ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Group Blog
 
 
กันยายน 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
7 กันยายน 2551
 
All Blogs
 
มาตรฐานสื่อการเรียนการสอน เพื่อปรับใช้


เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ 
ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และ  สติปัญญา
ดังนั้นเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ครบ 
ทั้ง 4
ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรจัดหาหรือจัดทำสื่อการเรียนการสอนตามมาตรฐานสื่อการเรียนการสอน 
ดังนี้


สื่อการเรียนการสอน  ด้านร่างกาย  ควรประกอบด้วย
1. ค้อนตอกหมุด  หรือด้านอื่นๆ
2. รูปทรงต่างระดับ
3. สี่เหลี่ยม/สามเหลี่ยมต่างระดับ
4. กล่องรูปทรงเรขาคณิต
5. กล่องรูปทรงปริศนา
6. อุปกรณ์ฝึกลากเส้น
7. รางฝึกความสัมพันธ์กล้ามเนื้อมือกับตา  หรือกล้ามเนื้ออื่นๆ
8. โต๊ะเตรียมความพร้อม (โต๊ะกิจกรรมกลุ่ม )
9. อุปกรณ์ร้อยวัสดุ ( ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้วขึ้นไป )
10. กรรไกรปลายงอน  ขนาด 4 นิ้วขึ้นไป , กระดาษ
11. ไม้หนีบผ้า ( ไม้หรือพลาสติก )
12. ภาพต่อมีจุก
13. ฟองน้ำ
14. อุปกรณ์ทำความสะอาด
15. กะละมัง , แปรงซักผ้า
16. ลูกบอลขนาดเล็ก / ห่วงยาง
17. ตุ๊กตาร้อยเชือก
18. ชุดสร้างจินตนาการด้วยเชือกแบบต่างๆ
19. สื่ออื่นๆ 

สื่อการเรียนการสอน   ด้านอารมณ์  ควรประกอบด้วย   
1. ระนาดประเภทต่างๆ เช่น  ระนาดสีรุ้ง  ระนาดเล็ก ฯลฯ   
2. เครื่องเคาะจังหวะ / กรับมือ   
3. กลอง   
4. ชุดบูรณาการด้านดนตรี/ เทปหรือซีดีเพรงสำหรับเด็ก   
5. กระดานสำหรับวาดภาพ   
6. ชั้นวางอุปกรณ์ศิลปะ   
7. สีชนิดต่างๆ เช่น สีเทียน  สีน้ำ  สีผสมอาหาร   
8. แป้งโดว์ / ไม้นวดแป้ง / พิมพ์กดแป้ง   
9. ผ้าเช็ดมือ / ผ้ากันเปื้อน / แผ่นรองกันเลอะ   
10. สื่ออื่นๆ

สื่อการเรียนการสอน  ด้านสังคม  ควรประกอบด้วย       
1. บ่อทรายหรือกระบะทราย       
2. เครื่องเล่นทราย       
3. อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำ       
4. ชุดเครื่องครัว       
5. เตาแก๊ส       
6. เครื่องซักผ้า             
7. ตู้เย็น       
8. จานชามช้อน / ภาชนะใส่อาหาร       
9. บ้านตุ๊กตา       
10.โทรศัพท์ / เตารีด /ที่รองรีด       
11.ผัก ผลไม้จำลอง อาหารชนิดต่างๆ ขนมจำลองต่างๆ     
12.เครื่องชั่ง     
13.ชุดเครื่องแต่งกายบุคคลอาชีพต่างๆ เช่น  ทหาร  ตำรวจ  แพทย์  พยาบาล  ครู  วิศวกร     
14.ชุดเครื่องมือเครื่องใช้ในอาชีพต่าง ๆ เช่น  ช่างยนต์  ช่างไม้  แพทย์  ฯลฯ       
15.เครื่องหมายจราจร       
16.ยานพาหนะจำลอง  รถต่าง ๆ เครื่องบิน เรือ ฯลฯ       
17.สื่ออื่น ๆ         

สื่อการเรียนการสอน   ด้านสติปัญญา   ควรประกอบด้วย
1. บล็อกไม้ชนิดและรูปร่างต่าง ๆ
2. ชิ้นส่วนปูพื้นสถาปัตยกรรม
3. บล็อกมหัสจรรย์
4. ตัวต่อสร้างสรรค์
5. ชุดจิ๊กซอร์ต่าง ๆ
6. ชุดจับคู่ที่เหมาะสม
7. ชิ้นส่วนสร้างภาพ
8. ถุงลึกลับ
9. ขวดสำรวจรส / สำรวจกลิ่น             
10.ถาดแยกพวก             
11.แท่งรูปทรงต่าง ๆ             
12.บันไดสี             
13.กล่องเสีองต่าง ๆ             
14.แผ่นไม้ประมาณน้ำหนัก             
15.จับคู่ตัวเลข / อ่านตัวแรก             
16.ลูกปักหลักเลขต่าง ๆ             
17.กระดานหลักเลขต่าง ๆ / บวก – ลบเลขอย่างง่าย             
18.เกมจุด / ลูกคิด / กระปุกเรียงเลข             
19.เศษส่วนหลากสี / โดมิโนจำนวน             
20.ตัวอักษรเคลื่อนที่  บัตรอักษร             
21.รถบรรทุก  รถไฟ  อักษรต่าง ๆ             
22.สื่ออื่น
ๆ                                                                     
                                                                       
               

สื่อการเรียนการสอน  หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย  หนังสือนิทาน  ควรประกอบด้วย
1. หนังสือนิทานอีสป
2. หนังสือนิทานอืน

สื่อการเรียนการสอน  หนังสือสำหรับผู้ดูแลเด็ก  ควรประกอบด้วย       
1. การเรียนรู้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย       
2. การเรียนรู้ในการสร้างสุขนิสัยที่ดี       
3. การเรียนรู้ต่อการรักษาความสะอาดของร่างกาย       
4. การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5  ของร่างกายในด้านต่าง ๆ       
5. การสร้างนิสัยสำคัญในการออกกำลังกาย       
6. การเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย       
7. การเรียนรู้พัฒนาการและการเจริญเติบโตของร่างกาย       
8. การเรียนรู้ในการช่วยเหลือตัวเอง       
9. การเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว       
10.การเรียนรู้มารยาทที่สำคัญต่าง ๆ ในสังคม       
11.การรู้จักบุคคลที่สำคัญต่าง ๆ       
12.การรู้จักการเรียนรู้ธรรมชาติและการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ       
13.การเรียนรู้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ  และวิธีการเก็บรักษา       
14.การเรียนรู้ด้านคุณธรรมและวัฒนธรรม  ประเพณีต่าง ๆ         
15.การเรียนรู้การแต่งกายที่สำคัญในวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมอื่น ๆ  ที่สำคัญต่าง ๆ         
16.องค์ความรู้ทางด้านศาสตร์ต่าง ๆ         
17.การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สำคัญต่าง ๆ         
18.การเรียนรู้ทางด้านศิลปะในลักษณะต่าง ๆ         
19.การรู้จักภูมิศาสตร์  สภาพแวดล้อม       
20.การเรียนรู้ที่สำคัญอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของเด็ก 

 
        ในจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย 
และเด็กปฐมวัย  ได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ควรจัดหาหรือจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
ด้านวัสดุที่ใช้และความปลอดภัยของสื่อการเรียนการสอน
1. ใช้วัสดุที่ทำจากไม้  ผ้า  ฟองน้ำ  พลาสติก กระดาษ หรือโลหะ ที่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กในส่วนผิวสัมผัส  ไม่แหลมคม         
2. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของสื่อ  จะต้องเป็นชิ้นส่วนที่ทนทานมั่นคงแข็งแรง ไม่หลุด หรือ      แตกหักง่าย           
3.
ผิวสัมผัสของสื่อต้องเป็นผิวขัดเนียน  ไม่มีเสี้ยนหนาม 
หรือเศษวัสดุเจือปน  ไม่แหลมคม หรือลักษณะใด ๆ
ที่อาจเป็นอันตรายต่อการเล่นของเด็กได้         
4.
สีที่ใช้ทาหรือเป็นส่วนประกอบของสื่อ  จะต้องเป็นสีประเภท
NON-TOXICไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก (
ซึ่งควรมีใบรับรองคุณภาพสีจากโรงงานผู้ผลิตสีว่าผ่านการทดสอบคุณสมบัติแล้ว) 
         
5.
ขนาดชิ้นส่วนที่ประกอบเป็นสื่อจะต้องมีขนาดไม่เล็กจนเกินไป 
จนทำให้เด็กกลืนหรือหยิบใส่จมูกหรือเข้าปากได้ 
รวมทั้งน้ำหนักของสื่อควรมีความพอเหมาะกับวัยของเด็กที่สามารถหยิบเล่นได้เอง 
         
6. ควรมีภาชนะจัดเก็บเป็นสัดส่วนของสื่อแต่ละชนิดที่ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการเก็บรักษาและนำไปใช้   
ด้านประโยชน์และประสิทธิภาพที่ได้รับจากการเรียนรู้และการใช้สื่อ
1.
สื่อแต่ละชนิดต้องได้รับการออกแบบ โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ
ที่เหมาะสมกับวัยและกระตุ้น
ความสนใจอยากรู้อยากเห็นของเด็กในการเล่นและการเรียนรู้           
2.
สีสันควรเป็นสีธรรมชาติหรือหากใช้สีอื่น ๆ
ต้องเป็นสีสันที่สวยงามสะดุดตาชัดเจน  ภาพ ลายเส้น รูปร่าง
รูปทรงที่เลือกใช้สื่อความหมายได้ชัดเจน 
ไม่บีบบังคับการทำงานของกล้ามเนื้อสายตาของเด็กมากจนเกินไป       
3. สื่อต่างๆ ต้องสามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสและพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งทางด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา ชัดเจน         
4.
สื่อต่างๆ ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการคิด สอดคล้องกับการทำงานของสมอง
การพัฒนาเซลล์สมอง  การพัฒนาความสามารถ  ทักษะ  และวัยของเด็ก 
ส่งเสริมการสร้างสรรค์จินตนาการความคิดเริ่มสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาของเด็กให้มีอิสระในการคิดได้อย่างเต็มที่ 
         
5. สื่อต่าง ๆ
ต้องส่งเสริมพัฒนาการใช้ประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อย่อย  กล้ามเนื้อใหญ่ 
และกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทั้งร่างกายของเด็ก     
     
6. สื่อต่าง ๆ
ต้องส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการแก้ปัญหาตามประสบการณ์ต่างๆ
ตลอดจนเอื้อต่อกานพัฒนาและการสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้ทางวิชาการต่อไปในอนาคต 
ทั้งทางด้านภาษา  การอ่าน  การเขียน  คณิตศาสตร์ เป็นต้น           
7. สื่อต่าง ๆ จะต้องเอื้อต่อการทำแผนการจัดประสบการณ์  ของครูพี่เลี้ยงที่ดูแลเด็ก  และง่ายต่อการนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย         
8.
สื่อต่าง ๆ
ต้องมีความหลากหลายสามารถใช้ควบคู่กันได้อย่างสอดคล้องและกลมกลืนกันในการจัดกิจกรรมต่าง
ๆ ให้มีความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก 
อีกทั้งสามารถจัดแยกสื่อตามมุมต่าง ๆ ได้ เช่น  มุมประสาทสัมผัส 
มุมบทบาทสมมติ  มุมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อย่อย 
มุมความคิดสร้างสรรค์  มุมบล็อก 
มุมทักษะพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อสามารถนำไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเป็นลำดับขั้น
และมีความต่อเนื่องในการพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสมตามวัยของเด็ก         
9.
หนังสือที่เหมาะสมต่อเด็กปฐมวัย  ควรเป็นหนังสือนิทาน เรื่องสั้น การ์ตูน 
ในลักษณะหนังสือภาพ ( picture books )  และหนังสือภาพประกอบเรื่อง (
picture  story books  )  ที่มีขนาดตัวหนังสือโตไม่น้อยกว่า 24-30 พอยท์ (
ประมาณ 0.5 เซนติเมตร ) รูปเล่มมีตัวหนังสือน้อย เน้นรูปภาพ ใช้ภาษาง่าย ๆ
และถูกต้องเนื้อเรื่องไม่ยาวมากจะจัดในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ขนาดเล่ม 8
หน้ายก (18.5× 26 เซนติเมตร )  จำนวนหน้าประมาณ 8- 16 หน้า
หน้าปก  ปกแข็ง มีภาพ สีสันสวยงามสะดุดตา 
และสีสันในเล่มต้องสวยสดใสไม่เข้มบาดตา  หรือมืดดำเกินไป
เพราะว่าเด็กในวัยนี้ยังไม่สามารถอ่านหนังสือได้
แต่สามารถดูรูปและฟังเรื่องราวได้ 
หนังสือที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านร่างกาย 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านอารมณ์  ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทางสังคม 
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญา             


Free TextEditor


Create Date : 07 กันยายน 2551
Last Update : 7 กันยายน 2551 15:31:34 น. 57 comments
Counter : 9820 Pageviews.

 
ขนาดมาตรฐานของกะบะทรายมีขนาดเท่าไรคะ


โดย: ครูกำแพง IP: 182.93.131.234 วันที่: 10 กันยายน 2553 เวลา:14:33:36 น.  

 
ขนาดกระบะนำและกระบะทรายมีขนาดเท่าไร


โดย: สมจิต ปิ่นทอง IP: 118.173.39.171 วันที่: 18 ตุลาคม 2553 เวลา:19:51:02 น.  

 
ได้อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้น ขอบคุณค่ะ


โดย: สมศรี เหลืองสด IP: 110.49.193.244 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:16:11:11 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้ในการจัดหาสื่อต่้างๆ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเ้ด็กให้ตรงกับพัฒนาการด้านต่างๆได้มากขึ้น เช่นได้รู้จักวิธีการการจัดหาและจัดทำหนังสือนิทานสำหรับเด็กให้ถูต้องตามหลักการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก


โดย: นางปราณี ทาวงศ์มา IP: 223.206.214.66 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:10:15:25 น.  

 
อ่านแล้วทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อในการพัฒนาเด็กแต่ละด้าน ขอบคุณค่ะ


โดย: นางสาวคำสอน มาทา IP: 182.93.136.166 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:10:32:26 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้เรื่องสื่อมากเลยค่ะได้ความรู้มาก เพื่อจะได้นำมาพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนในชั้นเรียนได้ ขอบคุณค่ะ


โดย: นาวสาวปทุม ทองเงิน IP: 125.27.152.212 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:12:17:15 น.  

 
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากรู้ว่าพัฒนาการเด็กแต่ละด้านควรใช้สื่อให้เหมาะสมจะต้องจัดหาสื่อให้ได้ครบถ้วนหลากหลายขอบคุณค่ะ


โดย: มนัสชนก ชูถิ่น IP: 110.77.141.227 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:19:26:29 น.  

 
ได้ความรู้เกี่ยวกับสื่อในการจัดประสบการณ์ในแต่ละด้าน และได้สื่อหลากหลายครบถ้วน


โดย: นางการุณ หวังชม IP: 125.27.26.211 วันที่: 24 ตุลาคม 2553 เวลา:6:44:41 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆที่ได้เผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนครู


โดย: มณฑาทิพย์ พรามณีโชติ IP: 113.53.55.243 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:20:14:32 น.  

 
สื่อต่างๆของเด็ก แพงมาก ยิ่งรายหัวนะกำไร ครึ่งต่อครึ่ง สงสารเด็ก อยากให้หาวิธีการใหม่ที่ให้ได้มาราคาพอเหมาะ
อย่างน้อยก็ได้สื่อดีๆเพิ่มมากขึ้น ขอบคุณคะ


โดย: ทัศนีย์ ละพิมาย IP: 223.207.174.106 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:7:46:45 น.  

 
สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย
และเด็กปฐมวัยได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ


โดย: นางละเมาะ สมศรีแสง IP: 61.19.66.26 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:22:39:37 น.  

 

สื่อต่างๆมีความสำคัญสำหรับเด็กมากการศึกษาเรื่องนี้มีเฉพาะคือการเลือกซื้อสื่อให้เหมาะสมกับเด็กแต่กระทรวงให้งบมาน้อยทุกวันนี้สื่อที่โรงเรียนจึงมีน้อย ขอขอบคุณค่ะ


โดย: ชูศรี สุทธะมี IP: 117.47.78.17 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:10:18:58 น.  

 
สื่อการสอนที่โรงเรียนเป็นสื่อมอนเตสซอรี่ ซึ่งมีราคาแพงมากทำ งบประมาณที่ได้ต้องแบ่งใช้หลายด้านซื้อได้ไม่กี่ชิ้นงบหมดแล้ว ช่วยด้วยคะ


โดย: กฤตติการ มงคลวิสุทธิ์ จังหวัดน่าน IP: 118.172.126.62 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:16:37:13 น.  

 
ได้อ่านแล้ว เนื้อหาละเอียดดีค่ะ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยได้เลยค่ะ


โดย: นางสุวารี ไกรบำรุง IP: 182.93.186.67 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:11:02:54 น.  

 
ต่างจังหวัดเวลาเลือกซื้อสื่อหาตัวแทนหรือตัวอย่างสื่อที่จะเลือกซื้อได้น้อย


โดย: สิริมา IP: 223.205.63.24 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:13:40:47 น.  

 
ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ได้ให้ความรู้ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดสื่อการเรียนการสอนให้มกับเด็กปฐมวัยได้เลยค่ะ


โดย: ว่าที่ร.ต.หญิงสาธิกา ธนะสีลังกูร IP: 118.173.216.52 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:02:15 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น รู้จักชื่อสื่อเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการนำสื่อแต่ละประเภทมาใช้แนวการจัดประสบการณ์ด้านต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุดค่ะ


โดย: นางนพวัลย์ หนูชัยปลอด IP: 180.180.193.67 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:54:36 น.  

 

จากประสบการณ์ตรงเรื่องการใช้สื่อ โรงเรียนมีงบ

ประมาณน้อยมาก แต่ครูก็ได้พยายามจัดหาสื่อให้ได้

เพื่อเด็กจะได้พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และครบทั้ง 6 กิจกรรม


โดย: นางวิญญาณ์ เถาว์ชาลี IP: 125.26.232.83 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:27:36 น.  

 
จัดสื่อมีคุณภาพและมีความปลอดภัย เหมาะสมกับวัย


โดย: อำไพ กองเพชร IP: 182.93.226.61 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:19:01 น.  

 
สื่อต่างๆของเด็ก แพงมาก ยิ่งรายหัวนะกำไร ครึ่งต่อครึ่ง สงสารเด็ก อยากให้หาวิธีการใหม่ที่ให้ได้มาราคาพอเหมาะ


โดย: นันท์นภัส พรมเทียน IP: 223.206.84.192 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:57:58 น.  

 
การใช้สื่อกับเด็กให้เป็นจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยได้ทุกๆด้าน จะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเด็กให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ


โดย: นางเอื้อมพร เทพพิทักษ์ IP: 180.180.174.56 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:34:04 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น รู้จักชื่อสื่อเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการนำสื่อแต่ละประเภทมาใช้แนวการจัดประสบการณ์ด้านต่างๆเพื่อเด็กจะได้นำไปพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และครบทั้ง 6 กิจกรรม


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 111.84.129.39 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:4:31:13 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆที่ได้เผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนครู


โดย: หฤทัย IP: 110.49.144.100 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:17:03 น.  

 
ครูควรมีวิธีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อย่างไรบ้างคะ


โดย: สมทรง กาญจนะ IP: 110.164.24.243 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:37:31 น.  

 
ศึกษาแล้วได้รับความรู้มากค่ะ จะแยกสื่อเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการเล่นและการประเมินพัฒนาการของเด็กในแต่ละด้าน


โดย: เพียรดี ไกรปก IP: 118.173.67.90 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:12:56 น.  

 
จัดสื่อมีคุณภาพเหมาะสมกัยวัย


โดย: นางประกายแก้ว ศิลป์สาย IP: 125.26.223.31 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:34:35 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นสิ่งไหนที่ยังไม่ขาดอยู่จะได้ดำเนินการต่อไป


โดย: นิตยา ขุนอำไพ IP: 118.173.206.146 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:42:09 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้ในการจัดหาสื่อต่้างๆ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเ้ด็กให้ตรงกับพัฒนาการด้านต่างๆได้มากขึ้น เช่นได้รู้จักวิธีการการจัดหาและจัดทำหนังสือนิทานสำหรับเด็กให้ถูต้องตามหลักการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก


โดย: lสมศรี กลิ่นอำไพ IP: 111.84.28.102 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:23:06 น.  

 
ได้ความรู้เรื่องสื่อที่เหมาะสมกับการพัฒนาเ้ด็กครูต้องเลือกสื่อให้ตรงกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ปฐมวัย


โดย: รัตนา IP: 223.206.110.194 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:52:33 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้ในการจัดหาสื่อต่้างๆ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเ้ด็กให้ตรงกับพัฒนาการด้านต่างๆได้มากขึ้น


โดย: นางพิกุล หิรัญชุฬหะ IP: 118.173.174.219 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:44:55 น.  

 
ได้ความรู้เรื่องสื่อที่เหมาะสมกับการพัฒนาเ้ด็ก ครูต้องเลือกสื่อให้ตรงกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กปฐมวัยและมีเพียงพอ


โดย: สมจิต ปิ่นทอง IP: 118.173.32.136 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:33:17 น.  

 
มาตรฐานสื่อการเรียนการสอนให้ความรู้ในการที่ครูต้องนำไปใช้ให้ตรงกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย


โดย: สมจิตร วิสุทธิ์ IP: 182.93.141.214 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:22:37 น.  

 
เด็ก ๆ ชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้สื่อมากค่ะแต่ไม่ชอบเก็บสื่อการเรียน


โดย: เพ็ญศร๊ บริรัก IP: 118.173.154.1 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:46:16 น.  

 
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้คัดเลือกสื่อและจัดทำ จัดหาสื่อเพื่อใช้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมอื่นเด็ก ๆ ชอบมากและสนใจมากและเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะ


โดย: นางสาวสุมาลี แสนทวีสุข IP: 182.93.147.162 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:38:15 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น รู้จักชื่อสื่อเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการนำสื่อแต่ละประเภทมาใช้ในการจัดประสบการณ์ด้านต่างๆเพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุดค่ะ โดยคำนึงถึงพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย


โดย: นางประภาศรี คำสุภา IP: 222.123.21.12 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:27:15 น.  

 
ในจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย
และเด็กปฐมวัย ได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ควรจัดหาหรือจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณลักษณะวัสดุที่ใช้ความปลอดภัยของสื่อการเรียนหาง่ายและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการ


โดย: นางอำภา เวียงเกตุ IP: 223.206.227.127 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:19:10 น.  

 
แหล่งเรียนรู้เรื่องสื่อการเรียนให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาดีมากสามารถนำไปใช้ในการจัดทำหรือจัดซื้อสื่อให้เหมาะสมกับเด็กและมีประโยชน์สามารถใช้ในการพัฒนาเด็กได้ครบทุกด้านขอบคุณวิทยากรที่ให้ความรู้ค่ะ


โดย: นางทวี ปิติรัตน์ IP: 125.26.54.119 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:58:47 น.  

 
หาสื่อเพื่อใช้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมอื่นเด็ก ๆ ชอบมากและสนใจมากและเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะ


โดย: มยุรี IP: 182.93.200.58 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:18:50 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้ในการจัดหาสื่อต่้างๆ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเ้ด็กให้ตรงกับพัฒนาการด้านต่างๆได้มากขึ้น เช่นได้รู้จักวิธีการการจัดหาและจัดทำหนังสือนิทานสำหรับเด็กให้ถูต้องตามหลักการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก


โดย: อริยาพร มาป้อง IP: 223.207.129.124 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:44:17 น.  

 
ได้อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้น ขอบคุณค่ะ


โดย: ยุพาวดี IP: 223.207.187.227 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:58:26 น.  

 
อ่านแล้วได้ร้อะไรใหม่ ๆ ดี ขอบคุณค่ะ


โดย: เกศฎาภรณ์ บรรหาร IP: 110.164.233.84 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:27:35 น.  

 
จะนำหลักการท่ีได้ศึกษาไปเป็นแนวปฏิบัติในการเลือกสื่อการเรียนครั้งต่อไป แต่ก็ลำบากใจอีตอนของบประมาณ ส่วนมากคนอื่นจะเป็นคนจัดซื้อ มีหน้าท่ีสอนอย่างเดียวจริงๆ คนซื้อก็ไม้ได้ใช้


โดย: สำรวย สันติวงศกร IP: 110.49.192.13 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:36:30 น.  

 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับสื่อสำหรับเด็กและหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยค่ะ


โดย: สุจินดา ธิปัตดี IP: 182.53.125.134 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:38:36 น.  

 
อ่านแล้วดีค่ะ จะนำหลักการที่ได้เรียนไปปรับสอนให้กับเด็กทุกคนค่ะ


โดย: นางภัทรพร หิรัญวรณ์ IP: 125.26.224.239 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:23:48 น.  

 
จัดหาสื่อได้ตรงตามพัฒนาการ จะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ๆมาก


โดย: พิมลรัช IP: 110.49.193.135 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:23:42 น.  

 
โต๊ะกิจกรรมกลุ่ม ที่เหมาะกับเด็กๆ ควรมีขาดเท่าใด


โดย: นางพนิดา ปัดชา IP: 223.206.19.200 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:45:48 น.  

 
ได้ศึกษาแล้ว มีความรู้มากขึ้น ค่ะ


โดย: สายใจ ภูสีเขียว IP: 203.172.248.20 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:29:06 น.  

 
เพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ควรจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปํญญา


โดย: นางหทัยชนก วิสัย IP: 118.172.233.7 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:55:23 น.  

 
อ่านแล้วทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อในการพัฒนาเด็กแต่ละด้าน จะได้จัดหาสื่อให้เหมาะสมกับเด็กในห้องของตัวเอง ขอบคุณค่ะ


โดย: นางจุฬาลักษณ์ อัศวภูมิ IP: 110.49.192.29 วันที่: 4 ธันวาคม 2553 เวลา:1:53:03 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้เรื่องสื่อมากเลยค่ะได้ความรู้มาก เพื่อจะได้นำมาพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนในชั้นเรียนได้ ขอบคุณค่ะ


โดย: มาลี ยิ้มมงคล IP: 182.93.141.53 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:04:29 น.  

 
ได้รู้ เข้าใจว่าจะจัดหาสื่อ อุปกรณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างไรบ้าง ขอบคุณค่า


โดย: นางฉวี จิตรภิรมย์ IP: 223.204.150.179 วันที่: 3 มิถุนายน 2555 เวลา:9:21:08 น.  

 
รบกวนขอรายการประเภทของเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก ด้วยได้มั้ยคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: ชารีรัตน์ IP: 118.175.146.67 วันที่: 8 สิงหาคม 2555 เวลา:11:36:11 น.  

 
สื่อมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยอย่างมากเพราะเด็กได้เลียนแบบคล้ายชีวิตจริง


โดย: นิภาภรณ์ เผือกไธสง IP: 101.51.78.116 วันที่: 15 สิงหาคม 2555 เวลา:4:56:56 น.  

 
ดีมากสามารถนำไปใช้ในการจัดทำหรือจัดซื้อสื่อให้เหมาะสมกับเด็กและมีประโยชน์สามารถใช้ในการพัฒนาเด็กได้ครบทุกด้าน


โดย: ชลธิชา โคตรคำ IP: 101.51.223.7 วันที่: 18 กันยายน 2555 เวลา:19:31:34 น.  

 
อยากเห็นรูปของถุงลึกลับ เป็นแบบไหนคร้า


โดย: สอบถาม IP: 182.53.180.160 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา:15:00:50 น.  

 
ชุดเครื่องแต่งกายบุคคลอาชีพต่าง ๆราคาเท่าไร
มีคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก 3-5 ปีไหมสนใจ 0813901331


โดย: จุฑามาศ IP: 101.51.97.51 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา:15:42:54 น.  

 
จากรายการสื่อข้างต้นจะสั่งซื้อได้ที่ไหน ยังไงมีเบอร์ติดต่อมั้ยคะ


โดย: อริศรา IP: 182.52.140.185 วันที่: 3 เมษายน 2556 เวลา:11:21:09 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

chotirosj
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Friends' blogs
[Add chotirosj's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.