veritas lux mea = Truth enlightens me
Group Blog
 
All blogs
 
รายชื่อหนังสือเด็กภาษาไทย 901-1200

901 ด ท335น 1
นิทานก่อนฝันดี / เล่าเรื่อง : ทะเลจันทร์ ๑ ; ออกแบบปกและภาพประกอบ : ปิ่นนุช ปิ่นจินดา. 2551
902 ด ท335ร 2549 1
เรื่องเล่าของแม่และอาหารจานสวย / ทะเลจันทร์ 1. 2549
903 ด ท339ก 1
ก กบ ทำไมถึงกระโดด? / ทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง. 2544
904 ด ท339ล 1
โลกของสัตว์และพืช ชุดเฉลิมพระเกียรติ / เรียบเรียงโดย ทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง. 2542
905 ด ท357พ 1
เพื่อนชาวดอย / ทัศนีย์ ศรีมงคล, เขียนเรื่อง ; ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์, เขียนภาพ. 2530
906 ด ท374ก 1
กระสุนพระอินทร์ / ฮิโระชิเกะ ทาคาอิเอะ, มิจิโกะ นาคากาวะ ; เมธินี นุชนาคา, แปล. 2552
907 ด ท374กว 1
กว่างจอมพลัง / ฮิโระชิเกะ ทาคาอิเอะ, มิจิโกะ นาคากาวะ ; เมธินี นุชนาคา, แปล. 2552
908 ด ท374ด 1
ด้วงคีมเขี้ยวงาม / ฮิโระชิเกะ ทาคาอิเอะ, มิจิโกะ นาคากาวะ ; เมธินี นุชนาคา, แปล. 2552
909 ด ท374ต 1
เต่าทองลายเจ็ดจุด / ฮิโระชิเกะ ทาคาอิเอะ, มิจิโกะ นาคากาวะ ; เมธินี นุชนาคา, แปล. 2552
910 ด ท374ตก 1
ตั๊กแตนหนวดสั้น / ฮิโระชิเกะ ทาคาอิเอะ, มิจิโกะ นาคากาวะ ; เมธินี นุชนาคา, แปล. 2552
911 ด ท374ตต 1
ตั๊กแตนตำข้าว / ฮิโระชิเกะ ทาคาอิเอะ, มิจิโกะ นาคากาวะ ; เมธินี นุชนาคา, แปล. 2552
912 ด ท374ผ 1
ผีเสื้อปีกขาว / ฮิโระชิเกะ ทาคาอิเอะ, มิจิโกะ นาคากาวะ ; เมธินี นุชนาคา, แปล. 2552
913 ด ท374ม 1
มดน้อยแสนขยัน / ฮิโระชิเกะ ทาคาอิเอะ, มิจิโกะ นาคากาวะ ; เมธินี นุชนาคา, แปล. 2552
914 ด ท374มล 1
แมลงปอปีกใส / ฮิโระชิเกะ ทาคาอิเอะ, มิจิโกะ นาคากาวะ ; เมธินี นุชนาคา, แปล. 2552
915 ด ท374ห 1
หอยทากน้อย / ฮิโระชิเกะ ทาคาอิเอะ, มิจิโกะ นาคากาวะ ; เมธินี นุชนาคา, แปล. 2552
916 ด ท379ป 2546 1
ป. 1 ตัวโต ป.2 ตัวเล็ก / Taruhi Furuta ; Masami Nakayama, ภาพประกอบ ; ยุวลักษณ์ (ลิขิตธนวัฒน์) มูระเซะ, แปล ; วัลภา ลีรัชดานนท์, บรรณาธิการ. 2546
917 ด ท411 1
ทำดีตามคำพ่อ / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). 2552
918 ด ท422ช 2
ชายแดน / ทำนุ อ้นประเสริฐ เขียนเรื่อง ; ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ เขียนรูป. 2530
919 ด ท422ด 1
ดอกไม้เอย / ทำนุ อ้นประเสริฐ เรื่อง ; ดำรงค์ แนวศรีนาค ภาพ. 2530
920 ด ท422พ 1
เพื่อนแท้ / ทำนุ อ้นประเสริฐ. 2528
921 ด ท446ห 2550 1
หนอนน้อยจอมเขมือบ / เล่าเรื่องและสร้างสรรค์ภาพ ทินกร บัวพูล. 2550
922 ด ท458ก 1
แกละกลับใจ / ทิพพดี อ่องแสงคุณ, เรื่อง ; สุวัฒน์ ชลวิถี, ภาพ. 2528
923 ด ท466ก 1
เกิดมาพึ่งกัน / ทิพยรัตน์ ปานชี เขียนเรื่อง ; อิทธิพล วาทะวัฒนะ เขียนภาพ. 2530
924 ด ท468ช 1
ชุดใหม่ของขนฟู / ทิพย์วรรณ แสวงศรี ; เยาวภา จีรระรื่นศักดิ์, ภาพประกอบ. 2542
925 ด ท468ท 1
ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร / ทิพย์วรรณ แสวงศรี, เรียบเรียง ; สหคม พงศ์เจตน์พงศ์, ภาพประกอบ. 2547
926 ด ท468บ 1
บ้านบางระจัน / ทิพย์วรรณ แสวงศรี, เรียบเรียง ; สหคม พงศ์เจตน์พงศ์, ภาพประกอบ. 2547
927 ด ท468พ 2547 1
พระยาพิชัยดาบหัก / ทิพย์วรรณ แสวงศรี, เรียบเรียง ; เดชาชาติ เทียนเสม, ภาพประกอบ. 2547
928 ด ท469ต 1
ตุ๊กตาชาววัง/ ทิพย์วาณี สนิทวงศ์, เล่าเรื่อง ; ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์, เขียนรูป. 2529
929 ด ท489 1
ทิล ออลเลนชะปีเกล หรือ ศรีธนญชัยเยอรมัน / อำภา โอตระกูล , แปลและเรียบเรียง. 2551
930 ด ท532ข 2553 1
ขาวผ่องขี้โมโห = Marvin gets mad! / Joseph Theobald, เรื่องและภาพ ; รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต, แปล. 2553
931 ด ท539 1
ที่สุดในโลก 2532
932 ด ท539ท 1
ไทรเซอราท็อปส์มีเขา และหลากเรื่องหลายคำถามเกี่ยวกับไดโนเสาร์ / ร๊อด ทีโอโดรู ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ปฐมฤกษ์ เกตุทัต, ฆรณี แสงรุจิ. 2552
933 ด ท56บ 1
บึงหญ้า ป่าใหญ่ / เทพศิริ สุขโสภา. 2522
934 ด ท598 1
เทพเจ้า เทพธิดา = Gods goddesses. 2550
935 ด ท614 1
เทพนิยายนานาชาติ = World famous fairy tales / แปลโดย ฝ่ายหนังสือส่งเสริมเยาวชน บริษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ; จินตนา ศิริอาชาวัฒนา, บรรณาธิการ. 2534
936 ด ท622ก 1
แก้วจอมแก่น / แว่นแก้ว (นามแฝง), เขียน ; เหมียว ภาพ. 2521
937 ด ท622ก 2530 1
แก้วจอมซน / แว่นแก้ว (นามแฝง). 2530
938 ด ท622ก 2540 2
แก้วจอมแก่น / แว่นแก้ว (นามแฝง) 2540
939 ด ท629ข 1
ของเล่นเดินทาง / เทพศิริ สุขโสภา เรื่องและออกแบบ ; ประทีป หนองปลาหมอ รูปและประดิษฐ์. 2532
940 ด ท629ข 2552 1
ของเล่นเดินทาง / เทพศิริ สุขโสภา, เรื่องและออกแบบ ; จำนงศรี หาญเจนลักษณ์, แปลและรูป ; ประทีป หนองปลาหมอ รูปและประดิษฐ์. 2552
941 ด ท631บ 1
บึงหญ้าป่าใหญ่ / เทพศิริ สุขโสภา. 2549
942 ด ท631บ 2551 1
บึงหญ้าป่าใหญ่ / เทพศิริ สุขโสภา. 2551
943 ด ท637ซ 1
ซิปมีฟัน และหลากเรื่องหลายคำถามเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น / บาร์บารา เทย์เลอร์ ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ปฐมฤกษ์ เกตุทัต, ฆรณี แสงรุจิ. 2552
944 ด ท637ส 1
สามชีวิตบนเกาะน้อย = The cay / ซีโอดอร์ เทย์เล่อร์, เขียน ; เจตน์ เจริญโท, แปล. 2532
945 ด ท637สบ 1
สบู่มีฟอง และหลากเรื่องหลายคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ / บาร์บารา เทย์เลอร์ ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ปฐมฤกษ์ เกตุทัต, ฆรณี แสงรุจิ. 2552
946 ด ท638ข 2524 1
ขบวนการนกกางเขน = Rossignols en cage / มาเดลีน ทรีเฮิร์น ; แว่นแก้ว, แปลและเรียบเรียง. 2524
947 ด ท638ข 2531 1
ขบวนการนกกางเขน = Rossignols en cage / มาเดลีน ทรีเฮิร์น ; แว่นแก้ว, แปลและเรียบเรียง. 2531
948 ด ท669จ 1
จอมโจรยูเจนิดิส = The thief / Megan Whalen Turner ; ปัทมา อินทรรักขา, แปล. 2550
949 ด ท669จ 2550 1
จอมโจรยูเจนิดิส = The thief / Megan Whalen Turner ; ปัทมา อินทรรักขา, แปล. 2550
950 ด ท819ม 1
แมรี่ ป๊อปปิ้นส์ = Mary poppins / พี. แอล. แทรเวอร์ส เขียน ; สาลินี คำฉันท์ แปล. 2534
951 ด ท819ม 2543 1
แมรี่ ป๊อปปิ้นส์ = Mary poppins / เขียนโดย พี.แอล. แทรเว่อร์ส ; แปลโดย สาลินี คำฉันท์ ; บรรณาธิการต้นฉบับแปล พจี ยุวชิต. 2543
952 ด ท819มร 1
แมรี่ ป๊อปปิ้นส์ กลับมาแล้ว = Mary Poppins comes back / P.L. Travers ; สาลินี คำฉันท์, แปล. 2541
953 ด ท973จ 1
เจ้าตัวยุ่งอยู่ไหนนะ / Jenny Tyler ; Stephen Cartwright, ภาพประกอบ ; ธิติมา สัมปัชชลิต, แปล. 2548
954 ด ทน614 1
เทพนิยายก่อนนอน = Fairy tales / ภาพโดย Jeff Pearson. 2543
955 ด ทพ614 2544 1
เทพนิยายเอกของโลก / คีรีบูน, แปลและเรียบเรียง. 2544
956 ด ธ117ม 1
มลพิษน้ำ / ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ; ปรีดา ปัญญาจันทร์ และ ชีวัน วิสาระ, ภาพประกอบ. 2537
957 ด ธ119 1
ธงนานาชาติ = Flag book. 2550
958 ด ธ143ผ 1
ผมชื่อต่องต๊องคับ!!! / ธนธัช โชคเจริญทรัพย์. 2555
959 ด ธ17บ 1
บุญส่ง / โดย ธวัชวดี (นามแฝง). 2522
960 ด ธ259ด 1
ดอกไม้บานบนดวงจันทร์ = Flowers blooming on the moon / เรื่อง ธนิกาญจน์ จินาพันธ์ ; รูป, ปิ่นนุช ปิ่นจินดา ; แปล, สองขา, อาบี้. 2551
961 ด ธ266น 1
นิทานโลก / เรื่องภาพโดย สะอาด. 2555
962 ด ธ285ด 1
เด็กชายปลายสวน / ธเนศ ขำเกิด. 2536
963 ด ธ316 1
ธรณีวิทยาและแผนที่ / แปลโดย มนูญ อรุณไพโรจน์ และอนุมัย โรจนวิภาต. 2537
964 ด ธ316ข 1
ขบวนการเด็กหญิงปากตลาด / ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์. 2551
965 ด ธ316ค 1
ครูนิโกร ห้อง ป.๓ ก. / ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์. 2550
966 ด ธ329 1
ธรรมชาติมหัศจรรย์ / จินตนา ศิริอาชาวัฒนา, บรรณาธิการ. 2533
967 ด ธ329 2537 1
ธรรมชาติของลมฟ้าอากาศ / แปลโดย วิชัย อภัยสุวรรณ และสมบัติ ภู่กาญจน์. 2537
968 ด ธ329 2538 1
ธรรมชาติมหัศจรรย์ / จินตนา ศิริอาชาวัฒนา, บรรณาธิการ. 2538
969 ด ธ331พ 1
พระมหาชนก / เรียบเรียงโดย ธรรมดา กรกำชัย ; ภาพประกอบ อุ้มชู ทีม. 2554
970 ด ธ331อ 1
อิเหนา ตอน บุษบาเสี่ยงเทียน / เรียบเรียงโดย ธรรมดา กรกำชัย ; ภาพประกอบ อุ้มชู ทีม. 2554
971 ด ธ338ก 1
กฎแห่งกรรม ของ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม / ผู้เขียน : ธรรมนิต. 2549
972 ด ธ338อ 1
อดีตชาติพระพุทธเจ้า / ธรรมนิต. 2550
973 ด ธ411ช 1
ชีวิตสัตว์ป่า / เอิร์นเนสต์ ธอมสัน เขียน ; แปลโดย โกเมน สุบรรณเสณี. 2515
974 ด ธ468พ 1
เพนกวินน้อย / เรื่อง ธัญนาถ เลิศปัญญาโยธิน, วรางคณา ปัญจมวงศ์พันธุ์ ; ภาพ รติมน ชัยมังคโล. 2549
975 ด ธ469ก 1
กล่องดินสอของติ๊กตี่ / ธันธิกา ทรรภดิษ, เรื่อง ; สวนีย์ พรวิศวารักษากูล. 2538
976 ด ธ469น 1
น้องจี้ตรงต่อเวลา / ธันธิกา ทรรภดิษ ; ภาพประกอบ, เบ็ญจมาศ คำบุญมี. 2535
977 ด ธ469ม 1
มดดำจ้อย / ธันธิกา ทรรภดิษ เรื่อง ; ไชยานันท์-จันทนา ภาพประกอบ. 2535
978 ด ธ469ร 1
เรื่องเล่าของเจ้าหญิง / ธันยพร เสรีดีเลิศ. 2549
979 ด ธ523ม 1
มีดหม้อสีทอง / ธารา ศรีอนุรักษ์, เขียน ; นิรันศักดิ์ บุญจันทร์, บรรณาธิการและคำนิยม ; ทองย้อย แสงสินชัย, ตรวจทานข้อมูลทางพุทธศาสนา ; ธนากร ศรีวิเชียร, ภาพปกและภาพประกอบ. 2553
980 ด ธ526ส 1
สัมผัส...จับดู / เรื่อง : ธารินี เหลืองอารีพร ; ภาพ : จิติมา คำภา. 2553
981 ด ธ588บ 1
บ้านไร่สามัคคี / ธิติมา ช้างพุ่มม เรื่อง ; จิตพาชื่น มุสิกานนท์, ภาพ. 2555
982 ด ธ588พ 1
พวกเราแปลงร่างได้! / ธิติมา ช้างพุ่ม, เขียน ; สุธาทิพย์ โมราลาย, บรรณาธิการและคำนิยม ; วรรณา แซ่ลิ้ม, ภาพปก ; กรรณิการ์ จันทร์สุวรรณ, ภาพประกอบ. 2553
983 ด ธ588ห 1
หมีพิทักษ์ฝัน / ธิติมา ช้างพุ่ม, เขียน. 2552
984 ด ธ627ข 1
ขนมของยาย / ธีรนุช ผุดสวัสดิ์, เรื่องและภาพ. 2554
985 ด ธ668ม 1
มาลัยของมาลี / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์. 2530
986 ด ธ685ล 1
Love on 20 pages / ธีรายุ เศรษฐภักดี. 2551
987 ด ธ749ม 1
ม้า / นอร์แมน เธ็ลเว์ลล์, เขียน ; นัฐยา, แปล. 2530
988 ด น135ส 1
สามดรุณ / โดย กาญจนา นาคนันทน์ (นามแฝง). 2520
989 ด น135ห 1
หนูชอบเชียงเมี่ยง / โดย กาญจนา นาคนันทน์ (นามแฝง). 2520
990 ด น169ร 1
รองเท้าแดง / นพดล จันทร์เพ็ญ เรื่อง ; พิสิทธิ์ ทับทอง ภาพ. 2531
991 ด น179ย 1
ยาของคุณย่า / นพมาศ ชูวรเวช, วินัย รอดจ่าย เขียนเรื่อง ; พีระ นาคจีน เขียนภาพ. 2529
992 ด น184จ 1
จิ้งจกหางขาด / เรื่อง : นพรัตน์ เฉลิมชัยกิจ ; ภาพ : สุทธิพันธ์ คุ้มสม, ปิติพร ประมวลศิลป์. 2544
993 ด น184ห 1
หิ่งห้อยขี้อาย / เรื่องและภาพโดย นพรัตน์ เฉลิมชัยกิจ. 2543
994 ด น243ก 2550 1
กบน้อยดูดาว / เรื่องและภาพ นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ. 2550
995 ด น243ต 2547 1
ตั๊กแตนสามตัว / เรื่อง : นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ. 2547
996 ด น243พ 1
พุทธทาส : ปราชญ์แห่งพุทธ / ผู้เขียน : นรินทร์ เทียมพูล. 2549
997 ด น243พอ 1
เพื่อนฉันอยู่ไหน / เรื่องและภาพ นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ. 2554
998 ด น253น 1
นิทานกินหาง / นริศรา. 2552
999 ด น267 1
นเรศวรมหาราช มหากาพย์กู้แผ่นดิน / ทีมงาน Cleanative การ์ตูนอิงประวัติศาสตร์. 2550
1000 ด น276ส 1
สองเกลอเจอไข่ยักษ์ = The comrades and the giant egg / นฤมล จัตตานนท์ เขียนเรื่อง ; เฉลิมพล พงศ์เจตต์พงศ์ เขียนภาพ. 2536
1001 ด น299ต 1
ตาลเดี่ยวยอดกตัญญู / นวรัตน์ สีหอุไร ; นวรัตน์ สีหอุไร, อนุชา สีหอุไร, ภาพ. 2553
1002 ด น299ป 1
ไปจับปูนากัน / เรื่อง : นวรัตน์ สีหอุไร ; ภาพ : อนุชา สีหอุไร. 2551
1003 ด น299ส 1
สายรุ้งหายไปไหน / นวรัตน์ สีหอุไร ; อนุชา สีหอุไร, ภาพประกอบ. 2551
1004 ด น357ค 1
คนตัวจิ๋ว = The borrowers / แมรี่ นอร์ตั้น เขียน ; สุทธิ โสภา แปล. 2530
1005 ด น361ต 1
ตัวเลขที่เราคุ้นเคย / น้อมศรี เคท, วัชรินทร์ บรรณเกียรติ. 2532
1006 ด น366ค 2536 1
คนตัวจิ๋ว / เขียนโดย แมรี่ นอร์ตั้น ; แปลโดย สุทธิ โสภา. 2536
1007 ด น366ฅ 2545 1
ฅนตัวจิ๋ว = The borrowers / เขียนโดย Mary Norton ; แปลโดย สุทธิ โสภา. 2545
1008 ด น366จช 2545 1
จิ๋วชาวทุ่ง = The borrowers afield / เขียนโดย Mary Norton ; แปลโดย สุทธิ โสภา ; รูปประกอบโดย Diana Stanley. 2545
1009 ด น366จล 2545 1
จิ๋วล้างแค้น = The borrowers avenged / เขียนโดย Mary Norton ; แปลโดย สุทธิ โสภา ; รูปประกอบ : Pauline Baynes. 2545
1010 ด น366จว 1
จิ๋วลอยฟ้า = The borrowers aloft / เขียนโดย Mary Norton ; แปลโดย สุทธิ โสภา ; รูปประกอบ : ไดอาน่า สแตนลี่ย์. 2543
1011 ด น366จอ 2543 1
จิ๋วลอยน้ำ = The borrowers afloat / เขียนโดย Mary Norton ; แปลโดย สุทธิ โสภา ; รูปประกอบโดย Diana Stanley. 2543
1012 ด น366ป 1
โปรตุเกส เช้า กลางวัน เย็น / K.m.p, เรื่อง/ภาพ ; จินนี่ สาระโกเศศ, แปล. 2555
1013 ด น366พ 1
พาแม่เที่ยวอิตาลีกันเถอะ / K.m.p, เรื่อง/ภาพ ; จินนี่ สาระโกเศศ, แปล. 2555
1014 ด น433ข 1
ไขปริศนาใต้สมุทร / Nam Choon-ja ; ภาพประกอบ, N-Toon ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ผุสชา เถาวัลย์ ; บรรณาธิการ, บุญเลิศ สุ่มประเสริฐ. 2552
1015 ด น433ขร 1
ไขรหัสลับซากดึกดำบรรพ์ / Nam Choon-ja ; ภาพประกอบ, Book Ka-ree ; ผู้แปลและเรียบเรียง, สาริณี โพธิ์เงิน ; บรรณาธิการ, บุณณ์ภัสสร ยศธรสวัสดิ์. 2552
1016 ด น433จ 1
เจาะรอยกำเนิดโลก / Nam Choon-ja ; ภาพประกอบ, Book-I ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ณกุล ศุภคุณ ; บรรณาธิการ, เอกวัฒน์ เนติโพธิ์. 2552
1017 ด น433ผ 1
ผมชื่อ สตีฟ จ็อบส์ / Nam, Kyongwan ; Ahn, Heegun, ภาพประกอบ ; ธนวดี บุญล้วน, แปล. 2555
1018 ด น433ย 1
ยุคยูบิควิตัส สุดยอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกแห่งหน / Nam Choon-ja ; เบญจมาศ มาตย์สุริย์, นารี ไชยราษฎร์, แปลและเรียบเรียง. 2551
1019 ด น441ก 1
เกาะมหาสมบัติ / Na, Geum-mi, เรื่อง ; Seo, jeong-hee, ภาพประกอบ ; สุเขตต์ภักดิ์ หวานจาวา, แปล. 2552
1020 ด น445ก 1
กุริกับกุระ = Guri and gura / ริเอโกะ นาคางาวะ และ ยูริโกะ โอมูระ. 2538
1021 ด น445ก 2553 1
กุริกับกุระ = Guri and gura / ริเอโกะ นาคางาวะ และ ยุริโกะ โอมูระ ; แปล : พรอนงค์ นิยมค้า. 2553
1022 ด น445อ 1
อนุบาลไม่เอา-ไม่เอา / เรื่อง : ริเอโกะ นาคางาวะ ; รูป : ยูริโกะ ยามาวากิ ; แปล : ยุวลักษณ์ มูระเซะ. 2545
1023 ด น445อ 2545 1
อนุบาลไม่เอา-ไม่เอา = No no nursery school (lya lya en) / เรื่อง : ริเอโกะ นาคางาวะ ; รูป : ยูริโกะ ยามาวากิ ; แปล : ยุวลักษณ์ มูระเซะ. 2545
1024 ด น467ก 1
การผจญภัยของพระพุทธเจ้า / เล่าเรื่อง : น้านกฮูก ; รวบรวม : กาญจนา ฐานวิเศษ ; วาดภาพ : ชาตรี ศรีพลแผ้ว, ธนากร ศรีวิเชียร. 2549
1025 ด น467ก 2549 1
การผจญภัยของพระพุทธเจ้า / เล่าเรื่อง : น้านกฮูก ; รวบรวม : กาญจนา ฐานวิเศษ ; ภาพ : ธนากร ศรีวิเชียร. 2549
1026 ด น467ก 2550 1
การผจญภัยของพระพุทธเจ้า / เล่าเรื่อง : น้านกฮูก ; รวบรวม : กาญจนา ฐานวิเศษ ; ภาพ : ธนากร ศรีวิเชียร. 2550
1027 ด น467กบ 1
กบ / เรื่อง : น้านกฮูก ; ภาพ : พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย. 2547
1028 ด น467กบ 2550 1
กบ / เรื่อง : น้านกฮูก ; ภาพ : พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย. 2550
1029 ด น467ค 1
ครุฑเกเร 2548
1030 ด น467คณ 2550 1
คุณปู่นักร้องเพลงกล่อม / เรื่อง, น้านกฮูก ; ภาพ, พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย. 2550
1031 ด น467ฉ 1
ฉันชอบกินไอศกรีม / เรื่อง, น้านกฮูก ; ภาพ, รติมัย หงส์วิสุทธิกุล. 2552
1032 ด น467ด 1
ดวงดาวฝันดี / น้านกฮูก ; ภาพ พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย. 2552
1033 ด น467ผ 1
ผีเสื้อ / เรื่อง : น้านกฮูก ; ภาพ : พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย. 2547
1034 ด น467ม 2549 1
มหัศจรรย์วันของหนู / เรื่อง น้านกฮูก ; ภาพ น้ามดตะนอย. 2549
1035 ด น467ม 2550 1
มหัศจรรย์วันของหนู / เรื่อง, น้านกฮูก ; ภาพ, น้ามดตะนอย. 2550
1036 ด น467ว 2550 1
วันสนุกของออม / คิดเรื่อง พี่ดาว ; เขียนเรื่อง น้านกฮูก ; ทำภาพ พี่ตู๋. 2550
1037 ด น467ส 2547 1
สุดสาคร / เรื่อง : น้านกฮูก ; ภาพ : นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ. 2547
1038 ด น467ส 2549 1
สุดสาคร / เล่าเรื่อง น้านกฮูก ; วาดภาพ นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ. 2549
1039 ด น467สง 2550 1
สังข์ทอง / เล่าเรื่อง น้านกฮูก ; วาดภาพ ชมพูนุท สามารถ. 2550
1040 ด น467ห 1
หิ่งห้อย / เรื่อง : น้านกฮูก ; ภาพ : พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย. 2546
1041 ด น467ห 2550 1
หิ่งห้อย / เรื่อง : น้านกฮูก ; ภาพ : พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย. 2550
1042 ด น467หง 1
หงส์น้อยหัดบิน / เรื่อง : น้านกฮูก ; ภาพ : นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ. 2548
1043 ด น468ก 1
การละเล่น / คำและเรื่อง : น้านกฮูก ; ภาพ : พี่ตู๋ 2545
1044 ด น468ก 2549 1
การละเล่น / คำและเรื่อง : น้านกฮูก ; ภาพ : พี่ตู๋ 2549
1045 ด น468ล 1
ลูกทะเล / ข้อมูล เรียบเรียงและถ่ายภาพ : น้านุช นิดหน่อย, ลุงปลิว หนวดจิ๋ม. 2550
1046 ด น471ก 1
กระต่ายขี้อาย / น้าเมฆ ; พี่พิมพ์, ภาพ. 2555
1047 ด น471ค 2553 1
คุณเต่าพูดเพราะ / เรื่อง : น้าเมฆ ; ภาพ : แม่เอ๋ย. 2553
1048 ด น473น 1
นิทานอีสป / นายตำรา ณ เมืองใต้. 2536
1049 ด น473น 2542 1
นิทานอิสป / นายตำรา ณ เมืองใต้. 2542
1050 ด น494ม 2553 1
มนุษย์หิมะกับหุ่นไล่กา / เรื่อง : มะซูเมห์ นาวาซานี ; ภาพ : มาติซา คาเซรูนี ; แปล : น้านกฮูก. 2553
1051 ด น515คช 1
ครอบครัวจอมซ่า ท้าตะลุยวิทย์. ตอน ชีวิตวิบวับ / นำชัย ชีววิวรรธน์ ; กานดา หวังดี, ภาพ. 2555
1052 ด น525 1
น้ำในโลก / แปล : กฤษณ์ ส่องโลก. 2552
1053 ด น526น 3
นกเจ้าฟ้ากับเด็กชายผมจุก / น้ำพรม พินิจวรรณศิลป์, เรื่อง ; บ้านเด็ก, ภาพ 2535
1054 ด น526ฝ 1
ฝูงปลาผจญภัย / น้ำพรม พินิจวรรณศิลป์ ; บ้านเด็ก,ภาพ. 2543
1055 ด น526ล 1
ลูกเต่าบกกับลุงเต่าน้ำ / น้ำพรม พินิจวรรณศิลป์, เรื่อง ; วราพงษ์ พงศ์เจตน์พงศ์, ภาพประกอบ. 2535
1056 ด น539อ 1
อาณาจักรแห่งกาลเวลา = The keys to the kingdom / เขียน Gart Nix ; แปล แสงตะวัน. 2548
1057 ด น541ก 1
กบกินเดือน / เรื่องและภาพ นิกร กาเจริญ. 2548
1058 ด น553ก 2
เกาะใน / นิคม รายยวา ; ปกและภาพประกอบโดย ธรรมศักดิ์ สิทธิพงศ์ศุทธิ์. 2529
1059 ด น553ข 1
ของฝากแม่ / นิคม รายยวา ; ปกและภาพประกอบโดย เตรียม ชาชุมพร. 2531
1060 ด น553ร 1
เราจะปลูกกันใหม่ / นิคม รายยวา ; ปกและภาพประกอบโดย ธรรมศักดิ์ สิทธิพงศ์ศุทธี. 2531
1061 ด น553ส 1
สิ่งที่สวยงาม / นิคม รายยวา ; ปกและภาพประกอบโดย ทองชัช เทพารักษ์. 2531
1062 ด น554ก 1
การผจญภัยของมิรุกับเพื่อนพ้อง / โดย นอซอฟ นิโคลัย ; แปลโดย มัทนี เกษกมล. 2525
1063 ด น554ข 1
ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ / เรื่องและภาพ : นิคอเละ ระเด่นอาหมัด ; แปล : อับดุลรอเส็ด เจ๊ะเล๊าะ และมุสตอยา ดอมิ. 2550
1064 ด น554ต 1
ต้นไม้เมื่อยเป็น = The tree that sat down / บีเวอร์ลี นิคอลส์, เขียน ; สุรัชริน, แปล. 2534
1065 ด น561ม 2547 1
มิยาซาวะ เคนจิ = Miyazawa Kenji / Keisuke Nishimoto ; แปล : พรอนงค์ นิยมค้า. 2547
1066 ด น561อ 2553 1
อนุบาลช้างเบิ้ม / เรื่อง : มินามิ นิชิอุจิ ; รูป : เซอิจิ โฮริอุจิ ; แปล : พรอนงค์ นิยมค้า. 2553
1067 ด น564ย 1
นกน้ำ / นิเชษฐ์ ตุลาทิพย์, เรื่อง ; จารุพงษ์ จันทรเพชร, ภาพ. 2529
1068 ด น564ส 1
สัตว์ใต้ทะเล / นิเชษฐ์ ตุลาทิพย์, เรื่อง ; จารุพงษ์ สมจิต ภาพ. 2529
1069 ด น567พ 1
พอลลี่ บ้านเราดีที่สุด = Polly no place like home / เรื่อง นิดนึง ; ภาพ บุญญาดา จิตมะหิมา ; ภาษาอังกฤษ กานต์รวี. 2554
1070 ด น567พอ 1
เพื่อนตัวจิ๋ว = The tiny friend / เรื่อง นิด นึง ; ภาพ บุญญาดา จิตมะหิมา ; ภาษาอังกฤษ, กานต์รวี. 2554
1071 ด น577ธ 1
เธอเห็นอะไรไหม / นิตยา ประพฤติกิจ เรื่อง ; จินดา ภัคพาณิชย์ ภาพ. 2533
1072 ด น597 10
นิทานฝ่ามือ / ภาพประกอบ อภิชาติ กองพันธ์. 2541
1073 ด น597 2544 1
นิทานนานาชาติ / คีรีบูน, แปลและเรียบเรียง. 2544
1074 ด น598 1
นิทานฮาวาย / สายวนา, แปล. 2534
1075 ด น615ท 2
ทำไม.../ แอลลิสัน นิโบล และฮาเซล ซองเฮิร์สต์, เขียน ; โรบิน ลอว์ไรท์, วาดภาพประกอบ ; ฝ่ายหนังสือส่งเสริมเยาวชน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), แปล. 2539
1076 ด น615น 1
น้องตัวสุดท้าย / นินัฎชา พันธ์มี. 2538
1077 ด น623ช 1
ช้างก้อย / นิภา สุขพิทักษ์ เรื่อง ; ปรีเปรม เปลี่ยนบำรุง. 2536
1078 ด น631ชง 1
ชาร์ลี โบน ตอน เงาแห่งแบดล็อก = And the shadow of badlock / เจนนี่ นิมโม, เขียน ; วีณา คิ้วงามพริ้ง, แปล. 2552
1079 ด น631ชด 1
ชาร์ลี โบน ตอน เด็กชายผู้สาบสูญ = The blue boa / Jenny Nimmo ; วีณา คิ้วงามพริ้ง, แปล. 2548
1080 ด น631ชต 1
ชาร์ลี โบน ตอน ตำนานปราสาทแก้ว = The castle of Mirrors / Jenny Nimmo ; วีณา คิ้วงามพริ้ง, แปล. 2549
1081 ด น631ชพ 1
ชาร์ลี โบน ตอน พายุหมุนแห่งกาลเวลา = The time twister / Jenny Nimmo ; วีณา คิ้วงามพริ้ง, เมลานี, แปล. 2547
1082 ด น631ชม 1
ชาร์ลี โบน ตอน มนุษย์หมาป่า = The wilderness wolf / Jenny Nimmo ; วีณา คิ้วงามพริ้ง, แปล. 2550
1083 ด น631ชร 1
ชาร์ลี โบน ตอน ราชันย์จำแลง = The hidden king / Jenny Nimmo ; วีณา คิ้วงามพริ้ง, แปล. 2549
1084 ด น631ชส 1
ชาร์ลี โบน ตอน เสียงกระซิบจากภาพถ่าย = Midnight for Charlie Bone / Jenny Nimmo ; เมลานี, แปล. 2547
1085 ด น645จ 1
เจ้าหญิงป่าไม้ / นิรมล พฤฒาธร. 2535
1086 ด น649ค 1
ครอบครัวพอเพียง / นิรันศักดิ์ บุญจันทร์, ไชยยันต์ พิศาลสงคราม, ปัญญา เนตรกอบเกื้อ. 2552
1087 ด น649จ 1
เจ้าหุ่นยนต์เพื่อนรัก / เรื่อง : นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ ; ภาพ : กลุ่มราชพฤกษ์. 2544
1088 ด น649ผ 1
ผู้พิชิตกองขยะ / นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ ; สุธรรม กังวาลไกร, ภาพ. 2533
1089 ด น649พ 1
พระจันทร์ร้องไห้ที่แม่น้ำเจ้าพระยา / นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ ; สุธรรม กังวาลไกร, ภาพ. 2533
1090 ด น678 1
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม / แปลโดย ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์. 2537
1091 ด น678จ 1
จดหมายถึงลูก / นิเวศน์ กันไทยราษฎร์. 2531
1092 ด น712 1
นีโม ปลาเล็กหัวใจโต๊...โต = Finding Nemo / Walt Disney's. 2546
1093 ด น717 2550 1
นีล อาร์มสตรอง : มนุษย์ผู้สัมผัสผิวดวงจันทร์คนแรก = Neil Armstrong / กรรณิการ์ จันทร์พุ่ม ... [และคนอื่น ๆ], แปล. 2550
1094 ด น722ช 1
ชีวิตศิษย์วัด / นุกูล ตันริยงค์, เขียน ; สุธาทิพย์ โมราลาย, บรรณาธิการและคำนิยม ; อรวรรณ มุทธาพรสิน, ภาพปก ; สมบัติ คิ้วฮก, ภาพประกอบ. 2553
1095 ด น745ง 1
งานสร้างสรรค์ของฉัน / นุสรา กาญจนกูล และ จิตติมา ศรีถาพร. 2539
1096 ด น759ฝ 1
ฝึกไหวพริบแก้ปัญหาบแมวน้อยฟินดี้ / Sven Nordqvist ; ประวี ศรีนอก, แปล. 2550
1097 ด น784ก 1
กระต่ายน้อยเจาะหู / เนตรดาว พละมาตย์, เขียนเรื่อง ; บ้านเด็ก, วาดภาพ. 2533
1098 ด น784ข 1
เข็มฉีดยาสีแดง / เนตรดาว พละมาตย์, เขียนเรื่อง ; บ้านเด็ก, วาดภาพ. 2533
1099 ด น784ง 1
เงาขาว เงาดำ / เนตรดาว พละมาตย์ เรื่อง ; ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ ภาพประกอบ. 2532
1100 ด น784ป 1
แปรงสีฟันของลูกลิง / เนตรดาว พละมาตย์ . 2533
1101 ด น784ล 6
ลูกยีราฟอดอาหาร / เนตรดาว พละมาตย์ เรื่อง ; บ้านเด็ก ภาพ. 2532
1102 ด น791ช 1
ไชโลห์ = Shiloh season / Phyllis Reynolds Naylor ; วาริน นิลศิริสุข, แปล. 2546
1103 ด น791ชล 2549 1
ไชโลห์ ผจญฤดูนักล่า = Shiloh season / Phyllis Reynolds Naylor ; วาริน นิลศิริสุข, แปล. 2549
1104 ด น798ด 2544 1
เด็กห้าคนกับภูตเนรมิต = Five children and it / E. Nesbit ; ธารพายุ, แปล ; H. R. Millar, ภาพประกอบ. 2544
1105 ด น798ดก 1
เด็กรถไฟ = The railway children / E. Nesbet ; แก้วคำทิพย์ ไชย, บรรณาธิการแปลเรียบเรียง. 2540
1106 ด น798ดห 1
เด็กรางรถไฟ หัวใจมหัศจรรย์ = The railway children / E Nesbit : เขียน ; วนิดา ติรภาส : แปลและเรียบเรียง. 2546
1107 ด น798ต 2547 1
ตำนานแห่งเครื่องราง = The story of the amulet / อี. เนสบิต, เรื่อง ; เอช. อาร์. มิลลาร์, รูป ; ธารพายุ, แปล. 2547
1108 ด น798ป 2544 1
ปราสาทในมนตรา = The enchanted castle / E. Nesbit ; H. R. Millar, ภาพประกอบ ; ธารพายุ, แปล. 2544
1109 ด น798ปร 1
ปราสาทแห่งมนตรา ฉบับย่อ 2 ภาษา = The enchanted castle / E. Nesbit ; มายิกา, บรรณาธิการแปลเรียบเรียง. 2546
1110 ด น798พ 1
พี่น้องทั้งห้ากับนกเพลิงและพรหมวิเศษ = Phoenix and the carpet / E. Nesbit ; แก้วคำทิพย์ ไชย, บก. แปลเรียบเรียง. 2544
1111 ด น798ม 1
มหามนตราโลกาพิศวง = The magic world / E.Nesbit ; ศิริรัตน์, แปลและเรียบเรียง. 2546
1112 ด น798ห 1
ห้าพี่น้องกับภูตทรายและพรสารพัดนึก ฉบับย่อ 2 ภาษา = Five children and it / E. Nesbit ; มายิกา, บรรณาธิการแปลเรียบเรียง. 2543
1113 ด น811ด 2546 1
เด็กกระป๋อง = Konrad oder das kind aus der konservenbuchse / Christine Nostlinger ; Frantz Wittkamp, ภาพประกอบ ; ชีวัน วิสาสะ, ภาพปก ; อำภา โอตระกูล, แปลจากภาษาเยอรมัน. 2546
1114 ด น811ร 1
ราชาแตงกวา / คริสเนอร์ เนอสท์ลิงเกอร์ เขียน ; นัฐยา แปล. 2530
1115 ด น835ก 1
9 คำถามที่เธอควรตอบ / เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ ; ธิรพล เรืองไพสิฐพร ภาพประกอบ. 2532
1116 ด น835น 1
นี่ไงละร่างกายของเรา / เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ เรื่อง ; ธิรพล เรืองไพสิฐพร ภาพประกอบ. 2532
1117 ด น835ส 1
เสียงใส ๆ มาจากไหนกันจ๊ะ / เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ เรื่อง ; ธิรพล เรืองไพสิฐพร ภาพประกอบ. 2532
1118 ด น836จ 1
จ๊ะเอ๋ / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เรื่อง ; ประคองกูล พงษ์ไพบูลย์ ภาพ. 2532
1119 ด น836น 1
นกกระจอกสีขาว / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เรื่อง ; กลุ่มศิลปินคันนา ภาพ. 2532
1120 ด น836บ 1
บ้านเก่า / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. 2533
1121 ด น836ป 1
ปี่ซังข้าวน้อย = La flute de paddy / เรื่อง : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ; แปล : Frederic Debono ; ภาพ : ประคองกูล พงษ์ไพบูลย์. 2543
1122 ด น87น 1
นกกระจอก / นานากิซาวา โนริโอะ ; ภาพโดย โยชิดะ คัตสุ. ????
1123 ด น891ต 1
ตะเกียงหิ่งห้อย = Firefly Lantern / แน่งน้อย, ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ; สุชา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ภาพประกอบ ; วิกิ หลีอาภรณ์, เรียบเรียงเป็นภาษาอังกฤษ. 2550
1124 ด น931ต 1
ตะลุยร่างกายมนุษย์ / Noh Joo-Young, เขียน ; Ryu Soo-Hyung, ภาพประกอบ ; ธิติวัส เอกจรรยา, แปล. 2553
1125 ด น977ล 1
แลสซี่ผู้กลับคืนมา = Lassie come-home / Eric Knight ; นิพนธ์ กาบสลับพล, แปล. 2541
1126 ด นจ597 1
นิทานชุดเจ้าหญิงดิสนีย์ / Walt Disney. 2548
1127 ด นต597 2551 1
นิทานแต้มฝัน / Heloise ... [และคนอื่น ๆ] ; ตุลนาถ, แปล ; Francois Ruyer, ภาพประกอบ. 2551
1128 ด นท597 1
นิทานวันเก่า / บรรณาธิการ : อาภา เทียมสิงห์ ; แปล-รวบรวม : na-a-ni Book ; ภาพปก-ภาพประกอบ : น้ำผึ้ง. 2546
1129 ด นท597 2548 1
นิทานวันเก่า / บรรณาธิการ : อาภา เทียมสิงห์ ; แปล-รวบรวม : na-a-ni Book ; ภาพปก-ภาพประกอบ : น้ำผึ้ง. 2548
1130 ด นน597 2551 1
นิทานสัตว์แสนกล / Francoise Bobe ... [และคนอื่น ๆ] ; ตุลนาถ, แปล ; Francois Ruyer, ภาพประกอบ. 2551
1131 ด นฝ597 2549 1
นิทานฝันหวาน / Jacqueline Bovy ... [และคนอื่น ๆ] ; ตุลนาถ, แปล ; Francois Ruyer, ภาพประกอบ. 2549
1132 ด นฝ597 2551 1
นิทานฝันหวาน / Jacqueline Bovy ... [และคนอื่น ๆ] ; ตุลนาถ, แปล ; Francois Ruyer, ภาพประกอบ. 2551
1133 ด นว678 2551 1
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม = Ecology and environment / ทรายทอง ชูทรัพย์, แปล. 2551
1134 ด นส597 2551 1
นิทานสายใยรัก / Heloise ... [และคนอื่น ๆ] ; ตุลนาถ, แปล ; Francois Ruyer, ภาพประกอบ. 2551
1135 ด นอ597 2552 1
นิทานสอนใจวัยอนุบาล / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 2552
1136 ด บ113น 1
นับนิ้วช่วยเพื่อน / บงกช รักษ์ย่อง ; รูป, พิมพ์จิต สถิตวิทยานันท์. 2541
1137 ด บ123 1
บทกวีอังกฤษที่น่ารู้สำหรับเด็กไทย = Great English poems for Thai children / สมจิต เอี่ยมศุภนิมิตร (คีรีบูน), แปล ; [คีรีบูน, บรรณาธิการ ; ฟารุต สมัครไทย, จักรกฤษณ์ คำภีระ, ภาพประกอบ]. 2553
1138 ด บ126 1
บทเพลงกล่อมเด็ก / เกริก ยุ้นพันธ์, รวบรวมและวาดรูป. 2540
1139 ด บ149ห 1
หมา ๆ แมว ๆ / บรรจบ พันธุเมธา. 2521
1140 ด บ174ล 1
โลกเร้นลับ = The invivible world / อลัน บรุคแมน ; แปลโดย ยรรยง ณ ตะกั่วทุ่ง. 2526
1141 ด บ211ม 1
มาสเตอร์พีช = Masterpiece / เอไลส์ บรอช, เขียน ; ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ, แปล ; เคลลี เมอร์ฟี, วาดภาพประกอบ. 2554
1142 ด บ213ก 1
กังฟูยอดหมูตอน = Kung-fu pigs / by Keith Brumpton ; ดาวเหนือ, แปล. 2548
1143 ด บ214ข 1
ขนมปังกลม...กลิ้ง... : นิทานรัสเซีย / เรื่องและรูป : มาร์เซีย บราวน์ ; แปล : ดาราฉันท์ สุทธิธนกูล. 2540
1144 ด บ226ม 2547 1
มิลลี-มอลลี-แมนดี หนูน้อยผู้น่ารัก = Millyj-Mondy-Mandy stories / Joyce Lankester Brisley, เขียน ; สุพรรณิการ์, แปล. 2547
1145 ด บ232ก 2549 1
ก็แค่หมวกใบกระจิริด / Becky Bloom, เขียน ; สิรีพงศ์ สุวรรณโภคิน, แปล. 2549
1146 ด บ232น 2546 1
น้องเล็กยิ่งร้ายใหญ่ = Fudge - a - mania / Judy Blume ; พลุแดด, แปล. 2546
1147 ด บ232นอ 1
น้องเล็กยังร้ายอยู่ = Superfudge / จูดี บลูม ; แปลโดย แมกไม้ 2540
1148 ด บ232ฟ 2547 1
ฟัดจี้กำลังสอง = Double fudge / Judy Blume ; ธารพายุ, แปล ; ภาพประกอบ : นนทกร คำบู่. 2547
1149 ด บ232ม 1
ไม่มีใครร้ายเท่าน้องเล็ก = Tales of a Fouth Grade Nothing / จูดี บลูม; แปลโดย ธารพายุ. 2539
1150 ด บ243ก 1
กาลครั้งหนึ่งของโนอาห์ บาร์ลีย์วอเตอร์ = Noah baleywater runs away / จอห์น บอยน์, เขียน ; พรพยงค์ นำธวัช, แปล ; โอลิเวอร์ เจฟเฟอร์, วาดภาพประกอบ. 2555
1151 ด บ244บ 1
บ้านเกิดมันฝรั่ง = La tierra de las papas / Paloma Bordons, เขียน ; สถาพร ทิพยศักดิ์, แปล ; วัลยา วิวัฒน์ศร, บรรณาธิการต้นฉบับแปล. 2549
1152 ด บ244อ 1
อมตะนิทานอีสป (สองภาษา) / บอณ เล่าเรื่อง ; ศักดิ์ชัย ถิรตันติ วาดภาพ ; สุประภา โมลีรตานนท์, David H. Fewster แปล. 2550
1153 ด บ246ซ 1
เซนจูรี่ / ปิแอร์ โอเมนิโก บักคาลาริโอ, เขียน ; เฮียโคโป บรูโน, ภาพประกอบ ; ลมตะวัน, แปล. 2551
1154 ด บ246ซ 2551 1
เซนจูรี่ = Century / ปิแอร์ โอเมนิโก บักคาลาริโอ, เขียน ; เฮียโคโป บรูโน, ภาพประกอบ ; ลมตะวัน, แปล. 2551
1155 ด บ246น 1
นักสืบเทพนิยาย = The sisters grimm / Michel Buckley ; ธิติมา สัมปัชชลิต, แปล ; Peter Ferguson, ภาพประกอบ. 2554
1156 ด บ246น 2554 1
นักสืบเทพนิยาย = The sisters grimm / Michael Buckley ; ธิติมา สัมปัชชลิต, แปล ; Peter Ferguson, ภาพประกอบ. 2554
1157 ด บ246น 2555 1
นักสืบเทพนิยาย = The sisters grimm / Michel Buckley, เขียน ; Peter Ferguson, ภาพประกอบ ; ธิติมา สัมปัชชลิต, แปล. 2555
1158 ด บ251ม 1
มนุษย์กับดวงจันทร์ = Man and the moon / จอห์น เบ็คเลค ; แปลโดย ยรรยง ณ ตะกั่วทุ่ง. 2526
1159 ด บ251ร 1
ระบบสุริยะ = The solar system / ซู เบ็คเลค ; แปลโดย ยรรยง ณ ตะกั่วทุ่ง. 2526
1160 ด บ259ต 1
ต้องเป็นที่ 1 ให้ได้ : ฉบับการ์ตูน / บัณฑิต อึ้งรังษี, เรื่อง ; วิรัตน์ ยืนยงพัฒนากิจ, ภาพ. 2552
1161 ด บ265ด 1
ดอกไม้ / มัวรา บัตเตอร์ฟิลด์ เขียน ; พอล จอห์นสัน ภาพประกอบ. 2535
1162 ด บ265น 1
นก / มัวรา บัตเตอร์ฟิลด์ เขียน ; พอล จอห์นสัน ภาพประกอบ. 2535
1163 ด บ267ว 1
วัยเยาว์ / บันไดไม้. 2529
1164 ด บ271พ 1
พจนานุกรมภาพสำหรับเด็ก / บันลือ พฤกษะวัน. 2535
1165 ด บ281ย 1
ยอดมนุษย์ทุจริต / เรื่อง, บัวไร ; ภาพ, เอ็กซ์ ชัยพร. 2554
1166 ด บ287 1
บางพระ 2575 ก้าวตามแผนฯ อย่างสร้างสรรค์ / เทศบาลตำบลบางพระ. 2554
1167 ด บ289 1
บ้านเคมีมหาสนุก / ปกและภาพประกอบ : อภิชาติ ศัพท์สุวรรณ ; บรรณาธิการ : สมนึก พานิชกิจ. 2554
1168 ด บ291ท 1
เทพนิทานนานาชาติ / บ้านเด็ก. 2532
1169 ด บ291บ 1
บ้านขนมปัง / บ้านเด็ก. 2532
1170 ด บ291ล 1
ลูกเป็ดขี้เหร่ / บ้านเด็ก. 2532
1171 ด บ293ค 1
ความปรารถนาของเจ้าหญิง = Princess wishes / Carol Barton ; นันทนา สิทธิรักษ์, แปล. 2550
1172 ด บ294จ 1
จักรกลของร่างกาย / Albert Barille ; ผู้แปล : จำเนียร เหมะรัต ; บรรณาธิการ : ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์. 2539
1173 ด บ294ร 1
รอบรู้เรื่องสภาพอากาศ / มิรันดา บาวเวอร์. 2538
1174 ด บ294รย 1
เรียนรู้ธรรมชาติทะเลทราย = Los desiertos / Josep Maria Barres ; อรพิน ยงวัฒนา, แปล. 2552
1175 ด บ322ต 2550 1
โต๊ะก็คือโต๊ะ : เรื่องเล่าสำหรับเด็ก = Kindergeschichten / Peter Bichsel ; ชลิต ดุรงค์พันธ์, แปล. 2550
1176 ด บ322มล 1
มอลลี่มูน มหัศจรรย์วันหยุด = Molly moon's hypnotic holliday / Georgia Byng ; ปิยะภา, แปล. 2547
1177 ด บ331ป 2545 1
ปลาฉลามฟันหลอ / บินหลา สันกาลาคีรี. 2545
1178 ด บ331ป 2551 1
ปลาฉลามฟันหลอ = The shark that lost his teeth / บินหลา สันกาลาคีรี. 2551
1179 ด บ352น 1
นิทานดวงดาวแสนสวย 30 เรื่อง / Longhorn Beetle, เขียน ; Song Soo Jung, ภาพประกอบ ; สาทิตย์ บุญทวี, แปล. 2552
1180 ด บ352น 2554 1
นิทานดวงดาวแสนสวย 30 เรื่อง / Longhorn Beetle, เขียน ; Song Soo Jung, ภาพประกอบ ; สาทิตย์ บุญทวี, แปล. 2554
1181 ด บ352นร 1
นิทานรักสิ่งแวดล้อม 30 เรื่อง / Longhorn Beetle, เขียน ; Gal Hyun Ok, วาดภาพประกอบ ; สุขฤดี เอื้อประชากร, แปล. 2552
1182 ด บ352นร 2553 1
นิทานรักสิ่งแวดล้อม 30 เรื่อง / Longhorn Beetle, เขียน ; Gal Hyun Ok, วาดภาพประกอบ ; สุขฤดี เอื้อประชากร, แปล. 2553
1183 ด บ352นล 2551 1
นิทานโลกและอวกาศแสนพิศวง 30 เรื่อง / Longhorn Beetle, เขียน ; Kim Hye Sook, ภาพประกอบ ; สาทิตย์ บุญทวี, แปล. 2551
1184 ด บ352นส 2555 1
นิทานสัตว์มหัศจรรย์ 30 เรื่อง = 30 amazing animal stories kids want to know about the most / Longhorn Beetle, เขียน ; Kim Jin Yee, ภาพประกอบ ; สิทธินี ธรรมชัย, แปล. 2555
1185 ด บ352ป 1
ปริศนาคณิตศาสตร์ 30 เรื่อง = 30 Ambiguous math stories kids want to know about the most / Longhorn Beetle ; วลี จิตจำรัสรัตน์, แปล ; Kim Eun Hee, ภาพประกอบ. 2553
1186 ด บ352ว 1
วิทยาศาสตร์เร้นลับ 30 เรื่อง / Longhorn Beetle, เขียน ; Shim Soo Geun, ภาพประกอบ ; วลี จิตจำรัสรัตน์, แปล. 2552
1187 ด บ352ส 1
สิ่งประดิษฐ์และการคิดค้น 30 เรื่อง / Longhorn Beetle, เขียน ; Shin Young Seon, วาดภาพประกอบ ; สาทิตย์ บุญทวี, แปล. 2553
1188 ด บ381 1
บุคคลสำคัญของโลกชุดที่ 1. 2534
1189 ด บ386ก 1
การผจญภัยของชายโสด / วิลเฮม บุช ; สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา, แปล. 2512
1190 ด บ417พ 1
แพะนิสัยดี / บุญเจิด แก้วกระจ่าง เรื่อง ; ประสิทธิ์ อึ้ง ภาพ. 2528
1191 ด บ457ก 1
กระดาษเจาะรู / บุญถึง แน่นหนา, เรื่อง ; ไพฑูรย์ บุญกานนท์, ภาพ. 2530
1192 ด บ468ฮ 1
ฮีตสิบสอง / บุญเทือง สิงห์สี ; สุวรรณโครต, ภาพ. 2534
1193 ด บ532ท 1
ทางสืบทอด / บุญยงค์ เกศเทศ. 2552
1194 ด บ639 2537 1
บุปผชาติและพฤกษา / แปลโดย วิชัย อภัยสุวรรณ และสมบัติ ภู่กาญจน์. 2537
1195 ด บ674ท 2547 1
ท้าวสุรนารี / บุษบง โควินท์, เรียบเรียง ; สหคม พงศ์เจตน์พงศ์, ภาพประกอบ. 2547
1196 ด บ674ส 2547 1
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี / บุษบง โควินท์ ; เดชาชาติ เทียนเสม, ภาพประกอบ. 2547
1197 ด บ674สง 2547 1
สงครามเก้าทัพ / บุษบง โควินท์, เรียบเรียง ; สหคม พงศ์เจตน์พงศ์, ภาพประกอบ. 2547
1198 ด บ674สม 2547 1
สมเด็จพระสุริโยทัย / บุษบง โควินท์, เรียบเรียง ; เดชาชาติ เทียนเสม, ภาพประกอบ. 2547
1199 ด บ699ป 1
เป็นเพื่อนกันได้ไหม / เอมานูเอลา บูซโซลาตี เรื่อง ; อันโตเนลล อันบาติแอลโล ภาพ ; สุภาวดี หาญเมธี และภาวนา อร่ามฤทธิ์ แปล. 25??
1200 ด บ771ค 1
คุณครูขา...หนูอยากเล่นไม้กระดานหก = I want to play seesaw / Baik, Mi Sook ; Kang, San , ภาพประกอบ ; อาหนึ่ง, แปล. 2549Create Date : 29 มกราคม 2556
Last Update : 29 มกราคม 2556 9:26:38 น. 5 comments
Counter : 1216 Pageviews.

 
รายชื่อหนังสือเด็กภาษาไทย 901-1200
wholesale bags //www.googletest.com


โดย: wholesale bags IP: 192.99.14.36 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:43:10 น.  

 
fake hermes birkin bags รายชื่อหนังสือเด็กภาษาไทย 901-1200
hermes kelly //cuedspeech.org/ncsa/replica-hermes-dogon-wallet-uk.html


โดย: hermes kelly IP: 192.99.14.34 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:18:56:18 น.  

 
hermes outlet jakarta รายชื่อหนังสือเด็กภาษาไทย 901-1200
hermes birkin vs fake //djembe.fi/code/hermes-birkin-vs-fake.html


โดย: hermes birkin vs fake IP: 192.99.14.34 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:5:05:01 น.  

 
Hi there to all, how is everything, I think every one is getting more from this web site, and your views are good for new viewers.
ugg boots uk sale https://denttoolsdirectusa.com/wp-content/cache/tmp/cheapuggboots-uk.html


โดย: ugg boots uk sale IP: 192.99.14.36 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา:0:30:41 น.  

 
Incredible points. Outstanding arguments. Keep up the amazing spirit.
timberland en blue mall //www.srhsud.fr/wp-content/uploads/fr-timberland/sSorWPmaRZ/


โดย: timberland en blue mall IP: 192.99.14.34 วันที่: 3 ธันวาคม 2557 เวลา:1:40:06 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Mr.Feynman
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 16 คน [?]
Friends' blogs
[Add Mr.Feynman's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.