veritas lux mea = Truth enlightens me
Group Blog
 
All blogs
 
รายชื่อหนังสือเด็กภาษาไทย 1201-1500

1201 ด บ771น 1
น้ำผลไม้แสนกล = The magic juice / Baik, Mi Sook ; Kang, San, ภาพประกอบ ; อาหนึ่ง, แปล. 2549
1202 ด บ773ค 1
ความต้องการของหมีน้อย / ผู้แต่ง : เดจัน เบโกวิก, ไซมอน มารินโควิก ; ภาพประกอบ : ดูสัน พาฟลิก ; แปล : วรางคณา. 2549
1203 ด บ773คว 1
ความรู้สึกของตูบน้อย / ผู้แต่ง : เดจัน เบโกวิก, ไซมอน มารินโควิก ; ภาพประกอบ : ดูสัน พาฟลิก ; แปล : วรางคณา. 2549
1204 ด บ784น 1
นกกระจิบเจ้าเล่ห์ / เบญจมาศ ศรีวงษ์รัตน์ ; บุญสม จันทร์คงฉาย, เขียนภาพ. 2552
1205 ด บ788ร 1
เรื่องดีๆ สำหรับเด็กดี = Good stories for good kids/ เรียบเรียงโดย เบญจวรรณ แว่วศรี, ธนุรธร. 2546
1206 ด บ795อ 1
อ้วนกับอี๊ดผจญภัย / เบญจา แสงมะลิ. 2514
1207 ด บ796 1
เบนจามิน แฟรงคลิน : ผู้ค้นพบประจุไฟฟ้าในบรรยากาศ = Benjamin Franklin / กรรณิการ์ จันทร์พุ่ม ... [และคนอื่น ๆ], แปล. 2548
1208 ด บ799ผ 1
ผจญภัยในวันเดอร์แลนด์ = The looking glass wars / Frank Beddor ; ลมตะวัน, แปล. 2553
1209 ด บ816ส 1
สมาคมกริฟฟินสีเทา = The fall of the templar / เดเร็ก เบนซ์ และ เจ.เอส. ลิวอิส, เขียน ; เสาวลักษณ์ โชติจิราภิรมย์, แปล. 2553
1210 ด บ821ค 1
ความลับแห่งภูผาศิลาเงิน = Der gerg des weiben goldes / Gabriele Beyerlein ; จินดารัตน์, แปล. 2549
1211 ด บ821คด 1
คดีเด็ดกับนักสืบทีมเสือ = Ein superfall fur dlch und das tiger-team / Thomas Brezina ; หัทยา, แปล. 2547
1212 ด บ821คด 2549 1
คดีเด็ดกับนักสืบทีมเสือ = Ein superfall fur dlch und das tiger-team / Thomas Brezina ; หัทยา, แปล. 2549
1213 ด บ821คด 2550 1
คดีเด็ดกับนักสืบทีมเสือ = Ein superfall fur dlch und das tiger-team / Thomas Brezina ; หัทยา, แปล. 2550
1214 ด บ821อ 1
อัศวินดาบมังกร = Drachenherz / Thomas Brezina, เขียน ; ณัฐยา, หัทยา, แปล. 2546
1215 ด บ821อ 2550 1
อัศวินดาบมังกร = Drachenherz / Thomas Brezina, เขียน ; ณัฐยา, หัทยา, แปล. 2550
1216 ด บ822ว 1
วันที่ย่าไม่ได้ยืนอยู่ตรงหน้าต่าง = Oma und ich / อาคิม เบริกเกอร์ ; ชลิต ดุรงค์พันธุ์, แปล. 2545
1217 ด บ825ก 1
กล้องโทรทัรรศน์ของกาลิเลโอ / เรื่อง เกร์รี่ เบลีย์ และคาเรน ฟอสเตอร์ ; ภาพ เลห์ตัน นอยส์ และคาเรน แรดฟอร์ด ; แปล นิพนธ์ ทรายเพชร. 2551
1218 ด บ825กอ 1
ก้อนหินจากดวงจันทร์ของอาร์สตรอง / เรื่อง เกร์รี่ เบลีย์ และคาเรน ฟอสเตอร์ ; ภาพประกอบ เลตัน นอยส์ และคาเรน แรดฟอร์ด ; แปล พิธาน สิงห์เสน่ห์. 2550
1219 ด บ825จ 1
จานสีของลีโอนารืโด / เรื่อง เกร์รี่ เบลีย์ และคาเรน ฟอสเตอร์ ; ภาพประกอบ เลตัน นอยส์ และคาเรน แรดฟอร์ด ; แปล จิตติมา อมรพิเชษฐ์กูล. 2550
1220 ด บ825ป 1
ปากกาขนนกของเชกสเปียร์ / เรื่อง เกร์รี่ เบลีย์ และคาเรน ฟอสเตอร์ ; ภาพประกอบ เลตัน นอยส์ และคาเรน แรดฟอร์ด ; แปล วรรณณา นาวิกมูล. 2550
1221 ด บ825ร 1
รองเท้าของจูเลียส ซีซาร์ / เรื่อง เกร์รี่ เบลีย์ และคาเรน ฟอสเตอร์ ; ภาพ เลห์ตัน นอยส์ และคิวทูเอ็ม ; แปล กฤษณา พรพิบูลย์. 2551
1222 ด บ825ว 1
วิกผมของโมสาร์ต / เรื่อง เกร์รี่ เบลีย์ และคาเรน ฟอสเตอร์ ; ภาพ เลห์ตัน นอยส์ และคาเรน แรดฟอร์ด ; แปล ทัศนา นาควัชระ. 2551
1223 ด บ825ห 1
เหรียญที่ระลึกคลีโอพัตรา / เรื่อง เกร์รี่ เบลีย์ และคาเรน ฟอสเตอร์ ; ภาพประกอบ เลตัน นอยส์ และคาเรน แรดฟอร์ด ; แปล มยุรี วีระประเสริฐ. 2551
1224 ด บ825หม 1
หมวกของนโปเลียน / เรื่อง เกร์รี่ เบลีย์ และคาเรน ฟอสเตอร์ ; ภาพประกอบ เลตัน นอยส์ และคาเรน แรดฟอร์ด ; แปล อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์. 2551
1225 ด บ826ส 1
สาวน้อยฮิคกอรี่ / คาโรลีน เชอร์วิน เบลลี่ เขียน ; แอ๊ดดี้ แปล. 2531
1226 ด บ827ร 1
เรื่องเล่ามหาสนุกจากบึงยิ้มแย้ม / Thornton W. Burgess ; คีรีบูน, แปลและเรียบเรียง. 2548
1227 ด บ827รก 1
เรื่องเล่ามหาสนุกจากทุ่งหญ้าสีเขียว / Thornton W. Burgess ; คีรีบูน, แปลและเรียบเรียง. 2550
1228 ด บ827รห 1
เรื่องเล่ามหาสนุกจากป่าสีเขียว / Thornton W. Burgess ; คีรีบูน, แปลและเรียบเรียง. 2550
1229 ด บ827ห 2554 1
หลง = Junk / Melvin Burgess, เขียน ; กุลสุดา เลิศสินไทย, แปล. 2554
1230 ด บ828จ 1
เจ้าน้อย ฟอนเติลรอย = Lite lord Fauntleroy / ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เนตต์ ; แก้วคำทิพย์ ไชย, บรรณาธิการ แปลเรียบเรียง. 2542
1231 ด บ828จ 2554 1
เจ้าน้อย ฟอนเติลรอย = Lite lord Fauntleroy / ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เนตต์ ; แก้วคำทิพย์ ไชย, บรรณาธิการ แปลเรียบเรียง. 2554
1232 ด บ828น 1
ในสวนลับ = The secret garden / ฟรานเซส ฮอตจ์สัน เบอร์เน็ตต์, เขียน ; เนื่องน้อย ศรัทธา, แปล. 2553
1233 ด บ828บ 1
บ้านน้อย = The little house / Virginia Lee Burton ; แปล : ผุสดี นาวาวิจิต. 2547
1234 ด บ828ล 2547 1
ลอร์ดน้อยฟอนเติ้ลรอย = Little lord Fauntleroy / by Frances Hodgson Burnett ; เนื่องน้อย ศรัทธา, ถอดความ ; ชีวัน วิสาสะ, ภาพปก. 2547
1235 ด บ828ล 2553 1
ลอร์ดน้อยฟอนเติ้ลรอย = Little Lord Fauntleroy / ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เน็ตต์, เขียน ; เนื่องน้อย ศรัทธา, แปล. 2553
1236 ด บ869ท 1
หนูน้อยเซราฟิน = Seraphine ou les Ficelles de Paquet-de-Nerfs / อังเดรย์ เบิร์ก, เขียน ; พูลสุข ต้นพรหม, แปล. 2535
1237 ด บ869ห 1
หนูน้อยเซราฟีน = Seraphine ou les ficelles de : Paquet-de-nerfs / Andre Berge, เขียน ; พูลสุข ตันพรหม, แปล. 2535
1238 ด บ871ห 2545 1
หมากับแมว = The incredible journey / เขียนโดย ชีลา เบิร์นฟอร์ด ; แปลโดย สุทธิ โสภา. 2545
1239 ด บ883ส 1
สัมผัสทองคำ = The golden tough / Lynne Reid Banks ; คีรีบูน, แปลและเรียบเรียง. 2548
1240 ด บ883อ 1
อาเธอร์ = Arthur / by Luc Besson ; ไข่มุก, แปลและเรียบเรียง. 2547
1241 ด บ892ช 2544 1
ชั่วนิรันดร์ = Tuck everlasting / เขียนโดย นาตาลี แบ๊บบิตต์ ; แปลโดย สุริยฉัตร ชัยมงคล. 2544
1242 ด บ895ป 1
ปีเตอร์ แพน = Peter pan / เจ เอ็ม แบรี่ ; แก้วคำทิพย์ ไชย, บรรณาธิการ แปลเรียบเรียง. 2540
1243 ด บ895ปต 1
ปีเตอร์กับนักจับดาว = Peter and the starcatchers / Dave Barry and Ridley Pearson ; Illustrations by Greg Call ; เกร็ก คอลล์ : ภาพประกอบ ; ธารพายุ : แปล. 2549
1244 ด บ895ปร 1
ปีเตอร์กับความลับของรันดูน : เรื่องของเด็กชายผู้บินได้และไม่มีวันโต / เดฟ แบร์ร และริดลีย์ เพียร์สัน, เขียน ; ธารพายุ, แปล ; เกร็ก คอลล์, ภาพประกอบ. 2552
1245 ด บ895ปอ 1
ปีเตอร์กับนักล่าเงา = Peter and the shadow thieves / Dave Barry, Ridley pearson ; Greg Call, ภาพประกอบ ; ธารพายุ, แปล. 2550
1246 ด บ895พ 2550 1
เพลงกล่อมของพ่อ / เรื่อง โทนี แบรดแมน ; ภาพ เจสัน ค็อกครอฟต์ ; แปล น้านกฮูก. 2550
1247 ด บ895ว 1
วิหคเวหา = Peter pan / J.M. Barrie, เขียน ; รุ่งนภา ทองมา, แปลและเรียบเรียง. 2546
1248 ด บ896ด 1
เด็กชายพันธุ์เทวดา = The angel boy : the world / Black Back. 2549
1249 ด บ896ป 1
ปฏิบัติการซาแมนต้า = Boy 2 girl / by Terence Blacker ; คณิศร์ สุวรรณเดช, แปล. 2548
1250 ด บ919ก 1
กลินดา แห่ง ออซ = Glinda of Oz / L. Frank Baum ; แก้วคำทิพย์ ไชย, บรรณาธิการแปลเรียบเรียง. 2543
1251 ด บ919จ 1
เจ้าหญิงออซมา = The lost princess of OZ / L. Frank Baum ; John R. Neill, ภาพประกอบ ; อ.สนิทวงศ์, แปลและเรียบเรียง. 2546
1252 ด บ919ด 1
แดนอัศจรรย์แห่งออซ = The marvelous land of Oz / แอล. แฟรงก์ โบม ; แก้วคำทิพย์ ไชย, บรรณาธิการแปลเรียบเรียง. 2537
1253 ด บ919ดธ 1
โดโรธีกับพ่อมดแห่งออซ = Dorothy and the wizard in Oz / แอล. แฟรงก์ โบม ; ภาพประกอบโดย จอห์น อาร์. นีลล์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ปิยะภา. 2550
1254 ด บ919ดร 1
โดโรธีกับออซมาแห่งออซ = Ozma of Oz / แอล. แฟรงก์ โบม ; จอห์น อาร์. นีลล์, ภาพประกอบ ; น้ำค้าง, แปล. 2549
1255 ด บ919ต 1
ตนบุญอัศจรรย์แห่งออซ ฉบับย่อ 2 ภาษา = The wonderful wizard of Oz / แอล. แฟรงก์ โบม, เขียน ; มายิกา, บรรณาธิการแปลและเรียบเรียง. 2543
1256 ด บ919ต 2545 1
ตนบุญอัศจรรย์แห่งออซ = The wonderful wizard of Oz / แอล. แฟรงก์ โบม ; แก้วคำทิพย์ ไชย, บก. แปลเรียบเรียง. 2545
1257 ด บ919ตล 2549 1
ตะลุยแดนแม่มด-นางฟ้า = L'imagerie des sorcie res et des fees / Emilei Beaumont ; ประภา ศรีแสวงทรัพย์, แปล. 2549
1258 ด บ919ถ 1
ถนนสู่ออซ = The road to Oz / L. Frank Baum ; John R. Neill, ภาพประกอบ ; ครูหนอนฯ, แปลและเรียบเรียง. 2550
1259 ด บ919ท 1
เทพนิยายใต้สมุทร = The sea fairies / แอล. แฟรงก์ โบม, เขียน ; จอห์น อาร์. นีลล์, ภาพประกอบ ; เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร, แปลและเรียบเรียง. 2546
1260 ด บ919ทง 1
ท่องโลกจินตนาการแสนสนุก = L'imagerie du fantastique / Emilie Beaumont, เขียน ; รักขิต รัตจุมพฎ, แปล. 2547
1261 ด บ919ทง 2547 1
ท่องโลกจินตนาการแสนสนุก = L'imagerie du fantastique / Emilie Beaumont ; รักขิต รัตจุมพฎ, แปล. 2547
1262 ด บ919ทอ 1
เทพนิยายใต้สมุทร = The sea fairies / แอล. แฟรงก์ โบม, เขียน ; จอห์น อาร์. นีลล์, ภาพประกอบ ; เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร, แปลและเรียบเรียง. 2546
1263 ด บ919ผ 2550 1
ผมเป็นหมาป่าได้ไหมครับ = Wow, wat een wolf! / Stefan Boonen, เขียน ; Frank Daenen, ภาพประกอบ ; กาสะลอง โพธิ์ทอง, แปล. 2550
1264 ด บ919พ 1
พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออซ = The wonderful wizard of Oz / แอล. แฟรงก์ โบม ; แก้วคำทิพย์ ไชย, บรรณาธิการแปลและเรียบเรียง. 2537
1265 ด บ919พ 2542 1
พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออซ = The wonderful wizard of Oz / แอล. แฟรงก์ โบม ; แก้วคำทิพย์ ไชย, บรรณาธิการแปลเรียบเรียง. 2542
1266 ด บ919พ 2544 1
พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออซ = The wonderful wizard of Oz / แอล. แฟรงก์ โบม ; ดับเบิลยู. ดับเบิลยู เดนสโลว์, ภาพประกอบ ; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, แปลและเรียบเรียง. 2544
1267 ด บ919ม 1
มรกตนครแห่งออซ = The emerald city of Oz / L. Frank Baum ; แก้วคำทิพย์ ไชย, บรรณาธิการแปลเรียบเรียง. 2548
1268 ด บ919มม 1
เมืองมรกตแห่งออซ = The emerald city of Oz / โดย แอล. แฟรงก์ โบม ; ภาพประกอบโดย จอห์น อาร์. นีลล์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ครูหนอนฯ ; ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล บรรณาธิการภาษาไทย. 2551
1269 ด บ919ว 1
เวทมนตร์อัศจรรย์แห่งออซ = The magic of Oz / L. Frank Baum ; แก้วคำทิพย์ ไชย, บรรณาธิการแปลเรียบเรียง. 2537
1270 ด บ919ส 1
สาวน้อยเศษผ้าแห่งออซ = The patchwork girl of Oz / L. Frank Baum, เขียน ; แก้วคำทิพย์ ไชย, แปลเรียบเรียง. 2546
1271 ด บ919สน 1
เส้นทางสู่ดินแดนแห่งออซ = The road to Oz / L. Frank Baum, เขียน ; แก้วคำทิพย์ ไชย, บรรณาธิการแปลเรียบเรียง. 2547
1272 ด บ919อ 1
ออซ พ่อมดมรกตนคร = The wizard of Oz / Lynan Frank Baum ; ฒามรา, แปลและเรียบเรียง. 2546
1273 ด บ971จ 1
เจ็ดจิ๋วจอมซ่ากับภารกิจนักสืบ = The Secret seven / Enid Blyton, เขียน ; อัมพร มิ่งเมืองไทย, แปล. 2552
1274 ด บ971ห 1
หมีขาว เจ้าเสื้อลาย = Ice king / เออร์เนสติน เอน. ไบร์ด เขียน ; แปลโดย ลมุล รัตากร. 2515
1275 ด บ973dก 1
การบวกและการลบ / คาเรน ไบรอันท์-โมล เขียน ; จอนห์ เยทส์ภาพประกอบ ; นิรันทร์ หมวกอินทร์ และ สำเร็จ จันทร์โอกุล แปลและเรียบเรียง. 2535
1276 ด บ973ก 2
การคูณและการหาร / คาเรน ไบรอันท์-โมล เขียน ; จอนห์ เยทส์ นิรันทร์ หมวกอินทร์ และ สำเร็จ จันทร์โอกุล แปลและเรียบเรียง. 2535
1277 ด บ973กว 1
Grace จอมแก่น กับ Chat ป่วนกวนใจ / Ann Bryant ; ตุ๊กตา, แปล. 2552
1278 ด บ973จ 1
การคูณและการหาร / คาเรน ไบรอันท์-โมล เขียน ; จอนห์ เยทส์ภาพประกอบ ; นิรันทร์ หมวกอินทร์ และ สำเร็จ จันทร์โอกุล แปลและเรียบเรียง. 2535
1279 ด บ973ป 1
เปิดเทอมใหม่ของ(ยัย)Katy / Ann Bryant ; ละไม, แปล. 2552
1280 ด บ973ร 2
การคูณและการหาร / คาเรน ไบรอันท์-โมล เขียน ; จอนห์ เยทส์ภาพประกอบ ; นิรันทร์ หมวกอินทร์ และ สำเร็จ จันทร์โอกุล แปลและเรียบเรียง. 2535
1281 ด บ974ก 1
เกาะมหาภัย = Five have a mystery to solve / เขียนโดย Enid Blyton ; กัณหา แก้วไทย, แปล. 2534
1282 ด บ974ก 2548 1
เกาะมหาภัย = Five have a mystery to solve / เขียนโดย Enid Blyton ; กัณหา แก้วไทย, แปล. 2548
1283 ด บ974กม 1
เกาะมหาสมบัติ = Five on a treasure island / Enid Blyton ; แปลโดย ฉันทนา ไชยชิต. 2544
1284 ด บ974กม 2545 1
เกาะมหาสมบัติ = Five on a treasure island / Enid Blyton ; ฉันทนา ไชยชิต, แปล. 2545
1285 ด บ974กม 2547 1
เกาะมหาสมบัติ = Five on a treasure island / Enid Blyton ; แปลโดย ฉันทนา ไชยชิต. 2547
1286 ด บ974ข 1
ขุมทรัพย์โรมัน = Five on a secret trail / เขียนโดย Enid Blyton ; กัณหา แก้วไทย, แปล. 2533
1287 ด บ974ค 1
ความลับชวนฉงน = Six cousins at mistletoe farm / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย วัชรา ทับอัตตานนท์. 2546
1288 ด บ974ค 2546 1
ความลับชวนฉงน = Six cousins at mistletoe farm / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย วัชรา ทับอัตตานนท์. 2546
1289 ด บ974คว 1
ความลับฟาร์มผีเสื้อ = Five go to Billycock Hill / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย กัณหา แก้วไทย. 2547
1290 ด บ974คว 2547 1
ความลับฟาร์มผีเสื้อ = Five go to Billycock Hill / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย กัณหา แก้วไทย. 2547
1291 ด บ974จ 1
เจ็ดสหายนักสืบ ตอน คดีหุ่นไล่กา / เอนิด ไบลตัน เขียน ; แก้วกานต์ แปลและเรียบเรียง. 2532
1292 ด บ974ช 1
ชีวิตใหม่อันแสนสุข = Six cousins again / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย วัชรา ทับอัตตานนท์. 2546
1293 ด บ974ต 2546 1
ตัวประกันสุดแสบ = Five get into trouble / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย ฉันทนา ไชยชิต. 2546
1294 ด บ974ต 2547 1
ตัวประกันสุดแสบ = Five get into trouble / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย ฉันทนา ไชยชิต. 2547
1295 ด บ974ท 2545 1
ทลายแผนค้าของเถื่อน = Five go to smuggler's top / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย ฉันทนา ไชยชิต. 2545
1296 ด บ974ท 2547 1
ทลายแผนค้าของเถื่อน = Five go to smuggler's top / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย ฉันทนา ไชยชิต. 2547
1297 ด บ974ทล 2546 1
ทะเลสาบปริศนา = Five on hike together / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย ฉันทนา ไชยชิต. 2546
1298 ด บ974ทล 2548 1
ทะเลสาบปริศนา = Five on hike together / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย ฉันทนา ไชยชิต. 2548
1299 ด บ974บ 1
บ้านชุลมุน = Five have plenty of fun / เขียนโดย Enid Byton ; แปลโดย กัณหา แก้วไทย. 2546
1300 ด บ974บ 2547 1
บ้านชุลมุน = Five have plenty of fun / เขียนโดย Enid Byton ; แปลโดย กัณหา แก้วไทย. 2547
1301 ด บ974ป 2546 1
ปราสาทลึกลับ = Five have a wonderful time / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย กัณหา แก้วไทย. 2546
1302 ด บ974ปร 2547 1
ปริศนาขุมทรัพย์โรมัน = Five on a secret trail / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย กัณหา แก้วไทย. 2547
1303 ด บ974ปศ 1
ปริศนาบนหอคอย = Five are together again / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย กัณหา แก้วไทย. 2548
1304 ด บ974ปส 2547 1
ปราสาทลึกลับ = Five have a wonderful time / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย กัณหา แก้วไทย. 2547
1305 ด บ974ผ 2545 1
ผจญภัยในเส้นทางลับ = Five go adventuring again / Enid Blyton ; แปลโดย ฉันทนา ไชยชิต. 2545
1306 ด บ974ผ 2547 1
ผจญภัยในเส้นทางลับ = Five go adventuring again / Enid Blyton ; แปลโดย ฉันทนา ไชยชิต. 2547
1307 ด บ974ผจ 2546 1
ผจญภัยในหอร้าง = Five go down to the sea / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย กัณหา แก้วไทย. 2546
1308 ด บ974ผจ 2547 1
ผจญภัยในหอร้าง = Five go down to the sea / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย กัณหา แก้วไทย. 2547
1309 ด บ974ผน 2546 1
แผนลักพาตัว = Five run away together / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย ฉันทนา ไชยชิต. 2546
1310 ด บ974ผน 2548 1
แผนลักพาตัว = Five run away together / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย ฉันทนา ไชยชิต. 2548
1311 ด บ974พ 2546 1
เพื่อนคู่แค้น = Five fall into advanture / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย ฉันทนา ไชยชิต. 2546
1312 ด บ974ภ 1
ภูเขามหาภัย = Five get into a fix / Enid Blyton ; แก้วกล้า แปล. 2534
1313 ด บ974ภ 2548 1
ภูเขามหาภัย = Five get into a fix / Enid Blyton ; กัณหา แก้วไทย, แปล. 2548
1314 ด บ974ร 1
โรงเรียนเซนต์แคลส์ = St Clare's / Enid Blyton ; สุภาพรรณ ชุมสาย ณ อยุธยา, แปล. 2551
1315 ด บ974ล 2546 1
ล่ารถไฟปีศาจ = Five go off to camp / Enid Blyton, เขียน ; อิ๊ปซี่, แปล. 2546
1316 ด บ974ล 2547 1
ล่ารถไฟปีศาจ = Five go off to camp / Enid Blyton, เขียน ; อิ๊ปซี่, แปล. 2547
1317 ด บ974ลค 2546 1
ละครสัตว์มหาภัย = Five go off in a caravan / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย อิ๊ปซี่. 2546
1318 ด บ974ส 2
สมบัติใต้ทะเล = Five go to demon's rocks / Enid Blyton ; กัณหา แก้วไทย, แปล. 2534
1319 ด บ974ส 2548 1
สมบัติใต้ทะเล = Five go to demon's rocks / Enid Blyton ; กัณหา แก้วไทย, แปล. 2548
1320 ด บ974สต 2546 1
สูตรลับเกาะเคอร์ริน = Five on kirrin Island again / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย ฉันทนา ไชยชิต. 2546
1321 ด บ974สต 2547 1
สูตรลับเกาะเคอร์ริน = Five on Kirrin Island again / เขียนโดย Enid Blyton ; แปลโดย ฉันทนา ไชยชิต. 2547
1322 ด บ974ห 2546 1
หมอกลึกลับ = Five go to mystery moor / เขียนโดย Enid Blytion ; แปลโดย กัณหา แก้วไทย. 2546
1323 ด บ974ห 2547 1
หมอกลึกลับ = Five go to mystery moor / เขียนโดย Enid Blytion ; แปลโดย กัณหา แก้วไทย. 2547
1324 ด บ974อ 1
อุโมงค์ลึกลับ = Five on Finniston Farm / Enid Blyton ; กัณหา แก้วไทย, แปล. 2534
1325 ด บ974อ 2547 1
อุโมงค์ลึกลับ = Five on Finniston Farm / Enid Blyton ; กัณหา แก้วไทย, แปล ; สุภาภรณ์ สุขประเสริฐ, ภาพปกและภาพประกอบ. 2547
1326 ด บ974อ 2548 1
อุโมงค์ลึกลับ = Five on Finniston Farm / Enid Blyton ; กัณหา แก้วไทย, แปล ; สุภาภรณ์ สุขประเสริฐ, ภาพปกและภาพประกอบ. 2548
1327 ด บ97จ 1
จอมเกเร = The naughiest girl in school / เอนิด ไบลตัน ; ดัดแปลงโดย ลักษมี (นามแฝง). 2522
1328 ด บ981ฉ 1
ฉลาดคิดผลิตเงิน = My money : the history of money / เรื่องโดย Gerry Bailey, Felicial Law ; ราษิธร ทองมี, แปล. 2553
1329 ด บ981ฉล 1
ฉลาดคิดพิชิตเงิน = My money : rich and poor / เรื่องโดย Gerry Bailey, Felicial Law ; ราษิธร ทองมี, แปล. 2553
1330 ด บ981ร 2
รอบรู้เรื่องประสาทสัมผัส / โมนิก้า ไบเลส. 2538
1331 ด บ981ห 1
หัวใจอย่าไร้เพื่อน = Cybil war / เบ็ตซี่ ไบอาร์ส เขียน ; ฤดูร้อน แปล. 2532
1332 ด บ999น 1
น้องหนูอยู่ไหน / เรื่อง โยริโกะ ษุษุอิ ; รูป อาคิโกะ ฮายาชิ ; แปล , พรอนงค์ นิยมค้า. 2543
1333 ด ป111ท 1
ไทเกอร์แมวจอมป่วน / ป. ปัญญานันต์. 2548
1334 ด ป117พ 2552 1
พ่อจ๊ะ พ่อจ๋า / เรื่อง : ปกาศิต สุดใจ ; ภาพประกอบ : ฉัตรสุดา ประเสริฐสุข. 2552
1335 ด ป117ม 2554 1
แม่จ๊ะ แม่จ๋า / เรื่อง : ปกาศิต สุดใจ ; ภาพประกอบ : ฉัตรสุดา ประเสริฐสุข. 2554
1336 ด ป117ล 2552 1
ลูกจ๊ะ ลูกจ๋า / เรื่อง : ปกาศิต สุดใจ ; ภาพประกอบ : ฉัตรสุดา ประเสริฐสุข. 2552
1337 ด ป147จ 1
จันทโครพ / ปณิธา รื่นบรรเทิง. 2547
1338 ด ป171ด 1
ดีตรงไหน ดีตรงนี้ / ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ; ภาพโดย นิติกร กรัยวิเชียร. 2526
1339 ด ป17ป 1
ปู๊น...ปู๊น...รถไฟมาแล้ว / ปริศนา สกุลทอง ; ภาพโดย อรุณ วัชระสวัสดิ์. 2524
1340 ด ป191ป 1
ปู๊น ปู๊น กับรถคันใหม่ = Poon-poon and his new carriages / ม.ล.ประกายพรึก จักรพันธุ์. 2554
1341 ด ป241ก 1
กระต่ายจัดบ้าน / ประชุมพร สุวรรณตรา ; ภาพโดย สุมิตรา เจณณวาสิน. 2525
1342 ด ป241ค 1
ครู / ประชุมพร สุวรรณตรา ; ภาพโดย พรพรรณ ศุกรเจริญ. 2526
1343 ด ป241ด 1
ดวงอาทิตย์ / ประชุมพร สุวรรณตรา ; ภาพโดย สุมิตรา ทรงสัตย์. 2525
1344 ด ป241ธ 1
โธ่ ! ไม่น่าเลย / ประชุมพร สุวรรณตรา ; ภาพโดย พรพรรณ ศุกรเจริญ. 2525
1345 ด ป241ม 1
เมฆ / ประชุมพร สุวรรณตรา ; ภาพโดย สุมิตรา เจณณวาสิน. 2525
1346 ด ป241ส 1
สูง - เตี้ย / ประชุมพร สุวรรณตรา ; สุมิตรา เจณณวาสิน เขียนภาพ. 2525
1347 ด ป241ห 2
หมอก / ประชุมพร สุวรรณตรา ; ภาพโดย สุมิตรา เจณณวาสิน. 2525
1348 ด ป247ก 2
กระต่ายจอมโว / ประชุมพร สุวรรณตรา, เรื่อง ; สมบัติ คิ้วฮก, ภาพ. 2526
1349 ด ป247ข 1
ขนมไทย / ประชุมพร สุวรรณตรา ; เกริกบุระ ยมนาค, ภาพประกอบ. 2531
1350 ด ป247ซ 1
ซ้าย-ขวา / ประชุมพร สุวรรณตรา ; สุมิตรา ทรงสัตย์ วาดภาพประกอบ. 2526
1351 ด ป247ด 1
ดอกไม้กับแมลง / ประชุมพร สุวรรณตรา ; เกริกบุระ ยมนาค, ภาพประกอบ. 2531
1352 ด ป247น 1
นกอินทรีกับกระต่ายน้อย / ประชุมพร สุวรรณตรา เรื่อง ; ธนารัชต์, ภาพประกอบ. 2532
1353 ด ป247ล 1
ลูกหมีมีน้อง / ประชุมพร สุวรรณตรา ; พรพรรณ ศุกรเจริญ วาดภาพประกอบ. 2527
1354 ด ป247ว 1
วันหยุดเรียนของฉัน / ประชุมพร สุวรรณตรา ; เกริกบุระ ยมนาค, ภาพประกอบ. 2531
1355 ด ป247ส 2
สิบสหาย / ประชุมพร สุวรรณตรา ; พรพรรณ ศุกรเจริญ วาดภาพประกอบ. 2527
1356 ด ป247ห 1
หนูออมกับเทวดาน้อย / ประชุมพร สุวรรณตรา เรื่อง ; ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ ภาพ. 2533
1357 ด ป247หน 1
หนูหวานฉลาดซื้อ / ประชุมพร สุวรรณตรา, ผู้เขียน ; โอม อนิเมชั่น, ภาพ. 2545
1358 ด ป247หห 1
หนูหวานฉลาดขาย / ประชุมพร สุวรรณตรา, ผู้เขียน ; โอม อนิเมชั่น, ภาพ. 2545
1359 ด ป327ข 1
ข้าวเกรียบว่าว / ประพิณ ออกเวหา, เรื่อง ; มนตรี จันทน์สุคนธ์, ภาพ. 2529
1360 ด ป327ข 2541 1
ข้าวเกรียบว่าว / ประพิณ ออกเวหา ; มนตรี จันทน์สุคนธ์, ภาพ. 2541
1361 ด ป327ท 1
เที่ยวไปในวันหยุด / ประพิณ ออกเวหา เรื่อง ; กานต์ ภาพ. 2527
1362 ด ป328ด 1
เด็กชายมะลิวัลย์ / ประภัสสร เสวิกุล ; ปีนัง ภาพประกอบ. 2530
1363 ด ป346ม 1
มังกรไฟไม่เรียนหนังสือ = A dragon who does not like to learn / ประภาส ชลศรานนท์ เรื่อง ; ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ ภาพ. 2550
1364 ด ป349ด 1
ดอกไม้ริมทาง / ประมวล โกมารทัต ; ปรีดา ปัญญาจันทร์, ภาพประกอบ. 2552
1365 ด ป367ห 1
หมู หมา แมว / ประยูร ศรีราตรี ; ชะวัชชัย ภาติณธุ, ภาพประกอบ. 2522
1366 ด ป372 1
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา = American history. 2550
1367 ด ป378ก 2
การ์ตูนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร : หาดทราย ชายฝั่ง / ประวิทย์ มาศรังสรรค์. 2533
1368 ด ป395ส 1
สถานที่สำคัญ / ประสม วงศ์โสภณ. 2516
1369 ด ป422ต 1
ตาแจ่ม / เนื้อเรื่อง, ประเสริฐ ศีลรัตน์ ; ภาพประกอบ, อาทิตย์ อาวากุล. 2553
1370 ด ป422อ 1
อั้งยี่ เมืองฉะเชิงเทรา / เนื้อเรื่อง, ประเสริฐ ศีลรัตนา ; ภาพประกอบ, อาทิตย์ อาวากุล. 2553
1371 ด ป429ก 1
แกะรอยฆาตกรรม / ปรัชญ์ รุจิวนารมย์ ; เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์, ภาพประกอบ. 2548
1372 ด ป455 1
ปราสาทโบราณ = Le chateau fort / จัดทำโดย กาลีมาร์ด เชอนแนส ... [และคนอื่น ๆ] ; ภาพประกอบโดย เซ และ เด มิลเลต์. 2533
1373 ด ป458ท 1
ท่องโลกวัสดุ / ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์. 2552
1374 ด ป466ท 1
ท่องแดนทอง / ปริศนา สกุลทอง เรื่อง ; กลุ่ม 'เบญจรงค์' ภาพ. 2531
1375 ด ป467ก 1
การทำงานแบบพระพุทธเจ้า / ปรีชา ช้างขวัญยืน, ภาพประกอบ : กลุ่มเบญจรงค์. 2541
1376 ด ป467ห 1
หนังตะลุง / ปรีชา นุ่นสุข. 2534
1377 ด ป469น 3
นกหนูเที่ยวทะเล พัทยา / ปรีชา สุวรรณพินิจ เรื่อง : จีรา ตู้จินดา ภาพประกอบ. 2532
1378 ด ป471ค 1
คุณกลม ๆ เล็ก ๆ / ปรีดา ปัญญาจันทร์. 2543
1379 ด ป471จ 1
เจ้าชายไม่วิเศษ / ปรีดา อัครจันทโชติ. 2546
1380 ด ป471ช 1
ชวนเพื่อนมาปั้นเครื่องปั้นดินเผา / เรื่องและภาพ, ปรีดา ปัญญาจันทร์. 2554
1381 ด ป471ต 1
ต้นไม้ใกล้ตัว / ปรีดา ปัญญาจันทร์. 2538
1382 ด ป471ตพ 1
ตามพ่อไปปลูกข้าว / เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์. 2553
1383 ด ป471ตม 1
ตามพ่อไปเกี่ยวข้าว / ปรีดา ปัญญาจันทร์. 2550
1384 ด ป471ธ 1
ธง / ปรีดา ปัญญาจันทร์ เรื่องและรูป. 2530
1385 ด ป471ป 1
ป่าเปลี่ยนสี / ปรีดา ปัญญาจันทร์. 2552
1386 ด ป471ม 1
เม่นหลบฝน / ปรีดา ปัญญาจันทร์. 2540
1387 ด ป471ม 2553 1
เม่นหลบฝน / ปรีดา ปัญญาจันทร์. 2553
1388 ด ป471มง 1
เมืองปลายักษ์ / เรื่อง : ปรีดา ปัญญาจันทร์ ; ภาพ : สุดไผท เมืองไทย. 2552
1389 ด ป471มอ 1
เมืองคนเด็ก / ปรีดา อัครจันทโชติ เรื่อง ; กาญจนา ภานุมาศ ปกและภาพประกอบ. 2550
1390 ด ป471ย 2553 1
ยักษ์สองตน / เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์. 2553
1391 ด ป471ร 1
ราชบุรีมีโอ่ง / ปรีดา ปัญญาจันทร์. 2529
1392 ด ป471รช 1
ราชา กะ ฤาษี / ปรีดา ปัญญาจันทร์. 2544
1393 ด ป471ฤ 1
ฤาษีกับลิง / ปรีดา ปัญญาจันทร์. 2546
1394 ด ป471ล 1
เล่นในป่า / ปรีดา ปัญญาจันทร์. 2537
1395 ด ป471ศ 1
ศิลปะสื่อภาษา พับ ตัด ปะ / ปรีดา ปัญญาจันทร์ ; ปรีดา ปัญญาจันทร์, นันทวัน วาตะ, ภาพประกอบ. 2553
1396 ด ป471ศ 2553 1
ศิลปะสื่อภาษา พับ ตัด ปะ / ปรีดา ปัญญาจันทร์ ; ปรีดา ปัญญาจันทร์, นันทวัน วาตะ, ภาพประกอบ. 2553
1397 ด ป471ส 2
สนุกสนานตามธรรมชาติ เล่นกลางแจ้ง / ปรีดา ปัญญาจันทร์. 2536
1398 ด ป471ส 2543 1
สระสนุก / ปรีดา ปัญญาจันทร์ : เรื่องและรูป. 2543
1399 ด ป471อ 1
เอ๊ะ! อาหารของใคร / เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์. 2553
1400 ด ป472พ 1
พระเจ้าช้างเผือก = The king of the white elephant / ปรีดี พนมยงค์ ; เรืองศักดิ์ ดวงพลา, ภาพประกอบ. 2553
1401 ด ป519ก 1
กรุ๊ปเลือดบอกนิสัย ฮาได้ใจ : ฉบับการ์ตูน / Park Dong Seon, เขียนและภาพประกอบ ; นิรชา มีวรรณภาค, แปล. 2553
1402 ด ป519ก 2554 1
กรุ๊ปเลือดบอกนิสัย ฮาได้ใจ : ฉบับการ์ตูน / Park Dong Seon, เขียนและภาพประกอบ ; นิรชา มีวรรณภาค, แปล. 2554
1403 ด ป524ต 1
ใต้ต้นหูกวาง / ปัญญาวุฒิ. 2544
1404 ด ป525รบ 1
เราคืออาเซียน บรูไนดารุสซาลาม / ปัณณภัทร, เขียน ; La Pluie, วาดภาพประกอบ. 2555
1405 ด ป525รม 1
เราคืออาเซียน มาเลเซีย / ปัณณภัทร. 2555
1406 ด ป525รม 2555 1
เราคืออาเซียน มาเลเซีย / ปัณณภัทร. 2555
1407 ด ป525รส 1
เราคืออาเซียน สิงคโปร์ / ปัณณภัทร, เขียน ; มนต์ชนก ศาสตร์หนู, วาดภาพประกอบ. 2555
1408 ด ป532ส 1
สัตว์เรืองแสง / ปัทม์ อัจฉริยาภรณ์ เรื่อง ; ปรีชา บานแย้ม ภาพ. 2528
1409 ด ป532อ 1
อุตสาหกรรม / ปัทม์ อัจฉริยาภรณ์, เรื่อง ; กานต์, ภาพ. 2528
1410 ด ป533ก 1
เกิดเป็นเด็กตลาด / ปัทมา กลิ่นทอง, เขียน ; อรสม สุทธิสาคร, บรรณาธิการและคำนิยม ; อรวรรณ มุทธาพรสิน, ภาพปก ; สมบัติ คิ้วฮก, ภาพประกอบ. อรสม สุทธิสาคร, บรรณาธิการและคำนิยม. cปัทมา กลิ่นทอง ; อรสม สุทธิสาคร, บรรณาธิการและคำนิยม ; อรวรรณ มุทธาพรสิน, ภาพปก ; วิพรรณ สุขสบาย, ภาพประกอบ. 2553
1411 ด ป533รฟ 1
เราคืออาเซียน ฟิลิปปินส์ / ปัทมาพร คำโท, เขียน ; ปิยะนุช เศรษฐวงศ์, วาดภาพประกอบ. 2555
1412 ด ป533รฟ 2555 1
เราคืออาเซียน ฟิลิปปินส์ / ปัทมาพร คำโท, เขียน ; ปิยะนุช เศรษฐวงศ์, วาดภาพประกอบ. 2555
1413 ด ป533รล 1
เราคืออาเซียน ลาว / ปัทมาพร คำโท, เขียน ; La Pluie, ภาพประกอบ. 2555
1414 ด ป533รล 2555 1
เราคืออาเซียน ลาว / ปัทมาพร คำโท, เขียน ; La Pluie, ภาพประกอบ. 2555
1415 ด ป533รอ 2555 1
เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย / ปัทมาพร คำโท, เขียน ; มนต์ชนก ศาสตร์หนู, วาดภาพประกอบ. 2555
1416 ด ป541ข 1
ขลุ่ยมีรู และหลากเรื่องหลายคำถามเกี่ยวกับดนตรี / โจเซฟิน ปาเกอร์ ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ปฐมฤกษ์ เกตุทัต, ฆรณี แสงรุจิ. 2552
1417 ด ป545 1
ปาร์ตี้วีรบุรุษของพู = Pooh's hero party / เรวดี ศรีแก้ว, บรรณาธิการ. 2550
1418 ด ป547พ 1
พิชิตอาณาจักรเรขาคณิต = Math Three Kingdom / Papyrus ; กนกวรรณ สาโรจน์, แปล. 2550
1419 ด ป547ม 1
แม่ค้างคาวกับลูกนกกระจิบ / เรื่อง : ปานศักดิ์ นาแสวง ; รูป : พิมพ์จิต ตปนียะ. 2553
1420 ด ป547ส 1
สามเกลอเจอสึนามิ / ป้านิดดา. 2548
1421 ด ป548 1
ป่าไม้รอบตัวเรา : หนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับระดับประถมศึกษา = Forest, forest everywhere / อุษณีย์ วัฒนพันธ์ แปล. 2543
1422 ด ป549ก 1
กีฬามหาสนุก / Park Young-ran, เขียน ; Kim Se-young, ภาพประกอบ ; วลี จิตจำรัสรัตน์, แปล. 2555
1423 ด ป549ค 1
คน+สัตว์ = Human animal / Park, Soon-goo ; พรรณนิภา น้ำใจเย็นฉ่ำ (ซอง), แปล. 2550
1424 ด ป549บ 1
บันทึกลับของแอนน์ แฟรงก์ = The diary of a young girl, Anne Frank / Park, Gyung-Jin ; นิรชา มีวรรณภาค, แปล ; ถนอมวงศ์ สุกโชติรัตน์ ล้ำยอดมรรคผล, บรรณาธิการ. 2552
1425 ด ป551พ 1
พ่อของผมเป็นซูเปอร์แมน = Isani on supermies / Timo Parvela ; แปลโดย ปิยธิดา มโหสถนันทน์. 2546
1426 ด ป551ม 1
มามะ...มาดูบ้านนายเหมียว = Come to see miaow's house / Park, An Na ; Choi, Min O, ภาพประกอบ ; อาหนึ่ง, แปล. 2549
1427 ด ป551ร 1
รถบรรทุกคันเก่าของเราดีกว่า = My old truck is better / Park, An Na ; Choi, Min O, ภาพประกอบ ; อาหนึ่ง, แปล. 2549
1428 ด ป551อ 1
อุโมงค์มีทรงกลม และหลากเรื่องหลายคำถามเกี่ยวกับการก่อสร้าง / สตีฟ ปาร์เกอร์ ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ปฐมฤกษ์ เกตุทัต, ฆรณี แสงรุจิ. 2552
1429 ด ป563ย 1
20 อมตะนิทาน = 20 Favorites tales / ป้าเวนดี้ ; ปฏิมา วังเจริญ, ภาพประกอบ. 2551
1430 ด ป563ร 1
100 เรื่อง ไดโนเสาร์ / ป้าเวนดี้ ; กิตติศักดิ์, ภาพประกอบ. 2553
1431 ด ป563รง 1
100 เรื่องน่ารู้ร่างกายของเรา / เรื่อง : ป้าเวนดี้ ; ภาพ : กฤษดากร. 2553
1432 ด ป563รอ 1
100 เรื่องชีวิตสัตว์ใต้น้ำ / ป้าเวนดี้ ; ภาพ : นนท์ศักดิ์. 2553
1433 ด ป563ส 1
สิ่งประดิษฐ์ของโลก / ป้าเวนดี้ ; ธีรพงศ์, ภาพประกอบ. 2552
1434 ด ป563ห 1
50 บุคคลในประวัติศาสตร์โลก / ป้าเวนดี้ ; ปฎิมา วังเจริญ, ภาพประกอบ. 2551
1435 ด ป571ล 1
ลูกเป็ดลูกไก่เพื่อนรัก / เรื่อง : ป้าเหน่ง ; ภาพ : อภิชา แย้มสำรวล. 2552
1436 ด ป599น 1
นกบินไม่ได้ / ปิยตา วนนันทน์ เรียบเรียง. 2526
1437 ด ป614ล 1
ลาวิเนียกับแหวนวิเศษ / เบียงคา ปิตซอร์โน, เขียน ; นันธวรรธ์ ชาญประเสริฐ, แปลจากภาษาอิตาลี ; เอมานูเอลา บุสโซลาติ, ภาพประกอบ. 2550
1438 ด ป615ล 2550 1
ลูกเป็ดอวดดี / เรื่องและภาพ ปิติพร วทาทิยาภรณ์. 2550
1439 ด ป615ห 2546 1
หมูน้อยขี้หวง / ปิติพร วทาทิยาภรณ์, เรื่องและภาพ. 2546
1440 ด ป616ป 1
8 ปี บ้านชายทุ่ง / ปีนัง. 2541
1441 ด ป619อ 1
อภัยทานตัดเวรกรรม / ปิยโสภณ. 2553
1442 ด ป621ต 2554 1
ตะลุยลอมฟาง / เรื่อง : ปิยะพงษ์ โมกขพันธุ์, เกื้อกมล นิยม ; ภาพ : อรพิมพ์ จิระศรีปัญญา. 2554
1443 ด ป621ส 1
สวนสวรรค์ / ปิยตา วนนันทน์, เขียนเรื่อง ; ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์, ปั้นและถ่ายภาพ. 2531
1444 ด ป622ข 1
เขี้ยวขาวกับปุกปุย / ปิยะพร ; โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์, ภาพประกอบ. 2548
1445 ด ป622ค 1
คัทธกุมาร / ปิยะพร, เรื่อง ; วันทนี เจริญวานิช, วาดภาพประกอบ. 2539
1446 ด ป622จ 1
จากตำนานนาค ถึงผาแดง-นางไอ่ / ปิยะพร ; ถาวร ศิละคุณาภรณ์, ภาพประกอบ. 2537
1447 ด ป622ฟ 1
ฟ้าหยาด-จันทะราช / ปิยะพร, เรื่อง ; ถาวร ศิละคุณาภรณ์, ภาพประกอบ. 2538
1448 ด ป622ล 1
ลาวจักรเทวราช / ปิยะพร ; ความสุข, ภาพประกอบ. 2539
1449 ด ป641 1
ปีเตอร์แพน. 2532
1450 ด ป651ม 1
มัตเตียกับปู่ = Mattia e il nonno / Roberto Piumini ; นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ, แปล ; Cecco Mariniello, ปกและภาพประกอบ. 2545
1451 ด ป661ห 1
หุ่นไล่กาเพื่อนรัก / ปุณยวีร์ ; อนุชา-นวรัตน์ สีหอุไร, ภาพ. 2545
1452 ด ป752ต 1
ตำนานนักสู้คู่มังกร / Christopher Paolini ; สุดจิต ภิญโญยิ่ง, พิธทพร, แปล. 2550
1453 ด ป752ต 2549 1
ตำนานนักสู้คู่มังกร / Christopher Paolini ; สุดจิต ภิญโญยิ่ง, แปล. 2549
1454 ด ป752ต 2550 1
ตำนานนักสู้คู่มังกร / Christopher Paolini ; สุดจิต ภิญโญยิ่ง, แปล. 2550
1455 ด ป752ต 2555 1
ตำนานนักสู้คู่มังกร / Christopher Paolini ; สุดจิต ภิญโญยิ่ง, แปล. 2555
1456 ด ป759 2
เปิดโลกแห่งความรู้ / บริษัท ผู้จัดการ จำกัด. 2534
1457 ด ป759 2535 1
เปิดโลกแห่งความรู้ / บริษัท ผู้จัดการ จำกัด 2535
1458 ด ป819บ 1
บอลลูนยี่สิบเอ็ดลูก = The twenty-one balloons / William Pene du Bois ; แปลโดย ภัทรสิริ โชติพงศ์สันติ์. 2548
1459 ด ป822จ 1
เจ้าหญิงหนังฬา และนิทานยอดนิยมตลอดกาลเรื่องอื่น ๆ ของแปร์โรลต์ / ชาร์ลส์ แปร์โรลต์ ; นิสิตา, แปล. 2548
1460 ด ปจ759 1
เปิดโลกเมืองโบราณจีน = Step into the world of ancient China. 2550
1461 ด ปต641 1
ปีเตอร์ แพน ผจญภัยท่องแดน มหัศจรรย์ = Peter Pan : return to never land / Walt Disney's. 2550
1462 ด ปร372 1
ประวัติศาสตร์ยุโรป = European history. 2550
1463 ด ปร466 1
ปริศนาสมบัติอัจฉริยะ = The 39 clues / เขียน : Rick Riordan ... [et al.] ; แปล : งามพรรณ เวชชาชีวะ. 2552
1464 ด ปว372 1
ประวัติศาสตร์แห่งอังกฤษ = British history. 2550
1465 ด ปอ759 1
เปิดเมืองโบราณอเมริกากลาง = Step into the world of middle America / โรเบิร์ต เฟร็ดเดอริก. 2550
1466 ด ผ123ร 2536 1
เรื่องเล่าของอีสป = Acsop's fables / ผกาวดี อุตตโมทย์ เรียบเรียง. 2536
1467 ด ผ143 1
ผจญภัยไปกับโลกใบเล็ก ตอน มหัศจรรย์ของจุลินทรีย์ / ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. 2545
1468 ด ผ749 1
ผู้ใหญ่โรจน์แกะรอย 1111 ฉบับการ์ตูน / ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. 2551
1469 ด ผ886ห 1
หมุ่มน้อยในแดนเถื่อน = Miriam E. Mason / แปลและเรียบเรียงจาก Young Mr. Meeker and His exiting Journey to Oregon โดย ว. วินิจฉัยกุล. 2533
1470 ด ผจ143 1
ผจญภัยในโลกแมลง / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ; ภาพประกอบ เกรียงไกร ท้วมมัย, เชาวลิต ปูนะอุด. 2554
1471 ด พ111น 1
นิทานสัตว์หรรษา / พ. ศรีสมิต. 2544
1472 ด พ15ด 1
เด็กชายชาวเล / พนม นันทพฤกษ์. 2524
1473 ด พ166จ 1
เจ้าชายน้อย / พงาพันธุ์. 2540
1474 ด พ166จ 2542 1
เจ้าชายน้อย / พงาพันธุ์. 2542
1475 ด พ174 1
พจนานุกรมฉบับจิ๋ว / Disney Enterprises. 2555
1476 ด พ176ร 1
รู้ข่าว-เล่าเรื่อง / พจนีย์ พลสิทธิ์. 2532
1477 ด พ176ห 1
หนูหยกสดใส / พจนี เทียมศักดิ์ ; สุธรรม กังวาลไกร, ภาพ. 2532
1478 ด พ187ด 2547 1
ดงคนดี : วิถีพื้นบ้านแห่งชนบทภาคใต้ / พนม นันทพฤกษ์. 2547
1479 ด พ187บ 2550 1
บองหลา / พนม นันทพฤกษ์. 2550
1480 ด พ194พ 1
แพนด้าเพื่อนจากป่าไผ่ในขุนเขา / พนอ ธรรมเนียมอินทร์, เขียนเรื่อง ; ภูมิไทย ปทุมสูติ, เขียนภาพ. 2548
1481 ด พ199พ 1
เพื่อนใหม่ / เรื่อง พนิดา โค้วเจริญ ; ภาพ วรางคณา บุญฤทธิธงไชย. 2551
1482 ด พ228ก 2
กระรอกน้อยเรียนรู้ / พรจันทร์ จันทวิมล, เรื่อง ; ประกายเดือน บวรวิญญานันท์, ภาพ. 2533
1483 ด พ228ข 1
เขาคือใคร / พรจันทร์ จันทวิมล เรื่อง ; มนตรี แพทย์เพียร, ภาพ. 2526
1484 ด พ228ค 1
คนเก่ง / พรจันทร์ จันทวิมล เขียนเรื่อง ; กลุ่มกระจกเงา, เขียนภาพ. 2528
1485 ด พ228จ 1
โจโจ้น้อย / พรจันทร์ จันทวิมล, เรื่อง ; พล พิทยาสกุล, ภาพ. 2529
1486 ด พ228น 3
นกน้อย ตาไว / พรจันทร์ จันทวิมล ; วราพงษ์ พงศ์เจตน์ พงศ์,เขียนภาพ. 2538
1487 ด พ228บ 2
บ้านจั๊มอยู่ไหน / พรจันทร์ จันทวิมล ; วราพงษ์ พงศ์เจตน์พงศ์, เขียนภาพ. 2539
1488 ด พ228ล 4
ลูกหมีเก่ง / พรจันทร์ จันทวิมล. 2531
1489 ด พ228ลก 1
บ้านฉันดีที่สุด / พรจันทร์ จันทวิมล, เรื่อง ; สมชาย เวชวิทย์, ภาพ. 2532
1490 ด พ228ส 3
สวยสดงดงาม / พรจันทร์ จันทวิมล, เรื่อง ; จารุพงษ์ จันทรเพชร, ภาพ. 2530
1491 ด พ228ห 2
หนูหนีน้ำ / พรจันทร์ จันทวิมล, เรื่อง ; สุธีร์ ธนรัช, ภาพ. 2527
1492 ด พ239ก 1
ไก่ป่า ไก่บ้าน / พรทิพย์ รามสูตร, เรื่อง ; บ้านเด็ก, ภาพ. 2532
1493 ด พ239ข 1
ข้อตกลงของสัตว์ป่า / พรทิพย์ รามสูตร, เรื่อง ; บ้านเด็ก, ภาพ. 2532
1494 ด พ239จ 1
แจกันดินเหนียว / พรทิพย์ รามสูต ; สุธรรม กังวาลไกร, ภาพ. 2534
1495 ด พ239ด 1
เด็กหญิงลำใย / พรทิพย์ รามสูต ; กลุ่มเบญจรงค์ สกนธ์ แพทยกุล, ภาพ. 2534
1496 ด พ239ต 2
ตุ้กตาบินได้ / พรทิพย์ รามสูต. 2536
1497 ด พ249ล 1
ลูกโป่งโอ้เอ้ / พรพิมล สวัสดิ์แดง, เรื่องและภาพ. 2552
1498 ด พ275ค 1
ความรัก / พรรัตน์ ดำรุง, เรื่อง ; ชุตินทร สัตย์ธรรม, ภาพ. 2533
1499 ด พ275ด 2
ดินแดนแห่งอารมณ์ / พรรัตน์ ดำรุง เรื่อง ; ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ ภาพประกอบ. 2534
1500 ด พ275บ 1
บ้านผาสุก / พรรัตน์ ดำรุง เรื่อง ; ณัฐยา บุญมงคล, ภาพ. 2533Create Date : 29 มกราคม 2556
Last Update : 29 มกราคม 2556 9:28:52 น. 0 comments
Counter : 904 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Mr.Feynman
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 16 คน [?]
Friends' blogs
[Add Mr.Feynman's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.