IP: 203.172.248.20 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:22:45 น.  

 
เนื้อหาดีมาก


โดย: รุจิระ IP: 192.168.6.174, 203.172.129.2 วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:15:42:35 น.  

 
เด็กในวัยนี้มีพัฒนาการและความสามารถที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะ สังคม และพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กจึงควรจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายกับเด็ก


โดย: หทัยทิพย์ อัมหธร IP: 110.49.232.159 วันที่: 21 เมษายน 2555 เวลา:11:59:35 น.  

 
เด็กแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ครูจึงต้องจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนด้วย


โดย: รุ้งทอปัด ศรีทองมา IP: 110.49.234.111 วันที่: 18 พฤษภาคม 2555 เวลา:18:32:15 น.  

 
เด็กนักเรียนเราจะเก่งคณิต 2 - 3 คน ทุกปีการศึกษาคะโต้ตอบได้ดี


โดย: ธัชกร ผิวงาม IP: 171.98.7.0 วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:20:18:01 น.  

 
เด็กที่ได้คณิต จะไม่ได้ภาษา เรื่องจริงนะคะ เด็กเข้าใหม่แต่ละห้องเขาจะปรับตัวกับครูใหม่เช่นกัน


โดย: ธัชกร ผิวงาม IP: 171.98.7.0 วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:21:13:22 น.  

 
พ่อแม่บางท่าน คิดว่าลูกตัวเองเกก่งมาก มาก ก็มีนะคะ


โดย: ธัชกร ผิวงาม IP: 171.98.7.0 วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:21:38:18 น.  

 
คิดว่า การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมของเด็ก ปัจจุบันเด้็กที่อยู่ในชุมชนส่วนใหญ่อยู่กับปู่ย่า ตายาย ส่วนใหญ่จะใส่ใจแต่เรื่องการกินอยู่ และถูกตามใจ


โดย: นางวิไลวรรณ ใจนวน IP: 101.51.253.160 วันที่: 19 สิงหาคม 2555 เวลา:11:15:38 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

chotirosj
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Friends' blogs
[Add chotirosj's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.