ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Group Blog
 
 
กันยายน 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
13 กันยายน 2551
 
All Blogs
 
ตัวอย่างแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (ตามกลุ่มสาระ)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน


วันที่..............
เดือน ................................
พ.ศ...............ชื่อนักเรียน................................................................................
เพศ...................................................


เกิดวันที่..........................................................................................
พ.ศ. ............................................


ชื่อผู้ปกครอง..................................................ความสัมพันธ์กับเด็ก.....................................................ที่อยู่
บ้านเลขที่............................................... ซอย
.............................................................................


ถนน......................................................
ตำบล,แขวง..................................................................


เขต,อำเภอ............................................. จังหวัด
........................................................................


รหัสไปรษณีย์....................................... โทรศัพท์
....................................................................


ชื่อโรงเรียน...................................................
อำเภอ..........................................................................


จังหวัด.......................................................


2. ระดับสติปัญญา ( IQ )
.............................................................


3. ข้อมูลทางการแพทย์


เด็กเจ็บป่วยเป็นโรค...................................................................................................................


เด็กจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างไรบ้าง........................................................................


............................................................................................................................................................



4. ความสามารถของเด็ก


เด็กมีความสามารถในด้านต่อไปนี้เพียงใด โปรดบรรยาย
หากครูได้ทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน โปรดบอกชื่อแบบทดสอบด้วย


4.1 ภาษาไทย


4.1.1 ด้านการฟัง................................................................................................................


.....................................................................................................................................


4.1.2 ด้านการพูด.................................................................................................................


...................................................................................................................................


4.1.3
ด้านการอ่าน...............................................................................................................


...................................................................................................................................


4.1.4
ด้านการเขียน..............................................................................................................


...................................................................................................................................


4.2
คณิตศาสตร์...........................................................................................................................


..............................................................................................................................................


4.3
การช่วยเหลือตัวเอง...............................................................................................................


................................................................................................................................................


4.5
พฤติกรรม...............................................................................................................................


...............................................................................................................................................


4.6
ความสามารถอื่นๆ..................................................................................................................


...............................................................................................................................................


5. ปัญหาของเด็ก จงบอกว่าเด็กมีปัญหาอย่างไร


........................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................


6. เด็กได้รับการตัดสินว่าเป็นเด็กประเภทใด ( โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องว่างด้านหน้าข้อนั้น)


............6.1 เด็กปัญญาอ่อนเรียนได้ .............. 6.2
เด็กปัญญาอ่อนฝึกได้


............6.3 เด็กหูตึง .............. 6.4 เด็กหูหนวก


............6.5 เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ .............. 6.6
เด็กที่มีความบกพร่องทางมองเห็น


............6.7 เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม .............. 6.8
เด็กออทิสติก


............6.9 เด็กที่มีความบกพร่องซ้ำซ้อน .............. 6.10
อื่นๆ.........................................


7. ควรได้รับการเรียนร่วมในลักษณะใด ( โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องว่างด้านหน้าข้อนั้น)


............7.1 ชั้นเรียนร่วมเต็มเวลา ............. 7.2
ชั้นปกติและให้คำแนะนำ


............7.3
ชั้นเรียนปกติและสินซ่อมเสริม ............. 7.4 ห้อมเสริมวิชาการ


........... 7.5 ชั้นพิเศษเต็มเวลา ............. 7.6 อื่นๆ โปรดระบุ............................


8. บริการที่เกี่ยวข้อง


เด็กควรได้รับบริการ หรือการบำบัดประเภทใดบ้าง ( โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องว่างด้านหน้าได้มากกว่า 1 ข้อ)


........... 8.1
การให้คำแนะนำปรึกษา ............. 8.2 กิจกรรม


........... 8.3
การแก้ไขการพูด ............ 8.4 การอ่านหนังสือให้ฟัง


........... 8.5
การกายภาพบำบัด ............. 8.6 ล่ามภาษามือ


........... 8.7
การสอนซ่อมเสริม ............. 8.8 ดนตรีบำบัด


........... 8.9
การฝึกฟังฝึกพูด .............
8.10 อื่นๆ....................................


9. ภาษาถิ่นของเด็ก..........................................................................................................



10. จุดมุ่งหมายระยะยาว (1ปี)


เด็กเรียนร่วมเต็มเวลา กรอกข้อความในข้อ
16


1.
.......................................................................................................................................


2.........................................................................................................................................


3.
.......................................................................................................................................


4.
.......................................................................................................................................


5.
......................................................................................................................................


(
เขียนเพิ่มเติมได้ และแนบรายละเอียดมาด้วย
)


11. จุดมุ่งหมายระยะสั้น


เด็กเรียนร่วมเต็มเวลา
กรอกข้อความในข้อ 16


1.
.......................................................................................................................................


2.........................................................................................................................................


3.
.......................................................................................................................................


4.
.......................................................................................................................................


5.
......................................................................................................................................


(
เขียนเพิ่มเติมได้ และแนบรายละเอียดมาด้วย )


12. หลักสูตรโดยย่อ (
เด็กจะต้องเรียนอะไรบ้าง )


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


13. การวัดและประเมินผล


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


14. ระยะเวลา


เริ่มใช้แผนนี้
เมื่อวันที่............... เดือน............................
พ.ศ......................................


และสิ้นสุด ในวันที่...............
เดือน............................ พ.ศ......................................


15. ความเห็นอื่นๆ


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


16.
เรียนร่วมเต็มเวลาโปรดระบุวัตถุประสงค์ในแบบ ป.02 ที่ต้องยกเว้นหรือปรับเป็นรายวิชา


ทักษะ - ภาษาไทย จุดประสงค์ที่ต้องปรับคือ........................................


- คณิตศาสตร์ จุดประสงค์ที่ต้องปรับคือ........................................


- วิทยาศาสตร์ จุดประสงค์ที่ต้องปรับคือ........................................


- สังคม จุดประสงค์ที่ต้องปรับคือ........................................


สปช. - พุทธศาสนา จุดประสงค์ที่ต้องปรับคือ........................................


- สุขศึกษา จุดประสงค์ที่ต้องปรับคือ........................................


- ศิลปะ จุดประสงค์ที่ต้องปรับคือ........................................


- นาฏศิลป์ จุดประสงค์ที่ต้องปรับคือ........................................


สลน. - พละ จุดประสงค์ที่ต้องปรับคือ........................................


- จริยะ จุดประสงค์ที่ต้องปรับคือ........................................


- ลูกเสือ จุดประสงค์ที่ต้องปรับคือ........................................


- งานประดิษฐ์งานช่าง จุดประสงค์ที่ต้องปรับคือ........................................


กพอ. - งานบ้าน จุดประสงค์ที่ต้องปรับคือ........................................


- งานเกษตร จุดประสงค์ที่ต้องปรับคือ........................................


กลุ่มประสบการณ์พิเศษ


- ภาษาอังกฤษ จุดประสงค์ที่ต้องปรับคือ........................................


- กพอ. จุดประสงค์ที่ต้องปรับคือ........................................


17.
ชื่อคณะกรรมการผู้จัทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล


1.
ชื่อ.................................................
ลายเซ็นต์................................................................


2.
ชื่อ.................................................
ลายเซ็นต์................................................................


3.
ชื่อ.................................................
ลายเซ็นต์................................................................


4.
ชื่อ.................................................
ลายเซ็นต์................................................................






Free TextEditor


Create Date : 13 กันยายน 2551
Last Update : 13 กันยายน 2551 21:02:48 น. 8 comments
Counter : 8406 Pageviews.

 
อยากศึกษารายละเอียดแต่เสียดายตาแพ้สีแจ้ง ควรปรับสีพื้นให้อ่อนกว่านี้จะเป็นพระคุณ (ครูพิเศษ)


โดย: ฟ้ารุ่ง IP: 222.123.27.107 วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:0:57:31 น.  

 
เนื้อหาดี แต่สีแสบตาจัง ช่วยปรับสีธรรมชาติหน่อยค่ะขอบคุณมาก


โดย: ครูเรียนร่วมกำแพงเพชร IP: 118.172.205.154 วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:17:06:13 น.  

 
เนื้อหาดี แต่สีดูยากมากเลย แสบตา ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง


โดย: ครูพิเศษ สกลนคร IP: 182.93.165.63 วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:13:26:09 น.  

 
เป็นแผนการเรียนรู้ที่ดี แต่ก็คงปรับใช้ตามบริบทและความเหมาะสมต่อไป


โดย: ฑัณฑิกา คำเงิน IP: 223.207.135.6 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:7:44:03 น.  

 
เป็นแผนการเรียนรู้ที่ดี แต่ก็คงปรับใช้ตามบริบทและความเหมาะสมต่อไป


โดย: ฑัณฑิกา คำเงิน IP: 223.207.135.6 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:10:49:23 น.  

 
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี เหมาะสำหรับครูผู้จัดประสบการณ์ทีได้วิเคราะห์ผู้เรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้แล้วจึงได้คิดวิธีการจัดการประสบการณ์เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีขึ้น สามารถนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ศึกษานี้ไปปรับใช้ตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนต่อไป


โดย: นางละเอียด ขวัญตน IP: 118.172.128.168 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:21:42:50 น.  

 
ขอบคุณมากสำหรับแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล จำนำไปปรับปรุงใช้ในโรงเรียนต่อไปค่ะ


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 111.84.129.39 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:47:50 น.  

 
อยากได้ตัวอย่างแผนเฉพาะบุุคคล จะนำไปปรับปรุงแผนการัดกิจกรรม ขอบคุณค่ะ


โดย: นางวิไลวรรณ ใจนวน IP: 101.51.253.160 วันที่: 19 สิงหาคม 2555 เวลา:11:58:58 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

chotirosj
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Friends' blogs
[Add chotirosj's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.