veritas lux mea = Truth enlightens me
Group Blog
 
All blogs
 
รายชื่อหนังสือวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความรู้ และระบบ 5101-5370

5101 006.693 ด211ร 1
109 Workshop ฟอนต์สวย ด้วย Photoshop / ดวงพร เกี๋ยงคำ. 2551
5102 006.693 ป615ส 1
3D advanced workshop / ปิติ รังษีธนานนท์. 2553
5103 006.693 ป621ท 1
3ds max 2012 new basic / ปิยะบุตร สุทธิดารา. 2554
5104 006.693 ป621ส 1
3ds max 6 basic / ปิยะบุตร สุทธิดารา ; บรรณาธิการ : ดนุพล กิ่งสุคนธ์. 2547
5105 006.693 พ792ค 1
Character studio 4 for 3d studio max / พีรพล อริยรัตนา. 2547
5106 006.693 พ855ค 1
Character studio / โดย พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 2547
5107 006.693 พ855ซ 1
ZBrush for Modeling / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 2551
5108 006.693 พ855ร 1
เรียนรู้เทคนิค 3D...ง่ายๆ สไตล์ Light Wave 6.5 / โดย พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 2544
5109 006.693 พ855ส 1
3ds MAX / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 2548
5110 006.693 พ855สม 1
3ds MAX plug-in reactor workshop / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช. 2548
5111 006.693 พ868ท 1
3ds max animation workshop / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช. 2549
5112 006.693 ภ353ร 1
เรียนลัด รู้จริง เป็นไว 3ds Max / ภัททิรา เหลืองวิลาศ 2550
5113 006.693 ย355ค 1
คู่มือการใช้งานโปรแกรม form Z ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และงาน CAD 3 มิติ / โดย ยุทธนา สันติวงษ์ ; บรรณาธิการ : ปิยะบุตร สุทธิดารา. 2545
5114 006.693 ว339ม 1
Mental Ray for 3DS MAX / วโรดม วณิชศิลป์. 2552
5115 006.693 ศ683ซ 1
SolidWorks งานโลหะแผ่นและพับกล่องกระดาษ / โดย ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี. 2548
5116 006.693 ส191ส 1
3ds max 5 / สนธยา จุ้ยยิ้ม. 2546
5117 006.693 ส763ค 1
ครบเครื่องเรื่องการสร้างโมเดลคน ด้วยโปรแกรม 3ds Max / สุชีพ วงษ์ตามแสง. 2551
5118 006.693 ส763ท 1
3ds max animation basic / สุชีพ วงษ์ตาแสง. 2553
5119 006.693 ส852ม 1
Max girl character modeling ด้วย 3ds Max / ผู้เขียน สุรพล เลิศดำรงค์ชัย. 2551
5120 006.693 อ199ส 1
สร้างงาน 3D ด้วย 3ds max9 / ผู้เขียน อนุรักษ์ ภู่เนตร ; บรรณาธิการ ไพบูลย์ เปียศิริ. 2550
5121 006.693 อ199ส 2551 1
สร้างสุดยอด 3D ด้วย 3ds max 9 / ผู้เขียน อนุรักษ์ ภู่เนตร ; บรรณาธิการ ไพบูลย์ เปียศิริ. 2551
5122 006.693 อ226ค 1
Character training with 3ds max / อนุศาสน์ สุวรรณพรหม, พีรพล อริยรัตนา. 2550
5123 006.693 อ226คท 1
คู่มือ 3ds Max 2012 ภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ = 3ds Max 2012 overall / ผู้เขียน อนุศาสน์ สุวรรณพรหม, พีรพล อริยรัตนา. 2555
5124 006.693 อ226ส 1
3ds max 6 : reference & tutorials / อนุศาสน์ สุวรรณพรหม. 2547
5125 006.693 อ226สก 1
3ds max 9 : New & tutorials / อนุศาสน์ สุวรรณพรหม, พีรพล อริยรัตนา. 2550
5126 006.693 อ226สด 1
3ds Max 8 : learning new features / อนุศาสน์ สุวรรณพรหม, พีรพล อริยรัตนา. 2548
5127 006.693 อ226สม 1
3ds max 7 : new feather & speacial fx / อนุศาสน์ สุวรรณพรหม, พีรพล อริยรัตนา. 2548
5128 006.693 อ226สอ 1
3ds Max interior / อนุศาสน์ สุวรรณพรหม, พีรพล อริยรัตนา. 2553
5129 006.696 Ad239 1
Adobe Flash CS3 Professional / the official training workbook from Adobe Systems. 2007
5130 006.696 Al425B 1
Body language : advanced 3D character rigging / Eric Allen, Kelly L. Murdock ; with contributing authors Jared Fong and Adam G. Sidwell. 2008
5131 006.696 Co847S 1
Secrets of Oscar-winning animation : behind the scenes of 13 classic short animations / Olivier Cotte. 2006
5132 006.696 Fl585 1
Flash 5 studio / Nikhil Adnani...[et al.] 2001
5133 006.696 Ga136T 1
3ds Max modeling for games : insider's guide to stylized modeling / Andrew Gahan. 2012
5134 006.696 Gh417L 1
Layout and composition for animation / Ed Ghertner. 2010
5135 006.696 He586A 1
Animating with blender : how to create short animations from start to finish / D. Roland Hess. 2009
5136 006.696 Jo76T 1
Thinking animation : bridging the gap between 2D and CG / by Angie Jones and Jamie Oliff. 2007
5137 006.696 Ke29M 1
Mastering Maya 2009 / Eric Keller. 2009
5138 006.696 La345P 1
Photoshop CS4 : photographer's handbook / Stephen Laskevitch. 2009
5139 006.696 Me613C 2010 1
Creating motion graphics with After Effects / Trish & Chris Meyer. 2010
5140 006.696 Mu958B 1
Blender studio projects : digital movie-making / Tony Mullen, Claudio Andaur. 2010
5141 006.696 Pr948A 1
The art of stop-motion animation / Ken A. Preibe ; foreword by Mike Johnson. 2007
5142 006.696 Ra224D 1
Digipop / Karim Rashid. 2005
5143 006.696 Ra236T 2009 1
3-D human modeling and animation / illustrations and text by Peter Ratner. 2009
5144 006.696 Sa215F 1
Flash MX complete course / William B. Sanders. 2003
5145 006.696 Th456F 1
Flash studio secrets / Glenn Thomas. 2001
5146 006.696 Wi644D 1
Digital beauties : 2D & 3D computer generated digital models, virtual idols and characters / Julius Wiedemann. 2001
5147 006.696 Wi824S 1
Secrets of digital animation : A master class in innovative tools and techniques / Steven Withrow. 2009
5148 006.696 ก281ค 1
คู่มือการใช้งาน Macromedia Flash MX ฉบับสมบูรณ์ / โดย กฤษณะ สถิตย์. 2545
5149 006.696 ก581ฟ 1
Flash MX ActionScript inspire / กำพล ลีลาภรณ์, สุรพงษ์ วีระรักษ์เดชา. 2546
5150 006.696 ก581ฟล 1
Flash actionscript / กำพล ลีลาภรณ์. 2551
5151 006.696 ก581อ 1
Advanced Flash ActionScript / กำพล ลีลาภรณ์ ; บรรณาธิการ : วศิน เพิ่มทรัพย์. 2544
5152 006.696 ก641ป 1
ปั้นโมเดลเซ็ตอัพตัวละครใส่พื้นผิวทำแอนิเมชั่น Maya Character workshop / กิจติพงษ์ ประชาชิต ; จุฑามาศ จิวะสังข์, บรรณาธิการ. 2551
5153 006.696 ก641ม 1
Maya 8 workshop / กิจติพงษ์ ประชาชิต. 2549
5154 006.696 จ178ส 1
สวัสดีแอนิเมชั่น = Animation says hi! / จรูญพร ปรปักษ์ประลัย. 2548
5155 006.696 จ628ต 1
ตัดต่องานภาพยนตร์และวิดีโอแบบมืออาชีพด้วย Premiere Pro & After Effects CS 5.5 สำหรับผู้เริ่มต้น / จุฑามาศ จิวะสังข์. 2554
5156 006.696 จ628ตด 1
ตัดต่องานภาพยนตร์และวิดีโอแบบมืออาชีพด้วย Premiere Pro & After Effects CS 5.5 ฉบับสมบูรณ์ / จุฑามาศ จิวสังข์. 2554
5157 006.696 จ628พ 1
Premiere Pro Video editing : ตัดต่องานวิดีโอพร้อมเทคนิคท็อปฮิตระดับมืออาชีพ / จุฑามาศ จิวะสังข์. 2554
5158 006.696 ช225ฝ 1
ฝึกสร้างมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นจากตัวอย่างจริง Flash CS3 Workshop / ชลมารค พันธุ์สมบัติ ; พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, บรรณาธิการ. 2551
5159 006.696 ช225ร 1
เรียนรู้การสร้างมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นจากตัวอย่างงานจริง Flash 8 workshop / ชลมารค พันธุ์สมบัติ. 2549
5160 006.696 ช513ค 1
คู่มือสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่นด้วย Flash CS4 / ชาตพล นภาวารี. 2552
5161 006.696 ด123ส 1
สร้างการ์ตูนแอนิเมชันสวยๆ ด้วย Flash = Flash cartoon animation / ดนัย ม่วงแก้ว. 2552
5162 006.696 ด659ม 1
Macromedia Flash MX 2004 / Jen DeHaan ; แปลและเรียบเรียงโดย อฒิพัฒน์ (Zac) เจี่ย. 2548
5163 006.696 ธ395ฟ 1
Flash web programming / ธวัชชัย สุริยะทองธรรม. 2545
5164 006.696 ธ469ส 1
สร้างเอฟเฟ็กต์ให้กับวิดีโอด้วย After Effect CS5 / ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์. 2555
5165 006.696 ธ469สร 1
สร้างงานแอนิเมชั่นด้วย Flash CS5 / ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์. 2555
5166 006.696 ธ471ม 1
มือใหม่หัดสร้างแอนิเมชัน ด้วย Flash CS4 / ธันยพงษ์ ฮอพานิชวัฒน์. 2553
5167 006.696 น486ส 1
สร้างการ์ตูน Animation ด้วย Flash / Narin Roungsan. 2551
5168 006.696 บ444ค 1
คู่มือ+DVD Flash CS3 / บุญญาดา ช้อนขุนทด, สิญาพัฒน์ ใจบ้านเอื้อม. 2551
5169 006.696 บ444ส 1
สร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash CS4 / บุญญาดา ช้อนขุนทด. 2552
5170 006.696 บ444อ 1
Insight Flash CS3 / ผู้เขียน บุญญาดา ช้อนขุนทด, สิญาพัฒน์ ใจบ้านเอื้อม. 2550
5171 006.696 ป446ส 1
สร้างสรรค์งาน Animation ง่ายๆ สไตล์ Flash MX / ปราณี สุทธิโรจน์อำไพ, วรรณี สุทธิโรจน์อำไพ, เกศมณี เที่ยงธรรม. 2546
5172 006.696 ป449ส 1
สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม 3D ด้วยโปรแกรม Ulead cook 3D studio / ปราโมช ภูจนา. 2549
5173 006.696 ป661ฟ 2
Flash cartoon animation / ปุณยวีร์ รุจิปูริตานันท์. 2553
5174 006.696 พ553ส 1
สร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชั่นด้วย Flash CS3 ฉบับเรียนสมบูรณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. 2551
5175 006.696 พ553สง 1
สร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชันด้วย Flash CS5.5 ฉบับสมบูรณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. 2554
5176 006.696 พ697ฟ 1
Flash MX 2004 workshop / พิพัฒน์ คูณคงทรัพย์ ; บรรณาธิการ กฤษณะ สถิตย์, ปิยะบุตร สุทธิดารา. 2547
5177 006.696 พ824อ 1
Advance vegas workshop / พุฒิพงศ์ วงศ์สว่าง. 2548
5178 006.696 พ855ค 2
คู่มือใช้งาน After Effects / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 2551
5179 006.696 พ855คม 1
คู่มือการใช้งาน Premiere Por CS5 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 2554
5180 006.696 พ855ม 1
Maya reference / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช. 2550
5181 006.696 พ855อ 1
Advance Maya workshop / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 2548
5182 006.696 พ855อฟ 1
After effects CS5 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 2554
5183 006.696 พ868ค 1
คู่มือการใช้งาน Adobe Premiere Pro CS3 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 2552
5184 006.696 ฟ855ม 1
Macromedia FLASH MX actionscripting : advanced training from the source / Derek Franklin, Jobe Makar ; แปลและเรียบเรียง : อฒิพัฒน์ (Zac) เจี่ย, ณัฐธัญ จันทร์จำรัส. 2546
5185 006.696 ภ353ท 1
TrueSpace สร้างงาน 3 มิติแนวใหม่ / ภัททิรา เหลืองวิลาศ. 2546
5186 006.696 ภ353ฟ 1
Flash MX สร้างแอมิเนชันบนเว็บอย่างมืออาชีพ / ภัททิรา เหลืองวิลาศ. 2545
5187 006.696 ภ353ฟ 2547 1
Flash MX สร้างแอนิเมชันบนเว็บอย่างมืออาชีพ / ภัททิรา เหลืองวิลาศ. 2547
5188 006.696 ภ353ม 1
มือใหม่ Flash CS3 ใช้งานอย่างมือโปรฯ / ภัททิรา เหลืองวิลาศ. 2551
5189 006.696 ม456ฟ 1
Flash MX ปาฏิหาริย์ผ่านเน็ต / มาโนช ลักษณกิจ, วิมลพร เรียนแจ้ง, วินัย สุขอารีย์ชัย. 2546
5190 006.696 ย353ม 1
Macromedia Flash MX ฉบับสมบูรณ์ / ยุทธชัย รุจิรวิมล. 2544
5191 006.696 ว126ร 1
เรียนลัด Flash MX / วงศ์ประชา จัทร์สมวงศ์, ธวัชชัย ศรีสุเทพ. 2546
5192 006.696 ว153ฟ 1
Flash MX bible / วชิราภรณ์ ทั่วสุภาพ ; บรรณาธิการ : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2545
5193 006.696 ว339ม 1
Maya muscle book / วโรดม วณิชศิลป์, เขียน ; พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช, บรรณาธิการ. 2553
5194 006.696 ว865ส 1
สร้าง Web page ด้วย Macromedia Dreamweaver 4 / วุฒิชัย ประสารสอย. 2544
5195 006.696 ว867ม 1
Macromedia flash 5 advanced programming / วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, โมไนย เมตกรุณ์จิตต์.
5196 006.696 ศ442พ 1
พื้นฐานก้าวกระโดดเพื่อเป็น Animator มือโปร / ศิระศักดิ์ ถิระสินางค์กูล, เขียน ; ภัททิราเหลืองวิลาศ, บรรณาธิการ. 2554
5197 006.696 ส283ท 1
เทคนิคสร้างงาน Animation ด้วย Flash MX / สมศักดิ์ เลอยุกต์, สิทธิชัย ประสานวงศ์, บรรณาธิการ. 2546
5198 006.696 ส349 1
สร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชั่นด้วย Flash 8 ฉบับสมบูรณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร ... [และคนอื่น ๆ]. 2549
5199 006.696 ส763ม 1
Maya 3D animation basic / สุชีพ วงษ์ตาแสง. 2552
5200 006.696 ส763มย 1
Maya 3D special effect / สุชีพ วงษ์ตาแสง. 2554
5201 006.696 ส786ค 1
คัมภีร์ Flash MX 2004 / สุธี พงศาสกุลชัย ; บรรณาธิการ : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2547
5202 006.696 ส786ค 2548 1
คัมภีร์ Flash MX 2004 / สุธี พงศาสกุลชัย ; บรรณาธิการ : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2548
5203 006.696 ส786คม 1
คัมภีร์ Flash MX 2004 ActionScript / สุธี พงศาสกุลชัย, สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยพรพงษ์ ; บรรณาธิการ : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2548
5204 006.696 ส786ส 1
สร้างงานแอนิเมชั่นทันใจกับ Flash CS4 / สุธีร์ นวกุล. 2552
5205 006.696 ส848ค 1
คัมภีร์การออกแบบและพัฒนาเกมส์ด้วย Flash MX 2004 / สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยพรพงษ์, สุธี พงศาสกุลชัย ; บรรณาธิการ : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2548
5206 006.696 อ136 1
Adobe Premiere PRO CS3 Classroom in a book / ไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล, แปลและเรียบเรียง. 2551
5207 006.696 อ162บ 1
Basic of Flash ActionScript / โดงย อนรรฆนงค์ คุณมณี ; บรรณาธิการ : สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. 2551
5208 006.696 อ162ฟ 1
Flash MX 2004 ฉบับ workshop / อนรรฆนงค์ คุณมณี. 2548
5209 006.696 อ188ก 1
การสร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย Flash 4.0 / อนุโชติ วุฒิพรพงษ์, พันธุ์เทพ แก้วมงคล ; บรรณาธิการ กฤษณะ สถิตย์. 2543
5210 006.696 อ251ฉ 1
แฉ ความลับจับงานแอนิเมชั่น Flash CS4 / อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล. 2552
5211 006.696 อ251ฟ 1
Flash Mx ฉบับ Workshop / อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล. 2546
5212 006.696 อ251ส 1
สร้าง 2D Animation และ Interactive ด้วย Flash 8 / อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล. 2550
5213 006.696 อ341ม 1
มือใหม่แต่งเว็บสวยด้วย Flash ActionScript / อรรคเดช สัมปันณา. 2555
5214 006.696 อ579ค 1
คัมภีร์ Flash CS3 / อัศวิน โอกาด้า. 2550
5215 006.696 อ579ฟ 1
Flash CSS animation & interaction : สร้างภาพเคลื่อนไหวโดดเด้งและสื่อปฏิสัมพันธ์เร้าใจด้วยโปรแกรม Adobe Flash CSS และ ActionScript 3.0 / อัศวิน โอกาด้า, ผู้แต่ง; วัฒนา ส่งสิงห์, บรรณาธิการ. 2555
5216 006.696 อ579ส 2551 1
สร้างงานแอนิเมชั่นให้มีชีวิตด้วย Flash Basic / อัศวิน โอกาด้า. 2551
5217 006.696 อ757ฟ 1
Flash CS5 basic / อิศเรศ ภาชนะกาญจน์. 2554
5218 006.7 19
Multimedia over IP and wireless networks compression, networking, and systems / [electronic resource] : edited by Philip A. Chou, Mihaela van der Schaar. 2007
5219 006.7 Bl652 1
Blogs : mad about design / editor Estel Vilaseca, Macarena San Martin. 2009
5220 006.7 Ch466D 2009 1
Digital multimedia / Nigel Chapman, Jenny Chapman. 2009
5221 006.7 Di575 1
Digital multimedia perception and design / Gheorghita Ghinea, Sherry Y. Chen, [editors]. 2006
5222 006.7 Hu884t 1
Teach yourself visually web design / Rob Huddleston. 2011
5223 006.7 Hw991M 1
Multimedia networking : from theory to practice / Jenq-Neng Hwang. 2009
5224 006.7 Li693 1
Fundamentals of multimedia / Ze-Nian Li and Mark S. Drew. 2004
5225 006.7 Mc478P 1
Programming in visual basic 2010 : the very beginner's guide / Jim McKeown. 2010
5226 006.7 Mi647W 1
Web multimedia development / David Miller. 1996
5227 006.7 Mu961 1
Multimedia networking : technology, management, and applications / [edited by] Syed Mahbubur Rahman. 2002
5228 006.7 Pe808D 1
Digital video for the desktop / Ken Pender. 1999
5229 006.7 Re369A 1
Adobe Flash CS3 professional bible / Robert Reinhardt and Snow Dowd. 2007
5230 006.7 Sp738 1
Spatial multimedia and virtual reality / edited by Antonio S. Camara, Jonathan Raper. 1999
5231 006.7 Va369M 2004 1
Multimedia : making it work / Tay Vaughan. 2004
5232 006.7 ค749พ 1
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Ajax ภาคปฏิบัติ = Ajax in practice / โดย Dave Crane, Bear Bibeault, and Jord Sonneveld ; เรียบเรียงโดย ศิรส สุภาวิตา. 2551
5233 006.7 ท195ค 1
ครบเครื่องเรื่องเสียงบน PC / ทวีทรัพย์ จิตติวัฒนานุกุล. 2543
5234 006.7 ท228ท 1
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย = Multimedia technology / ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. 2552
5235 006.7 ท228ม 1
Multimedia ฉบับพื้นฐาน / ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ ; บรรณาธิการ : กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2546
5236 006.7 ธ162พ 1
Professional web designer / ธนะชัย สุนทรเวช, ธนาศิริ ศิริวัฒนากุล, อภิชญา นิ้มคุ้มภัย. 2550
5237 006.7 ธ162พ 2552 1
Professional web designer / ธนะชัย สุนทรเวช ... [และคนอื่น ๆ]. 2552
5238 006.7 ธ162พอ 1
Professional web designer / ธนะชัย สุนทรเวช ... [และคนอื่น ๆ]. 2552
5239 006.7 ธ394ม 1
มัลติมีเดีย Toolbook : หลักการพัฒนางานคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย / ธวัชชัย งามสันติวงศ์. 2540
5240 006.7 บ253พ 1
พัฒนาเว็บด้วยเทคนิค Ajax และ PHP / บัญชา ปะสีละเตสัง. 2551
5241 006.7 ป384ช 1
ใช้งาน CSS แบบมืออาชีพ / ประเวศน์ วงษ์คำชัย, พีรพร หมุนสนิท. 2550
5242 006.7 พ316ค 1
คู่มือเรียน AJAX / พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร. 2551
5243 006.7 พ553อ 1
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมด้วยตัวอย่างการใช้งานจริง / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, ปิยะ นากสงค์. 2551
5244 006.7 พ553อก 1
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ฉบับสมบูรณ์ : พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, ปิยะ นากสงค์. 2553
5245 006.7 พ729พ 1
พื้นฐานการโปรแกรมบนเว็บ = Web programming fundamentals / พิรพร หมุนสนิท, วันวิสาข์ วิชา ; บรรณาธิการ, กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2551
5246 006.7 ย327ก 1
การพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย / ยืน ภู่วรวรรณ. 2542
5247 006.7 ว545ว 1
Web programming ด้วย AJAX และ PHP / วิชา ศิริธรรมจักร์. 2549
5248 006.7 ว545ว 2549 1
Web programming ด้วย AJAX และ PHP / วิชา ศิริธรรมจักร์. 2549
5249 006.7 ว559ก 1
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อการพาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรม และการบริการทางสังคมอื่น ๆ / วิเชียร ชุติมาสกุล. 2542
5250 006.7 ว722ว 1
VDO Podcast : TV ออนไลน์ ทำเองได้ ง่ายนิดเดียว / วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์, นฤพล ตั้งตรีรัตน์. 2551
5251 006.7 ศ242ก 1
กลยุทธ์และลักษณะของบริการข้อความมัลติมีเดียผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) / ศรีรัตน์ พิทักษ์วัชระ. 2546
5252 006.7 ส275ส 1
สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online แบบมืออาชีพ / โดย สมรัก ปริยะวาที. 2553
5253 006.7 ส786ป 1
ปรับเว็บให้แรง แต่งให้ติดอันดับ = SEO search engine optimization / สุธี จันทร์แต่งผล. 2551
5254 006.7 ส831อ 1
SEO ปรับเว็บให้แรงแต่งร้านให้รวย / สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์. 2555
5255 006.7 ส848ท 1
เทคนิคและการประยุกต์ใช้งานสไตล์ชีท (CSS) / สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยพรพงษ์. 2549
5256 006.7 ส984ฉ 1
แฉ! เบื้องหลังโปรโมทเว็บให้ดังให้รวยด้วย SEO / โสภิญญา คงเกตุ. 2555
5257 006.7 ห171ส 1
สนุกเล่น-เป็นง่าย Multiply สร้างเแกลเลอรี่ออนไลน์ สไตล์คุณ / โดย หนูออด. 2553
5258 006.7 อ342ป 2550 1
ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ดังสุด ๆ SEO search engine optimization version update ด้วย search engine ชื่อดังระดับโลก / โดย อรรคพล ยุตตะกรณ์. 2550
5259 006.7 อ342ปร 1
ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ดังเทพ = SEO 2 Advance Edition / โดย อรรคพล ยุตตะกรณ์. 2552
5260 006.7/52 1
Bloggers boot camp learning how to build, write, and run a successful blog / [electronic resource] : Charlie White, John Biggs. 2011
5261 006.786 9
Flash XML applications use AS2 and AS3 to create photo galleries, menus, and databases / [electronic resource] : Joachim Schnier. 2008
5262 006.70240277 Fa151W 1
Web project management for academic libraries / Jody Condit Fagan and Jennifer A. Keach. 2009
5263 006.7/4 4
FastSOA [electronic resource] / Frank Cohen. 2007
5264 006.74 Er69S 1
Service-oriented architecture : a field guide to integrating XML and web services / Thomas Erl. 2009
5265 006.74 Fu974H 1
HTML5 canvas : native interactivity and animation for the Web / Steve Fulton and Jeff Fulton. 2011
5266 006.74 In56A 2005 1
Advances in XML information retrieval : Third International Workshop of the Initiative for the Evaluation of XML Retrieval, INEX 2004, Dagstuhl Castle, Germany, December 6-8, 2004 : revised selected papers / Norbert Fuhr ... [et al.] (eds.). 2005
5267 006.74 Ky99S 1
Sams teach yourself HTML5 mobile application development in 24 hours / Jennifer Kyrnin. 2011
5268 006.74 ก432อ 1
เอกซ์เอ็มแอล = XML / กานดา สายแก้ว. 2553
5269 006.74 ป231ส 1
สร้างเว็บและเพิ่มลูกเล่นด้วย HTML & XHTML / ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, เขียน. 2553
5270 006.74 ส355ร 1
เริ่มคิด เริ่มสร้าง เริ่มใช้ XML 2nd edition / สราวุธ อ้อยศรีสกุล ; บรรณาธิการ, วิทยา ต่อศรีเจริญ, สุทธิพงษ์ คุรุหงษา. 2551
5271 006.752 Cr949E 1
Effective blogging for libraries / Connie Crosby. 2010
5272 006.7540844 Mc167S 1
Social networking for the older and wiser : connect with family and friends, old and new / Sean McManus. 2010
5273 006.76 2
Web application design patterns [electronic resource] / Pawan Vora. 2009
5274 006.76 Ha361P 1
PostNuke content management / Kevin Hatch. 2005
5275 006.76 Ho726A 1
Ajax : the definitive guide / Anthony T. Holdener III. 2008
5276 006.76 Or63 1
Oracle Web application server handbook / Scott Rogers, editor. 1998
5277 006.76 Ra165X 1
XForms : XML powered Web Forms / T.V. Raman. 2004
5278 006.76 Se443P 2008 1
Programming the world wide web / Robert W. Sebesta. 2008
5279 006.76 ก425ก 1
เก่ง Ajax+JSP ให้ครบสูตร เสริมพลังด้วย JSF / กาญจนา ตันวิสุทธิ์. 2553
5280 006.76 ก673พ 1
PHP ทีละก้าว / กิตติชัย ชีวาสุขถาวร ; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, บรรณาธิการ. 2554
5281 006.76 จ249ว 2552 1
Web programming ด้วย Dreamweaver CS3, PHP และ AJAX / โดย จันทรขจร แซ่อุ๊น, ณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ ; บรรณาธิการ, กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2552
5282 006.76 จ571ค 1
คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PHP+AJAX+jQUERY / จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์. 2555
5283 006.76 จ571ว 1
เวิร์คช็อป PHP+AJAX+jQuery / จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์. 2554
5284 006.76 ช522อ 1
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย jQuery = Learning jQuery 1.3 / โดย Jonathan Chaffer, Karl Swedberg ; เรียบเรียงโดย โกศล โสฬสรุ่งเรือง. 2553
5285 006.76 บ695ค 1
คู่มือการพัฒนาเว็บด้วย PHP 5 และ MySQL5 / บัญชา ปะสีละะเตสัง. 2550
5286 006.76 ป621ค 1
คู่มือเรียนสร้างและบริหารเว็บไซต์ด้วย Mambo / ปิยะ นากสงค์ เขียน ; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ บรรณาธิการ. 2551
5287 006.76 อ162บ 1
Basic & workshop PHP + AJAX / อนรรฆนงค์ คุณมณี. 2553
5288 006.76 อ162บส 1
Basic & workshops PHP + AJAX และ jQuery / อนรรฆนงค์ คุณมณี. 2554
5289 006.76 อ162พ 1
พัฒนา Web App แบบมืออาชีพด้วย PHP + AJAX และ jQuery / อนรรฆนงค์ คุณมณี. 2555
5290 006.7/8 7
SOA and Web services interface design principles, techniques, and standards / [electronic resource] : by James Bean. 2009
5291 006.78 Ar757A 1
Administering apache / Mark Arnold. 2000
5292 006.78 Co774 1
Cool sites freeze-framed and down cold / general editor, Roger walton. 1998
5293 006.78 Cu991 1
Cutting edge web design : the next generation / [design by ] Dabiel Donnelly ; introduction David Carson ; essays by Florion Brody...[et al.] 1998
5294 006.78 Jo69A 1
Adobe flash CS4 professional on demand / Steve Johnson. 2009
5295 006.78 Mi622U 1
Understanding Flash MX 2004 ActionScript 2 : basic techniques for creatives / Alex Michael. 2004
5296 006.78 Si587J 1
Joomla! 1.5 template design : create your own professional-quality templetes with this fast, friendly guide / Tessa Blakeley Silver. 2009
5297 006.78 ก674อ 1
ออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-PBX ด้วย Asterisk / กิตติพงษ์ สุวรรณราช. 2551
5298 006.78 จ575ล 1
iLife สุดยอดโปรแกรมมัลติมีเดียบนแมค / จีราวุธ วารินทร์. 2553
5299 006.78 ช527ส 1
สร้างงานมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ / ชาลี กาญจนรัตน์. 2550
5300 006.78 ช527สร 1
สร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับ E-learning และการนำเสนอแบบมืออาชีพ / โดย ชาลี กาญจนรัตน์. 2554
5301 006.78 ณ342ท 1
เทคนิคการสร้างกราฟสวยใน PHP ด้วย JpGraph / ณัฐภัชร ณ เขาวงกต. 2550
5302 006.78 ณ342อ 1
IIS 6 แค่คลิก-คลิก-คลิก ก็บริหารเซิร์ฟเวอร์ได้แล้ว / ณัฐภัชร ณ เขาวงกต, วิทยา ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ. 2548
5303 006.78 ด211ค 1
คู่มือสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย Camtasia studio 3 / ดวงพร เกี๋ยงคำ. 2548
5304 006.78 ด841ร 1
รวยฮิต ติดเว็บบล็อก WordPress Optimization / โดย เดชา ไชยเมือง. 2550
5305 006.78 ป195ส 1
สุดยอดเครื่องมือสร้างเว็บ XOOPS / ประกิจ นัยรัตน์หิรัญ, พิชัย ยอดพฤติการ. 2549
5306 006.78 ป619ส 1
สร้างธุรกิจออนไลน์ด้วย Jommla & Virtuemart / โดย ปียนุช ไชยฤกษ์สกุล. 2552
5307 006.78 พ581ก 1
การใช้ ToolBook II instructor / พัลลภ ธนารุณ. 2543
5308 006.78 ภ524ฟ 1
Fundamental of visual basic multimedia programming / ภิญโญ แซ่ตั้ง. 2542
5309 006.78 ภ688ค 1
คู่มือการใช้โปรแกรม REASON / ภูวนารถ จันทรพัฒน์. 2545
5310 006.78 ม453ม 1
มือใหม่ เจาะลึก Joomla! / ผู้เขียน มานิตย์ กริ่งรัมย์. 2552
5311 006.78 ย731ฮ 1
Hi5 เพื่อนกัน มันส์ทั่วโลก / Yokeeplaygal. 2551
5312 006.78 ร719 1
รู้ลึกเรียนลัด ActionScript 3.0 for adobe flash CS4 professional / แปลและเรียบเรียงโดย ไพบูลย์ สวัสดิ์ปัญญาโชติ ; บรรณาธิการ รพีพรรณ สวัสดิ์ปัญญาโชติ. 2553
5313 006.78 ว436ส 1
สร้างเว็บสวยด้วย SWiSHmax / วันวิสาข์ เมฆฉาย. 2548
5314 006.78 ส645ก 1
การเขียนโปรแกรมมัลติมีเดียด้วย Multimedia toolbook / สานิตย์ กายาผาด. 2542
5315 006.78 ส831ผ 1
ผมใช้ Joomla หาเงินและทำการตลาดออนไลน์ได้ยังไง / สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์. 2555
5316 006.78 อ251พ 1
พัฒนาสื่อการสอนด้วย Adobe Captivate 4 / อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล. 2553
5317 006.786 Ja12F 2010 1
Flash + After Effects : add broadcast features to your flash designs / Chris Jackson. 2010
5318 006.786 Sa215A 1
ActionScript 3.0 design patterns / William B. Sanders and Chandima Cumaranatunge. 2007
5319 006.786 Va228F 1
Flash CS3 : the missing manual / E.A. Vander Veer and Chris Grover. 2007
5320 006.786 ก432ส 1
สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษายุค E-Learning โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate / กานต์ มนุญตระกูล. 2552
5321 006.786 จ721ส 1
สร้างเกม 2D กับ Action game maker / เจษฎา เรือนเพชร. 2553
5322 006.786 ด555ค 1
คู่มือหัดตัดต่อวีดีโอกับ Ulead VideoStudio 11 Plus / ดิเรก วงษ์วานิช. 2550
5323 006.786 ถ419ส 1
สร้างสื่อมัลติมีเดียแบบฉบับมืออาชีพด้วย Camtasia studio & Snagit / ถิรวัฒน์ โซวิกุล. 2554
5324 006.786 ธ118ต 1
ตัดต่อ VDO ง่ายๆ ด้วย Ulead X3 / ธงชัย ฤทธิบุญไชย.ฃ 2553
5325 006.786 ธ395ส 1
สร้างเกมส์ และงานอินเทอร์แอ็คทีฟด้วย Flash 8 ActionScript / ธวัชชัย สุริยะทองธรรม, ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์ ; พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, บรรณาธิการ. 2549
5326 006.786 บ259ต 2555 1
ตัดต่อวีดีโอด้วย Final Cut Pro / บัณฑิต จามรภูติ. 2555
5327 006.786 พ553อ 1
ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver CS4 / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. 2552
5328 006.786 พ553ออ 1
ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver CS5.5 / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. 2555
5329 006.786 ย353ค 1
คู่มือตัดต่อวิดีโอเส้นทางสู่มือโปร Ulead VideoStudio 10 Plus / ยุทธชัย รุจิรวิมล. 2550
5330 006.786 ร636ค 1
Corel VideoStudio Pro X2 / รุ่งโรจน์ เพ็ชรกุล. 2552
5331 006.786 ร636ต 1
ตัดต่อโฮมวิดีโอง่ายๆ ด้วย ULEAD X3 / รุ่งโรจน์ เพ็ชรกุล.
5332 006.786 ร636ส 1
สร้าง/ตัดต่อโฮมวิดีโอด้วยตัวคุณเอง Ulead VideoStudio 11 Plus / รุ่งโรจน์ เพ็ชรกุล, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล. 2550
5333 006.786 ส393ส 1
สนุกกับการตัดต่อวิดีโอ Ulead VideoStudio 10 Plus / สวรรณ์ ขุนพิลึก. 2550
5334 006.786 ส722พ 1
พัฒนาเว็บอย่างมืออาชีพด้วย Dreamweaver & jQuery / สิทธิชัย รักษาสุข. 2553
5335 006.786 อ395ต 1
ตัดต่อวิดีโอง่ายๆ สไตล์มืออาชีพ Adobe premiere pro CS4 / อริญชยา ตรีคุณประภา. 2552
5336 006.7869 Wi753A 1
Authorware 6 : inside macromedia / Scott J. Wilson, Jennie Thornton. 2002
5337 006.7869 ก379ด 1
Director MX : เครื่องมือสร้างงานมัลติมีเดียของมืออาชีพ / โดย กังวานพงษ์ สุพัฒนรัช ; บรรณาธิการ : จิระ จริงจิตร. 2546
5338 006.7869 ก525 1
การสร้าง CAI ด้วย Macromedia Authorware 6 / โดย ทีมงานอินโฟเพรส ; บรรณาธิการ : ดนุพล กิ่งสุคนธ์. 2545
5339 006.7869 จ337ม 1
Macromedia authorware 6 / จารุวัจน์ สองเมือง. 2544
5340 006.7869 จ337ส 1
สร้างเกมด้วย Macromedia authorware / จารุวัจน์ สองเมือง. 2549
5341 006.7869 ช421ร 1
เรียนรู้การใช้งาน Multimedia toolbook II / โดย ชัยยุทธ พะตัน. 2542
5342 006.7869 ถ419ห 1
หนังสือสร้างงานสื่อการสอนแบบมืออาชีพด้วย Authorware ฉบับ workshop / ถิรวัฒน์ โซวิกุล. 2553
5343 006.7869 ธ151อ 1
Inside macromedia authorware / ธนพร จินโต. 2551
5344 006.7869 ธ631ค 1
คู่มือสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย Authorware 7 ฉบับใช้งานจริง / ธีรพงษ์ มงคลวุฒิกุล ; บรรณาธิการ ภาษิต เครืองเนียม. 2550
5345 006.7869 น687ค 1
คู่มือการสร้างเว็บไซต์และไฟล์อะนิเมชั่นด้วย Macromedia Flash basic & workshops / โดย นิศา ธรรมอารี. 2543
5346 006.7869 บ816ส 1
สร้าง Multimedia & interactive ให้กับเว็บด้วย Macromedia flash 4.0 / เบนซ์ อุตตมธนินทร์ พีรพล สระพงษ์ชัย. 2543
5347 006.7869 ป621อ 1
Adobe Ilustrator 9 : realword / ปิยะพงษ์ หลักคำ. 2543
5348 006.7869 พ842ร 1
เรียนลัด เรียนเร็ว Authorware สร้างสื่อการเรียนการสอน CAI / พู่กัน ไอที ; บรรณาธิการ ธารี บางแก้ว, พู่กัน ไอที. 2552
5349 006.7869 ภ353ม 1
Macromedia authorware 7 / ภัททิรา เหลืองวิลาศ. 2547
5350 006.7869 ภ353มค 1
Macromedia Director MX / ภัททิรา เหลืองวิลาศ. 2546
5351 006.7869 ภ353ส 1
สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน CAI Author ware 7 / ภัททิรา เหลืองวิลาศ. 2553
5352 006.7869 ม456ข 1
เขย่าเว็บไซต์ให้เร้าใจสไตล์ Macromedia flash 5.0 / โดย มาโนช ลักษณกิจ, วิมลพร เรียนแจ้ง, เกศมณี เที่ยงธรรม. 2544
5353 006.7869 ย353ม 1
Macromedia flash 5 workshop / ยุทธชัย รุจิรวิมล. 2544
5354 006.7869 ว846ม 2543 1
Macromedia authorware 5 / วีระพนธ์ คำดี. 2543
5355 006.7869 ว867ม 1
Macromedia flash 4 / วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ และ สิทธิพร เสนศิริ. 2543
5356 006.7869 ศ332ร 1
เรียนลัด Macromedia authorware 6 / ศักดิ์สิทธิ์ วงศ์ตรง. 2545
5357 006.7869 ส275อ 1
Authorware 6.0 โปรแกรมสร้าง CAI Multimedia / สมรัก ปริยะวาที. 2545
5358 006.7869 ส275ออ 1
Authorware 7 เรียนรู้และประยุกต์ใช้งานสไตล์ Workshop / สมรัก ปริยะวาที. 2549
5359 006.7869 ส351ส 1
สร้าง CAI และ E-learning ด้วย Authorware ฉบับสมบูรณ์ / สราญ ปริสุทธิกุล. 2548
5360 006.7869 ส351สร 1
สร้างสื่อมัลติมีเดีย และ CAI ด้วย Authorware 7 ฉบับสมบูรณ์ / สราญ ปริสุทธิกุล. 2554
5361 006.7869 ส786ต 1
แต่งศิลป์ให้เว็บสวยด้วย Macromedia flash / สุธีร์ นวกุล ; วิทยา ต่อศรีเจริญ บรรณาธิการ. 2543
5362 006.7869 ส786ส 1
สร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย Camtasia Studio 7 / สุธีร์ นวกุล. 2553
5363 006.7875 Bu954M 1
Multimedia studio for Windows / Jeff Burger. 1995
5364 006.7876 De377S 1
Streaming media : building and implementing a complete streaming system / Gregory C. Demetriades. 2003
5365 006.7882 Ma191L 1
LINQ to objects using C# 4.0 : using and extending LINQ to objects and parallel LINQ (PLINQ) / Troy Magennis. 2010
5366 006.7882 Mc478P 1
Programming in visual basic 2010 : the very beginner's guide / Jim McKeown. 2010
5367 006.8 2
Developing virtual reality applications foundations of effective design / [electronic resource] : by Alan Craig, William R. Sherman, Jeffrey D. Will. 2009
5368 006.8 Fa165T 1
Technological aspects of virtual organizations : enabling the intelligent enterprise / by Alea M. Fairchild ; contribution by Bruno de Vuyst. 2004
5369 006.896 An637T 1
3D toons / Steve & Raf Anzovin. 2005
5370 007.9203 Br862 1
Britannica biographical encyclopedia of artists / general editor Lawrence Gowing. 2005Create Date : 28 มกราคม 2556
Last Update : 28 มกราคม 2556 14:34:44 น. 1 comments
Counter : 3322 Pageviews.

 
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I'm looking to create my own blog and would like to find out where u got this from. thanks a lot
moncler bambino negozi roma //www.completedoorsystems.net/uploads/files1/it-moncler/r8WtfZbQky/


โดย: moncler bambino negozi roma IP: 218.251.113.57 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2557 เวลา:3:31:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
Mr.Feynman
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
Friends' blogs
[Add Mr.Feynman's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.