veritas lux mea = Truth enlightens me
Group Blog
 
All blogs
 
รายชื่อหนังสือเรื่องสั้นภาษาไทย 1-400

1 ร. ส. ป524ห 1
หัวอกนายอำเภอ / ปัญญา ฤกษอุไร. 2517
2 ร. ส. พ975ต 2540 1
ตุลาคม / ไพฑูรย์ ธัญญา. 2540
3 ร.ส ฉ411ร 1
นกขมิ้นป่าคอนกรีต / เฉลิม รงคผลิน 2539
4 ร.ส ป448ม 1
แม้โลกนี้ร้ายนัก...ยังรักไหว / ปราย พันแสง. 2553
5 ร.ส ว542ผ 1
แผ่นนี้ของไทย / โดย วิชัย สนธิชัย. 2518
6 ร.ส ศ219ว 1
วาสนามนุษย์ / ผู้ประพันธ์ ศรีบูรพา. 2548
7 ร.ส ส876พ 1
พิราบแดง / สุวัฒน์ วรดิลก ; ช่วย พูลเพิ่ม, บรรณาธิการ. 2533
8 ร.ส อ188ม 2544 1
เม้าท์แตกลูกศิษย์เวร = Bad kids gossiping / อนุชิต (เตร) มุรธาทิพย์. 2544
9 ร.ส. ก124น 2554 1
นิทานประเทศ / กนกพงศ์ สงสมพันธุ์. 2554
10 ร.ส. ก124ผ 2539 1
แผ่นดินอื่น / กนกพงศ์ สงสมพันธ์. 2539
11 ร.ส. ก124ผ 2549 1
แผ่นดินอื่น / กนกพงศ์ สงสมพันธุ์. 2549
12 ร.ส. ก124ผ 2552 1
แผ่นดินอื่น / กนกพงศ์ สงสมพันธุ์. 2552
13 ร.ส. ก124ร 1
รอบบ้านทั้งสี่ทิศ / กนกพงศ์ สงสมพันธุ์. 2549
14 ร.ส. ก124ล 1
โลกหมุนรอบตัวเอง / กนกพงศ์ สงสมพันธุ์. 2548
15 ร.ส. ก124ส 2543 1
สะพานขาด / กนกพงศ์ สงสมพันธุ์. 2543
16 ร.ส. ก131บ 1
บางแสนสำรวล / กมล การกุศล. 2542
17 ร.ส. ก131ฝ 1
ฝรั่งอยู่เมืองไทย / กมล เกตุสิริ. 2507
18 ร.ส. ก151ก 1
กล้วยหอมในร้านเคเอฟซี / กร ศิริวัฒโณ. 2550
19 ร.ส. ก151ม 1
แม่น้ำสองสี / กร ศิริวัฒโณ. 2544
20 ร.ส. ก151ร 1
รวมเรื่องสั้นชุด โต๊ะปัญหา / กร ศิริวัฒโณ. 2554
21 ร.ส. ก151ห 1
หมื่นเขี้ยว คมหนาม / กร ศิริวัฒโน. 2536
22 ร.ส. ก182จ 1
7 แพร่ง / กรวิก จันทรวงศ์. 2554
23 ร.ส. ก246ร 1
เรื่องเจ้าชายปิโป = Histoierdu prince pipo / ปิแยร์ กริปารี ; แปลโดย นงนภัส ตาปสนันทน์ 2539
24 ร.ส. ก282ก 1
กลิ่นฟาง = The sweet scent of hay / กฤษณา อโศสิน ; วาสนา ชลศึกษ์ เคนแมน, ผู้แปล. 2536
25 ร.ส. ก282ก 2549 1
กลิ่นฟาง = The sweet scent of hay / กฤษณา อโศกสิน ; ผู้แปล : อาจารย์ Wanda. 2549
26 ร.ส. ก282ป 1
ปลาผิดน้ำ / กฤษณา อโศกสิน. 2535
27 ร.ส. ก282อ 1
อาจจะเป็นเพราะฉันเหงา ฝันหลงฤดู / กฤษณา อโศกสิน. 2535
28 ร.ส. ก293 2548 1
กล่องความทรงจำของความรัก 2548
29 ร.ส. ก311 1
กลับสู่ชนบท : รวมเรื่องสั้นจากมาเลเซีย / ดุษณี ศรีบุตร, แปลจากภาษามาเลเซีย. 2522
30 ร.ส. ก364ร 1
รักต่างสี / นาดีน กอร์ดิเมอร์ ; แปล, จิตราภรณ์ วนัสพงศ์. 2538
31 ร.ส. ก364ส 1
สวัสดีชาวโลก = Hello? is anybody there? / Jostein Gaarder, เขียน ; Sally Gardner, ภาพประกอบ ; วิลาวัณย์ ฤดีศานต์, แปล ; พาฝัน ศุภวานิช, บรรณาธิการ. 2544
32 ร.ส. ก388ส 1
สายเกินไปไหม? = Is it too late? / แทโกะ กันชา ; พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, แปล. 2551
33 ร.ส. ก426ร 1
เรื่องสั้น ของ กาญจนา นาคนันทน์ / โดย กาญจนา นาคนันทน์. 2515
34 ร.ส. ก432ด 1
เด็กชายผู้ไม่ยอมเปิดหน้าต่าง / กานติ ณ ศรัทธา. 2537
35 ร.ส. ก432ร 1
รถไฟชั้นห้า / กานติ ณ ศรัทธา. 2546
36 ร.ส. ก432ส 1
เสรีภาพในกล่องของขวัญู / กานติ ณ ศรัทธา. 2535
37 ร.ส. ก432ส 2546 1
เสรีภาพในกล่องของขวัญ / โดย กานติ ณ ศรัทธา. 2546
38 ร.ส. ก446 1
การจากไปของนกเค้า / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2551
39 ร.ส. ก449ห 1
แหม่มในเมืองแขก = Judy in the orient / เอลวา บี การ์ดเนอร์ เขียน ; อมราวดี, แปลและเรียบเรียง. 2532
40 ร.ส. ก451 1
การเดินทางแสวงหา "บ้านหลังใหม่" ของมนุษยชาติ = Sci-trek : a journey of discovery / เป็นไทย พิทักษ์โยธิน, บรรณาธิการ. 2550
41 ร.ส. ก491 1
่การผจญภัยของซินแบด จ้าวแห่งกะลาสี / แก้วคำทิพย์ ไชย,ผู้แปล. 2521
42 ร.ส. ก536ค 1
คนไม่เอาไหน / โดย ก้าววิโรจน์ ดำจำนงค์. 2551
43 ร.ส. ก549ศ 1
เศษปูนในซอกตึก / กำแก้ว. 2533
44 ร.ส. ก635ม 1
แม่น้าสีเทา / กิ่งฟ้า เสนี ณ อยุธยา. 2542
45 ร.ส. ก674บ 1
บ้านสัตว์เลี้ยง / กิตติวัฒน์ ตันทะนันท์. 2553
46 ร.ส. ก676ล 1
เล่าเรื่องจากเรือนคลั่ง / กิติกร มีทรัพย์. 2555
47 ร.ส. ก677ว 1
เวลาของชาติ / กิติวัฒน์ ตันทะนันท์. 2554
48 ร.ส. ก741 1
กุหลาบจากใจ / กิตติชัย บรรจง, แปลและเรียบเรียง. 2536
49 ร.ส. ก783น 1
นาฬิกาไม้ / เกษม จันทร์ดำ. 2534
50 ร.ส. ก822 1
เกสรแห่งรัก / บรรณาธิการ ประยงค์ คงเมือง. 2554
51 ร.ส. ก839 1
เก๊าะซารีมิตรภาพและความตาย 2549
52 ร.ส. ก849 1
เกิร์ลส์ ทู เดอะ เรสคิว = Girls to the rescue / Bruce Lansky, รวบรวม ; พัณณิดา ภูมิวัฒน์, แปล. 2548
53 ร.ส. ก891 1
แก้วกลีบเกสรบัว : รวมเรื่องสั้นเกียรติยศของ 13 นักเขียน / สุพจน์ แจ้งเร็ว, บรรณาธิการ 2538
54 ร.ส. ก891พ 1
พลอยเก้าสี / แก้วเก้า. 2542
55 ร.ส. ก891พ 2549 1
พลอยเก้าสี / แก้วเก้า. 2549
56 ร.ส. ก891ล 1
ลีลาแห่งใบไม้ร่วง / แก้วเก้า. 2551
57 ร.ส. ก947ด 2536 1
เดียวดายใต้เงาจันทร์โก้วเล้งรำพัน / โก้วเล้ง, เขียน ; เรืองรอง รุ่งรัศมี, แปล. 2536
58 ร.ส. ก947ต 1
ตะขอจำพราก / โก้วเล้ง, เขียน ; น. นพรัตน์, แปล. 2534
59 ร.ส. ก961ผ 1
ผีเสื้อป่า / โกศล อนุสิม. 2537
60 ร.ส. กด741 1
กู๊ดมอร์นิ่ง บางกอก / วันทา ... [และคนอื่น ๆ]. 2547
61 ร.ส. กร451 1
การเดินทางของหัวใจ = Kokoro no tabi / แปลโดย ปรียา อิงคาภิรมย์, สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข. 2553
62 ร.ส. ข135ค 1
คนรักเก่า / ขจรฤทธิ์ รักษา. 2544
63 ร.ส. ข234 1
ขบวนการจอมทโมน / แปลโดย ธวัชชัย บุนนาค. 2535
64 ร.ส. ข237 1
ขโมยและลูกสาวตัวน้อยๆของเรา / ผาติ เผ่าไทย, แปล. 2538
65 ร.ส. ข242ศ 2542 1
เศรษฐศาสตร์ข้างถนน : พระเอกชื่อ หิ้ม ผู้มีทรัพย์ / โดย ขรรค์ชัย บุนปาน. 2542
66 ร.ส. ข251ช 1
ชีวิตด้านที่สาม / ขวัญ เพียงหทัย. 2544
67 ร.ส. ข411 1
ข้ามกำแพงฝัน / สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์. 2552
68 ร.ส. ข642ก 1
กรุ่นกลิ่นรัก / เข็มพลอย. 2544
69 ร.ส. ข765 1
เขียนแบบถาปัด / บรรณาธิการ ประยงค์ คงเมือง, ปานบัว บุนปาน. 2548
70 ร.ส. ข811ช 1
ช่วงสุดท้ายของ...ชีวิต / แข ณ วังน้อย. 2546
71 ร.ส. ข812 1
แขกในบ้านตัวเอง : รวมเรื่องสั้น คลื่นทะเลใต้ 6 ทศวรรษมุสลิมในวรรณกรรม / มนัส จรรยงค์ และคณะ ; พิเชษฐ แสงทอง, บรรณาธิการ. 2550
72 ร.ส. ข821บ 1
บอใบไม้สระอานอหนูไม้โท / แขคำ ปัณณะศักดิ์. 2545
73 ร.ส. ค134 1
คดีปริศนาท้านักสืบ / แปลโดย เทียนพร. 2533
74 ร.ส. ค147ส 2540 1
เสมือนฝันร้ายที่หลอก / คมทวน คันธนู. 2540
75 ร.ส. ค157ห 1
หอบช้างหนีสุดแผ่นดิน = The great elephant chase 2 / จิลเลียน ครอสส์; แปลโดย ธารพายุ. 2540
76 ร.ส. ค162ค 2
สาวชาวแฟลต = Third girl / อกาทา ครสตี ; แปลและเรียบเรียงโดย เปี่ยมสุข. 2542
77 ร.ส. ค162ฆ 2
ฆาตกรรมยกเกาะ = And then there ware none / อกาทา คริสตี ; แปลและเรียบเรียงโดย ลักษณรงค์. 2541
78 ร.ส. ค162ป 1
ประติภาณแห่งมองสิเออร์ปัวโรต์ / แปลจากภาษาอังกฤษของ อกาธา คริสตี้ โดย รามจิตติ. 2549
79 ร.ส. ค162พ 1
พินัยกรรม = Sad cypress / อกาทา คริสตี ; แปลและเรียบเรียงโดย ลักษณรงค์ 2541
80 ร.ส. ค162ภ 1
ภาพล่วงตา = Evil under the sun / อกาทา ครสตี ; แปลแลเรียบเรียงโดย ลักษณรงค์. 2541
81 ร.ส. ค162ย 1
ยอดนักเล่าเรื่องโกหก 70 อย่างและสารพัดนิทานชวนคิด / คีรีบูน, แปลและเรียบเรียง. 2547
82 ร.ส. ค162ห 1
เหยื่อรายใหม่ = Appointment with death / อกาทา คริสตี ; แปลและเรียบเรียงโดย ลักษณรงค์. 2541
83 ร.ส. ค163ว 1
วัยแย้มแก้มใส = Bloomability / ซารอน ครีซ, เขียน ; สมพร วรรธนะสาร-วาร์นาโด, แปล. 2550
84 ร.ส. ค167ม 1
มา ม้า หมา ภาษาไทยชวนฮานานาชาติ 2548
85 ร.ส. ค176 1
คลื่นทะเลใต้ / ไพฑูรย์ ธัญญา ... [และคนอื่น ๆ]. 2548
86 ร.ส. ค181 2
ความรู้สึกดี--ที่เรียกว่ารัก 2547
87 ร.ส. ค181 2547 1
ความรื่นรมย์ครั้งสุดท้าย : รวมเรื่องสั้นรัสเซียก่อนปฏิวัติถึงรัฐสังคมนิยมล่มสลาย / ลีโอ ตอลสตอย ... [และคนอื่นๆ] ; สุชาติ สวัสดิ์ศรี, แปล. 2547
88 ร.ส. ค181 2548 1
ความรู้สึกดี--ที่เรียกว่ารัก 2548
89 ร.ส. ค181 2550 1
ความรู้สึกดี--ที่เรียกว่ารัก 2550
90 ร.ส. ค181 2551 1
ความรู้สึกดี- -ที่เรียกว่ารัก 2551
91 ร.ส. ค181 2552 1
ความรู้สึกดี--ที่เรียกว่ารัก. 2552
92 ร.ส. ค181 2553 1
ความรู้สึกดี--ที่เรียกว่ารัก 2553
93 ร.ส. ค181 2554 1
ความรู้สึกดี--ที่เรียกว่ารัก. 2554
94 ร.ส. ค191ก 2536 1
กุหลาบโรย = The Withering of a rose / มารี คอเรลลิ,เขียน ; อมราวดี,แปลและเรียบเรียง. 2536
95 ร.ส. ค191ร 1
รวมเรื่องเอก ของ แมรี่ คอเรลลิ / แมรี่ คอเรลลิ ; อมราวดี, แปลและเรียบเรียง. 2513
96 ร.ส. ค191ส 2536 1
เสียงสวรรค์ = The Distant voice / มารี คอเรลลิ, เขียน ; อมราวดี, แปลและเรียบเรียง. 2536
97 ร.ส. ค311ต 1
ตะวันฉายแสง / โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช...[และคนอื่น ๆ] 2523
98 ร.ส. ค341ป 2518 1
ปีกหัก / ของ คาลิล ยิบราน ; ระวี ภาวิไล, แปล. 2518
99 ร.ส. ค341ป 2528 1
ปีกหัก / ของ คาลิล ยิบราน ; ระวี ภาวิไล, แปล. 2528
100 ร.ส. ค341ป 2539 1
ปีกหัก = The broken wing / เขียนโดย คาลิล ยิบราน ; ถอดความโดย ระวี ภาวิไล. 2539
101 ร.ส. ค349พ 1
พร้อมแล้วที่จะร้องไห้ = Goukyuu suru junbi wa dekiteita / Kaori Ekuni ; ภัทร์อร พิพัฒนกุล, แปล. 2550
102 ร.ส. ค371น 2539 1
นักฆ่าลูกทุ่ง / คำพูน บุญทวี. 2539
103 ร.ส. ค371นก 1
นักเลงริมฝั่งโขง / คำพูน บุญทวี. 2542
104 ร.ส. ค371ล 2542 1
ลาบหัวเราะ / โดย คำพูน บุญทวี. 2542
105 ร.ส. ค371ส 2542 1
เสือกเกิดมารวย / ลำพูน บุญทวี. 2542
106 ร.ส. ค371ห 2539 1
หมาหอนในหัวใจ / คำพูน บุญทวี. 2539
107 ร.ส. ค371หอ 2539 1
หอมกลิ่นบาทา / คำพูน บุญทวี. 2539
108 ร.ส. ค378ส 1
สู่ฟากฟ้าแดนไกล / คำรณ อินธนูไชย. 2535
109 ร.ส. ค384ฟ 1
ฟ้าบ่กั้น / โดย ลาว คำหอม (นามแฝง) 2512
110 ร.ส. ค386ต 1
ตักเงินจากบ่อ / คำหมาน คนไค. 2537
111 ร.ส. ค441น 1
นิทานแห่งขุนเขา / รัดยาร์ด คิปลิง ; แปลโดย กวิน ปิ่นไผท. 2539
112 ร.ส. ค479อ 1
อาหารว่างจานรัก = Irish Girls About Town / Marian Keyes ; จิรภรณ์ จันทวนิชกุล, แปล. 2548
113 ร.ส. ค521ต 1
ต่วย ตูน / โดย คึกฤทธิ์ ปราโมช ... [และคนอื่น ๆ]. 2518
114 ร.ส. ค521พ 1
เพื่อนนอน / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช. 2543
115 ร.ส. ค521พ 2544 1
เพื่อนนอน / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช. 2544
116 ร.ส. ค521พ 2547 1
เพื่อนนอน / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช. 2547
117 ร.ส. ค521ร 1
เรื่องสั้นคึกฤทธิ์ / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช. 2536
118 ร.ส. ค521ห 1
หยดหนึ่งของทะเล / โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และ 11 นักประพันธ์. 2510
119 ร.ส. ค589 2
คืนเดือนเพ็ญ / อุเทน พรมแดง ... [และคนอื่นๆ]. 2546
120 ร.ส. ค621 1
คุณคือใคร / อิศราวัตร แปลและเรียบเรียง. 2537
121 ร.ส. ค696ม 1
มืดมิดตลอดวารวัน = Midnight all day / Hanif Kureishi ; จิตติ พัวสุทธิ, ผู้แปล. 2547
122 ร.ส. ค731ร 1
เรื่องสั้นญี่ปุ่น 6 : รวมวรรณกรรมเยาวชน / มิยะสะวะ เค็นจิ ; มณฑา พิมพ์ทอง, บรรณาธิการ. 2543
123 ร.ส. ค784อ 1
เอมิล ยอดนักสืบ / แอริค เคสต์เนอร์ ; บันลือ ถิ่นพังงา แปล. 2544
124 ร.ส. ค912ล 1
ลุยธุรกิจพี่ยุ่นวุ่น ๆ สไตล์พี่กัน = Funny business / แกรี แคตเซนสไตน์, เขียน ; สไบพร, แปล. 2536
125 ร.ส. ค925ว 2535 1
วาระสุดท้ายแห่งชีวิตจิตร ภูมิศักดิ์ / แคน สาริกา รวบรวมและเรียบเรียง. 2535
126 ร.ส. ค925ว 2539 1
วาระสุดท้ายแห่งชีวิต จิตร ภูมิศักดิ์ / แคน สาริกา รวบรวมและเรียบเรียง. 2539
127 ร.ส. ค925ส 1
เสียเพลงจากภูเขา / แคน สาริกา. 2534
128 ร.ส. ค949บ 2546 1
เบิร์ธเดย์ ปริศนาของผู้สูญหาย = Basudei (birthday) / เรื่องโดย Koji Suzuki ; แปลโดย วราภรณ์ พิรุณสวรรค์. 2546
129 ร.ส. ค969ป 2542. 1
ป่ามหากาฬ = Mysterious Junge / ของDaniel Coleman ; วัธนา บุญยัง เรียบเรียง. 2542
130 ร.ส. ค979 2544 1
ใครแค้น-แค้นใคร / มนันยา, แปล. 2544
131 ร.ส. คด134 1
คดีลายคราม / ร. จันเสน, แปล ; เรืองเดช จันทรคีรี, บรรณาธิการ ; อานิสงส์ ทองระอา, วาดภาพปก. 2546
132 ร.ส. คร157 2545 1
ครั้งเดียวไม่เคยฆ่า / สุเมธ เชาว์ชุติ, แปล. 2545
133 ร.ส. ฆ341 2544 1
ฆ่าผัวมันเสีย (เอาเมียมันมา...ตาละลา) / มนันยา, แปล. 2544
134 ร.ส. ฆต341 1
ฆาตกรรมในห้องปิดตาย = Locked-room mysteries and impossible crimes / ผู้รวบรวม : Mike Ashley ; ผู้แปล : อรรถ พันธุ์ขจร. 2546
135 ร.ส. ง337ป 1
824 / งามพรรณ เวชชาชีวะ. 2550
136 ร.ส. ง337ป 2552 1
824 / งามพรรณ เวชชาชีวะ. 2552
137 ร.ส. ง337ป 2553 1
824 / งามพรรณ เวชชาชีวะ. 2553
138 ร.ส. ง822ป 1
ปรารถนาแห่งแสงจันทร์ / โดย เงาจันทร์. 2550
139 ร.ส. ง822ห 1
หัวใจดอกไม้ / เงาจันทร์. 2547
140 ร.ส. จ133ด 2554 1
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ / จเด็จ กำจรเดช. 2554
141 ร.ส. จ148ค 1
ความเงียบของลัยลา / จรรยา อำนาจพันธุ์พงศ์, เขียน. 2554
142 ร.ส. จ154พ 1
พญาอินทรี / จรัญ ยั่งยืน. 2549
143 ร.ส. จ154ร 1
เราล้อมไว้หมดแล้ว / จรัญ ยั่งยืน. 2553
144 ร.ส. จ154ห 1
หลังการจากไปของพายุใหญ่ / จรัญ ยั่งยืน. 2551
145 ร.ส. จ199ช 1
ใช่เพียงแค่นิทาน / โดย ม.ล. จ้อย นันทิวัชรินทร์. 2527
146 ร.ส. จ199ผ 1
ผู้คนแห่งมหานครดับลิน = Dubliners / James Joyce ; วิมล กุณราชา, แปล-เรียบเรียง. 2545
147 ร.ส. จ213ค 1
ครสต์มาสรอบโลก = Chrtamas stories around the world / ลอยส์ เอส. จอหน์ ; แปลโดย คีรีบูน. 2538
148 ร.ส. จ225น 1
นิทานสันดานเสีย / จักรพันธุ์ ขวัญมงคล. 2549
149 ร.ส. จ225น 2550 1
นิทานสันดานเสีย / จักรพันธุ์ ขวัญมงคล. 2550
150 ร.ส. จ225ภ 1
ภาพยนต์ที่ถ่ายทำตลอดชีวิต / จักรพันธุ์ กังวาฬ. 2554
151 ร.ส. จ226พ 1
พ่อ ขวาลูกชาย ซ้ายลูกสาว / จักรภัทร พงศ์ภัทระ. 2541
152 ร.ส. จ235ค 1
ความจริง ความลวง / จัตวาลักษณ์, สิขรินทร์ เมฆกระจ่าง, วัฒน์ ยวงแก้ว. 2553
153 ร.ส. จ242ผ 1
ผู้ดับดวงอาทิตย์ : รวมนิยายวิทยาศาสตร์ของไทย เล่ม 1 / จันตรี ศิริบุญรอด. 2521
154 ร.ส. จ282ก 1
ก่อนเมฆมาบัง / จันทรำไพ. 2535
155 ร.ส. จ282ค 1
ความเจ็บซ้ำของนักเขียนขี้เหร่ / จันทรำไพ. 2535
156 ร.ส. จ282จ 1
จากต้นจนอวสาน / จันทรำไพ. 2532
157 ร.ส. จ282จ 2545 1
จากต้นจนอวสาน / จันทรำไพ. 2545
158 ร.ส. จ282ด 1
แด่ความหลัง / จันทรำไพ. 2536
159 ร.ส. จ289ก 1
กาลาปาโก้ส / จันทรำไพ. 2536
160 ร.ส. จ318ส 1
สบตากับตัวเอง / จารี จันทราภา. 2548
161 ร.ส. จ377ผ 1
ผ้าทอลายหางกระรอก / จำลอง ฝั่งชลจิตร. 2531
162 ร.ส. จ377ม 1
เมืองน่าอยู่ / จำลอง ฝั่งชลจิตร. 2542
163 ร.ส. จ377ร 1
เรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องจริงมากกว่า / จำลอง ฝั่งชลจิตร. 2550
164 ร.ส. จ377ส 2540 1
สีของหมา / จำลอง ฝั่งชลจิตร. 2540
165 ร.ส. จ377ส 2550 1
สีของหมา / จำลอง ฝั่งชลจิตร. 2550
166 ร.ส. จ377สร 2547 1
สาระขัน / จำลอง ฝั่งชลจิตร. 2547
167 ร.ส. จ412ส 1
31 เรื่องสั้น / จิตตพร พิมลนารถ. 2515
168 ร.ส. จ497ท 1
ทะเลลม / จิรภัทร อังศุมาลี. 2536
169 ร.ส. จ497ป 1
เปลือก / จิรภัทร อังศุมาลี. 2550
170 ร.ส. จ497ว 1
วิปริต / จิรภัทร อังศุมาลี. 2545
171 ร.ส. จ632 1
จุดประกายเรื่องสั้น ชุด หยาดชีวิต / บรรณาธิการอำนวยการ สุทธิชัย หยุ่น ; บรรณาธิการ อนันต์ สายศิริวิทย์. 2537
172 ร.ส. จ645ป 1
ป้าจุ๊อยากเล่า / จุรี โอศิริ. 2536
173 ร.ส. จ678ค 1
คำบอกเล่าของชายคนนั้น / จุฬา ละคร . 2540
174 ร.ส. จ682ร 1
เรื่องสั้นดีเด่น จีน-ญี่ปุ่น / คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2531
175 ร.ส. จ688 1
7+7 เขียนแบบสถาปัต : 14 งานเขียนชิ้นล่าสุดจากศิษย์เก่าถาปัดจุฬา / อาวุธ อังคาวุธ ... [และคนอื่น ๆ] . 2553
176 ร.ส. จ691ร 1
รักเรารสเศร้าแซ่บ / เจต ลำเพา. 2548
177 ร.ส. จ756ด 1
ดอกรัก / เจ้าจำปี. 2534
178 ร.ส. จ892ก 2547 1
กลับจากความตาย / โจนาธาน พี มุกดา. 2547
179 ร.ส. จ922 1
ใจต่อใจ / สุชาติ สวัสด์ศรี, บรรณาธิการ. 2536
180 ร.ส. ฉ151ป 1
เปลไม้ค้อน / ฉลอง เจยาคม. 2539
181 ร.ส. ฉ151ป 2550 1
เปลไม้ค้อน / ฉลอง เจยาคม. 2550
182 ร.ส. ฉ151ร 1
รวมเรื่องสั้น ฐานันดรสุดท้าย / ฉลอง เจยาคม ; บรรณาธิการ ถวิล มนัสน้อม. 2539
183 ร.ส. ฉ166ค 1
ครูสอนรัก / ฉลิบไร. 2545
184 ร.ส. ฉ231จ 2537 1
จินตนาการย้อนศร / ฉัตรเฉลิม ตันติสุข. 2537
185 ร.ส. ฉ269 1
ฉากหนึ่งในรัก = The scene of love / พรปวีณ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; ศรัทธา ลาภวัฒนเจริญ, บรรณาธิการ. 2551
186 ร.ส. ฉ361พ 1
เพื่อนกันตลอดกาล / เฉกชนม์. 2540
187 ร.ส. ฉ433ม 1
มาจากธุลีดิน / เฉลิมศักดิ์ รงคผลิน. 2518
188 ร.ส. ฉ491ส 1
สามสิบหกยอดกตัญญู / เฉินสุ่น เขียน ; ม. อึ้งอรุณ, แปล. 2532
189 ร.ส. ช149ส 1
สัญชาตญาณมรณะ / โดย ชนาธิป ศิริปัญญาวงศ์. 2544
190 ร.ส. ช182ด 1
ดั่งมีงานเริงรื่น / ชมัยภร แสงกระจ่าง. 2542
191 ร.ส. ช182น 1
ในสวนฝัน / ชมัยภร แสงกระจ่าง. 2547
192 ร.ส. ช182อ 1
อารมณ์ดี...มีหมากับแมว / ชมัยภร แสงกระจ่าง, เขียน. 2548
193 ร.ส. ช221ช 1
ช้างบุก / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์ 2519
194 ร.ส. ช233ข 1
เขาหาว่าข้าพเจ้าเป็นมาเฟีย / ชลอ วนะภูติ. 2536
195 ร.ส. ช241ห 1
ห้องของพาเว / ชลัมพุ ณ ชเลลำ. 2545
196 ร.ส. ช265ก 1
ก่อนฟ้าสาง / ชวน รัตนวราหะ. 2518
197 ร.ส. ช311 1
ช่อการะเกด 46 / สุชาติ สวัสดิ์ศรี, บรรณาธิการ. 2551
198 ร.ส. ช357ค 2536 1
คอมมิวนิสต์บุก / ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์. 2536
199 ร.ส. ช357ด 1
ด้วยศรัทธาฉันจึงเป็นอยู่ / ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์. 2537
200 ร.ส. ช358ช 1
ชาวนาผู้ประสบภัย / ชัชวาลย์ โคตรสงคราม. 2542
201 ร.ส. ช362บ 1
บัตรทองคำ / ชัญวลี ศรีสุโข, เขียน ; รักษ์ มนัญญา, บรรณาธิการ. 2547
202 ร.ส. ช362ม 1
แม่ข้างเตียง / ชัญวลี ศรีสุโข. 2554
203 ร.ส. ช371ก 1
การลุกไหม้ของไฟหินดำ / ชัยกร หาญไฟฟ้า. 2554
204 ร.ส. ช371ต 2543 1
ตามประสาการ์ตูนนิสต์ / ชัย ราชวัตร, เรื่องและรูป. 2543
205 ร.ส. ช371อ 1
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง / ชัยกร หาญไฟฟ้า. 2551
206 ร.ส. ช373ส 2545 1
เสียงเรียกจากดวงดาว / ชัยคุปต์. 2545
207 ร.ส. ช377ข 1
แขกยิ้ม / โดย ชัยขนะ โพธิวาระ. 254?
208 ร.ส. ช377ย 1
ยิ้มพม่า / ชัยชนะ โพธิวาระ. 2535
209 ร.ส. ช432จ 1
จากโลกสู่ดาวอังคาร / ชัยวัฒน์ คุประตกุล. 2532
210 ร.ส. ช463ก 1
กาหลอ / ชาคริต โภชะเรือง. 2545
211 ร.ส. ช465ร 1
รวมเรื่องสั้น ชุด แผ่นกระดาษ ปลายปากกา และอารมณ์ / ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล. 2543
212 ร.ส. ช485ผ 1
ผู้คุม (ขำ) เรือนจำ (อวด) / ชาญชัย (โจ้ บางขวาง) นิ่มสมบุญ. 2553
213 ร.ส. ช497ว 1
วันพิพากษา / ชาญวุฒิ บุณยรักษ์. 2547
214 ร.ส. ช514ท 1
ทุนหายกำไรหด / ชาตรี อนุเธียร. 2540
215 ร.ส. ช514ห 1
หัวเราะก้องป่า / ชาตรี อนุเธียร. 2518
216 ร.ส. ช514หย 1
เหี้ย ห่า และสารพัดสัตว์ / หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล. 2550
217 ร.ส. ช516ค 1
คิดตอนเผลอ / ชาติ ภิรมย์กุล. 2555
218 ร.ส. ช516ช 1
ชีวิตไม่สูญเปล่า / ชาติ ภิรมย์กุล. 2548
219 ร.ส. ช516ช 2548 1
ชีวิตไม่สูญเปล่า / ชาติ ภิรมย์กุล. 2548
220 ร.ส. ช516ช 2550 1
ชีวิตไม่สูญเปล่า / ชาติ ภิรมย์กุล. 2550
221 ร.ส. ช516ท 2527 1
ทางชนะ / ชาติ กอบจิตติ. 2527
222 ร.ส. ช516น 2545 1
นครไม่เป็นไร / ชาติ กอบจิตติ. 2545
223 ร.ส. ช516ป 2547 1
เปลญวนใต้ต้นนุ่น / ชาติ กอบจิตติ. 2547
224 ร.ส. ช516ผ 2552 1
ผู้หญิงยิ่งกว่าแมว / ชาติ ภิรมย์กุล. 2552
225 ร.ส. ช516ม 1
มีดประจำตัว / ชาติ กอบจิตติ. 2527
226 ร.ส. ช516ม 2545 1
มีดประจำตัว / ชาติ กอบจิตติ. 2545
227 ร.ส. ช516ม 2552 1
มีดประจำตัว / ชาติ กอบจิตติ. 2552
228 ร.ส. ช516มย 2545 1
เมียแห่งชาติ / ชาติ ภิรมย์กุล. 2545
229 ร.ส. ช516ร 2550 1
รักครั้งสุดท้าย / ชาติ ภิรมย์กุล. 2550
230 ร.ส. ช516ว 2552 1
วันของหมา / ชาติ ภิรมย์กุล. 2552
231 ร.ส. ช516ส 1
สัพเพ เฮฮา / ชาติ ภิรมย์กุล ; ปิยา วัชระสวัสดิ์, ภาพประกอบ . 2547
232 ร.ส. ช516อ 2547 1
อ่านก่อนนอน / ชาติ ภิรมย์กุล. 2547
233 ร.ส. ช516อย 2550 1
อยู่กับหมา / ชาติ ภิรมย์กุล. 2550
234 ร.ส. ช518ค 1
คน (ไม่) เหมือนกัน / ชาติณรงค์ วิสุตกุล. 2554
235 ร.ส. ช519ก 1
กรณีศึกษาเรื่องลูกแกะฟันผุ / ชาติวุฒิ บุณยรักษ์. 2550
236 ร.ส. ช519น 1
นาฏกรรมเมืองหรรษา / ชาติวุฒิ บุณยรักษ์. 2549
237 ร.ส. ช527ป 1
ป่าสูงและยูงยาง / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์. 2538
238 ร.ส. ช527ปถ 2550 1
ป่าอาถรรพณ์ / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์ เขียน. 2550
239 ร.ส. ช527ปป 2539 1
ป่าโป่งเชือก / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์. 2539
240 ร.ส. ช527ปป 2548 1
ป่าโป่งเชือก / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์, ผู้เขียน. 2548
241 ร.ส. ช527ปห 2540 1
ป่าแห่งความหลัง / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์. 2540
242 ร.ส. ช527ปอ 2542 1
ป่าอาเพศ / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์. 2542
243 ร.ส. ช527ปอ 2550 1
ป่าอาเพศ / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์. 2550
244 ร.ส. ช527พ 1
ไพรระทึก / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์. 2543
245 ร.ส. ช543ด 1
ดอกไม้แห่งแรงบันดาลใจ / ชิด ชยากร. 2555
246 ร.ส. ช543ห 1
เหนือคมพยัคฆ์ / ชิด ชยากร. 2548
247 ร.ส. ช563ม 2553 1
มหาสมุทรของโกดี : วีรกรรมของเต่าทะเลผู้อุทิศตนปกป้องมหาสมุทรสุดที่รัก / ทาจิมะ ชินจิ, แต่ง ; คาซูโกะ ทาจิมะ, ภาพประกอบ ; ถนอมวงศ์ สุกโชติรัตน์ ล้ำยอดมรรคผล, แปล. 2553
248 ร.ส. ช563ร 2553 1
รวมเรื่องสั้น ค็องคิชิ หมาจิ้งจอกเดียวดายแห่งบ้านเนิน / ทาจิมะ ชินจิ, แต่ง ; ถนอมวงศ์ สุกโชติรัตน์ ล้ำยอดมรรคผล, แปล. 2553
249 ร.ส. ช563รว 1
รวมเรื่องสั้น ตำนานเมฆ / ทาจิมะ ชินจิ ; ถนอมวงศ์ สุขโชติรัตน์ ล้ำยอดมรรคผล, แปล ; คาซูโกะ ทาจิมะ, ภาพประกอบ. 2553
250 ร.ส. ช585ห 1
หญิงสาวแห่งสายน้ำไม่ไหลกลับ / ชีวี ชีวา. 2534
251 ร.ส. ช679ห 1
หลายรักของโดบี้ = The many loves of Dobie Gillis / แมกซ์ ชูลแมน ; โดย เทศภักดิ์ นิยมเหตุ. 2520
252 ร.ส. ช685ก 2536 1
กว่าจะได้เป็นชูศรี / ชูศรี มีสมมนต์. 2536
253 ร.ส. ช687ผ 1
ผู้หญิงคืนวันพุธ / โดย ต๊ะ ท่าอิฐ (นามแฝง). 2518
254 ร.ส. ช693น 2548 1
ในยามถูกเนรเทศ / Anton Chekhov, W. Somerset Maugham ; ศรีบูรพา, แปล. 2548
255 ร.ส. ช711พ 1
พระเจ้าองค์ใหม่ในหมู่บ้านตื่นกลางวันและหมู่บ้านตื่นกลางคืน / เชตวัน เตือประโคน. 2552
256 ร.ส. ช711ว 1
วีรชน / คนบ้า / นักล่าเงา / เชตวัน เตือประโคน. 2553
257 ร.ส. ช715น 1
นักสืบคัลลากัน / ปีเตอร์ เชย์เนย์ ; แปลโดย อรรคพันธุ์. 2510
258 ร.ส. ช723ค 1
คดีโลกบาทหลวงบราวน์ / G. K. Chesterton ; วิภาดา กิตติโกวิท, แปล. 2546
259 ร.ส. ช821ป 1
ป่าไหวชายทุ่ง / โชติ ศรีสุวรรณ. 2535
260 ร.ส. ช822ร 1
รอยย่ำบนพื้นทราย / โชติ ศรีสุวรรณ. 2537
261 ร.ส. ช942ก 1
การเดินทางมาของนายกรัฐมนตรี / ไชยา วรรณศรี. 2550
262 ร.ส. ช942ห 1
หนังล้อมผ้า / ไชยา วรรณศรี. 2554
263 ร.ส. ซ119ว 1
Vitamin story / พาก ซอง ชอล, เขียน ; คิม ซู ฮยอน, ภาพประกอบ ; อันตน, แปล. 2548
264 ร.ส. ซ215ซ 1
ไซโคคิเนซิส พลังจิตหลอน = Double-dare to be scared / โรเบิร์ต ดี. ซาน. ซูซี เขียน ; ฮูเวอร์ แปล. 2548
265 ร.ส. ซ221ม 2
มังกรเพื่อนรัก / ซาราห์ ซาร์เจนท์; แปลโดย ฤดูร้อน 2539
266 ร.ส. ซ222ค 1
คนไม่มีเงา / ฌอง-ปอล ซาร์ตร์ ; แปลโดย ชลิต แนวพนิช ... [และคนอื่น ๆ]. 2517
267 ร.ส. ซ222ฆ 1
ฆ่า : วรรณกรรมเอกซิสตรองเซียลลิสม์ ระหว่างซาตร์กับกามูส์ / ฌาง ปอล ซาตร์ ; แปลโดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี...[และคนอื่นๆ] 2517
268 ร.ส. ซ228ค 1
คุณแม่เพื่อนรัก = Mama i love you / วิลเลียม ซาโรยีน ; แปลโดย คันธา ศรีวิมล. 2538
269 ร.ส. ซ228คม 1
ความสุข (แห่งชีวิต) = The human comedy / วิลเลียม ซาโรยัน, เขียน ; มัทนี เกษกมล, แปลและเรียบเรียง. 2524
270 ร.ส. ซ228คม 2545 1
ความสุขแห่งชีวิต = The human comedy / วิลเลียม ซาโรยัน, เขียน ; มัทนี เกษกมล, แปล. 2545
271 ร.ส. ซ332พ 1
พิลึกคน = Naked / David Sedaris, เขียน ; ชัชวรุฒม์ ไชยมุสิก, แปล. 2545
272 ร.ส. ซ351บ 1
แบล็ก บิ้วตี้ / แอนนา ซีเวลล์, เขียน ; ศุภฤกษ์ รมยานนท์, แปล ; นิรันดร์ สุขวัจน์, บรรณาธิการ. 2536
273 ร.ส. ซ469ป 2547 1
ปริศนาใต้บาดาล / Koji Suzuki ; แปลโดย วราภรณ์ พิรุณสวรรค์. 2547
274 ร.ส. ซ489ฉ 1
ฉันเป็นวงกลม / ซูเปอร์ชินจางงงงง. 2546
275 ร.ส. ซ534จ 1
จิ้งหรีดน้อยผจญภัย / จอร์จ เซลเดน ;แปลโดย คีรินทร์. 2538
276 ร.ส. ญ339บ 1
บาดแผลของภูผา / ญิบ พันจันทร์. 2530
277 ร.ส. ญ339ผ 1
ผีสำราญ / ญาณกร ณัชพล. 2551
278 ร.ส. ญ339ผน 1
แผ่นดินพ่อ / ผู้เขียน : ญิบ พันจันทร์ ; ภาพประกอบ : ฅน เล สาบ. 2555
279 ร.ส. ฐ129บ 1
แบกะดิน : นาฏกรรมแห่งสัตว์เมือง / ฐานุตรา. 2545
280 ร.ส. ฐ162อ 1
อันลิขิตไว้ / รพินทรนาถ ฐากูร เขียน ; กิติมา อมรทัต, แปล. 2537
281 ร.ส. ณ211ด 1
เด็กวัดทอง / ณรงค์ จันทร์เรือง. 2542
282 ร.ส. ณ211พ 1
พรุ่งนี้ / ณรงค์ จันทร์เรือง. 2544
283 ร.ส. ณ211ส 1
สื่อกฏหมายวัยรุ่น (ลุ้น) / ณรงค์ นิติจันทร์. 2537
284 ร.ส. ณ211ห 1
แหวกม่านคาเฟ่ / ณรงค์ จันทร์เรือง. 2544
285 ร.ส. ณ211หน 1
หนุ่มเหน้าสาวสวย / ณรงค์ จันทร์เรือง. 2555
286 ร.ส. ณ321ก 1
กรุงเทพฯ 25 น. ชุดที่สอง / โดย ณัฐ สุริยา. 2510
287 ร.ส. ณ321ผ 1
ผู้สืบทอด / ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์. 2536
288 ร.ส. ณ321ผ 2544 1
ผู้สืบทอด / ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์. 2544
289 ร.ส. ณ322ผ 1
ผ่าทางตัน / ณัฐชยา. 2545
290 ร.ส. ณ322ร 2537 1
เรือ / ณัฐกานต์ ลิ่มสภาพร. 2537
291 ร.ส. ณ359ต 1
ตะลุยป่าล้านนา / ณัฐวัฒน์ อุทธังกร, เขียน. 2552
292 ร.ส. ด131น 1
น้ำปลาหวาน / ดรรชนีนาย. 2534
293 ร.ส. ด154ภ 1
ภูผากับสารภี / ดวงแก้ว กัลยาณ์. 2535
294 ร.ส. ด175อ 1
อยู่อเมริกา / ดวงเดือน. 2528
295 ร.ส. ด239ร 1
ริงโก้รักใสใส หัวใจหมาหมา / ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์. 2547
296 ร.ส. ด251 1
ด้วยมือที่หยาบกร้าน / ฝ่ายวิชาการ สวนกุหลาบวิทยาลัย. 2518
297 ร.ส. ด281ก 2550 1
การกลับมาของเชอร์ล็อก โฮล์มส์ = The return of Sherlock Holmes / เซอร์อาร์เทอร์ โคแนน ดอยล์ ; มาศสวรรค์ จำปาสุต, แปล. 2550
298 ร.ส. ด281ค 2545 1
ความทรงจำ = Memoirs of sherlock holmes / เซอร์อาร์เทอร์ โคแนน ดอยล์, เขียน ; ดวงใจ กวียะ, แปล. 2545
299 ร.ส. ด281ผ 2548 1
ผจญภัย = Adventures of sherlock holmes / เซอร์ อาร์เทอร์ โคแนน ดอยล์, เขียน ; มิ่งขวัญ, แปล. 2548
300 ร.ส. ด281ฟ 2551 1
แฟ้มคดีเด็ด = The case book of sherlock holmes / เซอร์ อาร์เทอร์ โคแนน ดอยล์, เขียน ; พิรุณรัตน์, แปล. 2551
301 ร.ส. ด281อ 2549 1
อำลา = His last bow / เซอร์ อาร์เทอร์ โคแนน ดอยล์, เขียน ; มิ่งขวัญ, แปล. 2549
302 ร.ส. ด359ค 1
ความรักของวายร้าย = You' ll never believe it / แม็กซ์ ดันน์, เขียน ; น้ำคำ, แปล. 2535
303 ร.ส. ด458ช 1
ชั่วโมงผี = Roald Dahl's book of ghast staries / โรอัลด์ ดาห์ล เขียน ; สาลินี คำฉันท์, แปล. 2535
304 ร.ส. ด458ร 2543 1
เรื่องเหลือเชื่อ = Tales of the unexpected / Roald Dahl ; สาลินี คำฉันท์, แปล. 2543
305 ร.ส. ด459ค 1
คนซื่อบื้อ / โรอัลด์ ดาห์ล เขียน ; สาลินี คำฉันท์, แปล. 2535
306 ร.ส. ด461ว 1
วางไม่ลง = Kiss kiss / โรอัลด์ ดาห์ล เขียน ; สาลินี คำฉันท์ แปล. 2535
307 ร.ส. ด461ว 2547 1
วางไม่ลง = Kiss kiss / Roald Dahl ; สาลินี คำฉันท์, แปล, รูปประกอบ ; เฉลิมชาติ เจริญยิ่ง, บรรณาธิการต้นฉบับแปล ; บุรพัทธ์ เทวานิมิต. 2547
308 ร.ส. ด493ก 1
ใกล้กระโปรงเอาไว้ให้อบอุ่น / ดำรงค์ อารีกุล. 2535
309 ร.ส. ด493ร 1
รูปหล่อรอไปเหอะ / ดำรงค์ อารีกุล. 2542
310 ร.ส. ด493ห 2545 1
หมาครับ...เราเป็นหมา / ดำรงค์ อารีกุล. 2545
311 ร.ส. ด517ค 1
คำสารภาพของชายวิกลจริต = A madman's manuscript / ชาร์ลส์ ดิกเกนส์ : เขียน ; แก้วคำทิพย์ ไชย : บก. แปลเรียบเรียง. 2546
312 ร.ส. ด611ร 1
108 ผู้หญิง ชุดสอง / ดี.ดี.ที. 100% 2507
313 ร.ส. ด731ข 1
เขียวส่องล่องหน / หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา. 2533
314 ร.ส. ด764ร 1
เราติดอยู่ในแนวรบเสียแล้ว แม่มัน / ดุสิต หวันฯ. 2551
315 ร.ส. ด764ห 1
1,000 สไมล์ ดองก์ / ดุสิต ฮันตระกูล. 253?
316 ร.ส. ด819ท 2546 1
ทะเลนี้มีรัก / เด็กทะเล. 2546
317 ร.ส. ด819น 2549 1
ในวันที่เรา (ไม่) รักกัน / เด็กทะเล, tintin, นายน้อย. 2549
318 ร.ส. ด831น 1
นักเป่าแก้ว : 12 เรื่องสั้น / เดช อัคร. 2554
319 ร.ส. ด886ป 1
ปาฎิหาริย์ ออนไลน์ = Virtual miracles / Karen Derrico ; นาริตะ, แปล. 2550
320 ร.ส. ด915ม 1
มิตรครองใจ = La boitc a musique / ฌอง มิเชล เดอโฟรม็องต์, เขียน ; อมรสิริ สัณหสุรัติกุล, แปล. 2535
321 ร.ส. ด915มอ 1
เมืองแมน / กีย์ เดอ โมปาสีซังต์ ; แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์. 2510
322 ร.ส. ด915ว 1
เวทีสำราญ / กีย์ เดอ โมปาส์ซังต์ ; แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์. 2511
323 ร.ส. ด916ส 1
สวนสัตว์สนุก / เจอรัลด์ เดอเรล เขียน ; ปาริฉัตร เสมอแข, แปล. 2534
324 ร.ส. ด919ห 1
หัวขโมย ไก่ คนบ้า / เดอะแหลม. 2548
325 ร.ส. ด937ค 1
คุณสงคราม / เดือนวาด พิมวนา. 2547
326 ร.ส. ด937ด 1
แดดสิบแปดนาฬิกา / เดือนวาด พิมวนา. 2549
327 ร.ส. ด937ท 1
ทุกข์หฤหรรษ์ / เดือนวาด พิมวนา. 2550
328 ร.ส. ด937ห 1
หนังสือเล่มสอง / เดือนวาด พิมวนา ; เวียง บัวสนธ์ และวชิระ บัวสนธ์, บรรณาธิการ. 2538
329 ร.ส. ด937ห 2547 1
หนังสือเล่มสอง / เดือนวาด พิมวนา. 2547
330 ร.ส. ด955ซ 1
ซิ่นไหมผืนเก่าๆ / ฮุ่งอะลุน แดนวิไล : เขียน ; จินตรัย, แปล. 2552
331 ร.ส. ด958 1
Dare to dream the impossible เมืองไทยปี พ.ศ. 2600. 2547
332 ร.ส. ด962ร 1
เรื่องสั้นชวนสวาท / โดม วุฒิชัย. 2547
333 ร.ส. ด969ด 1
เด็กชายกับดาบวิเศษ = Boy with sword / มาร์ค ฟาน โดเร็น ; ผู้แปล : ภาวินี ยอดนิล. 2545
334 ร.ส. ดว251 2537 1
ด้วยเลือดและชีวิต / จิตร ภูมิศักดิ์, แปล. 2537
335 ร.ส. ต225 1
ต่วย'ตูน 2519
336 ร.ส. ต233ค 1
ความสุขของมะลิ / ต้องการ.
337 ร.ส. ต247ซ 1
เซวัสโตโปลและเรื่องสั้นอื่น ๆ / ลีโอ ตอลสตอย, เขียน ; รติกร กีรติ, แปล. 2543
338 ร.ส. ต247ร 1
เรื่องสั้นชวนคิด / ลีโอ ตอลสตอย ; ศิลเวช กาญจนมุกดา, ผู้แปล. 2515
339 ร.ส. ต258อ 1
เอาโลกมาทำปากกา / ตะวัน สันติภาพ. 2538
340 ร.ส. ต277 1
ตัดหัวปล่อยวัด / มนันยา, แปล. 2551
341 ร.ส. ต292พ 1
พระจันทร์เสี้ยว / รพินทรนาถ ฐากูร ; วิทุร แสงสิงแก้ว, ถอดความ. 2543
342 ร.ส. ต293ผ 1
แผ่นดินเดียวกัน / รพินทรนาถ ฐากูร, เขียน ; กิติมา อมรทัต, แปล. 2537
343 ร.ส. ต293ห 2547 1
เหมือนหนึ่งนกที่จากรัง : รวมเรื่องเอก ของ รพินทรนาถ ฐากุร / รพินทรนาถ ฐากูร ; เรืองอุไร-กรุณา กุศลาสัย, แปล. 2547
344 ร.ส. ต512 1
ตื่นจากฝัน / สุชาติ สวัสดิ์ศรี, บรรณาธิการ. 2533
345 ร.ส. ต864ว 1
วาระสุดท้าย / โตมร ศุขปรีชา. 2554
346 ร.ส. ต891ช 1
ชีวิตในดงขมิ้น / ไต้ ตามทาง. 2521
347 ร.ส. ถ131ย 1
ยิ่งกว่าขุนเขาตราบชั่วฟ้าดินสลาย / ถนอม ไชยวงษ์แก้ว. 2546
348 ร.ส. ถ267ต 2551 1
ตัวอย่าง 14 เรื่องสั้นดีเด่น สถาบันภาษาไทย / ถวัลย์ มาศจรัส. 2551
349 ร.ส. ถ267บ 1
เบ็ดนางรำ / ถวัลย์ มาศจรัส. 2541
350 ร.ส. ถ267ฟ 2
ฟ้าหมาดฝน / ถวัลย์ มาศจรัส. 2533
351 ร.ส. ถ331ก 1
กลางสายน้ำเชี่ยว / ถาวร บุญปวัตน์. 2546
352 ร.ส. ถ331ฟ 1
ไฟชีวิต / ถาวร ชนะภัย. 2522
353 ร.ส. ถ331ส 1
เสียงหัวเราะจากทหาร / ว.ณ เมืองลุง. 252?
354 ร.ส. ถ826ก 1
กระท่อมแสงตะวัน / ถวัลย์ มาศจรัส. 2533
355 ร.ส. ท111ห 1
หนังสือส่งเสริมการอ่านตำนานแห่งดาวเคราะห์อัศจรรย์ = The legend of planet surprise / ชินจิ ทะจิมะ เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น ; ที. เอ็ม. ฮอฟแมน, แปลเป็นภาษาอังกฤษ ; ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล, แปลเป็นภาษาไทย. 2534
356 ร.ส. ท121ธ 1
ธุลีเมือง / ทยา กิจการุณ. 2548
357 ร.ส. ท151น 2551 1
Nine Lives / ทรงศีล ทิวสมบุญ. 2551
358 ร.ส. ท165ป 1
ปราสาททราย / ทราย เจริญปุระ. 2549
359 ร.ส. ท228ช 1
ชีวิตบนรอยฝัน / ทวีศักดิ์ ธำรง. 2536
360 ร.ส. ท231ค 1
ความรักหมายเลข 0 / ทวีสิทธิ์ ประคองศิลป์. 2539
361 ร.ส. ท266ส 1
สัตว์เลี้ยงแสนรัก / ทองทิว สุวรรณฑัต. 2548
362 ร.ส. ท335 1
ทะเลและผีเสื้อ / Ha Keun-chan ... [และคนอื่น ๆ] ; กนกวรรณ สาโรจน์, อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม, แปล. 2551
363 ร.ส. ท341ร 1
รักนี้ห้าวดีไม่ใช่น้อย / ทัดตะวัน, เขียน. 2548
364 ร.ส. ท363น 1
ในโลกแคบ / ทัศนาวดี. 2545
365 ร.ส. ท363นง 1
นางฟ้าในดวงจันทร์ / ทัศนาวดี. 2550
366 ร.ส. ท363ส 1
สมภารระดับ 8 / ทัศนาวดี. 2550
367 ร.ส. ท363ห 1
หมู่บ้านแอโรบิก / โดย ทัศนาวดี. 2551
368 ร.ส. ท374อ 1
อยากให้...เลือนหายไป = Missing / Honda Takayoshi ; รัตน์จิต ทองเปรม, แปล. 2548
369 ร.ส. ท422ค 1
คนแคระในป่าสน / ทำนุ อ้นประเสริฐ. 2537
370 ร.ส. ท429 1
ทำไมหมาผมไม่เห่า / กันยารัตน์, แปล ; เรืองเดช จันทรคีรี, บรรณาธิการ. 2546
371 ร.ส. ท446ท 1
ทัชมาฮาลบนดาวอังคาร / ทินกร หุตางกูร. 2548
372 ร.ส. ท532 1
ที่นี่...บางกอก / คฑาหัสต์ บุษปะเกศ ... [และคนอื่น ๆ]. 2548
373 ร.ส. ท595จ 1
จำปูน : รวมเรื่องเอก / เทพ มหาเปารยะ. 2531
374 ร.ส. ท617ท 1
ทารก "โตโต้" / เทพย์-สิทธานี. 2541
375 ร.ส. ท633ก 1
ก่อนละครจะเลิกรา / ผู้เขียน : เทพเสกสรร พิเนตรเสถียร. 2545
376 ร.ส. ท639 1
เทวดามีปีก / วิลเลียม โฟล์ดเนอร์ ... [และคนอื่น ๆ] ; วิมล กุณราชา, แปล. 2550
377 ร.ส. ท731ผ 1
ผีสิง / เที่ยง รัตนะ. 2543
378 ร.ส. ท731ร 1
เรื่องสั้นมรณะ / เที่ยง รัตนะ. 2545
379 ร.ส. ธ329ฟ 1
ไฟตะวันออก / ธรรมชาติ ประภาศิริ. 2540
380 ร.ส. ธ329ม 1
เมืองแดดเย็น / ธรรมชาติ ประภาศิริ. 2540
381 ร.ส. ธ331ท 1
ท่องแดนแฟนตาซี / ธรรมดา ประทีปสิต. 2537
382 ร.ส. ธ382ม 1
แม่ผมเป็นกวี / นราธิป
383 ร.ส. ธ382มล 2536 1
มลภาระ / ธราธิป. 2536
384 ร.ส. ธ461บ 1
แบบฝึกหัดบทที่ 1 / ธัญญา สุวรรณวงค์. 2547
385 ร.ส. ธ511ร 1
รวมเรื่องสั้นสร้างสรรค์ : พ่อเป็นหมอ / ธาดา เกิดมงคล. 2552
386 ร.ส. ธ521ซ 1
เซาธ เศร้า / ธาร ธรรมโฆษณ์ เขียน. 2550
387 ร.ส. ธ749ห 1
5 เรื่องสั้นของพอล เธรูส์ / พอล เธรูส์ ; แปลเรียบเรียง ตุลจันทร์. 2528
388 ร.ส. ธ751 1
เธอปลูกดอกรักไว้ในใจฉัน / บรรณาธิการ : พรชัย แสนยะมูล. 2548
389 ร.ส. น131อ 1
ออกไปข้างใน / นฆ ปักษนาวิน. 2555
390 ร.ส. น151ด 1
ดอยรวก / นทธี ศศิวิมล. 2551
391 ร.ส. น153ร 2535 1
รวมเรื่องสั้น / นน รัตนคุปต์. 2535
392 ร.ส. น176ม 1
ไม่อ่อนไม่แข็ง / นพพร บุณยฤทธิ์. 2521
393 ร.ส. น178ค 1
คนเฒ่าเล่าเรื่อง / นพมณี นนทลี ; วิชรพจน์ บุรพรัตน์, ภาพประกอบ. 2551
394 ร.ส. น236ด 1
ดอกไม้สีหม่น / นรานุกูล ชุมพล. 2546
395 ร.ส. น276ส 1
สารคดีชีวิต เรื่อง การต่อสู้ชีวิตในโลกมืด เล่ม 2 / โดย นฤมล จันทรากูล. 2524
396 ร.ส. น277ล 1
ละครทันสมัย / นฤมิตร ประพันธ์. 2532
397 ร.ส. น277ล 2533 1
ละครทันสมัย / นฤมิตร ประพันธ์. 2533
398 ร.ส. น296ท 1
เทวี และเรื่องสั้นอื่น ๆ / โดย นวนาค. 2505
399 ร.ส. น296บ 1
บุพเพสันนิวาส ดงปาริชาต และเรื่องสั้นอื่น ๆ ของ นวนาค / โดย นวนาค. 2507
400 ร.ส. น296ร 1
รวมเรื่องสั้น ของ นวนาค / นวนาค. 2510Create Date : 29 มกราคม 2556
Last Update : 29 มกราคม 2556 9:14:05 น. 2 comments
Counter : 1370 Pageviews.

 
replica hermes birkin 40 รายชื่อหนังสือเรื่องสั้นภาษาไทย 1-400
hermes birkin replica usa //www.elianaschutz.com/images/hermes-birkin-replica-usa.html


โดย: hermes birkin replica usa IP: 192.99.14.36 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:5:42:53 น.  

 
รายชื่อหนังสือเรื่องสั้นภาษาไทย 1-400
fifa 15 coins //kindredthefamilysoul.com/profiles/blogs/fifa-coins-created-more-big-of-collaborative-effect


โดย: fifa 15 coins IP: 157.7.205.214 วันที่: 31 ตุลาคม 2557 เวลา:5:38:52 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Mr.Feynman
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
Friends' blogs
[Add Mr.Feynman's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.