+.,.+*^*+.,.+... เพียงเธอนั้น ใส่ใจกัน เบา เบา ...+.,.+*^*+.,.+
กม.23 ถนนสายนี้มีตะพาบ : หนาว .. ให้มันหนาวจนร้าวใจ

มาแล้ว มาแล้วจ้า !!
ตะพาบอาบน้ำผึ้งมาแล้ว .. มาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะจ๊ะ
เห็นโจทย์แล้ว .. โจทย์คราวนี้ของคุณจิ๋วนิด .. เพิ่งกลับจากทำงานขอด้นสด ๆ ละกัน

ทีแรกว่าจะเป็นเรื่องสั้น.. หวาน ๆ หนาว ๆ .. เป็นไอติมไปเลย.. (._.') น่าน ๆ

แต่เปลี่ยนใจ มาสายแล้วขอเป็นตะพาบกลอนพาไปดีกว่า .. อิอิ
สรุปเป็นขำเล็ก ๆ ไปเลย 555 เป็นที่สนุกสนานแล้วกันค่ะ ..

@ ส า ย ล ม ห น า ว ผ่ า น พ ริ้ ว ริ้ ว ต้ อ ง จิ ต
ใ ห้ ห ว น คิ ด ค ร ว ญ ใ ค ร่ ใ จ ห ม่ อ น ห ม อ ง
ผ่ า น กี่ ห น า ว ใ จ ส า ว เ ป ล่ า คู่ ค ร อ ง
อ ย า ก ส ม ป อ ง เ นื้ อ คู่ อ ยู่ ห น ใ ด@ ห น า ว ห น า ว อิ ง อ ก อุ่ น ก รุ่ น ไ อ รั ก
ซึ้ ง ป ร ะ จั ก ษ์ ค น รั ก จั ก ห ว า ม ไ ห ว
ค น ข อ ง ฉั น เ ธ อ จ๋ า มี ห รื อ ไ ม่
ห น า ว อี ก ค ร า แ ล้ ว ไ ซ ร้ ใ จ ล ะ เ ม อ@ ห น า ว เ ข า ว่ า ผิ ง ไ ฟ ไ ด้ ไ อ อุ่ น
อ า บ ล ะ มุ น ก รุ่ น ก า ย ไ ว้ เ ส ม อ
แ ต่ ผิ ง ไ ฟ ม า ก ไ ป ร้ อ น น ะ เ อ อ
แ ถ ม จ ะ เ จ อ ผิ ว ดำ ก ร้ า น ค ร้ า น จ ะ ฟั ง@ อี ก เ ข า ว่ า ห น า ว นั ก ใ ห้ ห่ ม ผ้ า
ส ว ม เ สื้ อ ห น า ดั่ ง ว่ า ห่ ม ผื น ห นั ง
ห่ ม ไ ป เ ถิ ด ห่ ม ไ ป ใ ห้ ใ จ พั ง
เ พ ร า ะ ผื น ห นั ง ไ ม่ ดั่ ง ห นั ง ก า ย ค น ..@ ห น า ว เ นื้ อ ใ ห้ ห่ ม เ นื้ อ จั ก ห า ย ห น า ว
พ ย า ย า ม ม า ห ล า ย ค ร า ว ร้ า ว ห ล า ย ห น
ช ม้ อ ย ช ม้ า ย ส า ย ต า พ่ อ ห น้ า ม น
ไ ม่ เ ค ย ส น อ ก ส า ว ใ ห้ ห น า ว ใ จ ..@ ห น า ว ห น า ว ห น า ว ก็ มั น ห น า ว ใ ห้ ร้ า ว จิ ต
ใ ห้ ค ร ว ญ คิ ด แ ล้ ว น้ำ ต า ม า ห ล า ม ไ ห ล
เ ป็ น ส า ว ม า สี่ สิ บ ก ว่ า โ อ้ ว่ า ใ ค ร
จ ะ มี ไ ห ม อ ก อุ่ น ก รุ่ น รั ก กั น@ ใ ห้ ห น า ว นี้ ห า ย ห น า ว ห า ย ร้ า ว จิ ต
ห ยุ ด ชี วิ ต ค ว า ม ห น า ว ค ร า ว นี้ ฉั น
ข อ แ ค่ ใ ค ร ซั ก ค น จ ริ ง ใ จ กั น
ร อ ถึ ง วั น วั น นั้ น .. ห รื อ ฝั น ค้ า ง ...@ อ ย า ก ใ ห้ ห น า ว เ ป็ น ห น า วก า ย แ ค่ ภ า ย น อ ก
ห น า ว ห ล อ ก ห ล อ ก อุ่ น จิ ต คิ ด ขึ ง ขั ง
ไ ด้ แ ต่ ฝั น ไ ด้ แ ต่ ห ล อ ก ส ะ อื้ น พ ล า ง
สุ ด ท้ า ย ส า ว ฝั น ค้ า ง อ ย่ า ง นึ ก จ ริ ง@ โ ธ่ พ่ อ คุ ณ ทู น หั ว ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ
สุ ด ข อ บ เ ข ต ทั่ ว ห ล้ า ม า ห า ห ญิ ง
แ ค่ ห นึ่ ง ค น ต่ อ ส า ม ว่ า ย า ก ยิ่ ง
อี ก ห นึ่ ง ส่ ว น เ ป็ น ผู้ ฉิ ง ยิ่ ง ร ะ ท ม@ ส รุ ป ว่ า จ ง ห น า ว แ ล ะ ห น า ว ต่ อ
ใ ห้ ย่ อ ท้ อ อ ก ห น อ พ อ ว่ า ข ม
ห น า ว เ ข้ า ไ ป ห น า ว ใ ห้ กิ น จ น ก ล ม
ไ ข มั น ส ะ ส ม .. จ ะ ไ ด้ .. ไ ม่ ห น า ว เ อ ย

จบมันดื้อ ๆ นี่แหล่ะ 555

สองพี : ลูกเป็ดขี้เหร่ ตัวเดิม
SongPee@The Ugly Duckling

Create Date : 04 มกราคม 2554
Last Update : 6 มกราคม 2554 0:34:50 น. 47 comments
Counter : 480 Pageviews.

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: สาวสะตอใต้ วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:22:05:07 น.  

 

ของเราด้นร้อยแก้วเสร็จไปก่อนเลิกงานก็ว่าสาหัสแล้ว
ของคุณ 2 พี
ด้นออกมาเป็นร้อยกรอง..สุดยอด!!!
ของสุดยอด!!!


ขอคารวะ 3 จอก เอ๊ย.. 3 ขวด


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:22:53:40 น.  

 
สวัสดีค่ะสองพี

อ่านกลอนเหล่านี้แล้ว..ต้องบอกว่า
แอบหนาวเลยล่ะค่ะ อยากหาผ้าห่มมาห่ม
แต่คิดไปคิดมา อ้อนหาคนกอดดีกว่าเพราะว่า
กลอนพาไป หนาวๆ อุ่นๆ มันทำให้ใจต้องการนั่นนี่
เพิ่มทีละเล็ก ทีละน้อยนะค่ะนี่


โดย: JewNid วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:22:59:23 น.  

 

อู่ย.. หิมะเต็มบ้าน
ลืมหยิบเสื้อหนาวมา..

ไปหยิบก่อนค่ะ


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:23:02:24 น.  

 
นึกว่าจะได้เห็น ตะพาบ เดินบนถนน


โดย: gutswallow วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:23:04:08 น.  

 
บางหนาว แค่ทำให้ขนลุก

แต่บางหนาวนี่สิ ทำให้เรา ถึงกับหดได้

ใจหด เหลือตึ๋งนึง

ฮี่ๆ ฮ่าๆ


โดย: ชายผู้หล่อเหลา...กว่าแย้นิดนึง. (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 4 มกราคม 2554 เวลา:23:28:04 น.  

 
สวัสดีค่า คุณสองพี
เค็งก้อแอบมาบ้านคุณสองพีบ่อย ๆ อิ อิ
ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาจากเรื่องการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไอเดียบรรเจิดจริง ๆ ขอบอก

แต่งกลอนเรื่องหนาวได้สุดยอด แต่ไหงจบดื้อ ๆ แหละ 555

เค็งขออนุญาติแอดนะค่า


โดย: เค็ง (ลงสะพาน...เลี้ยวขวา ) วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:0:40:53 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่สองพี

กลอนของพี่หนาวจริงๆครับ
มีคำว่าหนาวอยู่ในทุกบทเลย


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:6:47:12 น.  

 
แวะมาอ่าน ตะพาบ ช้าไปวันหนึ่ง

กลอนเพราะค่ะ
หนาว เพราะ จบเร็วจัง คริ คริโดย: Gunpung วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:6:48:29 น.  

 
อ่านบทแรกแล้วก็ได้แต่พยักหน้า
ช่ายยยยยยย เลย .. เนื้อคู่นี่มันมาเกิดหรือยังหนอ ปล่อยให้เราหนาวมาจนจะหง่อมอยู่แว้วว 55+


โดย: Paulo วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:7:56:08 น.  

 
อ่านตะพาบแบบหนาวๆค่ะ
กลอนหนาวๆเพราะจับใจ
อบอุ่นถึงหัวใจให้คลายหนาว อิอิ

ไปชมของขวัญจากใจที่เปิ้นได้รับกันค่ะ


โดย: fonrin วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:8:10:21 น.  

 


ใครว่าตลกคะ
กลอนคุณสองพีน่ารักออกค่ะ
อ่านไป ยิ้มไปเลยค่ะโดย: พธู วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:11:05:28 น.  

 
นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา
บัณฑิตมีความไม่เพ่งโทษของผู้อื่นเป็นกำลัง

ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยเมตตาธรรมตลอดไป..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:11:20:18 น.  

 


มีความสุขมากๆเช่นกันนะคะ พวกเรา 4 คนมาทักทายสวัวดีปีใหม่ปีที่เริ่มสิ่งใหม่ๆค่ะ


โดย: ภายใต้ วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:13:07:55 น.  

 
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

HappY NeW YeaR 2011


โดย: *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~* วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:14:23:49 น.  

 
ตะพาบบ้านนี้ โสดหลายหนาวเลยนะคะเนี่ย อิอิ

ท้าย ๆเลยได้อบอุ่นด้วยไขมันตัวเองโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:17:29:05 น.  

 
หนาววววววววววววววววววววววววววว


เลิกงานแร่ะ..กลับบ้านกันเต๊อะ..คืนนี้ฝันดีนะค่ะ


โดย: Mir & deS วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:17:47:04 น.  

 
สวัสดีปีใหม่จ้ะ สองพี

หนาวววว...กับเค้าด้วยเนาะ...
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:18:14:04 น.  

 
เขาว่าอยู่คนเดียวสบายแต่ไม่สนุก
อยู่สองคนแสนสนุกแต่ไม่สบาย เอิ๊กกก

แต่อยู่คนเดียวมันหนาวใจเน๊อะ อิอิ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:18:45:56 น.  

 
เดินกิ่วแม่ปาน 4 ชั่วโมง
ปิ๊กมาบ้าน
ปวดขาไปสองวันครับพี่สองพี 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:20:56:18 น.  

 


โดย: SongPee วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:21:28:30 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: สาวสะตอใต้ วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:21:32:22 น.  

 
คลานกระดืบๆมาบอกว่า ได้รับแว้ววว
ขอบคุณมั๊กมากกก

ชั้นยังสะโหลสะเหลอยู่เลยแหละ
ญาติๆหยุดหายใจกันเป็นแถวๆ
เดินสายไปฟังสวด
ไปนอนก่องน๊า เหนื่อยจัง

แอมอร


แอมอร


โดย: peeamp วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:21:33:33 น.  

 
แวะมาบอกว่า
ที่ฟาร์มปักธงชัยที่เดียวกับที่จัดแสดง
เป็นที่ทำงานแรกของเราสมัยจบตรีหนะ
ตอนนั้นบริษัทกำลังเริ่มทำฟาร์มหม่อนไหม
ไม่ใช่เชิงท่องเที่ยวแบบที่เห็นอะจ้า..
โดย: mutcha_nu วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:23:23:34 น.  

 

สวัสดีครับสองพี
เท่าที่ผ่านมาเห็นว่าจริงครับสองพี
มิตรภาพออนไลน์
สัมผัสได้จริงๆครับ....หนาววววครับ


โดย: panwat วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:23:27:27 น.  

 
5555

จบแบบดื้อๆ จริงๆ ด้วยครับ
แต่ไขมันเยอะๆ ก็ไม่ค่อยดีนะครับ
อึดอัดแย่เลย


ปอลอ

ลูกคนเดียวเหรอครับ
จริงๆ ผมก็ถูกเลี้ยงเหมือนลูกคนเดียวนะ
เพราะอายุห่างกับพี่ๆ เป็นสิบปีเลยครับ
พี่ๆ ผมเหมือนแม่ๆๆ มากกว่า อิอิ

แต่เป็นลูกคนเดียวก็ดีนะครับ ได้เรียนรู้การอยู่แบบพึ่งพาตัวเอง
ผมชอบมากเลยที่บ้านผมเลี้ยงแบบนี้ อิสระดีครับ
โดย: กลิ่นดอย วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:0:02:17 น.  

 
ส่งหลังไมค์มาคุยครับ


โดย: yyswim วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:0:31:31 น.  

 
@ ห น า ว เ นื้ อ ใ ห้ ห่ ม เ นื้ อ จั ก ห า ย ห น า ว
พ ย า ย า ม ม า ห ล า ย ค ร า ว ร้ า ว ห ล า ย ห น
ช ม้ อ ย ช ม้ า ย ส า ย ต า พ่ อ ห น้ า ม น
ไ ม่ เ ค ย ส น อ ก ส า ว ใ ห้ ห น า ว ใ จ ..

555 ชอบบทนี้ล่ะ อิอิ ชม้อยชม้าย อยู่นานแระเหมือนกัน

เก่งจริงๆ ทั้งเพราะทั้งหวาน อ่านแล้วเคลิ้ม อยากหาคนมากอดแก้หนาว

สวัสดีปีใหม่ค่า


โดย: คล้ายดาว วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:1:05:53 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่สองพี


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:6:31:48 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ
สมุดทำมือนั่น เป็นฝีมือพี่ปูจริงๆค่ะ
พี่เค้าทำเก่งมาก สั่งมาสองเล่ม
ไว้ตัวเองเล่มหนึ่ง
เลยส่งต่อให้เป็นของขวัญกับคุณสองพีเล่มหนึ่ง

เปิ้นก็ร่วมโครงการหนังสือทำมือของพี่ปูเช่นกัน
สองครั้งด้วย อิอิ
เปิ้นว่าเป็นโครงการดีๆ และสนุกดีค่ะ
ถ้ามีอีกก็จะไม่พลาดเลยทีเดียว

ปล.ภาพในกล่องคอมเม้นท์อยู่ในช่วงขี้เกียจแก้ไขลิงค์ค่ะ
เพราะไม่รู้ว่าจะเอาภาพเคลื่อนไหวไปฝากที่ไหนดี
เพราะภาพที่เปิ้นใช้ไฟล์ใหญ่ค่ะ
เลยฝากที่บล็อกไม่ได้

ไม่อยากย่อไฟล์ภาพค่ะ เดี๋ยวความคมชัดมันจะเสีย

เลยเก็บไว้อย่างนั้น ให้สะใจในความขี้เกียจตัวเองเล่น ฮ่ะๆๆ

ทนๆก่อนแล้วกันนะคะ
เมื่อไหร่ที่เปิ้นเหวิ่นขยัน เมื่อนั้นได้เห็นกล่องเม้นท์ใหม่ๆแน่ๆค่ะ คริๆ


โดย: fonrin วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:7:49:57 น.  

 
สวัสดีครับ น้องสองพี วันนี้มีเรื่อง
อยากบอก หลังไมค์ด้วยครับ 55

รู้แล้วอาจเป็นแบบ นี้อะจิ

ป่าวเมา


โดย: nulaw.m วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:8:29:40 น.  

 

หวัดหายแล้ว เย่เย่

555 ด้วยคน
หนาวเนื้อ แอบชำเลืองมองพ่อเนื้อมน
ไม่ยักจะสน สาวฝันค้างอย่างนึกจริง

หนาวแบบนี้ต้องจัดการเอง
ด้วยการสวมเสื้อหนา ๆ และหาไออุ่นเอาเองคะพี่สองพี
หวังคนข้าง ๆ คงต้องรอ


สวัสดีตอนเช้าคะพี่สองพี


โดย: aenew วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:8:35:12 น.  

 
สวัสดีค่ะ หนาวใจมากเลย...

แวะมาส่งยิ้มให้ มีความสุขมากๆนะค่ะโดย: Tonkra49 วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:9:33:08 น.  

 
ลำปางหนาวมาก
ลำพูนหนาวมากแค่ไหนครับ สองพีโดย: เศษเสี้ยว วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:9:57:49 น.  

 

ช่วงนี้เน็ตอุ้มเดี้ยงกำลังส่งซ่อมอยู่
ก็เลยไม่ค่อยสะดวกในการเดินสายเม้นท์จ้า
สวัสดีปีกระต่ายจ้าน้องสองพี
ร่ำรวยร่ำรวย เฮงเฮงเฮง
แต่งเก่งจังเลยเน๊าะแหล่มจ้าแหล่ม


โดย: อุ้มสี วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:10:01:11 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดียามสายวันพฤหัสบดีค่ะสองพี
มานั่งเป็นเพื่อนให้หายหนาวด้วยคนนะค่ะ
จะผ่านมากี่หนาวก็ไม่สำคัญ
เท่ากับความผูกพันจากใจถึงใจค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:10:30:22 น.  

 
พี่สองพี ยู้ฮู คิดถึงเยี่ยงเดียวกัน
ได้ของที่ส่งมาให้แล้ว ขอบคุณหลายๆ เด้อค่ะ
ชอบสมุด ชอบทุกอย่างที่ส่งมา กรี้ดดดดดดด

เอ้า อุดหุไว้ก่อนนะคะ เสียงมันดังมากกกกก
ฮ่าๆๆๆๆ


โดย: biotech_girl วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:13:21:31 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัสดีค่ะคุณสองพี กิ่งคงห่างหายไสัก 1 อาทิตย์นะคะ กิ่งจะไปบวชออกเดินทางวันนี้แล้วค่ะ กลับมาจะเอาบุญมาฝากนะคะ


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:14:46:00 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณ2พี..

วันเด็กปีนี้..จะพาเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนค่ะ?

ปีที่แล้ว..ผู้ใหญ่ 2 คนไปเที่ยวงานวันเด็ก

ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ..ไปนั่งโต๊ะนายกฯ

ปีนี้ยังไม่แน่ใจเลย..ว่าจะไปไหนดี

แบบว่าผู้ใหญ่อยากไปเที่ยวงานวันเด็กค่ะฮิๆโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:15:48:45 น.  

 
เห็นภาัพชัดนัก...

ไม่เห็นวิวอะไรเลย เห็นแต่หัวดำๆ เหมือนมดง่าม มดแดง...

อยู่ใกล้...เที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้เนาะ...อย่างไร..ปายก็ยังงดงามอยู่เนาะ...โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:16:16:55 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่สองพี


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มกราคม 2554 เวลา:6:33:50 น.  

 
ขึ้นหนาว ลงหนาว เจ๋งมาก


โดย: เชิญจุติ วันที่: 7 มกราคม 2554 เวลา:7:37:54 น.  

 
ทักทายสวัสดีกันยามเช้าครับ
หนาว หนาว เย็นยะเยือก แบบร้าวจิต ร้าวใจ ร้าวกาย
เคยได้ไปเจอะเจอกับสภาพภูมิอากาศแบบนี้มาแล้วเหมือนกันครับ
ออกไปสัมผัสอากาศหนาวๆ ได้แค่ไม่เกิน 10 วินาที ต้องวิ่งกลับมาสู่ด้านในของตัวอาคารทันที มันหนาว หนาว จริงๆ เลยครับ


โดย: ถปรร วันที่: 7 มกราคม 2554 เวลา:7:53:29 น.  

 


โดย: ภายใต้ วันที่: 7 มกราคม 2554 เวลา:8:42:29 น.  

 
อ่านแล้วหวิวหวิวสยิวกิ้ว ฮี่

เรื่องการวางเลย์เอ๊าแบบฉบับของผมนั้นจะว่าไปแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับ หลักๆก็ใช้CSS StyleSheet ครับ ต้องการรายละเอียดก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยครับ ยินดีจร้า


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 7 มกราคม 2554 เวลา:11:52:00 น.  

 
ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้

ประยุกต์ธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข..นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 7 มกราคม 2554 เวลา:12:35:52 น.  

 
เข้ามารับลมหนาวด้วยคนครับผม
วันที่7 แล้ว แต่ก็ยังอยาก สวัสดีปีใหม่
อยู่น่ะ มีความสุขมากๆนะครับ


โดย: phunsud วันที่: 7 มกราคม 2554 เวลา:19:37:18 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

SongPee
Location :
ลำพูน Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]

SongPee' Bloggang
ยินดีต้อนรับจ้า !!

"ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน"

สองพีเป็นเหมือนเป็ดค่ะ
จะบินก็บินไม่ได้เหมือนนก
จะว่ายน้ำ ก็ว่ายน้ำไม่ได้เหมือนปลา
สนใจมันทุกอย่าง แต่ไม่เคยลงลึกเลยซักอย่าง
ตามประสา.. เอิ๊กกกส์
blog นี้เลยออกมาเหมือนเป็ด ..
ขอให้มีความสุขกับทุกวันจ้า !!


Pit Songpee | ..


..เรื่องเล่า ถึงเจ้าของ blog..ขอชี้แจง แถลงไข
แนะนำตัวเองไว้สักเล็กน้อย

ก็ออกตัวตั้งแต่ต้นว่าเป็น "เป็ด"
ดังนั้น ถ้าจะเห็นว่า อ้าว !! คราวนั้นคุยเรื่องนั้น
คราวนี้โดดเรื่องนี้ ห่างกันเป็นหลายกิโล..

อยากบอกว่า ก็แล้วแต่อารมณ์ จะทำไงดี
เป็นคนที่มีหลายอย่างในตัวมากกกก
(หมายถึงความรู้สึกนะจ๊ะ .. มีหลายภาพ 55)
อยากบอกว่ามีครบทุกรส ก็ออกจะเกินจริง

ไดอารี่ ก็ชอบเขียน หนังสือ ก็พอรีวิวได้
นักเขียนจะให้เขียนก็คงโอ ท่องเที่ยวก็ชอบ
ต้นไม้ดอกไม้ กล้วยไม้ก็ชอบ ครอบครัวเด็ก ๆ
ก็ลูกตัวน้อย ๆ กำลังน่ารัก ห้องครัวหรือ
ก็ทำอะไรอร่อยทานได้ ถักนิตติ้งโควเชต์ก็ชอบ
ข่าวคราวเหรอ ก็พออัพเดทนะ
ไดเอ็ท ออกกำลังก็พอรู้ เขียนหนังสือ
เล่าเรื่องหรือแม้กระทั่งบทกลอน ก็พอได้
แล้วชั้นจะ ...

เล่าอะไรตรงไหน .. ก็ตามประสาเป็ดไง

แต่ทุกอย่างที่ว่ามา "ไม่สุดยอดเลยซักอย่าง"
แล้วจะเป็นอะไรดี

ก็ขอบอกว่า เป็น "เป็ด" อย่างเดิมนี่แหล่ะค๊า..
ออกภูมิใจ๊ภูมิใจ .. อิอิ

เพราะงั้นไม่ต้องงง ถ้าวันก่อนมาเจอ
ยาวสามหน้า แล้ววันนี้มา เจอแค่กลอนบทเดียว..

คริคริ เอาเป็นว่าเรารู้จักกันแล้วนะ ..: คนหลงเข้ามา

อัพใหม่ ๆ ใสสุด ๆ

~*~..กม.120 ถนนสายนี้มีตะพาบ : 2014 ในความทรงจำ^^..~*~

~*~ วันพ่อปีนี้คุณทำอะไร ~*~

~*~ ..โปรแกรมความรัก..~*~

~*~..กม.119 ถนนสายนี้มีตะพาบ : เริ่มต้นใหม่..กับใจดวงเดิม^^..~*~

~*~.. แววตาปนเปื้อนด้วยรอยยิ้ม ...~*~

~*~ หนาวนี้ไปไหนดี ~*~

งานก่อผนัง..เริ่มแล้ว

จากเสา.. ก็เป็นคานและพื้นชั้นสองกันหล่ะ

4. ปมปัญหาต่างๆ ในอดีต

3. ที่สุดของคำตอบก็คือตัวเรานั่นเอง

2.จงค้นหาเพื่อค้นพบวิถีแห่งตนเองด้วยตนเอง

New Comments
Group Blog
 
<<
มกราคม 2554
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
4 มกราคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add SongPee's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.