veritas lux mea = Truth enlightens me
Group Blog
 
All blogs
 
รายชื่อหนังสือเรื่องสั้นภาษาไทย 801-1309

801 ร.ส. ฤ112ร 1
รวมเรื่องสั้นชุด "ผมมีเมียเป็นกะหรี่" / ฤกษ์ชัย ; วิศิษฐ์ ธรรมวรรณกุล, ภาพประกอบ. 2539
802 ร.ส. ล118อ 1
อรุณรุ่งของพรุ่งนี้ / ลดาศิลป์. 2548
803 ร.ส. ล128ช 1
เชิญมาสนทนากัน / ล. โซโลตาเรฟสกี้. 2527
804 ร.ส. ล145บ 2536 1
บันทึกแพทย์ฝึกหัด / ลลิตา ธีระสิริ. 2536
805 ร.ส. ล145บน 2539 1
บันทึกแพทย์รามา / ลลิตา ธีระสิริ. 2539
806 ร.ส. ล145บน 2545 1
บันทึกแพทย์รามา / ลลิตา ธีระสิริ. 2545
807 ร.ส. ล281ฟ 2522 1
ฟ้าบ่กั้น / โดย ลาว คำหอม. 2522
808 ร.ส. ล281ฟ 2550 1
ฟ้าบ่กั้น / โดย ลาว คำหอม. 2550
809 ร.ส. ล281ล 2540 1
ลมแล้ง = Lom laeng / ลาว คำหอม. 2540
810 ร.ส. ล419ฝ 1
ฝรั่งทำนา = Linkletter down under / อาร์ท ลิงคเล็ทเทอร์, เขียน ; เนื่องน้อย ศรัทธา. 2526
811 ร.ส. ล437ส 1
สองพี่น้องผู้กล้าหาญ / แอสตริด ลินด์เกรน ; บุญส่ง ชเลธร, แปล. 2539
812 ร.ส. ล816พ 1
พฤติการณ์หาญกล้าของอาร์แซน ลูแป็ง / โมริซ เลอบลัง ; ดำเกิงเดช, แปล. 2547
813 ร.ส. ล951ส 1
สืบสานวรรณคดีเช็กสเปียร์ / ชาร์ลส์ และ แมรี่ แลมป์ ; แปลโดย แก้วคำทิพย์ ไชย. 2540
814 ร.ส. ว111ค 1
คืนสว่าง / ว. วินิจฉัยกุล. 2544
815 ร.ส. ว111ร 2540 1
รวมเรื่องสั้นจากแคนาดา / ว.สุรพลพิเชฏฐ์. 2540
816 ร.ส. ว111รอ 1
เรื่องหลายรส / ว. ณ. ประมวญมารค. 2548
817 ร.ส. ว111รอ 2555 1
เรื่องหลายรส / ว. ณ. ประมวญมารค. 2555
818 ร.ส. ว111ว 1
วันวานในโลกกว้าง / ว.ณ. พนมยงค์. 2543
819 ร.ส. ว111ว 2553 1
วันวานในโลกกว้าง / ว.ณ. พนมยงค์. 2553
820 ร.ส. ว111ส 1
สาวกับสวยไปอเมริกา / ว. วินิจฉัยกุล. 2535
821 ร.ส. ว161ก 2549 1
กระท่อมดอกไม้ / วดีลดา เพียงศิริ. 2549
822 ร.ส. ว163บ 1
บันทึกรักนักเขียน / วนวรรณ. 2554
823 ร.ส. ว225ท 2554 1
ทางโลก / วรพจน์ พันธุ์พงศ์. 2554
824 ร.ส. ว231ร 1
รูปรัก / โดย วรภ วรภา. 2551
825 ร.ส. ว255 1
วรรณมาลัย : รวมเรื่องสั้นไทยร่วมสมัยหลัง พ.ศ. 2475 จาก 41 นักเขียนไทย / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย. 2554
826 ร.ส. ว257ป 1
ไปตามจดหมาย / วรรณลักษณ์ ปิยกมล, แปล. 2534
827 ร.ส. ว264อ 2553 1
อักษรตัวหนา : ปรัชญา/การเมือง/เรื่องสั้น / วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล. 2553
828 ร.ส. ว264อ 2555 1
อักษรตัวหนา : ปรัชญา/การเมือง/เรื่องสั้น / วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล. 2555
829 ร.ส. ว322ก 1
กลับมาเมื่อฟ้าค่ำ / วัฒน์ จรรลยางกูร. 2524
830 ร.ส. ว339ข 1
ขุนทอง : ตำนานจอมโจรนอกพงศาวดาร / วโรดม. 2535
831 ร.ส. ว34บ 1
บทกวีและเรื่องสั้นดีเด่นของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในรอบปี 2521 / วิทยากร เชียงกูล. 2522
832 ร.ส. ว357ค 1
คุณความดีดอกไซ้ร / วศิน อินทสระ. 2511
833 ร.ส. ว362ร 1
รำลึกชาติ (นี้) / วิสิษฐ เดชกุญชร. 2533
834 ร.ส. ว371ร 1
รักนี้ชั่วชีวิต = The bridges of madison county / โรเบิร์ต เจมส์ วอลเลอร์ ; บุญญรัตน์ แปล. 2537
835 ร.ส. ว371ว 1
วรรณกรรมชิ้นเอกของสหรัฐ = Great ameican short stories / วอลเลส ว แมรี่ สเต็กเนอร์ ; แม้นมาส ชวลิต , ผู้แปล 2539
836 ร.ส. ว382ข 1
เขาอยู่ที่ทำเนียบ / วัชระ เพชรทอง. 2536
837 ร.ส. ว382ร 2551 1
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง / วัชระ สัจจะสารสิน. 2551
838 ร.ส. ว392ค 2539 1
คือรักและหวัง / วัฒน์ วรรลยางกูร. 2539
839 ร.ส. ว392บ 1
บันไดกระจก / วัฒน์ ยวงแก้ว. 2554
840 ร.ส. ว392ร 1
เรื่องเล่าอันพร่าเลือน / วัฒน์ วรรลยางกูร. 2533
841 ร.ส. ว417ผ 1
แผนกลุ่มคาริบา = Killers against Kariba / ดันแคน วัตต์ ; แจคกี้ แปลและเรียบเรียง. 2537
842 ร.ส. ว421ค 1
คนในป่า / วัธนา บุญยัง. 2544
843 ร.ส. ว421บ 2543 1
บ้านร้างกลางสวน / วัธนา บุญยัง. 2543
844 ร.ส. ว421บ 2547 1
บ้านร้างกลางสวน / วัธนา บุญยัง. 2547
845 ร.ส. ว421ร 1
เรื่องเล่าจากราวไพร : บันทึกประสบการณ์ในอดีตที่ไม่มีวันหวนคืน/ วัธนา บุญยัง. 2542
846 ร.ส. ว421ห 1
หอมกลิ่นป่า / วัธนา บุญยัง. 2542
847 ร.ส. ว426ณ 2536 1
ณ ที่ดวงตะวันฉายแสง / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์. 2536
848 ร.ส. ว433 1
วันที่บ้านมีชีวิต / บรรณาธิการ : จิตกร บุษบา. 2546
849 ร.ส. ว436ก 1
กว่าพรุ่งนี้จะมาเยือน / วันเสาร์ เชิงศรี. 2550
850 ร.ส. ว436ผ 1
ผ่านไปกับสายลม / โดย วันรวี รุ่งแสง. 2550
851 ร.ส. ว441ผ 1
ผู้หญิงสีฟ้าครึ้มฝน = Saint rita / Claire Wolniewicz ; วลัยภรณ์ นาคพันธุ์, แปล ; ปราย พันแสง, บรรณาธิการ. 2551
852 ร.ส. ว457ซ 1
ซอยเดียวกัน / วาณิช จรุงกิจอนันต์. 2531
853 ร.ส. ว457ซ 2531 1
ซอยเดียวกัน / วาณิช จรุงกิจอนันต์. 2531
854 ร.ส. ว457ซ 2542 1
ซอยเดียวกัน / วาณิช จรุงกิจอนันต์. 2542
855 ร.ส. ว457ต 2544 1
ตุ๊กตา / วาณิช จรุงกิจอนันต์. 2544
856 ร.ส. ว457ต 2551 1
ตุ๊กตา / วาณิช จรุงกิจอนันต์. 2551
857 ร.ส. ว457ม 1
มเหศวร : รวมเรื่องสั้นบางเรื่องของวาณิช / วาณิช จรุงกิจอนันต์, เขียน. 2553
858 ร.ส. ว469ข 1
ขวัญจุด / วาณิช จรุงกิจอนันต์. 2528
859 ร.ส. ว484ท 1
เที่ยวบิน in memory / วารี โพธิ์แสงทอง. 2548
860 ร.ส. ว487 1
วาวแสงแห่งศรัทธา / คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2548 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย. 2548
861 ร.ส. ว527พ 1
เพื่อนเก่า-เมียรัก / หลวงวิจิตรวาทการ. 2534
862 ร.ส. ว527ม 1
มนต์เรียกผัว / หลวงวิจิตรวาทการ. 2534
863 ร.ส. ว527ร 2544 1
รวมเรื่องสั้น ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน / โดย พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ. 2544
864 ร.ส. ว527ห 1
หลุมฝังรัก / หลวงวิจิตรวาทการ. 2534
865 ร.ส. ว539ต 2554 1
ตะคริว ณ นิ่วใจ / วิชัย. 2554
866 ร.ส. ว542ก 2537 1
เกิดเป็นครู / วิชัย สนธิชัย. 2537
867 ร.ส. ว542ส 1
สุดฤทธิ์ สุดเดช / วิชัย สังข์ไพ. 2541
868 ร.ส. ว542สร 1
สอยดาวมาร้อยบ่า / วิชัย ภูเวียงกล้า. 2543
869 ร.ส. ว547ค 1
ความจริงสีดำ / วิชาญ อัยรักษ์. 2550
870 ร.ส. ว547คล 1
คลื่น = The impermanence of life / ผู้เขียน วิชาญ อัยรักษ์ ; บรรณาธิการ นักรบ พิมพ์ขาว. 2553
871 ร.ส. ว568 1
วิญญาณใต้ทะเลสาบ = Under the lake by stuart woods / ภุมมา, แปล ; ไพบูลย์ เจตธำรงค์, บรรณาธิการ. 2536
872 ร.ส. ว582ค 1
คนแสนแสบ / วิทยา นาบำรุง. 2534
873 ร.ส. ว583ด 1
แด่ความจนและความโง่เขลา / วิทยากร เชียงกูล และพรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม. 2535
874 ร.ส. ว617จ 1
จรูญจรัสรัศมีมีพราว พร่างพร้อย / วินทร์ เลียววาริณ. 2548
875 ร.ส. ว617ด 1
เดือนช่วงดวงเด่นฟ้าดาดาว / วินทร์ เลียววาริณ. 2538
876 ร.ส. ว617ด 2540 1
เดือนช่วงดวงเด่นฟ้าดาดาว / วินทร์ เลียววาริณ. 2540
877 ร.ส. ว617ด 2545 1
เดือนช่วงดวงเด่นฟ้าดาดาว / วินทร์ เลียววาริณ. 2545
878 ร.ส. ว617ต 1
ใต้อนธการ / วิน วนาดร. 2553
879 ร.ส. ว617ม 1
มาตุภูมิเดียวกัน / วิน วนาดร. 2550
880 ร.ส. ว617ย 1
เย็นฉ่ำน้ำค้างย้อย เยือกฟ้าพาหนาว / วินทร์ เลียววาริณ. 2554
881 ร.ส. ว617ล 1
โลกด้านที่หันหลังให้ดวงอาทิตย์ / วินทร์ เลียววาริณ. 2549
882 ร.ส. ว617ส 1
สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน / วินทร์ เลียววาริณ. 2542
883 ร.ส. ว617ส 2543. 1
สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน / วินทร์ เลียววาริณ. 2543
884 ร.ส. ว617ส 2554 1
สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน / วินทร์ เลียววาริณ. 2554
885 ร.ส. ว617สภ 1
เส้นรอบวงของหนึ่งวัน / วินทร์ เลียววาริณ ; บรรณาธิการ ปริสนา บุญสินสุข. 2552
886 ร.ส. ว617สม 1
สมุดปกดำกับใบไม้สีแดง / วินทร์ เลียววาริณ. 2537
887 ร.ส. ว617สม 2543 1
สมุดปกดำกับใบไม้สีแดง / วินทร์ เลียววาริณ. 2543
888 ร.ส. ว617สม 2545 1
สมุดปกดำกับใบไม้สีแดง / วินทร์ เลียววาริณ. 2545
889 ร.ส. ว617สม 2548 1
สมุดปกดำกับใบไม้สีแดง / วินทร์ เลียววาริณ. 2548
890 ร.ส. ว617ห 1
หลังอานบุรี / วินทร์ เลียววาริณ ; บรรณาธิการ ปริสนา บุญสินสุข. 2545
891 ร.ส. ว617อ 2546 1
อาเพศกำสรวล / วินทร์ เลียววาริณ. 2546
892 ร.ส. ว617ฮ 1
เฮฮาปัญญาจีน / วินนี่ สุริยะไชย, ผู้เรียบเรียง. 2541
893 ร.ส. ว633ห 1
หัวหน้าของเจ้าหล่อน / โดย ว. วินิจฉัยกุล. 2520
894 ร.ส. ว643ห 2554 1
ห้วงคำหนึ่ง / วิภว์ บูรพาเดชะ. 2554
895 ร.ส. ว655ร 1
เรื่องลึกลับ / โดย ว. ณ ประมวญมารค. 2517
896 ร.ส. ว655ร 2555 1
เรื่องลึกลับ / โดย ว. ณ ประมวญมารค. 2555
897 ร.ส. ว661ว 1
เวลาล่วงผ่านอุโมงค์ / วิภาส ศรีทอง. 2551
898 ร.ส. ว663ก 2534 1
กระแสลมที่พัดกลับ / วิมล ไทรนิ่มนวล. 2534
899 ร.ส. ว663น 1
นิกเอดส์ / วิมล ไทรนิ่มนวล. 2539
900 ร.ส. ว663ว 1
วันฟ้าหม่น / วิมล ไทรนิ่มนวล. 2533
901 ร.ส. ว721ว 1
วิลาศ มณีวัตพูด / วิลาศ มณีวัต. 2540
902 ร.ส. ว721ส 2515 1
สายลม-แสงแดด / วิลาศ มณีวัต. 2515
903 ร.ส. ว721สน 1
สนุกกับ "แพรว" / วิลาศ มณีวัต. 2539
904 ร.ส. ว742ก 1
การต่อสู้ / วิวัฒน์ รุจทิฆัมพร. 2518
905 ร.ส. ว776ค 2536 1
คืนก่อนการก่อเกิด / วิสา คัญทัพ. 2536
906 ร.ส. ว797ก 1
กู้หน้า กู้หนวด / วิเสด สะแหวงสึกสา, เขียน ; จินตรัย, แปล. 2554
907 ร.ส. ว815ว 1
วีณารัตน์บนดวงจันทร์ / วีณารัตน์ เลาหภคกุล. 2549
908 ร.ส. ว826ล 1
ลูกชาวนา / วีรญาณ์ เจริญโท. 2533
909 ร.ส. ว826ล 2535 1
ลูกชาวนา / วีรญาณ์ เจริญโท. 2535
910 ร.ส. ว836พ 1
พิจิก / วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์. 2537
911 ร.ส. ว836ม 2
มหาบัณฑิต เมดอินไทยแลนด์ / วีรวัฒน์ นกนนุเคราะห์, รักษ์ชนก นามทอน, บรรณาธิการ. 2538
912 ร.ส. ว842ง 1
งานศพของผม / วีระ สุดสังข์ ; พิณพาทย์, วาดปกและภาพประกอบ. 2549
913 ร.ส. ว842ด 1
ดอกไม้ที่ผลิ (ไม่) บาน / วีระ สุดสังข์. 2549
914 ร.ส. ว842ท 1
ทหารอาสาพระยาตากสิน / วีระ อำพันสุข. 2551
915 ร.ส. ว858น 1
นกที่ไร้รัง = Homeless bird / Gloria Whelan ; กิติมา อมรทัต, แปล. 2545
916 ร.ส. ว918 1
เวลาในขวดแก้วของฉัน : ผลงานที่ชนะการประกวดในโครงการคิดแล้วเขียนไว้...ใส่ขวดแก้ว 2535
917 ร.ส. ว919 1
เวิ้งฟ้า...ม่านตา / บรรณาธิการ : นิคม ชาวเรือ. 2549
918 ร.ส. ว942ค 1
คำสาปออนไลน์ (เกลียดใครต้องไปเว็บนี้) = Curses, Inc. and other stories / Vivian Vande Velde ; แปล : นุจรี เอ็น. วารี. 2545
919 ร.ส. ว981ผ 1
ผีผู้น่าสงสารแห่งแคนเทอร์วิลล์ = The Canterville ghost / ออสการ์ ไวลด์, เขียน ; แว่นคำ ฉายธรรม, บรรณาธิการแปลเรียบเรียง. 2543
920 ร.ส. ว987ข 2542 1
ข้ามภพ ย้อนเวลาเยียวยาปัจจุบัน = Through time into healing / Brian L. Weiss ; จุไรรัตน์ อารยะกิตติพงศ์, แปลและเรียบเรียง. 2542
921 ร.ส. ศ167ล 2546 1
โลกของหนูแหวน / ศราวก. 2546
922 ร.ส. ศ175ข 1
บ้านน้อยริมธาร / ศรี เกศมณี. 2532
923 ร.ส. ศ189ก 2546 1
แก้วหยดเดียว / ศรีดาวเรือง. 2546
924 ร.ส. ศ189ม 1
แม่สาลู / ศรีดาวเรือง. 2536
925 ร.ส. ศ189ล 1
ละครแห่งรัก "เล่าเรื่องหนังสือ" / ศรีดาวเรือง. 2539
926 ร.ส. ศ219ข 1
ขอแรงหน่อยเถอะ / ศรีบูรพา. 2548
927 ร.ส. ศ219ป 1
ปราบพยศ / ศรีบูรพา. 2533
928 ร.ส. ศ219ล 1
ล่าก่อนรัฐธรรมนูญ / โดย ศีรบูรพา. 2532
929 ร.ส. ศ219ส 1
สิ่งที่ชีวิตต้องการ / ศรีบูรพา. 2548
930 ร.ส. ศ242ห 1
เหนือสิ่งอื่นใด / ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์. 2509
931 ร.ส. ศ255น 1
นิทานชีวิต / พระศรีศิลป์สุนทรวาที. 2504
932 ร.ส. ศ276ช 1
โชคดี...ที่ไม่ตาย / โดย ศรีสุนันท์ วรรณพุฒ. 2542
933 ร.ส. ศ311ศ 1
ศศิวิมลสับแหลก / โดย ศศิวิมล. 2520
934 ร.ส. ศ311ศ 2541 1
ศศิวิมลสับแหลก / โดย ศศิวิมล ; จักรพันธุ์ โปษยกฤต, ภาพประกอบ. 2541
935 ร.ส. ศ327ศ 1
ศศิกลา / ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา. 2536
936 ร.ส. ศ328ต 1
ตะตั้งเทิ้งตั้ง ศักดิ์สิริ มีสมสืบ. 2539
937 ร.ส. ศ332ล 1
และโลกจึงยังเป็นอย่างนี้ / ศักดิ์สิทธิ์ คำหลวง. 2539
938 ร.ส. ศ332ส 1
สมควรแก่เวลา / ศักดิ์สิริ มีสมสืบ. 2548
939 ร.ส. ศ336ม 1
เมรุมายา / ศันสนีย์ ศีตะปันต์. 2551
940 ร.ส. ศ345อ 1
อินทา อาณาจักรเถื่อน / ศานตรสกวางโจน. 2534
941 ร.ส. ศ462ท 1
ที่พึ่งสุดท้าย / ศิริพงษ์ จันทน์หอม. 2550
942 ร.ส. ศ462ส 2538 1
สงครามยังไม่สิ้น / ศิริพงษ์ จันทร์หอม. 2538
943 ร.ส. ศ485ร 1
เรื่องเล่าของคนบันทึกเรื่องเล่าที่นักเล่าเรื่องคนหนึ่งเล่าให้เขาฟัง = Tales from Bangkok / ศิริวร แก้วกาญจน์. 2546
944 ร.ส. ศ516ร 2549 1
ร่มไม้ชายคา / ศิเรมอร อุณหธูป. 2549
945 ร.ส. ศ536ค 1
ครอบครัวกลางถนน / ศิลา โคมฉาย. 2536
946 ร.ส. ศ536ค 2536 1
ครอบครัวกลางถนน / ศิลา โคมฉาย. 2536
947 ร.ส. ศ536ช 1
ชะตากรรมและนักเล่าเรื่อง / ศิลา โคมฉาย. 2545
948 ร.ส. ศ536ล 1
แล้วเมล็ดพันธุ์มิหยั่งราก / ศิลา โคมฉาย ; ทองแถม นาคจำนง,บรรณาธิการ. 2541
949 ร.ส. ศ541ค 1
ครั้งหลังยังจำ : สาระชีวิตวัยเยาว์ / ศิวกานท์ ปทุมสูติ. 2537
950 ร.ส. ศ545ผ 1
แผ่นดินของเขา / ศิวะ รณชิต. 2528
951 ร.ส. ศ612 1
ศึกแม่มด = Witch war / สุธารัตน์ ธิติกรชัย, บรรณาธิการ. 254?
952 ร.ส. ศ684จ 1
จะไปให้ถึงดวงดาว / ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ . 2541
953 ร.ส. ส 929 ย 2538 1
ยายเม้าวอนสอนหญิง / เสรี วงษ์มณฑา. 2538
954 ร.ส. ส111ก 1
กำมือและนิ้วโป้ง / ส.เทพรำเพย. 2546
955 ร.ส. ส111ฉ 1
ฉันอยู่นี่...ศัตรูที่รัก / ส. เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา. 2543
956 ร.ส. ส111ผ 1
ผลแห่งกรรม = In the karma's shadow / ส. กระเช้าเพ็ชร. 2545
957 ร.ส. ส112สช 1
เสาชิงช้า เอแลน บาลอง : รวมเรื่องสั้นที่สรรแล้ว / ส.ธรรมยศ. 2553
958 ร.ส. ส113ก 1
กระยานิยาย / ส.พลายน้อย. 2541
959 ร.ส. ส113ส 1
สรรพสารคดี / ส. พลายน้อย. 2539
960 ร.ส. ส113ห 1
หนังสือคือจักรวาล / ส. พุ่มสุวรรณ. 2532
961 ร.ส. ส127ข 1
ขณะหนึ่ง...ขณะนั้น / สกุล บุณยทัต. 2536
962 ร.ส. ส129ส 2545 1
สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ = Fantastic beasts & where to find them / Newt Scamander ; แปล : นิลมังกร. 2545
963 ร.ส. ส153จ 2551 1
แจ๋วเจอผี / สง่า อารัมภีร. 2551
964 ร.ส. ส153พ 2551 1
เพลงผีบอก / สง่า อารัมภีร. 2551
965 ร.ส. ส169น 1
ในสวนแปลกหน้า = In fremden garten / เพเทอร์ สตัม, เขียน ; ชลิต ดุรงค์พันธุ์, แปล. 2551
966 ร.ส. ส172ส 1
สุภาพบุรุษหมาท่องโลก = Bominic / วิลเลียม สตีก ; ฤดูร้อน, แปล. 2539
967 ร.ส. ส172ส 2543 1
สุภาพบุรุษหมาท่องโลก = Dominic / วิลเลียม สตีก, เรื่องและรูป ; ฤดูร้อน, แปล. 2543
968 ร.ส. ส173ว 1
วรรณกรรมชิ้นเอกของสหรัฐ อันดับที่ 3 = Great American short stories / วอลเลซ สเต็กเนอร์ ; แปลโดย แม้นมาส ชวลิต. 2514
969 ร.ส. ส173ว 2535 1
วรรณกรรมชิ้นเอกของสหรัฐ = Great america short stories / วอลเลส-แมรี่ สเต๊กเนอร์ เขียน ; แม้นมาส ชวลิต, แปล. 2535
970 ร.ส. ส198ช 1
ช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมือง / สนั่น ชูกุล ; มาโนช พรหมสิงห์, ภาประกอบ. 2541
971 ร.ส. ส198บ 1
บริษัทไทยไม่จำกัด = Unlimited Thai company / สนั่น ชูสกุล. 2550
972 ร.ส. ส212 1
สนามหวง 24 เรื่องสั้น 2540
973 ร.ส. ส233ช 1
ชีวิตเด็กบ้านป่า / สมควร ร่มเริง. 2532
974 ร.ส. ส234ช 1
ชีวิตชนบท / สมคิด มากผาสุข. 2544
975 ร.ส. ส234ผ 1
ผู้รุกราน / สมคิด สิงสง. 2536
976 ร.ส. ส236ห 2540 1
หนุ่มนักโบกกับสาวขี้บ่น / สมจุ้ย เจตนาน่าสนุก, วายร้ายสีแดง และตุ้มพุทรา. 2540
977 ร.ส. ส237ม 1
มรสุมและรอยเท้า / สมใจ สมคิด. 2534
978 ร.ส. ส237ส 1
เสียงกาในกำแพง : รวมเรื่องสั้น : ว่าด้วยความเชื่อที่มาจากรากเหง้าของสังคม / สมใจ สมคิด. 2544
979 ร.ส. ส248บ 1
ใบหน้ามรณะ = Death / S.P. Somtow ; ถ่ายเถา สุจริตกุล, แปล. 2546
980 ร.ส. ส249ห 1
หลายฉากในชีวิต / สมทบ จ้าวสุวรรณ. 2539
981 ร.ส. ส263จ 1
จดหมายจากครูบ้านนอก / โดย คำหมาน คนไค (นามแฝง) 2521
982 ร.ส. ส263น 1
นักสร้างชะตากรรม / สมพงษ์ ทวี. 2542
983 ร.ส. ส271ค 1
แคปซูลหยุดเวลา / สมภพ นิลกำแหง. 2553
984 ร.ส. ส271น 1
นิ้วโป้งอันที่ 12 / โดย : สมภพ นิลกำแหง. 2550
985 ร.ส. ส271อ 1
อิสระนอกระนาบ / สมภพ นิลกำแหง. 2546
986 ร.ส. ส271อ 2553 1
อิสระนอกระนาบ / สมภพ นิลกำแหง. 2553
987 ร.ส. ส273บ 1
บันทึกจากหมอบ้านนอก / สมมาตร แก้วโรจน์. 2541
988 ร.ส. ส281ล 2540. 1
ลืมร้อน / สมศรี สุกุมลนันทน์, สุพจน์ แจ้งเร็ว, บรรณาธิการ 2540
989 ร.ส. ส286ป 1
ปราสาท 108 / สมสวาท อภัยวงศ์. 2537
990 ร.ส. ส289ร 1
เรื่องสั้นเยอรมัน / สมหวัง กนิษฐะเสน. 2513
991 ร.ส. ส292น 1
ในสายหมอก / สมัย สุทธิธรรม. 2532
992 ร.ส. ส293ด 1
ดาวส่องเมือง / สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย. 2541
993 ร.ส. ส293ย 2549 1
แท็กซี่นิวยอร์ก = Yellow cabby / smartupid. 2549
994 ร.ส. ส293ย 2551 1
แท็กซี่นิวยอร์ก = Yellow cabby / smartupid. 2551
995 ร.ส. ส293ร 1
เรื่องแสงดาว / สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย. 2541
996 ร.ส. ส293ส 1
เสาหินแห่งกาลเวลา : รวมเรื่องสั้นของ 10 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ / สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย. 2536
997 ร.ส. ส313ร 1
รัฐบาลหมา = The starlight barking / เขียนโดย โดดี้ สมิธ ; แปลโดย สาลินี คำฉันท์. 2539
998 ร.ส. ส315ป 1
ประมวลงานจารกรรมจากแฟ้ม C.B.I / โดย สมุท ศิริไข. 2504
999 ร.ส. ส322ต 1
ต่วย' ตูน / โดย สยุมภู ทศพล...[และคนอื่นๆ] 2518
1000 ร.ส. ส324ค 2553 1
คนสองวิญญาณ / สรจักร. 2553
1001 ร.ส. ส324ผ 2545 1
ผีหลอก / สรจักร. 2545
1002 ร.ส. ส324ผล 2547 1
ผีหลอก / สรจักร ศิริบริรักษ์. 2547
1003 ร.ส. ส324ผว 2547 1
ผีหัวขาด / สรจักร. 2547
1004 ร.ส. ส324ผว 2554 1
ผีหัวขาด / สรจักร. 2554
1005 ร.ส. ส324ผห 2546 1
ผีหัวเราะ (ดาวโจร) / สรจักร. 2546
1006 ร.ส. ส324ผห 2547 1
ผีหัวเราะ (ดาวโจร) / สรจักร. 2547
1007 ร.ส. ส324ล 1
เลี้ยงลูกอย่างไร...ไม่ให้เป็นฆาตกร / สรจักร ศิริบริรักษ์. 2541
1008 ร.ส. ส324ว 1
วิญญาณครวญ / สรจักร. 2553
1009 ร.ส. ส324ว 2553 1
วิญญาณครวญ / สรจักร. 2553
1010 ร.ส. ส324ศ 1
ศพท้ายรถ / สรจักร ; ประยงค์ คงเมือง, บรรณาธิการ. 2540
1011 ร.ส. ส324ศ 2539 1
ศพใต้เตียง / สรจักร. 2539
1012 ร.ส. ส324ศ 2544 1
ศพท้ายรถ / สรจักร. 2544
1013 ร.ส. ส324ศต 2550 1
ศพใต้เตียง / สรจักร. 2550
1014 ร.ส. ส324ศท 2546 1
ศพท้ายรถ / สรจักร. 2546
1015 ร.ส. ส324ศท 2554 1
ศพท้ายรถ / สรจักร. 2554
1016 ร.ส. ส324ศพ 2546 1
ศพข้างบ้าน / สรจักร. 2546
1017 ร.ส. ส324ศพ 2554 1
ศพข้างบ้าน / สรจักร. 2554
1018 ร.ส. ส334ศ 2544 1
ศพข้างบ้าน / สรจักร. 2544
1019 ร.ส. ส346 1
สร้อยสุภาว์ 2547
1020 ร.ส. ส42ว 1
วันเวลาที่ผ่านเลย / บรรณาธิการโดย สุชาติ สวัสดิศรี. 2521
1021 ร.ส. ส432ด 1
เดินดอยห่มหมอกหนาว / สวิง ศรีหมื่น เขียน. 2541
1022 ร.ส. ส436ก 2535 1
กัลลิเวอร์ ผจญภัย / โจนาธาน สวิฟต์, เขียน ; อาษา ขอจิตต์เมตต์, แปล. 2535
1023 ร.ส. ส533ป 2540 1
ป่าดิบดงทึบ / สังคีต จันทนะโพธิ, เขียน. 2540
1024 ร.ส. ส533ล 2548 1
ล่าเสือหิว : รวมเรื่องเล่าจากประสบการณ์บนดอยสูง / สังคีต จันทนะโพธิ, เขียน. 2548
1025 ร.ส. ส583ฉ 1
ฉันมีแต่วันวาน / สันติ เศวตวิมล. 2525
1026 ร.ส. ส584ห 1
หมอบ้านนอก / สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ. 2522
1027 ร.ส. ส628ค 1
คนในเงา / สาคร พูลสุข. 2555
1028 ร.ส. ส645 1
สาบอีสาน : รวมเรื่องสั้นของนักเขียนแห่งอีสาน / สัญญา พานิชยเวช, บรรณาธิการ. 2551
1029 ร.ส. ส647 2
36 Young writers : the new age storytellers / ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์, บรรณาธิการ. 2552
1030 ร.ส. ส649 1
สามเหลี่ยมสามคม / อมราวดี, เนื่องน้อย ศรัทธา, มนันยา, แปล. 2532
1031 ร.ส. ส661 1
สายใย 2 / รวบรวมโดย ดารณี คงมั่น. 2534
1032 ร.ส. ส712ข 1
ข้าแต่ศาลที่เคารพและงานคัดสรร / สำเริง คำพะอุ. 2546
1033 ร.ส. ส718ก 1
กรอบ / สิตางศุภา ; ภาพประกอบ : Picasso. 2544
1034 ร.ส. ส718ร 1
ราชินีหิมะ / สิทธันต์ ชินทัต, แปล ; มาลา คำจันทร์, บรรณาธิการ 2534
1035 ร.ส. ส722ป 1
ประกายตา / โดย สิทธิไชย (นามแฝง) 2520
1036 ร.ส. ส727ค 1
คณิตศาสตร์ รส. / 10เดซิเบล. 2550
1037 ร.ส. ส727ด 1
เด็กหญิงมุกประดับ / 10เดซิเบล เขียน ; อธิชา มัญชุนากร กาบูล็อง, บรรณานุกรม. 2551
1038 ร.ส. ส728 2544 1
10 เรื่องสั้นรางวัลแพรว 2544
1039 ร.ส. ส732ก 1
เก็บไว้ที่ปลายใจ / สิริมา อภิจาริน. 2551
1040 ร.ส. ส732กล 1
กลับบ้าน / สิริมา อภิจาริน. 2554
1041 ร.ส. ส732ข 1
ขอบฟ้าโน้นเป็นของเธอ / สิริมา อภิจาริน. 2548
1042 ร.ส. ส732ต 1
ตามหาหัวใจของใครคนหนึ่ง / สิริมา อภิจาริน. 2551
1043 ร.ส. ส732บ 1
บางอย่างในตัวเธอ...ที่ฉันชอบ / สิริมา อภิจาริน. 2544
1044 ร.ส. ส733 1
สีสวาท / พิษณุ อรรฆภิญญ์. 2512
1045 ร.ส. ส733ส 1
สวนดอกไม้ที่ปลายทาง / สีมน. 2535
1046 ร.ส. ส736 1
สืบจากแมว / กันยารัตน์, แปล ; เรืองเดช จันทรคีรี, บรรณาธิการ. 2545
1047 ร.ส. ส736 2545 1
สืบจากแมว / กันยารัตน์, แปล ; เรืองเดช จันทรคีรี, บรรณาธิการ. 2545
1048 ร.ส. ส739ร 1
รวมเรื่องสั้น ชุดหัวใจนักเขียน / กฤษณา อโศกสิน (นามฝง) 2520
1049 ร.ส. ส739อ 1
อาจจะเป็นเพราะฉันเหงา / โดย กฤษณา อโศกสิน (นามแฝง) 2518
1050 ร.ส. ส743ภ 1
ภาพร่างของความหลับ / สุขพงศ์ คหวงศ์อนันต์. 2550
1051 ร.ส. ส752ก 1
กูเป็นคนไทย / สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2552
1052 ร.ส. ส752ค 2554 1
ครึ่งรักครึ่งใคร่ / สุจิตต์ วงษ์เทศ, ขรรค์ชัย บุนปาน. 2554
1053 ร.ส. ส752ม 1
แม่นางเมือง / สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2552
1054 ร.ส. ส758น 1
นายฉลาดน้อยกับหัวใจคุณ / สุชาญ วงศ์ลิขิตปัญญา. 2555
1055 ร.ส. ส761ค 1
คำขานรับ / สุชาติ สวัสดิ์ศรี. 2519
1056 ร.ส. ส761ถ 1
ถนนสายที่นำไปสู่ความตาย : รวมเรื่องสั้นร่วมสมัยของไทยชุดเมือง / สุชาติ สวัสดิ์ศรี. 2518
1057 ร.ส. ส763ล 1
ลีลาชีวิต เรื่องสั้นอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา / สุชีพ บุญญานุภาพ. 2511
1058 ร.ส. ส763ล 2543 1
ลีลาชีวิต : เรื่องสั้นอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา / สุชีพ ปุญญานุภาพ, เรียบเรียง. 2543
1059 ร.ส. ส773ต 2547 1
ตามหาข้าพเจ้า / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ. 2547
1060 ร.ส. ส773ถ 1
ถึงเวลาสารภาพ / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ. 2547
1061 ร.ส. ส773ร 2547 1
รากเหง้า / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ. 2547
1062 ร.ส. ส777ค 2539 1
คนเหมือนกัน / สุทัสสา อ่อนค้อม. 2539
1063 ร.ส. ส786อ 1
ไอ้กาตาแวว / สุธี มีศิลสัตย์. 2548
1064 ร.ส. ส824ล 1
โลกในความรับรู้เดียว / สุปรีดี จันทะดี. 2552
1065 ร.ส. ส831ข 1
ขบวนการแก้เซ็ง...กับคน / สุพัตรา สุภาพ. 2537
1066 ร.ส. ส831ห 1
หญิงฮา ชายเฮ / สุพัตรา สุภาพ. 2535
1067 ร.ส. ส831อ 2539 1
อะไรก็ได้ (เรื่องเล่าชาวโรงแรม) / สุพัฒนา อาทรไผท. 2539
1068 ร.ส. ส837ก 1
แก้วสามดวง / โดย โบตั๋น (นามแฝง). 2515
1069 ร.ส. ส839ช 1
ช่อบุหงา / สุภาว์ เทวกุล. 2536
1070 ร.ส. ส841ย 1
ยิ้มปีใหม่ในโลกใบเก่า / สุเมธ แสงนิ่มนวล. 2537
1071 ร.ส. ส842ม 2553 1
ม่าเหมี่ยวและเพื่อน / สุมาลี ; ประทีป ไพศาลนันท์, ภาพประกอบ. 2553
1072 ร.ส. ส843ต 2544 1
ตะรางไม่ได้มีไว้ขังหมา / สุเมธ เชาว์ชุติ. 2544
1073 ร.ส. ส847ค 1
คนเดินป่า / สุรจิต จามรมาน. 2535
1074 ร.ส. ส847ด 2549 1
เดินไปสู่หนไหน / สุรชัย จันทิมาธร. 2549
1075 ร.ส. ส851ส 1
สหายต่างวัย / สุรเธียร จักรธรานนท์. 2547
1076 ร.ส. ส866ข 2540 1
ขังเดี่ยว / สุริยัน ศักดิ์ไธสง. 2540
1077 ร.ส. ส866ข 2547 1
ขังเดี่ยว / สุริยัน ศักดิ์ไธสง. 2547
1078 ร.ส. ส866บ 2540 1
บันทึกเถื่อน / สุริยัน ศักดิ์ไธสง. 2540
1079 ร.ส. ส866ส 2540 1
เส้นทางมาเฟีย สุริยัน ศักดิ์ไชสง 2540
1080 ร.ส. ส866ห 2545 1
เหล็กหุ้มใจ / สุริยัน ศักดิ์ไธสง. 2545
1081 ร.ส. ส867ด 2516 1
ดนตรีแห่งใบไม้ร่วงและเรื่องสั้นที่สรรค์แล้ว / โดย นิตยา นาฏยะสุนทร. 2516
1082 ร.ส. ส875ง 1
งูร้องไห้ดอกไม้ยิ้ม / สุวรรณณี สุคนธา : เขียน. 2553
1083 ร.ส. ส875ท 1
ที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นายแฉล้ม สิงห์เจริญ / โดย สุวรรณี (นามแฝง) และศศิวิมล (นามแฝง) 2518
1084 ร.ส. ส876พ 2541 1
พิราบแดง / สุวัฒน์ วรดิลก. 2541
1085 ร.ส. ส876ส 1
สงครามในหลุมฝังศพ / สุวัฒน์ ศรีเชื้อ. 2518
1086 ร.ส. ส876ห 1
เหนือจอมพลยังมีจอมคน / สุวัฒน์ วรดิลก. 2533
1087 ร.ส. ส876ห 2540 1
เหนือจอมพล ยังมีจอมคน / สุวัฒน์ วรดิลก. 2540
1088 ร.ส. ส888ก 2540 1
การผ่านพ้นของยุคสมัย : รวมข้อเขียนคัดสรรจากหน้าหนังสือพิมพ์เล่มแรก / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2540
1089 ร.ส. ส888ค 2
ความเรียงคัดสรร พ.ศ. 2531-2540 / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2542
1090 ร.ส. ส888ค 2540 1
คลื่นเสรีภาพ : เรียงความ 6 หัวข้อ / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2540
1091 ร.ส. ส888คน 2545 1
คนกับเสือ / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2545
1092 ร.ส. ส888จ 2539 1
จากทะเลถึงดงดอย : สารคดีแสงหาความหมายชีวิตกลางแจ้ง / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2539
1093 ร.ส. ส888จ 2547 1
จากทะเลถึงดงดอย : เรื่องจริงของคนใช้ชีวิตกลางแจ้ง / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2547
1094 ร.ส. ส888ด 2539 1
ดอกไผ่ / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2539
1095 ร.ส. ส888ด 2540 1
เดินป่าเสาะหาชีวิตจริง : บันทึกคืนวันแห่งราวไพรสู่นาคร / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2540
1096 ร.ส. ส888ด 2547 1
ดอกไผ่ / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2547
1097 ร.ส. ส888ถ 1
ถ้าหากไม่มีวันนั้น : รวมข้อเขียนคัดสรรจากหน้าหนังสือพิมพ์เล่มสี่ / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2541
1098 ร.ส. ส888ท 2540 1
ทางทากและสายน้ำเชี่ยว : บันทึกการเดินป่าและล่องแก่งต้นน้ำหลังสวน / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2540
1099 ร.ส. ส888บ 1
บทบันทึกคัดสรร พ.ศ. 2527-2540 / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2542
1100 ร.ส. ส888ผ 2540 1
ผู้ชายที่กำลังสูญพันธุ์ : รวมข้อเขียนคัดสรรจากหน้าหนังสือพิมพ์เล่มสอง / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2540
1101 ร.ส. ส888พ 2540 1
เพลงเอกภพ : บันทึกคนเดินทาง / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2540
1102 ร.ส. ส888ม 2540 1
มหาวิทยาลัยชีวิต : บันทึกวันวัยแสวงหาสู่วันคืนแห่งชะตากรรม / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2540
1103 ร.ส. ส888ม 2545 1
มหาวิทยาลัยชีวิต : บันทึกวันวัยแสวงหาสู่วันคืนแห่งชะตากรรม / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2545
1104 ร.ส. ส888ร 1
เร่ร่อนหาปลา / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2534
1105 ร.ส. ส888ร 2545 1
เร่ร่อนหาปลา / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2545
1106 ร.ส. ส888รอ 1
เรื่องสั้นคัดสรร พ.ศ. 2522-2539 / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2542
1107 ร.ส. ส888ฤ 1
ฤดูกาล : เรื่องสั้นและบทกวี / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2524
1108 ร.ส. ส888ฤด 2547 1
ฤดูกาล / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2547
1109 ร.ส. ส888ล 1
เลียบเลาะชายคาโลก : บันทึกการไปเยือนเทือกเขาหยูหลง และต้นน้ำแยงซี / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2539
1110 ร.ส. ส888ล 2540 1
เลียบเลาะชายคาโลก : บันทึกการไปเยือนเทือกเขาหยูหลง และต้นน้ำแยงซี / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2540
1111 ร.ส. ส888ส 1
สะพานไผ่เหนือสายน้ำเชี่ยว / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 2553
1112 ร.ส. ส893ส 1
แสงไต้กลางกรุง / เสฐียรพงษ์ วรรณปก ; แน่งน้อง เจตธำรงค์, บรรณาธิการ 2539
1113 ร.ส. ส893ห 2531 1
เหตุเกิดที่ ภาราสาวะดี / เสฐียร พันธรีงษี. 2531
1114 ร.ส. ส894น 1
นิยายแห่งโลกตะวันออก / เสถียร ยอดดี . 2542
1115 ร.ส. ส895ฮ 1
ฮัลโหล โรบินฮู๊ด / เสท เสกุล. 2533
1116 ร.ส. ส899พ 2542 1
เพื่อนเก่า / เสนอ อินทรสุขศรี. 2542
1117 ร.ส. ส917ค 2518 1
ความรักของวัลยา / เสนีย์ เสาวพงศ์. 2518
1118 ร.ส. ส917น 1
นักเขียนอมตะประจำปี 2547 ศักดิชัย บำรุงพงศ์ / เสนีย์ เสาวพงศ์. 2548
1119 ร.ส. ส917ผ 1
ผมเป็นคนโยเดีย : รวมเรื่องสั้นเอ็กโซติก / เสนีย์ เสาวพงศ์. 2530
1120 ร.ส. ส917ห 2536 2
หยดหนึ่งของกาลเวลา / เสนีย์ เสาวพงศ์. 2536
1121 ร.ส. ส929ย 1
ยายเม้าวอนสอนหญิง / โดย เสรี วงษ์มณฑา. 2530
1122 ร.ส. ส929ย 2537 1
ยายเม้าวอนสอนหญิง / เสรี วงษ์มณฑา. 2537
1123 ร.ส. ส943ภ 2543 1
ภาพลวง / เสาวรี. 2543
1124 ร.ส. ส943ล 1
ละครคือชีวิต : รวมเรื่องสั้นแหวกกระแสสร้างสรรค์ร่วมสมัย / เสาวรี. 2544
1125 ร.ส. ส944ต 1
ตามหาชั่วชีวิต / เสาวรี เอี่ยมละออ. 2551
1126 ร.ส. ส944ร 1
เราตกอยู่ในสมรภูมิรบอีกครั้ง / เสาวรี. 2554
1127 ร.ส. ส948 1
เสียงแห่งสันติภาพ : 16 เรื่องสั้นชุด "สู่สังคมที่ดีงามและสันติ" / ชิดเทพ ธมชยากร ... [และคนอื่น ๆ]. 2552
1128 ร.ส. ส959 1
แสงตะวัน : รวมเรื่องสั้นเพื่อชีวิต / ธัญญา เปรมจิตต์, [แปล]. 2542
1129 ร.ส. ส962ภ 1
ภาพคู่ขนาน / แสงศรัทธา ณ ปลายฟ้า. 2550
1130 ร.ส. ส984ก 1
กะเล่อ-กะลา ทัวร์ / โสภาค สุวรรณ. 2536
1131 ร.ส. ส984จ 2
จดหมายถึงคุณยาย / โสภาค สุวรรณ. 2526
1132 ร.ส. ส984จ 2526 1
จดหมายถึงคุณยาย / โสภาค สุวรรณ. 2526
1133 ร.ส. ส984ส 2
สาวน้อย (ไทย) เมืองฝรั่ง 3 / โสภาค สุวรรณ. 2537
1134 ร.ส. ส988ป 1
ปรารถนาแห่งดวงใจ / โดย ศรีสัตตบุษย์ (นามแฝง) 2519
1135 ร.ส. สน212 1
สนามหญ้า 4.1 : เธอเต้นรำอย่างเดียวดาย / บรรณาธิการ : ทินกร หุตางกูร. 2546
1136 ร.ส. สบ728 1
11 ผู้ก่อการร้ายที่ป้ายรถประจำทาง / นิรัติศัย หล่ออรุโณทัย, แปล ; ประยูร หงษาธร, บรรณาธิการ. 2555
1137 ร.ส. สร728 1
10 เรื่องในเมืองใหญ่. 2548
1138 ร.ส. ห111 1
6 เรื่องสั้นรางวัลทอง / แปลโดย ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ. 2531
1139 ร.ส. ห124ต 1
ใต้เงาภูเขา / หญ้าน้ำ ทุ่งขุนหลวง. 2543
1140 ร.ส. ห124บ 1
บ้านทรงไทย แม่น้ำ และคนรัก / หญ้าแพรก. 254?
1141 ร.ส. ห141จ 1
เจ้าหมา = The dog / หนวนอู้. 2549
1142 ร.ส. ห159ร 1
เรื่องเล่าข้างลักยิ้ม / หนุงหนิง. 2546
1143 ร.ส. ห186 2544 1
หมายิ้ม / มนันยา (นามแฝง), แปล. 2544
1144 ร.ส. ห196ย 1
ยูโทเปียในซอกเล็บ / หมุด สุดไผท. 2547
1145 ร.ส. ห215อ 1
อหังการ์ / หยก บูรพา. 2537
1146 ร.ส. ห313จ 1
จิตมหัศจรรย์ / หลวงเมือง. 2553
1147 ร.ส. ห313น 1
นาฏกรรมในเงามืด / หลวงเมือง. 2544
1148 ร.ส. ห313ล 1
ลางสังหรณ์ / หลวงเมือง. 2545
1149 ร.ส. ห348ช 1
ชุมนุมเรื่องสั้นของหลู่ซิ่น / หลู่ซิ่น. ????
1150 ร.ส. ห348ร 1
รวมเรื่องสั้นของหลู่ซวิ่น / หลู่ซวิ่น ; นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน รุ่น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, แปล. 2546
1151 ร.ส. ห363ผ 2537 1
ผีเสื้อ / หวางเหมิง ; สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแปล. 2537
1152 ร.ส. ห363ห 1
หน้ากาก / โดย หวาง ซุนวอน ; ไกรวรรณ สีดาฟอง, แปล. 2546
1153 ร.ส. ห499 1
หากรักมาต้องหาที่ให้รัก / บรรณาธิการ : พรชัย แสนยะมูล. 2548
1154 ร.ส. ห662 2545 1
เห็นจะเป็นเพราะรัก / มนันยา, แปล. 2545
1155 ร.ส. ห682ค 1
ใครอยู่ในอากาศ / เหม เวชกร. 2547
1156 ร.ส. ห682ป 1
ปิศาจของไทย / เหม เวชกร. 2546
1157 ร.ส. ห682ป 2547 1
ปิศาจของไทย / เหม เวชกร. 2547
1158 ร.ส. ห682ผ 1
ผู้มาจากเมืองมืด / เหม เวชกร. 2546
1159 ร.ส. ห682ผ 2547 1
ผู้มาจากเมืองมืด / เหม เวชกร. 2547
1160 ร.ส. ห682ผท 1
ผู้ที่ไม่มีร่างกาย / เหม เวชกร. 2547
1161 ร.ส. ห682ผท 2547 1
ผู้ที่ไม่มีร่างกาย / เหม เวชกร. 2547
1162 ร.ส. ห682ว 2545 1
วิญญาณที่เร่ร่อน / เหม เวชกร. 2545
1163 ร.ส. ห682ว 2546 1
วิญญาณที่เร่ร่อน / เหม เวชกร. 2546
1164 ร.ส. ห682ว 2547 1
วิญญาณที่เร่ร่อน / เหม เวชกร. 2547
1165 ร.ส. ห738ส 1
สองแม่ / เหลืองฝ้ายดำ. 2538
1166 ร.ส. อ111ต 2541. 1
ตึกกรอสส์ : รวมเรื่องเอก / อ. อุดากร (อุดม อุดาการ) 2541
1167 ร.ส. อ117ร 1
รู้เก็บ รู้ใช้ : ระดับประชาชนทั่วไป / ผู้เรียบเรียง องอาจ จิระอร. 2548
1168 ร.ส. อ117รก 1
รู้เก็บ รู้ใช้ : ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา / ผู้เรียบเรียง องอาจ จิระอร. 2548
1169 ร.ส. อ128ด 1
เด็กทารกแห่งเมืองหมองหม่น / อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์ เขียน ; อนุศักดิ์ จินดา ภาพประกอบ. 2551
1170 ร.ส. อ128อ 1
อนาคด / อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์. 2555
1171 ร.ส. อ165ร 2532 1
ยิ้มพิมพ์มือ / โดย อนันต์ แจ้งกลีบ. 2532
1172 ร.ส. อ168ค 2545 1
คดีตัดศพ / อนัตต์ อนาคาร. 2545
1173 ร.ส. อ188ฉ 2539 1
แฉชีวิตนักเรียนนอก / อนุชิต มุรธาทิพย์. 2539
1174 ร.ส. อ231น 1
นิมิตต์วิกาล / อนุสรณ์ ติปยานนท์. 2554
1175 ร.ส. อ231ห 1
เหมือนพายุจะมา / อนุสรณ์ มาราสา. 2551
1176 ร.ส. อ293อ 1
อมราลักษณ์ / โดย อมราวดี. 2513
1177 ร.ส. อ311 1
อยากบอกใครคนหนึ่งซึ่งรักมาก ว่าด้วยเรื่อง...เพียงเพราะหัวใจเราใกล้กัน 2548
1178 ร.ส. อ372ล 1
ล่าปลาดุก / อรุวรรณ กลิ่นเนียม. 2534
1179 ร.ส. อ388ร 1
เรื่องสั้นที่...ฉันคิด / บทพระนิพนธ์ ในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี. 2550
1180 ร.ส. อ396ม 1
มุมละไม / อรินธรณ์ ; เซมเบ้, ภาพประกอบ. 2547
1181 ร.ส. อ419ค 1
ความฝันของรามัน = Tiger on the mountain / แชร์เลย์ แอล อโรร่า ; กิติมา อมรทัต แปล. 2537
1182 ร.ส. อ443ท 2538 1
ทุ่งสลับสี / อโศก ศรีสุวรรณ. 2538
1183 ร.ส. อ443น 1
ในสวนป่า/ อโศก ศรีสุวรรณ, เขียน. 2535
1184 ร.ส. อ466ร 2540 1
รวมนิทานอมตะนานาชาติ ชุดที่ 2 / อักษราพร. 2540
1185 ร.ส. อ47ล 1
ลูกกำพร้า / แปลโดย อ. สนิทวงศ์ (นามแฝง). ????
1186 ร.ส. อ493ร 1
รวมเรื่องสั้นหายาก หยาดน้ำค้างคือน้ำตาของเวลา / อังคาร กัลยาณพงศ์. 2530
1187 ร.ส. อ526ผ 1
ผู้แลเห็นลม / อัญชัน. 2539
1188 ร.ส. อ526ม 1
มือที่มองไม่เห็น / อัญชัน. 2542
1189 ร.ส. อ526อ 1
อัญมณีแห่งชีวิต / อัญชัน. 2533
1190 ร.ส. อ526อ 2533 1
อัญมณีแห่งชีวิต / อัญชัน, เขียน. 2533
1191 ร.ส. อ526อ 2534 1
อัญมณีแห่งชีวิต / อัญชัน, เขียน. 2534
1192 ร.ส. อ526อ 2536 1
อัญมณีแห่งชีวิต / อัญชัน, เขียน. 2536
1193 ร.ส. อ526อ 2545 1
อัญมณีแห่งชีวิต / อัญชัน. 2545
1194 ร.ส. อ533ห 1
เหมือนทะเลมีเจ้าของ / อัศศิริ ธรรมโชติ. 2532
1195 ร.ส. อ533ห 2548 1
เหมือนทะเลมีเจ้าของ / อัศศิริ ธรรมโชติ. 2548
1196 ร.ส. อ543 1
อันเป็นที่รัก / โกศล อนุสิม, บรรณาธิการ. 2535
1197 ร.ส. อ543ค 2537 1
ครูเมืองหลวง / อั้น สัตหีบ. 2537
1198 ร.ส. อ543ช 1
ชีวิต ลูกเล่นเซลส์แมน / อั้น สัตหีบ. 2537
1199 ร.ส. อ543ช 2537 1
เซลส์แมนเมืองหลวง 1 / อั้น สัตหีบ. 2537
1200 ร.ส. อ543ชว 1
ชีวิตพลิกล็อก / อันดามัน. 2547
1201 ร.ส. อ543ซ 1
เซียนชีวิต / อั้น สัตหีบ. 2537
1202 ร.ส. อ543ซ 2537 1
เซลส์แมนเมืองหลวง 2 / อั้น สัตหีบ. 2537
1203 ร.ส. อ543ส 1
แสบเมืองหลวง / อั้น สัตหีบ. 2537
1204 ร.ส. อ579ข 1
ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง = Kuntong, you will retruen at daun / อัศศิริ ธรรมโชติ ; แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย จำนงศรี รัตนัน. 2530
1205 ร.ส. อ579ข 2536 1
ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง = Kuntong, you willreturn at dawn / โดย อัศศิริ ธรรมโชติ ; แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย จำนงศรี รัตนิน. 2536
1206 ร.ส. อ579ข 2539 1
ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง = Kuntong, you will return at dawn / อัศศิริ ธรรมโชติ ; แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย จำนงศรี รัตนิน. 2539
1207 ร.ส. อ579ขน 2546 1
ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง / อัศศิริ ธรรมโชติ. 2546
1208 ร.ส. อ579ขอ 2548 1
ขอทาน แมว และคนเมา / อัศศิริ ธรรมโชติ. 2548
1209 ร.ส. อ579ง 2543 1
งามแสงเดือน / อัศศิริ ธรรมโชติ. 2543
1210 ร.ส. อ579ด 1
เด็ก ผู้หญิง คนแก่ แมว และผม / อัศศิริ ธรรมโชติ. 2548
1211 ร.ส. อ579ท 2553 1
ทะเลร่ำลมโศก / อัศศิริ ธรรมโชติ. 2553
1212 ร.ส. อ579น 2548 1
นักฟุตบอลบ้านนอก / อัศศิริ ธรรมโชติ. 2548
1213 ร.ส. อ579บ 1
บ้านริมทะเล / อัศศิริ ธรรมโชติ. 2533
1214 ร.ส. อ579บ 2550 1
บ้านริมทะเล / อัศศิริ ธรรมโชติ. 2550
1215 ร.ส. อ579ม 1
มโนสาเร่ / อัศศิริ ธรรมโชติ. 2534
1216 ร.ส. อ580บ 1
บ้านริมทะเล / อัศศิริ ธรรมโชติ. 2527
1217 ร.ส. อ612ก 1
การหลงทางอันแสนสุข / อาจินต์ ปัญจพรรค์. 2537
1218 ร.ส. อ612ค 1
คนเถื่อน กทม. / อาจินต์ ปัญจพรรค์. 2548
1219 ร.ส. อ612น 2548 1
นิสิตเถื่อน / อาจินต์ ปัญจพรรค์. 2548
1220 ร.ส. อ612ฝ 1
ฝนตก เดือน 7 / อาจินต์ ปัญจพรรค์. 2517
1221 ร.ส. อ612ม 1
แม่น้ำยามศึก / อาจินต์ ปัญจพรรค์. 2535
1222 ร.ส. อ612ร 1
ร่ายยาวแห่งชีวิต / อาจินต์ ปัญจพรรค์. 2535
1223 ร.ส. อ612ห 1
เหตุเกิดในอ๊อฟฟิศเหมืองแร่ / อาจินต์ ปัญจพรรค์. 2519
1224 ร.ส. อ612หม 1
เหมืองแร่ ฉบับสมบูรณ์ / อาจินต์ ปัญจพรรค์. 2545
1225 ร.ส. อ612หม 2548 1
เหมืองแร่ ฉบับสมบูรณ์ / อาจินต์ ปัญจพรรค์. 2548
1226 ร.ส. อ612หม 2551 1
เหมืองแร่ ฉบับสมบูรณ์ / อาจินต์ ปัญจพรรค์. 2551
1227 ร.ส. อ612หม 2555 1
เหมืองแร่ ฉบับสมบูรณ์ / อาจินต์ ปัญจพรรค์. 2555
1228 ร.ส. อ617ค 1
คนรถไฟ = Poppoya / อาซาดะ จิโร ; ผุสดี นาวาวิจิต, แปล. 2549
1229 ร.ส. อ617อ 1
ไอแซค อาซิมอฟ, แปลโดย บรรยงก์. 2539
1230 ร.ส. อ621ค 1
ครูตีนเปลือย / อาทิตย์ แมกเมฆ. 2534
1231 ร.ส. อ623ข 1
ของขวัญแด่พ่อ / อานนท์ จิตต์อุไร ; บรรณาธิการ : กสิน โลกะกะลิน ; ภาพประกอบ : สามารถ รัตนรัตน์, วิทยา ทาชมภู. 2547
1232 ร.ส. อ625ม 1
เมียผี / อานุภาพ ปัญญานุภาพ. 2550
1233 ร.ส. อ653บ 1
บันทึกผู้หญิงตะวันออก : สีสันชีวิตและความทรงจำแสนงาม / อารยา ราษฎร์จำเริญสุข. 2536
1234 ร.ส. อ653ว 1
วันใบไม้ร่วง ของคนไกลบ้าน / อารยา ราษฎร์จำเริญสุข. 2551
1235 ร.ส. อ678ธ 1
เธอคือเพื่อนแท้ = Aesop / คาซูโอะ อาโอกิ ; สุนิสา วิทยาปัญญานนท์, ผู้แปล. 2547
1236 ร.ส. อ678ฮ 1
แฮปปี้เบิร์ธเดย์ = Happy Birthday Inochi Kagayaku Toki / คาซูโอะ อาโอกิ, เขียน ; มิกิ คาโต, ภาพประกอบ ; จันทิมา จันทรา ทะคิโมะโตะ, แปล. 2547
1237 ร.ส. อ686ข 1
ขอเพียงเข้าใจ / อำนาจ เย็นสบาย ; ถวิล มนัสน้อม, บรรณาธิการ. 2541
1238 ร.ส. อ686ต 1
ใต้ผืนน้ำ / อำนาจ เย็นสบาย. 2531
1239 ร.ส. อ686อ 2
อ่างมังกร / อำนาจ เย็นสบาย. 2534
1240 ร.ส. อ693 1
อำพัน 1 เรื่องสั้นวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ / แปลโดย แก้ว ปทุมทิพย์. 2527
1241 ร.ส. อ698ร 1
เรื่องสั้นเยอรมันสำหรับนักศึกษา / อำภา โอตระกูล, เรียบเรียงและแปล. 2547
1242 ร.ส. อ711ค 1
คนพรรคนี้ก็มีด้วย / อำรุง สกุลรัตนะ. 2532
1243 ร.ส. อ728พ 2540 1
เพียงความทรงจำเอาไว้เลย / อิทธิสุนทร ; รูป : ม.ล.จิราธร จิรประวัติ, กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์. 2540
1244 ร.ส. อ728พ 2550 1
เพียงความทรงจำเอาไว้เลย / อิทธิสุนทร. 2550
1245 ร.ส. อ761ผ 2542 1
ผีญี่ปุ่น / เขียนโดย แล็ฟคาดิโอ เฮิร์น ; แปลโดย ปาริฉัตร เสมอแข. 2542
1246 ร.ส. อ764ค 2539 1
คน สัตว์ สิ่งของ / อิสระ ชูศรี. 2539
1247 ร.ส. อ772บ 1
บินแหลก 5 / อีแร้ง. 2535
1248 ร.ส. อ772บ 2534. 1
บินแหลก / อีแร้ง. 2534
1249 ร.ส. อ772บ 2541 1
บินแหลก / อีแร้ง. 2541
1250 ร.ส. อ772บน 1
บินแหลก : รักระหว่างไฟลท์ / อีแร้ง. 2551
1251 ร.ส. อ772ห 1
หมาป่าในห้องเขียนหนังสือ / อีแร้ง. 2542
1252 ร.ส. อ772อ 1
อีแร้ง...ซึ้ง / อีแร้ง. 2548
1253 ร.ส. อ773อ 2544 1
อ่าวมรณะ = Disaster bay / Ann Evans, เขียน ; วันเพ็ญ บงกชสถิตย์, แปล. 2544
1254 ร.ส. อ785ท 2540 1
โทษฐานที่รู้จักกัน / อุดม แต้พานิช. 2540
1255 ร.ส. อ785ท 2545 1
โทษฐานที่รู้จักกัน / อุดม แต้พานิช. 2545
1256 ร.ส. อ785บ 1
บทเพลงแห่งนกกางเขน / อุดม วิเศษสาธร, เขียน. 2538
1257 ร.ส. อ785บ 2539 1
บทเพลงแห่งนกกางเขน / อุดม วิเศษสาธร, เขียน. 2539
1258 ร.ส. อ785ส 1
สายใยแห่งความรัก / อุดม วิเศษสาธร. 2541
1259 ร.ส. อ785ห 2540 1
หนังสือโป๊ / อุดม แต้พานิช ; พิกุล วิภาสประทีป, บรรณาธิการ. 2540
1260 ร.ส. อ785ห 2544 1
หนังสือโป๊ / อุดม แต้พานิช. 2544
1261 ร.ส. อ824ป 1
ปริมาตรรำพึง / อุทิศ เหมะมูล. 2548
1262 ร.ส. อ824ม 1
ไม่ย้อนคืน / โดย อุทิศ เหมะมูล. 2551
1263 ร.ส. อ826ต 1
ต้นไม้ประหลาด / อุเทน พรมแดง. 2546
1264 ร.ส. อ826น 1
นักเล่าเรื่องโกหก / โดย อุเทน พรมแดง. 2547
1265 ร.ส. อ826ล 1
โลกสีเทา / อุเทน พรมแดง. 2548
1266 ร.ส. อ826ห 1
เหนือนาฏกรรม / อุเทน พรมแดง. 2549
1267 ร.ส. อ862ก 2545 1
แกมเก็จ / อุษณา เพลิงธรรม. 2545
1268 ร.ส. อ862ช 2545 1
ช่อประยงคุ์ / อุษณา เพลิงธรรม. 2545
1269 ร.ส. อ889ห 1
ห้องสีเลือด / Ranpo Edogawa ; ผู้แปล : กมลวรรณ สงวนสิริกุล. 2549
1270 ร.ส. อ892จ 1
จิม กระดุม กับลูคัส คนขับหัวรถจักร = Jim Knopf und Lukas der Lokomotivfuhrer / มิฆาเอ็ล เอ็นเด้ ; เอฟ. ย็อท. ทริพพ์, รูป ; ชลิต ดุรงค์พันธุ์, แปลจากภาษาเยอรมัน. 2543
1271 ร.ส. อ894ส 1
โรงเรียนคาถาวิเศษ = DIE ZAUBERSCHULE UND ANDERE GESCHICHTEN / มิฆาเอ็ล เอ็นเด้ ; แปลโดย ชวิต ดุรงค์พันธ ; แบร์นฮาร์ด โอเบอร์เดียค. 2540
1272 ร.ส. อ916ม 1
มาริษาราตรี / เอส พี สมเถา ; แปลโดย ถ่ายเถา สุจริตกุล 2539
1273 ร.ส. อ916มอ 1
เมื่อน้ำมันหมด โลกเราจะยึดอเมริกา / เอส.เอ็ม. ซากีร์ ; อับดุล ราซัค และคณะ, แปล. 2555
1274 ร.ส. อ929ส 1
เส้นผมบังจักรวาล / เอื้อ อัญชลี. 2553
1275 ร.ส. อ937ร 1
ระฆังขับขานที่มีเดียพาร์ค / เอื้อยนาง. 2549
1276 ร.ส. อ945ร 1
เรื่องเล่าชาววิกล / Sherwood Anderson, Winesburg Ohio ; ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล, แปล. 2552
1277 ร.ส. อ972จ 1
70 วันในคณะละครสัตว์ = Toby tyler or ten weeks with acircus / เจมส์ โอตีส์ ; แปลโดย บุษราคัม. 2538
1278 ร.ส. อ972ซ 1
ซู = Zoo / Otsuichi ; มินามิ, ผู้แปล. 2548
1279 ร.ส. อ972ซ 2549 1
ซู = Zoo / Otsuichi ; มินามิ, ผู้แปล. 2549
1280 ร.ส. อ978ย 1
ยิวหัวเราะ / โดย โอภาส โพธิแพทย์. 2522
1281 ร.ส. อ986ล 1
โลกของเธอ...บิเบียน่า / เขียนโดย โฆเช่ หลุยส์ โอไลยโซล่า ; แปลจากภาษาสเปนโดย สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ 2540
1282 ร.ส. อ989ห 1
1 CM / โอสธี. 2552
1283 ร.ส. อ992ร 1
เรื่องสั้นญี่ปุ่น : รวมเรื่องสั้นของ ดะสะอิ โอะซะมุ / มณฑา พิมพ์ทอง, บรรณาธิการ. 2541
1284 ร.ส. อ993ก 1
กิมเพลจอมโง่ / Isaac Bashevis Singer ; วิมล กุณราชา, แปล. 2551
1285 ร.ส. อค111 1
A cup of comfort for friends / Colleen Sel, บรรณาธิการ ; แปลโดย : ประภาวดี จิลลานนท์. 2547
1286 ร.ส. ฮ111น 1
นางฟ้ามือใหม่ ชื่อส้มแป้น / โดย ฮ.นิกฮูกี้. 2550
1287 ร.ส. ฮ161ส 1
สาวไหม / ฮอยล้อ. 2551
1288 ร.ส. ฮ461ฮ 2
ฮิวเมอริสต์คิดเบ่ง / ของ ฮิวเมอริสต์. 2528
1289 ร.ส. ฮ58พ 1
เพลงขลุ่ยในฝัน : รวมนิทานและเรื่องสั้น / แฮร์มาน เฮสเสะ ; แปลโดย สดใส (นามแฝง). 2524
1290 ร.ส. ฮ631ช 1
ชายเฒ่าที่สะพาน / เออร์เนสต์ เฮ์มมิงเวย์ ; แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์. 2539
1291 ร.ส. ฮ631ช 2553 1
ชายเฒ่าที่สะพาน / Ernest hemingway ; อาษา ขอจิตต์เมตต์, แปล. 2553
1292 ร.ส. ฮ631ชย 1
ชายเฒ่ากลางทะเลลึก / Ernest Hemingway ; อาษา ขอจิตต์เมตต์, แปล. 2553
1293 ร.ส. ฮ631ท 1
ทะเลย่อมเปลี่ยนแปลง / เออร์เนสต์ เฮ็มมิงเวย์ ; แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์. 2534
1294 ร.ส. ฮ631พ 2
พ่อและลูกชาย / เออร์เนสต์ เฮ็มมิงเวย์; แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมต์ 2540
1295 ร.ส. ฮ631พข 2553 1
พ่อของข้าพเจ้า / Ernest Hemingway ; อาษา ขอจิตเมตต์, แปล. 2553
1296 ร.ส. ฮ631พอ 2553 1
พ่อและลูกชาย / Ernest Hemingway ; อาษา ขอจิตต์เมต์, แปล. 2553
1297 ร.ส. ฮ649ร 2543 1
เรื่องผีผี = Kwaidan / เขียนโดย แล็ฟคาดิโอ เฮิร์น ; แปลโดย ปาริฉัตร เสมอแข, ผุสดี นาวาวิจิต. 2543
1298 ร.ส. ฮ669ก 1
ก็...ผม (หมา) อยากเม้าท์ / เฮเลน. 2547
1299 ร.ส. ฮ674พ 2533 1
เพลงขลุ่ยในฝัน : รวมนิทานและเรื่องสั้น / เฮอร์มานน์ เฮสเส ; สดใส แปล. 2533
1300 ร.ส. ฮ674พ 2550 1
เพลงขลุ่ยในฝัน = Strange news from another star and other stories / Hermann Hesse ; สดใส, แปล. 2550
1301 ร.ส. ฮ711ก 1
เกือบไม่ได้เขียน = The best of James Herriot / เขียนโดย เจมส์ เฮอร์เรียต ; แปลโดย ปาริฉัตร เสมอแข ; รูปประกอบ วิคเตอร์ แอมบรัส, โรเบิร์ต มิคเคิ่ลไร้ท์ ; บรรณาธิการต้นฉบับแปล ฐิติรัตน์ ไชยมี, สุรปรีย์ ปิยสาระ, บุรพัทธ์ เทวานิมิต.
1302 ร.ส. ฮ711ห 2545 1
หมาสารพัด (หมาบ้าจี้+ยิ้มก่อนเห่า) / เขียนโดย เจมส์ เฮอร์เรียต ; แปลโดย ปาริฉัตร เสมอแข ; รูปประกอบ เฉลิมชาติ เจริญยิ่งดี ; บรรณาธิการต้นฉบับแปล บุรพัทธ์ เทวานิมิต. 2545
1303 ร.ส. ฮ711ห 2546 1
หมอแมว = Cat stories / James Herriot ; ปาริฉัตร เสมอแข, แปล. 2546
1304 ร.ส. ฮ711หอ 2543 1
หมออารมณ์ดี (หมอฮา+ยิ้มสี่ขา) / เขียนโดย เจมส์ เฮอร์เรียต ; แปลโดย ปาริฉัตร เสมอแข ; รูปประกอบ กัลยาณี ปรัชญานุภาพ ; บรรณาธิการต้นฉบับแปล บุรพัทธ์ เทวานิมิต. 2543
1305 ร.ส. ฮ729ผ 1
ผลึกไฟเย็น = Frozen fire / เจมส์ เฮาส์ตัน เขียน ; เนื่องน้อย ศรัทธา, แปล. 2535
1306 ร.ส. ฮ729พ 1
เพชรสีดำ = Black diamonds / เจมส์ เฮาส์ตัน เขียน ; เนื่องน้อย ศรัทธา, แปล. 2535
1307 ร.ส. ฮ749ฟ 1
ฟ้าหลังฝนที่บ้านดอกท้อบาน / เฮ่าหยาน ; แปลโดย ชมเพลิน อยู่เพลิน. 2521
1308 ร.ส. ฮ761ร 2540 1
เรื่องผีผี / แล็ฟคาดิโอ เฮิร์น ; แปลโดยปาริฉัตร เสมอแข ,ผุสดี นาวาวิจิต 2540
1309 ร.ส. ฮ813ข 2
ขุมทรัพย์กษัตริย์โซโลมอน = King Solomon's mines / เซอร์ เอช.ไรเดอร์ แฮกการ์ด เขียน ; พิชญ มกรพันธุ์, แปล. 2536Create Date : 29 มกราคม 2556
Last Update : 29 มกราคม 2556 9:16:37 น. 5 comments
Counter : 1485 Pageviews.

 
hermes wallet replicas รายชื่อหนังสือเรื่องสั้นภาษาไทย 801-1309
where can i get a fake hermes bag //cslfyn.dk/Billeder/where-can-i-get-a-fake-hermes-bag.html


โดย: where can i get a fake hermes bag IP: 192.99.14.36 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:8:17:08 น.  

 
We stumbled over here coming from a different web address and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your web page for a second time.
chaussure nike requin discount //www.capteo.com/wp-content/uploads/2012/nike-pas-cher/ffU82P7Sha/


โดย: chaussure nike requin discount IP: 192.99.14.36 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา:2:41:35 น.  

 
Very descriptive post, I liked that a lot. Will there be a part 2?
good cyber monday deals //www.f1coatings.com/wp-content/upgrade/shopping19/4wU35jCeoF/


โดย: good cyber monday deals IP: 192.99.14.34 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา:1:11:47 น.  

 
o3KC12 //www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com


โดย: varlog IP: 94.23.252.21 วันที่: 11 มกราคม 2558 เวลา:17:11:47 น.  

 
TObInw //www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com


โดย: JimmiXzS IP: 188.165.240.145 วันที่: 14 ตุลาคม 2559 เวลา:23:15:51 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Mr.Feynman
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 16 คน [?]
Friends' blogs
[Add Mr.Feynman's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.