veritas lux mea = Truth enlightens me
Group Blog
 
All blogs
 
รายชื่อหนังสือเรื่องสั้นภาษาไทย 401-800

401 ร.ส. น297ย 1
ยุทธจักรลูกหนี้ : รวมเรื่องสั้นเศรษฐศาสตร์ขนานแท้ / นวพร เรืองสกุล. 2547
402 ร.ส. น297ส 1
สัปดาห์สุดท้าย / นวพร เรืองสกุล. 2548
403 ร.ส. น298 1
นวนิยายสำหรับเยาวชน แบบชนะการประกวด ประจำปี 2523 2523
404 ร.ส. น366จ 1
จิ๋วลูกทุ่ง = The borrowers afield / แมรี่ นอร์ตั้น เขียน ; สุทธิ โสภา, แปล. 2534
405 ร.ส. น375 1
นักปลูกป่าแห่งดาวอังคาร / สุชาติ สวัสดิ์ศรี, บรรณาธิการ. 2523
406 ร.ส. น379ร 1
เรื่องที่ล้วน...เริ่มที่รัก / นักษรา. 2555
407 ร.ส. น413ล 1
ละคอนโรงเก่าและงานคัดสรร / นัน บางนรา. 2546
408 ร.ส. น465ล 1
ลิเกเปื้อนยิ้ม / โดย นาท บุญน้อย. 2532
409 ร.ส. น537 1
น้ำใสในสายธาร : วรรณกรรมสะท้อนภาพแม่ในสังคมไทยของนักเขียนร่วมสมัย / สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย. 2536
410 ร.ส. น553ค 1
คนบนต้นไม้ / นิคม รายยวา. 2541
411 ร.ส. น553ค 2546 1
คนบนต้นไม้ / นิคม รายยวา. 2546
412 ร.ส. น553ช 1
ชีวิตที่เลือกไม่ได้ / ของ นิคม เขาลาด. 2539
413 ร.ส. น553ร 1
เรื่องไม่อยากเผย / ของ นิคม เขาลาด. 2538
414 ร.ส. น564ช 1
ชีวิต / นิฌา. 2541
415 ร.ส. น576 1
นิตยสารรวมเรื่องสั้นราย 6 เดือน : ราหูอมจันทร์ / กองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์. 2550
416 ร.ส. น617น 1
นักฆ่าเวลา / นิพล อัปกาญจน์. 2549
417 ร.ส. น633ม 2518 1
มือที่เปื้อนชอล์ก / นิมิตร ภูมิถาวร. 2518
418 ร.ส. น633ร 1
เรื่องสั้นชนบท / โดย นิมิตร ภูมิถาวร. 2543
419 ร.ส. น633ส 1
สายลมเสียงซอ / โดย นิมิตร ภูมิถาวร. 2543
420 ร.ส. น645บ 1
บินตามตะวัน / นิรมล เมธีสุวกุล. 2534
421 ร.ส. น645อ 1
อยากให้เป็นอย่างนี้ทุกวัน / นิรมล เมธีสุวกุล. 2532
422 ร.ส. น649ก 1
การร่ายรำของก้อนเมฆ = The cloud's dancing / นิรันศักดิ์ บุญจันทร์. 2547
423 ร.ส. น649ค 1
คำวิงวอนของมนุษยชาติ / นิรันศักดิ์ บุญจันทร์. 2535
424 ร.ส. น649ง 1
งานของพระเจ้า / นิรันศักดิ์ บุญจันทร์. 2554
425 ร.ส. น649น 1
นักเล่าเรื่องริมถนน / นิรันศักดิ์ บุญจันทร์. 2538
426 ร.ส. น672ร 2553 1
ระยะทางอันห่างใกล้ / นิ้วกลม - พิมปาย, เรื่อง. 2553
427 ร.ส. น674ส 1
แสงแรกของจักรวาล / นิวัต พุทธประสาท. 2551
428 ร.ส. น678ค 1
คนสีเหลือง / นิเวศน์ กันไทยราษฎร์. 2519
429 ร.ส. น678ค 2537 1
คนสีเหลือง / นิเวศน์ กันไทยราษฎร์. 2537
430 ร.ส. น678ด 1
แดงดังดอกไม้ / โดย นิเวศน์ กันไทยราษฎร์. 2550
431 ร.ส. น678ผ 1
ผู้หญิงคนหนึ่ง / นิเวศน์ กันไทยราษฎร์. 2535
432 ร.ส. น678ส 1
สะพานชีวิต / นิเวศน์ กันไทยราษฎร์. 2551
433 ร.ส. น787ค 1
ดาบตับเป็ด / เนธิชา. 2537
434 ร.ส. น798ต 1
ตำนานแห่งเครื่องราง / อี. เนสบิต ; ธารพายุ, แปล ; เอช. อาร์ มิลลาร์, ภาพประกอบ. 2539
435 ร.ส. น798น 1
นกเพลิงกับพรมวิเศษ / อี. เนสบิต ; ธารพายุ, แปล ; เอช อาร์ มิลลาร์, ภาพประกอบ. 2539
436 ร.ส. น798น 2543 1
นกเพลิงกับพรมวิเศษ = The phoenix and the carpet / อี เนสบิต ; เอช. อาร์. มิลลาร์, รูป ; ธารพายุ, แปล. 2543
437 ร.ส. น798ป 2539 1
ประสาทในมนตรา / อี. เนสบิต ; แปลโดย ธารพายุ ; เอช. อาร์ มิลลาส, ภาพประกอบ. 2539
438 ร.ส. น798ร 1
เรื่องของนักล่าขุมทรัพย์ = The story of treasure seekers / E. Nesbit ; แก้วคำทิพย์ ไชย, บรรณาธิการแปลเรียบเรียง. 2537
439 ร.ส. น811ด / 2539 1
เด็กกระป๋อง / คริสทีเนอร์ เนอสลิงเงอร์; แปลโดย อำภา โอตระกูล 2539
440 ร.ส. น836จ 1
เจ้าประคุณเอ๋ย / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. 2522
441 ร.ส. น836จ/ 2532 1
เจ้าประคุณเอ๋ย / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. 2532
442 ร.ส. น878ช 1
ชีวิตนอกวัง / ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์ ; ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, ภาพประกอบ. 2541
443 ร.ส. น878ช 2541 1
ชีวิตนอกวัง / ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์. 2541
444 ร.ส. น878ชว 2541 1
ชีวิตในวัง / ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์ ; ม.ล.จิราธร จิรประวัติ, ถ่ายภาพ. 2541
445 ร.ส. น946ก 1
กษัตริย์อาเธอร์ และอัศวินผู้กล้า = KING ARTHUR AND HIS KINGHTS / เซอร์ เจมส์ โนว์เลส ; แปลโดย แก้วคำทิพย์ ไชย. 2521
446 ร.ส. น949 1
ในยามถูกเนรเทศ : รวมงานวรรณกรรมแปล / แปลโดย ศรีบูรพา และ จูเลียต. 2522
447 ร.ส. น951 1
ในห้วงรัก : เรื่องรักของ 10 นักประพันธ์เอก / ปรีดา ข้าวบ่อ, บรรณาธิการ. 2539
448 ร.ส. บ111ร 1
เรื่องสนุก เรื่องเล่า เรื่องเศร้า เรื่องสั้น เรื่องเสียดสีแดกดัน เรื่องของฉันและเรื่องของเธอ / บก. หนวด. 2552
449 ร.ส. บ126 1
บทแปลเรื่องสั้นเยอรมัน เฉลิมขวัญบรมราชกุมารี / วรรณา แสงอร่ามเรือง, บรรณาธิการ. 2547
450 ร.ส. บ231ร 1
ร้อยเหลี่ยมเล่ห์มนุษย์ / โดย ไนเจล บลันเดล ; เนวนิจ สิริผาติวิรัตน์, แปล. 2534
451 ร.ส. บ243ค 1
ความรักของแม่ / เออร์ม่า บอมเบ็ค ; โรจนา นาเจริญ, แปล. 2547
452 ร.ส. บ247ม 1
เมียหลวง = The first wife / เพิร์ล เอส.บั๊ค ; สันตสิริ, แปล. 2544
453 ร.ส. บ247ร 1
รวมเรื่องสั้นชุดเมืองจีน / เพิร์ล เอส บั๊ค, เขียน ; สันตสิริ แปล. 2544
454 ร.ส. บ247ส 1
สวัสดีความฝัน = For athing done / เพิร์ล เอส บั๊ค เขียน ; แปลโดย อ. สนิทวงศ์ (นามแฝง). 2508
455 ร.ส. บ252บ 1
บ้านเล็กเปี่ยมรัก / บัญชร ชวาลศิลป์. 2543
456 ร.ส. บ259ด 1
เด็กหญิงมยุรากับหมาไม่มีปลอกคอตัวหนึ่ง / บัณฑิต อานียา. 2527
457 ร.ส. บ285ผ 2544 1
ผีเกาหลี = Ghosts of Korea / เขียนโดย อิม บาง และ ยี ริยุค ; แปลโดย ผุสดี นาวาวิจิต, ปาริฉัตร เสมอแข. 2544
458 ร.ส. บ287 1
บางมุมมองของความรัก = Love@difference / วรมณฑ์ ... [และคนอื่น ๆ]. 2551
459 ร.ส. บ291ฮ 1
ฮิโตะคะเกะ : หญิงสาวผู้หวาดกลัวความสุข / Banana Yoshimoto ; ฮิโรกะ ลิมวิภูวัฒน์ แปล. 2550
460 ร.ส. บ331ค 2542 1
คิดถึงทุกปี / บินหลา สันกาลาคีรี. 2542
461 ร.ส. บ331คน 1
คนรักกับจักรยาน / บินหลา สันกาลาคีรี. 2547
462 ร.ส. บ331จ 1
เจ้าหงิญ / บินหลา สันกาลาคีรี. 2546
463 ร.ส. บ331จ 2548 1
เจ้าหงิญ / บินหลา สันกาลาคีรี. 2548
464 ร.ส. บ331จ 2554 1
เจ้าหงิญ / บินหลา สันกาลาคีรี. 2554
465 ร.ส. บ331ร 2553 1
รวมเรื่องสั้น คิดถึงทุกปี / บินหลา สันกาลาคีรี. 2553
466 ร.ส. บ433ข 1
ข้อความต่างด้าว / บุญชิต ฟักมี. 2553
467 ร.ส. บ438ท 1
ทางผ่าน / บุญโชค เจียมวิริยะ. 2536
468 ร.ส. บ442ว 1
วัยอลวน / บุญญรักษ์ นิลวงศ์ ; ดุ๊ก ภาณุเดช, ภาพประกอบ. 2544
469 ร.ส. บ536ถ 1
ถนนหรรษา / โดย บุญยู้ ภูพาน. 2531
470 ร.ส. บ541ค 1
คดีฮานานาชาติ / โดย บุญร่วม เทียมจันทร์. 2528
471 ร.ส. บ592ต 2542 1
ตายแล้วมาทางนี้ / บุญเสมอ แดงสังวาลย์. 2542
472 ร.ส. บ592บ 1
ใบไม้ใบสุดท้าย : โศกนาฏกรรมของคนลาวพลัดถิ่น / บุนเสิน แสงมะนี, เขียน ; สุนทร โคตรบรรเทา, แปล. 2549
473 ร.ส. บ593จ 1
จดหมายจากตะรุเตา / บุญเสริม ฤทธาภิรมย์. 2527
474 ร.ส. บ613ค 2544 1
คนถูก...คนผิด / โดย บุญเหลือ. 2544
475 ร.ส. บ613ฉ 1
ฉากหนึ่งในชีวิต / โดย บุญเหลือ. 2507
476 ร.ส. บ613ร 1
รวมเรื่องสั้นจากสหรัฐอเมริกา = Contemporary short stories / โดย บุญเหลือ เทพยสุวรรณ. 2515
477 ร.ส. บ635ก 2555 1
กระดูกอเมริกัน = American bones / เขียน บุนทะนอง ซมไซผน ; แปล จินตรัย ; ภาพประกอบ โกสินทร์ ขาวงาม. 2555
478 ร.ส. บ691 1
บุหลันแรม : รวมเรื่องสั้นนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2548 2548
479 ร.ส. บ691ค 1
ค่ำคืนในเหมืองร้าง : ประสบการณ์หรรษาของนักตกปลา / บุหลัน รันตี, เขียน. 2549
480 ร.ส. บ691ด 1
ดื่มเบียร์ที่มุมบาร์ / ชาร์ลส์ บูคาวสกี้, เขียน ; อาณัติ มาตรคำจันทร์, แปล. 2547
481 ร.ส. บ691ดด 1
แดดร่มลมโชย : ประสบการร์หรรษาของนักตกปลา / บุหลัน รันตี, เขียน. 2548
482 ร.ส. บ828จ 2541 1
เจ้าหญิงน้อย = The little princess / ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เนทท์, เขียน ; แก้วคำทิพย์ ไชย, บรรณาธิการแปลเรียบเรียง. 2541
483 ร.ส. บ828น 2540 1
ในสวนศรี / ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เนตต์ ; เนื่องน้อย ศรัทธา, แปล. 2540
484 ร.ส. บ892ค 2546 1
คนหัวหมา = Dogwalker / Arthur Bradford ; แปลโดย ปราบดา หยุ่น. 2546
485 ร.ส. บ911 1
โบกบิน / จิตราภรณ์ วนัสพงศ์, แปล. 2537
486 ร.ส. บ919ร 1
รวมเรื่องสั้นของโบตั๋น / โบตั๋น. 2529
487 ร.ส. บ921ท 1
ทาร์ซาน : กำเนิดทาร์ซานของชาวกระบี่ = Tarzan of theapes / เอ็ดการ์ไรซ์ โบร์โรวก์ส์ ; แปลโดย แว่นดำ ฉายธรรม. 2537
488 ร.ส. บ924ท 1
ทาร์ซาน : การผจญภัยของทาร์ซาน = The retum of trzan / เอ็ดการ์ ไรซ์ โบร์โรวก์ส; แปลโดย แว่นดำ ฉายธรรม 2537
489 ร.ส. บ969ช 1
ชุมทางปีศาจ / ใบหนาด. 2544
490 ร.ส. บ969ม 1
เมืองมืด / ใบหนาด. 2544
491 ร.ส. ป117ค 1
คมคน / ปกรณ์ ปิ่เฉลียว. 2510
492 ร.ส. ป117ต 2548 1
ตำรวจพเนจร / ปกรณ์ ปิ่นเฉลียว. 2548
493 ร.ส. ป117ป 1
ไปบ้านนอก / ปกรณ์ ปิ่เฉลียว. 2517
494 ร.ส. ป11ช 1
ชีวิตจากมุมมืด / โดย ป บูรณศิลปิน (นามแฝง). 2524
495 ร.ส. ป173น 1
นักบริหาร / ปรีชา ทิวะหุต, ผู้เรียบเรียง. 2523
496 ร.ส. ป193จ 1
จากสายน้ำสู่นคร / ประกาศิต คนไว. 2551
497 ร.ส. ป234ก 1
เกสรปรารถนา / ประชาคม ลุนาชัย. 2545
498 ร.ส. ป234ค 1
คนเล็กหัวใจมหึมา...มหาสมุทร / ประชาคม ลุนาชัย. 2549
499 ร.ส. ป234น 1
นาฎกรรมแห่งชีวิต / ประชาคม ลุนาชัย. 2542
500 ร.ส. ป234น 2545 1
นาฏกรรมแห่งชีวิต / ประชาคม ลุนาชัย. 2545
501 ร.ส. ป234นท 1
นิทานกลางแสงจันทร์ / ประชาคม ลุนาชัย. 2548
502 ร.ส. ป234บ 1
บุรุษในม่านพราง / ประชาคม ลุนาชัย. 2551
503 ร.ส. ป234ม 1
เมืองใต้อุโมงค์ / ประชาคม ลุนาชัย. 2543
504 ร.ส. ป234ล 2541 1
ลูกแก้วสำรอง และเรื่องสั้นอื่น ๆ / ประชาคม ลุนาชัย. 2541
505 ร.ส. ป234ส 1
สงครามและความรัก / ประชาคม ลุนาชัย. 2553
506 ร.ส. ป281ค 1
คิดถึง / โดย ดวงใจ (นามแฝง). 2519
507 ร.ส. ป299ว 1
วัยเยาว์ที่ชายแดน / ประพนธ์ เรืองณรงค์. 2550
508 ร.ส. ป335ค 1
ครูบ้านนอก / รวบรวมโดย ประไพศรี มหาพรหมประเสริฐ. 2517
509 ร.ส. ป338ข 1
ขึ้นรถไฟไปสวิตฯ / ประภัสสร เสวิกุล (จัสมิน่า). 2534
510 ร.ส. ป338ค 1
ครีบหัก / ประภัสสร เสวิกุล. 2534
511 ร.ส. ป338จ 1
จดหมายจากชายชราตาบอด / ประภัสสร เสวิกุล. 2549
512 ร.ส. ป338ช 2534 1
ช่อปาริชาต / ประภัสสร เสวิกุล. 2534
513 ร.ส. ป338ท 1
ทุ่งดอกหญ้า / ประภัสสร เสวิกุล. 2534
514 ร.ส. ป338ส 2534 1
สวนผีเสื้อ / ประภัสสร เสวิกุล. 2534
515 ร.ส. ป338ห 1
60 เรื่องสั้น ประภัสสร เสวิกุล / โดย ประภัสสร เสวิกุล. 2551
516 ร.ส. ป338อ 1
อีกวันหนึ่งของตรัน / ประภัสสร เสวิกุล. 2535
517 ร.ส. ป346ส 1
สุธีเสมอ / ประภาส ชลศรานนท์. 2543
518 ร.ส. ป346ส 2554 1
สุธี / ประภาส ชลศรานนท์. 2554
519 ร.ส. ป415ช 1
ชีวิตบ้านป่า / ประสิทธิ์ มุสิกเกษม ; ภาพโดย ธานี ชินชูศักดิ์. 2537
520 ร.ส. ป415ชว 2522 1
ชีวิตบ้านป่า / ประสิทธิ์ มุสิกเกษม เขียน ; ปรีดา ปัญญาจันทร์ วาดภาพประกอบ. 2522
521 ร.ส. ป415ชว 2525 1
ชีวิตบ้านป่า / ประสิทธิ์ มุสิกเกษม เขียน ; ปรีดา ปัญญาจันทร์ วาดภาพประกอบ. 2525
522 ร.ส. ป415บ 1
บันเทิง บ้านทุ่ง / ประสิทธิ์ มุสิกเกษม. 2540
523 ร.ส. ป418ค 1
คือเก่า / ประเสริฐ จันดำ, เขียน. 2533
524 ร.ส. ป418น 1
นางไห้ / ประเสริฐ จันดำ. 2535
525 ร.ส. ป444 1
ปราชญ์ร้อยแปด เรื่องสั้นร่วมสมัยยุโรปอเมริกา / แปลโดย เฉลิม อยู่เวียงชัย. 2516
526 ร.ส. ป444พ 1
พระจันทร์ลายกระต่าย / ปราณประมูล. 2538
527 ร.ส. ป448ก 1
กระทบไหล่เขา / ปราบดา หยุ่น. 2547
528 ร.ส. ป448ก 2551 1
กระทบไหล่เขา / ปราบดา หยุ่น. 2551
529 ร.ส. ป448ค 2544 1
ความน่าจะเป็น / ปราบดา หยุ่น. 2544
530 ร.ส. ป448ค 2545 1
ความน่าจะเป็น / ปราบดา หยุ่น. 2545
531 ร.ส. ป448ค 2551 1
ความน่าจะเป็น / ปราบดา หยุ่น. 2551
532 ร.ส. ป448ม 2544 1
เมืองมุมฉาก / ปราบดา หยุ่น. 2544
533 ร.ส. ป448ม 2545 1
เมืองมุมฉาก / โดย ปราบดา หยุ่น. 2545
534 ร.ส. ป448อ 2544 1
อุทกภัยในดวงตา / ปราบดา หยุ่น. 2544
535 ร.ส. ป452ค 1
คาเฟ่เสน่หา = Passion cafe / ปราย พันแสง. 2551
536 ร.ส. ป452คด 2551 1
คิดถึง--ระลึกถึง นึกถึง = Missyou / ปราย พันแสง. 2551
537 ร.ส. ป453ค 1
คนเดียวในโลก / ปรารถนา รัตนะ. 2545
538 ร.ส. ป453ง 1
งดบริการสุนัขและนักการเมือง / ปรารถนา รัตนะ. 2554
539 ร.ส. ป453ด 1
ด้วยอุ้งมือของโลก : สิบสองเรื่องสั้นของสาวอาร์ตติส / ปรารถนา รัตนะ. 2551
540 ร.ส. ป475ร 1
เรื่องเล็กในบ้านใหญ่ / ปรุง พวงนัดดา. 2550
541 ร.ส. ป519ฮ 1
Happy stories / Park, In-sik, เขียน ; อมรรัตน์ ทิราพงษ์, แปล. 2554
542 ร.ส. ป524ช 2505 1
ชุมนุมเรื่องสั้น / ปัญญานันทะภิกขุ. 2505
543 ร.ส. ป539 1
ปากกาบางกอก / อาจิณ จันทรัมพร, บรรณาธิการ. 2546
544 ร.ส. ป541ข 1
ของแถม / ปางบุญ. 2532
545 ร.ส. ป547ฝ 1
ฝูงแร้งบนซากศพ / ปานศักดิ์ นาแสวง. 2552
546 ร.ส. ป569ก 1
เกิดเป็นน้องคนเล็ก = The hand me-down kid / ฟรานซิน ปาสคาล ; อ้อยควั่น, แปล. 2530
547 ร.ส. ป614ว 2545 1
ว้าวุ่น / ปินดา โพสยะ. 2545
548 ร.ส. ป618ก 2545 1
กว่าจะถึง(ท่า)พระจันทร์ / ปินดา โพสยะ. 2545
549 ร.ส. ป618กล 2546 1
กาลครั้งหนึ่งนานมา / ปินดา ไพสยะ. 2546
550 ร.ส. ป618บ 2545 1
บานไม่รู้โรย / ปินดา โพสยะ. 2545
551 ร.ส. ป619ค 1
คนไข้ป่วนกับก๊วนหมอเปิ่น / ปิยพงษ์ สาครเย็น. 2545
552 ร.ส. ป619ค 2545 1
คนไข้ป่วนกับก๊วนหมอเปิ่น / ปิยพงษ์ สาครเย็น. 2545
553 ร.ส. ป619ป 1
ปฏิบัติการลับนักศึกษาแพทย์ / ปิยพงษ์ สาครเย็น. 2546
554 ร.ส. ป622ส 2541 1
แสงตะวันในสายหมอก / ปิยะพร ศักดิ์เกษม. 2541
555 ร.ส. ป622ส 2547 1
แสงตะวันในสายหมอก / ปิยะพร ศักด์เกษม. 2547
556 ร.ส. ป711ด 1
ได้มาด้วยกาลเวลา / เปรม จันท์ เขียน ; ปรีชา ช่อปทุมมา, แปล. 2532
557 ร.ส. ป745 1
เปอร์นูลิส มูดา : จาฮายา กือซือลามัตตัน ดี สลาตัน เยาวชนนักเขียน : เรืองแสงแห่งสันติ ที่ ชายแดนใต้ / ต่วนอาอีเสาะ ปาแซ ... [และคนอื่น ๆ] 2553
558 ร.ส. ป759 2540 1
เปิดบันทึกประวัติศาสตร์อ่านกลยุทธ์ / เรืองรอง รุ่งรัศมี, แปลและเรียบเรียง. 2540
559 ร.ส. ป959 1
ไปตามจดหมาย : รวมเรื่องสั้นนักเขียนลาวร่วมสมัย / วรรณลักษณ์ ปิยกมล, แปลจากภาษาลาว. 2534
560 ร.ส. ผ343ป 1
รวมเรื่องสั้นชุดไปยาลใหญ่ในปัจฉิมดำริ / ผู้เขียน ผาด พาสิกรณ์. 18??
561 ร.ส. ผ343ส 1
สำเนียงของเวลา / ผาด พาสิกรณ์. 2547
562 ร.ส. ผ749 1
ผู้หญิงอาเซีย : รวมเรื่องสั้นสะท้อนชีวิตและวัฒนธรรม = Asian women / วาสนา ชลศึกษ์ เคนแมน, บรรณาธิการ. 2538
563 ร.ส. ผ931 1
แผ่นดินบนหลังเต่า : เรื่องเล่าของชนเผ่าอินเดียน / ไกรวรรณ สีดาฟอง, รวบรวมแปล ; ไอดา อรุณวงศ์, บรรณาธิการ. 2544
564 ร.ส. ผช749 1
ผู้ชายในหัวใจ / โดย กุลทรัพย์ รุ่งฤดี ... [และคนอื่น ๆ]. 2518
565 ร.ส. ผน931 1
แผ่นดินใต้ความหลังสหายเก่า : รวมเรื่องเล่าจากภูเขาบรรทัด / หินผา ภูบรรทัด, บรรณาธิการ. 2545
566 ร.ส. ผม749 1
ผู้มีเวลาจะกิน / อธิคม คุณาวุฒิ, บรรณาธิการ. 2555
567 ร.ส. ฝ152 1
ฝากไว้ก่อนเถอะ / เริงฤดี, แปล. 2545
568 ร.ส. พ111ด 1
เด็กบ้านสวน / พ. เนตรรังษี. 2543
569 ร.ส. พ112ค 1
โคกอีเลิ้งหรรษา / พงศกร. 2548
570 ร.ส. พ172ต 1
ตำนานจากฝั่งโผ้น / พจนา จันทรสันติ 2528
571 ร.ส. พ233อ 2540 1
อยากให้เธออารมณ์ดีตลอดปีตลอดชาติ / พรชัย แสนยะมูล, ประวิทย์ มงคลเนาวรัตน์, ภาพประกอบ 2540
572 ร.ส. พ233อย 1
อยากให้เธออารมณ์ดี ตลอด 24 ชั่วโมง / พรชัย แสนยะมูล. 2548
573 ร.ส. พ247ค 1
คลังคนใช้ / พรพรหม อนันต์. 2520
574 ร.ส. พ285ม 1
มุ่งหาแสงตะวัน / โดย พรสุข เกิดสว่าง ร่วมด้วย งี งี ลวิน และ แสงเหมย. 2542
575 ร.ส. พ285ม 2546 1
มุ่งหาแสงตะวัน / โดย พรสุข เกิดสว่าง ร่วมด้วย งีงี ลวิน และแสงเหมย. 2546
576 ร.ส. พ323 1
พระเจ้าเก้าล้านล้านชื่อ = The nine billion names of god / นพดล เวชสวัสดิ์, แปล. 2547
577 ร.ส. พ435 1
พฤษภาจารึก : รวมเรื่องสั้นรำลึกพฤษภา / มยุรี ดำรงเชื้อ, บรรณาธิการ. 2536
578 ร.ส. พ451 1
พลอยน้ำงาม / บรรณาธิการ : กนกพันธ์ สุนทรกมลวัฒน์. 2544
579 ร.ส. พ458ม 2548 1
แม่ยายมหาภัย / พลุ สามย่าน. 2548
580 ร.ส. พ489ด 1
ดอกจูดาส์แห่งความทรยศและเรื่องสั้นอื่น ๆ = The flowering judas and other stories / แคเธอรีน แอนน์ พอร์เตอร์ ; แปลโดย วันเพ็ญ จันทรวิโรจน์. 2514
581 ร.ส. พ489ห 1
หอเอียง และเรื่องสั้นสรรแล้ว = The Leaning Tower and Other stories / แคเธอรีน แอนน์ พอร์เตอร์ ; แปลโดย อาภรณ์ ชาติบุรุษ. 2513
582 ร.ส. พ631ก 2554 1
แกงไก่ล้างโลก / พิง ลำพระเพลิง. 2554
583 ร.ส. พ631ต 2544 1
ตอแหล ลงตับ / พิง ลำพระเพลิง. 2544
584 ร.ส. พ639ห 1
หุบเขามฤตยู / เรียบเรียงโดย พิชญ์ มกรพันธุ์. 2540
585 ร.ส. พ734ค 1
คนไม่ยอมจำนน : ตำนานคน 6 ตุลาฯ / พิรุณ ฉัตรวนิชกุล ; ชลธิชา สัตยาวัฒนา, บรรณาธิการ. 2544
586 ร.ส. พ764ก 2540 1
กลิ่นสีและทีแปรง / พิษณุ ศุภ. 2540
587 ร.ส. พ764ก 2542 1
กลิ่นสีและกาวแป้ง / พิษณุ ศุภ. 2542
588 ร.ส. พ764ก 2551 1
กลิ่นสีและกาวแป้ง / พิษณุ ศุภ. 2551
589 ร.ส. พ778ค 1
คนโซในปราสาท / พิสิฐ ภูศรี . 2542
590 ร.ส. พ778คก 1
คำให้การของทายาทซูเปอร์แมน / พิสิฐ ภูศรี. 2548
591 ร.ส. พ778ส 1
สัตว์แปลกหน้า / พิสิฐ ภูศรี . 2539
592 ร.ส. พ852ม 1
My dog-uments หมา หมา...พาเหรด / พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ. 2548
593 ร.ส. พ873ช 2531 1
ชุมทางเฉลิมกรุง / โดย เพชร ชมพู. 2531
594 ร.ส. พ873พ 1
แพรสลับลาย / เพชรลดา 2539
595 ร.ส. พ874 1
เพชรน้ำเอก : เรื่องสั้นและความเรียงคัดสรรของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ / [ดำเนินการโดย คณะอนุกรรมการโครงการวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และทายาทเจ้าของผลงาน]. 2553
596 ร.ส. พ877 1
เพชรสีน้ำเงิน / สุภัทร สวัสดิรักษ์, บรรณาธิการ. 2545
597 ร.ส. พ911ม 1
เมียฝรั่ง / โดย เพ็ญศักดิ์. 2524
598 ร.ส. พ943 1
เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, แปล. 2554
599 ร.ส. พ945ห 1
หมอหมา กะ หมาของหมอ / เพียงฟ้า. 2547
600 ร.ส. พ949ส 1
สวนเที่ยงคืน / เอ. ฟิลิปปา เพียร์ซ ; ธารพายุ, แปล. 2539
601 ร.ส. พ949ส 2554 1
สวนเที่ยงคืน = Tom's midnight garden / เอ. ฟิลิปปา เพียร์ซ, เขียน ; ธารพายุ, แปล. 2554
602 ร.ส. พ953 1
เพื่อน ฯลฯ / บรรณาธิการ เพชรภี ปิ่นแก้ว ; ภาพประกอบ พิสิษฐ์ ควรแถลง. 2552
603 ร.ส. พ959ส 1
สวนเที่ยงคืน / เอ ฟิลิฟปา เพียร์ซ ; แปลโดย ธารพายุ. 2539
604 ร.ส. พ961ร 1
รองเท้ากลางสายฝน / แพรพลอย. 2555
605 ร.ส. พ974ค 1
คนในคลื่น / ไพชัฏ ภูวเชษฐ์. 2553
606 ร.ส. พ975ก 2534 1
ก่อกองทราย / ไพฑูรย์ ธัญญา. 2534
607 ร.ส. พ975ก 2553 1
ก่อกองทราย / ไพฑูรย์ ธัญญา. 2553
608 ร.ส. พ975ก 2554 1
ก่อกองทราย / ไพฑูรย์ ธัญญา. 2554
609 ร.ส. พ975ค 1
คลื่นสวรรค์ = Paradise waves / ไพฑูรย์ ธัญญา. 2544
610 ร.ส. พ975ด 1
โดยวิธีของเราเอง / ไพฑูรย์ ธัญญา. 2545
611 ร.ส. พ975น 1
แนวรบด้านตะวันตก / ไพทูรย์ ธัญญา. 2540
612 ร.ส. พ975บ 1
โบยบินไปจากวัยเยาว์ / ไพฑูรย์ ธัญญา. 2534
613 ร.ส. พ975บ 2541 1
โบยบินไปจากวัยเยาว์ / ไพทูรย์ ธัญญา. 2541
614 ร.ส. พ976ม 1
มหา' ลัย มาหาอะไร / ไพฑูรย์ เรือนทอง. 2545
615 ร.ส. พ978จ 1
จิตรกรเร่ / ไพบูลย์ พันธ์เมือง. 2537
616 ร.ส. พ978ล 1
ลายข้างโลง / ไพบูลย์ พันธ์เมือง. 2542
617 ร.ส. พ992ผ 1
ผู้หญิงคนนั้นคือสายน้ำ / ไพโรจน์ บุญประกอบ. 2537
618 ร.ส. พ992ล 1
โลกียวัฏ / ไพโรจน์ บุญประกอบ. 2537
619 ร.ส. พ992ส 1
สามานย์สำนึก / ไพโรจน์ บุญประกอบ. 2537
620 ร.ส. พ994ท 1
ทอดยอด / ไพวรินทร์ ขาวงาม. 2542
621 ร.ส. พ994บ 1
บ้านหนังสือในหัวใจ / ไพลิน รุ้งรัตน์. 2533
622 ร.ส. พ994ม 1
มุมดีๆของชีวิต / ไพลิน รุ่งรัตน์. 2539
623 ร.ส. พ994อ 1
แอบรักหมาชาวบ้าน / ไพวรินทร์ ขาวงาม. 2551
624 ร.ส. ฟ138ส 1
สืบจากศพกับคุณหมอธอร์นไดค์ / ริชาร์ด ออสติน ฟรีแมน ; ศุภางค์ รุจนเวชช์, แปล. 2549
625 ร.ส. ฟ178ร 1
เรื่องสั้นร่วมสมัยจากสหรัฐ = Contemparary short stories / วิลเลียม ฟอล์คเนอร์ เขียน ; แปลโดย แม้นมาส ชวลิต ...[คนอื่นฯ]. 2515
626 ร.ส. ฟ311ย 1
24 เรื่องสั้นของฟ้า / ฟ้า พูลวรลักษณ์. 2553
627 ร.ส. ฟ311ร 1
โรงเรียนที่เงียบที่สุดในโลก / ฟ้า พูลวรลักษณ์. 2550
628 ร.ส. ฟ361ว 1
วีรบุรุษที่ตายแล้ว / ฟาริดา วิรุฬหผล. 2549
629 ร.ส. ฟ367จ 2540 1
จินตนาการแห่งชีวิต = The little bookroom / อีเลียนเนอร์ ฟาจีอัน ; แปลโดย รัตนา รัตนดิลกชัย. 2540
630 ร.ส. ฟ552น 1
นักสืบสมองกล : คดีสำคัญของนักสืบเอก / ฌ้าคส์ ฟูเทรลล์ ; แดง ชารี, แปล. 2545
631 ร.ส. ฟ569ร 2542. 1
รักแท้ = True love / โรเบิรต์ ฟูลกัม ; สมพร วรรธนะสาร-วาร์นาโด, แปล. 2542
632 ร.ส. ภ147พ 1
พ่อผู้ไม่อยากเดินทางไปรัสเซีย / ภพ เบญญาภา. 2553
633 ร.ส. ภ191ค 1
คืนดำที่เมียวดี = Black night at Miawaddy / โดย ภราดร ศักดา. 2516
634 ร.ส. ภ221ด 1
แด่...ผู้ที่ยังอยู่ / สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย. 2525
635 ร.ส. ภ431ผ 1
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้ตรอมตรม / ภาณุ ตรัยเวช, เขียน. 2551
636 ร.ส. ภ431ว 1
วรรณกรรมตกสระ / ภาณุ ตรัยเวช. 2548
637 ร.ส. ภ457 1
ภาพริมสระน้ำ / ปรียา อิงคาภิรมย์, สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, แปล ; ลัดดาวรรณ นววงศ์วิวัฒน์, บรรณาธิการ. 2549
638 ร.ส. ภ649น 1
นักประดิษฐ์ ทุกคนเป็นสิ่งประดิษฐ์ / ภูฉาน พันฉาย. 2552
639 ร.ส. ภ649ม 1
มัทรานี / ภูฉาน พันฉาย. 2548
640 ร.ส. ภ653น 1
นมัสการภันเต / ภูเตศวร. 2540
641 ร.ส. ภ680พ 1
เพื่อนเที่ยว / ภูริ ภราดร. 2536
642 ร.ส. ภพ457 1
ภาพแห่งความทรงจำ / ชูวงศ์ ฉายะจินดา ... [และคนอื่น ๆ]. 2553
643 ร.ส. ม111พ 2537 1
เพลงนกเหยี่ยว / เขียนโดย มกุฎ อรฤดี. 2537
644 ร.ส. ม111ว 1
เวลาติดปีก / ม.ร.ย. มะลิ, วาด-เขียน ; ปลายน้ำ พิสูจน์อักษร. 2554
645 ร.ส. ม113ค 1
คดีรหัส / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ; พร้อมบทวิเคราะห์ทางวิชาการของ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. 2555
646 ร.ส. ม113น 2554 1
นิทานทองอิน / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2554
647 ร.ส. ม113นอ 1
นิทานทองอิน / โดย นายแก้ว นายขวัญ. 2510
648 ร.ส. ม162ก 1
เกมไล่ล่า / มนันยา. 2532
649 ร.ส. ม162กอ 1
เกือบไปซะแล้ว / มนันยา. 2540
650 ร.ส. ม162ข 1
ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา / มนันยา. 2545
651 ร.ส. ม162ช 1
ชาวเขื่อน / มนันยา. 2535
652 ร.ส. ม162ช 2544 1
ชาวเขื่อน / มนันยา. 2544
653 ร.ส. ม162ช 2554 1
ชาวเขื่อน / มนันยา. 2554
654 ร.ส. ม162ต 2540 1
ตายแล้วยังหัวเราะ / มนันยา. 2540
655 ร.ส. ม162ถ 1
ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร / มนันยา. 2545
656 ร.ส. ม162ป 1
ไปซาฟารีที่ขั้วโลกเหนือ / มนันยา. 2535
657 ร.ส. ม162พ 2543 1
พี่กล้วยตาก / มนันยา. 2543
658 ร.ส. ม162ม 1
เมืองแก้วในม่านเหล็ก / มนันยา. 2539
659 ร.ส. ม162มก 1
แม้เกิดในใต้ฟ้าสุธาธาร / มนันยา. 2545
660 ร.ส. ม162มด 1
ไม่เด็ดก็ไม่ขาด / มนันยา. 2535
661 ร.ส. ม162มม 2549 1
มิดีมิร้าย / มนันยา. 2549
662 ร.ส. ม162มส 1
ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน / มนันยา. 2545
663 ร.ส. ม162ย 1
ยิ้มเจาะเกาะ / มนันยา. 2535
664 ร.ส. ม162ยม 2535 1
ยิ้มเล่น ๆ / มนันยา. 2535
665 ร.ส. ม162ล 1
ลาก่อนกิ่วลม / มนันยา. 2535
666 ร.ส. ม162ล 2538 1
ลาก่อนกิ่วลม / มนันยา. 2538
667 ร.ส. ม162ล 2554 1
ลาก่อนกิ่วลม / มนันยา. 2554
668 ร.ส. ม162ศ 2544 1
ศพแค้น / มนันยา. 2544
669 ร.ส. ม162ส 1
สารพันอันตราย / แปลโดย มนันยา. 2534
670 ร.ส. ม162อ 1
เอ แมน คอล เป๋ง / มนันยา. 2535
671 ร.ส. ม162อ 2554 1
เอ แมน คอล เป๋ง / มนันยา. 2554
672 ร.ส. ม164จ 1
จับตาย / มนัส จรรยงค์. 2527
673 ร.ส. ม164จ 2539 1
จับตาย : รวมเรื่องเอก / มนัส จรรยงค์. 2539
674 ร.ส. ม164ซ 1
ซาเก๊าะ : รวมเรื่องเอก / มนัส จรรยงค์. 2532
675 ร.ส. ม164ซก 1
ซาเก๊าะและเรื่องสั้นอันเป็นที่รัก / มนัส จรรยงค์. 2511
676 ร.ส. ม164ฒ 2539 1
เฒ่าเสเพล / มนัส จรรยงค์. 2539
677 ร.ส. ม164ฒล 1
เฒ่าโลกีย์ / มนัส จรรยงค์. 25??
678 ร.ส. ม164ฒล 2539 1
เฒ่าโลกีย์ / มนัส จรรยงค์. 2539
679 ร.ส. ม164ฒอ 2539 1
เฒ่าลอยลม / มนัส จรรยงค์. 2539
680 ร.ส. ม164น 1
นอกบท / มนัส จรรยงค์. 2550
681 ร.ส. ม164ป 1
ป่าราบ / มนัส จรรยงค์ 2546
682 ร.ส. ม164ว 1
วิญญ์ ชวาทิต เต่าทะเล / มนัส ปรัชญาถาวรกุล. 2545
683 ร.ส. ม164ส 2539 1
สวัสดี ฒ. ผู้เฒ่า / มนัส จรรยงค์. 2539
684 ร.ส. ม164สก 1
เสือเก่า / มนัส จรรยงค์. 2546
685 ร.ส. ม173 1
มนุษย์อนาคต / โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. 2550
686 ร.ส. ม192น 1
นอกคอก / มรณฐิโต. 2547
687 ร.ส. ม224ด 1
เด็กชายสามตาผู้บังเอิญตกลงมาบนโลก / มหรรณพ โฉมเฉลา. 2538
688 ร.ส. ม224บ 1
บ่ายหอยทาก / มหรรณพ โฉมเฉลา . 2542
689 ร.ส. ม246ป 1
ปากกาโดม / สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ สุปาณี พัดทอง 2538
690 ร.ส. ม269น 1
นารี / วิลเลียม ซอมเมอร์เซท มอห์ม, เขียน ; ว. วินิจฉัยกุล, แปล. 2537
691 ร.ส. ม287ก 1
กำลังใจไม่เคยจาง / มะหมา & นกบินเดี่ยว. 2555
692 ร.ส. ม312 1
มังกรสอนศิษย์ / รัถยา สารธรรม,แปลและเรียบเรียง. 2543
693 ร.ส. ม312 2551 1
มังกรสอนศิษย์ / รัถยา สารธรรม, แปลและเรียบเรียง. 2551
694 ร.ส. ม369ม 1
มาริโอกับนักมายากล โศกนาฎกรรมแห่งการพักร้อน / Thomas Mann ; อารดี คุณาวุฒิ, แปล. 2552
695 ร.ส. ม443ย 1
ยักษ์ เทวดา นางฟ้า เจ้าชายหูด / มานพ แก้วสนิท. 2548
696 ร.ส. ม456ช 1
ชีวิตกึ่งสำเร็จรูป / มาโนช นิสรา. 2547
697 ร.ส. ม456ส 1
สายลมบนถนนโบราณ / มาโนช พรหมสิงห์. 2548
698 ร.ส. ม457พ 1
พายุใบไม้ = Leaf storm / การเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ, เขียน ; พัชรินทร์, แปล. 2534
699 ร.ส. ม492ร 2537 1
รวมเรื่องสั้นของ " เรียมเอง " / มาลัย ชูพินิจ. 2537
700 ร.ส. ม495ต 1
ตำนานบรรพชน / มาลา คำจันทร์. 2537
701 ร.ส. ม495น 1
นาคบาศ / มาลา คำจันทร์. 2544
702 ร.ส. ม495ฟ 1
ไฟพรางเทียน / มาลา คำจันทร์. 2535
703 ร.ส. ม495ล 1
ลมเหนือและป่าหนาว / มาลา คำจันทร์. 2534
704 ร.ส. ม495ล 2537 1
ลมเหนือและป่าหนาว / มาลา คำจันทร์. 2537
705 ร.ส. ม582บ 2542 1
บ้านมุมพูห์ = The house at Pooh corner / เอ.เอ. มิลน์ ; อี. เอช. เชปเพิร์ด, รูป ; ธารพายุ, แปล. 2542
706 ร.ส. ม583ม 1
มิสเตอร์กร็องส์ เจ้าป่าหัวล้าน = Mr. Gronk...the bald twit lion / สไปค์ มิลลิแกน เขียน ; ใบเรือสีแดง, แปล. 2530
707 ร.ส. ม583ว 1
วินนีเดอะพูห์ = Winnie the Pooh / เอ.เอ. มิลน์ ; แปลโดย แก้วคำทิพย์ ไชย ; อี เอช. เชพพารด์, ภาพประกอบ 2540
708 ร.ส. ม596ม 1
มีเลือน มิลืม / มีญ่า นิมมานเหมินท์. 2554
709 ร.ส. ม613 1
มือสังหาร / เรืองรอง รุ่งรัศมี, แปล. 2551
710 ร.ส. ม621ง 1
เงาจันทร์ในอัญประกาศ / มุกหอม วงษ์เทศ. 2548
711 ร.ส. ม627จ 1
จำนรรจาประสาคนไกลบ้าน : ชีวิตแม่ลูกอ่อนไทยในอังกฤษ / มุทรา. 2536
712 ร.ส. ม679ค 1
คำสาปร้านเบเกอรี่ = The second bakery attack / Haruki Murakami ; วชิรา ... [และคนอื่น ๆ], แปล. 2552
713 ร.ส. ม679ป 1
ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน = Lexington ghosts / Haruki Murakami ; ธนพล เศตะพราหมณ์ ... [และคนอื่น ๆ], แปล. 2553
714 ร.ส. ม679ร 1
เรือเชื่องช้าสู่เมืองจีน = Chugoku yuki no slow boat / Haruki Murakami เขียน ; สร้อยสุดา ณ ระนอง, นพดล เวชสวัสดิ์ แปล. 2550
715 ร.ส. ม679ส 1
เส้นแสงที่สูญหาย เราร้องไห้เงียบงัน = Firefly, barn burning and other stories / Haruki Murakami, เขียน ; ปาลิดา พิมพะกร ... [และคนอื่น ๆ] ; ดวงฤทัย ศุขปรีชา, บรรณาธิการ. 2552
716 ร.ส. ม679อ 1
อาฟเตอร์เดอะเควก = After the quake / โดย Haruki Murakami ; แปลโดย คมสัน นัน. 2546
717 ร.ส. ม837 1
เมียซามูไร / ยศ สันตสมบัติ, แปลและเรียบเรียง. 2550
718 ร.ส. ม855บ 1
บ้านเล็กบนเนินหิน = Little house on rocky ridge / โดย Roger Lea MacBride ; แปลและเรียบเรียงโดย จันทร์เพ็ญ พันธ์โอสถ. 2539
719 ร.ส. ม885ร 1
เรื่องจริงหรืออิงนิยาย / แม่ละออ. 2548
720 ร.ส. ม886น 1
นิราศหัวใจ / โดย แม่อนงค์. 2516
721 ร.ส. ม914ย 1
ยิ้ม 101 (ร้อยหนึ่ง) / โมด บางปะกง. 2531
722 ร.ส. ม935น 1
นิยายนกปากซ่อมดง / Guy de Maupassant ; นิสิตา, แปล. 2548
723 ร.ส. ม935ส 1
สร้อยเพชรที่หล่นหาย / กีย์ เดอ โมปัสซังต์ : เขียน ; มนันยา : แปล. 2553
724 ร.ส. ม936ส 1
เสน่ห์สาวอิตาเลียนและเรื่องสั้นอื่น ๆ / กีย์ เดอ โมปาส์ซังต์ ; แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์. 2508
725 ร.ส. ม943ค 1
คนรักผู้โชคร้าย / อัลแบร์โต โมราเวีย เขียน ; ธนพัฒน์, แปล. 2535
726 ร.ส. ม965ก 1
กว่าจะเป็นแชมป์ / ไมตรี ลิมปิชาติ. 2535
727 ร.ส. ม965ค 1
ครูแปลกกับขี้หมาแห้ง / ไมตรี ลิมปิชาติ. 2537
728 ร.ส. ม965คน 2549 1
คนในผ้าเหลือง / ไมตรี ลิมปิชาติ. 2549
729 ร.ส. ม965คอ 1
คนอยู่วัด / โดย ไมตรี ลิมปิชาติ. 2541
730 ร.ส. ม965ด 1
ดอกเตอร์ "ครก" / โดย ไมตรี ลิมปิชาติ. 2531
731 ร.ส. ม965ท 1
ทางออกที่ถูกปิด / ไมตรี ลิมปิชาติ. 2516
732 ร.ส. ม965บ 2546 1
บ้านของมังคุด / ไมตรี ลิมปิชาติ. 2546
733 ร.ส. ม965ย 2537 1
ยอดคุณลูก / ไมตรี ลิมปิชาติ, เขียน ; เมืองไทย บุศมาโร, ภาพประกอบ. 2537
734 ร.ส. ม965ร 1
เรื่องสั้นโบราณ / ไมตรี ลิมปิชาติ. 254?
735 ร.ส. ม965ว 1
วันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานนี้ / โดย ไมตรี ลิมปิชาติ. 2544
736 ร.ส. ย152ส 1
สืบสายเลือด : รวมเรื่องสั้นทางมานุษยวิทยา / รวบรวมและแปลโดย ยศ สันตสมบัติ. 2531
737 ร.ส. ย177ร 1
รวมเรื่องสั้น กับดักในสมรภูมิ / ยอดา ฮะเซ็มเซ็ง. 2542
738 ร.ส. ย225อ 1
อยากให้คุณเป็นผู้แพ้ / ยังดี วจีจันทร์. 2533
739 ร.ส. ย232ร 1
รักแท้ : รวมเรื่องสั้นอันเป็นที่รัก / ยาขอบ. 2550
740 ร.ส. ย232ร 2551 1
รักแท้ : รวมเรื่องสั้นอันเป็นที่รัก / ยาขอบ. 2551
741 ร.ส. ย469บ 1
บอกหัวใจให้เลิกรา = The work good-bye from me / Kei Yuikawa ; สุวรรณา อะระอิ, แปล. 2551
742 ร.ส. ย485บ 1
บ้านทุ่งแสนสุข / ยูร กมลเสรีรัตน์. 2537
743 ร.ส. ย485ฝ 1
ฝันไว้ที่ปลายทาง / ยูร กมลเสรีรัตน์. 2535
744 ร.ส. ย485ฝ 2537 1
ฝันไว้ที่ปลายทาง / ยูร กมลเสรีรัตน์. 2537
745 ร.ส. ย545 1
เยาวราชในพายุฝน / อรุณ โรจนสันติ, แปล. 2535
746 ร.ส. ร 849 2542 1
เรียวรุ้งเหนือทุ่งกว้าง / กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2542
747 ร.ส. ร111ม 1
ม่านดอกไม้ / ร. จันทพิมพะ. 2541
748 ร.ส. ร113ข 1
ขุนนางป่า / รงค์ วงษ์สวรรค์. 2536
749 ร.ส. ร113ข 2553 1
ขุนนางป่า / รงค์ วงษ์สวรรค์. 2553
750 ร.ส. ร113ค 2544 1
คืนรัก / รงค์ วงษ์สวรรค์. 2544
751 ร.ส. ร113ถ 2553 1
เถ้าอารมณ์ / รงค์ วงษ์สวรรค์. 2553
752 ร.ส. ร113ฝ 1
ฝนเหล็ก-ไฟปืน' 35 / 'รงค์ วงษ์สวรรค์. 2546
753 ร.ส. ร113ฟ 2553 1
ไฟอาย / รงค์ วงษ์สวรรค์. 2553
754 ร.ส. ร137 1
รถมวลชนสายแอฟริกา = Omnibus / วิมล กุณราชา, แปล. 2551
755 ร.ส. ร144ห 2522 1
เหมือนหนึ่งนกที่จากรัง / รพินทรนาถ ฐากรุ ; เรืองอุไร-กรุณา กุศลาสัย, แปล. 2522
756 ร.ส. ร147ต 1
แต่ข้ายังไม่ตาย / รมณา โรชา. 2547
757 ร.ส. ร153ร 1
รวมเรื่องสั้นเกียรติยศของนักประพันธ์สตรีผู้ยิ่งใหญ่ / โดย ร. จันทรพิมพะ (นามแฝง) 2513
758 ร.ส. ร157 1
รวมเรื่องสั้นเพื่อครู ชุดที่ 4 แด่งานด้วยชีวิต 2525
759 ร.ส. ร167ฟ 1
เฟมินีน = Feminine / รวิวาร. 2549
760 ร.ส. ร179 1
รหัสคดี / เรืองเดช จันทรคีรี, บรรณาธิการ. 2546
761 ร.ส. ร189จ 1
จุดจบอันไม่พึงปราถนา / โดย รอม รำเพย. 2540
762 ร.ส. ร285 1
รักในรอยแค้น / กอบกุล, แปล. 2546
763 ร.ส. ร294ร 1
ระหว่าง การเดินทาง / รักษ์ มนัญญา ; นิรันดร์ ไทรเล็กทิม ผู้วาดภาพประกอบ. 2536
764 ร.ส. ร294ร 2543 1
ระหว่างการเดินทาง / รักษ์ มนัญญา. 2543
765 ร.ส. ร333บ 1
บนโลกใบสวย / รัชนี จันทรังษี. 2534
766 ร.ส. ร333ร 1
เรื่องชื่นใจ / รัชนี ศรีไพรวรรณ. 2548
767 ร.ส. ร374พ 1
พันธะหัวใจ / รัตนะ ยาวะประภาษ. 2534
768 ร.ส. ร386ล 2542 1
ลามะจากลาซา = The third eye / T. lobsang Rampa ; ฉัตร 2542
769 ร.ส. ร386ส 2542 1
สยองขวัญ / เขียนโดย เอโดงาวะ รัมโป ; แปลโดย ปาริฉัตร เสมอแข, ผุสดี นาวาวิจิต. 2542
770 ร.ส. ร388จ 1
จดหมายจาก "นิ้วโยค" / รัศมีดารา. 2522
771 ร.ส. ร388ช 2534 1
ชาวแบงค์ / รัศมีดารา. 2534
772 ร.ส. ร446ป 1
ประพฤติการณ์ของนายทองอิน รัตนะเนตร์ / โดย รามจิตติ. 2549
773 ร.ส. ร463ค 1
ใครอยากทัวร์สวรรค์จงกระสันทำดี = Paradise tour agency / รำพึง & รำพัน. 2549
774 ร.ส. ร477ห 1
หนังสือแห่งคุณค่า = The little book of values / ลอร่า อี. ริชัดส์ (Laura E. Richards), เรื่องเล่า ; แฟมอนต์ สะนายเดอร์ (Fairmont Snyder, บทกวี ; สมจิต เอี่ยมศุภนิมิตร ('คีรีบูน'), แปล. 2554
775 ร.ส. ร479 1
ริมฝีปาก / บรรณาธิการ : เอกชยา สุขศิริ. 2546
776 ร.ส. ร491อ 1
อินสตอล = Install / Wataya Risa ; มิยาโกะ กัทลี, แปลและเรียบเรียง. 2545
777 ร.ส. ร769ก 1
กระดูกของความลวง / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์. 2554
778 ร.ส. ร769ช 1
ชีวิตสำมะหาอันใด / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์. 2545
779 ร.ส. ร769ช 2547 1
ชีวิตสำมะหาอันใด / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์. 2547
780 ร.ส. ร769ม 1
แมวผู้มองเห็นกำแพงเป็นสะพาน / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์. 2555
781 ร.ส. ร778 1
รวมวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 6 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2551
782 ร.ส. ร799ผ 1
ผู้เฒ่าไมโล / เริงศักดิ์ กำธร. 2533
783 ร.ส. ร852 1
รู้เก็บ รู้ใช้ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 2548
784 ร.ส. ร853 1
เรื่องดี ๆ เรื่องนี้คือความรัก = It's all about love / Kasnova ... [และคนอื่น ๆ]. 2551
785 ร.ส. ร861 1
เรื่องเล่าแดนประหาร / อรสม สุทธิสาคร, บรรณาธิการ. 2555
786 ร.ส. ร861จ 1
จากข้างหน้าต่างชานเมือง / เรืองรอง รุ่งรัศมี-ระรินคำ, เขียน. 2541
787 ร.ส. ร863 3
เรื่องสั้นร่วมสมัยจากสหรัฐ = American contemporary short stories / โดนัล บาร์เธลเม ... [และคนอื่น ๆ]. 2521
788 ร.ส. ร863ร 1
เรื่องสั้นในบ้านสานรัก ชุด คนเก่ง หัวใจแกร่ง / ปอง, ร้อยเรียง. 2550
789 ร.ส. รง863 1
เรื่องสั้นคัดสรร / มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา. 2546
790 ร.ส. รด157 1
รวมเรื่องสั้น ดาวดวงใหม่ ณ ฟากฟ้า / ผู้รับผิดชอบโครงการ แสงทิวา นราพิชญ์ ; บรรณาธิการ แสงทิวา นราพิชญ์, กิติพนธ์ สิริไวทยากูร, อัมรา ผางน้ำคำ. 2553
791 ร.ส. รด861 1
เรื่องเล่าแดนหญิง / อรสม สุทธิสาคร, บรรณาธิการ. 2555
792 ร.ส. รน863 1
เรื่องสั้นสำนวนไทย / กรมวิชาการ. 2539
793 ร.ส. รม157 1
รวมเรื่องสั้นภาษาเยอรมัน / ชลิต ดุรงค์พันธุ์, บรรณาธิการ. 2551
794 ร.ส. รร157 1
รวมเรื่องเอก 11 นักประพันธ์ / แปลและเรียบเรียงโดย ป. มหาขันธ์. 25??
795 ร.ส. รร863 1
เรื่องเส้นๆ = Line stories II / วินทร์ เลียววาริณ ... [และคนอื่น ๆ]. 2553
796 ร.ส. รว157 2532 1
รวมเรื่องสั้นนานาชาติ / ศูนย์การแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2532
797 ร.ส. รว157 2533 1
รวมเรื่องสั้นนานาชาติ / ศูนย์การแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2533
798 ร.ส. รส863 1
เรื่องสั้นสันติภาพ : สงครามและสันติภาพฉบับเสรีไทย / สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ. 2546
799 ร.ส. รอ157 1
รวมเรื่องย่อ วรรณกรรมเอกของโลก = Masterpieces of world literature in digest form / ภิรมย์ พุทธรัตน์, แปลและเรียบเรียง. 2528
800 ร.ส. รอ863 2540 1
เรื่องสั้นอันเป็นที่รัก : 10 เรื่องสั้นแสนรักของ 5 นักเขียนซีไรต์ / ประยงค์ คงเมือง, บรรณาธิการ. 2540Create Date : 29 มกราคม 2556
Last Update : 29 มกราคม 2556 9:15:05 น. 0 comments
Counter : 2022 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Mr.Feynman
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 16 คน [?]
Friends' blogs
[Add Mr.Feynman's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.