China Visa


อัพเดตวันที่ 9 มกราคม 2555 – เปลี่ยนลิ้งค์ดาวโหลดเอกสารเป็นแบบล่าสุด (4 หน้า) แต่ตัวแบบฟอร์มที่แปะบนบล๊อคไม่อัพเดต

อัพเดตวันที่ 7 มิถุนายน 2551 – เปลี่ยนลิ้งค์ดาวโหลดเอกสาร, เพิ่มเติมคำอธิบายการกรอกสำหรับแบบฟอร์มใหม่ และแจ้งเรื่องเอกสารเพิ่มเติมสำหรับช่วงโอลิมปิกส์

คราวนี้มาขอนำเสนอการไปทำวีซ่าเพื่อเข้าประเทศจีน หลังจากที่เดินทางไปทำมาประมาณสามครั้งแล้ว ทุกครั้งก็ต้องกลับมาดูข้อมูลในพันธ์ทิพ (เพราะจำไม่ได้) เลยตัดสินใจทำไว้ที่บล็อคของตัวเองซะเลย วันหลังจะได้ไม่ต้องไปหาไกล แล้ะก็เผื่อจะเป็นความรู้แก่เพื่อน ๆ ผู้เข้ามาดูบล็อค

สถานที่ที่จะทำวีซ่าจะอยู่ที่ AA Building (ชั้น 2) ข้าง ๆ สถานฑูตจีน ถนนรัชดาภิเษก (ฝั่งเดียวกับตึกฟอร์จูน) เวลาทำการของการขอวีซ่าคือ 9.00 - 11.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์

สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินจะสะดวกที่สุด โดยไปลงที่สถานีพระราม 9 ซึ่งให้เดินไปทางออกที่จะไปฟอร์จูนทาวเวอร์ แล้วเดินต่อขึ้นไปทางด้านตึกทรู (แต่ยังฝั่งเดียวกับตึกฟอร์จูน) เมื่อเห็นสะพานลอย ให้มองทางด้านซ้าย นั่นแหละคือตึก AA ต่อไปก็เดินเลี้ยวซ้ายเข้าซอยจะเห็นทางเข้าอยู่ข้าง ๆ ตึก ต่อจากนั้นก็กดลิฟท์ไปชั้นสอง หรือจะขึ้นบรรไดก็แล้วแต่ ก็จะเห็นสถานที่รับทำวีซ่า


เอกสารประกอบการขอวีซ่า
 1. พาสปอร์ต (มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว (หรือ 2 นิ้ว) จำนวน 1 รูป อันนี้หนึ่งนิ้วจะพอดีกับช่องที่เค้ามีให้ แต่สองนิ้วก็ได้ไม่ว่ากัน

 3. ใบจองที่พัก

 4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

 5. แบบฟอร์ม (ซึ่งก็ไปกรอกที่นั่น) หรือสามารถ download ได้ที่ //www.chinaembassy.or.th/eng/lsfw/qzxk/P020110119407181780003.pdf

ประเภทของวีซ่าและอัตราค่าธรรมเนียม
 • Single Entry เป็นวีซ่าที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (แหะ) ใช้เดินทางเข้าประเทศจีนได้แค่ครั้งเดียว ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ทำวีซ่า โดยจะอยู่ได้นานถึง 30 วัน แบบเร่งด่วน 1 วัน = 2,200 บาท / 2-3 วัน = 1,800 บาท / 4 วัน = 1,000 บาท


 • Double Entry แบบนี้จะเข้าได้แค่สองครั้งภายในครึ่งปี แบบเร่งด่วน 1 วัน = 3,200 บาท / 2-3 วัน = 2,800 บาท / 4 วันเป็นปกติ = 2,000 บาท


 • Multiple Entry (ระยะครึ่งปี) แบบนี้จะเข้ากี่ครั้งก็ได้ภายในครึ่งปี แบบเร่งด่วน 1 วัน = 4,200 บาท / 2-3 วัน = 3,800 บาท / 4 วันเป็นปกติ = 3,000 บาท


 • Multiple Entry (ระยะหนึ่งปี) แบบนี้จะเข้ากี่ครั้งก็ได้ภายในหนึ่งปี แบบเร่งด่วน 1 วัน = 5,700 บาท / 2-3 วัน = 5,300 บาท / 4 วันเป็นปกติ = 4,500 บาท

ตัวอย่างแบบฟอร์มและวิธีการกรอกวีซ่า


ตัวอย่างแบบฟอร์มหน้าที่ 1


1. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง
ช่องที่ 1.1 : Surname - นามสกุล, Middle Name – ชื่อกลาง (ถ้ามี), Given name - ชื่อ
ช่องที่ 1.2 : เพศ (M ชาย , F หญิง)
ช่องที่ 1.3 : ชื่อจีน (ถ้ามี)
ช่องที่ 1.4 : สัญชาติ
ช่องที่ 1.5 : ชื่อเดิม (ถ้ามี)
ช่องที่ 1.6 : สัญชาติเดิม (ถ้ามี)
ช่องที่ 1.7 : วันเดือนปีเกิด เขียนเป็น ปี-เดือน-วัน ตามแบบ YY-MM-DD
ช่องที่ 1.8 : สถานที่ที่เกิด (จังหวัด, ประเทศ)
ช่องที่ 1.9 : ประเภทของพาสปอร์ต
ช่องที่ 1.10 : หมายเลขพาสปอร์ต
ช่องที่ 1.11 : วันที่ออกพาสปอร์ต เขียนเป็น ปี-เดือน-วัน ตามแบบ YY-MM-DD
ช่องที่ 1.12 : สถานที่ที่ออกพาสปอร์ต
ช่องที่ 1.13 : วันที่หมดอายุพาสปอร์ต เขียนเป็น ปี-เดือน-วัน ตามแบบ YY-MM-DD
ช่องที่ 1.14 : อาชีพปัจจุบัน

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการไปประเทศจีน
ช่องที่ 2.1 : จุดประสงค์ของการไปประเทศจีน
ช่องที่ 2.2 : ความถี่ในการไปประเทศจีน
ช่องที่ 2.3 : วันที่ที่คาดว่าจะถึงประเทศจีน เขียนเป็น ปี-เดือน-วัน ตามแบบ YY-MM-DD
ช่องที่ 2.4 : ระยะเวลาที่จะอยู่ประเทศจีน (จำนวนวัน)
ช่องที่ 2.5 : ใส่ประเทศ/เมืองและจังหวัดในการไปประเทศจีน
ช่องที่ 2.6 : ต้องการที่จะขอวีซ่าแบบเร่งด่วนไหม (ปกติจะใช้เวลาการทำวีซ่าประมาณ 4 วัน) ถ้าต้องการก็เลือกว่าจะเอาเร็วขนาดไหนตัวอย่างแบบฟอร์มหน้าที่ 2


3. ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและประวัติการไปจีน
ช่องที่ 3.1 : เคยถูกปฏิเสธจากการขอวีซ่าไหม ..ง่าย ๆ เคยขอวีซ่าจีนไม่ผ่านหรือเปล่า
ช่องที่ 3.2 : เคยถูกไม่ให้เข้าประเทศจีนหรือส่งตัวกลับจากจีนหรือไม่
ช่องที่ 3.3 : เคยมีประวัติอาชญากรรมที่ประเทศจีนหรือประเทศอื่น ๆ หรือไม่
ช่องที่ 3.4 : ป่วยไข้เนื่องจากอาการต่อไปนี้หรือไม่
ช่องที่ 3.5 : เคยไปประเทศจีนมาแล้วหรือไม่
ช่องที่ 3.6 : ถ้าตอบ “ใช่” ในข้อ 3.1 – 3.4 ให้อธิบายเพิ่มเติม

4. ข้อมูลการติดต่อ
ช่องที่ 4.1 : ชื่อของบริษัทหรือโรงเรียน
ช่องที่ 4.2 : เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (เวลากลางวัน)
ช่องที่ 4.3 : ที่อยู่ของบริษัทหรือโรงเรียน
ช่องที่ 4.4 : เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (เวลากลางคืน)
ช่องที่ 4.5 : ที่อยู่ที่บ้าน
ช่องที่ 4.6 : email address
ช่องที่ 4.7 : ชื่อของคนเชิญ คนที่ติดต่อได้ หรือญาติที่ประเทศจีน
ช่องที่ 4.8 : เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลเหล่านั้น
ช่องที่ 4.9 : ที่อยู่ของคนเชิญ คนที่ติดต่อได้ หรือญาติที่ประเทศจีน
ช่องที่ 4.10 : email address ของบุคคลเหล่านั้น

5. ข้อมูลอื่น ๆ ถ้ามีข้อมูลอื่น ๆ ที่ควรบอก ให้ใส่ไว้ข้างล่าง

6. สำหรับบุคคลที่รับฝาก (มาขอวีซ่า)
ช่องที่ 6.1 : ชื่อของคนที่กรอกฟอร์ม
ช่องที่ 6.2 : ความสัมพันธ์กับผู้ขอวีซ่า
ช่องที่ 6.3 : ที่อยู่และเบอร์ติดต่อขอผู้รับฝาก
ช่องที่ 6.4 : ลายเซ็นต์ของผูรับฝาก

7. หมายเหตุ ก็ประมาณว่าชั้นอ่านแล้ว และรับรองว่าข้อมูลทุกอย่างเป็นจริง ... บลา บลา บลา....สุดท้ายเซ็นชื่อรับรอง พร้อมระบุ ปี เดือน วัน (YY-MM-DD)ขั้นตอนการขอวีซ่า
 1. รับเอกสารแบบฟอร์มการขอวีซ่าที่โต๊ะด้านหน้า

 2. กดบัตรคิวที่เครื่องในช่อง "การทำวีซ่า" บางทีอาจจะมีคนกดให้

 3. กรอกแบบฟอร์ม และแปะรูป (ที่นั่นจะมีกาวน้ำให้ แต่ควรเตรียมปากกาไปเอง ถ้าไม่อยากไปแย่งหรือรอคิวกับคนอื่น)

 4. นั่งรอคิว จะไม่มีการประกาศ (โดยเสียง) เพื่อเรียกคิว ต้องดูหมายเลขคิวที่ขึ้นหน้าช่องต่าง ๆ เอง คิวจะเปลี่ยนค่อนข้างเร็ว เพราะฉะนั้นถ้าใกล้ ๆ ถึงก็เตรียมตัวได้เลย แล้วรีบวิ่งเข้าช่องไปได้เลย

 5. ทางเจ้าหน้าที่จะให้ใบสีชมพู โดยระบุประเภทวีซ่า (ที่เราขอ) และวันที่จะได้รับ (ประมาณอีก 4 วัน) เช่น ไปยื่นวันอังคารก็จะได้รับวันศุกร์ แต่ถ้ายื่นขอแบบเร่งด่วนก็จ่ายราคาตามความเร็วที่จะได้รับ


 6. แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธี ในวันที่ไปขอนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินชำระค่าวีซ่านะคะ

การรับวีซ่าก็ไปสถานที่เดิม และเวลาทำการเดิมค่ะ

เอกสารประกอบการรับวีซ่า
 1. ใบสีชมพูที่ได้รับ ณ วันขอวีซ่า

 2. เงิน


ขั้นตอนการรับวีซ่า
 1. เดินไปเข้าแถวที่ช่องสุดท้าย ริมซ้ายสุด จะมีเขียนว่า "ชำระเงิน" (อันนี้ไม่ต้องกดบัตรคิวนะคะ)

 2. ยื่นกระดาษสีชมพูนั่นแหละให้กับเจ้าหน้าที่ แล้วก็จ่ายเงินตามจำนวนที่ขึ้นบนเครื่องคิดเงิน

 3. เจ้าหน้าที่จะให้ใบเสร็จมาเพื่อไปรับพาสปอร์ตของเราที่ช่องถัดไปด้านขวามือ โดยที่ก็ต้องไปเข้าแถวใหม่

 4. ยื่นใบสีชมพูและใบเสร็จให้เจ้าหน้าที่ (เมื่อถึงคิว) คราวนี้ก็จะได้พาสปอร์ตเราคืนมา

 5. ควรจะตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและหมายเลขพาสปอร์ตที่ระบุบนวีซ่าให้ถูกต้องก่อนกลับบ้านนะคะ อ้อ..วีซ่าจะถูกแปะข้างในพาสปอร์ตนะคะ

การขอ Visa ของประเทศจีนจะไม่มีการสัมภาษณ์หรือยื่น statement ใด ๆ ทั้งสิ้น จึงเป็นวีซ่าที่ยังไงก็ผ่าน ส่วนขั้นตอนการทำและการรอคิวก็ค่อนข้างรวดเร็ว อันนี้ไม่คำนึงถึงจำนวนคนที่ไปทำนะคะ เพราะฉะนั้น ถ้าคิดจะไปยื่นเองก็ไม่ต้องห่วงค่ะ หรือจะฝากใครไปยื่นก็ไม่มีปัญหาเช่นกันค่ะ


เพิ่มเติมวันที่ 14 มีนาคม 2550
เรื่องการเดินทางไปทำและการขอวีซ่าจีน พอดีฮั้วเจอกระทู้ของคุณยุ่งชะมัดสัตวแพทย์ที่ทำไว้อย่างละเอียดใน HFlight.net จึงขอนำมาแปะไว้ เผื่อเพื่อน ๆ จะได้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นค่ะ ตามลิ้งค์ข้างล่างไปได้เลยค่ะ
//www.hflight.net/forum/b-travel_china/m-1142324793/s-all/
ต้องขอขอบคุณคุณยุ่งชะมัดสัตวแพทย์มาใน ณ ที่นี่ด้วยนะคะ


เพิ่มเติมวันที่ 7 มิถุนายน2550
ช่วงนี้ผู้ที่จะขอวีซ่าจีนต้องมีเอกสารเพิ่มเติมอีก 2 อย่างค่ะ ซึ่งเป็นนโยบายสำหรับผู้ที่จะขอวีซ่าไปประเทศจีนช่วงนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2551
1. เอกสารรับรองการจองตั๋วเครื่องบิน
2. เอกสารรับรองการจองโรงแรม
3. รูป 1 นิ้ว 1 ใบ
4. พาสปอร์ต
5. แบบฟอร์ม(ล่าสุด)ในการขอวีซ่า

ตอนนี้วีซ่าที่ให้จะเป็น Single entry ค่ะ ถ้าจะขอเป็น Double entry ต้องใช้ เอกสารข้างต้นเพิ่มอีกชุด ก็คือต้องมีการจองตั๋วไปกลับทั้งสองครั้ง .. ส่วน Multiple entry น่าจะงดให้ชั่วคราวจนกว่ากีฬาโอลิมปิคจะจบค่ะ


เพิ่มเติมวันที่ 9 มกราคม 2555
เอกสารการขอวีซ่ามีดังนี้
1. แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ายลงบนแบบฟอร์ม
2. Passport
3. ค่าธรรมเนียม
4. ใบจองที่พัก
5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

ป.ล. แบบฟอร์มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบ 4 หน้าCreate Date : 02 เมษายน 2549
Last Update : 11 มกราคม 2555 16:17:06 น.
Counter : 7593 Pageviews.

71 comments
  
มีประโยชน์มากเลยครับ ขอบคุณมากครับ ตอนแรกนึกว่า จะไม่มีใครให้ลายละเอียดผมแบบนี้ซะแล้ว แต่บังเอิญมีหญิงผู้ใจดีผู้หนึ่งทิ้งลายแทงไว้ ผมจึงตามเข้ามาดู


เอาเป็นว่าจะเข้ามาใหม่ครับ เห็นมีเรื่องน่าสนใจทั้งนั้นเลย แล้วหากสงสัย คงต้องขออนุญาติหลังไมค์ถามนะครับ


ขอบคุณมากครั๊บ
โดย: โจนาธาน IP: 202.133.135.229 วันที่: 18 พฤษภาคม 2549 เวลา:13:16:56 น.
  
ได้เลยค่ะ คุณโจนาธาน ขอให้ไปเที่ยวให้สนุกนะคะ
โดย: Gorgeous Girl วันที่: 21 พฤษภาคม 2549 เวลา:22:08:38 น.
  
จ๊ากกกกกก.....
Multiple เอาศูนย์ออกตัวนึงค้าบบบบ หัวใจจาวายยย....
โดย: ริมยมนา วันที่: 9 มิถุนายน 2549 เวลา:16:29:34 น.
  
ฮะ ฮะ ขอบคุณมาก ๆ คุณริมยมนา
โดย: Gorgeous Girl วันที่: 15 มิถุนายน 2549 เวลา:9:09:30 น.
  
หามาหลายที่แล้ว ที่นี่ให้ข้อมูลละเอียด และเป็นประโยชน์มากคะ

ขอบคุณคะ
โดย: one IP: 58.9.6.146 วันที่: 19 กรกฎาคม 2549 เวลา:23:52:41 น.
  
เป็นประโยนข์มากค่ะ...ละเอียด และก็ไม่งงด้วยค่ะ..ขอบคุณมากน่ะค่ะ สำหรับข้อมูลที่มาโพสไว้...
โดย: Natchi IP: 203.148.253.74 วันที่: 20 กรกฎาคม 2549 เวลา:11:30:09 น.
  
ยินดีค่ะ เห็นหลายวันก่อนมีคนมาตั้งกระทู้ว่าแบบฟอร์มเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะ ตามไปดูกันได้ที่
//www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E4669385/E4669385.html
โดย: Gorgeous Girl วันที่: 6 กันยายน 2549 เวลา:22:50:00 น.
  
เป็นประโยชน์มากๆ เลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
โดย: nn IP: 203.156.144.42 วันที่: 16 ตุลาคม 2549 เวลา:14:49:47 น.
  
ขอบคุณค่ะ สำหรับรายละเอียด น่าจะมีคนบอกรายละเอียดแบบนี้แต่เป็นประเทศอื่น ๆ บ้าง ไม่รองรวมหลายๆประเทศละค่ะ รับรองกระทู้ดังแน่ เพราะมันเป็นประโยชน์มากๆ
โดย: กิ๊ฟ IP: 203.154.114.140 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2549 เวลา:10:20:19 น.
  
อยากทราบขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า ออสเตรเลีย บ้างค่ะ
รบกวนช่วยบอกรายละเอียดได้ไหมค่ะ?
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย: JJ IP: 125.25.73.198 วันที่: 27 ธันวาคม 2549 เวลา:17:05:11 น.
  
ขอบคุณมาก เยี่ยมสุดๆๆเลย หามานานแล้ว ขอบคุณจิงๆๆ ละเอียดมากเยย...
โดย: น้ำหวานสุดเซ็กซี่ IP: 203.118.80.209 วันที่: 2 มกราคม 2550 เวลา:17:02:09 น.
  
คุณกิ๊ฟ - ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

คุณ JJ - พอดียังไม่เคยไปเลยค่ะ ต้องขออภัย ผ่านมาหลายเดือนแล้ว คิดว่าคุณ JJ ต้องไปแล้วแน่ ๆ เลย

คุณน้ำหวานสุดเซ็กซี่ - ยินดีค่ะ

ปล. กำลังจะไปพม่าเดี๋ยวจะทำรีวิวอีกนะคะ
โดย: Gorgeous Girl วันที่: 13 มีนาคม 2550 เวลา:9:51:04 น.
  
ขอบคุณจริง ๆ ครับ ตามมาจากพันทิปครับ.....หลังยืนขอแล้ว เขาจะใช้เวลากี่วันครับ บ้านผมอยู่ ตจว. ไม่ค่อยสัดทัดเส้นใน กทม. และมา กรุงเทพลำปบาก คือถ้าได้ในวัน 2 วัน ก็จะพักอยู่ กรุงเทพ รอเลยนะครับ...........
โดย: bestyx IP: 61.19.144.111 วันที่: 14 มีนาคม 2550 เวลา:12:21:10 น.
  
ประมาณอีก 4 วันค่ะ เช่น ไปยื่นวันอังคารก็จะได้รับวันศุกร์

แบบเร่งด่วนก็มีค่ะ แต่ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเอานะคะ ตามข้างล่างเลยค่ะ

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า (จ่ายเงินวันรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่า)
Single Entry : สามารถเดินทางเข้าได้ 1 ครั้งระยะเวลา 30 วัน โดยจะต้องเดินทางเข้าประเทศจีนภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ทำวีซ่า
ทำเสร็จในวันเดียว = 2,200 บาท
ทำเสร็จใน 2-3 วัน = 1,800 บาท
ทำเสร็จใน 4 วัน (ปกติ) = 1,000 บาท ###

Double Entry
1 วัน = 3,200 บาท / 2-3 วัน = 2,800 บาท / 4 วันเป็นปกติ = 2,000 บาท

Multiple Entry, Half-year : ครึ่งปี เข้ากี่ครั้งก็ได้
1 วัน = 4,200 บาท / 2-3 วัน = 3,800 บาท / 4 วันเป็นปกติ = 3,000 บาท

Multiple Entry, One-year
1 วัน = 5,700 บาท / 2-3 วัน = 5,300 บาท / 4 วันเป็นปกติ = 4,500 บาท

ข้อมูลอ้างอิงจากกระทู้น้องยุ่งชะมัดสัตวแพทย์ค่ะใน Hflight.net ตามลิ้งค์นี้ไปได้เลยค่ะ น้องยุ่งฯ ก็ทำไว้ละเอียดค่ะ มีถ่ายรูปวิธีการไปด้วย จะได้พอเห็นภาพ
//www.hflight.net/forum/b-travel_china/m-1142324793/s-all/

ป.ล. อย่างที่น้องยุ่งฯ บอก ต้องเตรียมปากกาไปเองนะคะ ขอให้โชคดีค่ะ
โดย: Gorgeous Girl วันที่: 14 มีนาคม 2550 เวลา:23:45:58 น.
  
ขอบคุณครับ...:)
โดย: bestyx IP: 61.7.174.116 วันที่: 15 มีนาคม 2550 เวลา:13:52:31 น.
  
ยินดีค่า
โดย: Gorgeous Girl วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:8:52:39 น.
  
เน€เธขเธตเนˆเธขเธกเน€เธฅเธขเธ„เธฃเธฑเธš เธเธณเธฅเธฑเธ‡เธซเธฒเธžเธญเธ”เธต
โดย: เธซเธกเธนเธกเธนเนˆ IP: 202.183.201.163 วันที่: 1 มิถุนายน 2550 เวลา:13:27:15 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ รายละเอียดดีมากค่ะ
โดย: k IP: 124.121.186.174 วันที่: 13 กรกฎาคม 2550 เวลา:11:40:34 น.
  
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอบคุณมากครับ
โดย: mr.airboat IP: 202.69.136.208 วันที่: 6 กันยายน 2550 เวลา:12:05:20 น.
  
ฟอร์ม ของสถานฑูต เปลี่ยนใหม่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน download ฟอร์มใหม่ได้ตาม link ข้างล่างนี้นะคะ


//data4thai.com/visa.pdf
โดย: Fai IP: 124.120.185.27 วันที่: 25 กันยายน 2550 เวลา:13:19:48 น.
  
วันนี้วุ่นทั้งวันทั้งเรื่องจองตั๋วเครื่องบินเรื่องที่พัก
สุดท้ายก็เรื่องวีซ่า พอดีได้บล็อคนี้มาช่วยไว้ เลยประหยัดเวลาได้โหลดทั้งฟอร์มวีซ่า ได้ทราบถึงสถานที่ที่ไปทำ แจ่มครับ เออแล้วแบบฟอร์มเราใช้แบบเก่านี่เค้าจะรับมะหรือว่าต้องใช้แบบใหม่
โดย: มินิคอมพ์ IP: 125.25.189.60 วันที่: 1 ตุลาคม 2550 เวลา:20:31:13 น.
  
กรณี passport ราชการ
จะมีวิธีขอ visa เหมือนกับ passport ธรรมดาหรือไม่
โดย: JR IP: 125.25.79.84 วันที่: 2 ตุลาคม 2550 เวลา:20:45:01 น.
  
Fai IP: 124.120.185.27

ขอบคุณมากค่ะ.. เดี๋ยวจะเข้าไปแก้ไขค่ะ
โดย: Gorgeous Girl วันที่: 26 ตุลาคม 2550 เวลา:23:32:19 น.
  
JR IP: 125.25.79.84 - น่าจะคล้าย ๆ กันนะคะ.. ถ้าจะให้ชัวร์ลองโทรสุ่มไปถามพวกเอเจ้นท์ทัวร์ก็ได้ค่ะ เค้าน่าจะให้คำแนะนำได้
โดย: Gorgeous Girl วันที่: 26 ตุลาคม 2550 เวลา:23:35:32 น.
  
พี่ฮั้วใช้รูปสนูปปี้เป็น profile ด้วยยย น่าร้ากก อิอิ
โดย: snoopui IP: 58.64.126.214 วันที่: 9 มกราคม 2551 เวลา:14:25:29 น.
  
พอดี Searching หาเรื่องการขอวีซ่าจีน โชคดีจังที่เจอเว็บนี้บอกรายละเอียดได้อย่างชัดเจน ต้องขอขอบคุณเจ้าของเว็บนี้นะคะที่สละเวลาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆค่ะ
โดย: Ada IP: 124.120.169.71 วันที่: 16 มกราคม 2551 เวลา:20:24:07 น.
  
พี่ค่ะรบกวรสอบถามนิดนึงค่ะ

คือหนูจะไปเรียน8เดือนอ่ะค่ะ

แล้วหนูต้องขอวีซ่า1ปีใช่มั๊ยค่ะ

แล้วถ้า1ปี แต่ขอเป็นวีซ่าแบบsingel ได้ไม๊ค่ะ

ไม่เอาแบบmultiply ค่ะ สามารถทำได้มั๊ยค่ะ

แล้วประมาณเท่าไหร่อ่ะค่ะ

พี่ค่ะ แล้วต้องใช้อะไรบ้างค่ะ

แล้วต้องตรวจสุขภาพมั๊ยค่ะ

ถ้าตรวจเอาอะไรไปมั่งค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะพี่


ปล.ถ้าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไป รบกวนตอบเร็วหน่อยก็ดีนะค่ะ เพราะไปสิ้นเดือนนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ทำวีซ่าเลย โทรไปถามสถานฑูต เค้าก็ไม่บอก ฮือๆๆๆๆๆๆ
โดย: สงสัยสุดๆ IP: 125.24.139.13 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:7:39:44 น.
  
พี่ว่าน้องไปถามพวกโรงเรียนที่จัดคอร์สไปเรียนภาษาจีนที่โน่นดีกว่านะคะ เค้าน่าจะแนะนำข้อมูลได้ครบมากกว่า

ปกติแล้ว ถึงแม้มีวีซ่าแต่เค้าก็ยังมีเวลาจำกัดนะคะ เช่น 90 วัน หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ ถ้าน้องจะไปเรียน พี่คงไม่สามารถตอบได้แน่ชัดค่ะ

ขอให้โชคดีค่ะ
โดย: Gorgeous Girl วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:23:21:05 น.
  
วีซ่าแบบมัลติแบบ1 ปี นี่เป็นวีซ่าแบบไหนเหรอค่ะ
คือจะขอแบบ 1 ปีอะค่ะ
แต่ไม่รู้ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
อยากขอีซ่าแบบที่อยู่ได้นานที่สุดอะค่ะ
ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้านะค่ะ
โดย: ploy IP: 124.120.151.237 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:20:01:12 น.
  
พอดีเพิ่งจะไปจีนครั้งแรก อยากได้คำปรึกษาอะงับ

ถ้าไม่เป็นการรบกวนช่วย แอดเมลทีคับ

shownoob@windowslive.com


ขอบคุณล่วงหน้าครับ
โดย: รบกวนนิดนะครับ IP: 58.8.183.27 วันที่: 20 มีนาคม 2551 เวลา:19:18:01 น.
  
สวัสดีครับผม พอดีกำลังจะไป จีน ช่วง กค นี้อะครับ
ก็กำลังจะไปขอวีซ่าเหมือนกันครับ
รบกวนถามนิดนึงอะครับว่า ถ้าไปยื่นให้เพื่อนนะครับ
ต้องมีเอกสารมอบอำนาจหรือป่าวครับ ถ้าหากมี
มีแบบฟอร์มมั้ยครับ รบกวนช่วย email ให้หน่อยได้มั้ยครับ
จะได้เตรียมกรอกไปก่อนนะครับ ขอบคุณมากนะครับ
E-mail : temppy80@hotmail.com
ปล. ว่าจะไปเที่ยวปักกิ่งอะครับ มีโรงแรมแนะนำบ้างมั้ยครับ
โดย: Temppy IP: 203.209.28.57 วันที่: 16 เมษายน 2551 เวลา:13:58:32 น.
  
ขอบคุณค่ะ มีประโยชน์มากเลยเพราะแต่ละสถานทูตการขอวีซ่ามักมีระเบียบต่างกัน แต่ละครั้งก็จะต้องศึกษาให้ดีก่อนไปยื่น เพื่อจะได้ไม่เสียเวลา
โดย: ราดหน้า IP: 119.42.66.154 วันที่: 3 มิถุนายน 2551 เวลา:11:09:42 น.
  
ไม่รู้ว่าคุณราดหน้าจะกลับมาอ่านอีกหรือเปล่า ช่วงนี้วีซ่าจีนมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยค่ะ เพราะเป็นช่วงกีฬาโอลิมปิคส์.. เอกสารเพิ่มเติมก็มีการยืนยันตั๋วไปกลับและการจองที่พักแสดงตอนยื่นขอวีซ่าค่ะ..

พอดีฮั้วยังไม่อัพเดตบล๊อค... เลยอาจให้ข้อมูลผิดพลาด...
โดย: Gorgeous Girl วันที่: 7 มิถุนายน 2551 เวลา:23:35:10 น.
  
อิอิ แวะกลับมาอ่านซีคะ เพราะอาทิตย์หน้าจะไปยื่นวีซ่าแล้วค่ะ ขอบคุณมากเลย ราดหน้าก็จะเตรียมเอกสารไปเผื่อ ๆ ให้มากกว่าที่เขาต้องการ เผื่อเขาร้องหาจะได้ มียื่นให้ได้เลย อิอิ

แต่แปลกจัง วีซ่าจีนนี่ เขาต้องจ่ายค่าวีซ่า วันรับวีซ่าหรือคะ

ที่อื่น ๆ เห็นจ่ายวันที่ขอวีซ่าเลย และถ้าไม่ได้วีซ่าก็ ไม่คืนเงินอีกต่างหาก

แล้วจะมาเล่านะคะ ว่าไปยื่นวีซ่ามาแล้ว บรรยากาศเป็นยังไงบ้าง

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
โดย: ราดหน้า IP: 119.42.65.203 วันที่: 26 มิถุนายน 2551 เวลา:15:46:08 น.
  
อยากทราบว่าการขอวีซ่าไปจีนมีการสัมภาษด้วยไหมค่ะ
โดย: หวาน IP: 119.42.67.194 วันที่: 31 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:03:34 น.
  
ข้อมูลแน่นมากมากค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ
โดย: THX IP: 58.8.116.47 วันที่: 3 สิงหาคม 2551 เวลา:1:28:42 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ

ข้อมูลมีประโยชน์มากค่ะ

ขอรบกวนถามหน่อยนะคะ

ไฟล์ .pdf ใบขอวีซ่า
ซึ่งเราสามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปได้เนี่ย
เวลาปริ้นต้องปริ้นหน้าหลังมั้ยคะ
หรือยังงัยก้อได้ ขอบคุณอีกทีค่ะ
โดย: นานๆนะๆ IP: 202.44.8.100 วันที่: 13 สิงหาคม 2551 เวลา:19:14:48 น.
  
ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลค่ะ
ขอถามอีกซักคำถามนะค่ะ
ถ้าขอวีซ่าไปจีน ช่วงหลังโอลิมปิก จะขอวีซ่าแบบ
Multiple Entry ได้รึยังค่ะ
โดย: เจเจ IP: 165.21.155.77 วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:13:48:06 น.
  
ขอทราบขอมุลหน่อยนะค่ะ คือเค้าได้วีซ่าที่จีนมาแล้วค่ะ เป็นแบบSingle Entry น่ะ แต่ตอนนี้เรียนภาษาอยู่เมืองจีนน่ะคะ่ จะต้องกลับเมืองไทยเดือน พย ซึ่งอยากทราบว่า เราจะขอต่อวีซ่าที่เมืองจีนเลยได้ไหมค่ะ ต่อที่ไหน พอทราบไหมค่ะ
โดย: yaya IP: 202.108.128.88 วันที่: 8 กันยายน 2551 เวลา:15:04:11 น.
  
ตอบคุณ yaya นะคะ คุณสามารถต่อวีซ่าที่จีนได้เลยถ้าคุณเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยของจีน ก็ให้มหาลัยเค้าออกใบรับรองให้(บอกเค้าว่าเราจะเอาไปทำวีซ่า) แล้วก็ไปตรวจร่างกาย เสร็จแล้วก็ไป กงอันจู๋ เพื่อเปลี่ยนวีซ่า เป็น Residence permit เราเคยเสียเงินไปประมาณ 400 หยวน
แต่คุณจะสามารถเข้าออกจีนได้หลายครั้งใน 1 ปี และแต่ละครั้งจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ที่ไม่เกินวันหมดอายุวีซ่า
โดย: คนอยู่จีน IP: 125.25.33.161 วันที่: 12 กันยายน 2551 เวลา:19:30:41 น.
  
ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่แวะเข้ามานะคะ ..

คุณเจเจ - ฮั้วได้ยินข่าวว่ายังไม่เปลี่ยนจนกว่าจะมีการแจ้งนะคะ พอดีช่วงนี้ยังมีพาราลิมปิคอีกน่ะค่ะ.. น่าจะซักปลายๆ ปี กฏนี้น่าจะยกเลิกแล้วค่ะ

คุณนานๆนะๆ - จริง ๆ แล้วไปเอาที่สถานฑูตน่าจะชัวร์กว่านะคะ เผื่อเค้าจะเปลี่ยนแบบฟอร์มอีก.. ลองอ่านไปเป็นแนวดีกว่าค่ะ

ป.ล. การขอวีซ่าจีนไม่มีการสัมภาษณ์ค่ะ
โดย: Gorgeous Girl วันที่: 12 กันยายน 2551 เวลา:21:18:43 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ
มีประโยชน์มากๆค่ะ
โดย: ouipretty IP: 202.228.229.72 วันที่: 30 กันยายน 2551 เวลา:13:36:13 น.
  
ขอบคุณมากเลยค่ะ
กำลังจะไปปลายเดือน ต.ค. ไม่ต้องไปถามใครเลย ละเอียดดีมากๆ เลยค่ะ
โดย: kumiko IP: 58.8.185.82 วันที่: 7 ตุลาคม 2551 เวลา:8:25:12 น.
  
ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากครับ แต่อยากทราบว่าการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนนี่ยากไหมครับ ? ยากพอๆกับอเมริกา และ ญี่ปุ่นไหมครับ ?
โดย: อุ้ม IP: 58.8.204.153 วันที่: 18 ตุลาคม 2551 เวลา:16:55:56 น.
  
อุ้ม - ไม่ยากเลยค่ะ ตอนนี้ถ้าเอกสารพร้อม เงินครบ ก็ได้แล้วค่ะ
โดย: Gorgeous Girl วันที่: 22 ตุลาคม 2551 เวลา:0:23:08 น.
  
รบกวนหน่อยนะค่ะ คือว่า มีธุระด่วนที่จะไปเมืองจีนอ่ะค่ะ จะไปต้นเดือนหน้าอ่ะค่ะ
ไม่ทราบว่าสามารถขอวีซ่าตอนขาเข้าได้เลยมั๊ยค่ะ
คือตอนนี้อยู่อเมริกาอ่ะค่ะ ต้องการไปประมาณ 1 เดือน
พอดีเซิร์ทหาข้อมูลเรื่องวีซ่า้ไปจีนแล้วเจอบล๊อคนี้
ซึ่งทำได้ดีมากๆเลยค่ะ อ่านแล้วพบว้า ข้อมูลละเอียดมากเลย แต่ไม่มีบอกไว้ว่าถ้าไปทำตอนขาเข้าที่เมือง
จีนได้มั๊ยอ่ะค่ะ ตอนนี้ถือวีซ่าเป็น อิเล็คทรอนิกส์วีซ่า
อ่ะค่ะ ถ้ายังไงรบกวนตอบกลับทางอีเมลได้มั๊ยค่ะ
kanchanok.yamneam@gmail.com
ขอบคุณมากๆ เลยนะค่ะ (ขอบคุณล่วงหน้าเลย)

katie
โดย: katie IP: 72.231.27.36 วันที่: 27 ตุลาคม 2551 เวลา:22:18:50 น.
  
วิจัย วัดผล ประเมินผล สถิติ
www.measurementandevaluation.com
โดย: Dr.T IP: 118.173.160.199 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:37:08 น.
  
ถ้าเราทำวีซ่าเอฟสามเดือนมาทำงานที่จีนแล้วเราต้องการกลับบ้านช่วงวันหยุด เราต้องไปขอวีซ่าใหม่หรือว่าต่อที่นี่ได้เลยคะ
โดย: oat IP: 220.163.226.19 วันที่: 29 มีนาคม 2552 เวลา:14:08:39 น.
  
ขอบคุนมากคร๊าบบบบ อ่านมาหลายเวปแล้ว งงว่าตอนนี้ 8 เมษา 52 .. เรื่องหลักฐานว่าต้องใช้ใบจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบินด้วยหรือไม่ แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วคับ ว่าที่ต้องใช้เพราะว่าเปนช่วงโอลิมปิคที่ผ่านมา สรุปคือ ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วววว .. ขอบคุนมากครับผม
โดย: ikQsUn IP: 125.24.90.220 วันที่: 8 เมษายน 2552 เวลา:8:29:54 น.
  
ไม่ทราบว่าถ้าขอวีซ่าไปเที่ยวจะต้องใช้บัญชีเงินฝากของผู้ปกครองรึป่าวคับ
เพราะอายุยังไม่ถึง20 กรุณาตอบมาทีนะคับที่
mmmm1234_2008@hotmail.com
ขอบคุณคับ
โดย: jonny IP: 114.128.63.185 วันที่: 23 เมษายน 2552 เวลา:22:21:37 น.
  
มีเรื่องรบกวนครับ

ผมมี passport จะหมดอายุ 19 กันยายน นี้
ลูกอายุ ขวบ กว่า เพิ่งมี passport ขอวีซ่า ไว้ เป็น single
ผมจะส่งลูกให้แม่ยายที่เมืองจีนช่วยเลี้ยง
มีคำถามดังนี้ครับ

1. ผมจะให้ญาติ ช่วยพาลูกไปให้แม่ยาย ที่เมืองจีน จะได้หรือเปล่า ต้องใช้เอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
2. เด็กจะทำวีซ่า แบบหลายครั้งใน 1 ปี ได้หรือเปล่า
(มีครั้งเดียวอยู่แล้ว ยกเลิกแล้วเปลี่ยนได้หรือเปล่า กะจะให้อยู่ที่เืมืองจีนสัก ปี 2 ปี )
3. ผู้เป็นพ่อ ต้องขอ วีซ่าแบบหลายครั้งด้วยหรือเปล่า
หรือแบบครั้งเดียวก็ได้ เพราะ passport จะหมดอายุแล้ว หรือ ต้องไปทำpassport ใหม่ก่่อน

ขอบคุณมากครับ
r_peang@yahoo.com
โดย: peang IP: 222.123.95.6 วันที่: 25 เมษายน 2552 เวลา:18:16:41 น.
  
อ๊าก.. ไม่ได้เข้ามาเช็คบล๊อกนานมาก ข้อความเต็มไปหมดเลย.. ไปกันหรือยังคะเนี่ย..

ขอโทษนะคะ
โดย: Gorgeous Girl วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:11:27:04 น.
  
อยากได้ข้อสรุปเรื่องการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน ว่ายังต้องใช้ใบจองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม และ statment รึเปล่าค่ะ เพราะ กะว่าจะไปเที่ยวกำแพงเมืองจีน ก.ย. - ต.ค. 52 ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย: วาวา IP: 125.25.192.65 วันที่: 12 สิงหาคม 2552 เวลา:23:26:44 น.
  
ขอบคุณมากที่มีข้อมูลดีๆมาให้ศึกษาครับ เข้าใจดีมากเลย
โดย: jiji IP: 115.67.115.213 วันที่: 22 ตุลาคม 2552 เวลา:10:17:09 น.
  
กรณีไปเที่ยวเองไม่มีใครรู้จักที่โน้น ต้องทำยังไงค่ะ
ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วด้วย สงกราณนี้ว่าจะไปไหลหลำ
โดย: Dr_K IP: 118.175.38.10 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:2:23:46 น.
  
ไหลหลำไม่มีค่ะ มีแต่ไหหลำ คิก คิก
โดย: jen jen IP: 203.144.144.164 วันที่: 8 มีนาคม 2553 เวลา:12:22:44 น.
  
โดย: Gorgeous Girl วันที่: 13 เมษายน 2553 เวลา:16:13:55 น.
  
ขอบคุณมากเลยสำหรับเนื้อหาดีๆๆ ไปทำมา 4 ครั้ง
ยังไม่เคยมีไอเดียจะทำแบบนี้เลย
มีบุญน่ะเนี่ย สร้างข้อมูลใ้ห้คนอ่าน ขอนับถือ
โดย: ป๊อกกี้ IP: 124.122.172.74 วันที่: 1 กันยายน 2553 เวลา:16:13:13 น.
  
ขอบคุณนะคัฟ...ข้อมูลละเอียดมากเลย กำลังหาอยู่พอดี ขอบคุณอีกครั้งคัฟ
โดย: Kitty IP: 125.27.221.29 วันที่: 9 ตุลาคม 2553 เวลา:10:24:39 น.
  
ยินดีค่ะ
โดย: Gorgeous Girl วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:0:15:21 น.
  
ขอรบกวนถามหน่อยนะค่ะ พอดีแฟนเป็นคนสวีเดนแต่ย้ายไปทำงานที่ dongguan ที่จีนค่ะ อยากไปเยี่ยมแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง ขอถามเลยนะค่ะ 1. จะขอวีซ่าได้นานสุดกี่วันค่ะ 2.แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ ( คือจะไปพักกับแฟนค่ะ แล้วต้องใช้เอกสารอะไรจากแฟนบ้างค่ะ ) 3. แล้วค่าตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่ค่ะ แบบว่าจะจ่ายเองค่ะถ้าไม่แพงมาก 4.ยังเรียนอยู่ค่ะ แล้วก็ตกงานด้วยจำเป็นต้องโชว์สมุดบัญชีไหมค่ะ แบบว่าเงินในบัญชีไม่มีอ่ะค่ะ ใช้เงินจากแม่ค่ะตอนนี้ ก็เลยไม่มั่นใจและก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงกับการเดินทาง เหมือนยังคลำทางไม่ถูกค่ะ ไม่รู้ว่าจะขอคำแนะนำกับใครค่ะ รบกวนช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ รบกวนแนะนำให้ด้วยค่ะ คิดถึงแฟนมากใกล้กันแค่นี้เลยอยากจะไปเยี่ยมค่ะ เพราะรอแฟนไม่รู้ว่าจะได้มาไทยเมื่อไหร่อ่ะค่ะ เพราะเพิ่งย้ายมาจีนเมื่อวันที่ 1 สิงหาค่ะ แต่เราเจอกันแล้วเมื่อเดือนเมษาค่ะ แต่ยังคิดถึงอยู่อ่ะค่ะ รบกวนส่งขอมูลให้ที่ panutda04@hotmail.co.th ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย: nut IP: 110.49.248.32 วันที่: 3 สิงหาคม 2554 เวลา:19:31:29 น.
  
คุณ nut คะ ฮั้วตอบเท่าที่ตอบได้นะคะ

1. ตามแต่ละประเภทวีซ่าที่ขอค่ะ ตามข้อมูลด้านบนเลย หรือ //www.chinaembassy.or.th/th/zxxx/t571109.htm

2. ถ้าไปเที่ยวก็คงไม่ต้องใช้เอกสารทางนั้นค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะอยู่นานแค่ไหน

3. ตั๋วเครื่องบินมีหลายราคาค่ะ หลายสายการบิน ต้องลองเสิร์ชดูค่ะ

4. ถ้าไปเที่ยวไม่จำเป็นต้องโชว์สมุดบัญชี แต่เผื่อไว้ก็ดีค่ะ (เผื่อเค้าเรียก)
โดย: Gorgeous Girl วันที่: 23 สิงหาคม 2554 เวลา:20:45:27 น.
  
รบกวนถามหน่อยนะคัย คือผมไปทำวีซ่าจีนมาเมื่อเช้า แจ้งทำแบบธรรมดาไป แล้ว คราวนี้จะไปขอเปลี่ยนเป็นแบบด่วนได้ไหมคับ คือเราออกเดินทางก่อนกำหนดอ่ะคับ ขอบคุนคับ
โดย: ปอนด์ IP: 61.90.44.249 วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:17:37:25 น.
  
พอดีอยากจะทราบว่า เค้าจะโทรสอบถามที่ทำงานมั้ยคะ บังเอิญว่าไม่อยากให้เพื่อนร่วมงานรู้ว่าเราจะไปเที่ยวเมืองจีนนะคะ ...
โดย: ลินคะ IP: 110.169.162.193 วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:16:25:03 น.
  
คุณลิน - คิดว่าไม่ถามค่ะ สถานฑูตจีนจ่ายตังค์ก็จบค่ะ ไม่เหมือนญี่ปุ่น
โดย: Gorgeous Girl วันที่: 28 กันยายน 2554 เวลา:23:12:56 น.
  
ขอบอก ขอบอก วันจันทร์ที่ผ่านมาไปยื่นวีซ่าจีน คนเยอะมาก วันแรกไปไม่ได้ยื่นพอดีเขาบอกว่าคิวหมด วันที่สองไปอีก คิวหมดต้องยื่นๆๆๆรอ ร้อนก็ร้อน ก็ฝากน้องสาวประเภทสอง คิดเล่มละ 300 บาท บริษัททัวร์ยื่นแทน จบข่าว รู้อย่างเนี้ยฝากไปทำนานละ มีใครเจอเหตุการ์ณแบบนี้ไหม นะ
โดย: ิิbb IP: 58.8.98.116 วันที่: 15 ตุลาคม 2554 เวลา:15:16:39 น.
  
จริง ๆ ก็ฝากบริษัททัวร์ทำวีซ่าได้ทุกที่นะคะ พวกนี้เค้ารับทำอยู่แล้วค่ะ
โดย: Gorgeous Girl วันที่: 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา:22:47:59 น.
  
ไปยื่นแทน เมื่อเช้า เค้าบอกไม่สามารถยื่นแทนกันได้ แม้กระทั่งใช้ใบมอบฉันทะ ก็ไม่สามารถยื่นแทนกันได้ จิงเหรอ ? เคยไปยื่นที่อินเดีย ยื่นแทนเค้าใช้ใบมอบฉันทะได้อ่ะ
จีนนี่แปลกๆ แฮะ เปลี่ยนกฎบ่อยมาก แล้วในเว็บสถานฑูตไม่เห็นจะอัพเดทเลยอ่ะ
ไปคราวก่อน ต้องเอา ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ จองห้องพักแนบ
ไปคราวนี้ ต้องให้เจ้าตัวมายื่นแทน เปลี่ยนทุก ๆ 2 อาทิตย์เลย่อะ
ใครพอรู้มั่งคะ ว่า " ถ้าเรายื่นแทนต้องทำยังไง หรือไม่ได้แล้ว ต้องเจ้าตัวอย่างเดียว อยากได้ข้อมูลที่ อัพเดทค่ะ " รบกวนตอบเมล ได้มั้ยคะ รบกวนมากๆ เพราะ มิ้นไม่ได้สมัคร บ๊อคนี้ T_T mimi-iisj@hotmail.com
ขอบคุณมากๆ นะคะ
โดย: มิ้น IP: 210.213.57.78 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:15:53 น.
  
เป็นประโยชน์มากๆๆเลยค่ะ ตอนนี้กำลังกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าจีน ให้กับพนักงานที่จะเดินทางไปจีนนคะ แล้วบางข้อก็ไม่เข้าใจ เย้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆดีใจจังเลยพรุ่งนี้ก็สามารถกลับไปกรอกส่วนที่ยังกรอกไม่ได้ และก็ไปแก้ไขข้อมูลที่กรอกไปแล้ว ขอบคุณนะคะ
โดย: fon IP: 10.0.2.13, 180.183.213.216 วันที่: 22 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:03:14 น.
  

พอดีเพิ่งลาออก แล้วยังบอกพ่อแม่แฟนไม่ได้ เขาเป็นคนรวบรวมเอกสารส่งทัวร์ด้วย
ถ้ากรอกที่เดิมไป จะโดนเช็คมั้ยคะ ขอบคุณค่ะ
โดย: patty IP: 10.1.0.101, 27.130.38.169 วันที่: 29 มิถุนายน 2555 เวลา:21:59:19 น.
  
พอดีมีว่างอยากไปเที่ยวเมืองจีนเลยลองไปขอวีซ่าดูน่าจะวันจันทร์ที่7เดือนตุลา2555ตื่นแต่เช้าไปถึงคนเยอะมากๆยืนรอคิวอยู่ข้างล่างได้เวลาเปิดเดินผ่านครื่องแสกนขึ้นไปชั้น2เจ้าหน้าเขาก็จะกดบัตรคิวให้เราก็ไปนั่งรอแปปเดี๋ยวครับแถบช๊อคไม่รู้คนมาจากไหนยืนเข้าแถวต่อคิวตรงช่องยืนขอวีซ่าเต็มหมดเลยเหมือนตลาดนัดแตกเลยเดินไปอ่านดูป้ายตรงช่องขอวีซ่าที่เขาปิดไว้บอกว่าเฉพาะบริษัททัวเลยเข้าใจคราวนี้ผมก็นั่งรอเรียกตามบัตรคิวแล้วผมก็สังเกตุเห็นอะไรบ้างอย่างที่เขาทำกันคือ!!!!!!!1.แต่งตัวตามสบายเหมือนไปตลาดนัด
2.ใส่ รองเท้าแตะ(ตีนดำมาก)
3. เริ่มมีการพูดคุยกันแบบเพื่อนฝูงเหมือนไปตลาดอะครับ
4. บางคนมีการเล่นเหมือนเด็กเดินไปเดินมามั่วเลย
5. เริ่มมีคนหัวหมอพยายามลัดคิวถึงจะไม่ใช่ช่องของบริษัททัวก็ไม่สนคนรอนั่งรอไปกูจะรัดคิว
6.เจ้าหน้าที่ก็เปิดโอกาสให้ลัดคิวผมว่าต้องใต้โตะแน่(มีโกงกิน)
ยิ่งสายคนยิ่งมากแต่คิวเรียกไม่ถึงไหนเลยพวกบริษัททัวก็มัวไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครแซงคิวได้กูแซง(บริษัททัวไม่มีบัตรคิว)ประมาณเกือบบ่ายก็ถึงคิวเดินเข้าไปเพื่อยื่นเอกสารยังมีพวกบริษัททัวหัวหมอมายืนปิดช่องไว้อีก(เวน)ต้องฝ่าเข้าไปยื่นเอกสารที่ยื่นมี
1. พาร์สปอตก้อปปี้ด้วย ถ้าเคยไปก้อปปี้วีซ่าจีนอันเกาด้วย
2. แบบฟอร์มที่เรากรอกติดรูปใบหนึ่งพื้นหลังสีขาว
3.ตั๋วเครื่องบินที่พักถ่ายเอกสารแล้วคนที่ไม่เคยไปต้องใช้บุคแบงค์กับใบรับรองสถานที่ทำงานหรือสถานะนักรียน
ได้เวลายื่นเราขาดก้อปปี้วีซ่าตัวเก่าเขาให้ไปถ่ายเอกสารมาให้แล้ววีซ่าจะผ่านเลยแต่แฟนเราชาวต่างชาติไม่ผ่านเขาต้องใช้ใบรับรองการทำงาน สริปเงินเดือนเลยงงเลยคราวนี้เพราะเขาก็ไปมาเมืองจีนมาแล้วไม่รู้กี่รอบแอบเห็นฝรั่งหลายคนโมโหที่วีซ่าไม่ผ่านเหมือนกันก็เลยตกลงกันไม่ต้องไปเราไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าสรุปเสียเวลาทั้งวันไม่ได้อะไร(ความในใจ)สถานที่ขอวีซ่าจีนก็เหมือนคนจีนไม่มีระเบียบวินัยมั่วไปหมดเหมือนเมืองจีนอยากทำตัวเหมือนฝรั่งแต่ไม่เอาส่วนดีของเขามาดันไปรับส่วนที่ไม่ดีเช่นจูบกันกลางที่สาธารณะเห็นแล้วกูจะอ้วก(จูบแบบจะเอากัน)เจ้าหน้าที่มีการรับใต้โตะพวกบริษัทร์ทัวนี่แหละทำให้คนไทยเหมือนคนจีนไม่มีระเบียบมั่วได้มั่วเลยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเหมือนไม่ได้ไปขอวีซ่าแต่ไปตลาดชัว
ใครจะไปคิดดูใหม่เมืองจีนไม่สวยอย่างที่คิดไร้ระเบียบวินัยมากๆๆ
โดย: ต้าครับ IP: 125.27.60.150 วันที่: 10 ตุลาคม 2555 เวลา:12:43:24 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Gorgeous Girl
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]New Comments
เมษายน 2549

 
 
 
 
 
 
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
2 เมษายน 2549
 •  Bloggang.com