veritas lux mea = Truth enlightens me
Group Blog
 
All blogs
 
รายชื่อหนังสือเด็กภาษาไทย 2101-2400

2101 ด ว432คณ 1
คุณพ่อไปรษณีย์ / วันทนีย์ วิบูลกีรติ. 2546
2102 ด ว432ด 1
เด็กชายลิ้นชัก / วันทนีย์ วิบูลกีรติ. 2546
2103 ด ว432บ 1
ใบไม้ในทุ่งหญ้า / วันทนีย์ วิบูลกีรติ, เขียน ; ปราณี ศิริจันทพันธ์, บรรณาธิการ. 2545
2104 ด ว432บ 2551 1
ใบไม้ในทุ่งหญ้า / วันทนีย์ วิบูลกีรติ, เขียน ; ปราณี ศิริจันทพันธ์, บรรณาธิการ. 2551
2105 ด ว432ผ 2546 1
ผีน้อยโลกมายา / วันทนีย์ วิบูลกีรติ, เขียน ; ธเนศ เวศร์ภาดา, บรรณาธิการ. 2546
2106 ด ว432ผ 2551 1
ผีน้อยโลกมายา / วันทนีย์ วิบูลกีรติ, เขียน ; ธเนศ เวศร์ภาดา, บรรณาธิการ. 2551
2107 ด ว432พ 1
พระราชาน้อย / วันทนีย์ วิบูลกีรติ ; แก๊งจิโบ, ภาพประกอบ. 2548
2108 ด ว432พร 1
เพื่อนในสวน / วันทนีย์ วิบูลกีรติ ; ภาพประกอบ : กุลธวัช เจริญผล, ยศพล บุญสูงเนิน. 2545
2109 ด ว432ร 1
ร้อยฝันปั้นรุ้ง / วันทนีย์ วิบูลกีรติ. 2547
2110 ด ว432รง 1
โรงเรียนสนธยา / วันทนีย์ วิบูลกีรติ ; ภาณุทัต, ภาพประกอบ. 2549
2111 ด ว432ส 1
สายฝนบนถนนคอนกรีต / วันทนีย์ วิบูลกีรติ. 2548
2112 ด ว433จ 1
จ้อยตามหาพระจันทร์ / ม.ล. วันนิวัต เกียรติสาร ; รูป, นันทวัน วาตะ 2539
2113 ด ว436ก 1
การบัญชีบริหาร : ฉบับการ์ตูนชาดก / วันฤดี สุขสงวน. 2555
2114 ด ว436ร 1
รองเท้านางฟ้า / วันศิริ ล้วนอุดมศิริ. 2551
2115 ด ว441ด 1
ดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และหลากเรื่องหลายคำถามเกี่ยวกับเวลาและฤดูกาล / เจนนี วู๊ด ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ปฐมฤกษ์ เกตุทัต, ฆรณี แสงรุจิ. 2552
2116 ด ว442ล 1
ลูกหมีกับสิ่งมหัศจรรย์ = The bear cubs and the marvel / วัลภา บิลอับดุลสาห์ เขียนเรื่อง ; เฉลิมพล พงศ์เจตต์พงศ์ เขียนภาพ. 2536
2117 ด ว452ร 1
100 ความลับร่างกายของเรา / วัลลีย์ วงศ์หลิว. 2553
2118 ด ว455พ 2555 1
พจนานุกรมภาพ ธงนานาชาติ / เรื่องและภาพประกอบ : คิมิกะ วะระเบะ ; แปล เมธินี นุชนาคา. 2555
2119 ด ว457ด 1
เด็กชายกมลเที่ยวบ้านทุ่ง / วาณิช จรุงกิจอนันต์ เรื่อง ; อรุณ วัชระสวัสดิ์ ภาพ. 2521
2120 ด ว461ช 2539 1
ชุด น้องหมี / ชิเงโอะ วาทานาเบะ ; รูป, ยาสุโอะ โอโทโมะ ; แปล, พรอนงค์ นิยมค้า. 2539
2121 ด ว461ช 2544 1
ชุดน้องหมี / เรื่อง : ชิเงโอะ วาทานาเบะ ; รูป : ยาสุโอะ โอโทโมะ ; แปล : พรอนงค์ นิยมค้า. 2544
2122 ด ว467ท 1
เที่ยวยุโรปทุกวันได้ไหมเนี่ย / Wan Wan, เขียน ; อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี, แปล. 2555
2123 ด ว467ป 2554 1
ไปเที่ยวทุกวันได้ไหมเนี่ย / Wan Wan ; อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี, แปล. 2554
2124 ด ว467ม 1
ไม่ทำงานออฟฟิศได้ไหมเนี่ย / Wan Wan, เขียน ; อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี, แปล ; พรรณราย สุตวัฒนคุณ, บรรณาธิการต้นฉบับ. 2553
2125 ด ว467มป 2552 1
ไม่ไปโรงเรียนได้ไหมเนี่ย / Wan Wan ; อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี, แปล. 2552
2126 ด ว468ม 1
แม่หนูผู้กล้าหาญ / วาณิช จรุงกิจอนันต์ เรื่อง ; อรุณ วัชระสวัสดิ์ ภาพ. 2523
2127 ด ว473 2551 1
Why? ซีรีส์ 1 : สอดคล้องสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2551
2128 ด ว477พ 1
พลัดบ้าน = A long way from home / มัวรีน เครน วาร์ทสกี ; กิติมา อมรทัต แปล. 2534
2129 ด ว487ด 2
เด็กชายจากดาวอื่น / เขียนโดย วาวแพร. 2531
2130 ด ว487น 1
นกแต้วแร้วท้องดำ : สัตว์โลกที่เกือบจะสูญพันธุ์ / วาว เจ้าพระยา. 2534
2131 ด ว487พ 2
พราวแสงรุ้ง / โดย วาวแพร. 2529
2132 ด ว487ว 1
สิงโตกับกระต่าย / วาว เจ้าพระยา, เขียน ; จันทนา พรมกสิกร, ภาพ. 2534
2133 ด ว487ว 2539 1
วันสำคัญของคุณหนู / วาว เจ้าพระยา, เขียน ; บ้านเด็ก, ภาพ 2539
2134 ด ว487ส 1
สวนสัตว์มหัศจรรย์ / แวว เจ้าพระยา เรื่อง ; ไชยานันท์-จันทนา ภาพ. 2538
2135 ด ว494พ 1
พีนาพบเพื่อน = Pina finds a friend / Francesca Vignaga ; อาหนึ่ง, แปล. 2548
2136 ด ว494อ 1
เอมีกับสตรอว์เบอร์รีสีฟ้า = Amy and the blue strawberries / Francesca Vignaga ; อาหนึ่ง, แปล. 2548
2137 ด ว494อล 1
อัลเฟรด = Alfred / เรื่อง/ภาพ : ฟรานเชสคา วิกนากา ; แปล : อาหนึ่ง. 2548
2138 ด ว542ธ 1
ธรรมชาติแวดล้อม / วิชัย พาณิชย์สวย. 2532
2139 ด ว545ก 1
แก๊งโจรกรรม = The famous five and the stately homes gang / โคลด วัวลิเยร์, เขียน ; กัณหา แก้วไทย, แปล. 2534
2140 ด ว545ป 1
ปฏิบัติการแอ็ตติลา = The famous five and the missing cheetah / โดย โคลด วัวลิเยร์, เขียน ; กัณหา แก้วไทย, แปล. 2534
2141 ด ว545ม 1
มรกตลึกลับ = The famous five and the mysters of the emeralds / โดย โคลด วัวลิเยร์, เขียน ; มิ่งขวัญ มั่นแน่, แปล. 2534
2142 ด ว545ห 1
หมาต้อ / วิชา พรหมจันทร์. 2530
2143 ด ว545อ 1
เอื้องแซะสีทอง / วิชา พรหมจันทร์. 2517
2144 ด ว555ส 1
เสรีไทย ฉบับการ์ตูน / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, เรียบเรียง ; เขียนภาพโดย สุรพล พิทยาสกุล, สมชาย ปานประชา, วิชัย บางอุบล. 2546
2145 ด ว559ล 1
เล่าเรื่องแก้วหน้าม้า / วิเชียร เกษประทุม. 2548
2146 ด ว559ลป 1
เล่าเรื่องปลาบู่ทอง / เล่าเรื่องเรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม. 2548
2147 ด ว559ลพ 1
เล่าเรื่องพระสุธน - มโนห์รา / เล่าเรื่องเรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม. 2548
2148 ด ว587 1
วิทยาศาสตร์อ่านสนุก / สมบุญ ตั้งปนิธานดี...[และคนอื่นๆ] 2528
2149 ด ว587 2537 1
วิทยาศาสตร์เบื้องต้น / แปลโดย ทรายทอง ชูทรัพย์. 2537
2150 ด ว587 2551 1
วิทยาศาสตร์เบื้องต้น = Science starter / ทรายทอง ชูทรัพย์, แปล. 2551
2151 ด ว617ค 1
คุณตาร้องเพลง / จอห์น วินช์ ; ระพีพรรณ พัฒนาเวช, แปล. 2538
2152 ด ว617น 1
นิทานเลโอนาร์โด ดา วินซี : หนู พังพอน แมว และเรื่องอื่นๆ = Fables et legendes de Leonard de Vinci / Leonard de Vinci ; อาเดรียนา ซาวิออซซี มัซซา, ภาพประกอบ ; ดารณี เมืองมา, แปล. 2546
2153 ด ว617นท 1
นิทานเลโอนาโด ดา วินซี : นกลูเมอร์ปา และเรื่องอื่น ๆ = Fantastic animals of Leonardo da Vinci / Leonardo da Vinci ; อาเดรียนา ซาวิออซซี มัซซา, ภาพประกอบ ; วัชรินทร์ อำพัน, แปล. 2546
2154 ด ว619ถ 1
ถุงทอง เทพธิดาแห่งป่าสยาม / วินัย รอดจ่าย, เขียนเรื่อง นพดล อิทธิพงศ์สกุล, เขียนภาพ. 2532
2155 ด ว619ผ 1
ผีเสื้อกับทุ่งหญ้า / วินัย รอดจ่าย, เรื่อง ; เกริก ยุ้นพันธ์, ภาพ. 2528
2156 ด ว621ข 1
ขอเพียงความเข้าใจ / วินัย รอดจ่าย เรื่อง ; พิสิทธิ์ ทับทอง ภาพ. 2531
2157 ด ว621ส 1
สัตว์ที่ฉันรู้จัก / วินัย รอดจ่าย เรื่อง ; พิสิทธิ์ ทับทอง ภาพ. 2531
2158 ด ว634จ 1
จิตรกรรมไทย / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2528
2159 ด ว642ส 1
สังข์ทอง (ฉบับการ์ตูน) / เรียบเรียง วิพาพร รักเดช, นิสาชล โลหะทัศน์ ; ภาพประกอบ : วัชระ ส่งสมบูรณ์. 2547
2160 ด ว645พ 1
พินอคคิโอ / วิภา ศิริสวัสดิ์ ; ภาพ : ธานี จันทร์หอม. 2528
2161 ด ว645ส 1
สัตว์ประหลาดกับแม่ / วิภา ตัณฑุลพงษ์ เรื่อง ; ประกายเดือน บวรวิญญานันท์ ผู้วาดภาพประกอบ. 2536
2162 ด ว648ล 1
ลิงยอดฉลาด / วิภาพันธุ์ สุขวรรณ ; พู่กัน, ภาพประกอบ. 2525
2163 ด ว657ล 1
ลูกบอลเที่ยวชายหาด / เรื่องและภาพ : วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์. 2547
2164 ด ว657ลน 1
เล่นต่อตัว / เรื่องและภาพ : วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์. 2550
2165 ด ว657ห 1
ห้าพี่น้องกับของเล่นใหม่ / วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์. 2549
2166 ด ว657ห 2554 1
ห้าพี่น้องกับของเล่นใหม่ / วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์. 2554
2167 ด ว661ด 2552 1
ดินแดนซาเลา / วิภู ชัยฤทธิ์. 2552
2168 ด ว663ล 1
โลกใบเล็กของหมีน้อย / เรื่อง วิมล วงษ์วันทนีย์-พริตชาร์ด ; คำภาษาอังกฤษ ทอม พริตชาร์ด ; ภาพ อะตอม. 2548
2169 ด ว663ล 2549 1
โลกใบเล็กของหมีน้อย / เรื่อง วิมล วงษ์วันทนีย์-พริตชาร์ด ; คำภาษาอังกฤษ ทอม พริตชาร์ด ; ภาพ อะตอม. 2549
2170 ด ว663ล 2553 1
โลกใบเล็กของหมีน้อย / เรื่อง วิมล วงษ์วันทนีย์-พริตชาร์ด ; คำภาษาอังกฤษ ทอม พริตชาร์ด ; ภาพ อะตอม. 2553
2171 ด ว671ม 1
แม่มดเจ้าปัญหา / วิมลรัตน์ ชัยสิทธิ์ เรื่อง ; บุษบง โควินท์ ภาพ. 2531
2172 ด ว694ก 1
แกะเกเร / วิริยะ สิริสิงห ; ภาพโดย เดชา แช่ยืน. 2535
2173 ด ว694ข 2
ขนฟูกับหูตั้ง / วิริยะ สิริสิงห, เขียนเรื่อง ; ธีรพันธ์ ลอไพบูลย์, เขียนภาพ. 2532
2174 ด ว694ข 2535 1
ขนฟูกับหูตั้ง / วิริยะ สิริสิงห. 2535
2175 ด ว694ค 2
ความลับในกระสอบ / วิริยะ สิริสิงห ; เดชา แซ่ชั่น, ภาพประกอบ 2537
2176 ด ว694ค 2543 1
ความลับในกระสอบ / วิริยะ สิริสิงห ; เดชา แซ่ชั่น ภาพ. 2543
2177 ด ว694คม 1
คู่มือเลี้ยงปลาตู้ / วิริยะ สิริสิงห. 2523
2178 ด ว694คม 2524 1
คู่มือเลี้ยงปลาตู้ / วิริยะ สิริสิงห. 2524
2179 ด ว694ด 2
ดินสอพอง / วิริยะ สิริสิงห, เขียนเรื่อง ; วรพันธ์ มากทรัพย์ศรี, ถ่ายภาพ. 2531
2180 ด ว694ท 1
ทำไมไม่มีปีแมว / วิริยะ สิริสิงห ; เดชา แซ่ชั่น, เขียนภาพ. 2542
2181 ด ว694น 1
น้ำใจเจ้าป่า / วิริยะ สิริสิงห : เรื่อง ; เดชา แซ่ชั่น : ภาพ. 2552
2182 ด ว694ป 1
ปลาวาฬของน้อย / วิริยะ สิริสิงห ; ไพโรจน์ ดาวประดับวงษ์, เขียนภาพ. 2522
2183 ด ว694ป 2542 1
ปลาวาฬของน้อย / วิริยะ สิริสิงห ; ไพโรจน์ ดาวประดับวงษ์, วาดภาพ. 2542
2184 ด ว694ป 2551 1
ปลาวาฬของน้อย / วิริยะ สิริสิงห ; ไพโรจน์ ดาวประดับวงษ์, วาดภาพ. 2551
2185 ด ว694พ 1
พลายลำดวน / วิริยะ สิริสิงห เขียนเรื่อง ; ประสบโชค นวพันธุ์พิพัฒน์ เขียนรูป. 2527
2186 ด ว694ม 2
แมวจอมพลัง / วิริยะ สิริสิงห ; สราวุธ อิศรนุวรรธน์, เขียนรูป. 2542
2187 ด ว694ส 1
สามนักสู้ / วิริยะ สิริสิงห, เขียนเรื่อง ; เดชา แซ่ชั่น, เขียนภาพ. 2548
2188 ด ว694ห 1
หนังสือพิซซ่า / วิริยะ สิริสิงห ; เส้น, พรรณทิพา กฤษ์สุรนันท์... [และคนอื่นๆ] ; สี, วิชัย ตระกูลพัฒนกร... [และคนอื่นๆ]. 2543
2189 ด ว696ส 1
สำนึกปลาทอง / วิรุณ ตั้งเจริญ เรื่อง ; จารุพงษ์ จันทร์เพชร ภาพประกอบ. 2530
2190 ด ว699ก 1
การค้าของไทยในสมัยอยุธยา / วิเรขา จันทร์สุวรรณ. 2541
2191 ด ว713ค 1
ความลับดาวตก = Jede mege sternschnuppen / Martina Wildner, เขียน ; พจนีย์ ฉัตรชัยวัฒนา, แปล. 2553
2192 ด ว713ฉ 1
ฉันลูกสาวไฮโซ = So super starry / Rose Wilkins ; ปพิสรี ศักดิ์เสรี, แปล. 2548
2193 ด ว713ร 1
แรกเริ่มเรียนรู้ / แองเจลา วิลกส์, เขียน ; ฝ่ายหนังสือส่งเสริมเยาวชน บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), แปล. 2537
2194 ด ว713ส 1
สารานุกรมสำหรับเยาวชน ชุด โลกของเรา = Your world : a first encyclopedia / Angela Wilkes ; แปลและเรียบเรียง กฤษณา ชุติมา ; บรรณาธิการ[ฉบับภาษาไทย] เรวดี ศรีแก้ว. 2551
2195 ด ว713อ 1
อสูรกายใต้เตียง / เรื่องโดย จีนน์ วิลลิส ; ภาพประกอบโดย ซูซาน วาร์เลย์ อักษรศาสตร์ ศรีเรือน แปล. 2536
2196 ด ว713อย 1
อย่ายอมให้เจ้านกพิราบขับรถเมล์นะ ! / โม วิลเลมส์ ; วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์, แปล. 2548
2197 ด ว714ก 2
การบิน/ จอห์น วิลเลียมส์ เขียน ; มัลคอล์ม เอส.วอล์คเกอร์ เขียนภาพประกอบ ; นิรันทร์ หมวกอินทร์ และ สำเร็จ จันทร์โอกุล แปลและเรียบเรียง. 2535
2198 ด ว714น 1
น้ำ / จอห์น วิลเลียมส์, เขียน ; มัลดอล์ม เอส. วอล์ดเกอร์, เขียนภาพประกอบ ; นิรันดร์ หมวกอินทร์ และ สำเร็จ จันทร์โอกุล, แปลและเรียบเรียง. 2535
2199 ด ว714ป 1
เปิดโลกของไฟฟ้ากับฟาราเดย์ = Faraday and the science of electricity / Brian Williams ; David Antram, ภาพประกอบ ; กฤษณา ชุติมา, ชนัญดา หุตะสังกาศ, แปล. 2550
2200 ด ว714ปท 1
เปิดโลกของโทรศัพท์กับเบลล์ = Bell and the sciencd of the telophone / Brian Williams ; David Antram, ภาพประกอบ ; กฤษณา ชุติมา, ชนัญดา หุตะสังกาศ, แปล. 2550
2201 ด ว714ว 2
วงล้อ / จอห์น วิลเลียมส์ เขียน ; มัลคอล์ม เอส. วอล์คเกอร์ เขียนภาพประกอบ ; นิรันทร์ หมวกอินทร์ และ สำเร็จ จันทร์โอกุล แปลและเรียบเรียง. 2535
2202 ด ว714อ 1
อากาศ / จอห์น วิลเลียมส์ เขียน ; มัลดอล์ม เอส. วอล์ดเกอร์ เขียนภาพประกอบ ; นิรันดร์ หมวกอินทร์ และสำเร็จ จันทร์โอกุล แปลและเรียบเรียง. 2535
2203 ด ว715ค 1
คุณยายกายสิทธิ์ / ฟอร์เรสท์ วิลสัน เขียน ; จตุรัส แปล. 2532
2204 ด ว715ช 1
ช้างไม่นั่งทับรถ : ผจญภัยไปกับเจเรมี่ เจมส์ = Elephants don't sit on cars : adventures with Jeremy James / David Henry Wilson ; ภาพประกอบโดย Axel Scheffler ; วิลาวัณย์ ฤดีศานต์, แปล. 2545
2205 ด ว715บ 2545 1
บ้านนี้ยังมีรัก / Jacqueline Wilson ; ปิยะภา, แปล. 2545
2206 ด ว715ล 1
ลิซซี่ไม่อยากพูดนี่! = Lizzie zipmouth / Jacqueline Wilson, เขียน ; Nick Sharratt, ภาพประกอบ ; กานต์สิริ โรจนสุวรรณ, แปล. 2547
2207 ด ว715สต 1
สาวน้อยยอดนักสืบกับคดีปริศนา ตอน ตัวประกันดิสนีย์แลนด์ / อีริก วิลสัน ; วัสส์, แปล. 2549
2208 ด ว715หข 1
หนุ่มน้อยยอดนักสืบกับคดีปริศนา ตอน ขุมทรัพย์สาบสูญแห่งคาซาโลม่า / Eric Wilson ; วัสส์, แปล. 2549
2209 ด ว741ก 1
เครื่องยนต์กลไกล / จอห์น วิลเลียมส์ เขียน ; มัลคอล์ม เอส.วอล์คเกอร์ เขียนภาพประกอบ ; นิรันทร์ หมวกอินทร์ และสำเร็จ จันทร์โอกุล แปลและเรียบเรียง. 2535
2210 ด ว744 1
วิวัฒนาการของคน / ฟิลลิป เอ็ม. คลาร์ก, บรรณาธิการ ; เอทฮิล เฮอร์วิคซ์, ภาพประกอบ. 2527
2211 ด ว768น 2553 1
นเรศวรมหาราช (ฉบับการ์ตูน) / วิษณุ โชติธนานุรักษ์. 2553
2212 ด ว768บ 2553 1
บางระจัน (ฉบับการ์ตูน) / วิษณุ โชติธนานุรักษ์. 2553
2213 ด ว768ว 2548 1
วีรชนคนไทย (ฉบับการ์ตูน) / วิษณุ โชติธนานุรักษ์ ; ภาพประกอบ : บั๊ฟ. 2548
2214 ด ว768ห 1
เห็นแม่ฉันไหม / วิษณุ สุวรรณเพิ่ม : เรื่องและภาพ. 2523
2215 ด ว794ห 1
หมา ลา แพะ ข้ามสะพาน / วิสุทธิ์ สุทธิศรัทธา. 2527
2216 ด ว813ม 1
โมซาร์ท เด็กชายผู้เปลี่ยนโลกด้วยเสียงดนตรี / มาร์คัส วีคส์ : เขียน ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต : แปล. 2555
2217 ด ว832ม 1
แมงบ้ง / วีระพันธุ์ ใจสุบรรณ. 2533
2218 ด ว836ค 1
ความลับของไส้เดือน / วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์, เรื่อง ; บ้านเด็ก, ภาพ. 2533
2219 ด ว836ด 2
ดวงอาทิตย์แรงฤทธิ์ / วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ เรื่อง ; บ้านเด็ก ภาพ. 2533
2220 ด ว836น 1
หน่วยพิฆาตชุดขาว / วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์, เรื่อง ; บ้านเด็ก, ภาพ. 2533
2221 ด ว836ม 2
ไม้ขีดไฟพิศวง / วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ เรื่อง ; บ้านเด็ก ภาพ. 2532
2222 ด ว836มง 1
แมงมุมใจน้อย / วีรวัฒน์ เสถียรทิพย์ ; แจ๊ค, ภาพประกอบ. 2526
2223 ด ว836ร 1
รุ้งกินน้ำแสนกล / วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์, เรื่อง ; บ้านเด็ก, ภาพ. 2533
2224 ด ว836ล 1
ลุงต้นปลูกกุหลาบ / วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์, เรื่อง ; บ้านเด็ก, ภาพ. 2533
2225 ด ว837ค 2552 1
คำใส / วีระศักดิ์ สุยะลา, เขียน ; รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, คำนิยมและบรรณาธิการ ; ธีระพงษ์ บัวระเพชร, ภาพประกอบ. 2552
2226 ด ว842ห 1
หมื่นตา ธรรมะ / ผู้เขียน/ภาพประกอบ วีระกิจ อัชรวงศ์ไพศาล. 2552
2227 ด ว847ค 1
คุณช้างโต ช่วยหน่อยได้ไหม = Help me please, Mr. Chang to! / วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย, เรื่องและภาพ. 2554
2228 ด ว847บ 1
บ้านน้อยของปูเสฉวน / เรื่อง/ภาพ, วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย. 2554
2229 ด ว859ม 2
มาม่ามูเล่นชิงช้า = Mama Moo on a swing / เรื่อง, โยยา-โทมัส วิสลันเดอร์ ; แปล, สาธิตา ทรงวิทยา. 2537
2230 ด ว888จ 1
เจ้าหนูน้อยสตรอว์เบอร์รี่สุกสีแดงก่ำ และหมีใหญ่ผู้หิวโซ / ออเดรย์ วู้ด และ ดอน วู้ด ; ผู้แปล รพินทร ณ ถลาง. 2540
2231 ด ว888จง 1
จิงโจ้มีกระเป๋าหน้าท้อง และหลากเรื่องหลายคำถามเกี่ยวกับลูกของสัตว์ต่าง ๆ / เจนนี วู๊ด ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ปฐมฤกษ์ เกตุทัต, ฆรณี แสงรุจิ. 2552
2232 ด ว888ป 1
ป่าดงดิบ / จอห์น นอร์ริส วู้ด ; ภาพประกอบโดย, เควิน ดีน, จอห์น นอร์ริส วู้ด ; ผู้แปล, รพินทร ณ ถลาง. 2538
2233 ด ว888ปม 1
ป่าไม้และป่าขนาดเล็ก / จอห์น นอร์ริส วู้ด ; ภาพประกอบโดย, แม็กกี ซิลเวอร์ ; ผู้แปล, พิมพวัลคุ์ สุวรรณทัต. 2538
2234 ด ว888ม 1
แม่น้ำและทะเลสาบ / จอห์น นอร์ริส วู้ด ; ภาพประกอบโดย, จอห์น นอร์ริส วู้ด, เควิน ดีน ; ผู้แปล, รพินทร ณ ถลาง. 2538
2235 ด ว888มห 1
มหาสมุทร / จอห์น นอร์ริส วู้ด ; ภาพประกอบโดย, มาร์ก แฮร์ริสัน ; ผู้แปล, พิมพวัลคุ์ สุวรรณทัต. 2538
2236 ด ว898ข 1
ข้าวตังแบ่งของขวัญ / Brigitte Weninger, เรื่อง ; Stephanie Roehe, ภาพ ; หัทยา บุบผาทอง, แปล. 2555
2237 ด ว898ม 1
แม่ครับ ข้าวตังขอโทษ = It was me, mum! / Brigitte Weninger, เรื่อง ; Stephanie Roehe, ภาพ ; หัทยา บุบผาทอง, แปล. 2555
2238 ด ว914ข 1
ข้าวตังไม่ทิ้งเพื่อน = Miko goes on vacation / Brigitte Weninger ; Stephanie Roehe, ภาพ ; หัทยา บุบผาทอง, แปล. 2555
2239 ด ว914ขบ 1
ข้าวตังอยากเล่นกับแม่ = Mun, wake up, let's play / Brigitte Weninger, เรื่อง ; Stephanie Roehe, ภาพ ; หัทยา บุบผาทอง, แปล. 2555
2240 ด ว914ถ 1
ถ้าไม่มีผู้ใหญ่บนโลกใบนี้ / เวนิช มิตรสันเทียะ, สงฟาง จรุงกิจอนันต์. 2551
2241 ด ว914ว 1
วิถีแห่งโชค / เวนิช มิตรสันเทียะ. 2552
2242 ด ว915ฟ 1
ฟลีแบ็กกับไฟธำมรงค์ = Fleabag and the ring fire / เบ็ธ เว็บบ์, เขียน ; วิภาดา กิตติโกวิท, แปล. 2545
2243 ด ว916ค 2544 1
คุณพ่อขายาว = Daddy long legs / เขียนโดย Jean Webster ; แปลเรียบเรียงโดย สังวรณ์ ไกรฤกษ์. 2544
2244 ด ว916ม 2544 1
มงกุฎกระดาษ = Eine krone aus papier / Renate Welsh ; อำภา โอตระกูล, แปลจากภาษาเยอรมัน ; ภัทรีดา ประสานทอง, ปกและภาพประกอบ. 2544
2245 ด ว917ม 1
มนุษย์ล่องหน = The invisible man / เอช. จี. เวลส์ ; แปลโดย ปาริชาติ ชูโชติแก้ว. 2524
2246 ด ว919ค 2554 1
คำพูดไม่ได้มีไว้ทำร้ายกัน = Words are not for hurting / เรื่อง : เอลิซาเบท เวอร์ดิก ; ภาพ : มารีกา ไฮน์แลน ; แปล : น้านกฮูก. 2554
2247 ด ว919ช 2553 1
เชื้อโรคไม่ได้มีไว้แบ่งปัน = Germs are not sharing / เรื่อง : เอลิซาเบท เวอร์ดิก ; ภาพ : มารีกา ไฮน์แลน ; แปล : น้านกฮูก. 2553
2248 ด ว919ท 2554 1
เท้าไม่ได้มีไว้เตะ = Feet are not for kicking / เรื่อง : เอลิซาเบท เวอร์ดิก ; ภาพ : มารีกา ไฮน์เลน ; แปล : น้านกฮูก. 2554
2249 ด ว919ป 1
80 วันรอบโลก / จูลส์ เวิร์น ; รำเพย แปลและเรียบเรียง. 2513
2250 ด ว919ป 2516 1
80 วันรอบโลก / จูลส์ เวิร์น ; รำเพย แปลและเรียบเรียง. 2516
2251 ด ว919ฟ 2554 1
ฟันไม่ได้มีไว้กัด = Teeth are not for biting / เรื่อง : เอลิซาเบท เวอร์ดิก ; ภาพ : มารีกา ไฮน์เลน ; แปล : น้านกฮูก. 2554
2252 ด ว919ห 2553 1
หางไม่ได้มีไว้ให้ดึง / เรื่อง : เอลิซาเบท เวอร์ดิก ; ภาพ : มารีกา ไฮน์เลน ; แปล : น้านกฮูก. 2553
2253 ด ว941ซ 1
Sammy นักสืบจำเป็น ตอน เผยปริศนาโจรโรงแรม = Sammy keyes and the hotel thief / Wendel in Van Draanen, เขียน ; ปานนภา ตั้งกุลธวัช, แปล. 2546
2254 ด ว941ซม 1
Sammy นักสืบจำเป็น ตอน ไขคดีมนุษย์โครงกระดูก = Sammy keyes and the skeleton man / Wendel in Van Draanen, เขียน ; ปานนภา ตั้งกุลธวัช, แปล. 2547
2255 ด ว942ก 2526 1
แก้วจอมแก่น / โดย แว่นแก้ว ; ปกและภาพประกอบ : เหมียว. 2526
2256 ด ว942ท 1
เทวดาตัวเล็กกับช่างทำรองเท้า = The elves and the shoemaker / แว่นคำ ฉายธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง. 2540
2257 ด ว942ร 1
รองเท้าที่หายไป / ธิติมา ช้างพุ่ม, เขียน ; และคำนิยม ; หทัยชนก เชียงทอง, ภาพประกอบ. 2554
2258 ด ว945ด 1
เด็กชายนุ่งชุดกระโปรง = The boy in the dress / เขียนโดย David Walliams ; แปลโดย สาลินี คำฉันท์. 2553
2259 ด ว948ด 1
ดอกไม้และสายฝน / เขียนโดย วาวแพร. 2552
2260 ด ว963ห 1
หมูยีโตสีฟ้า = Hoch-verlag-diisseldorf / อัวร์ซูล่าร์ โวล์ฟเฟล และเบตติน่า อันริช-โวล์ฟเฟล, เขียน ; รัตนา มหากุศล และเอกจรี ธนาสว่างกุล, แปล. 2532
2261 ด ว967ช 2546 1
ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพื่อนรัก = Charlotte's web / by E.B. White ; Garth Williams, ภาพประกอบ ; คณา คชา, แปล. 2546
2262 ด ว967ช 2553 1
ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพื่อนรัก = Charlotte's web / by E.B. White ; Garth Williams, ภาพประกอบ ; คณา คชา, แปล. 2553
2263 ด ว967ช 2554 1
ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพื่อนรัก = Charlotte's web / อี.บี. ไวท์, เขียน ; คณา คชา, แปล ; การ์ธ วิลเลียมส์, วาดภาพประกอบ. 2554
2264 ด ว967ช 2555 1
ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพื่อนรัก = Charlotte's web / อี.บี. ไวท์, เขียน ; คณา คชา, แปล ; การ์ธ วิลเลียมส์, วาดภาพประกอบ. 2555
2265 ด ว967ม 2517 1
แมงมุมเพื่อนรัก / [E.B. White ; แปลและเรียบเรียงโดย มัลลิกา]. 2517
2266 ด ว967ส 1
เสียงรักจากทรัมเป็ตหงส์ = The trumpet of the swan / E. B. White ; งามพรรณ เวชชาชีวะ, แปล 2545
2267 ด ว967สจ 1
สจ๊วร์ต ลิตเติ้ล เจ้าหนูเผชิญโลก = Stuart little / E.B. White ; มนทิรา ภูปากน้ำ, แปล ; Garth Williams, ภาพประกอบ. 2547
2268 ด ว979อ 1
อัศวินแห่งกษัตริย์อาเธอร์ = King Arthur and his knights / บลังซ์ ไวน์เดอร์ เขีนย ; แปลโดย นายตำรา ณ เมืองใต้ (นามแฝง). 2513
2269 ด ว983จ 2552 1
จดหมายจากลอร่า = West from home / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2552
2270 ด ว983จ 2554 1
จดหมายจากลอร่า = West from home / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2554
2271 ด ว983ด 2518 1
เด็กชายชาวนา / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2518
2272 ด ว983ด 2532 1
เด็กชายชาวนา / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2532
2273 ด ว983ด 2552 1
เด็กชายชาวนา = Farmer boy / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2552
2274 ด ว983ด 2554 1
เด็กชายชาวนา = Farmer boy / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2554
2275 ด ว983ต 2548 1
ตามทางสู่เหย้า = On the way home / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2548
2276 ด ว983ต 2552 1
ตามทางสู่เหย้า = On the way home / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2552
2277 ด ว983ต 2554 1
ตามทางสู่เหย้า = On the way home / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2554
2278 ด ว983บ 2535 1
บ้านเล็กริมห้วย = On the banks of plum creek / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2535
2279 ด ว983บก 2548 1
บ้านเล็กในทุ่งกว้าง = Little house on the prairie / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2548
2280 ด ว983บก 2552 1
บ้านเล็กในทุ่งกว้าง = Little house on the prairie / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2552
2281 ด ว983บก 2554 1
บ้านเล็กในทุ่งกว้าง = Little house on the prairie / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2554
2282 ด ว983บน 2532 1
บ้านเล็กในป่าใหญ่ / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2532
2283 ด ว983บน 2548 1
บ้านเล็กในป่าใหญ่ = Little house in the big woods / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2548
2284 ด ว983บน 2552 1
บ้านเล็กในป่าใหญ่ = Little house in the big woods / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2552
2285 ด ว983บน 2554 1
บ้านเล็กในป่าใหญ่ = Little house in the big woods / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2554
2286 ด ว983บป 1
บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านเล็กในทุ่งกว้าง / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2509
2287 ด ว983บล 2518 1
บ้านเล็กริมห้วย = On the banks of plum creek / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2518
2288 ด ว983บล 2532 1
บ้านเล็กริมห้วย = On the banks of plum creek / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2532
2289 ด ว983บล 2548 1
บ้านเล็กริมห้วย = On the banks of plum creek / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2548
2290 ด ว983บล 2552 1
บ้านเล็กริมห้วย = On the banks of plum creek / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2552
2291 ด ว983บล 2554 1
บ้านเล็กริมห้วย = On the banks of plum creek / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2554
2292 ด ว983ป 2531 1
ปีทองอันแสนสุข / Laura Ingalls Wilder ; แปล-เรียบเรียงโดย สุคนธรส. 2531
2293 ด ว983ป 2537 1
ปีทองอันแสนสุข / Laura Ingalls Wilder ; แปล-เรียบเรียงโดย สุคนธรส. 2537
2294 ด ว983ป 2548 1
ปีทองอันแสนสุข = These happy golden years / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2548
2295 ด ว983ป 2552 1
ปีทองอันแสนสุข = These happy golden years / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2552
2296 ด ว983ป 2554 1
ปีทองอันแสนสุข = These happy golden years / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2554
2297 ด ว983ม 2530 1
เมืองเล็กในทุ่งกว้าง / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2530
2298 ด ว983ม 2537 1
เมืองเล็กในทุ่งกว้าง = Little town on the prairie / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2537
2299 ด ว983ม 2548 1
เมืองเล็กในทุ่งกว้าง = Little town on the prairie / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2548
2300 ด ว983ม 2554 1
เมืองเล็กในทุ่งกว้าง = Little town on the prairie / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2554
2301 ด ว983ร 2532 1
ริมทะเลสาบสีเงิน / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2532
2302 ด ว983ร 2537 1
ริมทะเลสาบสีเงิน / Laura Ingalls Wilder ; แปล-เรียบเรียงโดย สุคนธรส. 2537
2303 ด ว983ร 2548 1
ริมทะเลสาบสีเงิน = By the shores of silver lake / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2548
2304 ด ว983ร 2552 1
ริมทะเลสาบสีเงิน = By the shores of silver lake / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2552
2305 ด ว983ร 2554 1
ริมทะเลสาบสีเงิน = By the shores of silver lake / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2554
2306 ด ว983ฤ 2515 1
ฤดูหนาวอันแสนนาน / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2515
2307 ด ว983ฤ 2528 1
ฤดูหนาวอันแสนนาน / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2528
2308 ด ว983ฤ 2537 1
ฤดูหนาวอันแสนนาน / Laura Ingalls Wilder ; แปล-เรียบเรียงโดย สุคนธรส. 2537
2309 ด ว983ฤ 2548 1
ฤดูหนาวอันแสนนาน = The long winter / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2548
2310 ด ว983ฤ 2552 1
ฤดูหนาวอันแสนนาน = The long winter / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2552
2311 ด ว983ฤ 2554 1
ฤดูหนาวอันแสนนาน = The long winter / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2554
2312 ด ว983ส 2537 1
สี่ปีแรกและตามทางสู่เหย้า / Laura Ingalls Wilder, โร้ส ไวล์เดอร์ เลน ; แปล-เรียบเรียงโดย สุคนธรส. 2537
2313 ด ว983ส 2548 1
สี่ปีแรก = The first four years / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2548
2314 ด ว983สป 2552 1
สี่ปีแรก = The first four years / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2552
2315 ด ว983สป 2554 1
สี่ปีแรก = The first four years / Laura Ingalls Wilder ; สุคนธรส, แปล. 2554
2316 ด วฉ587 1
วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ = Quiz sclence common sense / เรื่อง โดกีซอง ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล อิงอร ศรีเกษ ... [และคนอื่น ๆ ]. 2551
2317 ด วฉ587 2551 1
วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ = Quiz sclence common sense / เรื่อง โดกีซอง ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล อิงอร ศรีเกษ ... [และคนอื่น ๆ ]. 2551
2318 ด วท587 1
วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ = Quiz science common sense / เรื่องและภาพ : ชูซองยูน ... [และคนอื่น ๆ] ; แปล : สถิตชลาลัย ... [และคนอื่น ๆ]. 2553
2319 ด วท587 2552 1
วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ = Quiz sclence common sense / เรื่อง โดกีซอง ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล อิงอร ศรีเกษ ... [และคนอื่น ๆ ]. 2552
2320 ด วท587 2553 1
วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ = Quiz sclence common sense / เรื่องและภาพ : ชูซองยูน ... [และคนอื่น ๆ] ; แปล : สถิตชลาลัย ... [และคนอื่น ๆ]. 2553
2321 ด วท587 2554 2
วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ = Quiz science common sense / เรื่องและภาพ โดกีซอง ... [และคนอื่น ๆ] ; แปล สิราภา เสริมสันติวาณิช ... [และคนอื่น ๆ ]. 2555
2322 ด วย473 1
Why? ซีรียส์ 2, 3 : สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน. 2553
2323 ด ศ111บ 1
บุญเติม...ไปเลือกตั้ง / ศกุนต์ สายบุญลี : เรื่อง ; นิพนธ์ นิค : ภาพ. 254?
2324 ด ศ151ผ 1
เผด็จ เมื่อก่อนสิบขวบ / ศรสันติ, สาวิกา. 20??
2325 ด ศ163ร 2
รายงานปิดเทอมของนักสารคดีมือจิ๋ว ตอน ผมกลืนไข่มุกอันดามันไว้ในท้อง / ศรัทธา ลาภวัฒนเจริญ, เรื่องและภาพ ; พิมพ์อนงค์ ริมสินธุ, บรรณาธิการ. 2549
2326 ด ศ163อ 1
อัศวินเลี้ยงแกะ = Shepherd kinght / ศรัทธา ลาภวัฒนเจริญ. 2551
2327 ด ศ167ล 1
โลกของหนูแหวน ภาคก่อนวัยรุ่น / ศราวก. 2549
2328 ด ศ167ล 2554 1
โลกของหนูแหวน : ภาคก่อนวัยรุ่น / ศราวก. 2554
2329 ด ศ167ลว 1
โลกของหนูแหวน (วัยซน) / ศราวก. 2549
2330 ด ศ167ลว 2554 1
โลกของหนูแหวน : วัยซน / ศราวก. 2554
2331 ด ศ174ต 1
ตามหาสรวงสวรรค์ / ศรินธร ภัศดาวงศ์. 2554
2332 ด ศ175ก 1
ไก่แจ้ / ศรี เกศมณี. 2534
2333 ด ศ175น 2546 1
นิ้วก้อย นิ้วโป้ง / ศรี เกศมณี. 2546
2334 ด ศ175น 2551 1
นิ้วก้อย นิ้วโป้ง / ศรี เกศมณี. 2551
2335 ด ศ175ป 1
ปลาทอง / ศรี เกศมณี. 2534
2336 ด ศ175ม 1
แมวไทย / ศรี เกศมณี. 2534
2337 ด ศ175ม 2552 1
เมื่อวานนี้ / ศรี เกศมณี ; ชัยวัฒน์ พุฒิวัฒน์, ภาพประกอบ. 2552
2338 ด ศ175ย 1
ยายของเอื้อ / ศรี เกศมณี. 2536
2339 ด ศ175ย 2552 1
ยายมาลีส้มซ่า ฮ่า--ฮ่า / ศรี เกศมณี, เขียน ; พิมพ์อนงค์ ริมสินธุ, บรรณาธิการและคำนิยม ; เอกวัฒน์ เสน่ห์พูด, ปกและภาพประกอบ. 2552
2340 ด ศ175ร 2549 1
รวมนิทานคุณหนู / โดย ศรี เกศมณี. 2549
2341 ด ศ175ส 1
เสื้อตัวสวย / ศรี เกศมณี เรื่อง ; สมบัติ คิ้วฮก ภาพ. 2533
2342 ด ศ17ห 1
หัวใจดวงน้อย / โดย สีฟ้า (นามแฝง). 2524
2343 ด ศ192ศ 2548 1
ศรีธนญชัย (ฉบับการ์ตูน) / สุภฤกษ์ บุญทอง ; ภาพประกอบ : กาย เบ็ญจวรรณ. 2548
2344 ด ศ215ค 1
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย / ศรีนาถ สุริยะ. 2519
2345 ด ศ231ห 1
หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษาเรื่อง สมเด็จเจ้าแตงโม / กรมวิชาการ. 2516
2346 ด ศ246ล 1
ลายใสเพื่อนแก้ว / ศุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล ; ภาพโดย ประกายเดือน บวรวิญญานันท์.
2347 ด ศ287บ 1
บางสิ่งบางอย่าง ในทุกๆวัน = Sometime something somewhere everday / เรื่องและภาพ ศศิ วีระเศรษฐกุล. 2554
2348 ด ศ291ป 1
ป่าของไพร / ศศิธร สินคณารักษ์ เรื่อง ; เกริก ยุ้นพันธ์. 2528
2349 ด ศ311จ 1
เจ้าโต / กรมวิชาการ ; ภาพโดย ทวีศักดิ์ ใจเมือง. 2520
2350 ด ศ311น 1
นิทานพื้นเมืองของเอเซีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน / กรมวิชาการ. 2519
2351 ด ศ311ร 1
รั้วกินได้ / กรมวิชาการ. 2520
2352 ด ศ311ห 2
หนังสือฝึกหัดอ่านภาษาไทย / กรมวิชาการ. 2521
2353 ด ศ321พ 1
เพื่อนคนแรก / ศักดา วิมลจันทร์, เรื่องและภาพ. 2552
2354 ด ศ324ค 1
คู่มือฝึกเขียนการ์ตูนด้วยตนเอง / ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์. 2533
2355 ด ศ324บ 2553 1
แบ่งฉันบ้างซิ = Give me some! / เล่าเรื่องและภาพประกอบโดย ศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล. 2553
2356 ด ศ325ต 1
ตามรอยพ่อ(หลวง) / ศักดิ์ดา ศรีมานนท์ ; กัลยาภรณ์ เข็มทอง, ภาพประกอบ. 2550
2357 ด ศ354ห 1
หนูมาช่วยโลก / ศามภาละ, เรื่อง ; แทน, ภาพ. 2533
2358 ด ศ441ก 1
กบ / ศิระ ศราวุธ, เรื่อง ; ปรีชา บานแย้ม, ภาพ. 2528
2359 ด ศ441ก 2541 1
กบ / ศิระ ศราวุธ ; ปรีชา บานแย้ม, ภาพ. 2541
2360 ด ศ441ร 1
โรงเรียนหาย! / ศิระ นาฏ ; อาทิตย์ อมรชร, ภาพประกอบ. 2551
2361 ด ศ441ร 2552 1
โรงเรียนหาย! / ศิระ นาฏ, เขียน ; ธเนศ เวศร์ภาดา, บรรณาธิการและคำนิยม ; อาทิตย์ อมรชร, ภาพประกอบ ; สุภาภรณ์ สุขประเสริฐ, ภาพปก. 2552
2362 ด ศ456น 1
นกกระยางขาว / ศิรินทิพย์ กรรณิกา เรื่อง ; วิเชียร ปวรางกูร ผู้วาดภาพประกอบ. 2536
2363 ด ศ473น 1
นิทานจากลานไผ่ / เรื่อง : ศิริมาลา สุวรรณโภคิน ; ภาพ : ปรีเปรม เปลี่ยนบำรุง. 2543
2364 ด ศ483ป 2554 1
เป็นเพื่อนกันนะ / เรื่อง : ศิริลักษ์ พุทธโคตร ; ภาพ : อรพิมพ์ จิระศรีปัญญา. 2554
2365 ด ศ527 1
ศิลปะอาชีพไทย / อิทธิพล รัชเวทย์, บรรณาธิการ. 2537
2366 ด ศ562ท 1
ทางสายใหม่ / ศีตลา ใจโต, เรื่อง ; ประมวลพจน์ สนิทโกศัย, ภาพ. 2533
2367 ด ศ629ป 1
ปูม้ากล้าหาญ / ศุ บุญเลี้ยง, เรื่อง ; อนุสรา ดีไหว้, เล่าเรื่อง ; ปรีชา เถาทอง, ภาพ. 2551
2368 ด ศ667ต 1
ตุ่นพาเที่ยว / ศุณัฏฐา วีรศักดิ์วัฒนา, เรื่องและภาพ. 2555
2369 ด ศ692อ 1
อูฐออม / ศุภนิดา จันทรสวัสดิ์. 2549
2370 ด ศ692อ 2554 1
อูฐออม / เรื่องและภาพ ศุภนิดา จันทรสวัสดิ์. 2554
2371 ด ศ814ห 1
หมู่บ้านเจ้าปัญญา / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ. 2538
2372 ด ศ843ล 2554 1
เล่น--ร้อง ทำนองข้าว / เรื่อง : ศิริลักษณ์ พุทธโคตร ; ภาพ : ไตรรงค์ ประสิทธิผล. 2554
2373 ด ศ854 1
เศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน : การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียงฉบับประชาชน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สมาคมการ์ตูนไทย. 2550
2374 ด ษ999ง 1
งานแรกของมี้จัง / โยริโกะ ษุษุอิ ; รูป, อาคิโกะ ฮายาชิ ; แปล, พรอนงค์ นิยมค้า. 2538
2375 ด ษ999ด 1
ดอกไม้จากใครเอ่ย / โยริโกะ ษุษุอิ ; รูป : อาคิโกะ ฮายาชิ ; แปล : พรอนงค์ นิยมค้า. 2545
2376 ด ษ999น 1
น้องหนูอยู่โรงพยาบาล / เรื่อง : Yoriko Tsutsui ; ภาพ : Akiko Hayashi ; แปล : พรอนงค์ นิยมค้า และมารินา โฮริคาวะ. 2549
2377 ด ส111บ 1
บินสุดขอบฟ้า / โดย ส. พุ่มสุวรรณ. 2529
2378 ด ส111ผ 1
ไผ่ค่อมแคระ / ส. พุ่มสุวรรณ. 2527
2379 ด ส111ฟ 1
ฟ้าจ๋าอย่าร้อง / ส. พุ่มสุวรรณ เขียนเรื่อง ; จารุพงษ์ จันทรเพชร เขียนภาพ. 2531
2380 ด ส111ว 1
ว่าวจะเป็นนก / ส. พุ่มสุวรรณ ; สนธยามุลาลินน์, ภาพ. 2532
2381 ด ส111ห 2
ห่วงหาอาทร / ส. คุปตาภา. 2532
2382 ด ส113ก 1
กุ้งก้ามกราม / ส. พุ่มสุวรรณ, เขียน ; สถาพร ริยะสุ, ภาพประกอบ. 2555
2383 ด ส113ข 1
เขาเรียกฉันว่าปลาหมึก / ส.พุ่มสุวรรณ ; วรรณสิรี นุ่นสุข, ภาพประกอบ. 2549
2384 ด ส113ค 1
คุณยายผจญภัย / ส. พุ่มสุวรรณ. 2529
2385 ด ส113ด 1
เด็กน้อยกับต้นไม้ / ส. พุ่มสุวรรณ. 2533
2386 ด ส113น 3
วรรณกรรมเยาวชน นักสืบนมสด / ส. พุ่มสุวรรณ. 2536
2387 ด ส113บ 3
บ้านปลาทอง / ส. พุ่มสุวรรณ ; นพดล อิทธิพงศ์สกุล, ภาพ. 2533
2388 ด ส113ป 1
ปลาสลิด / ส. พุ่มสุวรรณ, เขียน ; วิภาวี จันทรวงศ์, ภาพประกอบ. 2555
2389 ด ส113พ 2536 1
พ่อจ๋า แม่จ๋า / ส.พุ่มสุวรรณ ; ภาพโดย กลุ่มเบญจรงค์. 2536
2390 ด ส113พ 2537 1
พ่อจ๋า แม่จ๋า / ส.พุ่มสุวรรณ ; ภาพโดย กลุ่มเบญจรงค์. 2537
2391 ด ส113ม 2554 1
แม่ไก่ แม่เป็ด / ส. พุ่มสุวรรณ ; จิตพาชื่น มุสิกานนท์, ภาพ. 2554
2392 ด ส113ย 1
20 นิทานสุภาษิต : สอดแทรกคติสอนใจ ส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม / ส.รัตนรัตติ, รวบรวมและเรียบเรียง. 2552
2393 ด ส113ล 1
ลูกห่านโทน / ส. พุ่มสุวรรณ. 2526
2394 ด ส113ส 1
ชีวิตของพะยูน / เรื่อง : ส.พุ่มสุวรรณ ; ภาพ : บัลลังค์ หัตถาพงษ์. 254?
2395 ด ส114 1
ส เสือไว้ลาย / ศรวนีย์ จินายน, บรรณาธิการ ; ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์...[และคนอื่นๆ] วาดภาพประกอบ. 2534
2396 ด ส11น 1
นิทานสัตว์แสนสนุก / เรียบเรียงโดย ส. ลักษณ์ (นามแฝง) 2524
2397 ด ส127บ 1
บ้านแห่งนิทาน : นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า... = House of fairy tales, never ending stories : What these tales teach us... / เรียบเรียงโดย สกุลดี. 2548
2398 ด ส129ท 1
เที่ยวไปในป่า / ติซิอาโน สคลาวี ; แปล : สุภาวดี หาญเมธี ; ภาพประกอบโดย คาร์โล เอ. มิเชลินี. 2535
2399 ด ส132ห 1
หนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับเด็กชุด มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / สงการนต์ แหยมแก้ว. 2540
2400 ด ส145ถ 1
ถนนสู่การอ่าน = Roads to reading / ราล์ฟ ซี สเตเจอร์ ; แปลโดย สุนทร โคตรบรรเทา. 2526Create Date : 29 มกราคม 2556
Last Update : 29 มกราคม 2556 9:32:17 น. 0 comments
Counter : 1073 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Mr.Feynman
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
Friends' blogs
[Add Mr.Feynman's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.