veritas lux mea = Truth enlightens me
Group Blog
 
All blogs
 
รายชื่อหนังสือเด็กภาษาไทย 2401-2700

2401 ด ส148ด 1
แดร็กคูล่า = Dracula / แบรม สโตรเกอร์ ; แปลโดย ปาริชาติ ชูโชติแก้ว. 2525
2402 ด ส155ด 1
ดิเอจ โครนิเคิลล์ = The edge chronicles / Paul Stewart and Chris Riddell ; วิทยา พลายมณี, คณิศร์ สุวรรณเดช, แปลและเรียบเรียง. 2546
2403 ด ส155ภ 1
ภารกิจต้องรอดบนเรือไททานิก = You wouldn't want to sail on the Titanic / David Stewart ; David Antram, ภาพประกอบ ; กฤษณา ชุติมา, ชนัญดา หุตะสังกาศ, แปล. 2551
2404 ด ส155ม 1
มัดเดิ้ล เอิร์ธ / Paul Stewart, Chris Riddell, เขียน ; เมลานี, แปล 2547
2405 ด ส169ด 1
ดาวกะพริบแสง / คาโรล สต๊อต ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ปฐมฤกษ์ เกตุทัต, ฆรณี แสงรุจิ. 2552
2406 ด ส16ง 1
งานเทศกาลในเอเซีย / สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา. 2520
2407 ด ส16ต 1
ต้อมโทนกับทองปาน / สมพงษ์ พละสูรย์ ; ภาพโดย ธำรงศักดิ์ ธำรงเลิศฤทธิ์. 2526
2408 ด ส171ต 1
ต้นไม้แห่งชีวิต : ความหลากหลายทางชีวภาพอันน่าทึ่งของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ =Tree of life : Rochelle Strauss ; Magrot Thompson, ภาพประกอบ ; ปราการเกียรติ ยังคง, แปล. 2552
2409 ด ส171น 1
น้ำคือชีวิต : เรื่องราวของแหล่งน้ำบนโลกใบนี้ = One well :b the story of water on earth / Rochelle Strauss ; Rosemary Woods, ภาพประกอบ ; ปราการเกียรติ ยังคง, แปล. 2552
2410 ด ส172ก 1
เกมชีวิตของเจ้าหนู = Abel's Island / โดย วิลเลียม สตีก ; เยาวนันท์ เชฏฐรัตน์, แปล. 2525
2411 ด ส172กม 1
เกาะมหาสมบัติ = Treasure island / R.L. Stevenson, เขียน ; Francois Place, ภาพประกอบ ; เนื่องน้อย ศรัทธา, แปล. 2549
2412 ด ส172ค 1
คำสาปพีระมิดชีส = Il mistero della piramide di formaggio / Geronimo Stilton, เขียน ; รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต, แปล. 2551
2413 ด ส172ช 1
ชาวอียิปต์สร้างปิรามิด และหลากเรื่องหลายคำถามเกี่ยวกับอียิปต์โบราณ / ฟิลิป สตีล ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ปฐมฤกษ์ เกตุทัต, ฆรณี แสงรุจิ. 2552
2414 ด ส172ต 1
ตะลุยป่ามหาภัย = Quattro topi nella giungla nera / Geronimo Stilton, เขียน ; รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต, แปล. 2551
2415 ด ส172ท 1
ทุกประเทศมีธงชาติ และหลากเรื่องหลายคำถามเกี่ยวกับผู้คนและดินแดนต่าง ๆ / ฟิลิป สตีล ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ปฐมฤกษ์ เกตุทัต, ฆรณี แสงรุจิ. 2552
2416 ด ส172น 1
นักล่าจากธรรมชาติ / เขียนโดย ไดแอน สตีเฟนส์ ; แปลโดย ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์. 2553
2417 ด ส172ป 1
ปริศนาเหรียญทองโอลิมปิก = Lo strano caso dei giochi olimpicl / Geronimo Stilton, เขียน ; รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต, แปล. 2551
2418 ด ส172ป 2551 1
ปริศนาเหรียญทองโอลิมปิก = Lo strano caso dei giochi olimpicl / Geronimo Stilton, เขียน ; รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต, แปล. 2551
2419 ด ส172ม 1
มาราธอนอลเวง = La maratona piu pazza del monlo / Geronimo Stilton, เขียน ; รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต, แปล. 2551
2420 ด ส172ร 1
ร่างกายมนุษย์ / เขียนโดย ไดแอน สตีเฟนส์ ; แปลโดย ธัญญรัตน์ ดำเกาะ. 2553
2421 ด ส172ลก 1
โลกโบราณ / เขียนโดย ไดแอน สตีเฟ็นส์ ; แปลโดย ธัญญรัตน์ ดำเกาะ. 2553
2422 ด ส172ส 2543 1
สุภาพบุรุษหมาท่องโลก = Dominic / William Steig ; ฤดูร้อน, แปล. 2543
2423 ด ส172สร 1
สำรวจใต้ทะเล / เขียนโดย ไดแอน สตีแฟน ; แปลโดย นันทวุฒิ ศรีมิตรานนท์. 2553
2424 ด ส172ห 1
ห่านแสนซื่อกับขโมยตัวจริง / วิลเลียม สตีก ; ฤดูร้อน, แปล. 2538
2425 ด ส172อ 1
อวกาศ / เขียนโดย ไดแอน สตีแฟน ; แปลโดย นันทวุฒิ ศรีมิตรานนท์. 2553
2426 ด ส175ข 1
ขออีกเรื่องเดียวนะจ๊ะ = Just one more story / Dugald Steer ; Elisabeth Moseng, ภาพประกอบ ; สุภาวดี โกมารทัต, แปล ; อนุสรา ดีไหว้, บรรณาธิการ. 2550
2427 ด ส176ก 1
กระท่อมน้อยของลุงทอม = Uncle Tom's cabin / แฮร์เรียต บีเชอร์ สโตว์ ; แปลโดย ธนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุล. 2538
2428 ด ส176กร 1
แกะรอยควอนตัมกับลุงแอลเบิร์ต = Uncle Albert and the quantum quest / Russell Stannard ; พิศวาส ปทุมุต์ตรังษ์, แปล ; บัญชา ธนบุญสมบัติ, บรรณาธิการ. 2551
2429 ด ส176ค 1
ความลับของหลุมดำกับลุงแอลเบิร์ต = Black holes and uncle albert / Russell Stannard, เขียน ; พิศวาส ปทุมุต์ตรังษ์, แปล ; บัญชา ธนบุญสมบัติ, บรรณาธิการ. 2551
2430 ด ส176ม 1
มหัศจรรย์แห่งเวลาและอวกาศกับลุงแอลเบิร์ต = The time and space of uncle Albert / Russell Stannard ; พิศวาส ปทุมมุต์ตรังษี, แปล. 2551
2431 ด ส176ล 1
ลุงแอลเบิร์ตกับเวลา หลุมดำ และควอนตัม / Russell Stannard, เขียน ; พิศวาส ปทุมุต์ตรังษี, แปล ; บัญชา ธนบุญสมบัติ, บรรณาธิการ. 2552
2432 ด ส179 2537 1
สถานที่สำคัญมีชื่อเสียง / แปลโดย ทรายทอง ชูทรัพย์. 2537
2433 ด ส179 2551 1
สถานที่สำคัญมีชื่อเสียง = Famous places / ทรายทอง ชูทรัพย์, แปล. 2551
2434 ด ส212อ 2549 1
อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย = The bad beginning / Lemony Snicket ; Brett Helquist, ภาพประกอบ ; อาริตา พงศ์ธรานนท์, แปล. 2549
2435 ด ส212อ 2550 1
อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย = The bad beginning / Lemony Snicket ; Brett Helquist, ภาพประกอบ ; อาริตา พงศ์ธรานนท์, แปล. 2550
2436 ด ส212อ 2551 1
อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย = The bad beginning / Lemony Snicket, เขียน ; Brett Helquist, รูปประกอบ ; อาริตา พงศ์ธรานนท์, แปล. 2551
2437 ด ส213ป 1
ปลูกป่าใหญ่ให้นกน้อย / สนิท บุญฤทธิ์. 2545
2438 ด ส213พ 1
พะยูนเพื่อนรัก = Beloved dugong / เรื่อง : สนิท บุญฤทธิ์ ; แปล : สดใส ; ภาพ : อภิชา แย้มสำรวล. 2549
2439 ด ส214ฉ 1
ฉันคือบัวหลวง / สนิท สัตโยภาส, เรื่อง ; ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์, รูป. 2530
2440 ด ส218 1
สโนไว้ท์. 2532
2441 ด ส221ส 1
สวนสัตว์แสนสนุก / สากล อัตตปัญโญ.
2442 ด ส223พ 2549 1
พาล์มเมอร์ เด็กชายผู้วิ่งหนีวันเกิด / Jerry Spinelli ; รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต, แปล. 2549
2443 ด ส223ฮ 1
ไฮดี้ / โยฮานนา สปีรี, เขียน ; วันเพ็ญ บงกชสถิตย์, แปล. 2535
2444 ด ส223ฮด 1
ไฮดี้ = Heidi / Johanna Spyri ; วันเพ็ญ บงกชสถิตย์, แปล. 2549
2445 ด ส226 1
สารานุกรมสำหรับเด็ก ชุด "วิทยาน่ารู้". 2526
2446 ด ส234น 1
นวลเพ็ญกับเพื่อนสัตว์ / สมคิด มากผาสุข. 2549
2447 ด ส234พ 1
พ่อนายกฯ สายไหม บ้านหนองฮี / สมคิด สิงสง. 2549
2448 ด ส236ว 2550 1
วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง / สมจิตร หุตะเสวี. 2550
2449 ด ส237ค 1
คุ้มภัย / สมใจ บุญอรพีภิญโญ, ลักขณา วงศ์ชินศรี และนารี ภัตรพานิช. 2532
2450 ด ส237พ 1
พระมหากษัตริย์ไทย / สมใจ บุญอรพีภิญโญ. 2532
2451 ด ส237ม 1
เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้ / สมใจ สมคิด, เขียน ; สุธาทิพย์ โมราลาย, บรรณาธิการและคำนิยม ; อรวรรณ มุทธาพรสิน, ภาพปก ; อาทิตย์ อมรชร, ภาพประกอบ. อรสม สุทธิสาคร, บรรณาธิการและคำนิยม. cปัทมา กลิ่นทอง ; อรสม สุทธิสาคร, บรรณาธิการและคำนิยม ; อรวรรณ มุทธาพรสิน, ภาพปก ; วิพรรณ สุขสบาย, ภาพประกอบ. 2553
2452 ด ส239ค 1
ใครคนหนึ่ง ทำเพื่อเรา ได้ทั้งชีวิต / เขียนเรื่อง/บท, ครูสมชาย ขจรศักดิ์. ????
2453 ด ส239ต 1
ตามรอยพ่อ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง / สมชาย ขจรศักดิ์ชัย ; สมชัย กตัญญุตานันท์ ... [และคนอื่น ๆ], วาดภาพประกอบ. 2552
2454 ด ส239ร 1
แรงบันดาลใจใต้ร่มเงาพ่อ = Hero in my heart / สมชาย ขจรศักดิ์ชัย. 2553
2455 ด ส241ป 1
ฝันเฟื่อง / โดย ปิยตา วนนันทน์. ????
2456 ด ส246จ 1
เจ้านิลจอมซน / สุพรรณี วราทร ; ภาพโดย ไพโรจน์ ดาวประดับวงษ์. 2525
2457 ด ส246ป 1
ป่าเขียว / สุภา (ลือศิริ) สิริสิงห์ ; ภาพโดย ประสพโชค นวพันธุ์พิพัฒน์. 2524
2458 ด ส251พ 1
พญาเนื้อทอง / เรื่อง : สมทรง แสงแก้ว, ภาพ : อินทรายุธ เทพคุณ. 2544
2459 ด ส253ต 2
ตัวไหมของกะพ้อ / สมนึก พานิชกิจ เรื่อง ; ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ ภาพ. 2531
2460 ด ส255อ 1
อีสปในสวน / สมบัติ คิ้วฮก, สุดใจ พรหมเกิด : เรื่อง ; สมบัติ คิ้วฮก : สร้างสรรค์ภาพ. 2553
2461 ด ส257ส 1
แสงระวีเขาเหล็ก / สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์, เล่าเรื่อง ; ไพรวีลย์ ดาเกลี้ยง, ภาพ. 2551
2462 ด ส258ก 2544 1
กระต่ายน้อยหนีแม่ / เรื่อง : สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์ ; ภาพ : เกริก ยุ้นพันธ์. 2544
2463 ด ส258ข 1
ข้าวเพียงเมล็ดเดียว / สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์ ; ภาพ ปรีชา เถาทอง. 2552
2464 ด ส258ค 1
คัมภีร์การละเล่นไทย / สมบูรณ์ วณิชชกร ; วัชรพล พงษ์ไพศาล, ภาพ. 2554
2465 ด ส258ต 1
ตาอินกะตานา / สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์ ; ปรีเปรม เปลี่ยนบำรุง, ภาพประกอบ. 2542
2466 ด ส271จ 1
จรดลดาราจักร / สมภพ นิลกำแหง. 2549
2467 ด ส271ป 1
ประตูหน้าต่างประดับมุกไทย-ของโลก / สมภพ ภิรมย์. 2520
2468 ด ส283ม 1
เมืองมนตรา / เรื่องและภาพ สมศักดิ์ มหามงคล. 2550
2469 ด ส292ห 1
หมู่บ้านของทิวา / สมัย อาภาภิรม. 2532
2470 ด ส313ข 1
ขบวนการหมาจุด / โดดี้ สมิธ; แปลโดย สาลินี คำฉันท์. 2539
2471 ด ส313ซ 1
ซุปเปอร์หมู = Daggie dog foot / ดิค คิง สมิธ, เขียน ; สุพรรณิการ์, แปล. 2534
2472 ด ส313ห 1
หมู่บ้านที่ชื่อ โลก : ทำความรู้จักกับเพื่อนบนโลกใบนี้ = If the world were a village : a book about the world's poeple / David J. Smith ; Shelagh Armstrong, ภาพประกอบ ; ปราการเกียรติ ยังคง, แปล. 2552
2473 ด ส316ว 1
วิวัฒนาการของโลก / เขียนโดย Diane Schmolke. 2552
2474 ด ส337ร 1
เรารักรถไฟ / สรรพสิริ วิรยศิริ. 2535
2475 ด ส338ผ 1
แผ่นดินมหัศจรรย์ บ้านฉัน บ้านเธอ / บทโดย สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ; ภาพ, เรืองศักดิ์ ดวงพลา, วีรนิตย์ แสงสว่าง, วิทยา เลี้ยงวิรัตน์. 2553
2476 ด ส341ร 1
เรื่องเล่น...ในวัยเยาว์ / สรวงธร นาวาผล : เรียงถ้อยคำ ; เข็มพร วิรุณราพันธ์, แต่งภาพแต้มสี. 2549
2477 ด ส341ห 1
หนังสือภาพชวนคุย / สรวงธร นาวาผล, เรียงถ้วยร้อยคำ ; ปวีณวัชร์ ดำรงทรัพย์วณิช, แต่งภาพและแต้มสี. 2549
2478 ด ส346ก 1
ก้มหน้าเที่ยว / สร้อยสัตตบรรณ ; ศศิธร สกุลชัยสิริวิช, ภาพประกอบ 2551
2479 ด ส347ส 1
เสียดายจังเลย / สร้อยอินทนิล ; ไชยานันท์, จันทนา, เขียนภาพ. 2552
2480 ด ส349 1
สร้างเด็ก 2 ภาษา ด้วยเพลงภาษาอังกฤษ = Traditional songs for kids / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒน์, บรรณาธิการ. 2553
2481 ด ส351ก 1
แก้วหน้าม้า = A horse-faced woman / สคราญจิต ศริญญามาศ, ณพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ; สถาพร, ธนรัชต์, ภาพประกอบ. 2550
2482 ด ส351กร 1
ไกรทอง = Kraithong / สคราญจิต ศริญญามาศ, ณพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ; Badang, ภาพประกอบ. 2550
2483 ด ส351จ 1
จันทโครพ = Chanthakorop / สคราญจิต ศริญญามาศ, ณพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ; สถาพร, ธนรัชต์, ภาพประกอบ. 2550
2484 ด ส351พ 1
พระสรรพสิทธิ์ = Prince Sapphasit / สคราญจิต ศริญญามาศ, ณพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ; สถาพร, ธนรัชต์, ภาพประกอบ. 2550
2485 ด ส351พก 1
พิกุลทอง = Phikulthong / สคราญจิต ศริญญามาศ, ณพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ; สถาพร, ธนรัชต์, ภาพประกอบ. 2550
2486 ด ส351ส 1
โสนน้อยเรือนงาม = Princess Sanonoi / สคราญจิต ศริญญามาศ, ณพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ; สถาพร, ธนรัชต์, ภาพประกอบ. 2550
2487 ด ส366ร 1
ราชามูซุน / สลวย โรจนสโรช, เขียนเรื่อง ; ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์, เขียนรูป. 2529
2488 ด ส367ก 1
การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย / สละ นาคบำรุง ; วีรนิตย์ แสงสว่าง ...[และคนอื่น ๆ], ภาพประกอบ. 2552
2489 ด ส367กร 1
การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา / สละ นาคบำรุง ; วีรนิตย์ แสงสว่าง ... [และคนอื่น ๆ], ภาพประกอบ. 2552
2490 ด ส371ส 1
สายสัมพันธ์ = The joining / Peter Slingsby ; แปลโดย คีรินทร. 2545
2491 ด ส373ค 1
คาร์โบเนล ราชาแมว = Carbonel the king of the cats / บาร์บรา สเลจ์, เขียน ; เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์, แปล. 2552
2492 ด ส373ม 2553 1
มีหมวกมาขายจ้า = Caps for sale / แอสไฟร์ สโลบ็อดกินา, เล่าเรื่องและภาพ ; ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์, แปล ; ระพีพรรณ พัฒนาเวช, บรรณาธิการ. 2553
2493 ด ส436ก 1
การผจญภัยของกัลลิเวอร์ = Gulliver's travels / โจนาธาน สวิฟท์ ; โดย ปาริชาติ ชูโชติแก้ว. 2525
2494 ด ส436กล 2552 1
กัลลิเวอร์ ผจญภัย = Gulliver's travels / Jonathan Swift ; อาษา ขอจิตต์เมตต์, แปล. 2552
2495 ด ส439จ 2540 1
เจ้าตัวเล็ก / เรื่องและรูป , โธมัส สเวนสัน ; แปล , ระพีพรรณ พัฒนาเวช. 2540
2496 ด ส45ส 1
สุดสาคร / สุนทรภู่ ; โดย แน่งน้อย ปัญจพรรค์ ; ภาพโดย ปยุต เงากระจ่าง. 2521
2497 ด ส473 2
สองพี่น้อง. 2532
2498 ด ส473 2551 1
ดอกไม้บนภูเขา : เรื่องเล่าจากหมู่บ้านกะเหรี่ยง / สองขา ; ทินวิทย์, ภาพประกอบ. 2551
2499 ด ส473ช 1
ชาวค่าย / สองขา : เขียนเรื่อง ; ชนัญญา กิจเจริญชัย : ภาพประกอบ. 2553
2500 ด ส473ต 1
ต้นไม้ต้นหนึ่ง = A tree / เรื่อง สองขา ; รูป ทินวิทย์ ; แปล อาบี้. 2550
2501 ด ส473ป 1
ไปว่ายน้ำ / สองขา : เขียนเรื่อง ; ปรีชา ดวงทอง : เขียนภาพ. 2554
2502 ด ส473ปบ 1
ไปบ้านนอก / สองขา : เขียนเรื่อง ; ปรีชา ดวงทอง : เขียนภาพ. 2554
2503 ด ส473ปม 1
ไปหาหมอฉีดวัคซีน / สองขา : เขียนเรื่อง ; ปรีชา ดวงทอง : เขียนภาพ. 2554
2504 ด ส473ปร 1
ไปโรงเรียน / สองขา : เขียนเรื่อง ; ปรีชา ดวงทอง : เขียนภาพ. 2554
2505 ด ส473ปส 1
ไปสนามเด็กเล่น / สองขา : เขียนเรื่อง ; ปรีชา ดวงทอง : เขียนภาพ. 2554
2506 ด ส473ปห 1
ไปหาหมอฟัน / สองขา : เขียนเรื่อง ; ปรีชา ดวงทอง : เขียนภาพ. 2554
2507 ด ส473ผ 1
ผ้าของพ่อ / เรื่อง : สองขา ; ภาพ : อริญชย์ ลิ้มพานิช. 2554
2508 ด ส473พ 1
พี่มือใหม่ / เขียนโดย สองขา. 2555
2509 ด ส473ว 1
วันนี้ไม่มีทีวี / เรื่อง สองขา ; ภาพประกอบ อริญชย์ ลิ้มพานิช. 2553
2510 ด ส473ศ 1
เศษกระดาษ / สองขา, เขียนเรื่อง. 2554
2511 ด ส473ห 1
หนูมาจากไหน = Where did I come from? / เรื่อง : สองขา ; ฉัตรชฎา ปานเขียน, ภาพประกอบ ; นิร โซเฟร, แปล. 2550
2512 ด ส47ช 1
ชีวิตใต้ทะเลไทย / สุรินทร์ มัจฉาชีพ. ????
2513 ด ส497ฤ 1
ฤดูร้อนแสนเซ็ง = Bokurano saiteino natsu / Yoko Saso ; ธนัญ พลแสน, แปล. 2551
2514 ด ส529บ 2533 1
บทละครเรื่อง สังข์ทอง / เรียบเรียงโดย อภัย จันทวิมล. 2533
2515 ด ส529ส 1
สังข์ทอง / ภร ขจรศักดิ์ ; บ้านเด็ก, ภาพ. 2533
2516 ด ส529สง 2547 1
สังข์ทอง / บทนิทานโดย จันทนีย์ (อูนากูล) พงศ์ประยูร ; ภาพประกอบโดย สิริยาภรณ์ เลาหคุณากร, เสกสิทธิ์ ศักดายศ. 2547
2517 ด ส529สท 2550 1
สังข์ทอง / บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด. 2550
2518 ด ส572 1
สัตว์เลือดอุ่น / โรสแมรี่ แคนเตอร์, บรรณาธิการ. 2527
2519 ด ส572 2537 2
สัตว์ผู้เป็นเพื่อน / แปลโดย วิชัย อภัยสุวรรณ และสมบัติ ภู่กาญจน์. 2537
2520 ด ส587ห 1
หมอเสม คนดี 4 แผ่นดิน / เรื่อง : สันติสุข โสภณสิริ ; ภาพ : เรืองศักดิ์ ดวงพลา. 2554
2521 ด ส587หฉ 1
หมอเสม คนดี 4 แผ่นดิน ฉบับสมบูรณ์ / สันติสุข โสภณสิริ ; โชติรวี โสภณสิริ, เรียบเรียง ; เรืองศักดิ์ ดวงพลา, ภาพประกอบ. 2554
2522 ด ส616บ 1
บ้านเขา บ้านเรา / สัมฤทธิ์ พุ่มสุวรรณ และชมัยภร แสงกระจ่าง, เรียบเรียง ; ประภาสินี เจริญสกุลชัยพร, วาดภาพประกอบ. 2546
2523 ด ส628พ 1
พับแพว เกมมหัศจรรย์ / สาคร พูลสุข, เขียน ; ใบชา, ภาพประกอบ. 2548
2524 ด ส628ร 1
โรงเรียนริมทะเล / สาคร พูลสุข, เขียน ; ชมัยภร แสงกระจ่าง, บรรณาธิการและคำนิยม ; ภูมิไท ปทุมสูติ, ภาพปกและภาพประกอบ. 2553
2525 ด ส642ท 1
ที่อยู่ของใคร / สาธิตา ทรงวิทยา ; รูป, สวนีย์ พรวิศวารักษกูล. 2539
2526 ด ส645ส 1
สามก๊ก / บทนิทานโดย จันทนีย์ (อูนากูล) พงศ์ประยูร ; ภาพประกอบโดย สิริยาภรณ์ เลาหคุณากร, อานนท์ ปรีดา, เศกสิทธิ์ ศักดายศ. 2545
2527 ด ส645ส 2548 1
สามก๊ก / บทนิทานโดย จันทนีย์ (อูนากูล) พงศ์ประยูร ; ภาพประกอบโดย สิริยาภรณ์ เลาหคุณากร, อานนท์ ปรีดา, เศกสิทธิ์ ศักดายศ. 2548
2528 ด ส645สก 1
สามก๊ก : ฉบับการ์ตูนมหาสนุก / หมู นินจา. 2552
2529 ด ส645สน 1
สามก๊ก Mini toon / วิธิต อุตสาหจิต, บรรณาธิการ. 2551
2530 ด ส645สม 1
สามก๊ก ฉบับการ์ตูน / สุภฤกษ์ บุญกอง. 2548
2531 ด ส645สม 2548 1
สามก๊ก ฉบับการ์ตูน / สุภฤกษ์ บุญกอง. 2548
2532 ด ส645สร 1
สามก๊ก : ฉบับการ์ตูนมหาสนุก ภาค 2 2552
2533 ด ส661ก 1
การเดินทางของลูกยาง / สายฝัน : เรื่อง ; อนุชา-นวรัตน์ สีหอุไร, ภาพ. 2548
2534 ด ส661น 1
นิทานใต้ต้นกร่าง / สายฝัน ; ฅ. เจ้าพระยา, ภาพประกอบ. 2550
2535 ด ส661นท 1
นิทานศีล 5 ชาดก (ฉบับรวมเล่ม) / สายฝน ศิลปพรหม. 2554
2536 ด ส661ม 1
มังกรแปลงกาย / สายฝัน, เรื่อง ; รมณี, ภาพ. 2548
2537 ด ส663ฉ 1
ฉันมีความสุขจังเลย / สายสุรี จุติกุล ; ภาพ พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย. 2552
2538 ด ส663พ 1
พญากวางทอง / ม.ร.ว.สายสิงห์ ศิริบุตร ; ภาพประกอบโดย อรุณ วัชระสวัสดิ์. 2520
2539 ด ส663ม 2
ไม่อยากเป็นควาย / สายสุรี จุติกุล, เขียน ; แสงอรุณ รัตกสิกร, ผู้เขียนภาพ. 2532
2540 ด ส678 1
สารานุกรมเยาวชน ชุดความรู้สู่โลกกว้าง = The kingfisher children's encyclopedia / กฤษณา ชุติมา, แปล ; บรรณาธิการ[ฉบับภาษาไทย] ธนธรณ ศิลอยู่. 2552
2541 ด ส687 1
สาวิตรี / เดือน กันยา, แปล. 2549
2542 ด ส695 1
สำรวจโลกของฉลาม = Sharks 2553
2543 ด ส698จ 1
จารอกีตอ / เรื่อง : สำราญ เพ็ชรชัย ; แปล : สากีนะห์ บอซู, อับดุลรอเส็ด เจ๊ะเล๊าะ และมุสตอยา ดอมิ ; ภาพ : ประทีป สุวรรณโร. 2550
2544 ด ส713ห 1
หลานปั้นนับเลข / สำลี ทองธิว ; ภาพประกอบ, ดาริกา ยศวัฒน. 2527
2545 ด ส716 2
สิ่งประดิษฐ์และการค้นพบ / แปลโดย แสงทิวา ไชยยศ. 2537
2546 ด ส716 2537 2
สิ่งรอบตัวเรา / แปลโดย วิชัย อภัยสุวรรณ และสมบัติ ภู่กาญจน์. 2537
2547 ด ส716 2551 1
สิ่งประดิษฐ์และการค้นพบ = Inventions and discoveries / ทรายทอง ชูทรัพย์, แปล. 2551
2548 ด ส724บ 1
บ้านของสีนวล / สินจิรา สินธุเสน ; ไพร อนุรักษ์ ภาพประกอบ. 2533
2549 ด ส731ท 1
โทรศัพท์ที่เราใช้ / สิรินทร์ ช่วงโชติ ; ภาพ กลุ่มใบไม้. 2541
2550 ด ส731น 1
ในสระจ้อย / เรียบเรียงโดย สิรินทร์ ช่วงโชติ ; ภาพโดย วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์. 2528
2551 ด ส731ผ 2
ผึ้งและน้ำผึ้ง / สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ. 2530
2552 ด ส731พ 1
พืชที่เป็นพิษ / สิรินทร์ ช่วงโชติ, เรื่อง ; ธีรพันธ์ ลอไพบูลย์, ภาพ. 2529
2553 ด ส731ม 2
เมื่อดอกไม้บาน / สิรินทร์ ช่วงโชติ. 2515
2554 ด ส731มล 1
แมลง / สิรินทร์ ช่วงโชติ. 2545
2555 ด ส731ย 1
ยุ้ยกับสายฝน / สิรินทร์ ช่วงโชติ ; ภาพประกอบ : ปฐวี โชติชีวิน. 2541
2556 ด ส731ร 1
เราสร้างโลก / สิริลักษณ์ ตรงกมลธรรม, เรื่อง ; เลขคณิต, ภาพ. 2531
2557 ด ส731ส 1
สัตว์เล็ก ๆ ที่มีพิษ / สิรินทร์ ช่วงโชติ, นันทนา ประจวบเหมาะ เรื่อง ; สุมิตรา ทรงสัตย์ ภาพ. 2530
2558 ด ส732ส 2552 1
สวัสดี...สวัสดี / เรื่อง : สิริลักษณ์ รัตนสุวัจน ; ภาพ : ปิยะมา อ่อนเจริญ. 2552
2559 ด ส733 1
สี่ขาพาป่วน / โครงการจุฬาคิดส์คลับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ; ชิษณุ พันธุ์เจริญ, สุชีรา ฉัตรเพริดพราย, จรุงจิตร์ งามไพบูลย์, บรรณาธิการ. 2552
2560 ด ส733ร 1
รู้วิทยาศาสตร์ ฉลาดก่อนเพื่อน = Pre-school science series / 4 Chawon ; วิทิยา จันทร์พันธ์, แปล. 2552
2561 ด ส733ร 2552 2
รู้วิทยาศาสตร์ ฉลาดก่อนเพื่อน = Pre-school science series / 4 Chawon ; วิทิยา จันทร์พันธ์, แปล. 2552
2562 ด ส735ก 1
การ์ตูนประวัติศาสตร์โลก / Tsunezo Murotani ; วิลาสินี สาโรวาท, จิตติมา ถกลธีรเวทย์, แปล. 2550
2563 ด ส735ก 2550 1
การ์ตูนประวัติศาสตร์โลก / Tsunezo Murotani ; จำนงค์ เชื้อจันทรา, แปล. 2550
2564 ด ส739บ 1
บ้านฟักทอง / สุกัญญา จันทร์เพ็ญ ; ยศวดี ครุฑกล่อม, ภาพประกอบ. 2548
2565 ด ส739บ 2553 1
บ้านฟักทอง / สุกัญญา จันทร์เพ็ญ ; รูป : ยศวดี ครุฑกล่อม. 2553
2566 ด ส745ต 1
ตุ๊กแกเบิ้ม / สุขุมาพร อินทนาศักดิ์ ; รูป, วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย. 2541
2567 ด ส748ห 2548 1
หมูอู๊ดอี๊ดกับกระปุกกายสิทธิ์ / สุคนธจิต วงษ์เผือก. 2548
2568 ด ส751ก 2539 1
ดาวลูกไก่ / สุอารีย์ จัทร์อยู่ ; เขียนภาพ วรพงษ์ พงศ์เจตน์พงศ์. 2539
2569 ด ส751ด 1
ดาวลูกไก่ / สุจารีย์ จันทร์อยู่ ; ภาพโดย วราพงษ์ พงศ์เจตน์พงศ์. 2535
2570 ด ส752ด 1
เด็กชายดวงเข้าเมือง / สุจิตต์ วงศ์เทศ. 2520
2571 ด ส759ห 1
หนูน้อยหมวกแดง = Litlle red riding hood / สุชาดา ตันติสุข. 2539
2572 ด ส766 1
สุดยอด 100 นักวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมของโลก = 100 Great scientists. 2550
2573 ด ส766ค 1
ความเอื้ออารีแห่งท้องทะเล / สุดใจ พรหมเกิด, เพรียว คิ้วฮก, พวงผกา แสนเขื่อนสี ; สมบัติ คิ้วฮก, ภาพประกอบ. 2549
2574 ด ส766ด 1
เด็กชายปากกว้าง / เรื่องและภาพ : สุดไผท เมืองไทย. 2544
2575 ด ส766ต 1
ตุ๊กตา 1,000 ตัว = One thousand dolls / สุดไผท เมืองไทย. 2551
2576 ด ส766น 1
นักขายกล้วยไข่ = The banana seller / สุดไผท เมืองไทย. 2550
2577 ด ส766ม 1
แมวขี้กลัวกับแม่มดตัวเล็ก / สุดไผท เมืองไทย. 2546
2578 ด ส766ม 2548 1
แมวขี้กลัวกับแม่มดตัวเล็ก / สุดไผท เมืองไทย. 2548
2579 ด ส766ส 1
สอนหนูเป็นเด็กดี / เรื่องและภาพ สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ. 2550
2580 ด ส766สง 1
สิ่งประดิษฐ์ของโลก ฉบับพิเศษ / สุดใจ พรหมเกิด, ดีวัน พรหมมาณพ. 2551
2581 ด ส766อ 1
เอ๊ะ! อะไรนะ / สุดไผท เมืองไทย. 2545
2582 ด ส766อน 1
Anti-drugs cartoon contest : เยาวชนรวมพลังร่วมหยุดยั้งยาเสพติด / หัวหน้าโครงการ สุดใจ พรหมเกิด ; คณะทำงาน พวงผกา แสนเขื่อนสี ... [และคนอื่น ๆ]. 2551
2583 ด ส771ผ 1
แผนลับประหลาด = The secret plan / เรื่องและภาพ : สุดไผท เมืองไทย. 2552
2584 ด ส776ก 1
เที่ยวเมืองเพชร / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์. 2536
2585 ด ส776ท 1
เที่ยววัดโพธิ์ / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ เรื่อง ; ปราโมทย์ เจริญศรี ภาพ. 2527
2586 ด ส776พ 2
พระภูมิเจ้าที่ / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์. 2526
2587 ด ส776ม 1
แมวไทย / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์. 2526
2588 ด ส776ว 1
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์. 2517
2589 ด ส778ข 1
ข้าวโพด / สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย, เขียน ; โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, บรรณาธิการ ; สุทัศน์ ปาละมะ, ภาพประกอบ. 2555
2590 ด ส784ก 1
กระต่ายตื่นตูม / สุธาสินี ศุภศิริสินธุ์ ; ทินกร กาษรสุวรรณ, ภาพ. 2551
2591 ด ส784ร 1
ราชาหนูกับแมว / สุธาสินี ศุภศิริสินธุ์, เล่าเรื่อง ; เกริกบุระ ยมนาค, ภาพ. 2551
2592 ด ส784ล 1
ลิงเฝ้าสวน / สุธาสินี ศุภศิริสินธุ์, เล่าเรื่อง ; เนติกร ชินโย, ภาพ. 2551
2593 ด ส784ลง 1
ลิงกินผึ้ง / สุธาสินี ศุภศิริสินธุ์, เล่าเรื่อง ; ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต, ภาพ. 2551
2594 ด ส786ด 1
เด็กชายขี้เหงากับเจ้าเงาเพื่อนรัก = The lonely boy and his dear friend shadow / เรื่อง, สุธี เหรียญถาวรจิต ; รูป, ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม ; แปล, นอย โซเฟร และสองขา. 2552
2595 ด ส786น 1
นิทานปกหลากสี / เรื่อง : สุธี เหรียญถาวรจิต ; ภาพ : ธีรนุช ผุดสวัสดิ์. 2555
2596 ด ส798ส 2550 1
สุดสาคร / สุนทรภู่ ; ตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช, ภาพประกอบ. 2550
2597 ด ส811น 2554 1
นิมนต์ ชวนเด็กๆ ทำบุญตักบาตร / สุนทรเวโช. 2554
2598 ด ส811ม 2555 1
มะมา...มานั่งสมาธิ / สุนทรเวโช ; ภาพ : พี่ปังปัง. 2555
2599 ด ส811ศ 2555 1
ศีล 5 คืออะไร ใครรู้บ้าง / สุนทรเวโช ; ภาพ: พี่ปังปัง. 2555
2600 ด ส813บ 1
บู้บี้ท่องแดนมหัศจรรย์ / สุนทรา จึงพิชาญวณิชย์ ; ประสบโชค นวพันธุ์พิพัฒน์, เขียนรูปและออกแบบ. 2530
2601 ด ส816บ 1
บ้านอบอุ่น / สุนันทา มั่นเศกวิทย์, ศจี แถวถิ่นทอง. 2532
2602 ด ส816ร 1
โรงเรียนหลายแบบ / สุนันทา มั่นเศกวิทย์. 2532
2603 ด ส831ส 1
สี่สหายนักสำรวจ ย้อนยุคสืบหา 4 อาณาจักรที่สาบสูญ / สุพัตรา แซ่ลิ่ม, อรวรรณ ละเมาะอา เรื่อง ; ชนิกานต์ กิตติปฏิมาคุณ ภาพ. 2548
2604 ด ส834ก 1
กามนิต (ฉบับการ์ตูน) / สุภฤกษ์ บุญกอง. 2547
2605 ด ส834จ 1
จิวยี่ (ฉบับการ์ตูน) / สุภฤกษ์ บุญทอง ; ภาพประกอบ : วีรนิตย์ แสงสว่าง. 2548
2606 ด ส834ซ 1
ซัวซะไดย กัมพูชา / ผู้เรียบเรียง สุภฤกษ์ บุญกอง ; ภาพประกอบ ภัทรกร คนุชดิษฐ์, อัมรินทร์ เดชณรงค์. 2555
2607 ด ส834ซจ 1
ซินจ่าว เวียดนาม / ผู้เรียบเรียง สุภฤกษ์ บุญกอง ; ภาพประกอบ ภัทรกร คนุชดิษฐ์. 2555
2608 ด ส834ต 1
ตั๋งโต๊ะ (ฉบับการ์ตูน) / สุภฤกษ์ บุญทอง ; ภาพประกอบ : Comics Storm. 2548
2609 ด ส834ธ 1
ธรรมะก่อนนอน ทศชาติ / เล่าเรื่อง สุภฤกษ์ บุญกอง ; ภาพประกอบ, สุรศักดิ์ ตรีนนท์, พิศาล เพ็งทรวง. 2555
2610 ด ส834ป 1
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยอยุธยาตอนต้น (ฉบับการ์ตูน) / สุกฤกษ์ บุญทอง. 2553
2611 ด ส834ปร 1
ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย (ฉบับการ์ตูน) / สุกฤกษ์ บุญทอง. 2553
2612 ด ส834พ 2547 1
พระอภัยมณี (ฉบับการ์ตูน) / สุภฤกษ์ บุญทอง ; ภาพประกอบ : กาย เบ็ญจวรรณ. 2547
2613 ด ส834พญ 1
พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้เป็นเลิศทางโลกและทางธรรม / เล่าเรื่อง สุภฤกษ์ บุญกอง ; ภาพปก/เรื่อง อัมรินทร์ เดชณรงค์. 2555
2614 ด ส834พม 1
พระโมคคัลลานะ ผู้เป็นเลิศด้านอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ / เล่าเรื่อง สุภฤกษ์ บุญกอง ; ภาพปก/เรื่อง อัมรินทร์ เดชณรงค์. 2555
2615 ด ส834พร 2548 1
พระพุทธเจ้า (ฉบับการ์ตูน) / สุภฤกษ์ บุญกอง. 2548
2616 ด ส834พส 1
พระสารีบุตร ผู้เป็นเลิศด้านปัญญา / สุภฤกษ์ บุญกอง ; อัมรินทร์ เดชณรงค์, ภาพปก/เรื่อง 2555
2617 ด ส834พอ 1
พระอานนท์ ผู้เป็นเลิศด้านพหูสูต และปรนนิบัติพระพุทธเจ้า / สุภฤกษ์ บุญกอง ; อัมรินทร์ เดชณรงค์, ภาพปก/เรื่อง. 2555
2618 ด ส834ม 1
เมตตาของป้อม / สุภักดิ์ อนุกูล เรื่อง ; บัญชา หนังสือ ภาพ. 2531
2619 ด ส834มง 1
มิงกลาบา พม่า / สุภฤกษ์ บุญกอง, เรียบเรียง. 2555
2620 ด ส834มห 2553 1
มหาราชชาติไทย (ฉบับการ์ตูน) / สุกฤกษ์ บุญทอง. 2553
2621 ด ส834ล 1
เล่าปี่ ฉบับการ์ตูน / สุภฤกษ์ บุญกอง. 2548
2622 ด ส834ลง 1
ลิงเสียรู้ / สุภักดิ์ อนุกูล ; สุรพล พิทยาสกุล, เขียนภาพ. 2552
2623 ด ส834ส 1
สะบายดี ลาว / ผู้เรียบเรียง สุภฤกษ์ บุญกอง ; ภาพประกอบ ภัทรกร คนุชดิษฐ์, อัมรินทร์ เดชณรงค์. 2555
2624 ด ส834สท 1
สวัสดี เมืองไทย / ผู้เรียบเรียง สุภฤกษ์ บุญกอง ; ภาพประกอบ ภัทรกร คนุชดิษฐ์, อัมรินทร์ เดชณรงค์. 2555
2625 ด ส836น 1
นอนแล้วนะพระจันทร์ / สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล ; โกศล ทองด้วง, ภาพประกอบ. 2554
2626 ด ส837น 1
นครใหญ่ / โดย สุภา ลือศิริ และสุนันทา เหล่าจัน. 2513
2627 ด ส838ค 1
คุณหมอตัวน้อย / เรื่อง : สุภาภรณ์ ปิติพร, สุดใจ พรหมเกิด ; ภาพ : สมบัติ คิ้วฮก. 2551
2628 ด ส838น 1
นับหนึ่ง ถึงอร่อย / เรื่อง : สุภาพรรณ ศรีสุข ; ภาพ : ปิยะมา อ่อนเจริญ. 2550
2629 ด ส838ล 1
โลกหนึ่งใบกับผู้รับใช้สองคน / สุภาภรณ์ สุขประเสริฐ. 2547
2630 ด ส838ห 1
หนูพลอยกับนางฟ้าปีกใส / สุภาภรณ์ สุขประเสริฐ. 2543
2631 ด ส839 1
สุภาษิต คำพังเพยและสำนวนไทย สำหรับเด็กยุคใหม่. 2554
2632 ด ส839ล 1
ลูกหมีเที่ยวเมือง / สุภาวดี หาญเมธี. 2535
2633 ด ส841ก 1
กาพย์นิทานเรื่อง น้ำนมสีแดง / เรื่อง, สหวิทยาลัยศรีอยุธยา ; บทร้อยกรอง, สุมน อ้นไชยะ ; ภาพ, วัฒนา พุ่มบัว. 2553
2634 ด ส841ค 1
ครอบครัวไข่ / สุมนรัตน์ นุชอนงค์. 2552
2635 ด ส842ป 1
ปริศนาหน้าร้อน / สุมาลี. 2551
2636 ด ส842ม 1
ม็อกซ์ แมวมหัศจรรย์ = Mox, the wonder cat / สุมาลี, เขียน ; วราพงษ์ พงศ์เจตน์พงศ์, ภาพปกและภาพประกอบ. 2552
2637 ด ส842ร 1
เรื่องของมาเหมี่ยว / โดย สุมาลี (นามแฝง) 2520
2638 ด ส852ล 1
โลกใหม่ของจิ๋ว / สุรพล พิทยาสกุล. 2533
2639 ด ส852ว 1
วิทยาศาสตร์รอบตัว / สุรพล พิทยาสกุล. 2527
2640 ด ส854ห 2555 1
เหมียวสามขา / สุรศักดิ์ พุ่มรัก. 2555
2641 ด ส861ด 2
ดอกทานตะวันกับถุงทอง / สุรินทร์ ช่วงโชติ เรื่อง ; สุมิตรา เจณณวาสิน ผู้วาดภาพประกอบ. 2536
2642 ด ส861พ 1
เพื่อนของติ๊ก / สุริน คล้ายรามัญ เรื่อง ; ทนงศักดิ์ พุ่มศรีพักตร์ ภาพ. 2529
2643 ด ส863ม 1
มะม่วง / สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ, เขียน ; นันทวัน วาตะ, ภาพประกอบ. 2555
2644 ด ส866ค 1
คุณเทา-เทาจากดาวขมุกขมัว / เรื่อง : สุริยัน สุดศรีวงศ์ ; รูป : โกศล ทองด้วง. 2546
2645 ด ส866คน 2553 1
คนดลใจ / สุริยา อุทัยรัศมี. 2553
2646 ด ส866จ 1
เจ้าหนูขลุ่ยผิว / เขียน สุริยัน สุดศรีวงศ์ ; สุพาภาณ์ โกมารพิมพ์, ภาพประกอบ. 2547
2647 ด ส866จ 2551 1
เจ้าหนูขลุ่ยผิว / สุริยัน สุดศรีวงศ์, เขียน ; สุพาภาณ์ โกมารพิมพ์, ภาพประกอบ. 2551
2648 ด ส866น 1
นักวาดพู่กันวิเศษ / สุริยัน สุดศรีวงศ์ ; ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม, ภาพประกอบ. 2548
2649 ด ส866ล 1
ลอยล่องยอดนักแปลงกาย = Loilong : the super transformer / สุริยัน สุดศรีวงศ์ ; วิมลศรี, แปล ; กุลธวัช เจริญผล, ภาพ. 2549
2650 ด ส866ว 2546 1
วันที่โลกไร้แมว / สุริยัน สุดศรีวงศ์, เขียน ; เทพี จรัสจรุงเกียรติ, บรรณาธิการ. 2546
2651 ด ส866ว 2552 1
วันที่โลกไร้แมว / สุริยัน สุดศรีวงศ์, เขียน ; เทพี จรัสจรุงเกียรติ, บรรณาธิการ. 2552
2652 ด ส873จ 1
จันทกุมาร / สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ เรื่อง ; เกรยอง สไตล์ ภาพ. 2532
2653 ด ส873ต 1
เต่าน้อยกับตายาย / สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ; เกรยอง สไตล์, ภาพ. 2533
2654 ด ส873ท 2
ท้าวอู่ทอง / สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์, เรื่อง ; นิรันดร ไทรเล็กทิม, วาดภาพประกอบ. 2539
2655 ด ส873พ 2
พญาครุฑกับตั๊กแตน / สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ; เกรยอง สไตล์, ภาพ. 2533
2656 ด ส873ม 2
เมืองทอง / สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ; เกรยอง สไตล์, ภาพ. 2533
2657 ด ส873ล 1
ลูกแก้ว / สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ; เกรยอง สไตล์, ภาพ. 2532
2658 ด ส873ส 2
สิรสาเนื้อทอง / สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ เรื่อง ; เกรยอง สไตล์ ภาพ. 2532
2659 ด ส873ห 1
หงส์ทองสองหัว / สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ; เกรยอง สไตล์, ภาพ. 2533
2660 ด ส873อ 1
อุสา-บารส / สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ; ถาวร ศิละคุณาภรณ์, วาดภาพประกอบ. 2539
2661 ด ส876ก 1
กล้วยไทย / ผู้เขียน สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ และชนันสิริ มากสัมพันธ์. 2550
2662 ด ส876ช 1
ช้างไทย / ผู้เขียน สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ. 2550
2663 ด ส882ด 1
ดอกไม้ของริน / สุวีริยา สิริสิงห. 2547
2664 ด ส924ก 1
การ์ตูนติวเตอร์เก่งวิทย์ประถมปลาย / เสริมกุล โทณะวณิก, เรื่อง ; อภิชาติ ศัพท์สุวรรณ์, ภาพ. 2554
2665 ด ส925ข 1
ของเล่นพื้นบ้านของไทย / เสริมสกุล โทณะวณิก. 2538
2666 ด ส925น 1
นก / เสริมสกุล โทณะวณิก. 2537
2667 ด ส925ป 1
ประกวดร้องเพลง / เรื่องและภาพประกอบโดย เสริมสกุล โทณะวณิก. 2535
2668 ด ส925ป 2536 1
ประกวดร้องเพลง / เสริมสกุล โทณะวณิก. 2536
2669 ด ส925ว 2
วิถีสัตว์ / เสริมสกุล โทณะวณิก. 2541
2670 ด ส925ส 2
สัตว์ ใน กะลา / เสริมสุข โทณะวณิก. 2536
2671 ด ส926ห 1
หนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กเพื่อเสริมประสบการณ์ชีวิต / เสริมสกุล โทณะวณิก ; ภาพโดย ธนิต สุววณพฤกษ์. 2538
2672 ด ส929ห 1
หนังสือมหัศจรรย์ / เสรีภาพ. 2529
2673 ด ส948 1
เสียงนกเงือก : นิทานวิศวกรรมด้านเสียง / สุปราณี สิทธิไพโรจน์สกุล, บรรณาธิการ. 2552
2674 ด ส952 1
เสือผู้ไม่ยอมแพ้ = Tiggers hate to lose / เรวดี ศรีแก้ว, บรรณาธิการ. 2550
2675 ด ส979ก 2552 1
การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย / สละ นาคบำรุง ; วีรนิตย์ แสงสว่าง ... [และคนอื่น ๆ], ภาพประกอบ. 2552
2676 ด ส989ห 1
หมา (อยู่) วัด / โสมประภัสร์ ขันธ์สุวรรณ. 2551
2677 ด ส989ห 2552 1
หมา (อยู่) วัด / โสมประภัสร์ ขันธ์สุวรรณ. 2552
2678 ด ส991ห 2554 1
หมา (อยู่) วัด / โสมประภัสร์ ขันธ์สุวรรณ, เขียน ; นิรันศักดิ์ บุยจันทร์, บรรณาธิการ ; ภูมิไฑ ปทุมสูติ, ภาพปกและภาพประกอบ. 2554
2679 ด สก572 1
สัตว์ใกล้สูญพันธ์ / แปล : กฤษณ์ ส่องโลก. 2552
2680 ด สง473 1
สองภาษา ญี่ปุ่น-ไทย / แปลโดย วรุณยุพา จันทโรจวงศ์, Marisa Kotani. 2546
2681 ด สง473 2548 1
สองภาษา ญี่ปุ่น-ไทย / แปลโดย วรุณยุพา จันทโรจวงศ์. 2548
2682 ด สง473 2549 1
สองภาษา ญี่ปุ่น-ไทย / แปลโดย วรุณยุพา จันทโรจวงศ์. 2549
2683 ด สง716 1
สิงโต = Big cats 2553
2684 ด สต572 1
สัตว์พิศวง งู = Snakes 2553
2685 ด สท716 2551 1
สิ่งที่น่าทำ = Things to do / ทรายทอง ชูทรัพย์, แปล. 2551
2686 ด สพ473 1
สองพี่น้องตระกูลไรท์ : ผู้สร้างเครื่องบินลำแรก = Wright Brothers / กรรณิการ์ จันทร์พุ่ม ... [และคนอื่น ๆ], แปล. 2548
2687 ด สอ473 1
สองพี่น้องผจญภัย ฮันเซลและเกรเทล. 2543
2688 ด ห135ก 1
กุดจี่อยากมีเพื่อน / หทัยชนก เชียงทอง, เรื่อง ; สุทัศน์ ปาละมะ, ภาพประกอบ. 2552
2689 ด ห144 1
หนังสือของวอลต์ ดิสนีย์ / วอลต์ ดิสนีย์ ; คอมพิวเตอร์กราฟิก : อริญชย์ เนตรกลาง. 2540
2690 ด ห146 1
หนังสือเสริมสร้างประสบการณ์ชุด ท่องธรรมชาติกับพู = Disney's out & about with pooh : a grow and learn library / เรวดี ศรีแก้ว, บรรณาธิการ. 2544
2691 ด ห149 1
หนังสือส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. ชุดสัญญาณโลกวิกฤติ. 2555
2692 ด ห151 1
หนังสือสอนศาสนาอิสลามสำหรับอนุบาล. 2522
2693 ด ห159ม 2550 1
มาฮาเดล มหาวิทยาลัยมหาเวท / Num M.U. 2550
2694 ด ห161 1
หนุมาน / เดือน กันยา, แปล. 2549
2695 ด ห162ถ 1
เถร : คนดีที่ท่าพระจันทร์ / หนุ่ย-ปิยนารถ ธรรมวัฒนะ ; ภาพ : วรรณา แซ่ลิ้ม. 2548
2696 ด ห165 2
หนูน้อยหมวกแดง. 2532
2697 ด ห193 2527 1
หมีเล็กท่องโลก / อำภา โอตระกูล, แปลจากภาษาเยอรมัน. 2527
2698 ด ห315ส 1
สามก๊ก การ์ตูน = The romance of three kingdoms for children / หลอกว้านจง ; กนกวรรณ สาโรจน์, แปล ; Lee Chung-ho, ภาพประกอบ. 2551
2699 ด ห315ส 2551 1
สามก๊ก การ์ตูน = The romance of three kingdoms for children / หลอกว้านจง ; กนกวรรณ สาโรจน์, แปล ; Lee Chung-ho, ภาพประกอบ. 2551
2700 ด ห333ด 2545 1
ดอกไม้ใกล้ตัว : ดอกไม้ฤดูร้อน / ภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์ ; คำ : หลานโมกับลุงมวล. 2544Create Date : 29 มกราคม 2556
Last Update : 29 มกราคม 2556 9:33:43 น. 2 comments
Counter : 1423 Pageviews.

 
รายชื่อหนังสือเด็กภาษาไทย 2401-2700 replica bags
replica bags //www.itbagonline.com


โดย: replica bags IP: 192.99.14.36 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:12:41 น.  

 
What's up, yeah this paragraph is truly good and I have learned lot of things from it on the topic of blogging. thanks.
cyber monday camcorder deals //www.gomperspta.org/wp-content/cache/tmp/shopping21/mcxFBEAwv0/


โดย: cyber monday camcorder deals IP: 192.99.14.34 วันที่: 2 ธันวาคม 2557 เวลา:12:00:35 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Mr.Feynman
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
Friends' blogs
[Add Mr.Feynman's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.