Survival Canada
Group Blog
 
All blogs
 

ในที่สุดก็ได้งาน Application Developer จนได้

เรื่องมันเป็นมายังไง ถึงได้งานนี้

ต้นเดือน July 2005 ขอกู้เงินจาก OSAP ไปเรียน Oracle Internet Developer course ที่ University of Toronto เป็น Full Time Course ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

ค่าเรียน 8,500 CND เนื่องจากมีลูก 3 คนจึงได้เงินช่วยเหลือฟรีต่างหากอีก 1,500 CND และให้เงินกู้เพิ่มต่างหากอีก 2,500 CND (รายละเอียดเยอะ เอาไว้จะเล่าให้ฟังวันหน้า)

ต้นเดือน November 2005 Co-op office ให้เราส่ง Resume ไปให้ เขาจะช่วยปรับปรุง Resume และส่ง Resume ให้เรา หากมีบริษัทติดต่อไป ซึ่งมีทั้งแบบ Co-op (ไม่ได้เงิน), Contract และ Permanant Job

ผมคิดว่าเป็นการดีไม่น้อยที่วงเล็บชื่อเล่นแบบฝรั่งไว้ข้างหลัง เพราะหลายคน Recognise ผม จำผมได้จากชื่อที่เรียกง่าย ไม่ว่าจะเป็นครูในห้องเรียน, เพื่อนร่วมห้องเรียน, เพื่อนร่วมห้องนอน (ผบ.ทบ.), Dental Office และ Recruiter ต่างๆ (Hi Jack กันเป็นแถบ)

----

Xxxxx Yyyyy (JACK), B.Sc., Diploma Oracle E-Commerce and Internet Development
99 Xxx Avenue, #000, Toronto, ON ▪ X2X 2Y4
Cell: (416) 999-9999 ▪ H: (416) 888-8888
E-mail: Xxxxx@yahoo.com

Skilled, intelligent and personable computer professional with considerable experience in business system analysis/design, software development, database modeling and computer support programs. Capabilities in diverse industries. Strong team player, interpersonal skills, fast learner, very analytical and adept problem-solver. Seeking a position that will make use of my expertise in:

Systems Analysis / Design Database Development / Data Modeler Program Development
Database Administration Network Administration


TECHNICAL SKILLS SUMMARY:

Developer Tools: Oracle Developer 2000, Oracle Designer 6i, 9i, 10g, SQL, PL-SQL, Erwin, JAVA, J2EE, XML, Visual Basic 6, .NET, COBOL, Clipper, FoxPro, Visual FoxPro

RDBMS: Oracle 7, 8i and 9i, 10g, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, FoxPro/Clipper, VAX VDMS, HP Turbo Image

Platform: Windows 98, XP, 2000, 2003 Server, UNIX, Linux

Network and Hardware: Assembly and disassembly of PC units, Ethernet, Token Ring, TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS, PPP, VPN, ADSL, ISDN, ATM, Hubs, Bridges, Routers, Dial-up, LAN, WAN, HP 3000, HP 9000, VAX, NEC ASTRA

Software: Microsoft Exchange Server 2000, 2003, Lotus CC-mails, Domino, Microsoft Proxy Server, ISA Server, TOAD, Symantec Anti-virus, Anti-spam, Mail Security, PC Anywhere, Microsoft Project, Word, Excel, PowerPoint, Visio, Outlook, Front Page, Publisher

Applications: Supply Chain Management, Sea-freight Management, Freight Forwarder, Consolidator, Truck Fleet Management, Container Depot Management, Warehouse and Distribution, Inventory Control, Customs Broker Management, Asset Management, Time Attendance, Payroll, Account Payable, Account Receivable, Finance, Budget and General Ledger


EMPLOYMENT EXPERIENCE:

Xyz Co., Ltd., Thailand : Logistics Business Provider
Computer System Consultant 2004 – 2005
Business System Analyst / Developer / PC and Networking Support 1997 – 2004
Transferred from ABC Co.,Ltd. (see page 2)

• Designed data flow diagram, relational database modeling by using MS Visio and Erwin respectively.

• Analyzed, designed, developed, documented and implemented Supply Chain Management, Truck Fleet Management, Container Depot Management, Warehouse and Distribution, Inventory Control, Customs Broker Management, Asset Management, Time Attendance, Payroll system with Oracle Developer 2000 and Oracle Designer 6i, 9i, 10g.

• Led team to enhance computerized systems and improve working processes. Boosted performance within one year by creating a management tool to allow a set number of staff to handle increased volume and service requirements: trucking volume increased from 500 to 5,000 jobs per month, and accounting staff decreased from 25 to 12 persons.

• Reduced warehouse-processing time by 40% by designing and implementing an enhanced shipping document.

• Liaised with clients regarding EDI, computerized systems and information technology. Coordinated with vendors and maintained third parties’ software by making minor modifications as required such as FA, AR, AP and GL.

• Designed, installed and supported hardware and software infrastructure for Microsoft Server Family. Supported system administration, firewalls, anti-virus, system maintenance, security protocols, monitoring tools, load balancing, back-up and recovery procedures. Boosted computerized system from 7 PCs to 4 COMPAQ/Intel servers, over 120 clients at head office and more than 30 clients for 3 branches. Led and supervised 4 programmers.

• Installed and provided technical support for Oracle Database on Windows platform. Involved troubleshooting, accountability of security protocols, controlling use, upgraded fix patch, designed routine backup and recovery procedures and generated script to maintained performance and storage. Assisted developers with the creation of stored procedures, scripts, and utilities. Provided similar services for Microsoft Exchange Server 2000, 2003, as well as setting up e-mails functions for all employees.

• Assisted developers with analysis and query/access design recommendations to support application performance requirements, and recommendation for query/access modifications to enhance application performance. Analyzed and designed networking traffic for the best application performance.

• Assembled and disassembled of PC units, hardware, networking, software trouble shooting as well as training and helpdesk supported.

Xyz (Thailand) //www.xyz.co.kr/eng/index.cfm : Sea-freight Business
Freelance Job (Project Leader, System Analyst and Programmer) MAR – APR 2003

• Analyzed, designed, developed, tested, documented and implemented Sea-freight Management, Freight Forwarder/ Consolidator System from booking creation, B/L, EDI, Container Inventory Control, Invoicing, Cashier and Payroll system by using Oracle Designer 6i, 9i for main application and Visual Basic, .NET, Crystal Report on Microsoft SQL Server for local requirements.

Various Freelance Job (Project Leader, System Analyst and Programmer) 2002-2004

• Designed, developed, documented and implemented many freelance jobs in various systems such as Terminal Management System, Restaurant Management System, and Management System for furniture manufacturer. Utilizing skill in Oracle Designer 6i, 9i.

ABC Co., Ltd., Thailand : Sea-freight Business
Relationship to Xxx Group – Singapore and APL (American President Line) 50% JV //www.abc.com.sg/
Programmer Analyst / PC and Networking Support 1993 – 1997

• Developed Container Inventory Control, Time Attendance, Invoicing, Cashier and Payroll system by using by using Oracle Designer 6i, 9i. Installed, technical supported of Oracle Database. Provided troubleshooting and upgrade fix patch.

• Implemented and maintained existing Freight Management System by making minor modifications as required such as Booking, B/L and accounting system for inbound and outbound sea-freight utilizing skills in Powerhouse and COBOL on HP-3000 and HP-9000, Clipper, FoxPro, Visual FoxPro and Visual Basic on PCs.

• Developed and implemented the EDIFACT message IFTMBC for booking confirmation, IFTMIN for Bill of Lading - Provides detailed shipment bill of lading and rating information for both of outbound and inbound shipment, CODECO - Container Gate-in/Gate-out Report, COARRI - Container discharge/loading report and etc with all associates by using Oracle Designer 6i, 9i and Visual Basic.

• Provided computer hardware, software, networking and telephone system trouble-shooting.

Seagate Technology (Thailand)
Programmer 1992 – 1993

• Maintained existing computer programs by making minor modifications as required such as fixed asset (MANMAN) and GL system utilizing skills in Powerhouse, COBOL on HP-3000 and Clipper on PC.

• Conversed and made modifications of fixed asset system from HP-3000 to VAX.

Standard Chartered Nakornthon Bank Public Company Limited, Thailand
Programmer 1989 – 1991

• Maintained existing computer programs by making minor modifications as required such as Cheque Account System, GL, Budget and Treasury system utilizing skills in COBOL on NEC ASTRA and Clipper on PC.

EDUCATION:

Bachelor's Degree in Computer Science 1985 – 1989
Silpakorn University, Thailand

Diploma Oracle E-Commerce and Internet Development 2005
University of Toronto, Canada
//www.utoronto.ca/deeds/ftcourse/pwelcome.html

---

Resume ที่เขาปรับแต่งให้ดูกระชับ และคมขึ้น ขนาดผมเองยังบอกตัวเองว่า “นี่กูเหรอวะ” resume นี้ทำให้มีการเรียก Interview บ่อยขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (แต่ก็แห้วมาหลายที่มาก)

ผมไม่ส่งเฉพาะ Resume ... ครั้งนี้ลักษณะงานรวมทั้ง tool ที่ใช้ในการพัฒนา ตรงกับงานที่ผมทำอยู่ที่เมืองไทยกว่า 10 ปีถึง 90% … ผมส่ง portfolio (ตัวอย่าง screen ที่ผมออกแบบ, data flow, data flow diagram, คู่มือการใช้งานระบบ 2 หน้าแรกพอเป็น idea ที่แปลงจาก PowerPoint เป็น pdf) ไปด้วย เลือกเฉพาะที่ match กับงานที่สมัครเท่านั้น ผมรู้ว่าภาษาอังกฤษตัวเองไม่ดีนัก แต่ถ้าพูดเรื่อง technical skill งานที่เคยทำประกอบกับ Portfolio ก็แค่เปิด แล้วอธิบายตามนั้น

- มีการ e-mail มานัดว่าจะมี Telephone Interview ผม print เอกสารทุกอย่างเตรียมไว้ทันทีไม่ว่าจะเป็น Portfolio, Resume รวมทั้ง เบอร์โทรและเวลานัดหมาย (กลัวว่าถึงเวลา เสือกเข้า Internet ไม่ได้ จะซวย) ถึงเวลานัด

- ผ่าน telephone interview เขาถามว่าสะดวกมา interview ที่ Office เขาเมื่อไหร่ ผมหยิบปฎิทิน ที่วางไว้มาใกล้ๆ ตอบทันที น้อย (ผมพยายามนัดตอนเช้า ด้วยอยากให้ตัวเองเป็นคนแรกของวันนั้น)

- หลังจาก Telephone interview ส่ง Thank you letter หลังจากวางสายประมาณ 10 นาที ทันที

Hello Jxxxx,

Thank you for taking your value time to interview with me this morning to discuss the Application developer position. I am excited to talk with you and learning more about your company and a lot of challenge tasks.

I have been work with Oracle Database on Windows/Intel environment since I joined ABC Co.,Ltd. as only one IT staff in 1997. There were 7 stand alone PCs on that time. I designed networking environment, installed and supported Oracle Database 8i on Windows NT by working closely with freelance Oracle Database Administrator who held 1 year contract with us. I designed data flow diagram, relational database modeling by MS Visio and Erwin respectively. I developed programs by Oracle Developer 2000, Oracle Designer 6i, 9i and 10g (some programs for upcountry branches) on later time.

After database administrator’s contract end, I also held Computer System Analyst, Network and Database Administrator tasks, hired and supervised 4 programmers, responsibility to 4 COMPAQ/Intel servers with over 120 clients at head office and more than 30 clients for 3 branches. I kept developing programs as well as assisted developers with programming tactics, the creation of stored procedures, scripts, and utilities.

I continue learning about UNIX, HTML, JAVA, J2EE, XML and .NET programming at DEEDS project.

This position sounds very interesting and I am confident that my education and experience has provided me with the qualifications necessary to work effectively with your team.

I am looking forward to meet with you at your office on Tuesday, November 22 and hopefully to join your team in the near future. I can relocation if necessary.

Best wishes for all,

Xxxxx Yxxxxx (Jack), B.Sc.
99 Zzzzz Avenue, #000, Toronto, Ontario X4X2Y4
Cell: (416) 999-9999 (Any time)
Resident: (416) 888-8888 (with recording machine if I am not available)

- มี e-mail มา confirm เวลานัดหมาย .... ผมจัดแจงบอกเจ้าของร้านขอลางานที่ร้านอาหาร ล่วงหน้าทันที

- ก่อนสัมภาษณ์ ผมเตรียมคำตอบที่คาดว่าน่าจะถามบ่อยๆ ถามแน่ เช่น Tell me about yourself? แต่ผมจะไม่ท่อง คืออยากให้เป็นธรรมชาติ เป็นตัวเองมากที่สุด

- ผมต้องไปถึงก่อนเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเสมอ ทุกครั้งจะต้องไป Taxi เพราะไม่อยากกังวลเรื่องเวลาเดินทาง (ผมจะเรียก Taxi ขาประจำ ประมาณว่า Warm up พูดคุยภาษาอังกฤษกับ Taxi ไประหว่างทาง และให้เขารอรับกลับเลย สุดจะเสียดายตังค์เหมือนกัน (ยืนทำงานตั้งหลายวันกว่าจะได้) บางครั้งค่า Taxi 100-160 CND ทิป 30-40 CND ทุกครั้ง) ครั้งนี้ผมไปก่อนเวลานัด 1 ชั่วโมง มีเวลาตั้งสติ โชคดีได้ไปรอในห้องสัมภาษณ์ก่อนคนเดียว (ตามแผน)

- ผมเอารายละเอียดบริษัทที่ print จาก website วางไว้ข้างตัว วาง portfolio เตรียมไว้ 5 ชุด, Resume 5 ชุด เรียงวางไว้ แบบ Overlap จะได้หยิบง่าย คนอื่นก็มองเห็น (ผมเคยถูกสัมภาษณ์จาก 5 คนพร้อมกัน) ถอดเสื้อกันหนาววางไว้หนังเก้าอี้แบบในหนัง ... ปรับเก้าอี้ให้สูงพอดีกับความสูงของเรา

- เลือกนั่งหันหน้าออกประตู (ส่วนใหญ่ประตูจะมีกระจก มองเห็นด้านนอก) เวลาคนสัมภาษณ์เราเข้ามา เขาจะได้นั่งหันหลังให้ประตู ไม่วอกแวก ไม่เห็นข้างนอก มีสมาธิฟังเราพูด

- ได้ผล ... คนที่ Interview ผม มี 3 คน ผมลุกขึ้นยืน ยื่นมือไปจับแบบ บีบมั่นคง ครั้งเดียวแล้วปล่อย (Shawn แฟนพี่โอภาสอนมา) “I’m Jack, I am very pleased to meet you” (อันนี้พี่หมีสอนมา) มี 2 คนเดินมามือเปล่า ... ผมให้ Resume และ Portfolio ที่วางไว้ใต้รายละเอียดบริษัทที่ print จาก website แบบว่าเวลาหยิบ เขาจะได้เห็นว่าผมได้เตรียม print รายละเอียดบริษัทมาอ่านแล้ว ... ทุกคนนั่งหันหลังให้ประตู

- ระหว่างสัมภาษณ์ มีบางคนพูดค่อยมาก ผมสังเกตว่ามีคนนึง คอยช่วยผมตลอด ช่วยอธิบายคำถาม แถมบางที ช่วยตอบอีกต่างหาก (เพราะเขาอ่าน Resume และ Portfolio ที่ผมส่งให้ก่อนหน้าที่จะ Interview มาแล้วแน่ๆ) คนนี้ช่วยผมได้มาก เขารู้ว่าผมพูดไม่เก่ง แต่เขาชอบ portfolio ของผม เขาพูดหลายครั้งว่าดูที่การออกแบบสิ ว่าละเอียด ตั้งใจมาก แสดงว่าเป็นคนทำงานรอบคอบ attention to detail

- หลังจาก Interview ผมไม่ไปทำงานต่อ แต่รีบกลับบ้าน หรือแวะ Internet Café ทันที ครั้งนี้ผมเห็นเพื่อนร่วมห้องเรียนนั่งรอสัมภาษณ์ต่อจากผม… ผมไม่กลับบ้านทันที แต่ให้ Taxi ให้พา Internet Café ที่ใกล้ที่สุด ส่ง Thank you letter (ที่เตรียมไว้แล้ว) ทันที ประมาณบอกตัวเองว่า “กูต้องส่งก่อนคนอื่น”

- ผมส่ง e-mail 3 ครั้ง ถึงคน 3 คน ด้วยเนื้อความคล้ายกัน

สำหรับคนที่เคยสัมภาษณ์ผม ทางโทรศัพท์ และเคยส่ง Thank you letter ไปแล้ว

Hello Jxxxx,

Thank you so much for taking your value time to interview with me this afternoon to discuss the Application developer position.

This position sounds very interesting and I am confident that my education and experience has provided me with the qualifications necessary to work effectively with your team.

I am looking forward to relocate to Mississauga and join your team.

Best wishes for all,

Xxxxx Yxxxxx (Jack), B.Sc.
99 Zzzzz Avenue, #000, Toronto, Ontario X4X2Y4
Cell: (416) 999-9999 (Any time)
Resident: (416) 888-8888 (with recording machine if I am not available)

สำหรับ 2 คนที่เหลือ ผมได้นามบัตรมา (บางครั้งไม่ได้นามบัตรมา พยายามจำชื่อหรือตำแหน่งไว้ ... อาจจะได้ e-mail address จาก website ก็เป็นได้) ผมส่ง Thank you letter คล้ายๆ กับ Thank you letter ฉบับที่ผมส่งไปแล้วหลังจาก Telephone Interview

ผมนอนไม่หลับทั้งคืน กลัวว่าจะไม่ได้งาน วันรุ่งขึ้นผมตัดสินใจ เขียน e-mail ถึงคนที่ผมรู้สึกว่าเขาพอใจผม (อันนี้ผมรู้สึกเอาเองว่างั้น)

Hello Jxxxx,

With my respectfully to your decision, however, after thinking several times, I decide to write this e-mail to you.

I would like inform you that I feel confident about my ability to contribute to your organization efforts and I really need the job. It's better than I work in the kitchen which I'm very tried as well as feel pain my arms, back and legs, right now.
Your decision will give me and my family a new life.

Best wishes for all,

Xxxxx Yxxxxx (Jack), B.Sc.
99 Zzzzz Avenue, #000, Toronto, Ontario X4X2Y4
Cell: (416) 999-9999 (Any time)
Resident: (416) 888-8888 (with recording machine if I am not available)

ดูน่าสงสารมั้ยครับ ผมนั่งอ่านแล้ว อ่านอีกอยู่ถึงครึ่งชั่วโมง ก่อนกลั้นใจ กด Enter ส่งไป (ทั้งๆ ตามตำราต่างๆ บอกต้อง smart ห้ามทำตัวน่าสงสารเด็ดขาด) ผมตั้งใจส่งตอนดึกมากๆ เลยละ

Jxxx ตอบมาค่อนข้างดี

หลังจากได้รับ e-mail ผมถึงกับลางาน รอฟังข่าวในวันนั้นเลย

Jxxx โทรมา 5 โมงครึ่งตอนเย็น คำถามแรกคือถามเรื่องเงินเดือนที่ผมอยากได้ ผมก็ตอบไป แต่ลงท้ายว่า “Anyway, I will absolutely accept your standard rate”

Jxxx บอกมาว่า Your salary is more than your expect, it is xx K / year หลังจากนั้นก็ถามว่าจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่

หลังจากวางสายผมดีใจมาก โทรหาเจ้านายเก่าที่เมืองไทยทันที ลืมไปว่าตอนนั้นตี 5 ครึ่งที่เมืองไทย แกก็ดีใจหายรับโทรศัพท์ แถมไปทำงานแต่เช้า ส่ง mail ไปทั่วบริษัทว่าผมได้งานแล้ว

ผมโทรบอกแทบทุกคนที่อยู่ใน list โทรศัพท์ ทั้งที่เมืองไทย ที่ Canada คนที่ผมเคยส่งข่าวว่าผมหางานอยู่

วันแรก กับงาน Application developer

โชคดีที่มีเพื่อนร่วมห้องเรียน ได้งานที่เดียวกัน (เป็นผู้หญิง Philipino เธอพูดภาษาอังกฤษเป็นต่อยหอยเลย) ก็เลยมีเพื่อนคุย ไม่ค่อยขัดเขินเท่าไหร่

วันแรก ก็มีการแนะนำให้รู้จักคนอื่นใน Team (ประมาณ 12 คน) จากชาติต่างๆ หลายประเทศมาก แต่ละคนพูดอังกฤษไฟแลบเช่นกัน ที่นี่ทำงานเงียบมาก (มีคุยกันบ้างเบาๆ ถ้าจะ discuss เขาจะพากันเข้าห้องประชุม

จะมี Software ที่ track การทำงานของเราตลอด ตั้งแต่เริ่มเข้างาน ต้องลงเวลา start ใน Time Sheet (Software คล้ายๆ excel แต่ละเอียดกว่ามาก) หลังจาก sign in ด้วยชื่อและ password ของเรา ... ใน Time Sheet นี้ เราก็จะเห็น Work Order และรายละเอียด ที่ส่งมาจาก support team (ที่รับปัญหามาจากลูกค้า) หรือจาก Project Manager หรือจากคนที่มีปัญหากับ software หลังจากเราพัฒนาหรือแก้ไขเสร็จ ก็ต้องบันทึกรายละเอียดปัญหาที่พบ, วิธีแก้ไข หรือ script ที่เราเขียน update ลงใน time sheet ระบุว่าคนที่ต้องทำต่อจากเราคือ QA Team ซึ่ง Work Order นี้ก็จะไปแสดงในหน้า Time Sheet ของ QA ต่อไป หลังจากผ่าน QA แล้ว ก็จะส่งให้ support Team ซึ่งเป็น Front line ที่ Contact กับลูกค้าโดยตรง (ดังนั้นผมไม่มีหน้าที่คุยกับลูกค้า มีหน้าที่เขียน program อย่างเดียว)

ทุกวันศุกร์ จะมีการพากันออกไปกินอาหารนอกสถานที่ วันนี้เขาพากันไปกินที่ Swiss Chalet (เป็นการกินอาหารตามร้านแบบนี้ครั้งแรกของผมใน Canada) สั่งไม่เป็น ต้องบอกให้เพื่อนสั่งให้ (เอาเหมือนเพื่อนทุกอย่าง) ที่นี่ absolutely share คือ มา 10 กว่าคน ต่างคนต่างสั่ง แยกบิลชัดเจน เวลาจ่ายเงินเลยดูวุ่นวายแปลกๆ

คนไปกินอาหารที่ร้านนี้เยอะ เลยใช้เวลารออาหารนานหน่อย แต่ผมก็นั่งยิ้มคนเดียว นึกภาพตัวเองอยู่ในครัว กับ list สั่งอาหารยาวเป็นตับ คนในครัวทุกคนมือเป็นลิงไม่ได้หยุดมือ คุยกับเพื่อน Philipino ก็คิดคล้ายกัน เพราะเธอก็เคยทำงานอยู่ Tim Horton เหมือนกัน เธอบอกนึกภาพเธอถามลูกค้า “Double Double ?” ตอนยุ่งๆ ได้เลย

วันที่ 10 ธันวาคม จะมี Charismas party ที่ร้าน (จำชื่อไม่ได้) เป็น charismas party แรกของผมใน Canada เหมือนกัน

หลายคนอาจสงสัยว่ารายได้ดีไหม ... ผมลองคำนวณดูแล้วว่า หลังจากหักภาษี, เงินช่วยเหลือบุตร (child tax benefit) และ child care subsidy แล้ว net income ก็พอๆ กับที่ผมเคยทำงาน 2 jobs ที่ร้านอาหารไทยกับ ร้านอาหารฝรั่ง (เพราะที่ร้านอาหารไทยผมรับเงินสด ไม่เข้า payroll) หรืออาจน้อยกว่า waiter บางคนที่รับ tip เป็นเงินสด

ผมเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่าระบบภาษี และการช่วยเหลือจากภาครัฐ ที่นี่ ทำให้มีชนชั้นกลางเยอะ ไม่ต้องดิ้นรนเดือดร้อนมาก พออยู่พอกิน เข้าถึงสาธารณูปโภคต่างๆ ได้เท่าเทียมกัน อย่างไม่ลำบากมากนัก

แต่ที่ต่างกันคือ ผมได้ทำงาน 8.30 – 17.00 จันทร์ – ศุกร์ ... ทำงานนั่งโต๊ะกับ computer ประสิทธิภาพสูง จอขนาด 19 นิ้ว (ไม่เหนื่อยกาย แต่เหนื่อยสมองแทน) ... 1 ปีที่ผ่านมาผมทำงานวันละ 12-15 ชั่วโมงแบบกลับบ้านเมื่อยแขน เมื่อยขา ปวดหลังไปหมด มีโอกาสไปร้องคาราโอเกะ 2-3 ครั้ง / ปี (ไม่เหมีอนอยู่เมืองไทย ได้ร้องคาราโอเกะ 2-3 วัน / อาทิตย์)
 

Create Date : 25 มีนาคม 2549    
Last Update : 14 เมษายน 2549 12:04:26 น.
Counter : 1582 Pageviews.  


Tripple Jack
Location :
Ontario, Canada

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 9 คน [?]
Friends' blogs
[Add Tripple Jack's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.